زلزله به مقصد‌شهر تهران رسید/ نیروهای امدادی و درمانی رژيمان جلاجل دردسترس‌باش کامل هستند/ مادام کنون یک مصدوم شرح احوال شده باریک/ ترافیک سنگین جلاجل راه‌های اصلی شهر تهران/ نکاتی که باید جلاجل هنگام رويداد زلزله رعایت کنید

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار صحه و علاج بخش خبرگزاری سواره؛ دقایقی قبل زمین لرزه‌ای توسط قوچ ۵٫۲ ریشتر جلاجل شهر تهران عاطل شد. کانون این زلزله توسط قوچ ۵٫۲ ریشتر، مشکین دشت اول گدايان و معركه گيران مدیر البرز صفت بويناك.

ثمار ازاصل اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه شهر تهران زمان دقیق رويداد زلزله وقت نما ۲۳:۲۷ دقیقه بوده باریک.

ثمار ازاصل اعلام مرکز اورژانس اعلام کرده باریک مردم شهر تهران اشارتاً صفت به خاطرسپردني خونسردی كره زمين گرد آمدن جلاجل مقام های غیر ایمن خودداری کنند.

زلزله علاوه ثمار شهر تهران، جلاجل قم، قزوین، گیلان و شهر اراک نیز عاطل شده باریک. قوچ زمین لرزه ۵٫۲ ریشتر اعلام شده باریک.

************************************

 

۰۲٫۱۲/ نجار، رئیس ستاد مدیریت ناآرامي:
جلسه شورای مدیریت ناآرامي كره زمين دقایق ابتدایی زلزله تشکیل شده باریک و نظام ارباب رعيتي‌های اجرایی، آمادگی كلاه خود را اعلام کرده‌بضع.
مشکل خاصی صور ندارد و اوضاع آرامش جو باریک و مسئلت می‌کنیم مردم استشهادات كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنند.
جمعناتمام نظام ارباب رعيتي‌های شهر تهران و البرز دردسترس‌باش هستند.
خوشبختانه هم‌اکنون آمادگی نسبی به مقصد صور وارد به ذهن و امیدواریم مشکل خاصی پیش نیاید.
شرح احوال شده جلاجل پمپ بنزین‌ها ازدحام خواهد شد پیش وارد به ذهن و آفتاب زدگي را توسط گالن نیز می‌برند؛ مسئلت می‌کنیم كره زمين دریافت آفتاب زدگي جلاجل‌ گالن مستثناً پرهیز کنند و كره زمين ازدحام و مسدود وزیر ها معابر خودداری کنند.
مردم درصورت امکان جلاجل كاشانه و فضای سرپوشيده نباشند و جلاجل لفظ امکان بیرون كره زمين ارج داشتن، جلاجل پارک‌ها و کناره معابر مستقر شوند.
جلاجل شهر تهران جای خاصی در عوض شغل رسمی اضطراری پیش‌بینی نشده و مردم هرگاه فضاهای وسیعی صفت بويناك می‌توانند مستقر شوند.

 

۰۲٫۱۰/ علی اسدی معاف فنی دفتراسناد صحت روانی، اجتماعی وزارت صحه: شايعه منفی را كره زمين طریق تلگرام به مقصد دیگران نقل مكان نکنید و جلاجل صورتیکه پشت بام كره زمين تا چه وقت وقت نما به مقصد ارج داشتن برگشتید، حتما یک یا كورس نفر به مقصد لفظ نوبتی بیدار بمانند.

۰۲٫۰۰/ استاندار شهر تهران: مدیر های معین شهر تهران جلاجل دردسترس باش کامل هستند؛ مردم استشهادات خودشان را صفت به خاطرسپردني کنند، جلاجل شرایطی که پیش امده، باید کمک کنیم مادام به مقصد پیمان عادی برگردد/ ستادهای مدیریت ناآرامي شهر و مدیر شهر تهران فعال هست/ همه امکانات شهر ها اماده باش هستند/ مردم به مقصد شایعات توجه نکنند.

 

 

۰۱٫۵۹/ پلیس پایتخت كره زمين شهروندان شخیص بايسته می کند: به مقصد هنگام پارک خودرو جلاجل معابر و خیابان ها كره زمين پارک وزیر ها دوبله خودروها خودداری کنید که موجب ترافیک می شود/ حلقه زدن جلاجل پارک ها محضر یافته اید كره زمين کودکان برنار شدن كلاه خود نهایت مواظبت را داشته باشید/ جلاجل زمان محضر جلاجل خودرو و تمدداعصاب حتما جلاجل خودرو را آتشخوار کنید.

 

۰۱٫۵۸/ رئیس كمك رساني و نجات خنجه سرخ: ترافیک سنگین معابر را آتشخوار کرده و عبورومرور احتمالی خودروهای امدادی كريه شده باریک.مردم ارچه قصد بیرون درنگ كردن دارند لوازم ضروری كلاه خود را به مقصد هم محفل داشته باشند.

۰۱٫۵۵/ مونسان،معاف رئیس خلق و رئیس دائم الخمر میراث فرهنگی: توسط توجه به مقصد احيانا رويداد زلزله كاربرد كره زمين همه فضاها و اماکن فروسو جامه زنان هندي این دائم الخمر در عوض شغل رسمی و تمدداعصاب مردم جلاجل لفظ جلي پیمان بحرانی امکانپذیر خواهد صفت بويناك.

۰۱٫۵۴/ مدير اورژانس کشور گفت: تاکنون احكام یک مصدوم صور داشته و هیچ باروح دیگری به مقصد ما شرح احوال نشده باریک. حكماً مرغوبيت باریک امشب مردم هوشیارتر باشند.

 

 

۰۱٫۲۵/ سخنگوی اورژانس کشور جلاجل پی نبا موت یک نفر که جلاجل شبکه های اجتماعی منتشر شده باریک، گفت: موت یک نفر جلاجل این وقت نما باروح تایید باریک ولی ربطی به مقصد زلزله ندارد.

۰۱٫۱۶/ سپاهبد عبدالهی معاف صحه و علاج بخش کل رژيمان پاسداران جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار صحه و علاج بخش سواره: تمامی نیروها، امکانات امدادی و بهداشتی و درمانی رژيمان جلاجل دردسترس باش کامل هستند و ایضاً تمامی مراکز درمانی و بیمارستانی رژيمان نیز دردسترس ارائه فعاليت ها به مقصد شهروندان و مصدومان احتمالی هستند.

۰۱٫۱۵/ پلیس راه راهور ناجا: جلاجل پی زمین لرزه اخیر جلاجل کیلومتر eight آسه اي شهر کرج – چالوس ریزش کوه رخ داده باریک. ایضاً عبورومرور جلاجل محورهای شمالی کشور نیز سيركننده باریک.

۰۱٫۱۰/ زلزله دیگری مجددا مدیر شهرستان کرمانشاه را لرزاند.

۰۱٫۰۰/ شرکت ملی توزيع شدن فرآورده‌های نفتی جلاجل اطلاعیه‌ای اعلام انجام بده درپی رويداد زلزله ۵/۲ ریشتری دراستان شهر تهران همه تاسیسات و جایگاهای نمایش آفتاب زدگي صفت پير هستند و آفتاب زدگي بیشتری به مقصد جایگاه ها فرستادن شده باریک.

۰۰٫۵۰/ توییت خواهد شد خنجه سرخ: كره زمين توزيع شدن شایعات و شايعه جعلی، واپسین‌های دلنگراني‌افکن و اظهارنظرهای بی‌زیرساخت و ازاصل خودداری کنید؛ حتی شما وظيفه مند گرامی!

 

 

 

 

 

۰۰٫۴۵/ رئیس كمك رساني ونجات خنجه سرخ: اولویت ما کانون زلزله جلاجل ملارد باریک که ۱ باروح مصدوم داشتیم ایضاً جلاجل افسون كردن چالوس ۱ خودرو زیر ب يخانماني گیر کرده باریک.

۰۰٫۲۸/ سپاهبد رحیمی رئیس پلیس پایتخت جلاجل گفتگو توسط سواره: آمادگی ۱۰۰ درصدی کلانتری ها، پلیس راهور و كلكسيون انتظامی پایتخت/ ترافیک ضخيم و جلاجل چندی كنترات دادن سنگین و نیمه سنگین جلاجل معابر شهر تهران/ ترافیک جلاجل آسه اي شهر تهران شهر کرج و شهر تهران دماوند مالامال حجم باریک.

۰۰٫۲۷/ سلیمی رئیس دائم الخمر كمك رساني و نجات خنجه سرخ: كره زمين مسیر افسون كردن چالوس عبورومرور نکنید. به مقصد دلیل ریزش کوه ترافیک شدید جلاجل این افسون كردن ایجاد شده باریک و عبورومرور كره زمين این افسون كردن امکان پذیر نیست. جلاجل مدیر مرکزی و البرز هیچ تخریبی نداشته ایم و مهجور جلاجل یک دهاتي یک تخریب کوچک و یک نفر مصدوم شرح احوال شده باریک که به مقصد مراکز درمانی نقل مكان شده باریک.

۰۰٫۲۶/ سخنگوی اورژانس کشور: مادام کنون مهجور یک مصدوم كره زمين ساوه شرح احوال شده باریک/ دلیل مصدومیت صفه كره زمين ارتفاع هنگام فرار جلاجل هنگام زلزله بوده باریک.

۰۰٫۲۵/ مرادی، رییس مرکز لرزه‌نگاری کشور: تاکنون ۵ پشت بام لرزه توسط مرکز لرزه‌نگاری اسم نويسي باریک. حكماً كره زمين دیدگاه علمی ممکن باریک این لرزش‌ها، پیش لرزه بوده و زلزله مهتر‌تری جلاجل پیش باشد، اما باید توجه انجام بده که نمی‌توان زلزله را پیش‌بینی انجام بده.

 ۰۰٫۱۹/ ملکی سخنگوی آذريون نشانی شهر تهران: مادام این لمحه هیچ موردی كره زمين اضرار مادی و جانی شرح احوال نشده باریک.

۰۰٫۱۸/ آذری جهرمی، به ‌دست آوردن پيوندها: به مقصد دلیل رويداد زلزله جلاجل چندی سرگذر‌های شهر تهران امکان برقراری مراوده كريه شده باریک/ كره زمين شهروندان تهرانی مسئلت داریم مکالمات تلفنی را کوتاه اعمال دهند.

۰۰٫۱۵/ نجار رئیس مدیریت ناآرامي کشور: دردسترس باش ۱۰۰ درصد نیروهای امدادی و انتظامی/ جلاجل افسون كردن چالوس مقداری ریزش داشته ایم/ جلسه ستاد ناآرامي تشکیل شده باریک.  

۰۰٫۱۰/ کولیوند رئیس اورژانس: جای نگرانی صور ندارد، جمعناتمام مراکز درمانی جلاجل دردسترس باش هستند و خوشبختانه مادام کنون هیچ اضرار جانی و کشورمالی شرح احوال نشده باریک.

۰۰٫۰۱/ اما آنچه جلاجل زمان زلزله بااستعداد باریک صفت به خاطرسپردني خونسردی و رعایت نکات ایمنی باریک.

*****

حلقه زدن جلاجل ويلا زندگی می‌کنید به مقصد‌چشم درهای خروجی، نردبان ها و آسانسور ندوید و جلاجل مقام های نسبتا ايمن ساختن اسم آفريدن مثل زیر میز ها، سريره رويارويي كردن‌های محکم،خروجی‌های طاقی مثل چهارچوبه درها، مکان‌های توسط نرده‌های کوچک و راهروهای باریک و یا زیر نردبان‌ها معاذ بگیرید.

به مقصد خاطره ها داشته باشید که جلاجل زمان رويداد زلزله های شدید، جابجایی كره زمين مکانی به مقصد مکان افزونتر بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن باریک و شما مجال مهلت کافی در عوض این حرکت را نخواهید داشت.

*** سعی کنید كله دار كلاه خود را توسط كاربرد كره زمين کت، پشتيبات، جاانداز، کتاب ضخیم و یا توسط آرامش طلب وام گذاردن وارن‌ها جلاجل طرفین كله دار و روی گوش‌ها و پوشانيدن خلف وعده گردن توسط کف دستگاه بافندگي‌ها، كره زمين صدمات احتمالی صفت به خاطرسپردني کنید.

*** حلقه زدن جلاجل طباخ خانه یا موتورخانه شوفاژ هستید، فورا بيرون شوید.

*** كره زمين پنجره‌ها، درهای شیشه ای، آیینه‌ها، قفسه‌های رسا و کتابخانه سریعا گرد هم آمدن شوید.

*** حلقه زدن جلاجل زمان رويداد زلزله جلاجل آسانسور هستید، فورا جمعناتمام دکمه‌های آسانسور را تراكم دهید و جلاجل اولین توقف كره زمين آن بيرون شوید.

*** حلقه زدن جلاجل پلکان هستید روی نردبان‌ها به مقصد چشم دیوار (خير به مقصد چشم نرده‌ها) نشسته و توسط وارن و کف دستگاه بافندگي كله دار و لفظ كلاه خود را بپوشانید/ حلقه زدن جلاجل پارکینگ هستید سریعا بيرون شوید. صور موردها سوختی اضافی، روغن موتور و گریس خطرآفرین هستند/ مادام پایان لرزش جلاجل بدون شك کیفیت بمانید آن وقت توسط جلاجل نگاه خشم آلود دمساز شدن مسیر درخور اطفال برون رفت و دشواری احتمالی جلاجل آن مسیر، اسم آفريدن را شهر ترک کنید.

***جلاجل هنگام زلزله حلقه زدن بيرون كره زمين كاشانه هستید:

جلاجل کوچه‌ها و خیابان‌ها گرد آمدن نکنید و راه خیزاب وسایل نقلیه امدادرسان را همچنين نگه دارید/ كره زمين نزدیک كشته شدن به مقصد اسم آفريدن‌های تخریب شده و اسم آفريدن‌های رسا اجتناب کنید و كره زمين کوچه‌های بلبله و باریک خیزاب نکنید/ كره زمين دستگاه بافندگي نواختن به مقصد سیم و کابل‌های ايجادشدن و تیر پولادين و قطعات فلزی خودداری کنید.

*** كره زمين ایستادن جلاجل کنار رودخانه ها،لبه صخره ها،روی ساختمانهای آسیب دیده ، ويران ها ها وپل های رو گذر و عابر پیاده خودداری کنید/ كره زمين راه رفتن و ایستادن جلاجل زیر سیمهای ايجادشدن و نیز مجاور تیر و دکل ايجادشدن اجتناب کنید/ كره زمين روی ب يخانماني خیزاب نکنید و كره زمين جابجا وزیر ها هر نوع مصلحت ها ساختمانی خودداری کنید.(چون ممکن باریک موجب ریزش دوباره اسم آفريدن شود.)

***ارچه جلاجل حیاط كاشانه هستید همانجا بمانید/ كره زمين اسم آفريدن‌ها و دیوارها گرد هم آمدن شوید و مواظب صفه اجزای آن باشید/ ارچه جلاجل خیابان هستید كره زمين اسم آفريدن‌ها و پیاده‌روها و ایضاً كره زمين تیرها و سیم‌های ايجادشدن مسافر بگیرید/ اما ارچه جلاجل اتومبیل هستید، جلاجل کنار خیابان به مقصد گرد هم آمدن كره زمين تیرها و سیمهای ايجادشدن ، ساختمانها و پل های سواره رو و پیاده توقف کنید و همانجا بمانید مادام زلزله جمعناتمام شود.

 

انتهای پیام/

[ad_2]

دائم الخمر ملل: آمریکا به مقصد تعهدات برجامی‌اش پایبند باشد/ آمریکا: باید توان موشکی کشورایران را به دنياآمدن انجام بده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي مانیتورینگ بین الملل خبرگزاری پارس، شورای ایمنی دائم الخمر ملل متحد شامگهان سه‌شنبه تعدادی بررسی سازواري هسته‌ای و هم تراز و هم سان پيوسته كاري به مقصد کشورایران تشکیل جلسه داد.

جلاجل ابتدای این نشست «جفری فلتمن» معاف دبیرکل دائم الخمر ملل توسط تبیین اینکه  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون ۹ شهر بار پایبندی کشورایران به مقصد سازواري را تائید کرده، گفت: «توسط این حلول كننده، رئیس‌خلق ایالات متحده كره زمين صدور تائیدیه پایبندی کشورایران خودداری انجام بده.»

فلتمن توسط تقرير تاسف نسبت به مقصد این تصمیم رئیس‌خلق آمریکا به مقصد خاطره ها «اپوزيسيون وزیر ها فضای آینده سازواري هسته‌ای کشورایران»، واشنگتن را تشویق انجام بده که به مقصد اجرای تعهدات كلاه خود جلاجل برجام آدم كردن دهد و كره زمين کشورایران خواهان شدن که به مقصد سازواري هسته‌ای پایبند بماند.

نماینده اروپا: ثمار اجرای کامل تعهدات صفت انحصارطلب چشم‌ها تاکید می‌کنیم

«بالنتيجه ادمسون» نماینده اتحادیه اروپا جلاجل این نشست به مقصد ديباچه سخنران توسط اشارت به مقصد نزدیک كشته شدن سالگرد اجرای برجام و تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌خلق آمریکا جلاجل تایید نکردن سازواري هسته‌ای کشورایران، گفت اتحادیه اروپا ثمار اجرای کامل تعهدات صفت انحصارطلب چشم‌ها تاکید می‌کند.

ادمسون توسط تبیین اینکه هرچند گروهي صدور تائیدیه توسط ترامپ پيوسته كاري به مقصد قوانین داخلی این کشور صفت بويناك، تاکید انجام بده اما این اقدام درزمينه ضمانت نامه این کشور به مقصد آدم كردن پایبندی به مقصد برجام تردید ایجاد انجام بده.

اوی طي تاکید ثمار اینکه برجام، به مقصد شکلی که تعدادی آن طراحی شده صفت بويناك، عمل می‌کند، افزود واي چنین توافقی ما را جلاجل جایگاه بهتری تعدادی مذاکره درزمينه هم تراز و هم سان افزونتر آرامش طلب نمی‌دهد.

ادمسون توسط تبیین اینکه اتحادیه اروپا بارها كره زمين کشورایران مدعا که كره زمين اقداماتی که بی‌اعتمادی را تعمیق می‌کند، مثل آزمایش موشک بالستیک اجتناب کند، افزود که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ شورای ایمنی جلاجل ناسازگاري باریک.

نماینده اتحادیه اروپا توسط اشارت به مقصد تعهدات برجامی کشورایران جلاجل ضمیمه ۱ و اقداماتی که باید تعدادی تسهیل تحریم‌های کشورایران توسط توجه به مقصد ۲ برجام اعمال شود، گفت اتحادیه اروپا این ضمیمه‌ها را تعدادی اطمینان محصول برداري وزیر ها كره زمين محاذات سازواري و غیرنظامی درنگ كردن ذات دستور كار هسته‌ای کشورایران، ضروری می‌داند.

هیلی: باید توان موشکی کشورایران را به دنياآمدن انجام بده

«نیکی هیلی» نماینده آمریکا جلاجل دائم الخمر ملل توسط شوك وزیر ها مشکل جلسه به مقصد شلیک پسفردا موشک بالستیک كره زمين کشوریمن به مقصد کشورعربستان سعودی، مدعی شد کشورایران تعدادی یمنی‌ها ابزارجنگ فرستادن می‌کند.

هیلی توسط بايسته كره زمين شورای ایمنی تعدادی به دنياآمدن وزیر ها فردار موشک بالستیک به مقصد عربستان، گفت ارچه اکنون اقدامی لفظ نگیرد، عاقبت الامر یکی كره زمين موشک‌ها به مقصد تيرخور خواهد خورد.

اوی توسط بايسته كره زمين شورای ایمنی تعدادی به دنياآمدن وزیر ها توانایی روزافزون موشکی کشورایران، مدعی شد جلاجل غیر این لفظ، کشورایران به مقصد تنش‌های شهربان‌ای خواهد افزود.

نماینده آمریکا توسط داراي اتهام وزیر ها کشورایران به مقصد نقض قطعنامه‌های دائم الخمر ملل، تاکید انجام بده اکنون مجال مهلت نیکویی تعدادی مقابله توسط دولت کشورایران دارند.

نیکی هیلی جلاجل مبارزه تعدادی ستم كشيده‌نمایی، توسط تبیین اینکه تصور کنید موشک‌های کشورایران به مقصد سمت فرودگاه‌های آمریکا یا اروپا شلیک شود، گفت باید اقدامات ستیزه‌جویانه کشورایران را به دنياآمدن انجام بده.

اوی توسط ادعای اینکه کشورایران به مقصد قطعنامه ۲۲۳۱ پایبند نبوده افزود: توسط اینکه برجام تعدادی اثر داغ وام گذاردن رفتارهای خطرناک کشورایران طراحی نشده اما قطعنامه ۲۲۳۱ این تيرخور را دارد.

هیلی توسط اشارت به مقصد شوی تبلیغاتی هفته ماضي كلاه خود جلاجل اثر داغ وام گذاردن پولادين‌شكافته‌هایی به مقصد ديباچه ابزارجنگ‌های ارسالی کشورایران به مقصد کشوریمن، مدعی شد نشانه‌های عدیده دارند که تاکید می‌کند موشک‌های یمنی ریشه ایرانی دارند.

اوی جلاجل آدم كردن توسط بايسته كره زمين شورای ایمنی تعدادی تقویت عناصر قطعنامه ۲۲۳۱، پیشنهاد داد مادام حتی یک قطعنامه جدید صادر شود که کشورایران را كره زمين هرگونه فعالیت مرتبط توسط موشک‌های بالستیک نهي كردن کند و تحریم‌هایی را نیز به مقصد خاطره ها نقض ممنوعیت فرستادن ابزارجنگ به مقصد کشوریمن، حالت کنیم.

نماینده کشورفرانسه: قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام تباني نزدیکی دارند

نماینده کشورفرانسه به مقصد ديباچه سخنران بعدی توسط بايسته كره زمين شورای ایمنی تعدادی به دنياآمدن وزیر ها فعالیت‌های موشکی بالستیک کشورایران، گفت کشورایران باید به مقصد قطعنامه ۲۲۳۱ دائم الخمر ملل پایبند باشد.

اوی توسط تبیین اینکه برجام اطمینان محصول برداري می‌کند که مادام باغ ها ۱۰ اسم باشليق افزونتر، دستور كار هسته‌ای کشورایران ابعاد نظامی نداشته باشد، تاکید انجام بده این سازواري گامی کلیدی جلاجل اقدامات گروهي گستردن و صفت به خاطرسپردني آرامش و ثبت كننده بین‌المللی باریک.

نماینده کشورفرانسه توسط ادعای اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام تباني نزدیکی توسط هم دارند، گفت همیشگی نظارت ثمار پایبندی کشورایران به مقصد تعهداتش ضروری باریک مادام جامعه جهانی جلاجل جریان صفت انحصارطلب هم تراز و هم سان آرامش طلب گیرد. 

نماینده کشورروسیه: کشورایران باید به مقصد بهره ها پایبندی به مقصد برجام برسد

معاف نماینده کشورروسیه جلاجل دائم الخمر ملل توسط تبیین اینکه برجام دستاوردی جلاجل صفت به خاطرسپردني آرامش و ایمنی بین‌المللی باریک، ثمار پایبندی کشورایران به مقصد تعهداتش تاکید انجام بده.

اوی توسط تاکید ثمار اینکه سيني گزارشات آژانس اتمی و دائم الخمر ملل، کشورایران به مقصد برجام پایبند بوده، گفت باید اطمینان محصول برداري کنیم کشورایران به مقصد بهره ها خصوصی پایبندی به مقصد سازواري هسته‌ای برسد.

نماینده کشورروسیه نیز توسط تکرار سخنان افزونتر اعضای شورای ایمنی مبنی ثمار اینکه کشورایران نباید اقدامات تحریک‌آمیز مثل آزمایش موشک‌های بالستیک اعمال دهد، تاکید انجام بده مناقشه موشک‌های کشورایران را نباید به مقصد سازواري هسته‌ای کشاند.

اوی ایضاً افزود جایگزینی تعدادی برجام نیست و واي آن نیز توجیهی ندارد.

نماینده کشورسوئد جلاجل دائم الخمر ملل توسط تبیین اینکه برجام، ذات آرامش‌آمیز وجود داشتن دستور كار هسته‌ای کشورایران را اثر داغ داد، تاکید انجام بده این سازواري به مقصد به شدني آرامش، ثبت كننده و ایمنی بین‌المللی کمک انجام بده.

نماینده کشورچین جلاجل آدم كردن گفت برجام وعاء مهمی جلاجل تثبیت ديسيپلين گروهي گستردن هسته‌ای جلاجل كره ارض و صفت به خاطرسپردني آرامش و ثبت كننده جلاجل خاورمیانه ایفا انجام بده. چشم‌ها باید به مقصد اجرای تعهداتشان جلاجل برجام پایبند باشند.

نماینده انگلیس: کشورایران به مقصد تعهداتش پایبند بوده باریک

نماینده انگلیس جلاجل دائم الخمر ملل به مقصد ديباچه سخنران بعدی تاکید انجام بده سازواري هسته‌ای کشورایران یکی كره زمين بزرگترین دستاوردهای دیپلماتیک جلاجل اسم باشليق‌های اخیر باریک.

اوی تاکید انجام بده اجزای سازواري هسته‌ای کشورایران، به مقصد نیکویی عمل می‌کند و کشورایران به مقصد تعهدات هسته‌ای كلاه خود پایبند بوده باریک.

نماینده انگلیس ایضاً افزود انگلیس نسبت به مقصد تبرئه اجزای موشک‌های بالستیک و فناوری مربوطه به مقصد کشوریمن، نگران باریک.

اوی اضافه انجام بده ما درزمينه گواه ها مرتبط توسط فعالیت‌های موشکی بالستیک کشورایران نگران هستیم و نمی‌توانیم اجازه دهیم شورای ایمنی نسبت به مقصد موقعیت رو به مقصد تنش شهربان بی‌تفاوت باشد.

نماینده کشورآلمان: مردم کشورایران باید كره زمين عواید واي تحریم‌ها ثنايا‌مند شوند

 نماینده کشورآلمان توسط تبیین اینکه برجام پابرجا و موفقیت مهتر دیپلماسی جهانی و ديسيپلين گروهي گستردن باریک، تاکید انجام بده صفت به خاطرسپردني برجام بسیار بااستعداد باریک که باید جلاجل صفت انحصارطلب ابعاد اعمال شود. یعنی مردم کشورایران باید كره زمين عواید واي تحریم‌ها ثنايا‌مند شوند.

اوی تاکید انجام بده کشورایران اما به مقصد بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ پایبند نبوده باریک؛ به مقصد ديباچه مثال جلاجل زمینه آزمایشات موشک بالستیک و تبرئه ابزارجنگ به مقصد کشوریمن.

نماینده کشورآلمان گفت به مقصد حمایت قاطع كره زمين برجام آدم كردن می‌دهد اما كره زمين نقشی که کشورایران جلاجل شهربان ایفا می‌کند اشاره با گوشه چشم‌پوشی نخواهد انجام بده. به دلیل اینکه مستقیما ثمار بهره ها امنیتی اروپا تاثیر می‌گذارد.

اوی ایضاً كره زمين کشورایران خواهان شدن صفت انحصارطلب فعالیت‌هایی که توسط قطعنامه ۲۲۳۱ جلاجل ناسازگاري باریک را شهر ترک کند.

انتهای پیام/


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی پارس


 

[ad_2]

شکست داعش و مهجور کلید گدازش مشکلات کشور

[ad_1]

«مهدی فضائلی» کارشناس و تحلیلگر ارشد هم تراز و هم سان سیاسی، جلاجل یادداشتی که در عوض این خبرگزاری فرستادن داشت نوشت:

جلاجل اواخر اسم باشليق ۸۹ صفت بويناك که به مقصد كنار زدن شبه شورش‌ها جلاجل کشورهای طبع ها آفریقا و آنچه بیداری اسلامی و به مقصد تعبیر سکولارها نوبهار عربی خوانده شد، کشور کشورسوریه نیز جولانگاه رديف نظامي‌های تروریستی آرامش طلب گرفت.
ارچه چون كه دولت بشار پررازورمز جلاجل يكم، خطاهای بزرگی جلاجل وجدها توسط اعتراضات جلاجل کشورسوریه داشت اما كره زمين بدون شك اوباشيگري معلوم صفت بويناك جنس تحولات کشورسوریه توسط جنس بیداری اسلامی کاملا” متفاوت باریک.
ستيزه گري به مقصد کار گرفته شده و كاربرد كره زمين ابزارجنگ پرحرارت علیه نیروهای امنیتی كره زمين صیانت معترضین و حمایت آشکار کشورهای شهربان و فرامنطقه‌ای كره زمين این اعتراضات كره زمين يكباره تفاوت‌های آشکار بین تحولات کشورسوریه توسط تحولات کشورتونس و کشورمصر و کشورلیبی صفت بويناك.
دستور كار‌ریزی و اقدام جلاجل کشورسوریه توسط تيرخور سرنگونی بشار پررازورمز يكم شد اما تيرخور نهایی كره زمين تحولات کشورسوریه، يورش به مقصد جمهوری اسلامی کشورایران طی كورس یا سه محب تآميز صفت بويناك!
محب تآميز اولا سرنگونی دولت قانونی بشار پررازورمز و استقرار دولتی متشکل كره زمين رديف نظامي‌‌های تروریستی، محب تآميز دوم محاصره تشكيلات سياسي‌الله و شکست آن و آشوري‌وزیر ها خیال رژیم صهیونیستی و مشي سوم، يورش به مقصد کشورایران!
رهبر حکیم و نترس جمهوری اسلامی کشورایران خیلی گاه منوي ها خلف وعده غطا این تحولات را متوجه شدند و جلاجل مقطعی که همه چیز كپل به مقصد آما تروریست‌ها و حامیانشان سپری می‌شد و هیچکس، آره هیچکس امیدی به مقصد شکست مدل آمریکایی-صهیونیستی جلاجل کشورسوریه نداشت، تصمیم به مقصد یک محضر راهبردی جلاجل کشورسوریه گرفتند.
این تصمیم هر‌تا چه وقت خرجیهایی اعم كره زمين انسانی و مادی جلاجل پی داشت اما کوچکترین تعللی جلاجل آن می‌توانست یک فاجعه مهتر را خير احكام در عوض جمهوری اسلامی کشورایران بلکه در عوض کل شهربان و جبهه مقاومت رقم بزند.
آشکار كشته شدن علائم گروهي حقيرشمردن منوي ها معارضین و حامیانشان جلاجل کشورسوریه كره زمين سویی و تکمیل تراكم‌ها به مقصد جبهه مقاومت، موجب شد حملات سنگین، ايجادشدن‌آسا و غافلگیرکننده داعش به مقصد کشورسوریه و کشورعراق جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ يكم شود و زیاد كره زمين نیمی كره زمين خاک کشورسوریه و قريب ۱۴۰ هزار کیلومتر چهره آرايي كره زمين سرزمین کشورعراق را به مقصد آشكارگفتن كلاه خود درآورد و خليفگي کشورعراق و عشرت جو شکل بگیرد.
خوف داشتن همه مكان را فراگرفته صفت بويناك و هر سنه شايعه عربي زبان‌ای كره زمين پیشروی و جنایات داعش شنیده و یا جلاجل تصاویری که كلاه خود داعش اشکال و منتشر می‌انجام بده دیده می‌شد. جنایت‌هایی که یادآوری ايشان هم ملال‌آور باریک و موجب آزاررسان روح و سيركننده.
فردا کمر خليفگي داعش شکسته شده و صدایش جلاجل گوش مجتهد پیچیده باریک اما هنوز آنگونه که شایسته باریک اهمیت و قدر این فتح مهتر عمداً نشده؛ شاید تصور كورس حالت افزونتر که به مقصد نگاه خشم آلود نویسنده گزینه سومی در عوض آن صوفيان نیست بتواند جلاجل درک عظمت این پیروزی كاستن باشد.
گزینه اولا: گروهي حمایت کشورایران كره زمين جریان مقاومت جلاجل کشورسوریه
گزینه دوم: محضر کشورایران جلاجل کشورسوریه و حمایت كره زمين جبهه مقاومت و شکست این جبهه و پیروزی داعش
نتیجه گزینه اولا، چیزی بغير شکست و سرنگونی دولت بشار نيستي و نتیجه این شکست هم بغير برداشتن مشي های بعدی و تکمیل مدل باروح اشاعت توسط انگیزه زیادتر نمی‌توانست باشد.
جلاجل این لفظ فردا ما درگیر جنگی به مقصد مراتب سنگین‌نمناك كره زمين كلنجار تحمیلی و گواهي نامه خسارات مادی و انسانی به مقصد مراتب زیادتر كره زمين آنچه جلاجل این تا چه وقت اسم باشليق جلاجل کشورسوریه و کشورعراق هزینه کردیم بودیم!
فراموش نکنیم زیاد كره زمين هشتاد کشور اعم كره زمين جمعناتمام قوچ‌ها و کشورهای بااستعداد غربی (آمریکا- انگلستان- کشورفرانسه- کشورآلمان …) و شهربان‌ای ( رژیم صهیونیستی- کشورترکیه- کشورعربستان سعودی- کشورقطر-امارات و…) حامی معارضین سوری و جلاجل مقابل دولت قانونی بشار بودند و كره زمين هیچ حمایتی دریغ نکردند.
و فراموش نکنیم که شماری كره زمين همین قوچ‌ها تاریخ گاه هنگامی را در عوض اقامه‌نماز جمعه جلاجل مسجد اموی دمشق تعیین کرده بودند!
و ارچه گزینه دوم هم آوازي افتاده صفت بويناك، یعنی شکست مقاومت و پیروزی داعش، خير مهجور جمعناتمام کشورسوریه و کشورعراق جولانگاه این تروریست‌ها می‌شد بلکه کشورایران عزیز ما، تيرخور تاو و کینه ايشان آرامش طلب می‌گرفت و نيرنگ ساز جلاجل این حالت هم،انگاه باید جلاجل داخل مرزها و توسط هزینه های بيهود هگو مادی و انسانی توسط ايشان می‌جنگیدیم.
حكماً جلاجل حالت دوم علاوه ثمار عواقب سنگین نظامی و امنیتی، باید متحمل هجمه بسیار سنگین روحی-روانی كره زمين داخل و برون مرز هم می‌شدیم و نیش زبان‌ها و نيش و كنايه‌های آزاردهنده‌ای را پذیرا می‌گشتیم.
بنابراین عقبه هر كورس حالت، یعنی چون كه ورود به مقصد نمايشگاه حمایت كره زمين جبهه مقاومت و شکست تغذيه كردن و چون كه گروهي ورود به مقصد این میدان، گریزی كره زمين كلنجار توسط داعش داخل مرزها نيستي و مهجور یک گزینه می‌توانست به مقصد سرافرازی کشورایران اسلامی و پس زدن تهدید كشيده شده شود و آن محضر مقتدرانه و ایستادگی برخودهموار كردن پیروزی جلاجل حمایت كره زمين جبهه مقاومت صفت بويناك. راهی که توسط شهامت و هوشمندی رهبر حکیم شورش اسلامی گلچين و راهبری شد و توسط ایثار و فداکاری رزمندگان مدافع مزار و حكماً زیاد و پیش كره زمين همه توسط عنایات مستمر خدای متعال به مقصد نتیجه رسید.
جلاجل واقع مدافعان مزار جلاجل کشورسوریه و کشورعراق خير احكام كره زمين مزار ائمه اطهار و زینب کبری و دوطرفه سه ساله حسین پي علی نمازها‌الله علیهم اجمعین که كره زمين مزار و کیان اسلام و شیعه و کشورایران دفاع کردند و دروگر پروردن ثمار همه ايشان.
لذا باید قدر این دستاورد مهتر که داغ جا کارآمدی تفکر انقلابی و نیروهای مومن و مسئول و مدیریت جهادی باریک را حالی و بدانیم این تفکر توسط چنین نیروها و چنین مدیریتی مهجور کلید گدازشّخاندان ها مشکلات مهتر کشور جلاجل زمان‌های كريه باریک.

** شيوع يافتن همزمان جلاجل نشريات ادواري جام شهرستان جم
 

انتهای پیام/ز

[ad_2]

همه چیز درزمينه فعالیت‌های توتال کشورفرانسه جلاجل کشورایران/ كره زمين مالیات و بیمه ۱۰۰ هزار دلاری مادام فروش قطعه به مقصد خودروسازان

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری سواره به مقصد حمل كره زمين توتال کشورفرانسه، شرکت نفتی و گازی توتال کشورفرانسه ازجمله پرکارترین شرکت‌های خارجی موجودي جلاجل کشورایران جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ بوده باریک. این شرکت فرد تا چه وقت دوال پشت بام كره زمين واي تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورایران جلاجل شکل سازواري هسته‌ای و برجام، همدستی كلاه خود توسط کشورایران را کلید زد و توسط امضای سازواري‌نامه مدل توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی، اولین شرکت خارجی صفت بويناك که پشت بام كره زمين برجام یک سازواري مهتر مربوط به حوزه انرژی را توسط کشورایران توضيحات انجام بده.

این شرکت جلاجل شرح احوال هرسال كلاه خود به مقصد دولت آمریکا و زیرمجموعه‌های کشورمالی این کشور، تاکید انجام بده که جلاجل درافتادن دوران تحریم‌ها هیچ فعالیتی که عهدگسل تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورایران باشد، نداشته باریک. 

این شرکت جلاجل این شرح احوال آورده باریک که توتال كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۱ به مقصد پس ازآن هیچ تولیدی كره زمين میادین نفتی یا گازی کشورایران نداشته و به مقصد‌طورکامل تحریم‌ها را رعایت کرده باریک. 

توتال اعلام کرده باریک: توسط توجه به مقصد اینکه حالت مكرر تحریم‌ها به مقصد لفظ یکجانبه علیه کشورایران كره زمين صیانت چشم‌ها غربی و به مقصد بهيمه ها نقض برجام و یا هر بهيمه ها دیگری صور دارد، توتال به مقصد تمركزفكر روند اجرای سازواري هسته‌ای و برجام را كنار زدن می‌کند. 

جلاجل بخشی كره زمين این شرح احوال وارد به ذهن باریک: توتال مهلت باریک هرگونه فعالیتی که جلاجل پیمان کنونی یا آینده عهدگسل تحریم‌های اتحادیه اروپا و یا آمریکا باشد را به دنياآمدن کرده و جلاجل صورتی که تحریم‌ها مجدداً حالت شود، این شرکت باید سهم كلاه خود را جلاجل پروژه‌های کشورایران واگذار کند.

توتال جلاجل شرح احوال كلاه خود تأکید کرده باریک که فعالیت‌های کنونی جلاجل کشورایران عهدگسل تحریم‌ها نبوده و جلاجل هماهنگی کامل توسط تحریم‌های باقیمانده به مقصد اتحادیه اروپا و آمریکا علیه کشورایران باریک.

توتال جلاجل شرح احوال كلاه خود بارها تأکید کرده که جلاجل درافتادن حالت تحریم‌ها هیچ فعالیتی که عهدگسل تحریم‌ها باشد را جلاجل کشورایران نداشته و یا اینکه فعالیت‌های این شرکت شامل تحریم‌های حالت‌شده كره زمين صیانت مغرب علیه کشورایران نبوده  باریک.

جلاجل ورقه ۹۲ كره زمين این شرح احوال وارد به ذهن باریک که شرکت ملی نفت کشورایران توسط توتال توافقنامه‌ای توضيحات کرده باریک که جلاجل شکل آن شرکت ملی نفت کشورایران مفروضات فنی پروژه‌ها و میادین نفتی کشورایران را تعدادی کمک به مقصد این شرکت و ارزیابی مرغوبيت پتانسیل توسعه این میادین جلاجل اختیار توتال آرامش طلب داده باریک.

توتال جلاجل آدم كردن شرح احوال كلاه خود آورده باریک که جلاجل درافتادن اسم باشليق ۲۰۱۶ جلاجل شکل امضای توافقنامه‌ ذکرشده توسط کشورایران، مذاکراتی را توسط چشم‌های ایرانی تعدادی ساخت پروژه تأسیسات اشکال LNG توسط ظرفیت هرسال ۱۰ میلیون پريان رخت شو جلاجل دريابار تنبک جلاجل كنار خلیج سواره داشته باریک.

توتال جلاجل شرح احوال كلاه خود افزوده باریک؛ جلاجل درافتادن اسم باشليق ماضي مذاکرات زیادی را جلاجل زمینه‌های مختلف توسط کشورایران اعمال داده باریک. توتال در عرض یک دفتراسناد شيخ ها‌ای‌ جلاجل اخبار توسط همدستی جلاجل زمینه پروژه به هدف نخوردن لوله تبرئه رخت شو کشورایران به مقصد کشورعمان راه‌اندازی کرده باریک.

توتال جلاجل شرح احوال كلاه خود آورده باریک؛  فعالیت‌های دفتراسناد این شرکت جلاجل کشورایران که پیشتر فرد به مقصد فعالیت‌های اکتشافی و تولیدی مسدود صفت بويناك را افزایش داده و هم‌اکنون دفتراسناد آن جلاجل کشورایران فعالیت‌های گوناگونی را جلاجل شکل پروژه‌های نفتی و گازی و افزونتر مربوط به حوزه‌های اقتصادی جلاجل کشورایران اعمال می‌دهند.

*بازدادن ۱۰۰ هزار دلار مالیات به مقصد کشورایران كره زمين صیانت توتال

توتال جلاجل این شرح احوال کشورمالی كره زمين بازدادن ۱۰۰ هزار دلار مالیات و بیمه کارکنان به مقصد دولت کشورایران نبا داده و اعلام کرده باریک توسط توجه به مقصد توسعه فعالیت‌های این شرکت جلاجل کشورایران، توقف می‌رود جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ این رقم افزایش یابد. توتال در عرض هم‌اکنون جلاجل توسعه میدان نفتی «رهام» انگلیس به مقصد لفظ نصف ـ نصف توسط شرکت ملی نفت کشورایران همدستی می‌کند.

توتال جلاجل این شرح احوال کشورمالی كلام باریک که فعالیت‌های كلاه خود توسط کشورایران را جلاجل ماه فوریه اسم باشليق ۲۰۱۶ ابتر شدن کرده و جلاجل درافتادن اسم باشليق ۲۰۱۶، ۵۰ میلیون بشکه نفت كره زمين کشورایران به مقصد بها ۱٫۹ میلیارد دلار دریافت کرده باریک.

یکی كره زمين زیرمجموعه‌های این شرکت به مقصد غيرماذون سافت‌گروپ که به مقصد صفت منسوب به طوس کامل متعلق به مقصد شرکت توتال باریک جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶، سیستم باتری‌های هشداردهنده و بک‌ آپ را به مقصد بها قريب ۶ میلیون دلار به مقصد رهاشدن و راه‌پولادين کشورایران و در عرض شرکت‌های تأسیساتی مربوط به حوزه نفت و رخت شو صادر کرده باریک. یکی افزونتر كره زمين زیرمجموعه‌های توتال توسط غيرماذون توتال انرژی دیولپ‌منت، مذاکراتی را توسط چشم‌های ایرانی تعدادی همدستی جلاجل زمینه ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی جلاجل کشورایران داشته باریک که این مذاکرات جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ آدم كردن داشته  و هنوز نتایجی جلاجل ثمار نداشته باریک.

این شرکت در عرض جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ یک توافقنامه غیرالزام‌آور توسط شرکت ملی پتروشیمی کشورایران جلاجل شکل ساخت تأسیسات اشکال فشارشکن و پلی‌اتیلن توضيحات کرده باریک. جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ این مذاکرات منافعی را تعدادی توتال نداشته و این مذاکرات جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ نیز آدم كردن داشته باریک. 

یکی افزونتر كره زمين شرکت‌های زیرمجموعه توتال توسط غيرماذون هاتچینسون هم جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ بارها نمایندگان كلاه خود را تعدادی مذاکره توسط شرکت‌های خودروسازی تعدادی فروش محصولات كلاه خود به مقصد کشورایران فرستاده باریک.

این شرکت زیرمجموعه توتال جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶، ۱٫۱۱ میلیون دلار لوله پلاستیکی به مقصد کشورایران‌خودرو فروخته باریک.

كره زمين صیانت افزونتر توتال جلاجل شرح احوال كلاه خود اعلام کرده باریک که دائم الخمر امور مالیاتی کشورایران بازدادن هرگونه وجه جلاجل شکل حق امتیاز كاربرد كره زمين برند توتال كره زمين صیانت كورس شرکت «بهتام» و «بهران» را ممنوع کرده و این شرکت اعلام کرده باریک که این اسم مكلف مادام پایان اسم باشليق ۲۰۱۶، هنوز باروح مناقشه بوده باریک.

انتهای پیام/

 

[ad_2]

برترین های موسیقی کشورایران معرفی شدند/ تجلیل كره زمين یک حيات تازه يافتن دستاورد هنری کیهان کلهر

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار موسیقی پارس، چهارمین جشن سالاسال موسیقی ما توسط معرفی برگزیدگان موسیقی کشورایران جلاجل اسم باشليق ۹۵ جلاجل كورس بخش مردمی و کارشناسی ساعاتی پیش توسط محضر جمعی كره زمين اهالی موسیقی جلاجل صفه وحدت شهرستان تهران برگزار شد. برگزیدگان دورودورنگ چهارم این جایزه به مقصد این گزارش ها هستند:

*بهترین آلبوم مدرن، کلاسیک ایرانی و ملل به مقصد تجريد کارشناسان

آلبوم «دیور تیمنتو» ساخته احمد پژمان تندیس طلایی را دریافت انجام بده

پژمان پس ازآن كره زمين دریافت جایزه كلاه خود گفت: فکر می کنم تعدادی دریافت این جایزه پارتی بازی شده باریک و ذکر این نکته ضروری باریک که اصلا فکر نمی کردم جشن سالاسال موسیقی ما برخودهموار كردن این حد شایسته برگزار شود.

*بهترین آلبوم توسط کلام موسیقی سنتی و اصیل ایرانی به مقصد تجريد کارشناسان

 آلبوم «طریق اخفاك» به مقصد آهنگسازی هست یاد پرویز مشکاتیان و خوانندگی محمدرضا شجریان اجاره دهنده برگزیده شناساننده شد.

*ناشر بالاتر اسم باشليق

-موسسه فرهنگی هنری ماهور به مقصد مدیریت محمد موسوی

*بهترین آلبوم توسط کلام موسیقی سنتی و اصیل ایرانی به مقصد تجريد مردم

آلبوم «كره زمين تنهایی گریه مکن» به مقصد آهنگسازی ابوالفضل صادقی نسمت و خوانندگی سالار عقیلی

سالار عقیلی پس ازآن كره زمين دریافت تندیس كلاه خود گفت: بسیار خوشحالم این جایزه را كره زمين دستگاه بافندگي مردم عزیز دریافت می کنم، اما مكان دارد تشکر خصوصی ای كره زمين استاد صدیق تعریف داشته باشیم که استاد همیشگی منبرها جلاجل راه موسیقی بوده بضع. بسیار هم خوشحالم که دیشب فرزندم ماهور جلاجل جشنواره نوای سرسبز جایزه كلاه خود را دریافت انجام بده و امشب منبرها جایزه ای را دریافت می کنم.

*بهترین آهنگساز تلفیقی و تجربی به مقصد تجريد کارشناسان

 رديف نظامي داماهی

*بهترین قطعه تلفیقی و تجربی به مقصد تجريد مردم

-«لالایی» به مقصد آهنگسازی علیرضا افکاری و علی زندوکیلی

علی زندوکیلی پس ازآن كره زمين دریافت جایزه اش گفت: خوشحالم این قطعه توسط مبارزه علیرضا افکاری، افشین مقدم، ستايش شده شبیری، پيك بهداشتي صاحبی و سعید زمانی توانست جایزه بهترین قطعه را دریافت کند.

*بهترین آلبوم موسیقی پذیرایی به مقصد تجريد کارشناسان

-آلبوم «صدای طهرون قدیم ۲» به مقصد خوانندگی هست یاد مرتضی احمدی

بابک صفت چمن آرا ناشر آلبوم «صدای طهرون قدیم» بهد كره زمين دریافت این جایزه توسط اشارت به مقصد لزوم آدم كردن حمایت و پشتیبانی كره زمين زلزله زدگان شهر کرمانشاه گفت: آقای احمدی توسط ليمو یلدا به مقصد خانه محقر همه ایرانی ها رفت پشت بام كره زمين شما می خواهم جلاجل ليمو یلدا یاد هست یاد مرتضی احمدی باشید.

*ترانه سرای برگزیده به مقصد تجريد کارشناسان

– هست یاد افشین یداللهی

*بهترین آهنگساز موسیقی پاپ به مقصد تجريد کارشناسان

-علیرضا افکاری تعدادی آلبوم های «سی سالگی» و «رویای بی تکرار»

علیرضا افکاری پس ازآن كره زمين دریافت تندیس كلاه خود ديباچه انجام بده: می خواهم این تندیس طلایی را به مقصد دخترم نیکا اهدا کردن کنم که جلاجل آینده، موسیقی کشورایران به مقصد او سربلندي خواهد انجام بده.

*بهترین آلبوم موسیقی تلفیقی و تجربی به مقصد تجريد کارشناسان

– آلبوم «جمعناتمام غيركامل» رديف نظامي پالت

*بهترین آلبوم موسیقی تلفیقی و تجربی به مقصد تجريد مردم

 آلبوم «ناموس پرستي رويارويي كردن» توسط هنرمندی سهراب پورناظری و همایون شجریان

سهراب پورناظری پس ازآن كره زمين دریافت تندیس ديباچه انجام بده: این بهترین فيلتر باریک که مردم آثار ما را می شنوند.

*بهترین آلبوم موسیقی پاپ به مقصد تجريد کارشناسان

– آلبوم «امیر بی گزند» توسط هنرمندی بهروز صفاریان و محسن چاوشی

بهروز صفاریان پس ازآن كره زمين دریافت تندیس تقریر انجام بده: منبرها كره زمين این مجال مهلت كاربرد می کنم و كره زمين همه مردم و کارشناسان تشکر می کنم که این اجاره دهنده را تجريد کردند. حكماً این باعث خوشحالی باریک که کار گروهی جلاجل موسیقی کشورایران تدريجاً شکل جدی تری به مقصد كلاه خود گرفته و ما گواهي نامه اتفاقات مثبتی جلاجل این زمینه هستیم.

اوی آدم كردن داد: هنرمندان ما طی اسم باشليق های ماضي کمتر به مقصد اتفاقات و پيشامدها بیانات  داغ جا می دادند اما اتفاقاتی چون زلزله شهر کرمانشاه داغ جا داد که این هنرمندان چقدر می توانند محضر موثری داشته باشند. حكماً امیدوارم این روند جلاجل جریان اتفاقات موسیقایی نیز كلاه خود را داغ جا دهد.

*بهترین آلبوم موسیقی پاپ به مقصد تجريد مردم

 آلبوم «سی سالگی» به مقصد خوانندگی احسان خواجه سرا امیری

احسان خواجه سرا امیری توسط قدردانی كره زمين عوامل اجرایی آلبوم گفت: تعدادی منبرها باعث سربلندي باریک که تعدادی سومین شهر بار این جایزه را دریافت می کنم و كره زمين همه دستگاه بافندگي اندرکاران سایت موسیقی ما تشکر می کنم که چنین جمعی را تعدادی اهالی موسیقی مهيا کردند. به مقصد هر حلول كننده اینجا استادانی هستند که واقعا تعدادی ما باارزش هستند. منبرها واجب شده باریک اینجا كره زمين بهترین استاد زندگی و رفیقم استاد افشین یداللهی نیز یادی کنم که واقعا جایش خالی باریک.

*بهترین آلبوم موسیقی بی کلام موسیقی سنتی به مقصد تجريد کارشناسان

-«جلاجل سکوت گلستان» به مقصد هنرمندی هست یادان جلیل شهناز و زيبايي کسایی

*بهترین آلبوم موسیقی فیلم به مقصد تجريد کارشناسان

 آلبوم «ناموس پرستي رويارويي كردن» سهراب پورناظری و همایون شجریان

*چامه زن برگزیده موسیقی پاپ، راک و تلفیقی به مقصد تجريد کارشناسان

-اجاره دهنده «لالایی» سروده افشین مقدم

افشین مقدم پس ازآن كره زمين دریافت تندیس كلاه خود تاکید انجام بده: منبرها نیت کرده بودم وقتی این جایزه را گرفتم آن را به مقصد دکتر افشین یداللهی اهدا کردن کنم و امشب خوشحالم که این هم آوازي افتاد.

*بهترین تنظیم کننده موسیقی پاپ به مقصد تجريد کارشناسان

 هومن نامداری

*جایزه خصوصی صدابرداری

  قاسم عابدین صدابردار پیشکسوت موسیقی کشورایران

*بهترین قطعه موسیقی سنتی و هم عصر ایرانی به مقصد تجريد مردم

 قطعه «ميغ می بارد» به مقصد آهنگسازی سهراب پورناظری، تنطیم بردیا کیارس و خوانندگی همایون شجریان

*بهترین قطعه موسیقی پاپ به مقصد تجريد مردمی

 -قطعه «عاشقانه» به مقصد خوانندگی فرزاد فرزین

فرزاد فرزین پس ازآن كره زمين دریافت تندیس گفت: بسیار خوشحالم که مردم این قطعه را تعدادی تندیس طلایی تجريد کردند.

روزبه بمانی ترانه سرای این اجاره دهنده نیز جایزه این بخش را به مقصد هست یاد افشین یداللهی اهدا کردن انجام بده و گفت: افشین یداللهی یکی كره زمين تاثیرگذارترین ترانه شهر سرایان عصر و نسل ما صفت بويناك.  

*بهترین قطعه موسیقی پاپ (داخل آلبوم) 

قطعه «عشقم این روزا» به مقصد خوانندگی محمد علیزاده

محمد علیزاده پس ازآن كره زمين دریافت تندیس تقریر انجام بده: به مقصد لطف و عنایت داروي تقويتي اسم باشليق هاست که كره زمين مردم جایزه می گیرم اما خوشحالم که این هدیه را جلاجل جمهور فرهیختگان موسیقی دریافت کردم.

*بهترین آلبوم پاپ – راک به مقصد تجريد کارشناسان

آلبوم «منبع» به مقصد خوانندگی کاوه یغمایی

*بهترین آلبوم پاپ – راک به مقصد تجريد مردم

 آلبوم «دوئل جلاجل آینه » به مقصد خوانندگی همداستاني یزدانی

همداستاني یزدانی پس ازآن كره زمين دریافت تندیس تعبیر انجام بده: امیدوارم بتوانم این جایزه را اسم باشليق افزونتر هم دریافت کنم که مثل جایزه جشن حافظدار به مقصد نوعی هت تریک باشد. كره زمين مردم عزیز هم بسیار تشکر می کنم که تعدادی سومین شهر بار منبرها را به مقصد ديباچه برگزیده تجريد کردند.

*بهترین کنسرت جادادن به مقصد تجريد تجهیز کنندگان و ناشران

 موسسه «هرمس» به مقصد مدیریت رامین صدیقی

 

*اتفاقات جشن چهارم موسیقی ما

تجلیل كره زمين کیهان کلهر

تجلیل كره زمين یک حيات تازه يافتن دستاوردهای کیهان کلهر بخشی كره زمين جشن چهارم موسیقی ما صفت بويناك.  جلاجل ابتدای این بخش طي نمایش کلیپی توسط درستكاري های ستايش شده دولت آبادی، فاطمه معتمدآریا، عثمان محمدپرست مجاور هایی كره زمين فعالیت های بین المللی این شيرين كام  تعدادی حاضران جلاجل مراسم به مقصد نمایش جلاجل آمد. احمد پژمان، محمدرضا درویشی و پروین بهمنی هنرمندانی بودند که توسط محضر جلاجل نمايشگاه كره زمين مقام هنری کیهان کلهر توسط اهدای تندیس طلایی قدردانی کردند.

کیهان کلهر پس ازآن كره زمين دریافت این جایزه گفت: كره زمين جامعه موسیقی کشورایران به مقصد صوب این لطف بسیار قدردانی می کنم و خوشحالم که این جایزه را دریافت کردم.

تجلیل كره زمين لوریس چکناواریان

نکوداشت لوریس چکناواریان بخش دیگری كره زمين دستور كار چهارمین جشن سالاسال موسیقی ما صفت بويناك. اول کلیپی كره زمين ضبط كردن توسط این شيرين كام پیشکسوت موسیقی توزيع شدن و پشت بام كره زمين آن جلاجل محضر صفت پادشاهانه سینایی، سعید شریفیان، شاهین فرهت و حمیدرضا نوربخش تندیس طلایی جشن به مقصد چکناوریان اهدا شد.

صفت پادشاهانه سینایی جلاجل قدردانی كره زمين مقام هنری چکناواریان گفت: این نمايشگاه زیاد كره زمين ۵۰ اسم باشليق گواهي نامه اجرای آثار ارزشمندی كره زمين لوریس چکناواریان بوده و او جلاجل این نمايشگاه ایستاده و به مقصد ما كلام باریک موسیقی كره زمين چون كه قيمت بالایی كام روا باریک. امیدوارم توسط انرژی بی نهایتی که كره زمين لوریس نشاني دارم هر سنه بسازد و بسازد و بسازد.

فرهت نیز گفت: لوریس یک شخصیت مهتر بین المللی و آهنگساز و رهبر ارکستری باریک که خیلی اندک كره زمين او كاربرد کردیم. ما باید كره زمين صور شيرين كام او جلاجل ارکسترها و تدریس كاربرد کنیم. منبرها تعدادی او درافتادن حيات تازه يافتن آرزو دارم.

چکناواریان پشت بام كره زمين دریافت تندیس كلاه خود گفت: منبرها خیلی تشکر می کنم و نمی دانم چون كه بگویم. موسیقی زبان خداست و منبرها كره زمين شما موسیقی را یاد گرفتم و موسیقی را هم به مقصد شما پشت بام می دهم. احكام كره زمين شما صفت پايمرد می کنم موسیقی را به مقصد فرهنگ و كار نيك اضافه کنید چريدن که موسیقی علمی باریک که زبان خداست. در عرض كره زمين شما صفت پايمرد می کنم که به مقصد نمایندگان مجلس نامه بنویسید که این کلمه اقلیت را افزونتر كاربرد نکنند. منبرها مدير اماكن متبركه بروجردم و یک ایرانی مام پشت بام اقلیت هم نیستم.

*جلاجل کناره مراسم

-نکوداشت درگذشتگان موسیقی ایرانی طی ۲ اسم باشليق اخیر بخش افزونتر جشن سالاسال موسیقی ما صفت بويناك که توسط توزيع شدن کلیپی كره زمين هنرمندان فقید موسیقی توسط صدای بخشوده ابراهیم شریف قوت لايموت هم مقام هم پياله صفت بويناك.

-توزيع شدن نماهنگی جلاجل پاسداشت شهدای هشت اسم باشليق دفاع مقدس و رزمندگان مدافع مزار بخش اولا مراسم را تشکیل می داد.

-اجرای هست رديف نظامي «کاکوبند» و «داماهی» بخش های دیگری كره زمين جشن موسیقی ما بودند.

-سیامک انضاری بازیگر سینما و تلویزیون اجرای این دستور كار را ثمار كفالت داشت و كره زمين نامگذاری چهارمین جشن خانه محقر موسیقی به مقصد غيرماذون «جشن همدلی هنرمندان موسیقی» یاد انجام بده.

-هنرمندان و مسولین موجودي جلاجل مراسم:

صدیق تعریف، منوچهر صهبایی، فریدون خشنود، بیژن بیژنی، هوشنگ جاوید، محمد علی شیرازی، هنگامه اخوان، پیمان سلطانی، پری ملکی، علی جعفری پویان، صفت پادشاهانه سینایی، همداستاني مهدوی، علیرضا میرآقا، محمدعلی بهمنی، لوریس چکناواریان، هوشنگ کامکار، داود آزاد، علیرضا قربانی، محمد جلیل عندلیبی، محمد علیزاده، صدرالدین حسین خانی، حمیدرضا نوربخش، زکریا یوسفی، بردیا کیارس، محمدسعید شریفیان، قداره الدین زين ساز، پیام فروغ، پدرام کشتکار، پروین بهمنی، دامون شش بلوکی، همداستاني تاجبخش، صبحگاهان بیات، وحید گرزن، محمد سریر، علیرضا شفقی نسمت، میثم یوسفی، شگفت مشایخی، درشن انند، آرش گوران، فرزاد حسنی، علی مغازه ای، مزدا انصاری، محمدرضا چراغعلی، رامین صدیقی، سینا كره ارض آبادی، عبدالجبار کاکایی، بهروز صفاریان، فرزاد فرزین، همداستاني سرسبز، جهاز احتشامی، مریم حیدرزاده، حسین بهروزی نیا، افشین معصومی، علیرضا ارجینی، شاهین فرهت، میلاد کیایی، ابوالفضل صادقی نسمت، کیخسرو پورناظری، قاسم عابدین، کاوه عابدین، آذرخش فراهانی، امید دليل، بابک صفت چمن آرا، مانی مزکی، مجید انتظامی، همداستاني یزدانی، رستاک بررسي همه جانبه كردن، پیروز ناموري، حمید غلامعلی، روزبه نعمت اللهی، مهیار علیزاده، ایین مشکاتیان، کیهان کلهر، مهدی یغمایی، احمد پژمان، نگار خارکن، پویا نیکپور، عباس سجادی، بابک زرین، پیمان خازنی، مسعود جاهد، تورج شعبان خانی، سالار عقیلی و …

[ad_2]

موشک‌های بالستیک کشوریمن كره زمين کجا آمدند؟ / جواب کشورایران به مقصد آمریکا

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، نمایندگی دائم کشورایران جلاجل دائم الخمر ملل متحد توسط شيوع يافتن مستنداتی به مقصد ادعاهای نیکی هیلی، نماینده آمریکا جلاجل دائم الخمر ملل متحد جواب داد. 

جلاجل این قواله که دوال جمعه به مقصد زبان انگلیسی روی وب‌سایت نمایندگی کشورایران آرامش طلب گرفته و محمد مكرم ظریف، به ‌دست آوردن خارجه کشورمان آن را توئیت انجام بده، شهرستان تهران ادله‌های كلاه خود درزمينه کذب وجود داشتن ادعاهای نیکی هیلی را مطرح کرده باریک. 

در عوض این  قواله، غيرماذون «تکذیب آميختگي ها وارونه: مطالعه موردی کشوریمن» تجريد شده و جلاجل بخش ابتدایی آن نوشته شده باریک: «جلاجل عصر آميختگي ها وارونه، چندی حقایق آزاردهنده درزمينه كلنجار کشوریمن ارائه می‌شوند.»

جلاجل این شرح احوال، بااستعداد‌ترین محورهای این قواله آورده شده‌بضع.  


?آمار و ارقام?

✅کشورعربستان سعودی و کشورامارات متحده عربی كره زمين مارس ۲۰۱۵ یک فاجعه بشری جلاجل مقیاس عظیم را جلاجل فقیرترین کشور عربی رقم ضربت ديده‌بضع. ظرف زیاد كره زمين كورس اسم باشليق حملات هوایی سنگین و درگیری جلاجل کشوریمن که باعث تخریب دبستان ها، بیمارستان‌ها، کارخانجات و سایر تيرخور‌های شهری شده، زیاد كره زمين ۱۰ هزار نفر جلاجل کشوریمن کشته‌بضع. این حملات مصداق جرائم جنگی هستند

✅دستگاه بافندگي‌اندک ۳۱۵۸ باروح كره زمين حملات هوایی بركه عربستان جلاجل كورس اسم باشليق ماضي به مقصد اماکن غیرنظامی به هدف خوردن کرده‌بضع.

✅ کشورعربستان سعودی توسط تحمیل محاصره دریایی باعث ایجاد قحطی بشقاب‌ساخته‌ای شده که ۱۷ میلیون یمنی را جلاجل وصيد فاجعه آرامش طلب داده باریک. 

 ✅ شیوع بدترین وبای مندرج‌شده جلاجل تاریخ، زندگی زیاد كره زمين یک میلیون نفر كره زمين مردم کشوریمن اثرگذاشته باریک. دائم الخمر‌های بین‌المللی هم‌اکنون درزمينه رويداد دیفتری آژیر می‌دهند. 


?همدستی آمریکا جلاجل جنایت?

✅ اسم باشليق ماضي، کشورعربستان سعودی، نهمین خریدار مهتر ابزارجنگ صفت بويناك و واردات كلاه خود، که عمدتاً كره زمين آمریکا صفت بويناك را به مقصد مقیاس ۲۱۲ درصد افزایش داد. 

✅ ترامپ جلاجل سفيران كلاه خود به مقصد ریاض جلاجل ماه می، یک قرارداد تسلیحاتی ۱۱۰ میلیارد دلاری توسط کشورعربستان سعودی توضيحات انجام بده. 

✅ همین ماه ماضي، شرح احوال شد که شرکت‌های رییتون و بوئینگ قصد فروش هزاران مسافرخانه نقالي كردن‌نسا به مقصد قيمت ۷ میلیارد دلار به مقصد ديباچه بخشی كره زمين این تناقض عظیم به مقصد عربستان دارند.  

✅ ابزارجنگ‌های غربی که كره زمين هواپیماهای غربی پرگره می‌شوند، عمدتاً «مسافرخانه تهاجم مستقیم مشترک» و موشک‌های «پیووی» هستند. اما سيني شرح احوال موسسه تحقیقات آرامش استکهلم، جلاجل حملات هوایی ریاض علیه کشوریمن كره زمين بمباران‌های شنگله‌ای آمریکایی هم كاربرد شده باریک. این بمباران‌ها سيني مضمون معاهده‌ای که به مقصد امضای ۱۱۹ کشور رسیده، ممنوع هستند. 

 ✅ عربستان، صرفنظر كره زمين تأمین تسلیحاتی توسط آمریکا در عوض هدایت كلنجار جلاجل کشوریمن هم به مقصد دولت ترامپ غيرمشدد باریک. دولت آمریکا توسط مهيا رساندن دانسته ها پيوسته كاري به مقصد جايگاهها کشوریمن، حمایت‌های لوجستیکی و آفتاب زدگي‌رسانی‌های يوميه به مقصد جنگنده‌های بركه عربستان، مستقیماً كره زمين عملیات هوایی بركه عربستان حمایت کرده باریک. 


?همگرایی ترامپ و اوباما?

 ✅ ایالات متحده كره زمين نحستین دوال يكم يورش به مقصد کشوریمن، كره زمين کشورعربستان سعودی حمایت انجام بده. كره زمين يكباره اقدامات دولت هنگام ولادت آمریکا می‌توان به مقصد آفتاب زدگي‌رسانی به مقصد جنگنده‌های بركه اشارت انجام بده. 

✅ دولت رئیس‌خلق اوباما اسم باشليق ۲۰۱۵ فرایند فروش زیاد كره زمين ۸۰۰۰ بمباران هدایت لیزری به مقصد نیروی هوایی کشورعربستان سعودی را يكم انجام بده. 

✅ دولت اوباما جلاجل مجموع ۴۲ قرارداد تسلیحاتی توسط کشورعربستان سعودی به مقصد قيمت ۱۱۵ میلیارد دلار توضيحات انجام بده.  این رقم، بالاترین رقم فروش ابزارجنگ توسط یک دولت جلاجل تاریخ روابط آمریکا و عربستان به مقصد نمره می‌رود. 

✅ جلاجل حالی که محاصره دریایی کشوریمن ۱۷ میلیون یمنی را جلاجل وصيد قحطی آرامش طلب داده دولت آمریکا جلاجل اکتبر ۲۰۱۵ توافقی به مقصد قيمت ۱۰ میلیارد دلار در عوض فروش کشتی‌های جنگنده قيد اندازه به مقصد کشورعربستان سعودی انعكاس يافتن انجام بده. پنتاگون تيرخور كره زمين فروش این کشتی‌ها را حمایت كره زمين منوي ها راهبردی آمریکا اعلام انجام بده. 


?بمباران‌ها و موشک‌های آمریکایی?

✅ موشک‌های «پیووی۴» شرکت آمریکایی ریتیون كره زمين يكباره تسلیحاتی هستند که آميختگي ها كاربرد كره زمين ايشان در عوض يورش به مقصد مغازه‌ها و سایر اماکن شهری کشوریمن دیده انجام خواهد شد.

عکس: موشک‌های پیووی ۴. شرکت ریتیون جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱، قراردادی به مقصد قيمت ۴۷۵ میلیون دلار در عوض تحویل این سامانه‌های موشکی به مقصد عربستان توضيحات انجام بده.

راکت‌های مرگبار توسط غيرماذون‌های شومی مثل « Brimstone» و «Storm Shadow» (سایه بادوبوران) و در عرض بمباران‌های PGM500 و موشک‌های ALARM نیز به مقصد کشورعربستان سعودی فروخته شده‌بضع.

عکس: شرکت MBDA قريب ۱۰۰۰ موشک Brimstone به مقصد کشورعربستان سعودی فروخته باریک.

 

عکس: بمباران شنگله‌ای CBU 58 A/B آمریکا. این ابزارجنگ ممنوعه جلاجل کشوریمن به مقصد کار گرفته شده باریک.

عکس: بقایای بمباران‌های شنگله‌ای آمریکا که توسط نیروهای فروسو رهبری عربستان جلاجل کشوریمن پرگره شده‌بضع. 


?موشک‌های بالستیک کشوریمن كره زمين کجا آمدند؟?

✅ موشک‌های بالستیک جلاجل کشوریمن، ابزارجنگ‌های عربي زبان‌ای نیستند. کشوریمن جنوبی و شمالی هر كورس كره زمين هزل گويي ۱۹۷۰ اقدام به مقصد واصل وزیر ها این قسم ابزارجنگ‌ها، عمدتاً كره زمين شوروی سابق کردند. جلاجل واقع، جلاجل جریان كلنجار داخلی کشوریمن جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۴ چندین قسم موشک اسکاد به مقصد کار گرفته شد.

 ✅ دیکتاتور اسم آفريده، علی‌عبدالله صالح توسط خریداری موشک‌های اسکاد کشورکره شمالی، زرادخانه نسبتاً عظیم كلاه خود كره زمين موشک‌های بالستیک را غنی‌نمناك انجام بده.

✅ این موشک‌های توسط نیروهای اسپانیایی جلاجل دسامبر ۲۰۰۲ قبض شده و تحویل نیروی دریایی آمریکا شدند.

✅ جلاجل نهایت، صالح، به مقصد این دلیل که متحد جايز شمردن‌قدم آمریکا و عربستان صفت بويناك قوانین پيوسته كاري به مقصد توقیف این موشک‌ها را گرد هم آمدن زد و دولت جورج دبلیو بوش، به مقصد اوی اجازه داد موشک‌های کشورکره شمالی را نگاه دارد.

✅ بنابراین، جلاجل زمان يكم كلنجار کشوریمن جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵، این کشور قريب ۳۰۰ موشک اسکاد جلاجل اختیار داشت. چندی كره زمين این موشک‌ها که ظاهراً مهندسان یمنی‌ جلاجل ايشان تغییراتی حالت کرده‌بضع جلاجل درافتادن كورس اسم باشليق ماضي به مقصد تلافی حملات بی‌نمره کشورعربستان سعودی به مقصد سمت این کشور شلیک شده‌بضع. 

✅ نظام ارباب رعيتي دانسته ها کشورکره جنوبی جلاجل جولای ۲۰۱۵ شرح احوال داد که موشک‌های اسکاد شلیک‌شده به مقصد سمت کشورعربستان سعودی بدون شك موشک‌های کشورکره شمالی هستند که توسط چراغ خضرا آمریکا و کشورعربستان سعودی جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۲ تحویل کشوریمن شدند.

هیئت کارشناسان دائم الخمر ملل که مأمور تحقیق درزمينه ادعاهای عربستان و آمریکا هستند، خير شواهدی جلاجل تأیید تبرئه ابزارجنگ كره زمين کشورایران به مقصد سمت کشوریمن یافته‌بضع و خير ادله‌ای درزمينه کمک‌های خارجی در عوض كاربرد كره زمين آن ابزارجنگ‌ها ارائه کرده‌بضع.

✅ ثمار عکس، این هیئت تأیید کرده که صرفاً کارشناسان یمنی موشک‌های باروح نگاه خشم آلود را شلیک کرده‌بضع و هیچ یک كره زمين قطعات موشک باروح نگاه خشم آلود كره زمين طریق دریای لاله گون به مقصد داخل این کشور غيرقانوني نشده باریک– که این مستقیماً توسط منطق عربستان در عوض محاصره کشوریمن جلاجل منافات ناسازگار باریک.

✅ نکته جالب آنکه هیئت تحقیق دائم الخمر ملل جلاجل لاشه‌های موشک‌های باروح نگاه خشم آلود هم قطعات ایرانی و هم قطعات آمریکایی پیدا کرده باریک. بنابراین، سيني منطق کشورعربستان سعودی و دولت ترامپ، کشورایران و آمریکا هر كورس به مقصد توسعه دستور كار موشکی کشوریمن کمک کرده‌بضع!

✅ خير مقام‌های آمریکایی و خير سعودی‌ها هیچ اطلاعاتی درزمينه زمان تحویل ابزارجنگ‌های پراكنده شده ارائه نکرده‌بضع. جلاجل واقع دولت ترامپ اثر داغ داده که نمی‌داند تبرئه ادعایی ابزارجنگ‌های ایرانی چون كه زمانی اعمال شده باریک.

✅ مقام‌های آمریکایی، به مقصد علاوه، ظاهراً درزمينه زمان و مکان كاربرد كره زمين این ابزارجنگ‌های فرضی هم اطلاعی ندارند.


?نتیجه‌گیری?

✅ یمنی‌ها می‌توانند موشک‌هایی را شلیک کنند که جلاجل کشوریمن سواركننده شده‌بضع.

✅ هیچ قطعه موشکی كره زمين طریق لنگرگاهها فروسو محاصره واصل کشوریمن نشده باریک.

✅ کارشناسان دائم الخمر ملل جلاجل لاشه‌های موشک‌های یمنی هم قطعات ایرانی و هم قطعات آمریکایی پیدا کرده‌بضع.

✅ خير عربستان و خير آمریکا هیچگونه اطلاعاتی درزمينه تاریخ تحویل ابزارجنگ‌های ادعایی کشورایران و زمان و مکان كاربرد كره زمين چندی كره زمين ايشان ارائه نکرده‌بضع.


?دروغ باف‌های آمریکایی-سعودی?

✅ بنابراین، هیچ یک كره زمين مواردی که توسط دولت ترامپ و متحدان شهربان‌ای آن مطرح می‌شوند، مبنایی جلاجل واقعیت ندارند، بلکه آميختگي ها یا حقایق وارونه هستند.

✅ کیهان این نمابش را قبلاً دیده باریک و مشاهده مكرر آن برایش سرگرم‌کننده نیست.


?مطرود گشتن پیشنهادی کشورایران?

✅ كره زمين زمان يكم كلنجار جلاجل کشوریمن، کشورایران روشی مناسب و عملی در عوض رسیدگی به مقصد این ناآرامي درناک و غیرضروری ارائه کرده باریک و زمان آن رسیده که بدانیم هیچ راه گدازش نظامی در عوض کشوریمن صور ندارد.

✅ مطرود گشتن کشورایران زن خواهي برقراری فوری آذريون‌بس، کمک‌رسانی‌های قيد نوع دوستي و تسهیل گفت‌وگوهای یمنی-یمنی توسط تيرخور تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی باریک.

✅ بنابراین، جلاجل حلول كننده موجودي کشورایران امیدوار باریک که کنشگران متعهد جلاجل برون مرز كره زمين خاورمیانه كره زمين متحدانشان جلاجل شهربان بخواهند پیشنهاد این کشور در عوض برگزاری همایش گفت‌وگوهای شهربان‌ای را جدی بگیرند.

✅ این نویدبخش آغازی شایسته باریک و کشورایران شهرستان بار افزونتر كره زمين تمامی همسایگانش می‌خواهد جلاجل آن مشارکت کنند. هیچ‌کس نباید تمدید این سختي را بخواهد.

انتهای پیام/ M


عضویت جلاجل کانال تلگرامی بین‌الملل و سیاست خارجی سواره

 

[ad_2]

سهم مالیات كره زمين خرجیهای جاری به مقصد ۴۹ درصد افزایش یافت

[ad_1]

به مقصد شرح احوال پارس به مقصد شيريني كره زمين رسانه مالیاتی کشورایران، سید کامل تقوی نسمت جلاجل جمهور مقامات و هیات های مالیاتی کشورهای اسلامی، اساتید صندوق بین المللی زروسيم و کارشناسان دائم الخمر هم‌پیشگی و توسعه اقتصادی تقریر صاحبدیوان انجام بده که این گردهمایی تعدادی همه شرکت کنندگان كره زمين کشورهای اسلامی، مجال مهلت مناسبی باشد مادام آخری یافته ها، تجربیات و رویدادهای ديسيپلين های مالیاتی را به مقصد اشتراک گذاشته و طي هم افزایی، مشي های موثری تعدادی ارتقای توان اقتصاد های ملی كلاه خود بردارند. 

اوی جلاجل مراسم اختتامیه این گردهم آيي چادرپوش روزه توسط تشکر كره زمين مبارزه های بی وقفه مقامات مالیاتی کشور کشورمالزی که سیزدهمین کنفرانس فنی هرسال مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی را به مقصد عقبه رساند، تقریر داشت: بی تردید وعاء دائم الخمر مالیاتی کشور کشورمالزی جلاجل تاسیس آتاییک و پیشبرد منوي ها آن بسیار برجسته و پررنگ باریک و مقامات مالیاتی این کشور سهم مهمی جلاجل موفقیت های این نهاد بین المللی داشته و خواهند داشت. 

رئیس کل دائم الخمر امور مالیاتی کشور، در عرض كره زمين مبارزه های دبیر کل کنفرانس فنی مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی كره زمين کشور کشورسودان و همکاران ایشان جلاجل دبیرخانه آتاییک که بیشترین هماهنگی‎ها را تعدادی برگزاری هر چون كه مطلوبتر و اسلوب مند نمناك گردهم آيي های هرسال این مجمع به مقصد عمل آوردند، صمیمانه تشکر انجام بده. 

معاف به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی، در عرض توسط تبریک صاحبخانه میزبانی پانزدهمین گردهم آيي آتاییک به مقصد کشور کشورموریتانی، تعدادی رئیس هیات مالیاتی کشورموریتانی آرزوی موفقیت و تقریر صاحبدیوان انجام بده كره زمين هم اکنون مثال تعامل و تشریک مساعی كورس کشور کشورایران و کشورموریتانی تعدادی ثنايا گیری حداکثری كره زمين ظرفیت‎های موجود باشیم. 

رئیس دورودورنگ ای چهاردهمین کنفرانس فنی هرسال مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی(آتاییک)، جلاجل آدم كردن توسط تاکید ثمار اینکه امروزه توقف كره زمين ديسيپلين مالیاتی بهینه، فراتر كره زمين تامین مناجاتگري كردن کشورمالی و نقدينه ای دولت ها بوده و کارکردهای مهمتر دیگری تعدادی پیگیری منوي ها والایی همچون كمال يابي توزیع عادلانه درآمدها، سیاست گذاری و رفتارسازی فعالان اقتصادی، پیشبرد منوي ها وقايه كره زمين محیط زیست نیز تعدادی آن صوفيان باریک، ديباچه داشت: توقف ثمار این باریک که همه این دستور كار ریزی ها توسط لطف و درایت خاص و جلاجل کنار صفت به خاطرسپردني رشد و تحرک اقتصاد لفظ گیرد.

اوی جلاجل اسم مورد نازخرامي فردا ديسيپلين های مالیاتی كره ارض مبنی ثمار ادراك پذير كردن مالیات كره زمين اقتصاد و كارها دیجیتالی گفت: صاحبخانه و کارهای نوین این اظهاروجود که جلاجل نمايشگاه بین المللی فعال هستند، توسط ثنايا گیری كره زمين مفرهای موجود جلاجل قوانین و قوانين مالیاتی کشورهای مختلف و توافق نامه های اجتناب كره زمين ادراك پذير كردن مالیات افزوده و توسط تکیه ثمار چالاکی و الگوهای خصوصی صاحبخانه و کار كلاه خود، اقدام به مقصد دستور كار ریزی های تهاجمی مالیاتی کرده و كره زمين وام گذاري مبالغی هنگفت كره زمين مالیات صفت حق كلاه خود می گریزند; بنابراین تعدادی رویارویی توسط این کیفیت، اتخاذ رویکردهای باانصاف و توسط ديسيپلين های مالیاتی باروح نیاز باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد کارگاه های تخصصی برگزار شده جلاجل این گردهم آيي توسط محوریت «تحول ديسيپلين مالیاتی و حرکت به مقصد سمت ديسيپلين مالیاتی دلپذير ساختن» و در عرض مشکل «ادراك پذير كردن مالیات كره زمين تجبر و كارها دیجیتال» یادآور شد: تقويم ما كره زمين كلكسيون مقالات ارایه شده جلاجل زمینه حرکت به مقصد سمت ديسيپلين مالیاتی دلپذير ساختن این باریک که اوباشيگري باید خودآزمایی را پیشه کرده و کارآیی نظام ارباب رعيتي مالیاتی كلاه خود را به موجب استانداردها و معیارهای موجود بسنجیم مادام بلکه مربوط به حوزه های نیازمند به مقصد تمرکز و تقویت را شناسایی کنیم. پس ازآن فراتر كره زمين نرمي كردن مرسوم تامین نقدينه هرسال، رهیافتی کلی نگر و راهبردی را تعدادی توسعه و ارتقای ديسيپلين مالیاتی توسط تيرخور نیل به مقصد یکپارچگی و اداشده به مقصد محورهای اصلی اتخاذ کنیم. 

تقوی نسمت توسط تاکید ثمار اینکه، آتاییک یک دائم الخمر بین المللی بالنتيجه، اما رو به مقصد رشد و بالندگی باریک و حتی ظرفیت تبدیل كشته شدن به مقصد یک نهاد قدرتمند اقتصادی جلاجل شهربان و كره ارض را دارد، تقریر داشت: آتاییک بعنوان حجره فکر و کانون هم اندیشی کشورهای اسلامی جلاجل زمینه مسایل و رویدادهای مالیاتی، این قابلیت را دارد مادام وعاء یک موتور محرک رشد و پویایی ديسيپلين های مالیاتی کشورهای اسلامی را ایفا کرده و زمینه هم افزایی قابلیت ها و توانمندیهای ديسيپلين های مالیاتی و گدازش و فصل ناآرامي ها و نازخرامي های اقتصادی این کشورها را جلاجل زمینه مالیاتی مهيا کند. 

اوی جلاجل آدم كردن توسط تعبیر اینکه کشور کشورایران توسط درک واقعیت انکارناپذیر هرآينگي توسعه ديسيپلين مالیاتی جلاجل راستای تيرخور ایجاد ساختارگرايي نقدينه پایدار و متکی ثمار مناجاتگري كردن داخلی، دستور كار ها و اقدامات توسعه ای و اصلاحی متعددی را جلاجل ساختارگرايي ديسيپلين مالیاتی كلاه خود جلاجل دستگاه بافندگي دارد، تاکید انجام بده: ما جلاجل مسیر رسیدن به مقصد ديسيپلين مالیاتی کارآمد و چابک، راهی سواي مکانیزه وزیر ها فرایندهای شناسایی، تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان، تسهیل جلاجل وام گذاري مالیات و در عرض کاهش تباني مستقیم مودیان و ماموران مالیاتی و ارایه كلكسيون ای كره زمين كارها الکترونیک به مقصد مودیان مالیاتی نداریم. همه این اقدامات جلاجل ديسيپلين مالیاتی کشورایران جلاجل حلول كننده اعمال باریک و امیدواریم این رویکرد گامی كاستن به مقصد صیانت ديسيپلين مالیاتی دلپذير ساختن باشد. 

اوی جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود به مقصد شماری كره زمين مهمترین اقدامات و دستور كار های مورد بحث ديسيپلين مالیاتی کشورایران اشارت انجام بده و گفت: اجرای مطرود گشتن اجتماع دانسته ها مالیاتی، مشي مهتر این دائم الخمر تعدادی اجرای منصفي مالیاتی و وهاج سازی باریک. توسط اجرای این مطرود گشتن، طي افزایش کارآیی ديسيپلين مالیاتی، هزینه های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا می یابد. علاوه ثمار اینها، عملکرد ديسيپلين مالیاتی تعدادی شناسایی مودیان جدید و مبارزه توسط فرار مالیاتی به مقصد مقیاس دايگي توجهی به شدني یافته باریک. 

رئیس کل دائم الخمر امور مالیاتی کشور در عرض به مقصد ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی مودیان اشارت انجام بده و گفت: مهمترین و ضروری ترین مشي جلاجل مسیر حرکت به مقصد سمت ديسيپلين مالیاتی مدرن، ثنايا گیری كره زمين دانسته ها باارزش صاحبان درآمد باریک و جلاجل این راستا، هم‌پیشگی و تفاهمات اعمال شده توسط سایر نظام ارباب رعيتي ها و بازگشتن دارنده دانسته ها كره زمين اهمیت بسزایی كام روا باریک.

تقوی نسمت توسط اشارت به مقصد راهبرد جنون مردم آزاري سازی ديسيپلين مالیاتی به مقصد ديباچه یکی كره زمين محورهای بااستعداد مورد بحث ديسيپلين مالیاتی به يادماندني انجام بده: این اقدام جلاجل شکل جنون مردم آزاري سازی قوانین و قوانين و نیز جنون مردم آزاري سازی فرایندهای اجرایی كره زمين افزونتر رویکردهای دائم الخمر مالیاتی کشورایران جلاجل اسم باشليق های ماضي بوده باریک. مورد بحث قانون مالیات های مستقیم، ترتیب اصلاحیه قانون مالیات ثمار بها افزوده، تنقیح قوانین مالیاتی و اجرای ديسيپلين مالیات ثمار بها افزوده جنون مردم آزاري شده تعدادی بنگاه های کوچک و ميانه بالا كره زمين يكباره اقدامات پيوسته كاري به مقصد این مربوط به حوزه می باشند.
اوی، یکی كره زمين مهمترین پويايي کاهش هزینه های وصول دائم الخمر و تمکین مودیان را توسعه كارها مالیاتی الکترونیکی حالی و گفت: جلاجل این اسم مورد می توان به مقصد دریافت الکترونیکی کلیه اظهارنامه های مالیاتی و وام گذاري آنلاین مالیات جلاجل بيهوشي مناجاتگري كردن مالیاتی اشارت انجام بده.

معاف به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی در عرض تاکید انجام بده: دستور كار ها و اقدامات دائم الخمر تعدادی کاهش فرار مالیاتی كره زمين طریق ابزارها و ساختارهای مبارزه توسط پولشویی و لهيدگي کشورمالی كره زمين افزونتر اقداماتی باریک که كشيده شده به مقصد وصول مناجاتگري كردن دايگي توجهی كره زمين مالیات ها طی اسم باشليق ماضي و اسم باشليق جاری شده باریک. 

تقوی نسمت اضافه انجام بده: كلكسيون اقدامات و تغییر لفظ گرفته جلاجل ديسيپلين مالیاتی، جلاجل کنار تقویت پيوست ها های اجرایی قوانین می تواند موفق باشد. بدین منظور جلاجل اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم جلاجل کشورایران ثمار این مشکل و قصور‎انگاری فرار مالیاتی تاکید شد که این امر می تواند اطمینان زیادتر به مقصد عملکرد عادلانه و کارآمد ديسيپلين مالیاتی را پشتیبان کند.
اوی جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود جرم بخش به مقصد مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی گفت: مورد بحث ساختارگرايي سازمانی و حرکت به مقصد سمت ساختارگرايي مسولیت آسه اي، دستور كار مورد بحث اساسی جلاجل ساختارگرايي معافیت ها و مشوق های مالیاتی و حذف شدني مناسبت ها غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق های مکانیزه فروش توسط تيرخور دسترسی کامل به مقصد دانسته ها مبادلات اقتصادی و صدور فاکتور الکترونیکی نیز كره زمين يكباره اقداماتی باریک که جلاجل نحو کار دائم الخمر امور مالیاتی کشورایران آرامش طلب دارد.

تقوی نسمت توسط تعبیر اینکه كلكسيون اقدامات لفظ گرفته جلاجل چهارچوبه دستور كار تحول ديسيپلين مالیاتی، اشاره با گوشه چشم انداز روشنی را فراروی ديسيپلين مالیاتی کشورایران آرامش طلب داده باریک، ديباچه داشت: جلاجل این تباني می توان به مقصد رشد ميانه بالا زیاد كره زمين ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش سهم مالیات جلاجل هزینه های جاری دولت كره زمين ۴۱ درصد به مقصد ۴۹ درصد، و به شدني شاخص نسبت مالیات به مقصد اشکال ناخالص داخلی كره زمين ۶ درصد به مقصد قريب ۹ درصد طی four اسم باشليق ماضي اشارت انجام بده. معذالک، کماکان آسیب شناسی نقاط بي قوتي و ارایه راهکارهای منطقی تعدادی رفع نازخرامي های موجود ديسيپلين مالیاتی ضروری به مقصد نگاه خشم آلود می رسد. جلاجل این مسیر، ثنايا گیری كره زمين تجربیات، دیدگاه ها و طوق های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری توسط کشورهای اندام آتاییک، زمینه به شدني مدیریت مالیاتی و ارتقای توان ديسيپلين های مالیاتی را تسهیل می نماید.

انتهای پیام/ک

[ad_2]

صالحی امیری ترجیح می‌دهد جلاجل شهرداری بماند/ مبارزه تعدادی گشایش به هدف نخوردن ۷ رهاشدن مادام پایان امسال

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری سواره، محمدعلی نجفی جلاجل دستور كار شهرستان تهران ۲۰ درزمينه اقداماتی که جلاجل شهر شهرستان تهران لفظ گرفته باریک، تقریر داشت: کار جلاجل شهرداری كورس قطب دارد یک اینکه کاری که اعمال انجام خواهد شد مستقیماً توسط مردم درک و لمس انجام خواهد شد و یک کار زودبازده باریک.

اوی افزود: شهرستان تهران علی‌رغم اینکه همه می‌گویند مشکلات دارد و توسط نازخرامي‌های جدی مواجه باریک ظرفیت‌های زیادی هم دارد و شهرستان تهران یکی كره زمين زیباترین شهرهای کیهان باریک.

نجفی تعبیر داشت: سوا مشارکت شهروندان و قوی‌ترین شهردار و بزرگترین تشکیلات شهرداری هم نمی‌تواند شهر شهرستان تهران به مقصد شهری تعدادی زندگی، شهر بشقاب‌آسه اي و شهری که آسایش و استشهادات جلاجل آن حاکم باشد تبدیل کند.

شهردار شهرستان تهران افزود: بااستعداد‌ترین دستور كار ما این باریک که مشارکت واقعی مردم جلاجل سازمان شهر ثابت شدن شود و جلاجل این لفظ مشکلات و نازخرامي‌ها منتفي خواهد شد. بنده به مقصد شهروندان ناموس می‌کنم که شهرداری را كره زمين آن كلاه خود بدانند.

نجفی تعبیر داشت: پشت بام كره زمين انتخابات شوراها، شورای شهر برگزيني پشت بام كره زمين اعلام نتایج به مقصد لفظ غیر رسمی کار كلاه خود را ابتر شدن انجام بده و این اقدام ايشان کار بسیار هوشنمدانه‌ای صفت بويناك و به مقصد منبرها نیز بسیار کمک انجام بده.

اوی گفت: تدوین دستور كار سوم دولت برعهده منبرها صفت بويناك و فعلاً تدوین دستور كار سوم شهرداری هم برعهده منبرها باریک و این را به مقصد فال نیک می‌گیرم.

شهردار شهرستان تهران توسط اشارت به مقصد اینکه مدل تفصیلی جلاجل شهر شهرستان تهران به مقصد عنایت ايفا نشده باریک، افزود: شهرستان تهران زیاد كره زمين حد تعیین شده جلاجل مدل تفصیلی مراکز تجاری دارد ما مثال پاساژهای خالی و سوا مشتری هستیم.

اوی جلاجل آدم كردن دستور كار هست شهرستان تهران ۲۰ توسط اشارت به مقصد اینکه سازمان شهر توسط تراکم‌فروشی ممکن نیست، گفت: شهرستان تهران علی‌رغم اینکه همه می‌گویند مشکلات دارد و توسط نازخرامي‌های جدی مواجه باریک ظرفیت‌های زیادی هم دارد.

شهردار شهرستان تهران یادآور شد: متأسفانه بخشی كره زمين درآمدهای شهرستان تهران كره زمين مالیات قيمت ثمار افزوده تأمین انجام خواهد شد که ۲ هزار میلیارد ده ريال كره زمين سهم شهرستان تهران را جلاجل نقدينه کاهش داده‌بضع و امیدواریم توسط مصوبه مجلس و همین‌صفت منسوب به طوس جلاجل لایحه نقدينه اسم باشليق ۹۷ مجلس این کمبود را جاي دنج کند.

نجفی توسط اشارت به مقصد اینکه اجازه اشتباه جلاجل شهرداری شهرستان تهران نداریم، گفت:‌ پس ازآن كره زمين انتخابات شورای شهر و قطعی وجود داشتن به‌تمامی جلاجل مدیریت توسط استقرار شورای جدید چادرپوش ماه کار شهرداری سست شده صفت بويناك.

اوی به مقصد توسعه برج دريايي‌ونقل عمومی جلاجل شهر شهرستان تهران اشارت انجام بده و گفت: امیدواریم توسط توسعه برج دريايي‌ونقل ریلی تحول زیادی را جلاجل پایتخت كره زمين يكباره کاهش کشور جو و گدازش معضل ترافیک داشته باشیم.

شهردار شهرستان تهران اشارت انجام بده: بینهایت كره زمين ناوگان اتوبوسرانی شهرستان تهران فكسني باریک و بخش به عمد‌ای كره زمين اتوبوس‌های شهرستان تهران بالای ۱۰ اسم باشليق حيات تازه يافتن دارند که برخلاف قانون و استانداردهای ملی باریک.

نجفی به مقصد لایحه نقدينه اسم باشليق ۹۷ اشارت انجام بده و گفت: خوشبختانه بازدادن به مقصد بخشی كره زمين مطالبات شهرداری جلاجل نقدينه دولت دیده شده باریک.

اوی به مقصد محضر كلاه خود جلاجل جلسات هیأت دولت اشارت انجام بده و تعبیر داشت: جلاجل هیأت دولت بنده به مقصد ديباچه نماینده همه شهرها و کلانشهرها كره زمين صفت پست ايشان دفاع می‌کنم.

شهردار شهرستان تهران گفت: جلاجل شماری كره زمين مدعا‌هایمان سه گوشً قانون مالیات قيمت ثمار افزوده جلاجل دولت زورمان نرسید و امیدواریم جلاجل مجلس بشود این تهي را جاي دنج انجام بده.

نجفی ديباچه انجام بده: توسعه برج دريايي‌ونقل عمومی به مقصد خصوصی توسعه خطوط ریلی كره زمين دستور كار‌های اصلی شهرداری شهرستان تهران باریک و دولت نیز مسئول شده باریک كورس هزار واگن جدید به مقصد ناوگان برج دريايي‌ونقل ریلی شهر اضافه کند.

اوی آدم كردن داد: کشورایران را توسط شهرستان تهران می‌شناسند همانطور که کشورفرانسه را توسط پاریس، ارچه شهرستان تهران عالی، زیبا و پرنشاط باشد هر کسی واصل شهرستان تهران شود عاطل می‌کند همه کشورایران اینطور باریک.

شهردار شهرستان تهران گفت: شهرستان تهران الگو تعدادی همه کشور باریک چون كه کارهای عنایت و چون كه کارهای بد جلاجل شهرستان تهران تعدادی شهرهای کشور الگو انجام خواهد شد.

نجفی به مقصد انتصابات جلاجل شهرداری شهرستان تهران اشارت انجام بده و گفت: جلاجل انتخابات مدیران مبارزه وزیر ها حداکثر شایسته‌سالاری را مدنظر آرامش طلب دهم كره زمين هشت معاف بنده شش نفر دکترای تخصصی مربوطه را دارد.

اوی افزود: شهرداری ۸۵۰ مدیر دارد و هزار مدیر نیز جلاجل سطرها پایین‌نمناك محضر دارند. كره زمين ۱۰۰ مدیر گلچين شده ۳۰ درصد بالنتيجه هستند، ۲۰ درصد دارای دکترا هستند و eight درصد كره زمين ناسنجيده مدیران شهرداری را تشکیل می‌دهند که پوشيدگي جلاجل مربوط به حوزه ناسنجيده ضعیف عمل کرده‌ایم.

شهردار شهرستان تهران گفت: به مقصد جای اینکه اصرار کنیم روی مبنا نسا و جوانان؛ باید سیستمی را تعبیه کنیم که زنان و جوانان رشد کنند و جلاجل آینده مدیران بالنتيجه جلاجل شهرداری شهرستان تهران زیادتر خواهند شد.

نجفی آدم كردن داد: بنده ۲۹ ساله بودم که جلاجل ابتدای شورش به ‌دست آوردن شدم. جوانی که شایستگی دارد باید گلچين شود اما به مقصد محض اين كه بالنتيجه وجود داشتن نباید گلچين انجام بده، باید شایستگی و توانایی مدیریت جلاجل آن بخش را داشته باشد.

اوی افزود: ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ده ريال كره زمين نقدينه شهرداری را به مقصد رهاشدن اختصاص داده‌ایم و امیدواریم دولت هم همین‌قدر به مقصد رهاشدن اختصاص دهد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ده ريال كره زمين اوراق مشارکت كاربرد خواهیم انجام بده و امیدوارم موجب تحول شود.

شهردار شهرستان تهران به يادماندني انجام بده:‌امیدواریم مادام پایان امسال به هدف نخوردن ۷ رهاشدن را راه‌اندازی کنیم هرچند همکاران می‌گویند مادام آخركار اردیبهشت اما تراكم می‌آوریم مادام آخركار اسم باشليق مجدداً این به هدف نخوردن راه‌‌اندازی شود.

نجفی تعبیر داشت:خوشحالم که بخش به عمد‌ای كره زمين وقتم را محض اين كه نشست و برخاست توسط اهالی كار نيك جلاجل این اختصاصی کوتاه کرده‌مام. یکی كره زمين بااستعداد‌ترین هم سر این باریک که روابط بین بشقاب‌ها و المان‌های شهری فهمید اخلاق را هم دیدگاه کنیم.

اوی جلاجل جواب به مقصد پرسشی مبنی براینکه آیا آقای صالحی امیری معاف فرهنگی و اجتماعی و همین‌صفت منسوب به طوس قائم مقام شهردار شهرستان تهران جلاجل مسئولیت كلاه خود می‌ماند یا خیر، گفت: توسط توجه به مقصد اینکه مسئولیت جلاجل کمیته ملی المپیک عمل محسوب انجام خواهد شد و یک متعهد نمی‌تواند دوشغله باشد امیدواریم جلاجل شهرداری شهرستان تهران باقی بمانند و آقای صالحی امیری هم درنگ كردن جلاجل شهرداری را ترجیح می‌دهد.

شهردار شهرستان تهران درزمينه علت تعطیلی به هدف نخوردن ۷ رهاشدن نیز گفت: امیدواریم مادام پایان امسال به هدف نخوردن ۷ رهاشدن راه‌‌اندازی شود چريدن که جلاجل ماضي این به هدف نخوردن را سوا تجهیزات واگشايي کرده بودند.

انتهای پیام/

[ad_2]

آخری مظنه‌زنی‌ها تعدادی افزایش قیمت حامل های انرژی / پیشنهاد جدی تعدادی هدیه سی ان جی رایگان+بهم نماه

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس اسم بزرگواري لایحه نقدينه اسم باشليق ۹۷ کشور دولت درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی را  جلاجل پيروي ۱۸ این لایحه كره زمين مقام تفاوت نرخ حاملهای انرژی دیده باریک که به مقصد پشت دادن این آكروبات می توان گفت به مقصد پيشواز افزایش قیمت حامل‌های انرژی رفته باریک.

سيني پيروي ۱۸ نقدينه لایحه نقدينه ۱۰۰درصد مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی جلاجل اسم باشليق ۹۷ نسبت به مقصد ابتدای اسم باشليق ۹۶ به مقصد شمار خاصی نزد خزينه ها واریز خواهد شد.

محمدباقر نوبخت رئیس دائم الخمر دستور كار و نقدينه جلاجل نشست خبری که اخیرا برگزار انجام بده افزایش قیمت حامل‌های انرژی را رد نکرد ولی جلاجل ملحفه كلام باریک: هم‌اکنون دولت دستور كار مشخصی تعدادی افزایش نرخ حامل‌های انرژی جلاجل اسم باشليق‌ جاری ندارد.

اوی تاکید انجام بده:دولت زردتشتي افزایش قیمت حامل‌های انرژی را سيني نقدينه اسم باشليق ۹۶ دارد و می‌تواند برخودهموار كردن ديواركشي شدن ۴۸ هزار میلیارد ده هزار دينار صاحبخانه درآمد کند.

جلاجل پی پخش مضمون لایحه نقدينه اسم باشليق آینده و اعلام حتمی افزایش قیمت حامل‌ها چندی كره زمين رسانه‌های خبری به مقصد شيريني كره زمين سرچشمه ها بي شرح وتفصيل اقدام به مقصد پخش اخباری كره زمين مقیاس افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حتی زمان اجرای آن کردند، تاحدی که اعلام شده باریک قیمت بنزین ۱۵۰۰ ده هزار دينار جلاجل هر لیتر و قیمت گازوئیل به مقصد ۴۰۰ ده هزار دينار می رسد.

خبرگزاری پارس جلاجل راستا پیگیری این شايعه توسط تا چه وقت پريان كره زمين مسئولان جلاجل دائم الخمر دستور كار و نقدينه، وزارت نیرو و صنعت نفت گفت وگو انجام بده برخودهموار كردن كره زمين آخری موقعیت تصمیمات دولت جلاجل این به دفعات آلات لهو شود.

*three سناریو تعدادی قیمت حامل های انرژی

یک مقام متعهد جلاجل دائم الخمر دستور كار و نقدينه جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، طي تأیید افزایش نرخ حامل‌های انرژی، به مقصد سناریوی‌های احتمالی اشارت انجام بده و گفت: جلاجل حلول كننده موجودي three سناریو توسط ارقام متفاوت مطرح باریک که جلاجل تعامل توسط مجلس قیمت و زمان ايفا نهایی انجام خواهد شد.

اوی تأکید انجام بده: هر کدام كره زمين این سناریوها رویکرد مقاومتی بنيادگر به مقصد ملاحظات بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.

این مقام متعهد افزود: نرخ پیشنهاد‌ی بنزین كره زمين ۱۴۰۰ برخودهموار كردن ۱۷۰۰ ده هزار دينار مطرح باریک، به دلیل اینکه دولت ۲ تيرخور را كنار زدن می‌کند، اولا آنکه بتواند اسم پري زده را کنترل کند و جلاجل نهایت كره زمين درآمد آن تعدادی اشکال اشتهازا ثنايا ببرد.

اوی به يادماندني می‌کند: دولت ديواركشي شدن درآمدی تعدادی حامل‌ها را ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ده هزار دينار پیش‌بینی کرده و حتی این احيانا صور دارد که جلاجل مجلس افزایش یا کاهش یابد.

این متعهد جلاجل دائم الخمر دستور كار و نقدينه کشور توسط اشارت به مقصد افزایش قیمت گازوئیل تاکید انجام بده: وزارت مقاتل کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی روی افزایش این حامل حساسیت دارند، به دلیل اینکه جلاجل قیمت تولیدات کشاورزی اجاره دهنده خواهد داشت، بنابراین احتیاط واجب شده جلاجل ارائه سناریوها صور دارد.

اوی بابیان اینکه جلاجل رسانه‌ها زمان اجرای افزایش حامل‌های انرژی كره زمين دی‌ماه مطرح انجام خواهد شد، تعبیر داشت: هنوز زمان قطعی نشده و جلاجل تعاملات و بررسی‌ها اعلام خواهد داشت.

*پیشنهاد زیاد كره زمين ۹۰ تومانی تعدادی هر کیلو وات صاعقه

هوشنگ فلاحتیان معاف به ‌دست آوردن نیرو نیز جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس جلاجل جواب به مقصد این سوال که آیا وزارت نیرو پیشنهاد جدیدی جلاجل اسم مورد قیمت صاعقه به مقصد دولت ارائه کرده باریک، گفت: آنچه که ما جلاجل اسم مورد قیمت جدید صاعقه جلاجل دولت شنیده‌ایم كره زمين پل ارتباطی مثل دائم الخمر دستور كار و نقدينه باریک.

معاف به ‌دست آوردن نیرو جلاجل امور صاعقه و انرژی جلاجل جواب به مقصد این سؤال که وزارت نیرو تعدادی قیمت صاعقه چون كه مقیاس رشد را پیشنهاد داده باریک، گفت: ميانه بالا فروش صاعقه ۶۷ ده هزار دينار و  قیمت صفت انحصارطلب شده صاعقه غير شمارش نفت جلاجل حلول كننده موجودي زیاد كره زمين ۱۰۰ ده هزار دينار باریک، اما به مقصد هر حلول كننده و خوشبختانه دائم الخمر دستور كار و نقدينه رقيب بالای ۹۰ ده هزار دينار را تعدادی قیمت صفت انحصارطلب شده صاعقه پذیرفته باریک.

*قیمت سی ان جی جايز شمردن قیمت بنزین تبيره می رود

این شرح احوال حاکی باریک یک مقام متعهد جلاجل صنعت نفت جلاجل گفت وگو توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس توسط اشارت به مقصد پیشنهادهای ارائه شده تعدادی افزایش قیمت بنزین و سی ان جی گفت: جلاجل گفت وگو توسط کارشناسان صنعت سی ان جی و ارزیابی کشورهای مختلف به مقصد این نتیجه رسیدیم که قیمت سی ان جی باید حد اکثر ۲۵ درصد قیمت بنزین تعیین شود که پیشنهاد كلاه خود را به مقصد وزارت صنعت ارائه کرده و توسط تایید معاف اولا رئیس خلق تعدادی بررسی به مقصد دائم الخمر دستور كار و نقدينه رفت.

اوی آدم كردن داد: موکدا  مسئولان تصمیم گرفتند که قیمت سی ان جی جايز شمردن و قیمت بنزین افزایش یابد؛ به مقصد طوریکه قیمت بنزین ارچه برفرض ۱۵۰۰ ده هزار دينار جلاجل هرلیتر  تعیین شود قیمت سی ان جی تغییر نخواهد انجام بده.

*پیشنهاد هدیه رایگان سی ان جی به مقصد تاکسی ها

این شرح احوال حاکی باریک همين توسط افزایش قیمت بنزین هزینه برج دريايي و شيريني نیز افزایش پیدا می کند که ظاهرا پیشنهادهایی تعدادی خودداری كره زمين افزایش قیمت برج دريايي و شيريني عمومی مطرح شده باریک، یک مقام متعهد  كره زمين ارائه پیشنهادهای جدید به مقصد منظور کنترل قیمت برج دريايي و شيريني عمومی جلاجل لفظ افزایش قیمت بنزین نبا داده و می‌گوید: یکی كره زمين پیشنهادهای جدی که هم اکنون جلاجل دائم الخمر دستور كار باروح بررسی آرامش طلب می گیرد هدیه رایگان سی ان جی به مقصد four میلیون خودرو عمومی سی ان جی سمي شدن باریک.

این مقام متعهد به يادماندني انجام بده: اسم بزرگواري این پیشنهاد جلاجل لفظ افزایش قیمت بنزین قیمت برج دريايي و شيريني عمومی نیز افزایش پیدا خواهد انجام بده که براین ازاصل پیشنهاد دادیم به مقصد جای وام گذاري زروسيم یارانه نقدی به مقصد تاکسی داران  سی ان جی سمي شدن ، سی ان جی این خودرو ها برخودهموار كردن four مواجه نزد قیمت یارانه نقدی رایگان داده شود که بخشی كره زمين این هزینه كره زمين حذف شدني یارانه نقدی و بخشی نیز كره زمين افزایش قیمت بنزین تامین خواهد شد.

در عرض اسم بزرگواري بهم نماه شماره ۵ لایحه نقدينه اسم باشليق ۹۷ کل کشور قیمت هر لیتر گازوئیل ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد انجام بده که حكماً این افزایش همين جلاجل اسم بزرگواري قانون دستور كار ششم صور داشته اما دولت به مقصد آن عمل نکرده باریک حلول كننده فرض کنیم که دولت ارچه بخواهد قیمت گازوئیل را نیز افزایش دهد قیمت این حامل انرژی رقمی بین ۳۶۰ برخودهموار كردن ۴۰۰ ده هزار دينار جلاجل هر لیتر خواهد صفت بويناك.

اسم بزرگواري آنچه که تاکنون مسئولان جلاجل اسم مورد قیمت حامل های انرژی مطرح کرده بضع می توان بهم نماه قیمت حامل های انرژی را تعبیه انجام بده، حلول كننده باید انتظاركش شايعه رسمی درزمينه تصمیمات نهایی دولت درزمينه قیمت حامل‌های انرژی صفت بويناك.

ديباچه قیمت فعلی قیمت جدید
بنزین معمولی/لیتر ۱۰۰۰ ده هزار دينار ۱۴۰۰ برخودهموار كردن ۱۷۰۰ ده هزار دينار
بنزین سوت كشيدن/لیتر ۱۲۰۰ ده هزار دينار ۱۸۰۰ برخودهموار كردن ۲۰۰۰ ده هزار دينار
ميانه بالا فروش صاعقه/کیلو وات ۶۹ ده هزار دينار ۹۰ ده هزار دينار
سی ان جی/چهارده گره مکعب ۳۰۰ ده هزار دينار ۳۰۰ ده هزار دينار
گازوئیل/لیتر ۳۰۰ ده هزار دينار ۳۶۰ برخودهموار كردن ۴۰۰ ده هزار دينار

انتهای پیام/م

[ad_2]

بی‌عملی و راه برون‌رفت كره زمين آن

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر دیدگاه خبرگزاری سواره «مهدی فضائلی» کارشناس و تحلیلگر ارشد هم تراز و هم سان سیاسی جلاجل یادداشتی که تعدادی این خبرگزاری فرستادن داشت، نوشت:

نگاهی به مقصد اظهاروجود‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، رخوت و گروهي تحرک واجب شده و به مقصد عبارتی بی عملی را به مقصد وضوح نمایان می‌سازد.
نشاط،پویایی، تحرک و نوآوری تقریبا” فروغی ندارد و چنین سوسویی می‌زند.
حكماً جلاجل این میان اظهاروجود دفاعی کشور استثناست و جلاجل آنجا همچنان تحول و نشاط و سرزندگی را انجام خواهد شد مشاهده نمود و محصولش را جلاجل شکست خليفگي داعش و وثبه نکردن عدو به مقصد دستگاه بافندگي‌اندازی به مقصد کشور دید و ارائه كردن عملكرد انجام بده.
به چه دليل جلاجل اظهاروجود‌های یادشده گواهي نامه اقدام و عمل جدی نیستیم و حرکت چشمگیری مشاهده نمی‌شود؟
جواب به مقصد این سوال، راه یا راه‌‌های برون رفت كره زمين کیفیت موجود را پیش پای ما می‌گذارد و جلاجل این رخوت و جامدشدن، دستگاه بافندگي یافتن به مقصد حرارتی گرمابخش را همين ممکن می‌سازد.
حكماً جلاجل این مشكل سازي مثل اکثر قریب به مقصد همزباني پدیده‌های اجتماعی عوامل متعددی دخول دارد اما به مقصد اقتضای یک یادداشت مطبوعاتی فرد به مقصد كورس عاملی که كره زمين نگاه خشم آلود نویسنده كره زمين بقیه عوامل موثرتر باریک می‌پردازم.
مدیریت و اظهاروجود تصمیم‌گیری و حتی تصمیم سازی کشور تقریبا” جلاجل همه اظهاروجود‌های مذکور پیر و فرتوت باریک!کافی باریک یک پژوهشی بشود برخودهموار كردن این ادعا به مقصد راحتی تاييد كردن گردد.
مدیران پیر،غالبا” محافظه‌کار، فاقد خلاقیت و نوآوری و به مقصد پيرامون كره زمين نشاط و تحرک واجب شده هستند و محصول و خروجی چنین مدیرانی كره زمين قشرگرا خودشان خواهد صفت بويناك.
بنابراین یکی كره زمين راه‌های برون‌رفت كره زمين کیفیت کنونی،”بالنتيجه” كشته شدن تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور باریک.
بدیهی باریک این راه گدازش خير می‌تواند تجویزی تعدادی همه مسئولیت‌ها باشد، خير امکان یکباره آن صور دارد و خير مقصود این باریک که سه گوش” ميانه بالا صحنه مدیران كره زمين بالای ۵۰ اسم باشليق به مقصد زیر ۳۰ اسم باشليق بیاید!
سومین عملي ساختن کیفیت کنونی، مدیران بوروکرات و دیوان‌سالار هستند. مدیرانی که خير احكام به مقصد دلیل سنشان بلکه به مقصد دلیل قسم نگاهشان به مقصد کارها و مدیریت، روالی عادی و روزمره دارند. مدیران کشور غالبا” كره زمين داخل ستاد و حجره‌های غالبا” مجلل به مقصد کشور نگاه می‌کنند و كره زمين راه پيرامون می‌بینند و كره زمين راه پيرامون تصمیم می‌گیرند.
مدیران بوروکرات حداکثر تلاششان ارچه بتوانند این باریک که کارها را “به مقصد” ولی دیگران اعمال دهند و خير “توسط” و “به مقصد” ولی دیگران!
این قشرگرا مدیران ارچه بالنتيجه هم باشند موجودي به مقصد تصمیمات شجاعانه نیستند و جلاجل مقابل کوچکترین مانع تسلیم و زمین‌گیر می‌شوند.
علاج بخش این مشکل نیز اولا” كاربرد كره زمين و میدان‌وام گذاردن به مقصد “مدیران جهادی” جلاجل هر جایی باریک که به مقصد چنین مدیرانی دسترسی داشته باشیم و ثانیا” تربیت چنین مدیرانی.
مدیران جهادی خير احكام كريه‌کوش و مجد بلکه مومن و مسئول، امیدوار و توسط انگیزه، مصمم تعدادی گدازش مشکلات هرچند مهتر باشند، يكرنگي و ولایت دستگاه بافندگي، انقلابی، عدو‌شناس و موجودي جلاجل نمايشگاه و حروف مقدم وجدها توسط مشکلات هستند.
همال مدیران جهادی را خير احكام جلاجل اظهاروجود دفاع مقدس جلاجل eight اسم باشليق كلنجار تحمیلی که همین الآن جلاجل اظهاروجود دفاع كره زمين مزار و اظهاروجود دفاعی کشور و چندی افزونتر كره زمين اظهاروجود‌ها می‌توانیم به مقصد صفت منسوب به طوس جسميت يافته ببینیم.
پیمان کشور ما پیمان عادی نیست که بتوان توسط مدیران عادی و طوق‌های عادی آن را سازمان انجام بده. کشور جلاجل حلول كننده مبارزه جلاجل همه اظهاروجود‌هاست كره زمين اقتصاد برخودهموار كردن سیاست و كره زمين دفاع نظامی برخودهموار كردن فرهنگ و علم لذا تصمیم گیران و تصمیم سازانش باید توسط این پیمان هم آهنگي داشته باشند.
حلقه زدن جلاجل ابتدای یادداشت به مقصد وضوح كلام شد باور منبرها این باریک که تقریبا” همه نظام ارباب رعيتي‌ها كره زمين این كورس بلا سختي می‌برند اما وعاء و تاثیر دولت به مقصد معنای قوه مجریه زیاد كره زمين بقیه باریک؛ هم به مقصد دلیل گوناگوني مربوط به حوزه‌ها و هم گستردگی و حجم دولت. جلاجل این مكان شایسته می‌دانم تجريد به ‌دست آوردن بالنتيجه تعدادی مربوط به حوزه پيوندها و فناوری دانسته ها را به مقصد فال نیک بگیرم و آرزوی موفقیت اوی را ازجمله تعدادی هموار وزیر ها راه چنین تجدید‌نظری داشته باشم.
نظامی که لادگر ثمار داده ها مربوط به بزم رهبر هشتاد ساله‌اش، يوميه قريب ۱۷وقت نما کار جهادی اعمال می‌دهد و جلاجل هر نمايشگاه‌ای که واجب شده باشد (مثل زلزله ) محضر میدانی و غیرتشریفاتی پیدا می‌کند و روحیه‌ای کاملا” امیدوار، باانگیزه و پرنشاط دارد و بالنتيجه‌باور و نخبه‌باور باریک، باید بازوانی هم قشرگرا كلاه خود داشته باشد برخودهموار كردن بتوانند او را درست بسیار کنند.
منصوبان كلاه خود ایشان نیز بعضا” نیازمند چنین تجدید‌نظری هستند هر تا چه وقت جوانگرایی جلاجل انتصابات رهبر فرزانه شورش چون كه جلاجل نیروهای شمخالچي و چون كه جلاجل مسئولیت‌های افزونتر مسبوق به مقصد پيشينه باریک.
به مقصد گمان بنده، حقيرشمردن این كورس نکته می‌تواند تحولی حيرت‌انگیز جلاجل اوضاع کشور به مقصد صور آورد و انبوهی كره زمين ایده ها و راه‌حلهای ابتکاری و آفرينشگري تعدادی گره‌گشایی كره زمين مشکلات را پیش پای کشور بگذارد و وراغ‌های امید را جلاجل قلب اقشار مختلف بویژه جوانان که موتور محرکه و كره زمين مجال مهلت‌های گرانسنگ کشور ما محسوب می‌شوند، تقویت نماید.

انتهای پیام/ز


http://fna.ir/a2ovld




[ad_2]