مافیای نیروگاه‌سازی به مقصد كنار زدن بازارگه جدید بگردد/ واگشايي يك جهت صفت دستگاه حرارت زا كورس نیروگاه‌ فردا توسط محضر رئیس خلق

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، محسن طرزطلب جلاجل جواب به مقصد این سؤال که ارچه حجم نیروگاه‌سازی جلاجل کشورایران کاهش یابد آیا مافیای نیروگاه‌‌سازی جلاجل کشورایران توسط این اقدام مقابله خواهند انجام بده یا خیر، گفت: اصلاً چیزی به مقصد غيرماذون مافیای نیروگاه‌سازی نداریم، اما به مقصد هر حلول كننده ايشان نیز مجبور هستند در عوض اینکه روی پای كلاه خود بایستند و کار كلاه خود را كنار زدن کنند به مقصد كنار زدن بازارگه جدید بگردند.

اوی توسط تعبیر اینکه معیار كاربرد كره زمين ظرفیت و اشکال نیروگاه‌های برقابی جلاجل صيف اسم باشليق آینده قريب ۲۵۰۰ مادام ۳ هزار مگاوات کمتر خواهد صفت بويناك، گفت:  توسط جدیت به مقصد كنار زدن این هستیم صفت انحصارطلب واحدهای نیروگاه حرارتی که جلاجل تعمیرات و نگهداری بودند به مقصد وقت گذراني واصل نرمي كردن اشکال شود.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی اشکال نیروی صاعقه حرارتی توسط اشارت به مقصد اینکه مادام پیک اسم باشليق آینده ۳۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی به مقصد ظرفیت اشکال صاعقه کشور اضافه خواهد شد، گفت: تأکید وزارت نیرو ثمار مدیریت مسئلت باعث خواهد شد به مقصد جای ساخت یک نیروگاه هزارمگاواتی که قريب ۵۵۰ میلیون یورو و یا ۲۵۰۰ میلیارد ده قران هزینه خواهد داشت، سرچشمه ها جلاجل جای دیگری هزینه و اسم پري زده شود. پشت بام ارچه بتوانیم جلاجل پیک صيف اسم باشليق آینده کنترل اسم پري زده صاعقه را داشته باشیم این صفت تبليغاتچي صرفه‌جویی و به مقصد کشور کمک خواهد شد.

طرزطلب جلاجل جواب به مقصد سؤال خبرنگار پارس که پرسید در عوض برون داد نیروگاه‌های فكسني كره زمين نرمي كردن اشکال چون كه اقداماتی اعمال شده باریک، گفت: در عوض تبيره جابه جايي و مورد بحث رانندگي كردن نیروگاه‌های صاعقه مقرر شد مادام نیروگاه‌های قدیمی كره زمين نرمي كردن اشکال به مقصد تدریج برون مرز شوند، به مقصد همین منظور امسال نیروگاه ری و زاهدان را جلاجل نحو کار كلاه خود آرامش طلب دادیم.

اوی آدم كردن داد: جلاجل کنار نیروگاه قدیمی زاهدان مقرر شد چادرپوش يك جهت ۴۰مگاواتی جدید صنع و مقام ها ترخیص تجهیزات را اعمال دهیم که خوشبختانه این اقدام مادام صيف اسم باشليق آینده توسط ورود ۱۶۰ مگاوات نیروگاه جدید عملیاتی خواهد شد.

به مقصد كلام طرزطلب، در عوض این اقدام ۷۰ میلیون یورو هزینه شده مادام واحدهای پیشرفته خریداری و مونس شود.

اوی در عرض جلاجل اسم مورد نیروگاه ری نیز گفت: در عوض ساخت یک نیروگاه جدید جلاجل کنار نیروگاه قدیمی ری نیز توسط ژاپنی‌ها مذاکرات شده که انتظاركش هستیم مذاکرات‌مان توسط شرکت‌های ژاپنی به مقصد نتیجه برسد مادام به هدف نخوردن اعتباری میان کشورایران و کشورژاپن نهایی شود و بتوانیم كره زمين سرچشمه ها ايشان كاربرد کنیم.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی اشکال نیروی صاعقه حرارتی گفت:‌ ارچه این مذاکرات طولانی شود، قصد داریم كره زمين مسیر دیگری نیروگاه جدید صنع کنیم.

طرزطلب اضافه انجام بده: به مقصد كنار زدن این هستیم مادام نسيه اندک‌ثنايا كره زمين شرکت جایکا در عوض كورس نیروگاه شهید رجایی و مباهي شدن ادراك پذير كردن کنیم که همین فردا مذاکرات ما توسط این شرکت ژاپنی به مقصد نتیجه رسید و موافقت‌نامه آن میان شرکت صاعقه حرارتی و شرکت جایکا به مقصد توضيحات رسید.

به مقصد كلام اوی، موافقت‌نامه اولیه نسيه توضيحات شده باریک و باید دولت‌ها به موجب آن موافقت‌نامه را توضيحات کنند، بنابراین حجم این نسيه در عوض این كورس نیروگاه ۸۰۰ میلیون دلار باریک.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی اشکال نیروی صاعقه حرارتی جلاجل اسم مورد ساخت نیروگاه توسط شرکت یونیت کشورترکیه و دلایل طولانی كشته شدن آن گفت: شاید یکی كره زمين دلایل طولانی كشته شدن پروژه این صفت بويناك که قرارداد اولین مطرود گشتن سرمایه‌گذاری جلاجل صنعت صاعقه به مقصد شکلی متفاوت صفت بويناك، بدین منطوق که سرمایه‌جادادن خارجی سرچشمه ها کشورمالی توسط كلاه خود به مقصد صنعت صاعقه آورد و همین مشکل باعث شد مادام یک مقدار کار طولانی شود.

طرزطلب توسط اشارت به مقصد اینکه کار به دنياآمدن نشده باریک، گفت: امیدواریم مادام پایان اسم باشليق عملیات اجرایی ساخت نیروگاه جلاجل مکان‌های باروح نگاه خشم آلود عملیاتی و اجرایی شود،جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل محب تآميز صدور پيوست ها‌نامه بازدادن توسط وزارت اقتصاد هستیم.

به مقصد كلام اوی، این قرارداد میان کشورایران و یونیت کشورترکیه به مقصد معیار ۲۰۸۰ مگاوات و جلاجل حجم ۱.۵ میلیارد یورو باریک.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی اشکال نیروی صاعقه حرارتی جلاجل اسم مورد اینکه شرکت صاعقه حرارتی چون كه معیار بدهی دارد، گفت: بدهی شرکت صاعقه حرارتی كره زمين ۱۵ هزار میلیارد ده قران به مقصد ۵ هزار میلیارد ده قران کاهش یافته باریک که امیدواریم این صفت تبليغاتچي نیز به مقصد تدریج کاهش یابد.

طرزطلب جلاجل همین راستا افزود: این بدهی راجع صنع نیروگاه، نسيه‌ها و تعهدات دولت در عوض صنع نیروگاه بوده باریک.

اوی آدم كردن داد: یکی افزونتر كره زمين بدهی‌هایی که شرکت صاعقه حرارتی دارد تعهدات خرید تضمینی صاعقه باریک که قريب ۲ هزار میلیارد ده قران باریک.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی اشکال نیروی صاعقه حرارتی در عرض كره زمين عملیات اجرایی و واگشايي چندی مطرود گشتن‌ها جلاجل هزل گويي فجر نبا داد و گفت: فردا توسط محضر رئیس خلق و به ‌دست آوردن نیرو يك جهت صفت دستگاه حرارت زا نیروگاه‌‌های سمنگان و گل‌گوهربار جلاجل کرمان واگشايي انجام خواهد شد.

به مقصد كلام طرز‌بستگاه، شنبه هفته آینده نیز توسط محضر معاف اولا رئیس خلق يك جهت صفت دستگاه حرارت زا نیروگاه تابانيدن و نیروگاه چادرملو واگشايي خواهد شد. در عرض سنه شنبه عملیات کلنگ‌زنی نیروگاه ارس که جلاجل شکل نیروگاه‌های کلاس F خواهد صفت بويناك، اعمال انجام خواهد شد.

اوی افزود: ابتر شدن عملیات اجرایی ۱۰۹۵مگاوات جلاجل هزل گويي فجر اعمال خواهد شد.

به مقصد كلام طرزطلب، توسط کلنگ‌زنی نیروگاه ارس که پیمانکار آن شرکت مپنا باریک يك جهت گازی کلاس F جلاجل کشور به مقصد ۳۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد.

انتهای پیام/م

[ad_2]

نیازمند مدیریت انقلابی تحول گرا جلاجل صنعت هستیم/ هرآينگي راه اندازی خیرین صنعت

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرها پارس، اولین نشست و نمایشگاه تخصصی سرامدان فناوری و صنعت توسط محضر اميرالجيشي غلامحسین غیب پرور، رییس دائم الخمر بسیج مستضعفین و مبهوت نفر كره زمين مخترعین، مبتکرین و نوآوران صنعت كره زمين سراسر کشور جلاجل صفه خلیج پارس نمایشگاه بین المللی شهر تهران ابتر شدن به مقصد کار انجام بده.

اميرالجيشي غیب پرور پشت بام كره زمين واگشايي نمایشگاه  طی سخنرانی توسط گرامی درآمد داشتن ایام الله هزل گويي فجر گفت: داروي تقويتي متعال را سپاس گزاریم  که پس ازآن كره زمين مئه های متمادی، مثال شكل پذيري حاکمیت دین پروردن جلاجل یک شورش رهایی بخش هستیم و باید قدردان این شورش الهی باشیم.

 اوی طي تشکر كره زمين وزارت خانه محقر ها و دائم الخمر های حمایت دهنده ی بسیج مهندسین صنعت جلاجل برپایی این نمایشگاه تقریر داشت: 
جمهوری اسلامی به مقصد لطف پروردن هم دارای نیروی انسانی مجرب، مطلع ، توسط صفت باسواد و فهیم باریک و هم كانسارها زیادی جلاجل کشور صور دارد.

رییس دائم الخمر بسیج مستضعین توسط اشاعت به مقصد نيت ها رسا شورش در عوض رشد و بالندگی جلاجل تمامی شقوق و ابعاد تاکید  انجام بده:  مع الاسف جلاجل بخش صنعت دارای کندی هستیم و آن نوع که باید رشد نکرده ایم که در عوض برون رفت كره زمين مشکلات موجود نیازمند مدل جدید هستیم.

اوی به مقصد فعالیت ۱۹۰ هزار مهندس بسیجی جلاجل صنعت، عمران و کشاورزی اشاعت نموده و به يادماندني انجام بده: خير مهجور کمبود نیروی انسانی و مطلع نداریم که هم اکنون مبنا زیادی دانشجو، جلاجل این مربوط به حوزه جلاجل دانشگاه های ما مشغول تحصیل می باشند.

رییس دائم الخمر بسیج مستضعین جلاجل همین اسم مورد افزود: باید صنعت را آسیب شناسی عمیق و علمی نمود مادام تحقیقا ببینیم و بدانیم مشکلات اصلی صنعت کجا باریک.

 اميرالجيشي غیب پرور به مقصد كورس نکته اصلی جلاجل این آسیب شناسی این نوع اشاعت نمود: اولین نکته این باریک که جلاجل مربوط به حوزه نیروی انسانی جلاجل بخش صنعت نیازمند آموزش مدیران مطلع هستیم که این نکته نافی زحمات مسئولان کشور نیست.

اوی آدم كردن داد مناقشه ثمار كله دار تعاملات و پيوندها سیستم ها و دیوان سالاری های اداری صنعت، می باشد که جلاجل حلول كننده موجودي ديسيپلين مدیریتی انقلابی تحول گرا جلاجل صنعت نداریم

جانشین فرمانده کل رژيمان جلاجل امور بسیج مستضعفین گفت:جلاجل لفظ تحول مدیریتی ارتقا كره زمين راه ها به مقصد شکل میانبر شكل پذيري یافته و قطعا می توانیم كره زمين هزاران نیروی مطلع كاربرد صحیح بنماییم.

اوی پنجمین نکته را عارضه یابی عملیاتی صنعت عامدا و ديباچه انجام بده: مع الاسف بخش به عمد ای كره زمين پایان رقعات و مطالعه ها که جلاجل این مشکل کار کرده بضع جلاجل بایگانی کتابخانه ها و دانشگاه ها خاک خورده و عملا باروح كاربرد آرامش طلب نمی گیرند.

اميرالجيشي غیب پرور کشور را متعلق به مقصد همه عامدا و تاکید انجام بده: باید منفعل اصلی کشور را جلاجل نگاه خشم آلود گرفته و صفت انحصارطلب تلاشمان کنیم مادام به مقصد جایگاهی برسیم که درشأن شورش اسلامی باریک.

اوی افزود: ولايت امت پرچمی را برافراشت که آن پرچم گویای معرفت و بصیرت ملتی صفت بويناك که جلاجل مقابل رژیم شاهنشاهی ایستادگی کرده و می خواستند به مقصد عزايم کرامت و خودمختاري برسند.

رییس دائم الخمر بسیج مستضعفین  شهرستان بار افزونتر آسیب شناسی صنعت را هرآينگي خوانده و خاطره ها داغ جا انجام بده: ارچه آسیب شناسی را ملاک عمل آرامش طلب دهیم آنك اقتصاد مقاومتی را باور خواهیم انجام بده. مشکل موجود آن باریک که اقتصاد مقاومتی را باور نکرده ایم که ارچه باور داشتیم ليمو و سنه را بی وقفه در عوض شكل پذيري این امر فعالیت می نمودیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد مهارت جوانان هم جلاجل ایده و هم جلاجل کارهای نوين جلاجل مربوط به حوزه صنعت تاکید  انجام بده: هرآينگي دارد مدل خیرین صنعت را عملیاتی نموده مادام بتوانیم كره زمين ظرفیت های مردمی كاربرد کنیم که لزوما مناقشه جذب کشورمالی نبوده بلکه می توان و باید كره زمين فکرهای مردمی در عوض ترقی صنعت كاربرد نمود.

جانشین فرمانده کل رژيمان جلاجل امور بسیج مستضعفین  لزوم حمایت كره زمين مدل های جوانان مطلع را یادآور شده و گفت: این امر نیازمند مدیریت انقلابی و تحول گرا می باشد که ارچه این مدیریت نباشد مشکلات ورا روی جوانان آدم كردن خواهد یافت.

اوی ایضاً به مقصد اقدامات جوانان مطلع جلاجل دفاع مقدس اشاعت و یاد آور شد: پل بعثت شاهکار مهندسین بسیجی کشور باریک که جلاجل اروند توسط شتاب ۷۰ کیلیومتر جلاجل وقت نما آن هم جلاجل تمام عيار كلنجار توسط اقدامی انقلابی اعمال شد.

اميرالجيشي غیب پرور جلاجل همین اسم مورد گفت: پل حاضربودن سید الشهدا(ع) جلاجل عملیات خیبر درحالی به مقصد درافتادن ۱۳ کیلومتر جلاجل جزیره مجنون ساخته شد که جلاجل مهتر ترین كلنجار های کیهان درافتادن پل ها نهایتا به مقصد چندصد چهارده گره می رسد.

اوی جلاجل بخش پایانی گفتاري كلاه خود تاکید انجام بده: باید صنعت موجود جلاجل کشور را تکانی انقلابی داد که بسیج مهندسین صنعت جلاجل این راستا تاچند اقدام بااستعداد را باید به مقصد عقبه برساند.

رییس دائم الخمر بسیج مستضعفین چادرپوش اقدام اساسی را این نوع ثمار شمرد که کمک به مقصد کارآمدی صنعت توسط اولویت ديسيپلين مدیریتی، تقویت نیروی انسانی  مسئول و مطلع، ارائه محرزشدن نوسازی صنعت و نهایتا رصد دائم و مستمر صنعت کشور كره زمين يكباره اقدامات اساسی باشد.

 گفتنی باریک اميرالجيشي غیب پرور كره زمين غرفه های نمایشگاه بازدید نموده و كره زمين نزدیک توسط سرامدان صنعت و فناوری کشور گفتگو انجام بده.

انتهای پیام/

[ad_2]

چراغ‌های سی و ششمین جشنواره تعطيل كرد فجر سربه زير انجام خواهد شد/معرفی برگزیدگان جشنواره برخودهموار كردن ساعتی افزونتر

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار تعطيل كرد پارس، آیین اختتامیه سی و ششمین جشنواره تعطيل كرد فجر توسط محضر مسئولان جشنواره، فرهاد مهندس‌پوزش طلب دبیر جشنواره تعطيل كرد فجر، مدیران بخش‌های مختلف جشنواره،‌ برگزیدگان و میهمانان داخلی و بین‌المللی ، مهدی شفیعی،‌ مدیر کل هنرهای نمایشی،‌پیمان شریعتی ، رییس تعطيل كرد شهر ،‌ سید عباس صالحی به ‌دست آوردن و هدايت اسلامی ابتر شدن شد.

 

مهندس‌پوزش طلب: به مقصد منبرها می‌گفتند دیکتاتور!

احسان کرمی مجری مراسم اختتامیه جلاجل ابتدای مراسم كره زمين شهرنشيني خواهان شدن برخودهموار كردن تعدادی نوزاد سگ چهل و پنج سالگی تعطيل كرد شهر دستگاه بافندگي بزنند.
اوی افزود: دی ماه امسال اتفاقات زیادی داشت که امیدوارم توسط سپیدی این فنجا حلول كننده همه ما عالی شود. غم انگیزترین يكدلي ماجرای کشتی سانچی صفت بويناك.
آن وقت فرهاد مهندس پوزش طلب خلف وعده تریبون آرامش طلب گرفت و گفت: امشب برایم ليمو باور نکردنی باریک چريدن که امشب به مقصد نظرم آمد خیلی غمگینم اما همین کاری به مقصد پایان میرسد گشاده رو هستم.
اوی افزود:  منبرها هم معلمم هم کارگردان تعطيل كرد هستم همیشه كله دار کلاس نيكويي كردن نگران هستم نکند این دانايي مانع تعالی شود. دراین اختصاصی همه کسانی دراین مسیر به مقصد منبرها کمک کردند همین كورس وجه را برایشان داشتم.
مهندس پوزش طلب افزود: محض خنده زدن و جدی یک دورودورنگ افزونتر هم اسم باشليق ۸۳منبرها جلاجل جشنواره بودم که به مقصد منبرها میگفتند مهندس پوزش طلب خیلی دیکتاتوری کرده اما واقعیت این باریک که جلاجل امر فرهنگ نباید خیلی به مقصد نتیجه فکر انجام بده. نتیجه كره زمين آن ما نیست جلاجل زمان دورتر بدست می آید این نکته را منبرها امسال یاد گرفتم.

 

دبیر جشنواره جرم بخش به مقصد کسانی که امشب جایزه میگیرند گفت: این جوایز تعدادی همه ما هستند اما چون محصول باریک به مقصد بقیه نمیرسد . ما جامعه تیاتر هستیم و این جوایز تعدادی همه ما باریک. نکته دوم درزمينه انتقادات و حواشی باریک حتی جلاجل جاهایی که کمی تندی پشتش صفت بويناك برایش حقانیتی میدیدم که بمن استشهادات میداد ما جلاجل باطني این خانواده باید گفت وگو نکنیم.
اوی بااشاره به مقصد اینکه دویست نمایش امشب محصول برداري زحمات کارگران و تکنسین ها صفت بويناك افزود: كره زمين همه کسانی دستگاه بافندگي اندرکار بودند تشکر میکنم امیدوارم جلاجل سالهای پس ازآن جشنواره پربارتری داشته باشیم.
جلاجل آدم كردن کلیپی درزمينه کشتی سانچی توسط صدای محسن چاوشی توزيع شدن و به مقصد خانواده های این سانحه پیشکش شد.

 

ایوب آقاخانی، نخستین برگزیده امسال جشنواره

احسان کرمی جلاجل آدم كردن دستور كار كره زمين سید مرتضی حسینی، مدیر رديف نظامي گواهي نامه و کارگر رئیس بنیاد شهید و دليل الاسلام  بهداروند فراخواني انجام بده برخودهموار كردن نخستین جوایز امسال جشنواره را اهدا کنند.

 

آرای هیات داوران دائم الخمر هنری و سینمایی بنیاد صفت به خاطرسپردني و ارزشهای دفاع مقدس و بنیاد شهید بدین گزارش ها اعلام شد:
– نمایش هفت عصر هفتم پاییز کارگردانی ایوب اقاخانی لوح تقدیر و جایزه ۵۰میلیون ریال.
-نمایش ابی ترین اسمان زمین کارگردانی محمد قاسمی
-دی و كولاك شصت هزار و پنج کارگردانی سیاوش عالی پوزش طلب
جلاجل آدم كردن سید مجتبی حسینی و  هییت داوران ازین نمایش ها تقدیر میکند:
-نمایش روایت یک اجمال جلاجل خانواده به مقصد کارگردانی وحید درویشی:  تندیس و ۴۰میلیون ریال جایزه نقدی
-هفت دوال كره زمين تیر شصت به مقصد کارگردانی کامران شهلایی و محمد لارتی : تندیس و ۶۰میلیون ریال جایزه نقدی

ایوب آقاخانی توسط اعلام نامش خلف وعده تریبون آرامش طلب گرفت و جرم بخش به مقصد به ‌دست آوردن هدايت گفت: اسم باشليق ۹۴پنجمین رينگ چرخ این لغزشگاه كلنجار را کار کردم و این کار را هرکسی که آمد و دید گفت که مجموعه ای بمن گفتند چريدن مفتخرشدن ما نیامدی! امسال که درزمينه شهید كره ارض آرا کار کردم مفتخرشدن همین بيگانگان رفتم همه بما گفتند که اینجا جاییست که باید توسط ما کار اشکال شود اما هیچکدام روبروي هم قرار گرفتن نیامدند درحالیکه توسط ارزشهایشان کار یکی صفت بويناك یا ارچه پاپیش گذاشتند میخواستند کار تعدادی خودشان باشد.
اوی افزود: این کار وقتی جلاجل چهل و كورس سالگی آرامش طلب گرفتم اخلاق برایم خیلی بها دارد و كره زمين مهجور حامی مام تشکر می‌کنم. اسم باشليق ۹۶ بدترین اسم باشليق هنرهای نمایشی صفت بويناك اما مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی توسط جیب خالی کمک انجام بده و اخلاقا نمیتوانم كره زمين کسی که بی ادعا كره زمين منبرها حمایت انجام بده.

جلاجل حلول كننده تکمیل…

[ad_2]

صدور ۹۵ کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر/ محکومیت یک جاسوس/ انعقاد ۲۲ هزار قرارداد صوری برای اخذ پلاک خودرو

[ad_1]

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بیست و پنجمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران تحقیق ناحیه چهارده دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

دادستان تهران ضمن بزرگداشت ۱۲ بهمن روز بازگشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به کشور که نقطه عطف انقلاب اسلامی بود، بر وظیفه هر ایرانی و به ویژه قضات در یافتن پاسخ برای این سوال که ما برای انقلاب چه کرده‌ایم، تاکید نمود و افزود: آن‌چه که انقلاب اسلامی برای ما به ارمغان آورده، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است که حاصل خون شهداست و حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که ما در مقابل دستاوردهای انقلاب، برای تداوم آن چه کرده‌ایم.

جعفری دولت‌آبادی ویژگی کوتاه مدت بودن آشوب‌های اخیر در کشور را ناشی از هوشیاری مردم و نپیوستن آن‌ها به آشوبگران دانست و افزود: به خلاف فتنه سال ۱۳۸۸ که مدت قابل توجهی به طول انجامید، هوشیاری مردم در سراسر کشور در کنار اتخاذ تدابیر مناسب از سوی وزارت کشور، پلیس، نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، موجب شد آشوب­ها زودتر از آن‌چه که تصور می‌رفت، خاتمه یابد.

صدور  ۹۵ فقره کیفرخواست برای متهمان آشوب‌های اخیر

دادستان تهران با اعلام این که تا کنون ۹۵ فقره کیفرخواست برای متهمان این آشوب‌ها صادر شده است، تعداد افرادی که هنوز در بازداشت ‌می‌باشند را ۱۰ نفر اعلام کرد و از قضات خواست نسبت به تعیین تکلیف این متهمان تسریع نمایند.

وی تلاش دشمنان و گروهک‌های معاند را در جهت تداوم آشوب‌ها ارزیابی نمود و افزود: آن‌ها امیدوار بودند که آشوب‌ها در بستر نارضایتی‌های مردمی ادامه یابد لذا حفظ هوشیاری از سوی مسؤولین ذی‌ربط و مردم لازم است و به واقع باید گفت آتش حادثه خاموش شده است، اما  برنامه‌ریزی مجدد دشمن در جهت ایجاد آشوب‌ها چندان دور از ذهن نیست.

دادستان تهران تصور دشمن که با چنین اقداماتی بتواند به سرنگونی جمهوری اسلامی یا استحاله آن دست یابد را باطل خواند و با اشاره به این که مردم حتی بیش از مسوولان هوشیار می‌باشند، اظهار داشت: تحریک‌ها در فضای مجازی ادامه دارد و لذا از سرپرستان نواحی دادسرا و به ویژه قضات ناحیه ۳۳ دادسرای شهید مقدس می‌خواهم که به این موضوع توجه داشته باشند.

تلاش در جهت حفظ آرامش و امنیت، امید مردم به نظام را پایدار می‌سازد

جعفری دولت‌آبادی سال‌های پس از فتنه ۱۳۸۸ را سال‌های تقریباً آرامی خواند و با اشاره به این که افزایش ناآرامی‌ها در کشور، به ناامنی در خانواده‌ها دامن می‌زند و تخریب اموال دولتی موجب نگرانی مردم، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌گردد، اظهار داشت: این آشوب‌ها حتی ظرفیت ایجاد اختلاف میان جریان‌های سیاسی را در بر دارد و لذا باید توجه شود که امروزه امنیت و آرامش بزرگ‌ترین دستاورد برای کشور است و تلاش در جهت حفظ آن، امید مردم به نظام را پایدار می‌سازد.

دادستان تهران یکی از آثار ناامنی‌ها را مشغول شدن مسوولان به ویژه پلیس و دستگاه قضایی به موضوع و غفلت آن‌ها از برنامه‌ریزی دانست و تلاش در جهت رفع مشکلات را موجب حذف بسترهای نارضایتی مردم به شمار آورد و افزود: از جمله ممکن است گروهک‌های معاند در ایجاد نارضایتی‌ها زمینه‌سازی نمایند و لذا پلیس و نیروهای امنیتی باید هوشیار باشند و اثرگذاری این اقدامات در بستر همکاری با مردم رخ می‌دهد؛ چرا که بهترین یاور و بزرگ‌ترین محور امنیت عمومی در کشور که جلوه‌گر امنیتی واقعی و پایدار می‌باشد،  رضایت‌مندی مردم است.

جعفری دولت‌آبادی وظایف قضات در این برهه زمانی را، خدمتگذاری، تسریع در رسیدگی، پیشگیری از اطاله دادرسی و خوش‌رفتاری با مراجعین اعلام نمود و افزود: در بخش قضایی نارضایتی‌هایی وجود دارد که برخی از این نارضایتی‌ها به لحاظ نوع پرونده‌های قضایی و دو طرفه بودن آن بوده که امری طبیعی است؛ اما بخشی از نارضایتی‌ها غیر قابل توجیه است و به عنوان مثال، این که به تظلم‌خواهی شاکی رسیدگی نشود و مورد توهین هم قرار گیرد، قابل تحمل نیست.

دادستان تهران بخش دیگری از نارضایتی‌ها را با مشکلات اقتصادی و معیشتی مرتبط دانست و با اشاره به این که امروز مشکلات ناشی از موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها، سازمان‌های بازنشستگی‌ و بیکاری، جلوه‌هایی از مشکلات اقتصادی و معیشتی است، افزود: هرگونه اخلال در سیستم اقتصادی می‌تواند به نارضایتی‌ها دامن زند.

بخشی از اعتمادسازی در مردم، به عملکرد رسانه‌ها مرتبط است

جعفری دولت‌آبادی ایجاد شبهات و جنگ روانی را هم بی‌ارتباط با نارضایتی‌ها ندانست و با تصریح به این که امروزه برخی رسانه‌ها بستر برخی از جرایم، سیاه‌نمایی‌ها و اشاعه اکاذیب شده‌اند و رسانه‌های مکتوب بعضاً مسائل جزئی را بزرگ کرده و به اختلافات دامن می‌زنند، اظهار داشت: معتقدیم رسانه‌ها باید هوشیارانه اقدام کنند، اختلاف افکنی نکنند و اطلاع‌رسانی واقعی انجام دهند و بخشی از اعتمادسازی در مردم، به عملکرد صحیح و هوشمندانه رسانه‌ها مرتبط است.

آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز

دادستان تهران در تبیین نقش موسسات مالی در ایجاد نارضایتی‌ها به وضعیت پرونده‌های مربوط به موسسات مالی پرداخت و با اعلام این که در حال حاضر ۳ میلیون نفر درگیر پرونده­های مربوط به موسسات مالی و اعتباری می‌باشند، این رقم را قابل توجه خواند و در خصوص علت تاخیر دادستانی در ورود به این پرونده‌ها، اظهار داشت: دیدگاه دستگاه قضایی و دادستانی تهران در ابتدای کار بر آن بود که حتی‌المقدور موضوع قضایی نشود و به عنوان نمونه، تاخیر ۱۸ ماهه دادستانی تهران در ورود به وضعیت موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج، بر این مبنا بود که با کیفری شدن پرونده، پرداخت وجوه مردم با مشکلاتی مواجه خواهد شد و عدم پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، هجوم آن‌ها را به سوی دادستانی در پی خواهد داشت؛ و لذا دادستانی، ورود ابتدایی بانک مرکزی به موضوع ثامن‌الحجج را ضروری دانست.

جعفری دولت‌آبادی از سوی دیگر عدم تعقیب کیفری مدیران متخلف این موسسات را به این لحاظ که خروج پول‌ها از کشور یا فرار متهمان را در پی دارد، مشکل‌ساز دانست و در تبیین عملکرد دادسرای تهران با این ضرورت ۲ گانه، اظهار داشت: در وهله اول با این اعتقاد که مدیریت مالی این موسسات، راهکار قضایی ندارد و دارای واجد ماهیت پولی و اقتصادی است، از بانک مرکزی خواسته شد با مدیریت صحیح منابع، حتی‌المقدور نسبت به پرداخت سپرده‌های مردم اقدام شود.

دادستان تهران با اشاره به وضعیت تعاونی مالی اعتباری فرشتگان و محول نمودن اداره اموال این تعاونی به موسسه کاسپین با هدف مدیریت پرداخت وجوه سپرده گذاران، در بیان موانع موجود در استرداد وجوه، اظهار داشت: در خصوص میزان و ارزش اموال این موسسه سه نظر ارائه شده است. مدیران موسسه مدعی اند که موسسه ۶ هزار میلیارد تومان اموال دارد و با توجه به ۸ هزار میلیارد تومان بدهی، تا حد زیادی توان استرداد وجوه سپرده‌گذاران را خواهند داشت؛ این در حالی است که بانک مرکزی میزان اموال این موسسه را ۴ هزار میلیارد تومان اعلام نموده و نظر هیات کارشناسان تعیین شده در پرونده قضایی بر آن است که اموال موجود موسسه صرفاً۲۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

جعفری دولت‌آبادی مشکل پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج را ناشی از پرداخت تسهیلات کلان به غیر اعضا با هدف حمایت از افراد ذی‌نفوذ اعلام نمود و با اشاره به هم‌زمانی مفتوح شدن پرونده ثامن‌الحجج با موضوع پدیده در مشهد، ادامه ورشکستگی موسسات مالی را موضوعی قابل توجه برای مسوولان مربوطه خواند و افزود: در پیش بودن وقایع مشابه در دیگر موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری موجب می‌شود به قول معروف مشکلات از یک جا به بیرون سرایت کند و نمودار شود؛ این در حالی است که سپرده‌گذاران پول خود را مطالبه می‌کنند و افتتاح پرونده کیفری در همان ابتدا، موجب می‌شود بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر این موسسات را بر عهده داشته، بدون انجام وظایف خود، مردم را به مرجع قضایی ارجاع دهد؛ که این امر مشکل‌ساز خواهد بود.

دادستان تهران با اشاره به اعتراض‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری که از سه سال پیش تشدید شد، این اعتراض‌ها را تهدیدهای اقتصاد محور خواند که متفاوت از تهدیدهای سیاسی است و در توضیح ماهیت این قبیل اعتراض‌ها افزود: ما با اعتراض‌هایی مواجهیم که ریشه در بدنه سپرده‌گذاران دارد؛ تا مدت‌ها به این موضوع توجه نشد که نتیجه آن راه‌اندازی موسساتی مشابه و ورشکستگی پی در پی آن‌ها بود که منتهی به جلسات روسای سه قوه شد؛ این در حالی است که پیش از ورود سران قوا، در قوه قضاییه هم جلسات متعددی با حضور رئیس قوه قضاییه در این زمینه تشکیل و تصمیمات مناسبی اتخاذ شده بود.

دادستان نمی‌تواند فساد را نادیده بگیرد

وی با انتقاد از عده‌ای که عدم استرداد وجوه سپرده‌گذاران را ناشی از بازداشت مدیران موسسات پولی و بانکی توسط دادستانی دانسته‌اند، با رد این ادعا، اظهار داشت: اگر مدیران بازداشت نمی‌شدند و جلوی فعالیت آن‌ها گرفته نمی‌شد، فساد ادامه می‌یافت و بدهی‌ این موسسات بیشتر می‌شد؛ ضمن این که دادستان نمی‌تواند فساد را نادیده بگیرد. لذا دادستانی تهران با اعلام ضرورت ورود بانک مرکزی به موضوع، به وظیفه خود در این راستا عمل کرد و ورود دولت و اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران، در رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری  اثرگذار اما دیرهنگام بود.

بدهکاری یک صندوق مالی معادل سپرده‌های جذب شده

دادستان تهران در خصوص چند پرونده دیگر مربوط به موضوع موسسات و صندوق‌های مالی اعتباری اطلاع‌رسانی نمود و از جمله صندوق قرض‌الحسنه ولیعصر در شهرستان رباط کریم بود که در توضیح وضعیت این پرونده اظهار داشت: این مؤسسه در سال ۱۳۸۸ تأسیس و در سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را تجدید کرده است و در حال حاضر ۲۴ هزار سپرده‌گذار دارد که در مجموع ۱۷۴ میلیارد تومان سپرده جذب نموده و از آن‌جا که کل وجوه دریافت شده از مردم را به عنوان تسهیلات به دیگران داده یا صرف خرید املاک نموده است، معادل سپرده‌های جذب شده بدهکار است.

وی میزان اموال موسسه اخیرالذکر اعم از منقول و غیر منقول را ۲۰ میلیارد تومان اعلام نمود و با اشاره به این که سه متهم در این پرونده بازداشت می‌باشند، از احاله این پرونده از رباط کریم به دادسرای تهران خبر داد و از سرپرست دادسرای پولی – بانکی خواست با توجه به این که سپرده‌گذاران این موسسه اکثراً کم بضاعت می‌باشند، در رسیدگی به این پرونده تسریع شود.

دادستان در مورد پرونده موسسه مالی اعتباری فرشتگان، با اعلام این که این موسسه ۴۹۶ هزار سپرده‌گذار دارد و در مجموع ۸۶۰۰ میلیارد تومان سپرده اخذ نموده است، تعداد متهمان این پرونده را ۱۱ نفر اعلام نمود که ۳ نفر در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان تهران هم‌چنین در خصوص مؤسسه مالی اعتباری البرز ایرانیان و وضعیت این پرونده، با اعلام بازداشت ۴ متهم از مدیران این موسسه، افزود: این موسسه ۴۴ هزار سپرده‌گذار جذب نموده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان وجوه را از مردم اخذ نموده است؛ این در حالی است که اموال این موسسه در مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان است و در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان کسری دارد و تسهیلات ارائه شده از سوی این موسسه ۱۵۰ میلیارد تومان است.

دادستان تهران به وضعیت تعاونی اعتبار مفتوح توسط یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور اشاره کرد که با دارا بودن ۲۳۵۶ عضو، ۲۰ میلیارد تومان جذب سپرده کرده و در حال حاضر یک متهم این پرونده با وثیقه آزاد است. وی از این که جذب خلاف قانونِ سپرده‌های مردمی به عرصه دانشگاه که محل کسب علم و دانش است سرایت نموده، ابراز تاسف کرد.

تعاونی حافظ، موسسه دیگری بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی در خصوص وضعیت آن و ارسال پرونده مربوطه از شهرستان خوی به دادسرای تهران اطلاع‌رسانی نمود. وی با اشاره به این که برای این تعاونی در سال ۱۳۸۹ تقاضای صدور مجوز شده که به لحاظ نداشتن سرمایه کافی، مجوز اعطا نگردیده است، افزود: اعضای هیات مدیره این موسسه ۱۶ نفر می‌باشد که یکی از آن‌ها از عناصر سابق در بانک مرکزی بوده و ۲ نفر از مدیران این موسسه که در مجموع از ۷۵۷۱ نفر مبلغ ۴ میلیارد و ۸۳۹ میلیون تومان سپرده جذب نموده است، در بازداشت به سر می‌برند.

۳ میلیون نفر مجموع سپرده‌گذاران موسسات مالی اعتباری متخلف

دادستان تهران با اظهار این که وضعیت این پرونده‌ها نشان از عمق مشکلات دارد، افزود: مجموع سپرده‌گذاران این موسسات که قریب به ۳ میلیون نفر می‌باشد، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های مناسب نسبت به این موسسات را روشن می‌سازد و کمیته سه نفره متشکله از سوی نمایندگان سه قوه، مصوباتی در این راستا داشته است که از جمله تشکیل هیات تصفیه و پرداخت وجوه سپرده ‌گذاران تا ۲۰۰ میلیون تومان، از جمله این مصوبات است.

جعفری دولت‌آبادی تاسیس دادسرای پولی – بانکی از سوی دادسرای تهران را در توجه به  تهدیدهای ناشی از عملکرد خلاف قانون موسسات مالی و اعتباری و برخی وظایف مرتبط با این دادسرا خواند و به  نجفی معاون دادستان و سرپرست این دادسرا تکلیف نمود در رسیدگی به این پرونده ها تسریع شود. وی هم‌چنین از معاونان و سرپرستان دیگر نواحی خواست با خودداری از ارسال پرونده‌های کم اهمیت به دادسرای پولی – بانکی، این دادسرا را در رسیدگی به پرونده‌های مهم یاری رسانند.

وی مشکل اصلی در پرونده ثامن‌الحجج که در سال جاری با صدور کیفرخواست به دادگاه شده است را، استرداد وجوه الباقی سپرده‌گذاران خواند و از جانشین سرپرست ناحیه ۲۸ دادسرای کارکنان دولت خواست در رسیدگی به شکایت سپرده‌گذاران از برخی مسؤولان بانک مرکزی، دقت و تسریع لازم را اعمال نماید.

جعل اوراق بانکی

دادستان تهران هم‌چنین رسیدگی به پرونده‌های جعل اوراق بانکی که به صورت سازمان‌یافته یا باندی ارتکاب می‌یابد را در شرح وظایف دادسرای پولی – بانکی اعلام نمود و در ذکر مثال، به موضوع پرونده‌ای که اخیراً مفتوح شده و بر اساس آن، یک زن چینی تبار یک فقره برگ مشارکت جعلی به مبلغ ۱۰ میلیون یورو معادل شصت میلیارد تومان را به یک ایرانی فروخته و سپس از کشور خارج شده، اشاره نمود و افزود: رسیدگی به چنین جرایمی که ریشه در فساد دارد و موجب می‌شود یک تبعه خارجی این گونه وجوه نامشروع را تحصیل و از کشور خارج کند، در صلاحیت دادسرای پولی و بانکی است.

بازداشت ۶ نفر متهم ارزی

جعفری دولت‌آبادی در خصوص افزایش قیمت ارز طی یک ماه اخیر، با اشاره به بحران ارزی در اواخر دولت احمدی‌نژاد و این که کشور هر چند سال یک بار با مساله مشکلات ارزی مواجه است، در خصوص اقدامات دادسرا پیرامون این رخداد، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۱ در مجموع ۴۰ متهم در رابطه با جرایم ارزی بازداشت شدند.

دادستان تهران بحران ارزی در سال ۱۳۹۱ را ناشی از تحریم تشدیدها و فشار دشمن برای تمکین ایران بر پذیرش توافق هسته‌ای دانست که هجوم مردم به بازار ارز را در پی داشت. وی در توضیح افزود: در ایران دو کالا شامل گندم و ارز در وضعیت اقتصادی و قیمت‌ها اثرگذار است و به عنوان مثال، گرانی قیمت نان جنبه روانی دارد و لذا به طور غیرمستقیم بر افزایش بهای سایر کالاها موثر است؛ ضمن این که دلار با اقتصاد ما پیوند دارد و یکی از دلایل افزایش قیمت ارز، افزایش تقاضا در بازار است که ناشی از کاهش سود بانکی است.

جعفری دولت‌آبادی در مورد درخواست بانک مرکزی از دادستانی تهران دائر بر ورود به موضوع ارز با اعلام این که مبارزه با مسائل ارزی، الزاماً راهکار قضایی ندارد بلکه نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اقتصادی است، اظهار داشت: مطابق قانون قاچاق کالا و ارز، دادستانی تهران صرفاً در خصوص جرایم ارزی سازمان‌یافته مکلف به اقدام است و رسیدگی به دیگر موارد مرتبط با ارز که از جمله جرایم خرد می‌باشد، مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است.

دادستان تهران با اعلام آمادگی دادسرا در ورود به موضوع ارز مطابق قانون، به بازداشت شش نفر از این بابت طی هفته گذشته اشاره نمود و افزود: برای ما تفاوتی نمی‌کند که این دولت بر سر کار باشد یا دولت دیگری؛ و همان‌گونه که در سال ۱۳۹۱ ورود کردیم، اکنون هم مطابق قانون اقدام خواهیم کرد.

لزوم توجه دستگاه­ها به اقدامات پیشگیرانه و نظارتی

دادستان تهران نظارت مدیران دستگاه‌ها بر اعمال زیر مجموعه را موجب پیشگیری از فساد اقتصادی دانست و در ذکر مثال، به متهمی اشاره کرد که با برداشت ۱۵۰ میلیارد تومان از وجوه یک سازمان دولتی، اخیراً از کشور فرار کرده است. وی در توضیح عملکرد این متهم اظهار داشت: حسب گزارش سازمان مربوطه، متهم مذکور هر ساله مبالغی از سازمان مربوطه برداشت نموده؛ بدون این که کسی متوجه شود و پس از کشف موضوع هم، متهم سریعاً از کشور خارج شده است.

جعفری دولت‌آبادی در بیان اهمیت پیشگیری و تشدید اقدامات نظارتی در دستگاه‌های دولتی و غیر آن، اعلام نمود سخن ما این است که اقدامات سیستم نظارتی به گونه‌ای باشد که فرد نتواند به راحتی وجوه دولتی را برداشت کند و به محض برداشت نیز، موضوع کشف شود؛ نه این که اقدامات مجرمانه ۱۲ سال ادامه یابد.

وی ضمن تشکر از بازپرس این پرونده که تمامی اقدامات لازم برای دسترسی به متهم شامل صدور برگ جلب، دستور قضایی دائر بر ورود به منزل و قرار ممنوع‌الخروجی را انجام داده، فرار متهم را به این علت دانست که پس از کشف برداشت وجوه، از متهم گزارش موضوع درخواست می‌شود که این امر موجب آگاهی مرتکب از موضوع و خروج از کشور ظرف سه ساعت می‌شود.

دادستان تهران برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی، افزایش نظارت‌ها و تعدد مراجع نظارتی را اقداماتی دانست که از وقوع فساد اقتصادی پیشگیری می‌نماید و افزود: دستگاه اجرایی و قضایی باید در پرداخت‌ها، سیستم نظارتی چند لایه داشته باشند.

 انعقاد ۲۲۰۰۰ قرارداد صوری برای اخذ پلاک خودرو

جعفری دولت‌آبادی به رخداد مجرمانه دیگری که پرونده آن اخیراً در ناحیه ۱۰ دادسرای تهران مفتوح گردیده اشاره نمود که متهمان پرونده موجبات صدور ۲۲ هزار پلاک خودروی غیر واقعی را فراهم آورده‌اند.

وی در توضیح اظهار داشت: این باند سازمان‌یافته متشکل از چند مشاور املاک، چند مامور پست و افراد دیگری بودند که با اخذ وجوه از کسانی که خواهان صدور پلاک شماره تهران برای خودروی خود بوده‌اند، اسناد جعلی مبنی بر اقامت متقاضی در شهر تهران را تهیه کرده و زمینه صدور پلاک را بر اساس مشخصات غیرواقعی فراهم آورده‌اند.

دادستان تهران مهم‌ترین مشکل ناشی از اقدامات مجرمانه متهمان در این پرونده را، صدور ۲۲ هزار پلاک خودرو با نشانی غیرواقعی دانست و در توضیح اظهار داشت: چنان‌چه رانندگی با هر یک از این خودروها منجر به تصادف جرحی یا فوتی شود، با ارائه نشانی اشتباه، پلیس و دادستانی سراغ فرد دیگری می‌رود که در واقع مرتکب جرم نشده است.

محکومیت یک جاسوس

وی اعلام کرد در بخش صنعت برق، متهمی از طریق ایجاد ارتباط با سیستم اطلاعاتی بیگانه و برقراری حداقل ۱۴ ملاقات با افسران اطلاعاتی موساد، بسیاری از اطلاعات مربوط به صنعت برق و هسته‌ای کشور را در قبال دریافت ۱۴۰ هزار یورو در اختیار آنان گذاشته و نتیجه این که، اطلاعات کشور با ثمن بخس در اختیار سرویس­های بیگانه قرار گرفته است. این فرد به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شده است.

هشدار دادستان تهران در خصوص فعالیت موسسات مالی در فضای مجازی

دادستان تهران به فعالیت برخی مؤسسات مالی در فضای مجازی اشاره کرد و با ذکر نمونه‌ای از این موسسات که اقدام به جمع‌آوری وجوه مردم در فضای مجازی از مردم کرده و پرونده آن در دادسرای پولی – بانکی مفتوح است، از این موضوع که به رغم اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسه، پلیس اقدامی در جهت جلوگیری از فعالیت آن به عمل نیاورده است، ابراز تعجب کرد.

وی تا انجام تحقیقات بیشتر پیرامون این موسسه، از ذکر نام آن خودداری نمود.

دستورالعمل دادستانی تهران پیرامون عرضه قلیان در اماکن عمومی

جعفری دولت‌آبادی به موضوع عرضه قلیان در اماکن عمومی اشاره کرد و پیرامون نحوه اقدام در برخورد با این موضع،قائل به تفکیک شد و اظهار داشت: برخورد با واحدهای صنفی فاقد مجوز، بر عهده صنف مربوطه است و دادسرا در این خصوص ورود نمی‌کند.

دادستان تهران دسته دوم را واحدهای صنفی دارای مجوز دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست مانع فعالیت آن‌ها نشوند.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص رستوران‌هایی که عرضه قلیان داخل در مجوز آن‌ها نیست و یا مشمول ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ‌باشند، تاکید نمود که با تخلفات این اماکن از باب عرضه قلیان برخورد به عمل آید و در خصوص مبنای تفکیک این اماکن با واحدی صنفی داخل در دسته دوم اظهار داشت: چای و قلیان تقریباً از یک صنف بوده و ارتباط نزدیک دارند، اما خدمت ارائه شده در رستوران‌ها، ارتباطی با قلیان ندارد؛ مگر آن که رستوران‌ها بخش مجزایی تحت عنوان چایخانه داشته باشند و لذا در برخورد با واحدهای صنفی عرضه‌کننده قلیان، نه افراط به عمل آید و نه تفریط.  

مبارزه با فساد از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است

دادستان تهران با اشاره به اظهارات رییس دستگاه قضا مبنی بر این که تشدید هجمه‌ها به قوه قضاییه از داخل و خارج، ناشی از استقلال داشتن این قوه در رسیدگی‌ها و حرکت مسوولان آن در خط رهبری است، اظهار داشت: انتشار دروغ‌ها و شایعات علیه دستگاه قضایی، با هدف سلب اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه صورت می‌گیرد و این که هجمه‌های صورت گرفته طی چند ماه اخیر سابقه نداشته است، موید این مهم است که مفسدان فهمیده‌اند خطری که آن‌ها را تهدید می‌کند، ناشی از اقدامات دستگاه قضایی می‌باشد.

دادستان تهران مبارزه با فساد را از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی اعلام نمود و با نفی فساد سیستماتیک افزود: معتقدیم در جمهوری اسلامی که ماهیت ضد فساد دارد، فساد سیستماتیک وجود ندارد. اگر چه جلوه‌هایی از فساد به مانند زخم‌هایی که مگس‌ها بر روی آن می‌نشینند مشاهده می‌شود، اما فساد سیستماتیک نیست و به هر حال این زخم‌ها باید بر طرف شود.

توجه به حقوق متهمان در قرارهای بازداشت

دادستان تهران حفظ حقوق متهمان را منوط به نظارت دقیق سرپرستان نواحی بر قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت و به ویژه قرار بازداشت موقت دانست و با خاطرنشان نمودن بخشنامه دادستانی دائر بر اظهارنظر پیرامون قرارهای بازداشت موقت صرفاً توسط سرپرست ناحیه، افزود: بر اجرای این بخشنامه تاکید می‌شود و سرپرستان دادسراها مکلفند که رأساً در مورد قرارهای بازداشت موقت اظهارنظر نمایند.

لزوم پاکسازی دستگاه قضایی از عناصر ناسالم

ضرورت نظارت بر قضات، نکته دیگری بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی مورد تاکید قرار داد و در خصوص دیدگاه آیت‌الله آملی لاریجانی مبنی بر انتشار تصویر آراء صادره علیه قضات، اظهار داشت: در سال‌های گذشته قوه قضاییه همواره دغدغه قضات ناسالم را داشته است و پاکسازی دستگاه قضایی از عناصر ناسالم، اولین اقدام مهم در بحث مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است.

وی ارتکاب فساد از سوی قضات و به ویژه فساد اخلاقی را غیرقابل توجیه خواهد و ضمن توصیه به قضات سالم و شایسته؛ که صف خود را از قضات ناسالم جدا نمایند، اظهار داشت: تا این‌گونه قضات از دستگاه قضا خارج نشوند، قوه قضاییه سالم نمی‌شود و قاطبه قضات کارآمد و سالم، چوب تعدادی اندک قاضی ناسالم را می‌خورند.

توصیه‌گری از مصادیق بارز فساد

جعفری دولت‌آبادی توصیه‌گری به ناحق را از مصادیق بارز فساد خواند و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست قضاتی که به طرق مختلف طی تماس تلفنی یا با حضور در شعب، نسبت به توصیه‌گری به ناحق اقدام می‌کنند را به دادستانی معرفی نمایند و افزود: این نوع اقدامات در قوه قضاییه فاقد جایگاه است؛ چرا که پای حقوق مردم در میان است.

دادستان تهران راه نجات دستگاه قضایی را تشدید نظارت‌ها و شناسایی قضات ناسالم دانست و با اشاره به این که چنین افرادی اشتباهاً به دستگاه قضایی آمده‌اند، افزود: اصل بر صحت اعمال قضات است، اما وظیفه سرپرستان، نظارت و پیشگیری است؛ لذا درب اتاق‌ها را به روی مردم باز بگذارید، به گزارش‌های مردمی نسبت به کارکنان توجه کرده و بررسی لازم را انجام دهید. وی هم‌چنین خواستار معرفی قضات سالم و شایسته و تشویق آنان شد.

جعفری دولت‌آبادی رضا کیان‌منش معاون دادستان را به عنوان معاون نظارت در بخش قضات مرد دادسرا منصوب کرد.

دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست گزارش‌های مربوط به قضات را به این معاونت اعلام کنند.

انتهای پیام/ 

[ad_2]

اختتامیه اکران‌های هشتمین جشنواره عمار جلاجل شهر اهواز برگزار شد/ تقدیر خصوصی پسرفت شهید كره زمين یک مستندساز انقلابی

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره ،سابقه سه روزه اکران های هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار جلاجل شهر اهواز، توسط محضر جمعی كره زمين خانواده های شهدا، مسئولان شهری و استانی خوزستان و محضر پرشور مردم اهوازی جلاجل سالون سینما اکسین شهر اهواز توسط اکران فیلم اشنوگل و تقدیر كره زمين فیلمسازان بالاتر این مدیر به مقصد کار كلاه خود پایان داد.

اخیر دوال جشنواره به مقصد دلیل محضر خانواده‌های شهدای هشت اسم باشليق دفاع مقدس و خانواده‌های شهدای مدافع مزار رنگ و بوی خاصی داشت. جلاجل این ليمو به مقصد یاد ماندنی محضر پرشور مردم در عوض تماشای فیلم اشنوگل به مقصد حدی دايگي توجه صفت بويناك که  فروش بلیط این فیلم مادام ثانیه‌های ابتدای يكم فیلم جلاجل بیرون كره زمين اسم آفريدن سینما آدم كردن داشت.

دردسترس سازی گل‌های دستگاه بافندگي عود و مزین به مقصد وصیت نامه شهدا كره زمين افزونتر بخش های جانبی هشتمین  جشنواره مردمی فیلم عمار جلاجل شهر اهواز صفت بويناك که شادابی خاصی را به مقصد فضای ایجاد شده بخشیده صفت بويناك. توسط صور اینکه فیلم سینمایی اشنوگل جلاجل حلول كننده رسیدن به مقصد انتهای سرگذشت صفت بويناك اما سیل محضر مردم به مقصد سمت سینما وصف نشدنی صفت بويناك و همسان توسط ظرفیت سالون سینما شهروندان محضر داشتند.

مجموعه‌ای به مقصد دلیل نيستي صندلی در عوض قعود موجودي شدند فیلم را به مقصد لفظ ایستاده تماشا کنند اما مضمون فیلم به مقصد حدی جذاب و دلنشین صفت بويناك که شهروندان هیچ‌گاه خستگی تماشای فیلم را به مقصد لفظ ایستاده عاطل نکردند.

جلاجل پایان فیلم اشنوگل فضا در عوض برگزاری جشنواره اختتامیه دردسترس سازی شد اما همچنان حاضران جلاجل سالون سینما درزمينه فیلم اشنوگل و شماری كره زمين نمايشگاه‌های به مقصد یادماندنی آن جلاجل حلول كننده گفت‌وگو بودند. ۱۰ دقیقه پس ازآن كره زمين تكميل فیلم اشنوگل دستور كار اختتامیه اکرانهای هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار جلاجل شهر اهواز يكم شد.

جلاجل همین مجال مهلت اندک توسط غنیمت نيكو دانستن هنگام ولادت به مقصد مفتخرشدن حاضران جلاجل سینما رفتیم و درزمينه فیلم عمار توسط آن‌ها گفت‌وگو کردیم. سيده زهرا قيد ششم امینی که هنوز آثار اشک‌های تماشای شماری كره زمين نمايشگاه‌های غمناک فیلم اشنوگل ثمار عذار‌اش دايگي دیدن صفت بويناك گفت: شنیده بودم که یک گور ردياب جمعی كره زمين غواصان حروف شکن هشت دفاع مقدس پیدا کردند اما هیچ‌گاه اینقدر نزدیک توسط این فهمید تباني پیدا نکرده بودم.

اوی افزود: تبلیغ این فیلم را بسیار شنیده بودم اما ضربت المثل شنیدن کی صفت بويناك مثل دیدن را می‌توان جلاجل این فیلم پیدا انجام بده. تماشای فیلم اشنوگل موجر شد بینهایت كره زمين بها‌های معنوی جلاجل ذهنم هست شود.

محمدرضا احمدی نوجوان ۱۵ ساله که به مقصد دلیل مالامال كشته شدن فضای سینما ایستاده به مقصد تماشای فیلم تاديه شده صفت بويناك،گفت: نخستین باری باریک که توانستم جلاجل جشنواره عمار محضر داشته باشم. اکران فیلم اشنوگل جلاجل اخیر دوال كره زمين جشنواره موجر شد که ما دانايي آموزان نیز توسط یک مجال مهلت درخور اطفال به مقصد تماشای این فیلم بپردازیم.

اوی افزود: اشنوگل در عوض نسل جوانی که مادام کنون صفت غذاخور كلنجار را نشیده و احكام كره زمين طریق سرگذشت‌های ابوي و مادرها كره زمين آن چیزی به مقصد خاطره ها وديعه‌بضع به مقصد زیبایی كلنجار را روایت انجام بده.

این نوجوان ۱۵ ساله آدم كردن داد: فیلم اشنوگل روایت داستانی را داشت که اكثراً داوطلبان آن نمايشگاه بيگانگان اندک صحنه و سالی بودند که توانستند به مقصد دلیل نیت پاکی که داشتند غيرماذون ماندگاری كره زمين كلاه خود را جلاجل نمايشگاه تاریخ کشورایران به مقصد یادگار بگذارند.

اختتامیه جشنواره يكم شد. توزيع شدن کلیپ‌های معنوی و ارزشی توسط مضامین متفاوت كره زمين حواشی این دستور كار صفت بويناك. اکران کلیپ هست یاد روح‌الله نامداری یکی كره زمين کلیپ‌های توزيع شدن شده جلاجل جشنواره صفت بويناك که به مقصد روایت زندگی این مهتر نامويه فرهنگی تاديه شده صفت بويناك.

رو ح‌الله نامداری آفل کتاب بزن بزن كورس اسلام یکی كره زمين فعالان فرهنگی دغدغه‌مند جلاجل مربوط به حوزه تبیین دین مبین اسلام صفت بويناك و جلاجل اواخر حيات تازه يافتن کوتاه كلاه خود به مقصد تبلیغ دیدگاه های شهدایی كره زمين قبیل آوینی و مطهری تاديه شده صفت بويناك. جلاجل این کلیپ شاگردان و آشوب هست یاد نامداری گفتند هیچ گاه پرچم دغدغه روح‌الله پایین نخواهد آمد و توسط آدم كردن وام گذاردن راه این استاد مهتر جبهه‌های فرهنگی را شهرستان ترک نخواهیم انجام بده.

جلاجل آدم كردن دستور كار تا چه وقت تجلیل خصوصی و متفاوت برگزار شد که تجلیل اکران کنندگان هزل گويي ۶۰ آقایان مهدی آبادی و موحد و ایضاً خانواده شهدای کارگر میراب و جهانگرد اهوازی به مقصد معاشر والده شهدای فرجوانی كره زمين اکران کنندگان هزل گويي ۹۰ خوزستان و ایضاً كره زمين مجتبی سلامتی زارع، معلم عشایری اکران کننده عمار  كره زمين يكباره این تجلیل ها صفت بويناك.

جلاجل آدم كردن نیز توسط محضر خانواده شهدا جلاجل روی صحنه، كره زمين امین منصوری، افزونتر اکران کننده مردمی عماربه دلیل شنبه فیلم هایشان و  احمد ثابت قدم  به مقصد دلیل سه شنبه فیلم ها و ایضاً فعال رسانه ای و نماینده ستاد اکران شهر باغملک سيده مرضیه پیرمرادی تقدیر شد.

ایضاً توسط محضر خانواده شهدای چهل مثال، تقیانی، صفت ترويج دهنده و خانواده شهدای مدافع مزار مراد اسکندری و نوری كره زمين فیلمسازان بالاتر مدیر جلاجل جشنواره عمار تجلیل شد.

جلاجل آدم كردن نیز كره زمين امید مدحج که لوح سربلندي هشتمین جشنواره عمار را حاصل کردن کرده،  امین کریمی کارگردان موشن گرافیک «صنعت مهتر» و ایضاً سید محمدجواد پورمانی کارگردان تاثير فیلم ما «مرثيت ما اخفاك باریک» که جزء آثار موجودي جلاجل بخش مسجدها هشتمین جشنواره بودند، جلاجل این مراسم توسط محضر خانواده شهدای دفاع مقدس و مدافعان مزار تجلیل شدند.

ایضاً كره زمين ناصر نادری کارگردان مستند «ابوذرها نمی میرند» نیز جلاجل ليمو اختتامیه هشتمین جشنواره مردمی عمار جلاجل خوزستان تجلیل خصوصی شد. سربند و تسبیح شهید مدافع مزار مراد اسکندری، توسط پسرفت شهید جاسم نوری به مقصد این فیلمساز اهدا شد.

بنابراین شرح احوال حاضربودن آیت الله موسوی جزایری نماینده ولی فقیه جلاجل خوزستان نیز جلاجل پیامی شفاهی که توسط نماینده ایشان دليل الاسلام والمسلمین علی نسمت قرائت شد، جرم بخش به مقصد همه عماریون گفتند: درودگويي مرا به مقصد عماریون مدیر برسانید و كره زمين چشم منبرها به مقصد تمامی فعالین اظهاروجود كمال شورش جلاجل جشنواره عمار خداقوت بگویید.

انتهای پیام/ 

[ad_2]

كين جويي جلاجل شهر قدس توسط دبل علیپور/ شاگردان برانکو همچنان دستگاه بافندگي‌نیافتنی‌

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، پیکان و پرسپولیس جلاجل چارچوبه دیداری كره زمين هفته بیست و یکم لیگ بالاتر هندبال کشورایران كره زمين ساق دست ۱۵ و ۳۰ دقیقه جلاجل ورزشگاه شهر قدس به مقصد مصاف یکدیگر می‌روندک ه جلاجل پایان شاگردان برانکو توسط نتیجه سه ثمار یک به مقصد پیروزی رسیدند.

قاضي: علی صفایی‌

کمک‌ قاضي: منوي اسعدی، تورج عیوض محمدی و سعید رحیمی مقدم

کارت زردفام: – سیامک نعمتی(پرسپولیس)، امیرحسین صادقی(پیکان)، نترس خلیل‌زاده(پرسپولیس)،آرفنگ دافه(پیکان)، بسيارنمازخوان مشکل پوزش طلب(پیکان)

کارت قرمز: –

گل‌ها: – گادوین منشا( تعدادی پرسپولیس جلاجل دقیقه ۱۰)، علی علیپور (تعدادی پرسپولیس جلاجل دقیقه ۱۳)، مهدی شیری (تعدادی پیکان جلاجل دقیقه۵۸)، علی علیپور (تعدادی پرسپولیس جلاجل دقیقه۸۴)

ترکیب پیکان: رحمان احمدی، امیرحسین صادقی، بسيارنمازخوان مشکل پوزش طلب، مهدی شیری، منوي قاسمی،امیرحسین کریمی، صادق بارانی، ابوالفضل ابراهیمی، آرفنگ دافه، برفراز امامعلی و مرتضی آقاخان 

سرمربی: مجید جلالی

تعویض‌ها: فرار امامعلی(شاهین ثاقبی ۵۷)، امیرحسین کریمی(پوریا آریا کیا۷۳)

ترکیب پرسپولیس: علیرضا بیرانوند، محمد انصاری، سیدجلال حسینی، نترس خلیل‌زاده، صادق محرمی، حسین ماهینی، محسن ربیع‌يابس، محسن مسلمان بودن، سیامک نعمتی، علی علیپور و گادوین منشا

سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

تعویض‌ها: سیامک نعمتی( احمد نوراللهی۷۳)، محسن مسلمان بودن(بشار رشته۷۵)، علی علیپور( شایان آشتي طلب۹۰)

 

پرسپولیس توسط این پیروزی ۴۸ امتیازی شد و به مقصد محضر كلاه خود جلاجل رئيس بهم نماه همیشگی بخشید.پرسپولیس هفته آینده جلاجل شهر تهران میزبان سپاهان باریک.

دقیقه ۸۴
پاس عمقی تعدادی علیپور توسط ورود این بازیکن به مقصد سپرده شدن جریمه هم مقام هم پياله شد مادام توسط یک شوت دقیق گل سوم پرسپولیس را واصل قاپو کند.

دقیقه ۸۱
فرستادن كره زمين شهر جناح صاف توسط ضربه كله دار شاهین ثاقبی هم مقام هم پياله شد که درشتي كردن را بیرانوند دریافت انجام بده.

دقیقه ۸۰
پاس رو به مقصد پشت سر مدافع پیکان جلاجل حلول كننده تبدیل به مقصد یک موقعیت خطرناک بد که درشتي كردن را احمدی دریافت انجام بده.

دقیقه ۶۵
علپور خلف وعده سپرده شدن جریمه رئيس ديوان درشتي كردن شد که ضربه شوت این بازیکن را گلر حریف دریافت انجام بده.

دقیقه ۵۸

ضربه ایستگاهی مهدی شیری كره زمين مجاور سپرده شدن جریمه توسط رد شدن كره زمين مقابل مدافعان و گلر پرسپولیس راهی قاپو شد.

دقیقه ۵۵
شوت سیامک نعمتی به مقصد شکلی بسیار خطرناک كره زمين کنار دورازه پیکان راهی اوت شد.

دقیقه ۵۱

درشتي كردن ربایی علیپور توسط پاس جلاجل ناموس او تعدادی منشا هم مقام هم پياله شد که ضربه شوت این بازیکن را احمدی دریافت انجام بده. جلاجل ریباند شوت منشا توسط افراد راهی اوت شد.
سیامک نعمتی کارت زردفام
 

دقیقه ۴۷
شوت کنت كره زمين خلف وعده سپرده شدن جریمه را بیرانوند دریافت انجام بده.

نیمه دوم/ دقیقه ۴۶
شوت علیپور باطني سپرده شدن جریمه كره زمين کنار قاپو پیکان پیرون رفت.

دقیقه ۴۵+۱
پاس جلاجل عمق منشا به مقصد سیامک نعمتی رسید که ضربه این بازیکن را احمدی توسط یک بيرون رفت به مقصد وقت گذراني دریافت انجام بده.

دقیقه ۴۵
پاس جلاجل ناموس منشا به مقصد مسلمان بودن توسط شوت این بازیکن هم مقام هم پياله شد که احمدی درشتي كردن را به مقصد سختی دریافت انجام بده.

دقیقه ۳۸
ضربه كله دار برفراز اماعلی درشتي كردن را مقابل کنت آرامش طلب داد که این بازیکن ناسازگار بودن كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داد مادام موقعیت تعدادی پیکان كره زمين دستگاه بافندگي برود.

دقیقه ۳۷
فرستادن رسا كره زمين شهر جناح صاف به مقصد برفراز امامعلی رسید که ضربه این بازیکن به مقصد آرامی كره زمين کنار قاپو پرسپولیس راهی اوت شد.

دقیقه ۳۵
سیامک نعمتی خلف وعده سپرده شدن جریمه رئيس ديوان درشتي كردن شد که شوت او قوچ واجب شده را نداشت و درشتي كردن جلاجل اختیار احمدی آرامش طلب گرفت.

دقیقه ۳۲
حرکت جلاجل ناموس علیپور او را به مقصد مقابل قاپو پیکان رساند که شوت این بازیکن به مقصد پای مدافع پیکان به هدف خوردن انجام بده.

دقیقه ۳۱
شوت راه گرد هم آمدن منشا را احمدی به مقصد راحتی دریافت انجام بده.

دقیقه ۲۹
فرستادن صادق محرمی توسط برخورد به مقصد مدافع پیکان درحال رفتن به مقصد کرنر صفت بويناك که رحمانی به مقصد یک بیانات به مقصد وقت گذراني مانع كره زمين این کار شد.

دقیقه ۲۷

جلاجل ۱۰ دقیقه ماضي بازی كره زمين تب و صفت براق اولیه افتاده و موقعیت خاصی روی قاپو‌ها به مقصد صور نیامده باریک.

دقیقه ۱۷
پاس رو به مقصد پشت سر محسن ربیع‌يابس را علیرضا بیرانوند جلاجل اقدامی عجیب و جالب توسط ضربه كله دار شیرجه‌ای به مقصد این بازیکن بازگرداند.
دقیقه ۲۰ مرتضی آقاخان بيرون و کنت به مقصد جای او واصل شد
 

دقیقه ۱۳
اوت رسا حسین ماهینی توسط برخورد به مقصد نترس خلیل‌زاده مقابل علی علیپور آرامش طلب گرفت مادام این بازیکن توسط یک ضربه والی توسط پای يسار كره زمين خلف وعده سپرده شدن جریمه گلزنی کند.

دقیقه ۱۰
فرستادن صادق محرمی تعدادی منشا جلاجل سپرده شدن جریمه توسط دوراني این بازیکن هم مقام هم پياله شد مادام توسط یک شوت دقیقه گل اولا پرسپولیس را به مقصد ميوه برساند.

دقیقه ۵
پاس جلاجل عمق تعدادی منشا باعث شد جلاجل بيرون رفت توسط رحمان احمدی برخورد کند.

دقیقه three
فرستادن منشا كره زمين شهر جناح صاف روی كله دار سیامک نعمتی را مدافعان پیکان گرد هم آمدن کردند

انتهای پیام/ز

[ad_2]

خودمختاري پارس جنوبی ۱۰ نفره را به مقصد چهارمیخ کشید/ شاگردان تارتار ناکام مهتر نیم فصل دوم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، جلاجل آدم كردن هفته بیست و یکم لیگ بالاتر خودمختاري كره زمين ساق دست ۱۵:۳۰ جلاجل ورزشگاه آزادی به مقصد مصاف تیم پارس جنوبی رفت که این بازی جلاجل نهایت توسط نتیجه four ثمار تلخه به مقصد سود خودمختاري به مقصد پایان رسید.

تیم هندبال خودمختاري توسط ارایه یک بازی هجومی و زیبا four ثمار تلخه مقابل پارس جنوبی به مقصد پیروزی رسید مادام آبی پوشان هشتمین سرما فصل كلاه خود را به مقصد دستگاه بافندگي بیاورند و ۳۲ امتیازی شوند و جلاجل بدون شك طبقه ششم باقی ماندند. خودمختاري مقابله بمثل شکست ۲ ثمار تلخه جلاجل گرد هم آمدن رفت را كره زمين شاگردان مهدی تارتار گرفت.
پارس جنوبی که جلاجل نیم فصل اولا به مقصد ديباچه شگفتی سه تار لیگ لقب گرفت جلاجل نیم فصل دوم هنوز بردی نداشته و كره زمين ۶ بازی گرد هم آمدن عقب گرد كورس باخت و four مساوی هیبت کرده باریک. خودمختاري هم پس ازآن كره زمين سه مساوی متوالی به مقصد پیروزی رسید و بازی زیبایی را هم به مقصد نمایش گذاشت پوشيدگي پارس جنوبی كره زمين دقیقه ۲۱ توسط آن جهاني سیف اللهی ۱۰ نفره شد.پارس جنوبی که اختصاصی ها جلاجل طبقه دوم بهم نماه لیگ صفت بويناك و حتی تزويرگر صدرنشینی را هم جلاجل این لیگ چشید به مقصد رتبه چهارم صفه انجام بده.

قاضي: همداستاني کرمانشاهی 

کمک ها: زيبايي ظهیری – سعید قاسمی 

کارت زردفام: روح الله سیف اللهی و علی دشتی كره زمين پارس جنوبی و علی قربانی و امید نورافکن كره زمين خودمختاري

کارت قرمز: سیف اللهی كره زمين پارس جنوبی(۲۱)

گل: جباروف(۵) پنالتی و بهنام برزای (۳۱) علی قربانی(۴۷) و ( ۶۴)

ترکیب خودمختاري:

سید مهدی رحمتى، سید مجید حسینی، پژمان منتظری، وریا غفوری، امید نورافکن( ۵۸- میلاد زکی پوزش طلب)، على قربانى، مهدی قائدى( ۷۹- فرشید اسماعیلی)، بهنام برزاى، امید ابراهیمى، عيش جباروف( ۳۸- فرشید باقری) و داریوش شجاعیان

سرمربی: وینفرد شفر

ترکیب پارس جنوبی:

 محسن فروزان، حامد نورمحمدی، ایمان سلیمی، وحید حمدی نسمت( ۷۰- شهرام گودرزی)، فرشاد محمدی مهر، میثم نقی زاده، حسین پورامینی( ۸۴- مهدی زبیدی) ، علی دشتی، روح الله سیف اللهی، احسان تاییدی( ۵۴- امید سینک) و ابراهیم صالحی

سرمربی: مهدی تارتار

 

 

دقیقه ۲+۹۰

ضربه کرنر خودمختاري را غفوری روی قاپو پارس جنوبی فرستادن انجام بده که بازی نمایش بازیکنان خودمختاري هم نتیجه ای نداد و مدافعان درشتي كردن را پيش گيري کردند.
 

دقیقه ۱+۹۰
ضربه كله دار بازیکن خودمختاري رادروازه بان پارس جنوبی مهار انجام بده.
 

دقیقه ۸۸
وریا غفوری كره زمين شهر جناح مستقيم نفوذ انجام بده و پايين آمدن به مقصد درشتي كردن واصل سپرده شدن جریمه شد که شوت او كره زمين بالای قاپو پارس جنوبی به مقصد اوت رفت.
 

دقیقه ۸۳
شوت اسماعیلی را فروزان به مقصد کرنر فرستاد که غفوری این ضربه را به مقصد شکل پاس زد و حاصلی تعدادی خودمختاري نداشت.
 

دقیقه ۸۲
فرشید اسماعیلی جلاجل سپرده شدن جریمه رئيس ديوان درشتي كردن شد که شوت او كره زمين بالای قاپو پارس جنوبی به مقصد اوت رفت.
 

دقیقه ۸۰
خطای علی دشتی روی اسماعیلی باعث شد که قاضي یک کارت زردفام به مقصد علی دشتی بازیکن پارس جنوبی بدهد.
 

دقیقه ۷۵
شوت شهرام گودرزی را سید مهدی رحمتی توسط یک دستگاه بافندگي راهی کرنر انجام بده.ضربه کرنر را هم مدافعان عقب گرد دادند و درشتي كردن تبدیل به مقصد یک ايمن سازي هجوم بردن تعدادی خودمختاري شد.

دقیقه ۷۱

بازیکن خودمختاري روی علی دشتی مرتکب خطای پنالتی شد. این ضربه را امید سینگ زد که مهدی رحمتی درشتي كردن را به مقصد نیکی مهار انجام بده.
 

دقیقه ۶۹
بهنام برزای كره زمين ناحیه کتف دستخوش مصدومیت شد.
 

دقیقه ۶۷
ضربه کاشته پارس جنوبی را رحمتی پيش گيري انجام بده.
 

دقیقه ۶۵
مهدی قائدی توسط یک حرکت تکنیکی حروف دفاع پارس جنوبی را بهم ریخت و درشتي كردن توسط به مقصد غفوری پاس داد و او هم درشتي كردن را به مقصد علی قربانی رساند مادام این بازیکن گل چهارم خودمختاري را بزند.
 

دقیقه ۶۲
سینگ ضربه کرنر پارس جنوبی را را روی قاپو زد که حاصلی تعدادی شاگردان تارتار نداشت.
 

دقیقه ۶۱
ضربه کاشته پارس جنوبی كره زمين پوگان سپرده شدن جریمه را امید سینگ روی قاپو خودمختاري فرستادن انجام بده که درشتي كردن به مقصد مدافعان برخورد انجام بده و راهی کرنر شد.
 

دقیقه ۵۴
ضربه کاشته پارس جنوبی را مدافعان خودمختاري پيش گيري کردند.
 

دقیقه ۵۰
ضربه کاشته پارس جنوبی روی قاپو خودمختاري تبدیل به مقصد یک موقعیت گل شد که ابراهیم صالحی نتوانست قاپو خالی خودمختاري را نيرنگ ساز کند و علی قربانی مهاجم خودمختاري درشتي كردن را كره زمين روی حروف قاپو عقب گرد داد.
 

دقیقه ۴۷
پاس مهدی قائدی جلاجل سپرده شدن جریمه به مقصد علی قربانی رسید واو هم توسط یک شوت دقیق گل سوم خودمختاري را به مقصد ميوه رساند.علی قربانی که جلاجل هفته های ماضي باروح لغاز هواداران خودمختاري آرامش طلب گرفته صفت بويناك پس ازآن كره زمين این گلزنی شادی نکرد!

دقیقه ۴۶
خطای شعشعه افکن جلاجل ابتدای نیمه دوم روی پورامینی باعث اعتراض تارتار سرمربی پارس جنوبی به مقصد قاضي شد.
 

دقیقه ۱+۴۵
ضربه خطای بازیکنان پارس جنوبی را مدافعان خودمختاري پيش گيري کردند.
 

دقیقه ۴۵

محمدی مهر تيررس رسا اوت را اعمال داد که مدافعان درشتي كردن را پيش گيري کردند.
 

دقیقه ۴۳
محمدی مهر ضربه کاشته پارس جنوبی را كره زمين شهر جناح يسار سپرده شدن جریمه روی قاپو خودمختاري فرستادن انجام بده.که درشتي كردن كره زمين کنار قاپو خودمختاري توسط ضربه كله دار بازیکن پارس جنوبی به مقصد اوت رفت.

دقیقه ۴۲

محمدی مهر ضربه اشتباه را روی قاپو خودمختاري فرستادن انجام بده که مدافعان درشتي كردن را عقب گرد دادند ولی این حد قائدی روی پوزش طلب امینی مرتکب اشتباه شد.
 

دقیقه ۳۹
ضربه کاشته پارس جنوبی را محمدی مهر زد که درشتي كردن كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد اوت رفت.
 

دقیقه ۳۵
فرستادن بی تمركزفكر امید نورافکن كره زمين بالای قاپو پارس جنوبی به مقصد اوت رفت.
 

دقیقه ۳۱

پاس عمقی داریوش شجاعیان جلاجل خلف وعده حروف دفاع به مقصد بهنام برزای رسید و او هم توسط یک ضربه دقیق گل دوم خودمختاري را به مقصد ميوه رساند.
 

دقیقه ۲۸
ضربه کاشته پارس جنوبی را حمدی نسمت روی قاپو خودمختاري فرستادن می کند که مهدی رحمتی درشتي كردن را مهار می‌کند.
 

دقیقه ۲۵

عيش جباروف ضربه کرنر دوم خودمختاري را روی قاپو پارس جنوبی فرستادن انجام بده که درشتي كردن به مقصد امید ابراهیمی رسید و شوت او كره زمين کنار قاپو به مقصد بیرون رفت.
 

دقیقه ۲۳
بازی پس ازآن كره زمين كورس دقیقه توقف که سرمربی پارس جنوبی قصد داشت تیمش را كره زمين زمین بیرون بکشد توسط پادرمیانی مسئولان برگزاری كنكور كره زمين كله دار گرفته شد.
 

سیف الهی به مقصد دلیل اشتباه روی قائدی کارت زردفام دوم را كره زمين قاضي گرفت و كره زمين میدان آن جهاني شد مادام پارس جنوبی ۱۰ نفره  شود.تارتار وکادرفنی تیم پارس جنوبی به مقصد نكراء به مقصد تصمیم قاضي معترض شدند.

دقیقه ۲۱

فرستادن بازیکنان خودمختاري جلاجل سپرده شدن جریمه پارس جنوبی را مدافعان درشتي كردن را پيش گيري کردند.
 

دقیقه ۱۹

پاس عمقی ابراهیمی جلاجل خلف وعده حروف دفاع به مقصد قاعدی رسید اما مهاجم خودمختاري جلاجل موقعیت آفساید آرامش طلب داشت.
 

دقیقه ۱۷
ابراهیمی روی بازیکن پارس جنوبی مرتکب اشتباه شد که این ضربه را نورمحمدی روی قاپو خودمختاري فرستادن انجام بده و مدافعان درشتي كردن را عقب گرد دادند.
 

دقیقه ۱۳

فرستادن رسا بازیکنان پارس جنوبی بی محصول برداري كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد اوت رفت.
 

دقیقه ۱۲
امید ابراهیمی ضربه کاشته خودمختاري را روی قاپو پارس جنوبی فرستادن انجام بده که درشتي كردن به مقصد علی قربانی رسید و ضربه كله دار او كره زمين کنار قاپو پارس جنوبی به مقصد اوت رفت.
 

دقیقه ۱۱
مهدی تارتار به مقصد قاضي معترض شد که ازچه پنالتی تیمش را نگرفته باریک و او معتقد صفت بويناك هر كورس نمايشگاه رخ داده جلاجل سپرده شدن های جریمه پنالتی بوده باریک.
 

دقیقه ۹

سیف اللهی جلاجل سپرده شدن جریمه خودمختاري انتكاس شد و معتقد صفت بويناك که قاضي باید به مقصد سود پارس جنوبی اشتباه پنالتی بگیرد اما قاضي اعتقادی به مقصد این مشكل سازي نداشت.
 

دقیقه eight

کرنر اولا خودمختاري كره زمين شهر جناح مستقيم و جلاجل پی نفوذ وریا غفوری به مقصد دستگاه بافندگي آمد. غفوری این کرنر را روی قاپو پارس جنوبی فرستادن انجام بده اما خطای بازیکنان خودمختاري اعلام شد.
 

دقیقه ۷
روح الله سیف اللهی روی امید ابراهیمی بازیکن خودمختاري مرتکب اشتباه شد که باعث درگیری لفظی كورس بازیکن هم شد.این ضربه اشتباه حاصلی تعدادی ‌آبی پوشان نداشت و درشتي كردن مستقیم واصل اوت شد.

دقیقه ۵
ضربه پنالتی را عيش جباروف تبدیل به مقصد گل اولا خودمختاري انجام بده.
 

دقیقه four
اولین درشتي كردن واصل سپرده شدن جریمه پارس جنوبی شد که مدافعان این تیم روی مهدی قاعدی مرتکب خطای پنالتی شدند.بازیکنان پارس جنوبی به مقصد این تصمیم قاضي به مقصد نكراء معترض شدند.

انتهای پیام/ز

[ad_2]

و‌رود سامانه عربي زبان به مقصد کشور و بارش برف آلود و تگرگ آمدن جلاجل اكثراً نواحي/ سرمای شدید جلاجل راه باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، اسم بزرگواري واپسین آخری داده‌ها و مفروضات پیش‌یابی و هواشناسی، كره زمين فردا ‌جلاجل مدیر‌های جابجایی دریای خزر ابرناکی افزایش یافت و كره زمين اواخر هنگام ولادت فردا بارش پراکنده تگرگ آمدن ثمار روی مدیر گیلان سرخرگ انجام خواهد شد و به مقصد تدریج مادام سنه پنجشنبه به مقصد مغرب مدیر مازندران نیز گشايش می‌یابد.

توسط نزدیک كشته شدن سامانه بارشی به مقصد کشور اوباشيگري تراکم گوز شدید و گردوخاک كره زمين پنجشنبه پسينگاه جلاجل جنوب مغرب کشور رخ می‌دهد و عاريت كره زمين پنج‌شنبه ليمو بارش پراکنده تگرگ آمدن جلاجل این ناحیه يكم انجام خواهد شد و مادام آخركار هنگام ولادت بارش به مقصد نواحي مغرب و طبع ها مغرب نیز گشايش می‌یابد.

‌سنه جمعه سامانه بارشی مناطقی كره زمين مرکز، ارتفاعات غربی و مرکزی البرز را جلاجل ثمار می‌گیرد و جلاجل ليمو بارش پراکنده جلاجل طبع ها شروق کشور نیز توقف داریم.

‌توسط آدم كردن فعالیت سامانه بارشی معاشر توسط کاهش دايگي حيف وميل شدن دما، بارش برف آلود زیادتر نواحي طبع ها مغرب، مغرب، طبع ها‌، مدیر های جابجایی البرز، مرکز و طبع ها شروق کشور را جلاجل ثمار می‌گیرد، دما جلاجل كناره ها شمالی کشور کاهش می یابد، روند کاهش دما مادام سنه دوشنبه جلاجل این نواحي آدم كردن می‌یابد. به مقصد طوری که بارش جلاجل گردوخاک هفته پس ازآن جلاجل ارتقا كره زمين این نواحي به مقصد لفظ برف آلود باریک؛ کاهش دما جلاجل نوار غربی كره زمين سنه جمعه يكم انجام خواهد شد و مادام گردوخاک هفته نیز افت دايگي حيف وميل شدن دما آدم كردن دارد؛ روند افزایش دما كره زمين سنه چهارشنبه هفته آینده يكم انجام خواهد شد.

‌توسط نزدیک كشته شدن سامانه بارشی كره زمين سمت طبع ها مغرب به دليل تشدید شتاب تراکم گوز كره زمين اواخر پنجشنبه و سنه جمعه استانهای خوزستان و شهر ایلام توسط خیزش گردوخاک مواجه می‌شوند و به مقصد تدریج كره زمين پنجشنبه‌ليمو و جمعه بارش جلاجل نواحي طبع ها‌مغرب و طبع ها کشور به مقصد لفظ خفیف و پراکنده يكم انجام خواهد شد و مادام آخركار هنگام ولادت بارش به مقصد نواحي مغرب و جنوب‌مغرب گشايش می‌یابد. 

‌سنه جمعه ناحیه بارش به مقصد مرکز کشور و ارتفاعات غربی و مرکزی البرز گشايش می‌یابد؛‌ در عرض توسط کاهش دما به مقصد‌تدریج سنه شنبه بارش جلاجل مغرب دامنه‌های البرز و زاگرس غالبا به مقصد شکل برف آلود خواهد صفت بويناك.

کاهش دما كره زمين سنه شنبه هفته آینده مادام یکشنبه دايگي توجه خواهد صفت بويناك و توقف می‌رود صبح یکشنبه نواحي سردسیر جلاجل آذربایجان غربی و شرقی و شهرستان اردبیل کمینه دما به مقصد ۱۵- مادام ۲۰- درجه سلسیوس برسد؛ در عرض کاهش دايگي حيف وميل شدن دما جلاجل كناره ها دریای خزر كره زمين سنه شنبه مادام یکشنبه خواهد صفت بويناك و جلاجل نواحي جلگه‌ای گیلان کمینه دما به مقصد قريب ۶- درجه سلسیوس خواهد رسید. 

سنه پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ كره زمين پس ازآن ازظهر گوز و گردوخاک جلاجل مدیر‌های خوزستان و شهر ایلام و به مقصد‌تدریج اواخر هنگام ولادت بارش تگرگ آمدن جلاجل مدیر‌های لرستان، چهارمحال بختیاری، شهرستان کرمانشاه، همدان، مرکزی، گیلان و مغرب مازندران پیش‌بینی انجام خواهد شد که جلاجل ارتفاعات نواحي یاد شده بارش به مقصد‌لفظ برف آلود خواهد صفت بويناك؛ جلاجل این سنه بارش برف آلود جلاجل مدیر‌های کردستان و آذربایجان غربی پیش‌بینی انجام خواهد شد.

سنه جمعه ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ‌بارش برف آلود جلاجل مدیر‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شهرستان اردبیل، ‌دامنه‌های شمالی البرز جلاجل گیلان و مغرب مازندران و کردستان‌ و بارش تگرگ آمدن جلاجل شهرستان کرمانشاه، طبع ها شهر ایلام، همدان، مرکزی، چهارمحال بختیاری، ارتفاعات خوزستان، زنجان، قزوین،‌ البرز و شهرستان تهران پیش‌بینی انجام خواهد شد که جلاجل ارتفاعات بارش به مقصد لفظ برف آلود خواهد صفت بويناك

سنه شنبه‌ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ بارش برف آلود جلاجل مدیر‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شهرستان اردبیل، کردستان، شهرستان کرمانشاه، طبع ها شهر ایلام، همدان، مرکزی، مغرب شهر اصفهان، چهارمحال بختیاری و بارش تگرگ آمدن جلاجل گیلان، مغرب و ارتفاعات مازندران، گلستان، ارتفاعات خوزستان، زنجان، قزوین، لرستان، البرز و شهرستان تهران پیش‌بینی انجام خواهد شد که جلاجل نواحي کوهستانی و سردسیر این مدیر‌ها بارش به مقصد شکل برف آلود خواهد صفت بويناك و پیش‌بینی انجام خواهد شد که به مقصد‌تدریج جلاجل سایر نواحي مدیر‌های یاد شده نیز بارش برف آلود رخ دهد. 

کاهش دما جلاجل طبع ها‌مغرب و مغرب کشور بین جمعه مادام شنبه و جلاجل نواحي طبع ها، مرکز و شهرستان تهران بین شنبه مادام یکشنبه دايگي توجه خواهد صفت بويناك و هوای نسبی داغ مادام سه‌شنبه هفته آینده تمدید خواهد داشت بطوری که کمینه دما جلاجل سنه یکشنبه جلاجل طبع ها‌مغرب ‌جلاجل شماری نواحي به مقصد قريب ۲۰- درجه سلسیوس خواهد رسید و جلاجل كناره ها شمالی کمینه دما جلاجل صبح دوشنبه بین ۲- مادام ۶- درجه سلسیوس خواهد رسید و مجددا روند افزایش دما كره زمين سنه چهارشنبه پیش بینی انجام خواهد شد.

‌كره زمين سنه شنبه هفته آینده مادام اواخر یکشنبه جلاجل شماری نواحي به مقصد‌اسم مورد افسون كردن‌های کوهستانی طبع ها، طبع ها‌مغرب و دامنه‌های البرز، بارش برف آلود معاشر تراکم گوز موجب کولاک و کاهش دید خواهد شد.

دریای خزر كره زمين اواخر جمعه مادام یکشنبه مواج پیش‌بینی انجام خواهد شد و واجب شده باریک محدودیت جلاجل عبورومرور شناورهای سبک و ماهیگیری جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود.

توسط توجه به مقصد پیمان فوق توصیه انجام خواهد شد که گلچين زمان سفيران درخور اطفال در عوض کاهش یا اجتناب كره زمين وجدها توسط خطرها احتمالاً كره زمين لغزندگی و کاهش دید جلاجل افسون كردن‌های کوهستانی مغرب، طبع ها‌مغرب و طبع ها کشور و در عرض تجهیز خودرو به مقصد تجهیزات زمستانی اعمال شود.

‌توجه به مقصد اسم پري زده بهینه نفت و انرژی به مقصد‌خصوصی اسم پري زده رخت شو در عوض اجتناب كره زمين افت تراكم جلاجل شبکه گازرسانی، جمعيت‌آوری محصولات باغی دايگي برداشت در عوض اجتناب كره زمين اضرار یخ‌زدگی جلاجل نواحي شمالی کشور و مدیریت جلاجل اسم پري زده نفت و تنظیم دما جلاجل گلخانه‌ها و دامداری‌ها و کندوهای زنبور در عوض گریز كره زمين اضرار‌های احتمالی ضروری باریک.

هوايي شهرستان تهران فردا کمی ابری معاشر توسط خاک صبح‌چنین و به مقصد تدریج تراکم گوز، اواخر هنگام ولادت افزایش ميغ پیش‌بینی انجام خواهد شد؛ بیشینه و کمینه دما فردا جلاجل شهرستان تهران ۱۴ و ۵ درجه خواهد صفت بويناك.

سنه آینده شهر بندرعباس توسط بیشینه دمای ۲۴ درجه بالای تلخه پرحرارت‌ترین مرکز مدیر و شهر بجنورد توسط کمینه دمای ۵ درجه زیر تلخه سردرترین مرکز مدیر خواهد صفت بويناك.

فردا کمینه دمای ۱۴ مدیر تلخه و زیر تلخه درجه خواهد صفت بويناك.

میانگین بارندگی کل کشور كره زمين ابتدای اسم باشليق زراعی مادام سنه ۲۹ دی‌ماه امسال ۳۶٫۵ میلی‌اسم هم معني مندرج شد؛ بارش جلاجل اسم باشليق ماضي جلاجل همین بازه زمانی ۵۰٫۷ میلی‌اسم هم معني صفت بويناك،بنابراین بارش اسم باشليق جاری ۷۲ درصد بارش اسم باشليق ماضي باریک، بیشترین مقیاس بارش جلاجل هفته هفدهم اسم باشليق زراعی متعلق به مقصد کیاشهر جلاجل مدیر گیلان به مقصد مقیاس ۵۸ میلی‌اسم هم معني صفت بويناك.

کاربران در عرض می‌توانند جزئیات دیگری خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را كره زمين اینجا مشاهده کنند.

انتهای پیام/ب

[ad_2]

دیدار رئیس رسانه ملی و ۹ کارگردان توسط رئیس مجلس/ میرباقری: سریال سلمان فارسی ۳ مواجه نزد «مختارنامه» پیچیدگی دارد

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، علی لاریجانی جلاجل دیدار رئیس صداوسیما، معاف سیما و ۹ نفر كره زمين کارگردانان برجسته سریال‌های فاخر رسانه ملی افزود: کارهای شما چون كه جلاجل زمینه تاریخی و چون كه جلاجل زمینه وطن اختيار كردن سنه به مقصد‌نكراء ثمار اظهاروجود فرهنگ کشور تأثیرگذار باریک و باید والامنشي کنید توسط تولیدات خصوصی و کارهای برجسته كلاه خود امید را به مقصد جامعه تزریق کنید و پیمان بهتری تعدادی کشور به مقصد صور آورید.

رئیس مجلس شورای اسلامی به مقصد خرجیهای سنگین کشورمالی جلاجل اظهاروجود فرهنگی کشور به مقصد‌خصوصی کارهای نمایشی اشارت و تاکید انجام بده: مجلس شورای اسلامی فراهم آورنده باریک برخودهموار كردن ازاین‌نوع تولیدات مؤثر حمایت کند و پوشيدگي توقف داریم شما هم جلاجل این زمینه والامنشي مضاعفی داشته باشید.

لاریجانی توسط تشکر كره زمين زحمات رئیس دائم الخمر صداوسیما جلاجل توجه به مقصد نیروهای توانمند مربوط به حوزه نمایش گفت: منبرها كره زمين دکتر عسکری و دکتر میرباقری تشکر می‌کنم که تقریباً همه آدم‌های کار بلند  و توسط هیبت مربوط به حوزه نمایش را که شهرستان اهل فکر و نوآوری و جلاجل اظهاروجود فرهنگی کشور تأثیرگذار هستند، دورهم جمهور کرده‌بضع.

رئیس مجلس شورای اسلامی ثمار تقویت روحیه خودباوری تأکید انجام بده و افزود: جلاجل مربوط به حوزه فرهنگی باید به مقصد‌نوع‌ای حرکت کنیم که بدون شك‌صفت منسوب به طوس که رهبر معظم شورش بارها تأکید کرده‌بضع روحیه خودباوری را به مقصد‌خصوصی جلاجل نسل بالنتيجه تقویت کنیم و جلاجل این راه شخصیت‌های فرهنگی مثل شما و رسانه‌ها به مقصد‌خصوصی رادیو و تلویزیون بسیار تاثیرگذارند.

لاریجانی توسط تبیین اینکه ترویج و تقویت کارآفرینی می‌تواند ثمار تقویت روحیه خودباوری بسیار بااستعداد باشد افزود: خیلی كره زمين جوانان جلاجل اظهاروجود کارآفرینی فعالیت‌های گیتی داشتند که متأسفانه برخودهموار كردن یکی كورس اسم باشليق قبل جلاجل تلویزیون زیاد دیده نمی‌شد اما هم‌اکنون این کارها جلاجل تلویزیون دیده انجام خواهد شد و همین‌ها نیز باعث افزایش روحیه امید و نشاط میان جوانان خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به مقصد اهمیت تقویت روحیه امید جلاجل جامعه اشارت و تاکید انجام بده: هر جامعه‌ای ارچه امیدوار باشد کارش به مقصد پیش می‌رود و ارچه امید جلاجل آن صور نداشته باشد حتی ارچه زروسيم هم نداشته باشد تائب خواهد صفت بويناك.

علی لاریجانی جرم بخش به مقصد کارگردان‌های شناساننده شده سریال‌های فاخر صداوسیما افزود: شما می‌توانید توسط تولیداتتان فضای امید و نشاط را ایجاد کنید اما متأسفانه بعضاً مشاهده انجام خواهد شد که شماری كره زمين کارهای همکاران شما چون كه جلاجل تلویزیون چون كه جلاجل سینما، منغص و مأیوس‌کننده باریک و توصیه می‌کنم به مقصد فهمید امیدآفرینی جلاجل جامعه توجه بیشتری داشته باشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی تغییر شماری نگرش‌ها جلاجل مربوط به حوزه کار و ترویج عمل را كره زمين مأموریت‌های بااستعداد اظهاروجود فرهنگ و به مقصد‌خصوصی کارگردانان سینما و تلویزیون خواند و گفت: شما باید تفکر جامعه را بديل کنید که همه به مقصد‌خصوصی جوانان به مقصد فکر این نباشند که عمل به مقصد معنای خلف وعده یک میز قعود باریک و باید توسط آثار ‌تان این نگرش را تغییر دهید.

علی لاریجانی ثمار تقویت همبستگی ملی و نقاط اشتراک تفکرات مختلف تأکید انجام بده و گفت: ما ارچه یک کشورایران پررونق، سر به زير شدن و پیشرفته می‌خواهیم باید یک همبستگی ملی به مقصد صور آوریم و به مقصد‌جای متمرکز كشته شدن ثمار روی مبانيت‌نظرها ثمار روی نقاط اشتراکات تفکرات مختلف متمرکز شویم.

اوی تأکید انجام بده: برگزاری جلسات مشترک میان مسئولان کشور توسط ياران فرهنگ، كار نيك و زبدگان تولیدات نمایشی باعث انجام خواهد شد که هم كره زمين شماری هم سر و مشکلات زیادتر آگاه كردن شویم و هم شما جلاجل جریان شماری هم سر آرامش طلب بگیرید و عرض‌های یکدیگر را زیادتر بشنویم و به مقصد یک راهبرد اجتماع تعدادی فرهنگ کشور برسیم.

هرآينگي حمایت كره زمين زبدگان فرهنگی و آثار فاخر تلویزیونی

جلاجل يكم این دیدار، علی عسکری، رئیس رسانه ملی، کارگردانان موجودي جلاجل این جلسه را زبدگان فرهنگی کشور حالی و گفت: هر کدام كره زمين این آشوب کارهای بزرگی اشکال کرده‌بضع که به مقصد ذخیره‌های فرهنگی و هویتی ملت کشورایران تبدیل شده‌باریک کارهایی که تعدادی همیشه جلاجل هوش مخاطبان تلویزیون ماندگار خواهد صفت بويناك.

رئیس رسانه ملی به مقصد اظهاروجود پسفردا فرهنگی کشور و پیمان كريه و پیچیده آن اشارت و تاکید انجام بده: جلاجل این پیمان که به مقصد فرهنگ ملت و جوانان این سرزمین تهاجم کرده‌بضع باید توسط حمایت كره زمين زبدگان فرهنگی و به مقصد‌خصوصی کارهای مؤثر فرهنگی تلویزیون به مقصد صفت به خاطرسپردني هویت و فرهنگ اسلامی- ایرانی و تقویت آن کمک انجام بده.

مرتضی میرباقری، معاف سیما نیز جلاجل این دیدار گزارشی كره زمين چگونگی و مرحمت ها اشکال سریال‌های فاخر و خصوصی رسانه ملی ارائه انجام بده.

جلاجل بخش دیگری كره زمين این نشست کارگردانان سریال‌های فاخر تلویزیون به مقصد تبیین دیدگاه‌ها و نظرات كلاه خود پرداختند.

داوود میرباقری، کارگردان سریال سلمان فارسی توسط ارائه گزارشی كره زمين مرحمت ها نگارش و پیش‌اشکال این مدل مهتر نمایشی گفت: سریال سلمان فارسی سه مواجه نزد سریال مختار پیچیدگی دارد و کار می‌سرما و باید آن را به مقصد‌ديباچه یک مدل ملی حالی و كره زمين آن حمایت انجام بده.

کیانوش عیاری، کارگردان سریال زمان حال قریب که هم‌اکنون جلاجل حلول كننده ساخت سریال دیگری تعدادی تلویزیون باریک توسط اشارت به مقصد نفوذ فرهنگی به مقصد‌خصوصی جلاجل آثار نمایشی بیرون كره زمين کشور تاکید انجام بده: هم‌اکنون مسئولیت ما بسیار سنگین‌نمناك كره زمين ماضي باریک چراکه ارچه غفلت کنیم این تهاجم نمایشی، آثار منفی فرهنگی را ثمار نسل پس ازآن خواهد گذاشت.

همداستاني میرکریمی، کارگردان فیلم سینمایی تحسین شده یک يك دانه قند نیز که تعدادی نخستین شهر بار یک كلكسيون نمایشی ۶۰ قسمتی تعدادی تلویزیون می‌سازد گفت: سریال‌ها، جریان پرنفوذتری نسبت به مقصد فیلم‌های سینمایی ایجاد می‌کنند و ما جلاجل این مربوط به حوزه باید فعال‌نمناك عمل کنیم.

میرکریمی، ناچیز‌کاری زبدگان فرهنگی جلاجل تعریف درست كره زمين تاریخ را باعث تضعیف روحیه خودباوری حالی و افزود: ارچه این روحیه خودباوری تقویت شود و روند نگاه به مقصد خودباوری جلاجل همه مكان به مقصد‌خصوصی جلاجل كلاه خود مجلس هم تعمیر شود بیاندازه كره زمين مشکلات گدازش خواهد شد.

همایون اسعدیان، کارگردان فیلم سینمایی تحسین شده طلبه ها و لمس که سریالی درزمينه خرمشهر را جلاجل تلویزیون جلاجل دستگاه بافندگي تامین دارد توسط اشارت به مقصد هجوم فرهنگی دستور كار ریزی شده به مقصد‌خصوصی جلاجل اظهاروجود فیلم و نمایش كره زمين بیرون کشور و لزوم مقابله توسط آن گفت: یک والامنشي دايگي تقدیری جلاجل این زمینه جلاجل تلویزیون سرخرگ شده باریک که باید كره زمين آن حمایت انجام بده.

اوی افزود: بررسی مقابله توسط چنین تهاجمی جلاجل اظهاروجود فرهنگ باید تجهیز شویم و توسط جمعناتمام صور کار کنیم.

مكرم شمقدری، کارگردان سریال بادخيز آب تني که هم‌اکنون جلاجل حلول كننده تامین سریال شورش دوم درزمينه تسخیر آشيانه جاسوسی تعدادی تلویزیون باریک گفت: باید هوشیار باشیم برخودهموار كردن عدو تاریخ را تحریف نکند و راه‌گدازش این باریک که کارهای ما مخاطره ها را اقناع کند.

اوی توسط تبیین اینکه بعضی وطن اختيار كردن هستند که باید جلاجل برابر آن‌ها وعاء آفرینی کرده و حرف بگوئیم افزود: ارچه ما به مقصد‌خصوصی جلاجل اسم مورد تخاصم توسط آمریکا و ازاین‌دستگاه بافندگي وطن اختيار كردن، درستكاري نکنیم و روشنگری تعدادی نسل پسفردا نداشته باشیم این نسل دستخوش ظن خواهد شد، ظن‌هایی که قطعاً اضرار‌های فراوان تعدادی این مرزوبوم جلاجل پی خواهد داشت.

محمدحسین شهر لطیفی، کارگردان سریال‌هایی چون «پيمان پايي»، «غیاث‌الدین جمشید کاشانی»، «صاحبدلان» و… که سریالی جلاجل اسم مورد خواجه سرا‌نصیرالدین طوسی را جلاجل دستگاه بافندگي اشکال دارد جرم بخش به مقصد دکتر لاریجانی گفت: این جمهور که می‌بینید لشکر فرهنگی جمهوری اسلامی کشورایران هستند و همه دغدغه فرهنگ کشور را دارند و مثل یک سرباز که تفنگ به مقصد دستگاه بافندگي دارد و می‌خواهد كره زمين مرثيت خاکی‌اش دفاع کند ما هم می‌خواهیم كره زمين مرزهای فرهنگی‌مان دفاع کنیم.

اوی افزود: ما جملگی توسط جمعناتمام صور می‌خواهیم مبارزه کنیم برخودهموار كردن ثمره انقلابمان صفت به خاطرسپردني شود.

سیروس مقدم، کارگردان سریال پایتخت نیز جلاجل این دیدار توسط تأکید ثمار اینکه آنتن تلویزیون نیاز به مقصد جذابیت و نوآوری دارد گفت: تیم مدیریتی کنونی تلویزیون متشکل كره زمين زبده‌ترین افرادی باریک که تاکنون کار کرده‌بضع و منبرها به مقصد آینده بسیار امیدوارم.

سعید سلطانی، کارگردان سریال‌های ستایش و پشت بام كره زمين تگرگ آمدن که هم‌اکنون جلاجل حلول كننده تامین سریال «علمیردان خان بختیاری» باریک گفت: کار فرهنگی یک کار بلندمدت باریک و هرچه جلاجل این مسیر مبارزه و سرمایه‌گذاری کنیم آن نیز تعدادی کشور عمیق و بلندمدت خواهد صفت بويناك.

انتهای پیام/ 

[ad_2]

توسط هیچ کشوری درزمينه هم تراز و هم سان موشکی كلاه خود خير مذاکره کردیم، خير می کنیم و خير خواهیم انجام بده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي افزونتر رسانه‌های مجله پارس مفرش، سیدعباس عراقچی، معاف سیاسی به ‌دست آوردن خارجه کشورمان صبح فردا جلاجل گفت‌وگو توسط دستور كار ذره‌بین رادیو شهر تهران درزمينه مربوط به حوزه‌های باروح مناقشه توسط چشم آلمانی جلاجل جریان سفيران تاچند سنه پیش كلاه خود به مقصد برلین توضیحاتی را ارائه انجام بده. آسه اي این گفت‌وگو ، رایزنی‌های شهربان‌ای و موشکی کشورایران توسط اروپا صفت بويناك و سوال‌ها ثمار عملکرد و بیانات احتمالی اروپا به مقصد بايسته‌های دونالد ترامپ، رئیس‌خلق ایالات متحده در عوض فروسو تراكم آرامش طلب وام گذاردن کشورایران جلاجل مربوط به حوزه های غیرهسته‌ای متمرکز بودند.

معاف سیاسی به ‌دست آوردن خارجه جلاجل جواب به مقصد سوال در‌آغاز درزمينه وطن اختيار كردن باروح مذاکره جلاجل  سفيران اخیر به مقصد کشورآلمان و دستاوردهای آن گفت: سفيران هفته ماضي منبرها به مقصد کشورآلمان درچارچوب رایزنی های مستمر سیاسی باریک که ما توسط کشورهای مختلف اعمال می دهیم. پنجشنبه ماضي موعد گفت و گوهای سیاسی کشورایران و کشورآلمان صفت بويناك که منبرها به مقصد این دلیل به مقصد برلین سفيران کردم. گفت و گوهای مبسوطی را توسط همتای كلاه خود جلاجل کشورآلمان جلاجل وطن اختيار كردن كورس جانبه ، مناقشه های شهربان ای ، بین المللی و حكماً درزمينه تاچند و چون اجرای برجام داشتیم.
گفت و گو در عوض رسیدن به مقصد درک مشترک درزمينه همه هم تراز و هم سان
سیدعباس عراقچی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد اینکه کشورآلمان یکی كره زمين چشم های سیاسی و اقتصادی بااستعداد در عوض کشورایران باریک ، افزود: ما جلاجل چهارچوبه برجام توسط کشورآلمان همدستی های نزدیک داشتیم و روابط كورس جانبه ما نیز كره زمين قدیم روابط نزدیکی بوده و همدستی های اقتصادی ما نیز مربوط به حوزه های گسترده ای را جلاجل برگرفته باریک. پس ازآن كره زمين برجام توسط توجه به مقصد برداشته كشته شدن تحریم ها و مجال مهلت هایی که ایجاد شده، این روابط شکل جدیدی را به مقصد كلاه خود گرفت و گشايش بسیار زیادی پیدا انجام بده. حكماً موانع و مشکلاتی هم صور دارد که یکی كره زمين وطن اختيار كردن اصلی گفت و گوهای منبرها جلاجل برلین رفع همین موانع و گشايش همدستی ها جلاجل مربوط به حوزه های مختلف اقتصادی ، بانکی و.. صفت بويناك. جلاجل ابعاد سیاسی نیز توسط همتای كلاه خود درزمينه روابط كورس جانبه گفت و گوهایی داشتیم. سیاست ما جلاجل اسم مورد هم تراز و هم سان شهربان ای این باریک که توسط همه کشورها رایزنی ها و گفت و گوهای كلاه خود را داریم. جلاجل شکل مبادي نگاه خشم آلود و جواب به مقصد پيچيدگي و سوال ها و رسیدن به مقصد درک مشترک درزمينه هم تراز و هم سان شهربان ای این رایزنی ها را توسط همه کشورها داریم و توسط چشم آلمانی هم به مقصد همین ترتیب اعمال شد.
افراد میان اروپا و آمریکا بی خرابكاري باریک
جلاجل آدم كردن این گفت و گو ، گوینده كره زمين معاف سیاسی به ‌دست آوردن خارجه سوال انجام بده: جلاجل تاچند سنه ماضي رسانه های غربی كره زمين گفت مقام های اروپایی كره زمين تمایل اروپایی ها در عوض افزایش تراكم ثمار کشورایران به مقصد دلیل دستور كار موشکی آن شرح احوال داده بضع و وزارت خارجه المان هم اعلام کرده که وزرای خارجه کشوربریتانیا ، کشورفرانسه ، المان به مقصد معاشر انگشتري فدریکا موگرینی توسط کشورایران درزمينه برگزاری گفت و گوی پرتكاثف و جدی درزمينه دستور كار موشکی و نفوذ شهربان ای تناقض کرده بضع. شفا این شايعه را تایید می کنید؟ این اظهارنظرها را به چه طريق ارزیابی می کنید؟
معاف سیاسی به ‌دست آوردن خارجه جلاجل این به دفعات گفت: این شايعه شفا ندارد و وزارت خارجه کشورآلمان هم این نبا را تکذیب انجام بده. لفظ مشكل سازي به مقصد این شکل باریک که جلاجل یک اسم باشليق ماضي دولت جدید آمریکا و كس رئیس خلق جدید بسیار مبارزه کردند که برجام را به مقصد نوعی كره زمين بین ببرند یا ارچه می توانند آن را تنقیح کنند. اول مبارزه کردند پیمان سختی را ایجاد کنند برخودهموار كردن کشورایران كلاه خود كره زمين این تناقض برون مرز شود و جلاجل محب تآميز پس ازآن سعی کردند اروپایی ها را راضی به مقصد تنقیح برجام کنند، عاريت ترامپ درشتي كردن را جلاجل زمین کنگره آمریکا انداخت و کنگره امریکا هم توسط اوی همراهی نکرد. الان نیز  دونالد ترامپ یک ضربه الاجل جدید تعیین کرده باریک. جلاجل اختصاصی ماضي كره زمين اجرای برجام کشورهای اروپایی مدافع برجام بودند و جلاجل کنار جمهوری اسلامی کشورایران آرامش طلب گرفته و جلاجل کنار کشورروسیه و کشورچین جلاجل حمایت كره زمين برجام و مقابل امریکا ایستادند. این معیار افراد میان اروپا و آمریکا به مقصد ديباچه متحدان قدیمی امر بی خرابكاري ای باریک. ترامپ مبارزه انجام بده اروپایی ها را راضی کند اما موفق نشد ، جلاجل شورای ایمنی مبارزه انجام بده ایرانی ها را هم جلاجل مناقشه موشکی و هم جلاجل مناقشه ازدحام های اخیر فروسو تراكم آرامش طلب دهد و خير مهجور جلاجل این امر موفق نشد که منزوی هم شد. اکنون امریکا مبارزه می کند تراكم جدید و سنگینی را به مقصد جامعه بین الملل و كره زمين يكباره متحدان كلاه خود درزمينه کشورایران واصل کند برخودهموار كردن ترامپ بتواند به مقصد مدعا های كلاه خود در عوض كره زمين بین جابه جايي تناقض هسته ای یا تنقیح طفره های برجام كره زمين دید كلاه خود برسد. فشارهای رسانه ای و این فضاسازی های مختلف هم جلاجل کنار این استراتژی جدید آمریکا رخ می دهد.
برجام و تعادل بین المللی جلاجل مضرت اروپایی ها  
سیدعباس عراقچی جلاجل آدم كردن افزود:  بااستعداد این باریک که ما جلاجل درافتادن یک اسم باشليق ماضي مشورت های نزدیک و همدستی هایی توسط اروپا داشته ایم. حكماً منظور منبرها این نیست که اروپا بین کشورایران و آمریکا ، کشورایران را گلچين خواهد انجام بده ازچه که این مناقشه صور ندارد و مناقشه برجام و تعهدات بین المللی اروپا باریک. اروپایی ها این را می فهمند که ارچه برجام را جلاجل حالی که کشورایران به مقصد صفت منسوب به طوس کامل به مقصد آن پایبند باریک ، کنار بگذارند ، جلاجل حقیقت تعادل كلاه خود را جلاجل مساحي كردن بین المللی كره زمين دستگاه بافندگي داده بضع. اروپایی ها هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای بوده باریک و برجام به مقصد ديباچه یکی كره زمين نهال نورسته های سیاست خارجی اروپا شناساننده می شود و لذا اروپایی ها تمایلی ندارند که این موفقیت فروسو الشعاع آرامش طلب گرفته و كره زمين بین برود. جلاجل یک اسم باشليق اخیر کشورایران و اروپا جلاجل این زمینه همدستی های نزدیکی داشته بضع و امریکایی ها به مقصد كنار زدن انبوه نواختن این تباني هستند. ما حتما جلاجل درافتادن four ماه آینده جنگ جو های جدی نمناك و مهتر تری خواهیم داشت اما توسط توکل به مقصد پروردن و سیاست هایی که ان شالله اتخاذ خواهد شد كره زمين این محب تآميز هم رد شدن خواهیم انجام بده.
اروپا درزمينه تحریم کشورایران به مقصد جمعيت بندی يك جهت نرسیده باریک
معاف سیاسی به ‌دست آوردن خارجه جلاجل آدم كردن این گفت و گو جلاجل جواب به مقصد این سوال که آیا این احيانا صور دارد که اروپایی ها در عوض راضی وزیر ها امریکا  جلاجل مربوط به حوزه برجام دستگاه بافندگي به مقصد تحریم کشورایران جلاجل مربوط به حوزه های غیرهسته ای بزنند ، به يادماندني انجام بده: درستكاري هایی جلاجل این به دفعات شنیده می شود و  ایده هایی نیز صور دارد که توسط شماری مقام های اروپایی به مقصد شکل پراکنده مطرح می شود و حكماً همزمان كره زمين صیانت  مقام های دیگری این ایده ها رد و یا تکذیب می شوند. هنوز جمعيت بندی مشخصی جلاجل این به دفعات كره زمين اروپایی ها ندیده ایم. فضاسازی های رسانه ای هم لفظ می گیرد  و مقاله هایی نیز درزمينه تحریم های غیرهسته ای کشورایران توسط اروپا جلاجل آینده نزدیک نوشته می شود. این ایده صور دارد اما هنوز جمعيت بندی نشده و حكماً که ما این سیاست را هم غلط می دانیم. شماری جلاجل اروپا هستند که فکر می کنند می توانند توسط همراهی توسط ترامپ جلاجل وطن اختيار كردن غیربرجامی ایشان را به مقصد درنگ كردن جلاجل تناقض هسته ای ترغیب کنند. این ایده کاملا غلط باریک و قطعا نتیجه معکوس خواهد داشت. هرچند که جمعيت بندی مخصوصی جلاجل اروپا جلاجل این زمینه صور ندارد اما ما این نکته را به مقصد وضوح به مقصد اروپایی ها كلام ایم که این سیاست غلط خواهد صفت بويناك. یک معرکه جدیدی جلاجل اظهاروجود دیپلماسی همچنين شده که همه چشم ها مشغول کار در عوض مقابله توسط آن هستند و ان شالله برآیند آن بااستعداد باریک که ببینیم به مقصد کجا خواهیم رسید.
خير مذاکرات موشکی و خير شهربان ای
گوینده دستور كار ذره بین جلاجل آدم كردن به مقصد  سفيران آتی به ‌دست آوردن خارجه کشورفرانسه به مقصد کشورایران اشارت انجام بده و پرسید:  ژان ایو لودریان اخیرا اعلام کرده که ما  توسط کشورایران درزمينه هم تراز و هم سان موشکی مذاکره داشته ایم و مایل هستیم جلاجل اسم مورد نفوذ مقعد کشورایران جلاجل شهربان و حمایت ايشان كره زمين حوثی های کشوریمن هم مذاکره کنیم. این سخنان را به چه طريق ارزیابی  می کنید. آیا توسط فرانسوی ها درزمينه هم تراز و هم سان موشکی مذاکراتی داشتیم؟
سیدعباس عراقچی جلاجل این به دفعات گفت: ما توسط هیچ کشوری درزمينه هم تراز و هم سان موشکی كلاه خود خير مذاکره کردیم ، خير می کنیم و خير خواهیم انجام بده. حتی جلاجل حلول كننده موجودي درزمينه وطن اختيار كردن شهربان ای هم توسط کسی مذاکره ای نداریم. اما ارچه مذاکره به مقصد معنای گفت و گو وزیر ها و رایزنی وزیر ها باریک این یک مقوله افزونتر باریک. حسب معمول کلمه مذاکره جلاجل محاوره ها ابل می شود. ارچه مذاکره به مقصد معنای گف و گوی جدی در عوض رسیدن به مقصد نتیجه هست قطعا چنین گفت و گویی توسط هیچ کس نداریم و جلاجل دستور كار ما نیز نیست که چنین گفت و گویی داشته باشیم. اما ارچه منظور كره زمين مذاکره ، رایزنی های همدم سیاسی باریک که کشورها جلاجل ملاقات مقام های متفاوت ايشان توسط هم هم تراز و هم سان باروح علاقه و یا دغدغه را مطرح می کنند و چشم مقابل هم جلاجل حد صلاحدید یا به مقصد دغدغه های چشم گفت و گو جواب می دهد و یا نگرانی های كلاه خود را مطرح می کند. رایزنی های سیاسی بین ما و همه کشورها درزمينه همه وطن اختيار كردن همين صور داشته و کار سیاست خارجی و وزارت امور خارجه همین رایزنی ها و مشورت ها و مبادي نظرها باریک اما درزمينه هم تراز و هم سان موشکی،  مذاکره به مقصد این بامعني که كورس چشم بنشینند و جلاجل اسم مورد موضوعی به مقصد تناقض برسند و جمعيت بندی کنند ، صور نداشته و نخواهد داشت. رایزنی بین کشورایران و همه کشورها درزمينه موضوعاتی که طرفین دوستي كردن باشند به مقصد ديباچه مبادي نگاه خشم آلود و گفت و گو همين جلاجل سیاست خارجی همدم بوده و اکنون نیز وضع همینگونه باریک.
سیدعباس عراقچی جلاجل جواب به مقصد این سوال که احيانا دارد اروپایی ها كره زمين این رایزنی ها به مقصد ديباچه مذاکره سوبرداشت کنند ، به يادماندني انجام بده: این مشكل سازي هم می تواند به مقصد دلیل فضاسازی رسانه ای جلاجل برون مرز كره زمين کشورایران باشد و هم می تواند ابل برداشتی باشد که شماری كره زمين رسانه ها جلاجل داخل کشورایران دارند. توجه داشته باشید که رایزنی های همدم توسط مذاکره متفاوت باریک.

* اعتماد

موضوع بحث فوق پيوسته كاري به مقصد سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری پارس صرفا آن را بازنشر کرده باریک.

مال و مكنت به مقصد ورقه در‌آغاز رديف نظامي مجله پارس مفرش

انتهای پیام/

[ad_2]