لگدپراکنی‌های کودکانه، واقعیت میدانی کشورسوریه را تغییر نمی‌دهند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، ليمو ماضي شهر بار افزونتر خبری كره زمين تجاوزی خارجی به مقصد کشورسوریه منتشر شد که نيرنگ ساز هم در معرض اتهام اصلی ارتکاب آن رژیم صهیونیستی باریک. خبرگزاری رسمی کشورسوریه، سانا جلاجل این اسم مورد شرح احوال داد: «سایت‌های نظامی جلاجل شهرك “حماه” و “دلي” جلاجل “یک تخلف جدید توسط موشک‌های عدو” تيرخور آرامش طلب گرفته‌بضع.»

تيرخور يورش اخیر ظاهرا مقر تیپ ۴۷ ارتش کشورسوریه بوده باریک و كره زمين مبنا شهدا و مجروحین این تخلف نظامی، مادام این آن گونه آمار دقیقی اعلام نشده باریک. این يورش تقریبا توسط سفيران مایک پامپئو، به ‌دست آوردن خارجه جدید آمریکا به مقصد کشورفلسطین اشغالی هم‌زمان صفت بويناك.

این اما اولین يورش كره زمين این جنس نیست و طی ماه‌های اخیر حملات رژیم صهیونیستی و متحدان غربی‌اش به مقصد کشورسوریه تکرار شده‌بضع. همین ۲۵ فروردین صفت بويناك که آمریکا، انگلستان و کشورفرانسه توسط شلیک زیاد كره زمين ۱۰۰ موشک به مقصد بهيمه ها رويداد يورش شیمیایی جلاجل شور شرقی دمشق، تجاوزی آشکار به مقصد کشورسوریه ترتیب دادند، زیاد كره زمين ۱۰۰ موشکی که پوشيدگي روس‌ها كره زمين رهگیری و خسار قريب ۷۰ درصد ايشان نبا دادند.

 

۵ دوال قبل كره زمين این تخلف نظامی نیز، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی كره زمين برفراز کشورلبنان جایگاه هوایی تی۴ را تيرخور يورش موشکی كلاه خود آرامش طلب داده بودند. به مقصد پشت سر که نيرنگ ساز گردیم، به مقصد ميراث ها متعددی كره زمين این دستگاه بافندگي حملات برمی‌خوریم. جلاجل یکی كره زمين ميراث ها، ۲۱ كولاك‌ماه اسم باشليق ماضي، یک فروند جنگنده اف – ۱۶ رژیم صهیونیستی توسط دفاع كردن هوایی ارتش کشورسوریه فتاده شد.

 

این روند طی ماه‌های اخیر و همزمان توسط پیروزی‌های گسترده ارتش کشورسوریه و بالاخص پشت بام كره زمين آزادسازی دلي تشدید شده باریک. آزادسازی دلي، یک مرحله اي از زمان بسیار تاثیرگذار جلاجل تنش زايي کشورسوریه صفت بويناك و عملا تروریست‌ها و حامیان خارجی ايشان را به مقصد این باور نزدیک انجام بده که امکان پیروزی میدانی را ندارند.

پشت بام كره زمين آن، پایان سیطره داعش ثمار بخش‌هایی كره زمين کشورسوریه نیز میخی افزونتر ثمار تابوت رویاهای تروریست‌پروران شهربان‌ای و بین‌المللی شد.

پشت بام كره زمين این تحولات صفت بويناك که موج سخنرانی‌های نوشين اقلیم‌به ‌دست آوردن رژیم صهیونیستی توسط این آسه اي که «کشورایران جلاجل حلول كننده ایجاد جای پايين آمدن در عوض كلاه خود جلاجل کشورسوریه باریک» تشدید شد. مقامات صهیونیستی بارها توسط مطرود گشتن این ادعا که کشورایران جلاجل حلول كننده ایجاد جایگاه جلاجل کشورسوریه باریک، تهدید کرده‌بضع که اجازه تاسیس چنین جایگاه‌هایی را نمی‌دهند. یک همال كره زمين این نطاق‌پراکنی‌ها، سخنان اقلیم‌به ‌دست آوردن رژیم صهیونیستی جلاجل گردهم آيي هرسال آیپک، جلاجل اسفندماه ماضي صفت بويناك.

اوی جلاجل این سخنرانی مدعی شده صفت بويناك که کشورایران به مقصد كنار زدن ایجاد جایگاه و مراکز اشکال ابزارجنگ جلاجل کشورسوریه باریک و به مقصد عقيده او، کشوراسرائیل باید جلوی کشورایران را بگیرد و خواهد گرفت.

به مقصد این بهيمه ها باریک که رش‌آویو هر كره زمين هنگامی دستگاه بافندگي به مقصد یک عملیات جلاجل نقالي كردن‌ای كره زمين کشورسوریه می‌زند و عموما هم مسئولیت آن را صراحتا ثمار كفالت نمی‌گیرد. اما سردرپيش‌های صهیونیست كلاه خود مرغوبيت كره زمين هرکسی می‌دانند که چنین حملاتی خير می‌تواند و خير خواهد توانست واقعیت میدانی را جلاجل کشورسوریه تغییر دهد.

کابینه و سردرپيش‌های صهیونیست که امیدوار بودند توسط به مقصد قوچ رسیدن «آشوب تروریست ریاض» جلاجل دمشق، رينگ چرخ‌ای كره زمين آسه اي مقاومت را كره زمين آن مستثنا کنند، طی هفت اسم باشليق اخیر به مقصد‌نیکی مشاهده کردند که آسه اي مقاومت كره زمين هم گسستنی نیست. آنچه ايشان محضر کشورایران جلاجل کشورسوریه می‌خوانند، بدون شك محضر مقاومت باریک که اکنون جای پای كلاه خود را زیاد كره زمين پیش تثبیت کرده باریک.

توسط این دستگاه بافندگي حملات، شاید صهیونیست‌ها به مقصد تاسیسات نظامی کشورسوریه آسیب‌هایی واصل کنند و یا شاید مثل آنچه جلاجل يورش به مقصد تی۴ هم آوازي افتاد، تاچند مدافع مزار ایرانی را به مقصد پردل وجرات برسانند، اما هرگز به مقصد آنچه توسط ۷ اسم باشليق قتل و تخریب جلاجل کشورسوریه دستگاه بافندگي نیافتند، دستگاه بافندگي نخواهند یافت.

هرچند هنوز نمی‌توان كره زمين نابودی کامل رديف نظامي‌های تروریستی جلاجل کشورسوریه نطاق گفت اما تکلیف کارزار کشورسوریه  جلاجل میدان نظامی شيوا باریک. جلاجل میدان سیاسی هم همیشه کسی پیروز انجام خواهد شد که روی زمین برتري جو باریک. رش‌آویو پسندیده می‌داند که توسط نواختن یک مقر و یک جایگاه، این كانها تغییر نخواهد انجام بده؛ این دستگاه بافندگي حملات صهیونیست‌ها را جلاجل بهترین حالت می‌توان «لگدپراکنی‌های کودکانه» نامید.

پوشيدگي همین لگدپراکنی‌های کودکانه نیز جلاجل جای كلاه خود «جواب‌های مردانه» دریافت خواهد انجام بده، اما خير شتاب آميز و احساسی، بلکه به مقصد هنگام ولادت و جانانه. به مقصد كلام علی شمخانی، دبیر شورای عالی ایمنی ملی، «تنبیه تجددطلب قطعی باریک، اما طبیعتاً زمان، مکان و نحوه پاسخگویی به مقصد این اقدام شرورانه جلاجل اختیار و اجامر جمهوری اسلامی خواهد صفت بويناك.»

مقاومت صلاحیت و توان‌مندی نظامی كلاه خود را جلاجل نبرد هفت ساله توسط تروریسم اثر داغ داده و جلاجل جای كلاه خود نيرنگ ساز هم اثر داغ خواهد داد.

انتهای پیام/

[ad_2]

اجرای دستور كار‌های خصوصی جلاجل نیمه شعبان/ جلاجل كاشانه شهریاران بالنتيجه تغییر مدیریت اعمال شد/مردمی‌كشته شدن فرهنگ رویکرد اسم باشليق ۹۷

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار فرهنگی خبرگزاری پارس، اولین نشست خبری سعید اوحدی به مقصد ديباچه رییس دائم الخمر فرهنگ و هنری شهرداری شهرستان تهران صبح پسفردا برگزار شد.

*رویکرد ما جلاجل اسم باشليق ۹۷ مردمی‌كشته شدن فرهنگ باریک

اوی جلاجل ابتدای نشست توسط اشارت به مقصد وعاء دائم الخمر جلاجل جایگاه فرهنگی هنری کلانشهر شهرستان تهران، به مقصد مراکز فرهنگی هنری، کتابخانه‌ها، گلستان‌چكمه و افزونتر اماکن فرهنگی شهرستان تهران اشارت انجام بده و گفت: نگاه و رویکرد ما جلاجل اسم باشليق ۹۷، مردمی‌كشته شدن فرهنگ باریک چريدن که ما معتقد هستیم جلاجل تهي کار فرهنگی جواب يابي نمی‌دهد و توسط این شمار رویکرد اصلی ما دستور كار‌های فرهنگی مردم‌آسه اي باریک به مقصد طوریکه گواهي نامه مشارکت مردم را جلاجل این دستور كار‌ها گواهي نامه باشیم. جلاجل کنار این مباحث مناقشه آموزش و ترویج توسعه فرهنگی را به مقصد لفظ جدی كنار زدن می‌کنیم.

 

اوحدی توسط اشارت به مقصد اینکه سرانه توسعه کتاب جلاجل ۴۰ اسم باشليق ماضي ۴۰ روبه رو شده باریک،‌به يادماندني انجام بده: متأسفانه توسط صور افزایش سرانه توسعه کتاب سرانه مطالعه ما مسافر معناداری توسط این رقم دارد و باید جلاجل مربوط به حوزه آموزش به مقصد لفظ جدی کار کنیم برخودهموار كردن این تهي جاي دنج شود. جلاجل اسم باشليق ۹۷ کلاس‌های آموزشی جلاجل نهادها و فرهنگسراها و مراکز فروسو جامه زنان هندي دائم الخمر ثابت خواهد شد برخودهموار كردن كاستي آموزش جلاجل مربوط به حوزه فرهنگ جاي دنج شود.

اوی توسط اشارت به مقصد فعالیت‌های ماضي مؤسسه تصویر شهر مبنی ثمار مشارکت جلاجل فیلم‌های سینمایی، گفت: این رویکرد ارچه چون كه جلاجل وقت گذراني كلاه خود امری درست بوده باریک اما ما باید فیلم‌های سینمایی جلاجل مربوط به حوزه فرهنگی مثل آموزش و مباحث شهری را طوری اشکال کنیم که جلاجل راستای مأموریتی‌مان باشد. ایضاً جلاجل اسم باشليق جدید كلكسيون شبيه شهر پردیس نیز به مقصد لفظ جدی واصل اظهاروجود اشکال خواهد شد و دستور كار‌آسه اي روبروي هم قرار گرفتن خواهد رفت.

*كاربرد كره زمين ظرفیت هیات امنای دائم الخمر

رئیس دائم الخمر فرهنگی هنری دائم الخمر شهرداری شهرستان تهران توسط اشارت به مقصد هیأت امنای این دائم الخمر و ترکیب آن گفت:‌ترکیب هیأت امنای دائم الخمر اثر داغ‌دهنده ظرفیت فرهنگی کشور باریک که گرد هم آمدن هم به هم كشيده شده‌بضع و جمعناتمام امکانات و ظرفیت دائم الخمر كره زمين طریق این هیأت امنا به مقصد افزونتر نهادهای فرهنگی کشور متصل خواهد شد. ما آرامش طلب باریک توسط آموزش و پرورش، وزارت علوم، بسیج و سایر نهادها جلسات متعددی را برگزار کنیم برخودهموار كردن دستور كار‌های متنوع و مطالعه‌شده‌مان را در عوض قشرهای تيرخور برگزار کنیم.

*اجرای دستور كار‌های خصوصی جلاجل نیمه شعبان

اوحدی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد دستور كار‌های مناسبتی دائم الخمر جلاجل نیمه‌شعبان گفت:‌امسال ستاد خصوصی‌ای توسط غيرماذون ستاد منتظران تگرگ آمدن جلاجل چهارچوبه چهلمین سالگرد پیروزی شورش جلاجل دائم الخمر تشکیل شد که ثمار كورس مبنای مشارکت مردم و دستور كار‌های آئینی و ترویجی فعالیت خواهد انجام بده.

 

اوی جلاجل آدم كردن دستور كار‌های پيوسته كاري به مقصد نیمه‌شعبان را به مقصد گزارش ها ذیل ديباچه انجام بده:

*دستور كار «منتظران تگرگ آمدن» که كره زمين سنه دوشنبه كره زمين زمان سنج four جلاجل فرهنگسرای كولاك توسط همیاری شرفه و سیما برگزار خواهد شد و به مقصد اختصاصی سه ليمو برخودهموار كردن سنه نیمه‌شعبان دستور كار‌های متنوع فرهنگی‌،ادبی هنری را توسط محضر مردم برگزار می‌کند.

*دستور كار کوچه‌های گوش به زنگ توسط رویکرد مردم‌محوری برگزار خواهد شد که فرهنگسراهای هر مقام توسط مشارکت مردم و توسط بسیج وزیر ها امکانات وسایل تزئین کوچه‌ها را جلاجل اختیار ۱۱۰ کوچه آرامش طلب خواهند داد و جلاجل منتها به مقصد بهترین تزئینات جایزه‌ای نیز علاقه خواهد گرفت.

*دستور كار «کودکان گوش به زنگ» سنه سه‌شنبه كره زمين زمان سنج ۱۰ صبح جلاجل فرهنگسرای مشرق زمين توسط محضر زیاد كره زمين three هزار کودک توسط رویکرد حمایت و همدردی توسط کودکان قيد مظلوم وار کشوریمن، کشورسوریه و کشورفلسطین برگزار خواهد شد که جلاجل این دستور كار‌ نیز سفيرها و میهمانانی كره زمين کشورهای ذکر‌شده محضر خواهند داشت.

*دستور كار گلاب‌گیری توسط محضر مردم جلاجل میدان ولايت حسین كره زمين روزهای ماضي سرخرگ شده به مقصد نحوی که گل كره زمين قمصر کاشان توسط مردم به مقصد میدان ولايت حسین (ع) نقل مكان شده و پس ازآن كره زمين پایان مراسم گلاب‌گیری گلاب اشکال شده صوب شست‌وشوی اعتاب مقدسه به مقصد عتبات عالیات نقل مكان خواهد شد.

 

*دستور كار «به مقصد هنگام ولادت عاشقی» كره زمين سنه ماضي جلاجل میدان ولايت حسین (ع) سرخرگ شد که دستور كار‌های متنوعی را در عوض کودکان و خانواده‌ها برگزار می‌کند و سنه نیمه‌شعبان نیز دستور كار خصوصی‌ای خواهند داشت.

اوحدی جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد اشکال یک نماهنگ موسیقی توسط غيرماذون منيه آدینه كره زمين اجرای موسیقی این کار توسط همکاران دائم الخمر فرهنگی هنری نبا داد و گفت: سخن منظوم این نماهنگ توسط حسین اسرافیلی سروده شده و محمد معتمدی  خوانندگی آن را ثمار كفالت داشته باریک و جلاجل ليمو و سنه نیمه شعبان رونمایی و توزيع شدن خواهد شد.

اوی آدم كردن داد: دستور كار افزونتر توسط ديباچه «قصیده بی‌انتهابا ديباچه قصیده بی‌منتها  جلاجل فرهنگسرای شهرستان اندیشه برگزار خواهد شد که ليمو سخن منظوم خصوصی ولايت زمان (عج) باریک و جلاجل آن كره زمين کتاب «مشتاقی و مهجوریبا ديباچه قصیده بی‌منتها  رونمایی خواهد شد جلاجل این کتاب به مقصد مناسبت چهلمین سالگرد شورش اظهار تنفر كردن مهدوی ۴۰ شعرگو منتشر شده باریک.

به مقصد كلام اوحدی دستور كار «خیمه‌گاه انتظاربا ديباچه قصیده بی‌منتها  نیز جلاجل گلستان‌چكمه قصر كره زمين زمان سنج ۱۶ هر سنه سرخرگ و برخودهموار كردن اذان مغرب آدم كردن پیدا خواهد انجام بده که شامل موسیقی، شبيه و دستور كار‌های ادبی خواهد صفت بويناك.این دستور كار پس ازآن كره زمين اذان توسط ديباچه كره زمين قصر برخودهموار كردن قمصر خصوصی گلاب‌گیری خواهد صفت بويناك که برخودهموار كردن سنه ۱۲ اردیبهشت پابرجا خواهد صفت بويناك.

رئیس دائم الخمر فرهنگی و هنری شهرداری ایضاً كره زمين برپایی كورس کمپین #شهر_در_انتظار_ توست و #من_هم_منتظرم و ایضاً پویش دعای گشاينده نبا داد و آدم كردن داد: آرامش طلب باریک جلاجل سنه نیمه‌شعبان سه کارناوال گل، كره زمين شروق، جنوب و مغرب شهرستان تهران جلاجل مساحي كردن شهر حرکت کند که مراسم گل‌ریزان و چاوش‌خوانی جلاجل آن اعمال خواهد شد. ایضاً جلاجل ليمو نیمه‌شعبان جلاجل ۱۲ میدان شهر شهرستان تهران مراسم نورافشانی خواهند داشت.

مراسم دیگری نیز جلاجل ليمو نیمه‌شعبان توسط ديباچه ایثار منتظران توسط محضر خانواده شهدای مدافع مزار و فاطمیون جلاجل فرهنگسرای گلستان برگزار خواهد شد. ایضاً دستور كار دیگری نیز توسط ديباچه جشن امید جلاجل جنوب‌شروق شهرستان تهران جلاجل بیمارستان مخصوص بیماری‌های خاص ايفا انجام خواهد شد.

*تبرئه بخشی كره زمين گلستان کتاب به مقصد نمایشگاه کتاب

اوی توسط اشارت به مقصد برپایی نمایشگاه کتاب كره زمين دستور كار‌ریزی خصوصی دائم الخمر فرهنگی هنری در عوض نمایشگاه نبا داد و گفت:‌امسال فرهنگسرای کتاب جلاجل فضایی به مقصد وسعت ۱۵۰۰ اسم هم معني محضر خواهد داشت و در عوض نخستین شهر بار بخشی كره زمين گلستان کتاب جلاجل بخش علوم و دانايي به مقصد فرهنگسرای کتاب نقل مكان خواهد شد و بازی‌های رباتیک و آموزش‌های علمی جلاجل آنجا جلاجل اختیار بازدیدکنندگان خواهد آرامش طلب گرفت.

رئیس دائم الخمر فرهنگی هنری شهرداری آدم كردن داد: جلاجل این فرهنگسرا بخشی توسط ديباچه «همچنين تگرگ آمدن» برپا انجام خواهد شد که جلاجل آن توسط کیفیت‌ترین محرزشدن لوازم‌التحریر ایرانی به مقصد مخاطبان ارائه انجام خواهد شد. علاوه ثمار دستور كار‌های متنوع کتابخوانی در عوض کودکان و نوجوانان دستور كار کتابخوانی خصوصی هنرمندان برگزار خواهد شد که هر سنه eight شيرين كام به مقصد قرائت کتاب می‌پردازند. جلاجل این فرهنگسرا دستور كار کتاب‌منبرها در عوض کودکان و نوجوانان ايفا خواهد شد و شخصیت‌های آن نیز كلاه خود نوجوانان هستند.

به مقصد كلام اوحدی دستور كار‌ خصوصی‌ای مخصوص روشندلان توسط محضر مسئولان کتابخانه خصوصی روشندلان برپا انجام خواهد شد که مقام نمایش کتاب‌های بریل و دیجیتال خواهد صفت بويناك. ایضاً سامانه ۱۸۳۷، ۲۴ ساعته جلاجل اختیار ناشنوایانی باریک که موفق به مقصد محضر جلاجل نمایشگاه کتاب نمی‌شوند و توسط مراوده توسط این سامانه می‌توانند کتاب را به مقصد لفظ رایگان دریافت و پس ازآن كره زمين مطالعه عودت دهند.

نهایی دستور كار دائم الخمر جلاجل نمایشگاه کتاب برپایی ليمو کشورصربستان باریک که جلاجل مقام گلستان کتاب جلاجل ایام نمایشگاه کتاب توسط محضر مسئولان شهرداری،‌به ‌دست آوردن امور خارجه و میهمانان خارجی نمایشگاه کتاب كره زمين صیانت دائم الخمر فرهنگی هنری برگزار خواهد شد.

*ارکستر شهرستان تهران مجددا فعال انجام خواهد شد

سعید اوحدی جلاجل جواب به مقصد سوالی درزمينه فعالیت مكرر ارکستر شهر شهرستان تهران که فعالیت آن مدتی به دنياآمدن شده،‌گفت: ارکستر شهر شهرستان تهران توسط مسئولیت اسماعیل تهرانی جلاجل دورودورنگ به دنياآمدن صفت بويناك که توسط دستور كار‌ریزی جدید درصددیم فعالیت این ارکستر را به مقصد عقبه برسانیم. مذاکراتی توسط آقای لوریس چکناواریان اعمال شده برخودهموار كردن این ارکستر فعالیت مجددی داشته باشد.

*جلاجل كاشانه شهریاران بالنتيجه تغییر مدیریت اعمال شد

اوحدی درزمينه تعطیلی كاشانه شهریاران بالنتيجه نیز که پیش كره زمين اسم باشليق جدید اجرایی شده صفت بويناك، گفت: ما جلاجل كاشانه شهریاران بالنتيجه توقف فعالیت نداشتیم بلکه تغییر مدیریت داشتیم و مدیر جدید آن جلاجل این هفته برگماشته خواهد شد باید توجه انجام بده که فعالیت‌های مخصوص جوانان نباید انحصار يافتن به مقصد یک كلكسيون خاص شود.

انتهای پیام/ و

[ad_2]

کنار‌سازی‌های اخیر تعدادی پوشانيدن بي زوري‌های دولت و گروهي عملکردهاست/ کنار‌سازها همسايگي «نجفی» به مقصد پي‌عقد كردن می‌رسند

[ad_1]

محمّد سلیمانی به ‌دست آوردن اسبق پيوندها و نماینده سابق شهرستان تهران جلاجل مجلس، جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار سیاسی خبرگزاری پارس توسط اشاعت به مقصد کنار‌سازی‌های اخیر جلاجل فضای مجازی كره زمين صیانت رسانه‌های حامی دولت تقریر داشت: این کنار‌سازی‌ها جلاجل چارچوبه كلنجار روانی و توسط تيرخور به مقصد كژي کشیدن مطالبات عمومی باریک.

اوی توسط تبیین اینکه كلنجار روانی، جلاجل هزل گويي اخیر بسیار پیشرفته شده باریک، انگلیسی‌ها را سرمنشاء آن جلاجل درافتادن تاریخ حالی و تاکید انجام بده: آن‌ها تعدادی این کار، محققین خاصی هم به مقصد خدمتگزاري می‌گیرند. 

سلیمانی، یکی كره زمين طوق‌های پوشانيدن كاستي‌ها و کاستی‌ها توسط دولت‌مردان را کنار‌سازی جلاجل مساحي كردن جامعه ديباچه انجام بده و توسط تبیین اینکه انتهای مسیر کنار‌سازی، رسیدن به مقصد پي‌عقد كردن باریک، به يادماندني انجام بده: همال این فهمید، محمّدعلی نجفی شهردار سابق شهرستان تهران باریک.

اوی هزیمت داد: آقای نجفی همين به مقصد ديباچه یکی كره زمين نمادگرا‌های کنار‌سازی جلاجل کشور مطرح بوده و جلاجل درافتادن چندماهی که جلاجل شهرداری  شهرستان تهران مسئولیت داشت، به مقصد جای اینکه کاری تعدادی شهر اعمال دهد و به مقصد وظایف اصلی‌اش بپردازد مسیر کنار‌سازی را گلچين انجام بده. جلاجل ماجرای برف آلود نسبتاً سنگینی هم که جلاجل شهرستان تهران آمد، دیدیم که شهر توسط مشکلات سنگینی مواجه شد.

به ‌دست آوردن اسبق پيوندها افزود: نتیجه کنار‌سازی‌های نجفی این شد که اوی به مقصد پي‌عقد كردن رسید و مجبور به مقصد تقدم شد.

سلیمانی توسط تبیین اینکه حاشه‌سازی‌ها، کارآمدی را کاهش می‌دهد و جلاجل درازمدت به مقصد پستان مسئولین خواهد صفت بويناك تاکید انجام بده: کنار‌سازی‌ها مانع كاربرد كره زمين ظرفیت‌های دايگي توجه کشور انجام خواهد شد. اکنون مثال این هستیم که کلان كره زمين ظرفیت‌های کشور جلاجل مربوط به حوزه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی معطل مابقي باریک.

اوی توسط تبیین اینکه جلاجل روند کنار‌سازی، موضوعاتی مطرح انجام خواهد شد که اهمیتی ندارند، به مقصد ماجرای مومیایی عصاي قلندر به مقصد خانقه پهلوی اشاعت انجام بده و افزود: اینکه این مومیایی، متعلق به مقصد این فرد ستمكار و ستم كيش باشد یا خير، اسم مكلف‌ای نیست که قابلیت كارسازي كردن داشته باشد. عاقبت الامر شماری آزمایش‌ها اعمال انجام خواهد شد و نتیجه معلوم انجام خواهد شد.

سلیمانی تاکید انجام بده: سرگرم وزیر ها مردم به مقصد چنین موضوعی که نتیجه آن چون كه منفی باشد چون كه واحد وزن معادل، دردی كره زمين جامعه گدازش نمی‌کند همال همین کنار‌سازی‌ها باریک.

نماینده سابق شهرستان تهران جلاجل تبیین همال‌ی افزونتر کنار‌سازی های اخیر گفت: به طورمثالً آقای روحانی اخیراً جلاجل جایگاه رفیع ریاست‌جمهوری، سوا هیچ زمینه‌ای، به مقصد نهاد نگارستان و مقدسی که جلاجل درافتادن ۴۰ اسم باشليق بغير كارها و ایثارگری و کار جهادی، چیزی اثر داغ نداده، نداشته يورش می‌کند. این هم آوازي، بغير سرگرم وزیر ها مردم، نتیجه دیگری ندارد.

اوی توسط تبیین اینکه متأسفانه مجموعه‌ای كلاه خود را جلاجل کنار‌سازی، موفق می‌بینند و تصور می‌کنند توسط ایجاد یک کنار‌، هوش مردم را كره زمين مطالبات اصلی شوك می‌کنند تقریر داشت: مسائلی که جلاجل کنار‌سازی‌ها مطرح انجام خواهد شد، هر نتیجه‌ای هم داشته باشند، دردی كره زمين کشور و مردم گدازش نمی‌کند و احكام تعدادی پوشانيدن بي زوري‌های دولت، ناتوانی‌ها و گروهي عملکردها باریک. نتیجه آن هم، به مقصد پي‌عقد كردن رسیدن كلاه خود مسئولین مربوطه باریک. 

سلیمانی جلاجل آدم كردن، كورس راهکار را باروح توجه آرامش طلب داد و جلاجل همین زمینه تقریر داشت: اقلیم اینکه مسئولین حرمت‌داشته باید توجه داشته باشند که الان، فصل کار و مبارزه باریک و کشور توسط هم تراز و هم سان كاكاّی اقتصادی روبه‌رو باریک و باید تعدادی مردم کار کنند. نتیجه کار كلاه خود را هم به مقصد اطّلاع مردم برسانند و ارچه موفقیت آمیز صفت بويناك به مقصد آن سربلندي کنند.

اوی راهکار دوم كلاه خود را اینطور مطرح انجام بده: مردم هم باید حواسشان باشد که کنار‌سازی‌هایی که رسانه‌های رنگین مطرح می‌کنند نتیجه‌اش هرچه باشد تعدادی ايشان بااستعدادّ نیست و نباید فریب مسئولین و رسانه‌های کنار‌سه تار را خورد. باید ثمار مطالبات اصلی متمرکز شد مادام کشور تعالی کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

تقلب جلاجل هدیه پوشاک سوپرماركت‌های به مقصد ظهور برند/ تقریر کیلویی محصوله جلاجل گمرک معضل کشف غيرقانوني شده باریک

[ad_1]

علی‌اکبرپوراحمد‌نسمت جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار بازرگانی خبرگزاری پارس جلاجل اسم مورد اقدامات اعمال شده در عوض مبارزه توسط واردات پوشاک غيرقانوني گفت: جلاجل مربوط به حوزه مبارزه  توسط واردات پوشاک غيرقانوني جلاجل مدیر شهر تهران  مدل بزرگی اسم باشليق ماضي توسط کمک اتحادیه پوشاک، اشکال‌کنندگان و اصناف يكم شد، بطوریکه نزدیک به مقصد four هزار و ۱۳۷ يك جهت صنفی و تولیدی باروح بازرسی آرامش طلب گرفت. 

* الصاق برندهای خارجی ثمار اوی پوشاک اشکال داخل

دبیر کمیسیون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه مدیر جلاجل اسم مورد موقعیت اشکال پوشاک جلاجل کشور افزود: توسط توجه به مقصد مهیا وجود داشتن نظام ارباب رعيتي‌های واجب شده در عوض اشکال پوشاک و به مقصد سنه وجود داشتن محرزشدن‌ها و پیچیده نبودن امر اشکال جلاجل بخش پوشاک می‌توان ادعا انجام بده که بخش به عمد‌ای كره زمين اقلام خارجی پوشاک که جلاجل بازارگاه مشاهده انجام خواهد شد و جلاجل نگاه اولا جلاجل زمره پوشاک خارجی محسوب می‌شوند اصلا اطلاق وارداتی وجود داشتن به مقصد ايشان برگرداننده نیست. 

اوی به مقصد معضل مهتر تقلب و كاربرد كره زمين برندهای خارجی ثمار روی تولیدات پوشاک داخلی اشارت انجام بده و گفت: مع الاسف اشکال‌کنندگان و هدیه کنندگان پوشاک ایرانی در عوض جلب نگاه خشم آلود مشتری مارک و برند خارجی ثمار روی پوشاک داخلی مونس می‌کنند. 

پوراحمد‌نسمت تعبیر داشت: جلاجل مربوط به حوزه جبلت شهر تهران كره زمين سوپرماركت‌ها و پاساژهایی به مقصد ظهور برند که پوشاک توسط برند مشهود یا خاص را توسط قیمت‌های بسیار تبيره می‌فروشند بیشترین  رقيب سرپيچي را جلاجل اسم مورد فروش پوشاک ایرانی توسط برند خارجی تعديد و شرح احوال کرده‌ایم. 

دبیر کمیسیون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه مدیر شهر تهران تعبیر داشت: وقتی پای وجع و قلب و درستكاري این اشکال‌کنندگان و هدیه‌کنندگان می‌نشینیم، ديباچه می‌کنند که در عوض مهيا اوردن پیمان فروش مجبور به مقصد چنین کاری هستند. 

اوی توسط تعبیر اینکه غيرقانوني پوشاک عمدتا تعریف شده باریک، تعبیر داشت: جلاجل بخش پوشاک بیشترین غيرقانوني پيوسته كاري به مقصد لباس‌های کودکان و لباس‌های زنانه باریک، به دلیل اینکه این اقلام بیشترین ظریف کاری را دارند، اشکال ايشان جلاجل کشور مقرون بصرفه نیست و حسب معمول كره زمين طریق واردات تامین می‌شوند.

پوراحمد‌نسمت  گفت: اما جلاجل سایر بخش‌های اشکال  پوشاک،  بهترین اشکال، کیفیت و بهترین مد در عوض تامین جلاجل داخل کشور صور دارد و همال‌های متعددی صور دارد که بخشی كره زمين اشکال برندهای خنيدهنام خارجی و اروپایی كره زمين قبیل برش و دوخت  به مقصد علت خرجیهای پایین‌تری جلاجل کشورمان اعمال انجام خواهد شد و این کالاها در عوض تکمیل کاری به مقصد کشور مبدا فرستادن انجام خواهد شد. 

* افزایش ۳۲ درصدی کشفیات پوشاک غيرقانوني جلاجل اسم باشليق ماضي

دبیر کمیسیون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه توسط تعبیر اینکه جلاجل اسم باشليق ۹۶ مدل‌های عملیاتی بسیار گسترده در عوض مبارزه توسط غيرقانوني و كره زمين يكباره غيرقانوني پوشاک اعمال شد گفت: توسط توجه به مقصد گستردگی این مدل‌ها کشفیات جلاجل مربوط به حوزه پوشاک طی این اسم باشليق ۳۲ درصد افزایش یافت. 

اوی افزود: اما تقریبا جلاجل ۸۰ درصد اقلامی که مايه غيرقانوني به مقصد ايشان حالت می‌شد توسط صور گشايش کنترل‌ها و مراقبت‌های شدیدتر، آمار کشفیات منفی باریک و این اثر داغ می‌دهد روند مبارزه اثرگذار باریک. 

پوراحمد نسمت تعبیر داشت: دستور كار مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه جلاجل اسم باشليق ۹۷ هم اسم بزرگواري معیار حمایت كره زمين اشکال داخلی باریک. 

دبیر کمیسیون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه جلاجل اسم مورد شناسه‌دار وزیر ها البسه گفت: در عوض اجرای فهمید کدینگ روی البسته باید یک تغییر بااستعداد جلاجل مبادی گمرکی رخ دهد. 

اوی افزود: یکی كره زمين علل سرپيچي جلاجل مربوط به حوزه پوشاک و شماری اقلام افزونتر این باریک که جلاجل سخنان گمرکی این اقلام بصورت کیلویی تقریر می‌شوند جلاجل حالی که تقریر این کالاها ثمار ازاصل کیلو جلاجل گمرک جلاجل امر مبارزه توسط غيرقانوني محصوله استريوفونيك به زندان انداختن نیست. 

پوراحمد نسمت جلاجل جواب به مقصد این سوال که بعضا دیده شده شماری اقلام چینی جلاجل نمایشگاه‌های بهاره توسط ديباچه پیشنهاد ایرانی فروخته انجام خواهد شد، چون كه توضیحی جلاجل این اخبار صور دارد گفت، كره زمين نگاه خشم آلود منبرها چنین چیزی دايگي قبول نیست، چون سیستم هدیه جلاجل نمایشگاه‌های بهاره كره زمين سه فیلتر رد می‌شد و امکان نداشت که پیشنهاد چینی به مقصد این نمایشگاه‌ها رسوخ کند. 

اوی افزود: ایضاً وقتی متقاضی در عوض خرید پوشاک خارجی صور دارد،هدیه پیشنهاد وارداتی به مقصد غيرماذون ایرانی بعید به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد، مگر اینکه فروشندگان بخواهند یک جنس بی‌کیفیت و نامرغوب خارجی را توسط غيرماذون ایرانی به مقصد متقاضی بفروشند. 

* کاهش واردات پوشاک غيرقانوني كره زمين  كورس و نیم  به مقصد یک میلیارد دلار

دبیر کمیسیون مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه مدیر شهر تهران جلاجل اسم مورد معیار واردات پوشاک غيرقانوني به مقصد کشور گفت: جلاجل سنوات ماضي قريب ۲ برخودهموار كردن ۲٫۵ میلیارد دلار پوشاک غيرقانوني به مقصد کشور واصل می‌شد اما اسم بزرگواري آمار ستاد مبارزه توسط غيرقانوني محصوله و پول بيگانه این رقم جلاجل اسم باشليق ۹۶ قريب یک میلیارد دلار بوده باریک. 

پوراحمدنژاد توسط تعبیر اینکه بیشترین کالاهای غيرقانوني را کالاهای مجاز تشکیل می‌دهند، گفت: در عوض تاييد كردن این صفت خوانده می‌گویم که جلاجل اسم باشليق ۹۶ قريب ۳۰ درصد درآمد کشور كره زمين مقام صفت پست و ماليات گمرکی کالاهای وارداتی افزایش یافته باریک و این اثر داغ می‌دهد روند واردات غيرقانوني را به مقصد مسیر قانونی متصل کرده‌ایم. 

اوی توسط تعبیر اینکه بازارگاه كره زمين دستگاه بافندگي نرفته باریک گفت: بخشی كره زمين نیاز بازارگاه به مقصد جای تامین كره زمين مسیرهای غیرقانونی كره زمين طریق واردات كره زمين مسیرهای قانونی اعمال انجام خواهد شد، به مقصد طوریکه جلاجل حلول كننده موجودي پنجره يك جهت تجبر صفت انحصارطلب روند ورود و برون داد محصوله را رصد می‌کند که این قبیل مناسبت ها می‌تواند به مقصد نهی كره زمين واردات غيرقانوني کمک کند.

انتهای پیام/م

[ad_2]

حامیان دولت توسط برجسته‌وزیر ها حواشی می‌خواهند مردم را كنار زدن نخود سیاه بفرستند/مجموعه‌ای معاند مقاصد وامدار و سیاسی جلاجل پیش گرفته‌بضع

[ad_1]

دليل‌الاسلام مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم و اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سواره توسط اشارت به مقصد برجسته وزیر ها مباحث پانویس‌ای و تبدیل ايشان به مقصد هم تراز و هم سان اصلی جامعه كره زمين صیانت رسانه‌های حامی دولت اظهارداشت: جلاجل اخبار توسط موضوعی که درزمينه برخورد نیروی انتظامی لفظ گرفت باید بگویم که کسانی که غیر جهانتاب و متأسفانه سوا بررسی فهمید اظهارنظرهایی کرده‌بضع و به مقصد اظهاروجود‌هایی جسارت و چقدر کرده و هجوم آوردند کار اشتباهی کردند.

اوی افزود: ممکن باریک كره زمين این اتفاقات جلاجل کشور رخ بدهد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی وظبقه دارد که توسط جرائم مشهود برخورد کند و توسط جرائم غیر مشهود به مقصد ديباچه ضابط قوه قضاییه و به موجب ماموریتی که پیدا می‌کند برخورد واجب شده را داشته باشد.

ذوالنور آدم كردن داد: امر به مقصد قومگرايي و نهی كره زمين منکر حرام توشه باریک که به مقصد لفظ لسانی کار همه مردم باریک و جلاجل لفظ نیاز به مقصد برخورد بيرون كره زمين مناقشه لسانی و تذکر شفاهی نظام ارباب رعيتي‌های وظيفه مند ورود پیدا می‌کنند که اولین رينگ چرخ نیروی انتظامی باریک.

نماینده مردم قم جلاجل مجلس در عرض تاکید انجام بده: جلاجل قانون كيفر يافتن اسلامی در عوض گروهي رعایت جامه زنان هندي اسلامی مجازاتی مشخص تعیین شده باریک و پرده داران به مقصد ديباچه یک امر قانونی جلاجل کشور اسلامی ما محسوب انجام خواهد شد.

اوی اضافه انجام بده: ارچه کسانی این حریم را نقض کردند مثل نماز نخواندن و روزه نگرفتن نیست قانون که جلاجل این اخبار نمی‌گوید به انگيزه نماز بخوان یا روزه بگیر اما فهمید پرده داران سرما اجتماعی  دارد لذا نظام ارباب رعيتي‌های ذیربط موظفند کار كلاه خود را اعمال دهند.

«بنده معتقدم ارچه ما بی‌حجابی و یا بدحجابی می‌بینیم و نیروی انتظامی برخورد نمی‌کند تریبون‌ها باید مطالبه‌گری کند که چريدن توسط ايشان برخورد نمی‌شود لذا نیروی انتظامی کار كلاه خود را اعمال داده باریک«

ذوالنور آدم كردن داد: ممکن باریک نیروی انتظامی و مأمور آن خطایی کند مثل همه نظام ارباب رعيتي‌ها که ممکن باریک خطاهای انسانی كره زمين بيگانگان كله دار بزند. ارچه چنین اتفاقی افتاد نیروی انتظامی ارکان و اجزائی دارد که کاملا همه ايشان جلاجل این ارکان پیش‌بینی شده باریک و فرماندهی، بازرسی و وقايه مفروضات و بخش نظارتی عقیدتی سیاسی آن وظایف مشخصی دارند و ارچه ماموری خطایی کند كره زمين کانال‌های مختلف رسیدگی به مقصد خطای او ممکن باریک لذا کسانی که این كله دار و صدای اجتماعی را ایجاد کردند ابل کردند چريدن که باید مسیر كلاه خود را طی می‌انجام بده و یقیناً نیروی انتظامی كره زمين خطای مأمور كلاه خود نمی‌گذرد.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مجلس جلاجل بخش دیگری كره زمين گفتاري كلاه خود به يادماندني انجام بده: چندی فرد به مقصد كنار زدن شکستن طاقاری هستند که بهيمه ها‌ای در عوض يورش و هجوم به مقصد ديسيپلين و ارکان آن و مسئولان آن را مهيا کنند.

ذوالنور در عرض یادآور شد: کسانی که انتظاركش بهيمه ها‌های اینگونه هستند قطعاً نیت خیر ندارند بلکه توسط تا چه وقت تيرخور این کار را اعمال می‌دهند.

این نماینده مجلس دهم جلاجل آدم كردن گفتاري كلاه خود تاکید انجام بده: یکی كره زمين منوي ها این ردياب كره زمين بيگانگان این باریک که نگاه خشم آلود مردم را كره زمين مشکلات اصلی برگشته کنند یعنی مردم ارچه پسفردا راجع به مقصد وعده‌هایی که دولت و آقای رئیس خلق داد كره زمين يكباره چرخیدن گردون صنعت، تکنولوژی و سانتریفیوژها، رفع بیکاری و در عرض تنگ راه و تسریع جلاجل اسم مكلف ازدواج و خیلی كره زمين وعده‌هایی که در عوض جمعيت وزیر ها رأی مردم داد اما پسفردا ما می‌بینیم آنچه که Four-5 اسم باشليق هنگام ولادت دولت را گرفت فهمید برجام صفت بويناك که امریکا توسط یک تیپ پايين آمدن می‌زند و آن را كره زمين بین می‌سرما. بنابراین این بيگانگان سعی می‌کنند هم تراز و هم سان غیرعقلی و فرعی و مواردی که اهمیت ندارد را جلاجل جامعه بولد و برجسته کنند و مردم را درواقع به مقصد كنار زدن نخودسیاه بفرستند.

اوی آدم كردن داد: تيرخور اولا این بيگانگان كژي افکار عمومی كره زمين هم تراز و هم سان اصلی کشور و افزونتر تيرخور ايشان تضعیف نظام ارباب رعيتي‌های ذیربط جلاجل ديسيپلين باریک.

ذوالنور افزونتر تيرخور این ردياب كره زمين بيگانگان را ضدیت و خصومت توسط آموزه‌های دینی خواند و تاکید انجام بده: چندی آمدند و مايه امر به مقصد قومگرايي و نهی كره زمين منکر را مطرح کردند که پوشيدگي باید قوانین آن باروح بازنگری آرامش طلب گیرد و مناقشه پرده داران را مطرح کردند توسط این هرآينگي دین واصل جنگ جو شدند.

اوی جلاجل خاتمه گفت: کسانی که نسبیت به مقصد آموزه‌های دینی فهم و درک واجب شده را ندارند و سوا مهارت اظهارنظر می‌کنند و یا اینکه عنادی دارند، پسفردا انتظاركش مجال مهلت جلاجل این زمینه‌ها هستند که توسط این حصارهای دینی که جلاجل نسل بالنتيجه ما كاستن باریک درگیر شوند، بدون شك چیزی که كره زمين ابتدای شورش تاکنون همه دشمنان ما علیه آن فعال بودند، لذا این فهمید کاملاً صوب‌گیری‌های وامدار و سیاسی صفت بويناك و امیدواریم كره زمين این مقوله‌ها جلاجل آینده تکرار نشود.

انتهای پیام/

[ad_2]

افزایش مزد کارگر به مقصد خرید پیشنهاد ایرانی می‌انجامد/ کارگران تضمين مهتر شورش هستند

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس، علی ربیعی، به ‌دست آوردن تعاون، کار و توانگري اجتماعی که هم محفل توسط جمعی كره زمين کارگران تعدادی تجدید میثاق توسط منوي‌های بنیان‌جادادن کبیر شورش اسلامی جلاجل اسم پاره ولايت خمینی (ره)محضر یافته، توسط تعبیر اینکه فراموش نمی‌کنیم که کارگران كره زمين دورنما ولايت چون كه شأن و جایگاهی داشتند، تقریر داشت: ولايت خمینی توسط درنظر دمساز شدن کارگران و وعاء ايشان جلاجل پیروزی شورش همين تأکید داشتند که مسئولان باید كره زمين کارگران و مطالبات ايشان حمایت کنند؛ به مقصد یاد دارم که جلاجل محضر شهید ستم كشيده حاضربودن آیت‌الله بهشتی که تضمين عظیمی تعدادی شورش بودند؛ درستكاري می‌کردیم و ایشان به مقصد عنایت جایگاه کارگران را درک می‌کردند؛ اینها صفت بويناك که به مقصد کارگران ما كرنش داد و پسفردا ما جلاجل پیشگاه ولايت‌مان عاطل افتخارآميز می‌کنیم.

اوی توسط تعبیر اینکه شورش تعدادی دسته بندي كردن فرودست تحولات خصوصی‌ای پدید آورد و ايشان را كره زمين پانویس به مقصد اسم ستيزه گر آورد، گفت: منبرها خیلی به مقصد این اسم مكلف فکر می‌کنم که شورش ما چون كه کارکردی تعدادی دسته بندي كردن فرودست جامعه داشت و به مقصد این نتیجه رسیدم که متحرك اجتماعی کارگران پیش كره زمين شورش موجب شد مادام ايشان پشت بام كره زمين شورش توسط حمایت‌هایی که كره زمين ايشان صور داشت كره زمين پانویس به مقصد اسم ستيزه گر بیایند. کارگران هستند که جامعه‌ای را می‌سازند و آجر روی آجر می‌گذارند. درعین‌حلول كننده کارگران خن اجتماعی بودند که جلاجل كلنجار کنار شورش ایستادند توسط این حلول كننده دستمزد ايشان اسم باشليق‌ها افزایش پیدا نکرد.

اوی گفت: به مقصد یاد داریم که آن زمانی که گروهک‌ها علیه شورش توق می‌کردند این کارگران بودند که خلف وعده ديسيپلين ایستادند و اجازه ندادند مادام فعالیت‌های مقعد ايشان به مقصد شورش صدمه بزند؛ ازاین‌رو تأکید دارم که کارگران فعال‌ترین و انقلابی‌ترین اقشار جامعه هستند و بیشترین کوشش را تعدادی صفت به خاطرسپردني خودمختاري و تمامیت ارضی کشور جلاجل جبهه‌های كلنجار به مقصد عمل آوردند و اقدامات ايشان جلاجل صوب تمدید شورش دايگي واپسین باریک.

ربیعی افزود: پسفردا جلاجل مقابل ولايت پیمان می‌بندیم مادام شورش به مقصد دستگاه بافندگي نامحرمان نیفتد و مايه ولایت‌فقیه آن نوع که ولايت می‌خواهان شدن باروح حمایت آرامش طلب گیرد.

اوی جلاجل آدم كردن توسط اشاعت به مقصد شعار حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی گفت: بازآفرینی قيمت‌های شورش توسط حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی ثابت شدن می‌‌شود؛ حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی به مقصد تقویت اشکال ایرانی و درنهایت به مقصد اشتهازا ایرانی كشيده شده انجام خواهد شد. كره زمين طرفی حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی مبارزه توسط تنگ راه را كنار زدن‌ می‌کند.

ربیعی توسط تعبیر اینکه کارگران ایرانی توسط روح و روح كلاه خود کار می‌کنند، گفت: کارگرانی ایرانی کار می‌کنند مادام ایمنی شغلی داشته باشند و ایمنی شغلی ايشان تعدادی ما بااستعداد‌ترین اسم مكلف باریک؛ باید بگویم که جامعه ایرانی بیشترین اسم پري زده پیشنهاد ایرانی را دارد؛ كاشانه هر کارگر ایرانی كره زمين کالاهای ایرانی لبخند باشد.

اوی افزود: بنده جلاجل مذاکرات مزدی ثمار این عقیده بودم که هر ریالی که به مقصد دستمزد کارگران اضافه کنیم مصرف خرید پیشنهاد ایرانی انجام خواهد شد ازاین‌رو صفت به خاطرسپردني قوچ خرید کارگران و تعیین دستمزد بالاتر كره زمين نرخ تورم تيرخور ما صفت بويناك و به مقصد‌نوع‌ای دستور كار‌ریزی کردیم که قوچ خرید کارگران افزایش یابد.

به ‌دست آوردن تعاون، کار و توانگري اجتماعی توسط تعبیر اینکه ما جلاجل مقابل بیکاران هم‌اندازه کسانی که کار می‌کنند، عاطل مسئولیت داریم، گفت: ما باید گفت وگو موجود جلاجل بازارگاه کار را تثبیت کنیم و یافتن کار را تعدادی بیکاران تسهیل کنیم. درعین‌حلول كننده باید به مقصد توانمند وزیر ها مرزنشینان و حمایت كره زمين کالاهایی که ايشان جلاجل روستاهای كلاه خود اشکال می‌کنند، بپردازیم. تأکید دارم که حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی به مقصد‌امر دادن یک متحرك اجتماعی باریک.

ربیعی اضافه انجام بده: جلاجل اسم باشليق حمایت كره زمين اشکال پیشنهاد ایرانی مبارزه می‌کنیم مادام ایمنی شغلی آنان را صفت به خاطرسپردني کنیم. یکی كره زمين جنبه‌هایی که باید به مقصد آن بپردازیم و جلاجل مبارزه توسط آن تمرکز کنیم عمل‌های بی‌کیفیت باریک؛ عمل‌های بی‌کیفیت ایمنی شغلی کارگران را كره زمين بین برده باریک ما نیازمند به‌تمامی جلاجل قوانین و دستورالعمل ها هستیم.

ربیعی توسط تعبیر اینکه كرنش کارگران نسا ایرانی باید صفت به خاطرسپردني شود، گفت: ایمنی شغلی زنان هم تعدادی ما به مقصد یک اندازه توسط ایمنی شغلی مردان اهمیت دارد و باید تعدادی بیکاری آ‌نها هم دستور كار داشت. منبرها عاطل می‌کنم که خدمتگر و آقا نباید جایگاه‌كندو بديل شود.

انتهای پیام/آ

[ad_2]

به مقصد برکت دلاوری‌های رژيمان غیور و ارتش مثال ایمنی مثال‌زدنی جلاجل کشور هستیم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار مربوط به حوزه دولت خبرگزاری پارس زيبايي روحانی رئیس خلق، پسفردا(سه‌شنبه four اردیبهشت) جلاجل جمهور مردم شهرستان تبریز، توسط تبیین اینکه مردم غیور و دلير آذربایجان شرقی، همين جرز اصلی کشورایران عزیز ما بوده‌بضع تقریر داشت: مردم عزیز و غیور آذربایجان به مقصد ديباچه سرزمین مردان و زنان نامدار مهتر؛ سرزمین علما و اربابان و شعرا و انقلابیون، سرزمین مقام معظّم رهبری، سرزمین شعرای بزرگی چون شهریار و سرزمین ستّارخان‌ها و باقرخان‌ها و وثوق‌السلام تبریزی.

اوی آدم كردن داد: سرزمین سپاهبد باکری‌ها و باقری‌ها، شفیع‌زاده‌ها، سرزمین لشکر عاشورا، سرزمین مرکز دوم شکاری شهرستان تبریز، سرزمین باضافه طباطبایی و باضافه امینی، شهید قاضی و شهید مدنی و همه اربابان این سرزمین.

روحانی جرم بخش به مقصد مردم آذربایجان شرقی گفت: مردم عزیز و غیور آذربایجان، غيرماذون‌آوران کشورایران، شهرستان تبریز قهرمان، پسفردا یک شهر بار افزونتر ما می‌خواهیم پیوند جدیدی را در عوض ارتقاء آذربایجان و سربلندی کشورایران توسط هم ببندیم.

اوی توسط تبیین اینکه كره زمين اردیبهشت اسم باشليق ماضي four وعده ایمنی، استشهادات، آزادی و ترفیع را دادیم، تاکید انجام بده: این چادرپوش شعار اصلی اردیبهشت اسم باشليق ماضي صفت بويناك و پسفردا برمی‌گردیم به مقصد آنچه که وعده داده بودیم.

رئیس خلق آدم كردن داد: ما پای وعده‌هایمان به مقصد آذربایجان در عوض دریاچه شهر ارومیه، در عوض فرهنگ و زبان ترکی، در عوض ارتقاء وزنه بردار و تیم تراکتور، ایستاده‌ایم. 

اوی توسط تبیین اینکه ما به مقصد هم وعده دادیم سرزمین ما، سرزمین ايمن ساختن و ایمنی باشد تاکید انجام بده: پسفردا به مقصد برکت دلاوری‌های رژيمان پاسداران عزیز و غیور، ارتش جمهوری اسلامی، بسیج ایثارگر و فدارکار، ما مثال ایمنی مثال‌زدنی کشورایران عزیمان هستیم.

اوی آدم كردن داد: ما هر دوال امنیتی را که جلاجل سایه وحدت و انسجام ملت کشورایران بوجود وارد به ذهن و این انسجام و وحدت را آدم كردن می دهیم پاس می داریم.

رئیس خلق تاکید انجام بده: آرامش طلب ما استشهادات صفت بويناك، ما استشهادات زندگی مردم و ارامش بازارگاه را وقايه خواهیم انجام بده، منبرها به مقصد شما مردم مهتر کشورایران و مردم غیور اذربایجان گفت می‌دهم توق آمریکا، صهیونیست‌ها و شماری كره زمين نوستيزي تازي جلاجل شهربان جلاجل ترفیع کشورایران عزیز ما تاثیری نخواهد گذاشت. ايشان که جلاجل کاخ سفید نشسته‌بضع بدانند به مقصد تعهداتشان پایبند باشند یا نباشند، به مقصد تمدن‌كندو پایبند باشند یا نباشند، به مقصد انسانیت‌كندو پایبند باشند یا نباشند ملت مهتر کشورایران و دولت به مقصد نمایندگی كره زمين ملت کشورایران توسط هرگونه توق ايشان و نقشه ايشان توسط قوچ و دولت کشورایران به مقصد نمایندگای كره زمين ملت کشورایران جلاجل مواجه نزد ‌ايشان توسط قاطعیت خواهد ایستاد.

رئیس قوه مجریه به يادماندني انجام بده: مردم عزیز و دلير هیچکس این ملت مهتر را نمی‌تواند مایوس کند و هیچ کس نمی‌تواند امید آینده را كره زمين ملت ما بگیرد. ما كره زمين هر زمان افزونتر مقتدرتر، پای پیمان‌هایمان ایستاده‌ایم اما ارچه کسی بخواهد به مقصد ملت ما و به مقصد پیمان ما خیانت کند بداند عواقب وخیمش شامل حلول كننده كلاه خود ايشان خواهد شد.

روحانی افزود: مردم و دولت کشورایران در عوض جمعناتمام مرحمت ها مختلف جلاجل مواجه نزد ايشان دستور كار‌ریزی کرده باریک. ما مشکلی را پیش رو نخواهیم داشت. ارچه مشکلی داریم توسط دستگاه بافندگي پرکفایت ملت کشورایران آن را گدازش و فصل خواهیم انجام بده.

رئیس‌خلق تقریر داشت: به مقصد همین دلیل ما در عوض ‌استشهادات مردم تصمیمات قاطع و محکمی راجع به مقصد سعر کشور اتخاذ کردیم، کسی نگران واردات و نتیجه نباشد، کسی نگران کالاهای باروح نیاز کشور نباشد،‌ما جلاجل مواجه نزد توق خارجی و شماری كره زمين بيگانگان کوته‌بین جلاجل داخل دستور كار‌ریزی قاطعی را اعمال داده‌ایم، جمعناتمام نیازمندی‌های کشور توسط سعر ۴۲۰۰ تومانی واصل خواهد شد. جمعناتمام کالاهای اساسی توسط بدون شك قیمت قبل واصل کشور خواهد شد.

اوی اضافه انجام بده: مردم هیچگونه نگرانی در عوض واردات نداشته باشند، واردات جلاجل پايار ارچه ۵۰ میلیارد دلار بوده، ارچه امسال ۶۰ میلیارد دلار باشد به حضور رسيدن ما ارچه ۱۰ میلیارد دلار بوده و ۲۰ میلیارد دلار باشد ما نگرانی نداریم.

رئیس قوه مجریه تقریر داشت: نتیجه غیرنفتی ما جلاجل ماه فروردین امسال نسبت به مقصد پايار ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده حكماً واردات ما هم ۷ درصد هم افزایش پیدا کرده اما جلاجل مواجه نزد ۷ درصد افزایش واردات ۱۵ درصد افزایش نتیجه داریم، هرگونه مشکلی جلاجل این زمینه دولت مسئول باریک آن را گدازش کند.

اوی آدم كردن داد: كره زمين همه ارکان کشور تشکر و سپاسگزاری می‌کنم، كره زمين مجلس شورای ا سلامی، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و كره زمين همه مردم کشورایران که همين تضمين مهتر تصمیمات ديسيپلين و دولت بوده‌بضع، مسیرمان و راهمان را به مقصد عنایت آدم كردن خواهیم داد، مسیر ما، مسیر توسعه کشور باریک. مردم پسفردا جلاجل مدیر آذربایجان three هزار میلیارد ده ريال مطرود گشتن و پروژه واگشايي انجام خواهد شد.

روحانی تاکید انجام بده: پسفردا در عوض ۶ هزار میلیارد ده ريال مطرود گشتن و پروژه کلنگ‌زنی انجام خواهد شد و يكم فعالیت جلاجل این مدیر سرخرگ انجام خواهد شد. منبرها به مقصد مردم عزیز می‌گویم در عوض توسعه صنایع معدنی مدیر که توقفی جلاجل یک پروژه بااستعداد شوق زده لمس ایجاد شده صفت بويناك اعلام می‌کنم نحو داده‌مام این توقف برداشته شود. 

رئیس خلق به يادماندني انجام بده: فعالیت لمس سونگون يكم خواهد شد. اشتهازا در عوض مردم و ترفیع پیش پای این مدیر خواهد صفت بويناك، ولايت جمعه عزیز و نگارستان و حرمت‌داشته جلاجل این گفتاري اعلام کردند ما نیاز به مقصد ارتقای صحه و علاج بخش و امکانات پیوند کبد جلاجل آذربایجان داریم، منبرها الان به مقصد شما اعلام می‌کنم پسفردا اولین پیوند کبد جلاجل شهرستان تبریز اعمال شد.

رئیس قوه مجریه گفت: منبرها كره زمين مردم غیور آذربایجان به مقصد خاطره ها اصلي‌كندو، ایثارشان، کارشان، کوشش‌كندو تشکر می‌کنم، جلاجل هیات وزیران وقتی مطرود گشتن‌های آذربایجان و شهرستان تبریز مطرح شد آنجا همه وزرا به مقصد همزباني كره زمين کار و کوشش بی‌وقفه این مردم و پروژه‌های مهتر تکنیک و معدنی جلاجل این مدیر و تعهدشان نسبت به مقصد بانک‌ها که کمترین صفت استوار جلاجل زمینه نسيه‌های بانکی باریک و ایضاً نظافت این شهر و نبودن گدا جلاجل این شهر سربلندي کردند.

روحانی گفت: دولت و ملت کشورایران به مقصد آذربایجان می‌بالد و به مقصد آذربایجان و شهرستان تبریز سربلندي می‌کند. اینکه خیران این مدیر در عوض صحه و علاج بخش آن همه مبارزه کردند ۱۰۰ نفر خیر فداکار جلاجل این مدیر جلاجل درافتادن ۵ اسم باشليق ماضي ۲۶۰ میلیارد ده ريال در عوض علاج بخش و صحه هزینه کردند.

رئیس‌خلق تاکید انجام بده: دولت هم درمقابل جلاجل درافتادن ۵ اسم باشليق ماضي ۸۰۰ میلیارد ده ريال در عوض تندرستي و علاج بخش مردم جلاجل این مدیر هزینه کرده، ما مثال واگشايي مطرود گشتن‌های مختلف برخودهموار كردن پایان امسال و پایان دولت جلاجل زمینه صحه و علاج بخش خواهیم صفت بويناك.

روحانی زبان ترکی را یکی كره زمين افتخارات و گل‌های معطّر سرزمین کشورایران حالی و تاکید انجام بده: ما باید به مقصد این سرزمین و به مقصد این مردم و به مقصد ایثار این مردم سربلندي بکنیم.

اوی دریاچه شهر ارومیه را كره زمين تعهدات دولت حالی و تقریر داشت: منبرها به مقصد مردم شهرستان تبریز و آذربایجان و آذربایجان غربی و شهربان مغرب کشور اعلام می‌کنم؛ مردم خوشایند توجه کنید؛ ارچه مبارزه‌های دولت یازدهم و دوازدهم كره زمين اسم باشليق ۹۲ نيستي، شهریور اسم باشليق ماضي؛ یعنی شهریور ۹۶ شما چیزی به مقصد غيرماذون دریاچه شهر ارومیه نداشتید.

اوی آدم كردن داد: صفت پايمرد می‌کنیم صاحبنظران، محققین، دانشگاهیان هزیمت دهند؛ ارچه روند دریاچه شهر ارومیه، روند ماضي صفت بويناك، جلاجل شهریور ۹۶ دریاچه شهر ارومیه به مقصد صفت منسوب به طوس کامل خشک شده صفت بويناك. پسفردا منبرها به مقصد شما اعلام می‌کنم؛ دولت یازدهم، كورس هزار و دویست میلیارد ده ريال در عوض دریاچه شهر ارومیه هزینه کرده باریک.

روحانی توسط تبیین اینکه منبرها به مقصد شما گفت می‌دهم دریاچه شهر ارومیه به مقصد ديباچه نگین کشورایران باقی خواهد ماند تاکید انجام بده: دولت به مقصد ديباچه یکی كره زمين تعهدات كلاه خود به مقصد وظایفش جلاجل برابر دریاچه شهر ارومیه عمل خواهد انجام بده. همین الان مطرود گشتن و پروژه‌های متعددی توسط قيمت زیاد كره زمين هزار میلیارد ده ريال در عوض احیای دریاچه شهر ارومیه  جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک.

رئیس‌خلق آدم كردن داد: منبرها كره زمين مسئولین ستاد احیاء و کسی که جلاجل دولت یازدهم متعهد این ستاد بوده و پسفردا جزء هیئت وزیران باریک، پسفردا به مقصد ديباچه معاف رئیس خلق باریک؛ كره زمين ایشان مدعا‌مام و به مقصد منبرها گفت داده برخودهموار كردن پایان دولت دوازدهم، ارتفاع پيمان دریاچه شهر ارومیه، یک چهارده گره اضافه خواهد شد.

اوی توسط تبیین اینکه ما به مقصد تعهدات‌مان برخودهموار كردن جایی که جلاجل توان داشته باشیم، عمل خواهیم انجام بده تاکید انجام بده: ما به مقصد تعهداتی که به مقصد مردم آذربایجان داده‌ایم، پایبند هستیم.

روحانی پيمان، راه، صحه و علاج بخش را بااستعداد‌ترین پروژه‌های ماضي و آینده حالی و افزود: سدهایی که جلاجل نحو کار باریک به مقصد ديباچه ضمانت نامه ماست، جلاجل زمینه راه و پيوندها ما به مقصد تعهدمان عمل خواهیم انجام بده.

اوی توسط تبیین اینکه ما جلاجل سفيران ماضي به مقصد شما ۲۳ مطرود گشتن و پروژه گفت دادیم تقریر داشت: مقداری که كره زمين دیدگاه تعادل آرامش طلب صفت بويناك تعادل بگذاریم زیاد كره زمين آنچه گفت دادیم، تعادل واجب شده گذاشته شده باریک، ولي كره زمين ۲۳ مطرود گشتن و پروژه‌ای که جلاجل سفيران قبل به مقصد مردم وعده دادیم، ۱۸ پروژه عمل شده و ۵ پروژه جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک.

رئیس‌خلق آدم كردن داد: منبرها جلاجل همین مكان به مقصد شما وعده می‌دهم؛ دولت مسئول باریک همه آن پروژه‌ها را برخودهموار كردن پایان آدم كردن دهد.

روحانی توسط تبیین اینکه می‌دانم بزرگراه شهرستان اهر به مقصد شهرستان تبریز، جزء وعده‌های دولت یازدهم بوده تقریر داشت: پسفردا ۵۰ درصد آن عملی شده و ۵۰ درصد افزونتر جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک. مامّا جزء ضمانت نامه دولت باریک.

اوی آدم كردن داد: مقدار اعتباری که واجب شده صفت بويناك ما در عوض این بزرگراه بگذاریم، ۹۰ میلیارد ده ريال صفت بويناك. ما ۱۰۴ میلیارد ده ريال وام گذاري کردیم. مامّا جلاجل عین حلول كننده، این پروژه جمعناتمام نشده باریک. باقی‌مابقي این پروژه ثمار كفالت ماست که اعمال خواهیم داد.

رئیس‌خلق، راه‌پولادين میانه به مقصد شهرستان تبریز را جزء وعده‌های دولت حالی و تقریر داشت: ان‌شاءالله برخودهموار كردن هفته آینده ریل‌گذاری به مقصد صفت بوستاني‌پررونق خواهد رسید و امسال راه‌پولادين صفت بوستاني‌پررونق واگشايي خواهد شد و به مقصد آدم كردن آن به مقصد سمت شهرستان تبریز هم مسئول هستیم و آن را آدم كردن خواهیم داد.

روحانی آدم كردن داد: منبرها می‌خواهم به مقصد مردم بگویم پای آنچه به مقصد شما وعده دادیم ایستاده‌ایم. علی‌رغم سختی‌ها و مشکلاتی که شما می‌دانید پیش پای دولت باریک؛ شما بحمدلله جلاجل آذربایجان امسال كره زمين رحمت آسمانی و الهی بهره ور بودید و وضع بارندگی جلاجل آذربایجان نسبت به مقصد پايار مرغوبيت بوده باریک. نسبت به مقصد بلندمدّت هم مرغوبيت بوده باریک. مامّا جلاجل عین حلول كننده، جلاجل مدیر‌هایی ما توسط سختی‌ها و مشکلات فراوانی جلاجل زمینه پيمان کشاورزی، پيمان صنعت و حتی جلاجل شماری جاها در عوض پيمان آشامیدن توسط مشکلات مواجه هستیم.

اوی توسط تبیین اینکه دولت مسئول باریک که آن‌ها را اعمال دهد تقریر داشت: کمیته سه نفره به ‌دست آوردن نیرو، به ‌دست آوردن کشاورزی و معاف محیط زیست به مقصد ديباچه یک مسئولیت بااستعدادّ، اسم مكلف پيمان جلاجل کشور را كنار زدن خواهند انجام بده.

روحانی توسط تبیین اینکه ما به مقصد آنچه که پيوسته كاري به مقصد آذربایجان بوده و وعده داده‌ایم عمل خواهیم انجام بده تاکید انجام بده: بدانید جلاجل دولت یازدهم three هزار و نهصد و نود و هفت میلیارد ده ريال در عوض پروژه‌های مختلف جلاجل آذربایجان هزینه کرده باریک؛ یعنی كورس و یک دهم مواجه نزد چهارسال قبل كره زمين دولت یازدهم. ارچه چهارسال دولت یازدهم را توسط چهارسال قبل كره زمين آن مقایسه کنید زیاد كره زمين كورس مواجه نزد؛ كورس و یک دهم مواجه نزد هزینه کرده‌ایم و جلاجل این سفيران هم ۲۸ مطرود گشتن و پروژه را به مقصد مردم آذربایجان گفت می‌دهیم و پسفردا عصر جلاجل شورای اداری تشریح خواهد شد.

رئیس‌خلق آدم كردن داد: وعده‌ی دولت به مقصد مردم آذربایجان شرقی جلاجل این سفيران، ۱۱۸۸ میلیارد ده ريال خواهد صفت بويناك و ما ان‌شاءالله به مقصد این وعده عمل می‌کنیم.

اوی آدم كردن داد: این رقم، غیر كره زمين ۷۳۵ میلیاردی باریک که كره زمين طریق صندوق توسعه در عوض این مدیر اعمال خواهیم داد. ان‌شاءالله همه مطرود گشتن‌ها و پروژه‌هایی که اعمال شده، در عوض مردم مبارک باشد و همه آن‌هایی که  جلاجل این سفيران وعده می‌دهیم، به مقصد شهرك نشين و قوه الهی كنار زدن خواهیم انجام بده.

روحانی توسط تبیین اینکه به مقصد ایمنی کشور، استشهادات کشور و به مقصد آزادی و ترفیع کشور مطمئن باشید، به مقصد نامگذاری اسم باشليق ۹۷ اشاعت انجام بده و افزود: همه ما باید زیاد كره زمين اسم باشليق‌های ماضي در عوض حمایت اشکال داخلی مبارزه کنیم و این مبارزه را دولت به مقصد شهرك نشين و قوه الهی جلاجل کنار مردم اعمال خواهد داد. شاد و موفق و پیروز باشید.

انتهای پیام/

[ad_2]

پرداخت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سود سپرده توسط ۲۰ بانک بورسی/ ۵ بانک بیش از درآمد سود سپرده دادند

[ad_1]

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر چند که صورت‌های مالی همه بانک‌ها در دسترس نیست اما صورت‌های مالی سال ۹۵ بانک‌های بورسی می‌تواند تصویری از وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتبار در پایان سال ۹۵ را ارائه کند.

در گزارش قبل ارقام سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه منتشر شد که براساس آن از مجموع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری فقط ۴ بانک نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر داشتند.

گزارش فعلی به بررسی ارقام سود تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها، سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و مازاد سود اعطایی پرداخته است.

طبق جدول زیر از مجموع ۲۰ بانک بررسی شده، سود تسهیلات و وجه التزام کسب شده با ۲۲٫۷ درصد افزایش ۹۸ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها با ۳٫۶ درصد رشد ۲۰ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان بوده است.

نکته دیگر قابل تامل در ارقام تجمیعی مجموع سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و تفاوت آن با سود تسهیلات اعطایی است. این ۲۰ بانک در سال ۹۵ رقمی بالغ بر۱۰۸ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال ۹۴ به میزان ۱۹٫۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

این کسری ۹ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومانی با اختصاص بخشی از درآمد بانک‌ها از سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها جبران شده است، البته همانطور که ارقام زیر نشان می‌دهد شکاف درآمد ناشی از سود تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران  از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ کاهش یافته است.

ارقام زیر نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مشاع بانک به سود علی‌الحساب سپرده‌ها، با وجود رشد قابل درآمد از محل سود تسهیلات، اندکی هم کاهش یافته و از ۱۰۹٫۹ درصد به ۱۰۹٫۷ درصد رسیده است. 

طبق مقررات و ضوابط بانکی سپرده‌گذار در سود حاصله از درآمد مشاع بانک شریک است و پس از کسر حق‌الوکاله یا کارمزد، کل درآمد مشاع به سپرده‌گذار باید پرداخت شود، اما یکی از نکات قابل تامل در این گزارش، عدم تناسب نسبت کل درآمد مشاع برخی بانک‌ها به سود علی‌الحساب پرداختی است به طوری که ۵ بانک‌ سامان، شهر، دی، ایران زمین و گردشگری بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده‌اند. این منابع یا از سود غیرمشاع بانک پرداخت شده و یا از وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران جدید اعطا شده است.

* مجموع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۹۸،۸۱۵ ۸۰،۵۳۲ ۲۲٫۷+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۲۰،۳۸۵ ۱۹،۶۶۶ ۳٫۶+
جمع درآمد‌های مشاع  ۱۱۹،۲۰۰ ۱۰۰،۱۹۸ ۱۸٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۰۸،۶۴۲ ۹۱،۱۲۴ ۱۹٫۲+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۴،۰۹۴ ۶،۵۲۱ ۳۷٫۲

 

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴
نسبت سود تسهیلات اعطایی به سود علی‌‌الحساب سپرده‌ها ۹۰٫۹ درصد ۸۸٫۴ درصد
نسبت کل درآمد مشاع به سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۱۰۹٫۷ درصد ۱۰۹٫۹ درصد
سهم سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری‌ بانک از کل درآمد مشاع ۱۷٫۱ درصد ۱۹٫۶ درصد
نسبت سود مازاد مصوب پرداختی به کل درآمد مشاع* ۳٫۴ درصد ۶٫۵ درصد

* در صورتی که سود مازاد اعطایی در بانک‌هایی که درآمد مشاع و سود علی الحساب پرداختی آنها رعایت نشده را هم لحاظ شود، سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذارا بسیار فراتر از رقم فعلی نشان داده خواهد شد.

* ارقام به میلیارد تومان/ به تفکیک بانک

* بانک سامان

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۲،۱۸۰ ۲،۸۱۶ ۲۳-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۶۶۱ ۲۱۲ ۲۱۲+
جمع درآمد مشاع ۲۸۴۲ ۳۰۲۸ ۶-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها ۳،۱۵۳ ۳۰۴۹ ۶٫۱-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۳،۱۵۴ ۳،۱۳۱ ۰٫۷+
مازاد سود سپرده پرداختی ۱٫۷ ۸۱ ۹۷٫۹-

 

* بانک شهر

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۴،۹۰۱ ۲،۹۷۳ ۶۵+
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۵۹۰ ۵۸۵ ۱+
جمع درآمد مشاع ۵،۴۹۱ ۳،۵۵۸ ۵۴+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۵،۹۴۶ ۴،۱۱۷ ۴۴٫۴+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۶،۴۷۴ ۴،۵۰۶ ۴۳٫۶+
مازاد سود سپرده پرداختی ۵۲۸ ۳۸۹ ۳۵٫۷+

 

* بانک دی

عنوان سال
۹۵
سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۲،۵۰۷ ۱،۹۹۸ ۲۵+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۵۲۱ ۹۲۹ ۴۴-
جمع درآمد مشاع ۳،۰۲۸ ۲،۹۲۷ ۳+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۳،۴۸۰ ۲،۶۰۷ ۳۳٫۴+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۳،۶۸۵ ۲،۷۴۳ ۳۴٫۳+
مازاد سود سپرده پرداختی ۲۰۴ ۱۳۶ ۵۰+

 

*بانک آینده

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱۰،۲۲۶ ۶،۸۸۷ ۴۸+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۵،۲۸۵ ۲،۶۳۶ ۱۰۰+
جمع درآمد مشاع ۱۵،۵۱۱ ۹،۵۲۳ ۶۳+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱۳،۷۶۵ ۹،۱۱۱ ۵۱+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۳،۹۳۲ ۹،۵۷۴ ۴۵٫۵+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۱۶۶ ۴۶۳ ۶۴٫۱-

 

* بانک صادرات

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱۴،۹۹۲ ۹،۲۶۴ ۶۲+
سود سرمایه‌گذاری ۱،۴۲۱ ۲،۳۸۴ ۴۰-
جمع درآمد مشاع ۱۶،۴۱۴ ۱۱،۶۴۸ ۴۱+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱۳،۶۱۵ ۱۱،۶۴۸ ۱۶٫۸+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۳،۶۱۵ ۱۲،۵۰۵ ۸٫۸+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۸۵۶ #

 

* بانک ملت

عنوان سال ۹۵ سال
۹۴
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱۴،۱۸۳ ۱۲،۵۸۸ ۱۳+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۲،۹۸۰ ۱،۹۵۹ ۵۲+
جمع درآمد مشاع ۱۷،۱۶۴ ۱۴،۵۴۸ ۱۸+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱۵،۷۹۵ ۱۱،۹۷۴ ۳۱٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۴،۷۸۷ ۱۳،۶۰۱ ۸٫۷+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۱،۰۰۷ ۱،۶۲۶ ۳۸-

 

* بانک پارسیان

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسیهلات و وجه التزام ۷،۱۹۷ ۶،۵۶۰ ۱۰+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱،۴۱۶ ۱،۹۸۷ ۶۱۳+
جمع درآمد مشاع ۸،۶۱۴ ۷،۶۵۹ ۲۷+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها ۸،۰۴۷ ۶،۱۹۳ ۲۹٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۸۸۲۴ ۸،۵۵۵ ۳٫۱+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها ۷۷۶ ۲،۳۶۱ ۶۷٫۱-

 

* پست بانک

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۵۹۵ ۵۴۱ ۱۰+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۹۷ ۱۳۴ ۲۷-
جمع درآمد مشاع ۶۹۲ ۶۷۵ ۳+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۴۹۳ ۵۲۰ ۵٫۲
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۴۹۳ ۵۲۰ ۵٫۲
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۰ _

 

* بانک خارومیانه

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۶۴۲ ۵۹۳ ۸+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱۶۲ ۸۰ ۱۰۲+
جمع درآمد مشاع ۸۰۵ ۶۷۴ ۱۹+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۵۳۵ ۴۸۲ ۱۰٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۵۷۴ ۴۸۸ ۱۷٫۶+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۳۹ ۶٫۲ ۵۵۰+

 

* بانک تجارت

عنوان سال
۹۵
سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱۴،۶۶۱ ۱۰،۸۷۴ ۳۵+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱،۸۱۳ ۲،۲۷۶ ۲۰-
جمع درآمد مشاع ۱۶،۴۷۴ ۱۳،۱۵۱ ۲۵+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱۳،۱۳۸ ۱۱،۷۲۷ ۱۲٫۰۳+
سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۳،۱۳۸ ۱۱،۷۲۷ ۱۲+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۰ ۰

* این بانک مابهالتفاوت سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در صورت مالی خود به شکل دقیق درج نکرده است.

* بانک قرض‌الحسنه رسالت

عنوان سال
 ۹۵
سال
۹۴
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۰ ۰ ۰
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۰ ۰ ۰
جمع درآمدهای مشاع ۰ ۰ ۰
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۰ ۰ ۰
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۰ ۰
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۰ ۰

* بانک قرض‌الحسنه رسالت، همه سپرده‌ها را در قالب سپرده قرض‌الحسنه جذب کرده و به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند و بانک فقط از محل کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی درآمد به دست می‌آورد.

* بانک سینا

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۲،۳۲۸ ۲،۲۲۰ ۵+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۴۶۳ ۶۴۷ ۲۸-
جمع درآمد مشاع ۲،۷۹۱ ۲،۸۶۷ ۳-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۲،۱۴۵ ۲،۳۶۴ ۹٫۲-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۲،۳۲۴ ۴،۴۶۰ ۴۷٫۸-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۱۷۹ ۹۶ ۸۶٫۴+

 

*بانک مهر اقتصاد

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۷،۹۹۹ ۶،۷۲۸ ۱۹+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱،۴۲۷ ۲،۵۱۸ ۴۳-
جمع درآمد مشاع ۹،۴۲۶ ۹،۲۴۵ ۲+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۸۰۳ ۸۳۲ ۳٫۴-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۸،۱۰۵ ۸۳۷ ۳٫۲-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۷۹ ۶۲ ۲۷٫۴+

 

* اقتصاد نوین

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۵،۰۲۷ ۶،۱۴۵ ۱۸-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۴۷۱ ۳۴۵ ۲۶+
جمع درآمد مشاع ۵،۴۹۸ ۶،۵۰۹ ۱۶-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۴،۵۴۹ ۵،۶۴۷ ۱۹٫۴-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۵،۳۲۷ ۵،۶۶۲ ۵٫۹-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۷۷۸ ۱۵ ۵۰۸۶+

 

*بانک کارآفرین

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱،۶۹۸ ۱۸۷۰ ۹-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱۷۰ ۲۰۹ ۱۹-
جمع درآمد مشاع ۱۸۶۹ ۲۰۷۹ ۱۰-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱،۴۱۱ ۱،۵۵۸ ۹٫۴-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱،۴۹۰ ۱،۶۲۰ ۸-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۷۹ ۶۲ ۲۷٫۴+

 

* انصار

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام  ۳،۱۲۲ ۳،۳۴۲ ۷-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۶۲۸ ۴۳۰ ۴۶+
جمع درآمد مشاع ۳۷۵۰ ۳۷۷۲ ۰٫۵-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۳۹۵۱ ۳۱۴۲ ۱۹٫۵+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۲،۹۴۸ ۳۰۱۰ ۲٫۰۵-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۳ ۱۳۲ ۹۷٫۷-

 

*ایران زمین

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۵۴۱ ۵۵۰ ۲-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱،۹۳۳ ۱،۶۷۷ ۱۵٫۲+
جمع درآمد مشاع ۲۴۷۴ ۲۲۲۷ ۱۰٫۱+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۲،۳۹۲ ۱۹۹۶ ۱۹٫۸+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۲،۶۱۲ ۲۰۰۷ ۳۰٫۱+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۲۲۰ ۱۱ ۱۹۰۰+

 

* موسسه اعتباری کوثر

عنوان سال
۹۵
سال
۹۴
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۲،۵۵۰ ۲،۰۷۵ ۲۳+
سود سرمایه‌گذری و سپرده‌گذاری ۱۹۹ ۴۵ ۳۳۷+
جمع درآمد مشاع ۲،۷۴۹ ۲،۱۲۰ ۳۰+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۲،۴۸۶ ۲،۸۵۷ ۱۳-
سود علی‌الحساب پرداختی به پرده‌ها ۲،۴۹۵ ۲،۷۸۰ ۱۰٫۲-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۸٫۹ ۱۳٫۴ ۳۳٫۵-

 

* موسسه اعتباری ملل

عنوان سال
 ۹۵
سال
۹۴
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱،۹۹۳ ۱،۳۷۳ ۴۵+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱۴۸ ۳۶۴ ۵۹-
جمع درآمد مشاع ۲،۱۴۱ ۱،۷۳۷ ۲۳+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱،۸۴۹ ۱،۳۹۱ ۳۲٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱،۸۶۹ ۱،۴۴۸ ۲۹+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۲۰ ۵۹ ۶۶٫۱-

 

* بانک گردشگری

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱،۴۷۳ ۱،۱۳۵ ۳۱+
درآمد سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۵۴۵ ۲۴۹ ۱۱۸+
جمع درآمد مشاع ۲،۰۱۸ ۱،۳۸۴ ۴۵٫۸+
سهم سپرده‌گذاران از سود مشاع ۱،۷۷۵ ۱،۲۲۲ ۴۵٫۲+
جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران به مصارف مشاع ۱،۰۰۲ ۵۶۷ ۷۶٫۷+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران ۲،۷۹۱ ۱،۷۹۸ ۵۵٫۲+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران ۲۷۹۶ ۱۹۵۰ ۴۳٫۳+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران ۵ ۱۵۲ ۹۶٫۷-

انتهای پیام/م

 

[ad_2]

مدل‌های تبرئه پيمان کشورعمان به مقصد مشهد و پيمان خزر به مقصد سمنان «نیاز کاذب» باریک/ مسئولان در عوض مدیریت تنش زايي پيمان هنگام ولادت ندارند

[ad_1]

دليل میان‌آبادی جلاجل گفت و گوی تفصیلی توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس معتقد باریک وقتی می گوییم تنش زايي پيمان، باید اول بدانیم که تنش زايي چیست و لازمه و الزامات آن چیست؟ لازمه تنش زايي پيمان مدیریت تنش زايي باریک، ۲۰ اسم باشليق می باریک تنش زايي پيمان داریم و كلام می شود در عوض گدازش مشکل ناچیز آبی واصل اقدامت بنیادی شوید مادام تغییر رویکردهای جدی را جلاجل مشكل سازي پيمان داشته باشیم، اما جلاجل جواب ديباچه می شود مجال مهلت نداریم.

همین می شود که سدسازی فروغ می گیرد و آن وقت پروژه تبرئه پيمان ابتر شدن می شود.

میان‌آبادی که كره زمين دانشگاه باانسجام دلف کشورهلند جلاجل دورودورنگ دکترا فارغ التحصیل شده و دورودورنگ پسا دکترا را جلاجل دانشگاه باانسجام و نامي MIT گذرانده باریک، می‌گوید: به مقصد دلیل اینکه همواره كلام انجام خواهد شد ناچیز آبی داریم احتمالاً کسی هم این را باور نمی‌کند به چه جهت که جلاجل شهرستان تهران قريب ۱۰ اسم باشليق باریک که همواره کمبود پيمان و تنش زايي جدی پيمان را می‌شنوند. حلول كننده سؤال این باریک که کدام یک كره زمين نواحي شهرستان تهران جلاجل این اسم باشليق‌ها توسط قطعی پيمان مواجه شده باریک.

اندام هیات علمی دانشگاه تربیت معلمي جلاجل اسم مورد تبرئه پيمان نیز می‌گوید: مکرر مطرح کرده و كلام‌مام که مطلقاً توسط مدل تبرئه پيمان پرخيده یا سليم النفس نیستم. شاید چندی عزیزان محیط زیستی بگویند که تبرئه پيمان مطلقاً بد باریک. اما بنده این را نمی‌گویم که مطلقا و غير طراز اول همه بد باریک،اما ارچه پژوهش ها اجتماع و توسط رویکردهای صحیح لفظ گیرد بیاندازه كره زمين مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورایران یقیناً توجیه علمی، اقتصادی، فنی و اجتماعی ندارد.

او توسط این ديباچه که بد مصرفی پيمان مهجور مختص مردم و کشاورزان نیست تاکید می‌کند: بیشترین رتبه بد مصرفی را باید به مقصد سیاستگذاران پيمان اختصاص داد، لذا هیچ‌هنگام ولادت نمی‌توان یک راهکار يك جهت در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی جلاجل کشور ایجاد انجام بده.باید نشاني تغییر پارادایم و تغییر رویکرد حرکت کنیم به چه جهت که در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی نمی‌توان یک راه گدازش يك جهت قابل تصور شد، پوشيدگي قبل كره زمين رویکردها، تغییر سیاستگذاری نیز باید داشته باشیم.

میان آبادی در عرض جلاجل اسم مورد دیپلماسی پيمان نیز می‌گوید تصور انجام خواهد شد دیپلماسی پيمان احكام و احكام توسط وزارتخانه نیرو و امور خارجه باید اعمال شود. جلاجل حالیکه اینگونه نیست و باید نهادها و دائم الخمر مختلف نظیر وزارت راه و شهرسازی، نفت، دائم الخمر شهرهاي ساحلي، وزارت مقاتل کشاورزی و دائم الخمر محیط زیست جلاجل دیپلماسی پيمان دخیل باشند.

مشروح گفت و گوی تفصیلی توسط دليل میان آبادی اندام هیات علمی دانشگاه تربیت معلمي را توسط هم می خوانیم:

*پارس: آیا موافقید که جلاجل کشور تنش زايي پيمان داریم، تحلیلی كره زمين موقعیت مناجاتگري كردن پيمان کشور ارائه کنید.

میان آبادی: وقتی می گوییم تنش زايي پيمان، باید اول بدانیم که تنش زايي چیست و لازمه و الزامات آن چیست؟ لازمه تنش زايي پيمان مدیریت تنش زايي باریک وقتی كلام انجام خواهد شد یک تنش زايي مثل زلزله داریم وقتی زلزله رخ می‌دهد باید مدیریت زلزله و تنش زايي اعمال داد جلاجل مدیریت تنش زايي كنار زدن مدیریت اصولی نیستند و احكام و احكام مثل زلزله به مقصد كنار زدن مدیریت زلزله و تنش زايي هستید و افزونتر ساخت‌وساز و اقدامات اصولی معنی نمی‌دهد. اسم مكلف این باریک که ۱۵ یا ۲۰ اسم باشليق باریک كلام انجام خواهد شد تنش زايي پيمان داریم و جلاجل این اختصاصی هر زمان به مقصد مسئولان کشور كلام انجام خواهد شد واصل اقدامات بنیادی شوید مادام تغییر رویکردهای جدی را جلاجل اسم مكلف پيمان داشته باشیم ديباچه می‌کنند که مجال مهلت نداریم چون تنش زايي مناجاتگري كردن پيمان داریم.

پشت بام این انجام خواهد شد که سدسازی فروغ می‌گیرد و صفت انحصارطلب انجام خواهد شد، آن وقت پروژه تبرئه پيمان ابتر شدن انجام خواهد شد. وقتی كلام انجام خواهد شد به مقصد جای تبرئه پروژه پيمان تا چه وقت هزار میلیارد تومانی در عوض یک شهر می‌خواهید ۲۵ میلیون چهارده گره مکعب پيمان تبرئه دهید و وقتی که پرسیده می شود توسط مقیاس بسیار کمتری كره زمين این بي پروايي كردن می توان بدون شك مقدار پيمان را جلاجل مقصد توسط مدیریت مسئلت و رویکردهای نوین ایجاد کنید به چه جهت این کار را نمی‌کنید؟ مسئولان می‌گویند چون تنش زايي پيمان داریم و مجال مهلت نداریم.

حلول كننده تا چه وقت اسم باشليق باریک که می‌گوییم تنش زايي پيمان داریم حدوداً ۲۰ اسم باشليق باریک که همواره این تنش زايي پيمان مطرح و اعلام شده باریک.

یعنی زیاد كره زمين یک هزل گويي باریک که همواره جلاجل ظهور مدیریت تنش زايي می‌کنیم. حلول كننده تصور کنید که زلزله‌ای که اسم باشليق ماضي جلاجل شهرستان کرمانشاه رخ داد هر اسم باشليق رخ دهد یعنی ۲۰ اسم باشليق باید مدیریت تنش زايي در عوض زلزله شهرستان کرمانشاه اعمال شود و حلول كننده تصور کنید هر اقدامی که مدعا شود در عوض این شهر اعمال شود بگویند زمان نداریم و كره زمين همه بدتر اینکه این مدیریت تنش زايي لوث و عادی خواهد شد

 *پارس:سؤالی که مطرح باریک این باریک که جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد دلیل اینکه همواره كلام انجام خواهد شد ناچیز آبی داریم، کسی افزونتر تنش زايي را باور نمی ‌کند.

میان‌آبادی: دقیقاً همینطور باریک. شهروندان جلاجل شهرستان تهران شاید قريب ۱۰ اسم باشليق باریک که همواره کمبود پيمان و تنش زايي جدی پيمان را می‌شنوند. حلول كننده سؤال این باریک که کدام یک كره زمين نواحي شهرستان تهران جلاجل این اسم باشليق‌ها توسط قطعی پيمان مواجه شده باریک؟ مگرنه اینکه هنوز استخرها مالامال كره زمين پيمان باریک مگرنه اینکه توسط پيمان شهری خودرو نظيف انجام خواهد شد؟ پشت بام هر چقدر بیلبورد مونس شود و ضبط كردن لفظ گیرد شهروندان می‌گویند که ۱۰ – ۱۵ اسم باشليق باریک همواره کمبود پيمان و تنش زايي پيمان را می‌شنوم اما هنوز پيمان شرب ما فك نشده باریک پشت بام این هشدارها توسط شواهدی که منبرها میبینم همخوانی ندارد،صحیح نیست و در عوض شهروندان سریع بی تاثير شده باریک.

*پارس:یعنی تنش زايي پيمان نداریم؟

میان‌آبادی: بنده می‌گویم كره زمين پیمان بحرانی ماضي‌ایم. به چه جهت که تنش زايي دارای تا چه وقت ویژگی باریک؛ اولین ویژگی معاذاله وجود داشتن آن باریک، دوم غیرقابل پیش‌بینی باریک و سوم دینامیک باریک. یک بیمار وقتی به مقصد دکتر مرحله ها می‌کند و می‌گوید منبرها سه ماه باریک گريبانگير تنش زايي روحی شده‌مام دکتر هم در عوض او تجویزی اعمال و مشکلات را در عوض او واگو می‌کند. اما یک نفر نمی‌گوید که ۱۵ اسم باشليق باریک گريبانگير تنش زايي روحی هستم. پشت بام باید گفت که این فرد بیمار روحی باریک و مشکل روحی دارد. لذا باید تمركزفكر شود که آیا توسط تنش زايي مواجه هستیم یا نیستیم. كاربرد كره زمين کلمه تنش زايي اشکالی ندارد اما كاربرد نامناسب كره زمين این واژه‌ها باعث انجام خواهد شد که رویکردهای ما غلط باشد مثل مقابله توسط خشکسالی یا مقابله توسط سیل یا مقابله توسط تغییر اقلیم. مگر می شود توسط اینها مقابله انجام بده؟

*پارس:اشارت کردید که چندین هزار میلیارد ده ريال هزینه انجام خواهد شد مادام ۲۵ میلیون چهارده گره مکعب پيمان تبرئه یابد حلول كننده سؤال این باریک که آیا اصولاً تبرئه پيمان مفید باریک یا خیر؟ و اینکه آیا درست باریک که به مقصد جای تبرئه پيمان، خواهد شد را نقل مكان کنیم؟

میان‌آبادی: بنده مکرر مطرح کرده و كلام مام که مطلقاً توسط مدل تبرئه پيمان پرخيده یا سليم النفس نیستم. شاید چندی عزیزان محیط زیستی بگویند که تبرئه پيمان مطلقاً بد باریک، اما بنده این را نمی‌گویم که مطلقا و غير طراز اول همه بد باریک.  اما ارچه پژوهش ها اجتماع و توسط رویکردهای صحیح لفظ گیرد بیاندازه كره زمين مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورایران یقیناً توجیه علمی، اقتصادی، فنی و اجتماعی ندارد. یعنی که ما می‌گوییم که تا چه وقت تبرئه پيمان را غيرماذون ببرید که دارای پژوهش ها اجتماع هستند. كره زمين دورنما علمی در عوض مثال پژوهش ها تبرئه پيمان خزر به مقصد سمنان یا کشورعمان به مقصد مشهد که ادعا می شود مطالعاتشان تکمیل شده باریک به مقصد هیچ ديباچه پژوهش ها اجتماع ندارند.

حتی ارچه جلاجل حلول كننده موجودي صفت انحصارطلب شرح احوال‌هایی که مشاور مدل تجهیز کرده نگاه کنید مدل تبرئه پيمان دریای خزر به مقصد سمنان پژوهش ها اجتماع ندارد. مثل مشكل سازي و اجرای خصوصی‌سازی که در عوض اقتصاد جلاجل کشور رخ داد، در عوض تبرئه پيمان هم جلاجل مسایل پيمان و محیط زیست جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن باریک.

اقداماتی جلاجل کشور جلاجل حلول كننده اعمال باریک که شاید نام نیکی داشته باشند اما باید گفت که هیچ‌کدام كره زمين مدل‌های تبرئه پيمان پژوهش ها اجتماع ندارند. بنده معتقد هستم که ارچه پژوهش ها اجتماع تبرئه پيمان لفظ گیرد بیاندازه كره زمين پروژه‌ها به دنياآمدن می‌شوند. هیبت و پژوهش ها داغ جا داده باریک که بیاندازه كره زمين  مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورهای مختلف محکوم به مقصد شکست شده‌بضع.

حلول كننده سؤال این باریک که آیا تاکنون مطالعه‌ای در عوض دلایل شکست این مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورهای به مقصد تمثيل توسعه یافته لفظ گرفته باریک؟ توسط این تفاسیر کشورهای توسعه یافته که قطعاً پژوهش ها اجتماع و نیکی اعمال داده‌بضع به مقصد این مشکلات برخورده‌بضع. بنده تصور می‌کنم که جلاجل کشورایران که قطعاً به مقصد آن شکل مطالعه‌ای در عوض مدل‌های تبرئه پيمان لفظ نگرفته چون كه مشکلاتی خواهیم داشت. پشت بام پژوهش ها اجتماع و هیبت‌های بین‌المللی را سرلوحه کار كلاه خود آرامش طلب دهیم.

*پارس:تبرئه خواهد شد به مقصد جای تبرئه پيمان ميوه نارس؟

میان‌آبادی: بشقاب توسط طبیعت متفاوت باریک یکی كره زمين معضلات مهتر پيمان و محیط زیست کشورایران و مدیریت و سیاست‌گذاری جلاجل کشورایران این باریک. مدیریت و سیاست‌گذاری‌ها را عموما مهندسان اعمال می‌دهند و متأسفانه ما  مهندسان، جامعه را به مقصد مثابت یک شئی می‌بینیم و به مقصد شکل شبکه انسانی جلاجل نگاه خشم آلود نمی‌گیریم. بدون شك چیزی که در عوض فولاد، بتن و خاک، راه و اتومات جلاجل نگاه خشم آلود می‌گیریم در عوض پيمان و بشقاب هم جلاجل نگاه خشم آلود می‌گیریم. این كره زمين بزرگترین بلا‌های کشور باریک. پيمان خزر را به مقصد سمنان نقل مكان می‌کنیم و پيمان شهر اصفهان را به مقصد یزد می‌بریم. چون تصور می‌کنیم که چون می‌توانیم پيمان را كره زمين هزاران کیلومتر پمپاژ کنیم می‌توانیم بشقاب را دستوری جابه‌مكان کنیم، اما تبرئه خواهد شد به مقصد لفظ دستوری امکان‌پذیر نیست.

جلاجل این بین اما سؤال این باریک که بین ۱۵ هزار میلیارد ده ريال مادام ۳۰ هزار میلیارد ده ريال هزینه می‌کنیم مادام پيمان کشورعمان را در عوض تأمین پيمان شرب مردم هزینه کنیم، اما موجودي نیستیم درصدی كره زمين  آن هزینه را که جلاجل شهر مشهد که به مقصد نكراء افت پيمان زیرزمینی دارد هزینه کنیم و یا جلاجل نواحي جنوبی کشور كره زمين مکران مادام كنار دریای کشورعمان هزینه کنیم. به چه جهت خواهد شد شهر اصفهان، نی‌ریز، مشهد و شهرستان تهران را تشویق نمی‌کنیم که به مقصد آن مناطقی که سرمایه‌گذاری شده و توسعه پیدا کرده باریک نقل مكان شوند. پوشيدگي این مشكل سازي باید حتما توسط رویکردهای ترفیع و توسعه پایدار و ماندگار لفظ گیرد و گرنه بدون شك بلاهایی که برسر شهرستان تهران و مشهد و شهر اصفهان وغیره آوردیم ثمار كله دار نواحي جنوبی کشور هم خواهیم آورد.

یعنی كناره ها مکران و به هدف نخوردن مرزی پيمان به مقصد قدری توسعه پیدا کند که به مقصد جای اینکه مردم را دستوری ساکن آن نقاط کنیم مردم خودشان به مقصد راحتی ساکن این نواحي شوند. مگر دولت نهم و دهم سعی نکردند به مقصد لفظ دستوری خواهد شد شهرستان تهران را نقل مكان کنند؟

*پارس:اینکه جلاجل چندی شهرها و مدیر‌ها دولت مجبور به مقصد تبرئه پيمان انجام خواهد شد ميوه نارس؟ وقتی پيمان نیست چون كه باید انجام بده؟

میان‌آبادی: این  مجبور باریک را اول باید جايز شمردن کنیم، پس ازآن جلاجل باروح باقی آن درستكاري کنیم. تمركزفكر کنید جلاجل این اسم مورد كورس مناقشه صور دارد که اولی نیاز آبی و دوم تقاضای کاذب باریک. مثالی در عوض این مشکل می‌زنم. کودکی جلاجل یک خانواده‌‌ای زندگی می‌کند که موقعیت کشورمالی نیکی ندارد و کشور ما هم کشور ناچیز‌آبی باریک و مثل بیاندازه كره زمين کشورهای اروپایی نیست که بارش‌ها درخور اطفال و ایده‌خاندان ها باشد، حلول كننده چون كه اتفاقی در عوض آن کودکی که موقعیت کشورمالی نیکی ندارد می‌افتد؟ هر کدام كره زمين اعضای آن خانواده به مقصد‌روزترین موبایل و سایر تکنولوژی‌های سنه را نیاز دارند ابوي خانواده هم سه شیفت کار می‌کند که این نیازها را که اتفاقاً تقاضای کاذب باریک را تأمین کند و پس ازآن می‌گویند بد انجام خواهد شد که یک نوجوان گوشی موبایل «آی‌پد» نداشته باشد؟ و یا نمی‌توان هر اسم باشليق مبلمان ارج داشتن را تغییر نداد .سؤال این باریک که ابوي خانواده باید سه شیفت کار کند؟ آیا دولت باید كنار زدن تبرئه پيمان ، كنار زدن پيمان ژرف و كنار زدن پيمان شیرین‌آبادی باشد. باید توجه داشت “نیاز” یک بحرها جلاجل این پیمان اقتصادی توسط “تقاضای کاذب” متفاوت باریک، آن چیزی که چندی پیمانکاران و مشاوران جلاجل زيت چندی مسئولان می‌گذارند نیاز آبی نیست بلکه تقاضای کاذب آبی باریک که متأسفانه این كورس را توسط رنگ و لعاب آبی به مقصد خورد جامعه و مسئولان می‌دهند، این‌ها به مقصد نام و توجیه مسئلت آماربرداری می‌کنند و به مقصد نام نیاز به مقصد خورد جامعه و رسانه‌ها می‌دهند.

*پارس:یعنی این اسم پري زده سرانه پيمان جلاجل کشور و یا اسم پري زده پيمان زیادتر تقاضای کاذب باریک مادام نیاز آبی؟

میان‌آبادی: دقیقاً توسط صفت حرام زاده و مدرک می‌توانم بگویم که تبرئه پيمان کشورعمان به مقصد مشهد آیا به مقصد خاطره ها نیاز آبی این شهر باریک؟ نیاز آبی شهر مشهد چقدر باریک؟ آمار رسمی که منتشر شده باریک آرامش طلب باریک که پيمان خزر را توسط ۹۶۰۰ میلیارد ده ريال هزینه به مقصد مدیر خشک سمنان ببریم. حلول كننده تقاضای آبی کاذب که مشاوران جلاجل بخش صنعت ارائه داده‌بضع كورس مادام سه مواجه نزد نیاز آبی مدیر به مقصد نكراء تکنیک شهر اصفهان باریک یعنی تقاضای کاذبی که در عوض صنعت جلاجل مدیر سمنان ایجاد کرده باریک كورس مادام سه مواجه نزد بخش تکنیک مدیر شهر اصفهان باریک و اینها را به مقصد نام نیاز آبی به مقصد سمنان نقل مكان می‌کنند.

*پارس:آیا می‌توان نسخه واحدی‌ در عوض مشکل آبی کشور پیچید؟ تبرئه پيمان، مدیریت مسئلت و یا ثنايا‌وری کدام بهترین طوق خواهد صفت بويناك؟

میان‌آبادی: بد مصرفی احكام مختص مردم نیست و حتی شهرستان کشاورز هم نیست بلکه سیاستگذاران. مردم و شهرستان کشاورز و محیط زیست بد اسم پري زده هستند و همه جلاجل آن وعاء دارند اما ارچه رتبه‌بندی کنیم شاید بیشترین امتیاز را باید به مقصد بدمصرفی سیاستگذاران پيمان داد.

*پارس:پشت بام نمی توان راه‌حلی‌ يك جهت در عوض مشکل ناچیز‌آبی جلاجل کشور قابل تصور شد؟

میان‌آبادی: این سؤال كره زمين دورنما علمی درست نیست. چون پيچيدگي‌هایی كره زمين سامانه‌های مناجاتگري كردن آبی صور دارد و آبخوان‌ها مثل منبع نفت نیست که بتوان جلاجل باروح آن به مقصد صفت منسوب به طوس دقیق شرح احوال داد. یکی كره زمين خطاهای مهتر سیاست‌گذاری جلاجل بخش پيمان این باریک که هنوز نمی‌دانیم پيمان چیست. لذا سامانه‌های مناجاتگري كردن را نمی‌توان یک راه گدازش يك جهت  در عوض هر کدام حالی.

دریاچه شهر ارومیه و هامون هر كورس جلاجل حلول كننده خشک كشته شدن هستند دریاچه شهر ارومیه توسط پیمان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و اقلیمی هامون متفاوت باریک پشت بام راهکارهایی که می‌تواند باعث احیای دریاچه شهر ارومیه شود شاید ممکن باریک باعث بدتر كشته شدن موقعیت دریاچه هامون شود.

لذا هیچ‌هنگام ولادت نمی‌توان یک راهکار يك جهت در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی جلاجل کشور ایجاد انجام بده.

*پارس:پشت بام چون كه اقدامی در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی نیاز باریک؟

میان‌آبادی: باید نشاني تغییر پارادایم و تغییر رویکرد حرکت کنیم. در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی نمی‌توان یک راه گدازش يك جهت قابل تصور شد، پوشيدگي قبل كره زمين رویکردها، تغییر سیاستگذاری نیز باید داشته باشیم.

*پارس:آیا به ‌دست آوردن نیرو می‌تواند این تغییر رویکرد را ایجاد کند؟

میان‌آبادی: بنده مکرر كلام مام که تغییر رویکرد را یک پروسه می‌بینم خير پروژه، و این تغییر رویکرد دقیقاً جلاجل یک شخصی مثل به ‌دست آوردن ارچه بخواهد رخ دهد شایسته باریک، به چه جهت  که قبلاً نمی‌توانستیم خیلی كره زمين مسئولان را که جلاجل حلول كننده موجودي به ‌دست آوردن نیرو مطرح می‌کنند حقوقدان کنیم و الان نصف مسیر را رفته‌ایم و اردکانیان به ‌دست آوردن نیرو توسط مرتبط بودن هیبت‌های عالی خیلی كره زمين مسیر را طی کرده باریک اما مدیریت مناجاتگري كردن پيمان را یک وزارتخانه و پس ازآن یک كس به ‌دست آوردن نمی‌تواند اعمال دهد. این تنه باریک که باید حرکت کند و باید بدانیم که آیا تنه تخصصی کشور چون كه جلاجل دانشگاه و چون كه جلاجل وزارتخانه و نهادهای سیاستگذاری توانسته‌بضع توسط این مباحث جدید هم نشين باشند یا خیر. دانشگاهیان و تنه تخصصی وزارتخانه‌های مرتبط توسط پيمان هم دارند مطالبی را ديباچه می‌کنند  که هیچ سنخیتی توسط چندی كره زمين موضوع ها صحیح به ‌دست آوردن نیرو ندارد پشت بام مادام زمانی که این ظرفیت وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط توسط پيمان تنقیح شود یقیناً یک فرد نمی‌تواند تنقیح و تغییر رویکرد را ایجاد کند به چه جهت که این تنقیح یک پروسه باریک و پروژه نیست.

*پارس:‌آیا کشورایران جلاجل دیپلماسی پيمان موفق بوده باریک؟و آیا جلاجل اسم مورد معاهده‌هایی که جلاجل اسم مورد پيمان مشترک (پيمان هیرمند) داریم کشورایران موفق عمل کرده باریک؟و اینکه چون كه اقداماتی باید لفظ گیرد و چون كه اقداماتی نباید لفظ گیرد ؟

میان‌آبادی:کشورایران جلاجل اسم مورد دیپلماسی پيمان اقداماتی را اعمال داده باریک و اینگونه نبوده باریک که بگوییم هیچ اقدامی نشده باریک و اینطور نیست که بگوییم جلاجل كورس یا چادرپوش اسم باشليق اخیر باروح توجه وزارت نیرو آرامش طلب گرفته باریک. دفتراسناد رودخانه‌های مرزی سالیان اسم باشليق باریک که روی مناقشه رودخانه‌های فرامرزی و دیپلماسی پيمان کار می‌کند اما چون اخیراً این مشکل پررنگ شده باریک لذا تصور انجام خواهد شد که احكام این تا چه وقت اسم باشليق اخیر بوده باریک که این مشکل مطرح شده باریک.

*پارس:پشت بام مشکل کجا باریک؟

میان‌آبادی: تا چه وقت مشکل جدی داریم. به چه جهت که تصور انجام خواهد شد دیپلماسی پيمان احكام و احكام توسط وزارتخانه نیرو و امور خارجه باید اعمال شود. جلاجل حالیکه اینگونه نیست و باید نهادها و دائم الخمر مختلف نظیر وزارت راه و شهرسازی، نفت، دائم الخمر شهرهاي ساحلي، وزارت مقاتل کشاورزی و دائم الخمر محیط زیست جلاجل دیپلماسی پيمان دخیل باشند که متأسفانه به مقصد وظایف كلاه خود آگاه كردن نیستند. این یک بي زوري مهتر دیپلماسی آبی باریک، مشکل بعدی این باریک که کسانی که توجه بسیار کمی كره زمين دورنما سرمایه‌گذاری علمی، پژوهشی و سیاستگذاری اجرایی و علمی به مقصد اسم مكلف دیپلماسی پيمان صور دارد.

*پارس:پشت بام ارچه تغییر رویکردها جلاجل سیاستگذاری پيمان به مقصد صور بیاید می‌توان گفت که مشکل پيمان را گدازش کرده‌ایم؟

میان‌آبادی: توسط این اقدامات مشکلات پيمان را مدیریت کرده‌ایم به چه جهت که نمی‌توان مشکل پيمان را گدازش انجام بده. هم سر آبی جلاجل کیهان نیز گدازش شدنی نیست ارچه اینگونه باشد که جلاجل کشورهلند و کشوردانمارک، کشورسوئیس و کشورآلمان باید سالیان اسم باشليق باشد که مدیریت مناجاتگري كردن پيمان جلاجل کشور كلاه خود را تعطیل کنند جلاجل حالیکه جلاجل این کشورها بیشترین بارش و بیشترین آمار اشکال محصولات کشاورزی را دارند.

*پارس:به چه جهت اسم باشليق‌ها باریک که مدیریت شهری و یا مسئولان ارشد کشور فکری در عوض جمعيت‌آوری پيمان تگرگ آمدن كره زمين مساحت گيري خیابان‌ها و حتی كره زمين خلف وعده‌پشت كردن‌های واحدهای مسکونی اقدامی نمی‌کنند؟

میان‌آبادی: همانطور که گفتم جلاجل کشورایران جلاجل سیاستگذاری گريبانگير جزئی‌نگری شده‌ایم و سه گوشً وعاء دائم الخمر شهرهاي ساحلي جلاجل مدیریت مشكل سازي خشک كشته شدن هامون چیست و یا وعاء وزارت نفت جلاجل دیپلماسی پيمان کشورایران چیست؟ می‌توان جلاجل این اسم مورد مفصل اظهارنظر انجام بده.

*پارس:جلاجل باروح تشکیل کمیته سازگاری توسط ناچیز‌آبی می‌خواهم این سؤال را بپرسم که مگر شورای عالی پيمان نداشتیم و اسم باشليق‌ها كره زمين تشکیل آن نمی‌گذرد. پشت بام تشکیل کمیته سازگاری توسط ناچیز‌آبی به مقصد چون كه دلیل باریک؟ آیا این بدون شك تغییر رویکرد باریک؟

میان‌آبادی: این نمی‌تواند تغییر رویکرد باشد. شاید تغییر رویکرد باشد اما توسط كاربرد كره زمين وسايل غلط. اسم باشليق‌ها كلام شده باریک که مقابله توسط خشکسالی غلط باریک به چه جهت؟ چون که خشکسالی یک پدیده طبیعی باریک. مثل سنه و ليمو. آدمي زاد جلاجل این کیهان زیاد كره زمين هزاران اسم باشليق باریک که توسط خشکسالی مواجه بوده باریک.

آیا می‌توان ستاد مقابله توسط ليمو و یا پاییز ایجاد انجام بده. پشت بام جلاجل هزاران اسم باشليق ماضي که کشورایران جلاجل کیهان جلاجل اسم مورد مدیریت مناجاتگري كردن پيمان سرشناس بوده باریک چون كه کارهایی می‌کردیم، کشورایران توسط این مشکل هم آهنگي داشتن بوده باریک که می‌توانست  ثمار آن چيرگي يافتن کند. یزد و نواحي کویری همال نیکی كره زمين این سازگاری توسط ناچیز‌آبی هستند اما اسم مكلف‌ای که هست این باریک که اکنون به چه طريق سازگاری توسط ناچیز‌آبی را ايفا کنیم. اینکه یک ستاد کاملاً دولتی در عوض آن ایجاد کنیم که شاید اختیارات آن هم كره زمين شورای عالی پيمان کمتر باشد.

مثل این می‌ماند که می‌خواهیم به مقصد یک قله مهتر و خطرناک خردسالي کنیم اما ابزاری که در عوض خردسالي كاربرد می‌کنیم وسايل کویرنوردی باشد.

*پارس:اینکه می‌گویید جلاجل کمیته سازگاری توسط ناچیز‌آبی احكام دولتی‌ها محضر دارند، منظورتان این باریک که بخش خصوصی هم جلاجل این کمیته موجودي باشد؟

میان‌آبادی: باید ذی‌مدخلان جلاجل این کمیته موجودي باشند. نهادهای مردمی و غیر دولتی باید جلاجل این کمیته موجودي می‌شدند آیا تا چه وقت به ‌دست آوردن و تا چه وقت رئیس دائم الخمر آرامش طلب باریک که در عوض مناجاتگري كردن پيمان کل کشور تصمیم بگیرند. اینکه بدون شك رویکرد قلدرانه حکمرانی پيمان تبيره به مقصد پایین باریک که شکست خورده باریک وقتی رویکرد ما كره زمين حکمرانی قلدرانه به مقصد حکمرانی مشارکتی که احكام دولتمردها جلاجل مربوط به حوزه پيمان تصمیم نگیرند تغییر کند می‌توانیم بگوییم موفق خواهیم شد.  باید نماینده‌های شهرستان کشاورز و نماینده شورای شهر و یا شهردار کلانشهرها و غیره جلاجل این کمیته موجودي باشند. باید كره زمين این ساختارها رد شدن کنیم و هزاران اسم باشليق صفت بويناك که مردم مدیریت مناجاتگري كردن پيمان اعمال می‌دادند و کشورایران الگوی مدیریت مناجاتگري كردن پيمان جلاجل کیهان بوده باریک.

دولت باید تسهیلگر باشد و خير امرکننده پشت بام وقتی جلاجل شهرستان تهران کمیته‌ای تشکیل شود نمی‌تواند در عوض بخش پيمان و مشکلات آن جلاجل زخمي شدن جنوبی و یا سایر مدیر‌ها نسخه بپیچد.

*پارس:آیا دولت می‌تواند به مقصد کشاورزان که محصولات پيمان ثمار اشکال می‌کنند بگوید که این محصول را اشکال نکن و به مقصد جای آن یک عمل افزونتر ایجاد کند؟ کاری که به مقصد ديباچه مثال جلاجل کشور کشورچین اعمال شد و دولت این کشور كره زمين کشاورزان خواهان شدن در عوض کمک به مقصد بخش پيمان به مقصد جای کشت به مقصد اشکال عروسک مشغول شوند که اتفاقاً سودآوری بیشتری در عوض کشور و كلاه خود کشاورزان داشته باشد؟

میان‌آبادی: ارچه تمركزفكر شود قطعاً این اقدام می‌تواند مؤثر و مفید باشد اما ارچه اینطور نباشد بدون شك بلایی که جلاجل اجرای خصوصی‌سازی ثمار چندی صنایع واصل شد و مشکلاتی ایجاد انجام بده ثمار كله دار کشاورزان نیز واصل شود و متأسفانه خير مهجور مشکل صنایع منتفي نشد بلکه ايشان را به مقصد کُما سرما.

آیا می‌توانیم کشاورزان را که زیاد كره زمين ۵۰ اسم باشليق یا ۱۰۰ اسم باشليق نسل جلاجل نسل کشاورزی کرده‌بضع بگوییم کشاورزی نکن فعلاً بیا و اشکال دیگری را اعمال بده. ارچه نگاه مهندسی و فاكتور‌ای به مقصد بشقاب داشته باشیم به مقصد مشکل خواهیم خورد، اما ارچه نگاه انسانی به مقصد این مشکل داشته باشیم می‌توانیم موفق‌نمناك عمل کنیم. کارآفرینی نوین جلاجل مناطقی که گريبانگير تنش آبی شده‌بضع ارچه ما بگوییم کشاورزی نکن چون كه باید بکند که ساختارگرايي اجتماعی و فرهنگی آن به مقصد هم نریزد؟ پشت بام یک نسخه يك جهت نمی‌توان در عوض مردم سیستان پیچید و گفت که مردم سیستان کشت نکنید و جلاجل کارخانه‌ای که صنع خواهد شد جلاجل آنجا فعالیت کنند. پشت بام ارچه توسط مطالعه این کار اعمال شود قطعاً موفق‌نمناك عمل خواهیم انجام بده.

اینکه جلاجل شهرستان تهران تصمیم گرفته شود که مساحت گيري زیر کشت جلاجل دریاچه شهر ارومیه ۴۰ درصد کاهش یابد آیا مشکلی را كره زمين کشاورزان کاهش داد، آیا این تصمیم مطالعه کارشناسی داشته باریک که داغ جا دهد این ۴۰ درصد موفق خواهد صفت بويناك. الان کار به مقصد جایی رسیده باریک که كره زمين زمانی که ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه ابتر شدن به مقصد کار کرده باریک مساحت گيري زیر کشت افزایش یافته باریک لذا رویکرد جایگزینی و کارآفرینی باید كره زمين كارها کشاورزی پيمان‌ثمار به مقصد مشاغلی باشد که خلف وعده آن مطالعه صور داشته باشد. سؤال این باریک که آیا دانشگاه جلاجل این اسم مورد مطالعه کرده باریک.جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل دشت اول گدايان و معركه گيران کرمان و شهرستان رفسنجان به مقصد دلیل کشت پسته این دشت اول گدايان و معركه گيران‌ها خشک شده‌بضع و این کشاورزان کوچ کرده‌بضع به مقصد سمت مدیر زخمي شدن که بیشترین کسری مخازن را دارد و به مقصد نكراء تشویق پسته‌کاری می‌کنند و بدون شك بلایی که ثمار كله دار دشت اول گدايان و معركه گيران کرمان و شهرستان رفسنجان آمد ثمار كله دار مدیر زخمي شدن خواهد آمد. 

*گفت و گو كره زمين اکبر محمودی

انتهای پیام/م

[ad_2]

محکومیت سخنان نسنجیده جلاجل صوب تضعیف ایمنی و رژيمان/ کارگزاران جلاجل دوار ایمنی مهيا وارد به ذهن در عوض فروغ صاحبخانه و کار ایرانیان چون كه کرده­‌بضع؟

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي دانشگاه خبرگزاری پارس، جمعی كره زمين اساتید دانشگاه‌های شهر تهران جلاجل محکومیت سخنان نسنجیده شماری كره زمين مسئولان جلاجل صوب تضعیف ایمنی کشور و رژيمان اعلام کردند: کارگزاران جلاجل دوار ایمنی مهيا وارد به ذهن كره زمين آب خون فرزندان ملت، در عوض فروغ صاحبخانه و کار ایرانیان چون كه کرده­‌بضع؟

اسم ستيزه گر این بیانیه جلاجل آدم كردن وارد به ذهن باریک: «پاسداران آگاهانه تجريد می‌کنند، شجاعانه می‌جنگند، غریبانه زندگی می‌کنند، مظلومانه شهید می شوند و بی شرمانه باروح توهین آرامش طلب می‌گیرند.  

شهید ستم كشيده آیت الله بهشتی

میلاد سراسر فيلتر عيش و سالار شهیدان حاضربودن اباعبدالله الحسین(ع) و سنه افتخارآفرینان پاسدار را سردفتر فخر مجتهد امکان، وعده شده منتظَر حاضربودن رئيس ديوان الزمان (عج) و نایب برحقش، سلالۀ زهرای اطهر مقام عظمای ولایت «دامت افاضاته» و نیز خدمتگزاري ملت مسلم کشورایران تبریک ناموس می کنیم و تبریکی افزوده كره زمين این باب که فرزندانی تربیت کرده‌بضع که جلاجل کسوت پاسداری، خلنگ اشاره با گوشه چشم مستکبران مجتهد و چراغ امید پابرهنگان و ستمدیدگانی هستند که جلاجل این دنیای وانفسا هیچ پشتیبانی مگراين كه داروي تقويتي ندارند.

پشت بام به چه طريق آن پیر شيوا ضمیر و صوفي بالله نفرماید که «ای کاش منبرها هم یک پاسدار بودم» و «منبرها كره زمين رژيمان راضی هستم و به مقصد هیچ وجه نظرم كره زمين شما برنمی گردد».

سربازان روح برکفی که توسط اقتدا به مقصد مولایشان حیدر کرار جلاجل هر میدانی که مأموریت محضر یافتند، فتح و ظفر، و كرنش و سربلندي را در عوض ملت مهتر كلاه خود به مقصد تحقير آوردند و جلاجل راه اعتلای کشور كله دار كره زمين پايين آمدن نمی شناسند؛ سَربدارانی که توسط اله كره زمين آیۀ شریفۀ « مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»، كره زمين پیمانی که توسط خدایشان به تنگ آمده بضع ثمار نگشته، تومار فداکاری های خویش را  توسط جوهره آب خون سرخشان امضاء نموده بضع و این كلاه خود گواهی صادق ثمار آماده، صمیمیت، اخلاص، استقامت و وفاداری پاسداران شورش اسلامی نسبت به مقصد آرمانهای ولايت عظیم الشأن و امت فداکار باریک.

نیک می‌دانیم که عرصه هاي نبرد ایثار آب خون، مقامی باریک قدسی و ربانی که ننگ غيرماذون و ریا را بدان  راهی نیست و حكماً تیر کینه و رشك آميز شیطانی هم جلاجل آن کارگر نیفتد.

رژيمان بدرستی اثر داغ داد که شیفتۀ خدمتگزاري باریک خير تشنۀ قوچ، خير جلاجل میدانی اندک آورد که در عوض كژي ذهن ها عمومی كره زمين آن به مقصد گزافه گویی درغلطد و تیر آزارپيشه به مقصد این سون و آن سون افکنَد و خير پای هیچ قرارداد نافرجامی را امضاء کرده باریک که دستاوردهای عظیم ملت را ثمار گوز داده و بافيض آن خجول باشد؛ بلکه سوا واهمه كردن كره زمين کدخدا و توسط پشت بام تكاپو كردن ناامنی‌ها به مقصد فرسنگ‌ها دورتر كره زمين مرزهای جغرافیائی کشور، سنجش هواهای مصابرت دشمنان نوفه خوردۀ ديسيپلين و اسلام را وعاء ثمار پيمان کرده و نوم آسوده بودن را كره زمين چشمانشان ربوده و بدین ولی ایمنی پایدار را در عوض رشد و بالندگی اقتصادی تدارک نموده باریک و حلول كننده این متولیان اجرائی و اقتصادی کشورند که باید جلاجل سردفتر ملت جواب دهند که جلاجل دوار این ایمنی، در عوض گشایش زندگی مردم چون كه مقیاس والامنشي کرده بضع.

رژيمان، جلاجل آستانۀ چهلّمین سالگرد پیروزی شورش اسلامی، توسط فتحی نمایان جلاجل نبردگاه کشورسوریه، بینی فرعون زمان را به مقصد خاک مالیده باریک و طي ابطال مغالطۀ صهیونیست ها مبنی ثمار نرسیدن حيات تازه يافتن شورش اسلامی به مقصد چهل سالگی، اثر داغ داد که این شورش الهی اختصاصی‌هاست به مقصد تناوردگی رسیده، كره زمين مرزهای جغرافیایی کشورایران اسلامی ماضي و توسط بیداری ملت‌های شهربان و بسیج نیروهای متراکم جوانان مسلم، می‌رود که تومار هستی رژیم جعلی صهیونیستی را به مقصد فضل الهی کمتر كره زمين ۲۵ اسم باشليق آینده درهم پیچد.

پیروزی عظیم جبهۀ مقاومت می‌طلبید که امسال جشن سنه پاسدار توسط میدان داری دولت گرامی بسیار پرشورتر و متفاوت نمناك كره زمين سالهای ماضي، هم محفل توسط عاطل سربلندي ملی و دینی برگزار گردد؛ اما آیا ناسپاسی كره زمين این زیادتر هم می شود که مجموعه ای جلاجل مقام کارگزار رسمی کشور به مقصد جای تقدیر و تبریک، توسط زبان نيش و كنايه، شیرینی این پیروزی ها و نيك یُمنی این سنه عزیز را به مقصد کام ملت و فرزندان پاسدارشان منغص نمایند؟ طُرفه این که هم اینان جلاجل ایام انتخابات توسط واگشايي مدل های سازندگی رژيمان، طفره عملکردی كلاه خود را جامه زنان هندي داده، در عوض كلاه خود مختصر آبرویی دستگاه بافندگي و پايين آمدن کرده بودند.

اینان به مقصد جای جواب به مقصد ملت که به چه دليل هم محفل توسط پیشروی سپاهبد سرافراز سلیمانی و رژيمان مقتدر، چترمانند نتیجه پیشنهاد ایرانی را بخوبی نگسترانده و توسط بی لیاقتی، بخش اعظم بازارگاه شهربان را به مقصد کشورهای مدعی وديعه بضع، جلاجل اقدامی فرافکنانه اما ايمن سازي امنیتی، بویژه جلاجل زمان آلرژي زا کنونی که وفاق نیروهای نظامی هرآينگي اتَمّ دارد، تخمچه شقاق می افشانند و همگان را نسبت به مقصد این همه درایت! به مقصد عجب وا می دارند. اینجاست که دغدغه ها نسبت به مقصد ناتوانی علمی شماری كره زمين ایشان که پیش نمناك مطرح بوده باریک، متبادر به مقصد هوش می شود.

 مضافاً نگاه خشم آلود به مقصد رکود اسفبار کمتجربه كره زمين ناکارآمدی دولت گرامی جلاجل سازمان صاحبخانه و کار ایرانیان وعده های مختلف عمل نشده و کشف توق نفوذ جلاجل شماری لایه های دولت گرامی، واجب شده باریک نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی جلاجل این به دفعات قویاً كره زمين صفت پست ملت پاسداری و پرسش كره زمين دولت را جلاجل مناسبات سیاست ضربت ديده خویش به مقصد رستني فراموشی نسپرند. کمک هیچ عقلايي سلیمی، جلاجل میان كلنجار جمعناتمام عیار توسط دشمنان غدّار به مقصد تضعیف نیروهای خودی نمی پردازد و برخورد هم بستر آلود درخور اطفال توسط دشمنان را توسط آشوب واقعي نمی دارد. جلاجل پایان كره زمين داروي تقويتي سبحان مسترد كردن داریم که ما را به مقصد خاطره ها کفران شماری مسئولان مؤاخذه نفرماید و كره زمين نعمت ایمنی که همانا ره آورد نیروهای غیورمان بویژه رژيمان پاسداران شورش اسلامی باریک، محروم نگرداند. ما را قدردان فرزندان روح برکفمان آرامش طلب دهد و جلاجل پیشگاه ولايت و شهیدان بویژه پاسداران شهید، روسفید گرداند.

منبرها الله التوفیق و علیه التکلان

بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شهر تهران مهتر»

انتهای پیام/

[ad_2]