وقتی ترامپ گرد هم آمدن ثمار می‌دارد/ آمریکا تعدادی دیکته وزیر ها می‌آید

[ad_1]

مجله پارس پژمرده؛ سیامک شادکام: دونالد ترامپ، رئیس‌خلق آمریکا جلاجل سخنانی که جلاجل کنفرانس خبری مشترک توسط اقلیم‌به ‌دست آوردن کشورایتالیا ثمار زبان راند مدعی شد که فراهم آورنده باریک غير هیچ پیش‌شرطی توسط مقامات ایرانی دیدار کند.

ترامپ جلاجل جواب به مقصد سؤال یک خبرنگار مبنی ثمار اینکه آیا تمایل دارد توسط «زيبايي روحانی»، رئیس‌خلق کشورایران دیدار کند گفت: «منبرها فراهم آورنده‌مام توسط هرکسی دیدار کنم. منبرها به مقصد ملاقات باوري دارم.» 

درج این نبا جلاجل خبرگزاری پارس، بیانات‌های متفاوتی جلاجل پی داشت و ذیل این نبا مناقشه‌های فراوانی اعمال شد که نگاه خشم آلود به مقصد اهمیت نگاه خشم آلود مخاطبان گرامی، كلكسيون‌ای كره زمين این نظرات جلاجل آدم كردن می‌آید. 

شماری كره زمين کاربران پیشنهاد مذاکره آمریکا به مقصد کشورایران را اقدامی واحد وزن معادل قلمداد کردند که می‌تواند هیبت منغص برجام را جاي دنج کند اما قاطبه مخاطبان توسط نگاهی منفی به مقصد پيشينه بدعهدی‌های آمریکا این فهمید را شهر بار افزونتر متذکر شدند که آمریکا دايگي اعتماد نیست.

یکی كره زمين مخاطبان این پیشنهاد ترامپ را به مقصد پشت سر‌نشینی آمریکا كره زمين مواضعش شهرستان ربط داده و كلام ارچه نتیجه این مذاکره، مثل برجام نشود، مفید باریک:‌ خوبه اندک‌اندک داری كله دار عقلايي میای. مذاکره غير پیش‌شرط اونم كره زمين غولی مثله امریکا نشانهٔ بدی نیست. مذاکره کنیم اما این شهر بار كره زمين برجام نيكويي كردن بگیریم. هیچ‌چیز رو ندیم. احكام مذاکره کنیم. ارچه آمریکا قوچ شهربان‌ای‌ کشورایران رو قبول انجام بده. اون زمان داد و ستد رو سرخرگ کنیم. کشورایران چون قصد دخول جلاجل امور هیچ کشوری رو نداره قطعا چیزی كره زمين دستگاه بافندگي نمی‌ده جلاجل سیاست خارجی. جلاجل کشوریمن قطعاً مردم کشوریمن باید تصمیم بگیرن، اونم كره زمين صندوق رأی. جلاجل کشورسوریه، کشورعراق و کشورفلسطین هم همینطور؛ حتی ارچه فلسطینی‌ها هم قبول کنن که بصورت كورس کشوری توسط کشوراسرائیل زندگی کنن، کشورایران راضی به مقصد به مقصد رسمیت وكالت دادن کشوراسرائیل نخواهد صفت بويناك. جلاجل زمینه هسته‌ای هم کشورایران چیزی تعدادی مخفی‌کاری نداره و قطعاً اشکال ابزارجنگ هسته‌ای‌ جایی جلاجل افکار ایرانی‌ها نداره. جلاجل تباني توسط کشورهای عربی هم قطعاً کشورایران مدعا‌های خودشو داره و امریکا باید قبول کنه که کشورایران قوچ بلامنازع شهربان‌ای‌ هست.

 

مخاطبی توسط غيرماذون «علی» هم كره زمين آن دستگاه بافندگي مخاطبانی صفت بويناك که به مقصد پيشواز پیشنهاد ترامپ رفته و توسط شهرستان ربط وام گذاردن همه مشکلات اقتصادی کشورایران به مقصد آمریکا نوشته باریک: باغ ها مذاکره، خواباندن التهاب ارزی و امید به مقصد ثبت كننده اقتصادی. رد مذاکره پرالتهاب شدن دوباره بازارگه سعر و ناامیدی كره زمين ثبت كننده اقتصادی و عواقب غیرمترقبه.

مخاطبی هم توسط نگاهی به مقصد تاریخ نوشته: ولايت علی(ع) و ولايت زيبايي(ع) هم توسط شیطانی مثل معاویه مذاکره کردند. مذاکره خوبه ولی مذاکره دارای پشتیبان درخور اطفال که هر دولتی بعداً نتونه زیرش بزنه. کشورایران برگك برنده زیادی داره و این ترامپ رو مجبور به مقصد تغییر درگيري کرده. ترامپ دیوانه فکر می‌انجام بده که کشورایران هیچی نداره ولی ابل می‌انجام بده و باب‌المندب یه همال کوچکی رو داغ جا داد.

دیگری هم چنین تغییر رویکردی را تازهکار كره زمين قوچ کشورایران عامدا باریک: ظاهراً مقاومت ملت و دولت و سخنان مالک‌آبونه زمان اميرالجيشي پوست كندن جواب يابي داده. حلول كننده که آمریکایی‌ها زن خواهي دیدار هستند باید غير پیش‌شرط دیدار انجام بده. دیدار و گفتگو به مقصد معنای شکست و یا پشت سر‌نشینی نیست.

مخاطبی هم كلام ترامپ متوجه اشتباهاتش جلاجل برابر کشورایران شده باریک و امید داشته که ارچه کشورایران كره زمين اشتباهات برجام دستگاه بافندگي بگیرد، می‌تواند این شهر بار هیبت بهتری داشته باشد: ترامپ خیلی گاه به مقصد تصمیمات غلط و بي خردانه كلاه خود جلاجل به دفعات برون رفت كره زمين برجام رسیده باریک توسط مقاومت جلاجل مواجه نزد زیاده‌خواهی‌های امریکا، فشارهای آمریکا ثمار اروپا و سایر کشورها تعدادی تحریم کشورایران فروخواهد پاشید. دولتمردان همچنين دوباره مثل سازواري برجام شتابندگي نکنند. ارچه آن زمان هم مدتی تحمل ناكردني می‌کردند كره زمين زبان كلاه خود اروپایی‌ها تحریم‌های امریکا و اروپا جلاجل حلول كننده فروپاشی صفت بويناك. ولی توسط شتابندگي دولتمردان به مقصد امر دادن فروشنده‌ای که شتابندگي تعدادی فروش پیشنهاد كلاه خود دارد آن را به مقصد زیر قیمت اصلی فروخت.

یکی كره زمين مخاطبان هم طوری نگاه خشم آلود داده که گویا به مقصد اسرار مگو و خلف وعده‌غطا دسترسی داشته باریک: اگه سری به مقصد وبسایت‌های خارجی بزنید می‌بینید رديف نظامي‌های ضدانقلاب و پرخيده ديسيپلين هم به مقصد نكراء توسط مذاکره احتمالی بین کشورایران و آمریکا پرخيده هستند. جلاجل دورودورنگ جالبی كره زمين تاریخ آرامش طلب داریم که انقلابی و ضدانقلاب کاملاً یک شرفه هستند. ولی مدعا حجره فکر ديسيپلين چیز دیگری خواهد صفت بويناك.

یک مستمع هم مذاکره توسط شرط امتیاز دمساز شدن را تأیید کرده و كلام ارچه نتیجه‌ای نداشت، هیبت دیگری به مقصد بازرگاني كردن قبلی اضافه خواهد شد: به مقصد نظرم باید مذاکره انجام بده اما این شهر بار هوشيارانه و خير مثل برجام. برخودهموار كردن باغ ها بهيمه ها‌ای باقی نماند. شاید توسط صور دیوانه‌ای مثل ترامپ بشود امتیازهای نیکی گرفت.

«محمد» هم ناظر به مقصد فروکش وزیر ها التهاب‌های بازارگه سکه و سعر نوشته: امیدوارم بازارگه سکه و سعر که توسط کوچک‌ترین شايعه جعلی منفی به مقصد نكراء تبيره می‌رفت فردا توسط پخش این نبا یک ریزش اساسی را استارت بزند و نگرانی را كره زمين مردم بزداید.

یکی كره زمين مخاطبان هم مذاکره توسط آمریکا را فرصتی عامدا که كره زمين نیاز ترامپ به مقصد رای آمریکایی‌ها ناشي: ترامپ تعدادی چادرپوش اسم باشليق پس ازآن نیاز به مقصد این مذاکره داره، كره زمين این مجال مهلت میشه خوشایند كاربرد انجام بده. ما هم علوم شرعي خودمون رو داریم. آرامش طلب نیست که توسط درستكاري وزیر ها، زمین و زمان به مقصد هم بریزه. اتفاقاً بازارگه و اقتصاد بیانات واحد وزن معادل نشون میده. اگه مشکل ظریف‌ه، خب توسط ولایتی بفرستین که دیگه امینه و باروح اعتماد. شغل هامشاغل نواختن که دیگه شعار نداره. برین ببینیم شغل هامشاغل حسابش، خير هارت پوتاش چیه. پس ازآن اگه دیدیم خير، میگیم ما پیمان رو قبول نداریم. الان کیهان چشمش به مقصد ماست.

یکی كره زمين مخاطبان هم به مقصد عقيده كلاه خود شروطی را تعدادی مذاکره پینشهاد داده باریک:

 ۱-ممنوعیت هرنوع وبه هرعنوان درمقابل شهرستان ترک خصومت طرفین برعلیه یکدیگر ومتحدین یکدیگر

۲-برقراری روابط اسم بزرگواري منفعل مشترک و احترام درعوض

Three-واي هرگونه تبعیض برعلیه ملت کشورایران نسبت به مقصد سایر ملت‌ها

Four-تحويل دهي کلیه دارایی‌ها واموال بلوکه شده کشورایران

۵-گدازش سیاسی هم سر شهربان ازطریق گفتگو و احترام به مقصد صفت پست کلیه چشم‌های درگیر درمنطقه

«شخانه» هم كره زمين مايه مذاکره پيشواز کرده اما به مقصد این شرط که منفعل جمهوری اسلامی تأمین شود و برجام دوباره‌ای به مقصد شهر بار نیاید: خب می‌تونیم قبول کنیم توی یه دیدار دوجانبه آسوده بودن و صریح شغل هامشاغل‌هامونو بزنیم و موضع خودمونو اعلام کنیم. هیچی هم ازمون اندک نمیشه. نمیگم که بریم هرچی اونا ذكرخير قبول کنیم مثل برجام. خير، اونا حرفشونو میزنن ما هم حرفمونو. حكماً توسط یه تیم دیپلماسی دیگه خير توسط کسی که دهنش همیشه بازه.

مخاطبی هم جواب يابي «شخانه» را این‌نوع داده باریک که:‌ ترامپ یک سازواري بین‌المللی چندجانبه بین المللی (برجام) را زیر پايين آمدن گذاشته، اونوقت جنابعالی توقف داری به مقصد یک سازواري دوجانبه احتمالی پایبند قرقي؟ کمی تفکر هم بد نیست. فرد گزینه ما مقاومت جلاجل مواجه نزد آمریکا باریک و لا غیر.

یکی كره زمين مخاطبان هم اعمال مذاکره را راهی تعدادی مقابله بمثل كره زمين سودجویان اقتصادی معرفی کرده: منبرها که خير دلار خير سکه و خير موبایل و خير خودرو خریدم سليم النفس سازواري هستم، آن‌هایی که خریدند و احتکار کردند برخودهموار كردن به مقصد تاچند مواجه نزد قیمت بفروشند پرخيده سازواري. فعلاً ببینید که جلاجل کدام ورقه هستید. توسط یک سازواري بلایی ثمار كله دار مفسدین اقتصادی و پیروانشان می‌آید که افزونتر چنین غلط‌هایی نکنند. معامله پاياپاي کلام را تبیین کردم و مثل بعضی‌ها صغری کبری نکردم.

مستمع دیگری مذاکره توسط آمریکا را به مقصد دلیل مبانيت جلاجل ایدئولوژی‌های كورس کشور بی‌فایده عامدا و نوشته باریک: واقعاً مذاکره توسط آمریکا بی فایده باریک. چون ما توسط آمریکا مبانيت ایدئولوژی داریم دقیقاً مثل کشورکره شمالی توسط آمریکا. اروپا توسط آمریکا تفاوت ایدئولوژی ندارند گرچه جلاجل قسم نگرش اقتصادی و سیاسی گهگاه توسط هم مبانيت دارند. پشت بام دلخوش وزیر ها به مقصد مذاکره کاری ابل باریک. اینکه ما بخواهیم ایدئولوژی آن‌ها را تغییر دهیم غیر ممکن باریک مگر اینکه یا پیمان موجود را تحمل ناكردني کنیم یا دستگاه بافندگي كره زمين ديسيپلين جمهوری اسلامی بکشیم.

مخاطبی هم نگران هدررفتن دوباره هنگام ولادت و مجال مهلت کشورایران تعدادی امضای چیزی باریک که نتیجه‌ای نخواهد داشت: كورس سه اسم باشليق هم توسط ترامپ هنگام ولادت ادا كردن کنیم و یه برجام بدتر كره زمين اولی توضيحات کنیم اما درست قبل كره زمين اینکه عملی بشه ترامپ قوزدار و رئیس‌خلق بعدی آمریکا بگه: خير این برجام به مقصد اندازه کافی دستگاه بافندگي و پای کشورایران رو در پوسه گردكان نذاشته، باید یه بدترش رو به مقصد کشورایران تحمیل کنیم. برجام حلال مشکلات این مملکت نیست. امریکا ایرانی رو میخواد که كره زمين هر صوب فروسو سیطره‌ش قرقي.

مستمع دیگری، بي زوري داغ جا وام گذاردن جلاجل برابر ترامپ را عملي ساختن جری كشته شدن او و نشانه خیانت به مقصد کشورایران عامدا:‌ ترامپ هنوز هیچی نشده اطمینان داره که برون رفت كره زمين برجام کشورایران رو مجبور به مقصد مذاکره مكرر خواهد انجام بده. هرکسی کوچک‌ترین سیگنالی به مقصد ترامپ بده جلاجل باروح وام گذاردن امتیاز زیادتر به مقصد امریکا، خیانتکاره.

عجب آدم بی‌حیایی. ضمانت نامه رسمی کشورش رو بی اعتنایی میکنه و توقف داره یک ملت فهمیده زیرک، بازیچه فریب کلامش بشه.
دولت کنونی آمریکا جلاجل تنه كلاه خود مشاوران طرفدار كلنجار و دوستداران و حامیان گروهک‌های منافقین را دارد، آیا این مذاکره آن‌ها تعدادی كره زمين خلف وعده خنجر نواختن نیست؟ رئیس‌جمهوری که تمامی توافقات بااستعداد بین‌المللی را یکجانبه واي کرده آیا به مقصد فکر تغییر حکومت جلاجل کشورایران یا به مقصد دستگاه بافندگي با خود حمل كردن یک مجال مهلت افزونتر تعدادی نواختن ضربه نهایی و پس ازآن شهرستان ترک سریع مكرر سازواري به مقصد مرغوب كلاه خود و یا امتیاز گیری زیادتر جلاجل صوب فراهم آورنده سازی تعدادی یک كلنجار صفت انحصارطلب عیار کشورهای عدو توسط کشورایران جلاجل آینده نیست؟ به چه طريق باید به مقصد کشوری که جلاجل تمامی اسم باشليق‌های پشت بام كره زمين شورش هیچگاه دستگاه بافندگي كره زمين تحریم و عهدشکنی و كره زمين خلف وعده خنجر نواختن ثمار نداشته اعتماد کنیم؟

مخاطبی هم شغل هامشاغل‌های ترامپ را به مقصد نگرانی‌های اقتصادی او شهرستان ربط داده و كلام: احتمالاً این اورنگ نشين و خير سیاستمدار نگران تبيره رفتن قیمت نفت جلاجل لفظ جلي یک درگیری نظامی جلاجل شهربان خلیج پارس که به مقصد آما کشورایران خواهد صفت بويناك، مایل به مقصد ملاقات توسط مقامات ایرانی شده. یک آدم کله‌شقی که به مقصد سادگی سازواري مکتوبای را که به مقصد گفت دکتر ظریف پس ازآن كره زمين مبهوت ساق دست مذاکره پیشبینی شده، واي کرده و توسط قلدری ۱۲ شرط تعدادی سازواري عربي زبان توسط کشورایران وضع می‌کند؛ كره زمين يكباره بازدید كره زمين صفت انحصارطلب مراکز نظامی کشورایران! که این كلاه خود به مقصد معنای جلاجل اختیار آمدورفت اسرار نظامی یک کشور و خلع ابزارجنگ آن باریک. كره زمين این ملاقات و نوشیدن چای یا قهوه چون كه نتیجه‌ای را مایل باریک بدست آورد؟ آیا مایل به مقصد یک قسم واپسین روانی كره زمين دیدار توسط مقامات ایرانی باریک؟! به مقصد فرض سازواري عربي زبان ای لفظ بگیرد، چون كه پيوست ها اجرائی تعدادی آن خواهد داد؟

مخاطبی توسط غيرماذون «حسین» هم نوشته باریک:‌ آمریکایی‌ها جدی جدی اندک با خود حمل كردن‌ها. دیدن كره زمين گردهمایی توسط براندازها به مقصد نتیجه نرسیدند فعلاً مثل بحرها آدم بايسته عاجزانه تعدادی دیدار غير پیش‌شرط دارند. این ترامپ حاضره همون برجام قبلی رو حتی توسط وام گذاردن امتیازات زیادتر به مقصد کشورایران قبول کنه احكام به مقصد نام اوباما نباشه که بگه منبرها خريطه بهتری کردم.

مخاطبی هم گروهي اعتماد به مقصد ترامپ و سیاست‌های امریکا را گوشزد کرده باریک: «تعدادی به آخر رساندن به مقصد همه رفتارهای شرورانه کشورایران» منظورش هم هسته‌ای، موشکی، مقاومت، حمایت كره زمين کشورلبنان و حماس و همه سیاست‌های دفاعی و شهربان‌ای ایرانه. همه اونایی که به مقصد گفت خوش خدمتي كردن توی برجام نیومده! باید مراقب صفت بويناك! اون یکی که توسط دستکش مخملی اومد، نتیجه‌ش برجام شد که اضرار محض و تقریباً هیچ صفت بويناك! این یکی که شمشیر رو كره زمين رو مقفل! دیگه معلومه چیکاره‌س و كنار زدن چیه. نباید گولشو خورد.

مخاطبینی هم بودند که اتکا به مقصد نیرو و توانایی‌های داخلی را به مقصد جای اشاره با گوشه چشم‌داشت به مقصد مغرب زن خواهي شدند. به طورمثالً کاربری نوشته باریک: کشورایران باید راه خودشو قوزدار و كره زمين مقاتل اقتصادی جلاجل داخل سرخرگ کنه. باید یه بخش‌هایی كره زمين اقتصاد رو به مقصد رژيمان بسپارند و اشتهازا‌زایی رو به مقصد رژيمان واگذار کنن. خیلی عجیبه كره زمين نیرویی توسط این قوچ جلاجل هر اظهاروجود به چه جهت كاربرد نمی‌کنیم حتی به مقصد لفظ اسم تاييد به مقصد اختصاصی یکسال، یعنی موقعیت اشتهازا ممکنه مرغوبيت نشه؟ خير ممکن نیست به چه جهت که جلاجل بدترین حالت و بدترین پیمان بازهم رژيمان بازدهی بالایی رو نمایش می‌ده.

مخاطبینی هم کنار آمدورفت خوی استکباری آمریکا را ابتدا هرگونه مذاکره عامدا و نوشته‌بضع: راه گدازش، احكام و احكام کنار آمدورفت خوی استکباری جلاجل عمل و روال باریک. عربي زبان پس ازآن كره زمين کلی اعتمادسازی، اولین نحو کار مذاکرات ،رسیدگی به مقصد جنایات سران کاخ سفید خواهد صفت بويناك!

این مستمع هم مسدود شدن بغاز باب‌المندب و گروهي عبورومرور نفت‌کش‌های سعودی كره زمين آن را دلیل تغییر روال ترامپ عامدا و نوشته باریک:‌ باب‌المندب یه ذره مقفل اسم آشنا، همال کوچک مسدود شدن بغاز رو دیدند. فعلاً ترامپ غیرمستقیم میگه آقا بیایید مذاکره کنیم. ولي میخواد لرزانك پیروزی بگیره که کشورایران رو به طورمثالً مجبور به مقصد مذاکره کردیم.
شرط کشورایران باید تظمین درست و حسابی قرقي که دیگه هر دولتی نتونه بزنه زیرش. کشورایران دیگه کشورایران قدیم نیست. ترامپ خیلی گرد هم آمدن برداشته صفت بويناك ولی انگاری مشاورانش بهش فهموندن که کشورایران هم دارای صفت الماس تراش خورده‌های برنده‌ای باریک که می‌تونه شماها رو به مقصد پای میز مذاکره واقعی بکشونه. ولی مسئولان اولا باید اوضاع اقتصادی رو کمی ثبت كننده بدهند پس ازآن برن مذاکره. چون نمایش خوشایند جلاجل ثبت كننده اقتصادی، برگك برنده افزونتر کشورایران خواهد صفت بويناك.

مجید هم نوشته باریک: تعدادی تعامل توسط کشورایران، فرد راه تعدادی آمریکا اول ضياع و عقار به مقصد برجام و واي کلیه اقدامات عدواني باریک که كره زمين كفالت آقای ترامـپ بيرون باریک به چه جهت که لابی صیهونیست مهتر‌ترین تصمیم گیرنده آمریکاست!

 

آدم كردن نظرات کاربران رامی‌توانید   اینجا   بخوانید. 

انتهای پیام/

[ad_2]

اولویت دولت حمایت كره زمين اقشار ضعیف باریک/ باید به تنگ آمده کمک به مقصد معیشت مردم ترتیب شود

[ad_1]

به مقصد شرح احوال مربوط به حوزه دولت خبرگزاری سواره جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، فردا (دوشنبه eight مرداد) به مقصد ریاست معاف اولا رییس خلق برگزار شد.

جلاجل این جلسه، اسحاق جهانگیری توسط تاکید ثمار اینکه باید جلاجل پیمان جدید پیش روی کشور كره زمين زندگی آحاد جامعه مراقبت کنیم و اجازه ندهیم که موقعیت معیشتی مردم و بخصوص دسته بندي كردن ضعیف دستخوش آسیب شود، گفت: اولویت دولت حمایت كره زمين زندگی مردم به مقصد اسم مورد اقشار ضعیف جلاجل مقابل تحریم باریک و کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم باید توسط سعر رسمی تامین شود و به مقصد آبسالي جلاجل اختیار جامعه آرامش طلب گیرد. 

معاف اولا رییس خلق توسط اشاعت به مقصد شرح احوال دبیرخانه ستاد جلاجل اسم مورد راهکارهای وجدها موكدانه توسط تحریم ها،‌شرح احوال ارائه شده را واحد وزن معادل ارزیابی انجام بده و افزود: آمریکا پیش كره زمين آنکه تحریم ها را اجرایی کند و به مقصد تعبیر خودشان كلنجار اقتصادی علیه ملت کشورایران راه بیاندازد، جلاجل صدد تاثیر ثمار افکار عمومی مردم باریک و می خواهد توسط تخریب امید و اعتماد مردم به مقصد آینده، نيت ها سیاسی و دستور كار های تحریمی كلاه خود را جلاجل کشورایران عملیاتی کند. 

اوی توسط تاکید ثمار اینکه موقعیت جدید پیش روی کشور دائمی نیست و جلاجل مقطعی کوتاه اختصاصی خواهد صفت بويناك، تاکید انجام بده: ارچه بتوانیم این موقعیت را به مقصد عنایت مدیریت کنیم و کشور را كره زمين این محب تآميز رد شدن دهیم، اقتصاد کشور به مقصد ثبت كننده خواهد رسید و شاخص های اقتصادی دوباره واحد وزن معادل خواهد شد. 

جهانگیری توجه به مقصد موقعیت مردم و تامین نیازهای اساسی جامعه را نخستین اولویت و مهمترین نحو کار تیم اقتصادی دولت حالی و توسط تاکید ثمار اینکه باید به مقصد نوع ای دستور كار ریزی کنیم که آثار تحریم جلاجل زندگی مردم به مقصد باغ ها برسد، كره زمين دائم الخمر دستور كار و نقدينه خواهان شدن راهکارهای واجب شده را در عوض تامین سرچشمه ها کشورمالی باروح نیاز صوب کمک به مقصد موقعیت معیشتی مردم تدوین و توسط کمک وزارت تعاون، کار و نازپروردگي اجتماعی زمینه اجرایی كشته شدن به تنگ آمده پیشنهادی در عوض کمک به مقصد معیشت مردم را مهيا کند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آدم كردن داد: پوشيدگي تحریم علاوه ثمار مشکلات، مجال مهلت هایی نیز در عوض کشور به مقصد هم نشين دارد که یکی كره زمين این مجال مهلت ها جلاجل بخش صنعت باریک که توسط به‌تمامی نرخ سعر فرصتی در عوض افزایش تولیدات داخلی و خودکفایی و نیز افزایش نتیجه خواهد صفت بويناك و باید توسط دستور كار ریزی كره زمين این مجال مهلت كاربرد دلپذير ساختن انجام بده. 

معاف اولا رییس خلق در عرض توسط اشاعت به مقصد شرح احوال افزونتر دبیرخانه ستاد جلاجل اسم مورد راهکارهای مدیریت بازارگه سعر گفت: بانک مرکزی توسط جدیت به مقصد كنار زدن بازنگری سیاست های ارزی و ارائه به تنگ آمده پیشنهادی جدید در عوض مدیریت بازارگه سعر باریک که واجب شده باریک پشت بام كره زمين نهایی كشته شدن به تنگ آمده بانک مرکزی، همه نظام ارباب رعيتي های ذی شهرستان ربط نیز هماهنگی های واجب شده را در عوض اجرایی كشته شدن این به تنگ آمده پیشنهادی و مدیریت بازارگه سعر اعمال دهند برخودهموار كردن ثبت كننده به مقصد بازارگه سعر کشور برگردد.

جلاجل این جلسه مسعود پزشکیان نائب رییس اولا مجلس شورای اسلامی نیز توسط تاکید ثمار هرآينگي کنترل هزینه ها جلاجل همه بخش ها گفت: توسط کاهش هزینه های نظام ارباب رعيتي های دولتی و سایر بخش ها، گواهي نامه اثرات مثبتی جلاجل صرفه جویی سرچشمه ها کشورمالی و امکان کمک به مقصد اقشار ضعیف جامعه خواهیم صفت بويناك. 

جلاجل این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، پيوندها و فناوری مفروضات، صنعت، كان و تجبر، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای شمخالچي،‌مقاتل کشاورزی‌، نیرو، تعاون، کار و نازپروردگي اجتماعی، فرهنگ و هدايت اسلامی، رییس دائم الخمر دستور كار و نقدينه، معاف علمی و فناوری رییس خلق، معاف رییس خلق جلاجل امور زنان و خانواده، رییس دائم الخمر میراث فرهنگی، رییس دائم الخمر امور اداری و استخدامی، رییس دائم الخمر شرفه و سیما، رییس هیات عملي ساختن صندوق توسعه ملی و رییس حجره بازرگانی نیز محضر داشتند، نماینده دائم الخمر دستور كار و نقدينه کشور گزارشی كره زمين راهکارهای وجدها موكدانه توسط تحریم ها ارائه انجام بده. 

جلاجل این شرح احوال که حاوی راهکارهای کاهش آثار تحریم ها ثمار بازارگه سعر و معیشت مردم صفت بويناك باروح مناقشه و مبادي نگاه خشم آلود آرامش طلب گرفت و مقرر شد این راهکارها جلاجل اسرع هنگام ولادت كره زمين صیانت نظام ارباب رعيتي های اجرایی باروح بررسی آرامش طلب گیرد و نقالي كردن نظرات كلاه خود را به مقصد دبیرخانه ستاد ارائه نمایند.

انتهای پیام/

[ad_2]

درزمينه دیدار خاتمی توسط رهبرانقلاب

[ad_1]

پارس پژمرده/ محسن مهدیان: طی تا چه وقت دوال ماضي چندخبر كره زمين جبهه تغییر توسط مناجاتگري كردن مانند آن، جلاجل میان رسانه ها دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي شده و توجه افکار عمومی را جلب کرده باریک. نبا اولا رفع محدوديت صفت بويناك که پوشيدگي تکذیب شد و دومی ضبط كردن آقای الیاس حضرتی دبیرکل اعتماد ملی باریک که مدعی مبارزه آقای جهانگیری در عوض ملاقات خاتمی توسط رهبرانقلاب شده باریک.
مايه این نبا جدید نیست. پیشتر نیز اخباری مبنی ثمار مبارزه آقای خاتمی در عوض دیدار توسط رهبرانقلاب منتشر شده صفت بويناك. شماری نیز علاقه داشتند واسط این دیدار باشند. اما کنار هم جايگزين شدن این كورس نبا كره زمين مناجاتگري كردن مانند آن و همزمان، غير نحو و دستور كار نیست.
سوال این باریک که جریان تغییر توسط مطرود گشتن اخباری شبیه رفع محدوديت یا دیدار خاتمی توسط رهبری شورش چون كه هدفی را كنار زدن کند؟
مشكل سازي اینجاست که پیمان فردا جریان تغییر نسبت به مقصد ماضي ای کوتاه و حتا یک اسم باشليق پیش بسیار تغییر کرده باریک و تغییر زیاد كره زمين هر چیز نیاز به مقصد “مشروعیت تزریقی” دارد.

به چه دليل؟ به مقصد three دلیل کلیدی.

یکم. تنش زايي مرکز اجتماعی
مرکز اجتماعی جریان تغییر گريبانگير “چندپارگی و تشویش ساختاری” شده باریک. همه “داشته و سرمایه تغییر” به مقصد این “مرکز اجتماعی ناهمگون سیاسی” صفت بويناك. نگارنده یک جلسه توسط خاتمی دیدار داشت. جلاجل این جلسه كره زمين آقای خاتمی سوال کردم “شما که توسط روال موسوی و کروبی پرخيده بودید به چه دليل اعلام نکردید؟ و جواب خاتمی را هیچ هنگام ولادت فراموش نمی کنم: “مرکز اجتماعی تغییر كره زمين رقاصه ها و بهائی ها برخودهموار كردن آدم های متدین موسع باریک. نباید این مرکز اجتماعی را كره زمين بین سرما.” او معتقد صفت بويناك ديسيپلين باید قدردان منبرها باشد که می توانم این مرکز را نمایندگی کنم.
اما فردا ماجرا تغییر کرده باریک. مهمترین خاصیت شبکه های اجتماعی “غيرمخلوط سازی” باریک. غطا ها افتاده باریک و تنه تغییر و مرکز اجتماعی این جریان جلاجل حلول كننده تفکیک و دیار سازی باریک. این روزها، کار نکرده خاتمی و یارانش را ضدانقلاب صفت انحصارطلب کرده باریک و شمار كلاه خود را كره زمين تنقیح طلبان هم مستثنا کردند. شعار ” تنقیح بستگاه اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” نشانه باریک.
توئیتر و تلگرام و غیره فرصتی شد در عوض دیار سازی تنه تغییر. فردا تنقیح طلبان مجبورند مكانها كندو را صریح کنند. یا این صیانت شورش یا آن سون. همین وضوح که جلاجل مواردی شبیه حدثان دی ماه مثال آن بودیم باعث شده باریک مرکز اجتماعی آن چندپاره شود و  آن قوچ سابق را كره زمين دستگاه بافندگي بدهند.

دوم تنش زايي مشروعیت.
پروژه “تکرار می کنم” به مقصد عقبه خوشی نرسید؛ موقعیت فردا دولت عیان باریک و هزیمت به مقصد نیاز ندارد. جلاجل صفت انحصارطلب اظهاروجود ها به دنياآمدن شده باریک. مهمترین دستاوردش که برجام صفت بويناك نیز جلاجل بدترین شکل ممکن زمین خورده باریک.
بالا زدن نمناك مجلس؛ جلاجل میانی و ارزیابی هر مدیر باتجربه و کارشناس منصفی، ضعیف ترین کارنامه جلاجل درافتادن تاریخ شورش را دریافت می کند. شورای شهر و شهردار شهر تهران نیز به مقصد ديباچه نماد دموکراسی پایتخت، محبوس شکست پیاپی جلاجل تصمیم گیری و اثربخشی شدند و هر دوال جلاجل نارضایتی مردم شهر تهران زیادتر مضرت می بینند.
بشقاب های متدین و نيمساز و اخلاق مداری جلاجل باطني جریان تغییر هستند که حتمن جلاجل چنین شرایطی ارادهكردن كندو را نمی توانند راضی کنند که به چه نحو توسط “تکرار می کنم” های ناموجه، کشور و مردم را جلاجل عسرالنفس “نازخرامي كريه سیاسی” و “رخوت و رکود بی امانت نگهدار اقتصادی” آرامش طلب دادند. توسط این حلول كننده تغییر جلاجل اعراض كننده یک “تنش زايي مشروعیت تاریخی” باریک.

سوم تنش زايي سردرپيش ها
سومین تنش زايي جبهه تغییر پيوسته كاري به مقصد سردرپيش های این جریان باریک. سردرپيش های این جریان تا چه وقت ردياب شدند. گروهی ضدانقلاب و فراری. گروهی نیز افسردگی پیدا کردند و همزمان توسط کهولت صحنه كره زمين پيرامون سیاست ورزی برون مرز شدند. ردياب ای كره زمين رخصت های سفید و بالنتيجه هم به مقصد دلیل اینکه مهجور شاخص گزینش ايشان خیزاب كره زمين فیلتر شورای مامومي صفت بويناك، دارای کمترین کارآمدی و اثربخشی بودند و كره زمين این صوب هیچ هنگام ولادت مقام مشورت و وعاء آفرینی آرامش طلب نگرفتند. و اما ردياب آخركار که مدیران توسط خرابكاري این جریانند بیشترین سهم را جلاجل شکست این روزهای تغییر پیدا کردند. این ردياب، مدیرانی هستند که جلاجل دولت فعلی توسط رانت سیاسی و اقتصادی قوچ پیدا کردند و مسیر “کارگزارنیزه كشته شدن تغییر” را مهيا ساختند. سردرپيش های فردا تغییر، صاحبان قدرتی هستند که در عوض صفت به خاطرسپردني منصب و مکنت، حامی كريه وضع موجودند و دارای بیشترین مقاومت نسبت به مقصد تغییر پیمان هستند. این بخش كره زمين سردرپيش های تغییر بدون شك ها هستند که جلاجل نامه صد جوانان تغییر به مقصد خاتمی، مهمترین عملي ساختن شکست تغییر معرفی شدند.
توسط این ابتدا نزدیکی خاتمی به مقصد حاکمیت، “اخیر تصمیم” و “واپسین مسیر” باریک. ويد ای ندارند سواي نزدیکی به مقصد ديسيپلين و حاصل کردن مشروعیت تزریقی. جلاجل غیر اینصورت توسط حذف شدني مرکز اجتماعی كندو که مهجور سرمایه قوچ عود این جریان بوده  و جلي ناکارآمدی های پیاپی سیاسی که موجب بی آبرویی اجتماعی شده باریک و کارگزارنیزه كشته شدن سردرپيش ها که به مقصد بي قوتي جلاجل تصمیم گیری و نوخواهی منتهی شده باریک، بزودی مثال ازهم پاشیدگی سیاسی تغییر خواهیم صفت بويناك.

[ad_2]

عملیات نخيزگاه به مقصد روایت فرمانده ۳۵ ساله/ شکست خیال نپخته «فردا مهران، فردا شهر تهران»!

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين شهرستان بیرجند، پنجم مردادماه سالگرد عملیات نخيزگاه یکی كره زمين نمايشگاه‌های ناب مجاهدت و فداکاری مردم کشورایران و كره زمين غرورآفرین‌ترین عملیات‌‌هایی صفت بويناك که رزمندگان اسلام جلاجل مواجه نزد گروهک جنایتکار منافقین به مقصد عنایت كره زمين کیان شورش اسلامی دفاع کردند.

عملیات نخيزگاه كره زمين يكباره عملیات‌هایی صفت بويناك که جلاجل آن ناموس پرور و نسا، پیر و بالنتيجه به مقصد عنایت كره زمين کیان شورش اسلامی دفاع کردند و بازپسین برگك كره زمين کتاب جامه پرزدار دفاع مقدس را به مقصد نمایش گذاشتند، جلاجل بین شهدای نخيزگاه مدیر زخمي شدن‌جنوبی كورس شهید زیاد كره زمين دیگران می‌درخشید؛ سرداران شهید سید‌حسین موسوی‌مقدم فرمانده تخریب لشکر خصوصی شهدا و صفرعلی رضایی جانشین به گردش درآوردن ولايت‌علی‌(ع).

درست ۶ سنه پشت بام كره زمين پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای ایمنی دائم الخمر ملل كره زمين صیانت کشورایران، هم زمان ساق دست ۱۴:۳۰ سوم مرداد اسم باشليق ۱۳۶۷ منافقین و ارتش کشورعراق به مقصد تصور اینکه اوضاع داخلی کشورایران اسقاط باریک عملیات مشترک كلاه خود را توسط هجوم زمینی كره زمين مسیر سرپل زخرف و كره زمين جنوب گردنه پاتاق (نزدیکی سرپل زخرف) ابتر شدن و به مقصد چشم شهر کرند پیشروی کردند.

آشنایی توسط شهید صفرعلی رضایی

شهید صفرعلی رضایی جلاجل روستای نوگیدر شهر شهرستان بیرجند دیده به مقصد كره ارض گشود، تحصیلات ابتدایی را جلاجل زادگاهش به مقصد تكميل رسانید و پس ازآن در عوض آدم كردن تحصیل به مقصد شهرستان بیرجند آمد،‌ اسم باشليق آخركار دبیرستان صفت بويناك که مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی عزايم گرفت، اوی كره زمين يكباره کسانی صفت بويناك که جلاجل اعتراض سياسي و راهپیمایی‌ها شرکت فعال داشت.

جلاجل خاتمه دوران سربازی به مقصد عضویت رژيمان پاسداران شورش اسلامی درآمد و توسط سرخرگ كلنجار تحمیلی جلاجل جبهه محضر فعال داشت و جلاجل عملیات‌های مختلف كره زمين يكباره والفجر مقدماتی، والفجر ۱، کربلای ۵ و۱۰ شرکت نمود.

جلاجل عملیات والفجر ۹ كره زمين ناحیه دستگاه بافندگي مجروح شد و مدتی معاف به گردش درآوردن ولايت علی(ع) صفت بويناك، توسط اینکه زیادتر اوقات كره زمين كاشانه و خانواده‌اش گرد هم آمدن صفت بويناك سعی می‌انجام بده که شريفه و فرزندانش را كره زمين كلاه خود راضی نگه دارد و آن گونه‌ای كره زمين یاد خانواده‌اش غافل نمی‌شد و همين به مقصد همسرش در عوض تربیت فرزندان تأکید داشت.

كره زمين دفاع برخودهموار كردن گواهي 

وقتی نبا پذیرش قطعنامه شورای ایمنی دائم الخمر ملل به مقصد گوش صفرعلی رضایی رسید بی‌صفت براق شد و جلاجل بي آرامي خلف درنگ كردن كره زمين قافله یارانش گریست، اما این آخركار راه نيستي، چندی نگذشت که منافقین ميهن فروش توسط طناب انداختن نپخته نفوذ به مقصد میهن كره زمين مرزهای غربی واصل کشور شدند و عملیات نخيزگاه ابتر شدن و صفرعلی نیز جلاجل این عملیات شرکت انجام بده و مردانه جنگید.

صفرعلی رضایی پشت بام كره زمين هشت اسم باشليق خدمتگزار و دفاع به مقصد تاریخ ۱۳۶۷/۵/۶ جلاجل حدب‌های زيبايي پررونق اسلام‌پررونق مغرب به مقصد دستگاه بافندگي منافقین و مزدوران ايمن سازي وطن، تيرخور رگبار مسلسل آرامش طلب گرفت و عقبه پشت بام كره زمين رشادت‌های فراوان جلاجل عملیات نخيزگاه توسط منافقین کوردل به مقصد گواهي رسید.

خبرگزاری پارس جلاجل عسرالنفس چهلمین سالگرد عملیات غرورآفرین نخيزگاه گفت‌وگویی توسط یکی كره زمين رزمندگان موجودي جلاجل عملیات غرورآفرین نخيزگاه و همرزم شهید صفرعلی رضایی اعمال داده باریک.

ماجرای عملیات نخيزگاه كره زمين زبان فرمانده ۳۵ ساله

علی دوستی فرمانده به گردش درآوردن الغدیر جلاجل عملیات نخيزگاه باریک، به مقصد كلام اوی، جلاجل عملیات نخيزگاه كورس به گردش درآوردن ولايت علی(ع) به مقصد فرماندهی محمدرضا لجين‌ای و به گردش درآوردن الغدیر به مقصد فرماندهی علی دوستی محضر داشت، زمانی که علی دوستی فرماندهی این به گردش درآوردن را برعهده داشت ۳۵ اسم باشليق صحنه داشت.

اوی توسط تعبیر اینکه منافقین كره زمين عملیات نخيزگاه به مقصد ديباچه عملیات «فروغ جاویدان» یاد می‌کردند، تعبیر انجام بده: عملیات نخيزگاه سه سنه به مقصد درافتادن انجامید و عقبه جلاجل پنجم مردادماه ۱۳۶۷ توسط ص فآرايي «یا علی» و به مقصد منظور مقابله توسط نیروهای گروهک منافقین جلاجل شهربان اسلام‌پررونق مغرب و کرند مغرب جلاجل مدیر شهر کرمانشاه ابتر شدن شد.

خیال نپخته «فردا مهران، فردا شهر تهران»!

فرمانده به گردش درآوردن الغدیر جلاجل عملیات نخيزگاه توسط اشاعت به مقصد اینکه جلاجل سوم مردادماه ۱۳۶۷ منافقین و تشكيلات سياسي نشوز کشورعراق توسط خیال اینکه نیروی دفاعی و ارتش جمهوری اسلامی پشت بام كره زمين هشت اسم باشليق كلنجار تحمیلی گريبانگير بي قوتي و ناتوانی شدند اقدام به مقصد مطرود گشتن عملیات نخيزگاه کردند، اضافه انجام بده: شعار اصلی آن‌ها جلاجل این عملیات «فردا مهران، فردا شهر تهران» صفت بويناك.

دوستی اضافه انجام بده: عدو قصد داشت توسط اشغال شهرهای مرزی واصل کشور شود که توسط محضر به مقصد وقت گذراني نیروهای مردمی و جانفشانی رزمندگانی چون شهید شیرازی و شوشتری گروهک تروریستی منافقین و تشكيلات سياسي نشوز کشورعراق جلاجل بغاز چادرپوش زبر(بغاز نخيزگاه) شکست سختی خورد.

خیال‌های واهی عدو جلاجل عملیات نخيزگاه

اوی به مقصد خیال‌های نپخته و واهی عدو جلاجل عملیات نخيزگاه اشاعت انجام بده و توسط تعبیر اینکه عدو پایان شورش اسلامی را جلاجل هوش كلاه خود تداعی کرده صفت بويناك، هزیمت داد: عدو گمان می‌انجام بده که مردم كره زمين كلنجار كم توان شده و ارچه واصل کشور شوند باروح پيشواز مردم آرامش طلب خواهند گرفت، اما خير فرد اینگونه نشد، بلکه مردم كلاه خود نیز به مقصد میدان آمدند.

فرمانده به گردش درآوردن الغدیر جلاجل عملیات نخيزگاه توسط اشاعت به مقصد اینکه ارتش کشورعراق برخودهموار كردن شهربان کرند مغرب پیش وارد به ذهن صفت بويناك به مقصد دستور كار منافقین اشاعت انجام بده و گفت: آن‌ها فکر می‌کردند برخودهموار كردن شهربان‌ای که ارتش کشورعراق پیش وارد به ذهن، مردم به مقصد پيشواز آن‌ها خواهند رفت، اما مردم توجهی به مقصد آن‌ها نمی‌کردند و مانع پیشروی آن‌ها شدند، برخودهموار كردن جایی که همین مردم نیروهای بسیج، رژيمان و ارتش را حمایت و مانع كره زمين پیشروی عدو می‌شدند.

فرجام منافقین؛ محاسباتی که برعکس جواب يابي داد

دوستی توسط تأکید ثمار اینکه محاسبات عدو جلاجل اخبار توسط کیفیت داخلی کشور کشورایران برعکس جواب يابي داد، تبیین انجام بده: مسعود و مریم رجوی كره زمين سراسر کیهان نیروهای كلاه خود را آورده و جلاجل سربازخانه اشرف سازماندهی و به مقصد قصد شهر تهران حرکت کردند که جلاجل ۳۴ کیلومتری شهر کرمانشاه توسط شکستی توام با رسوايي روبه‌رو و میدان را خالی کردند.

اوی توسط اعلام اینکه دائم الخمر‌های بین‌المللی هیچ اقدامی را جلاجل محکومیت هجوم بردن منافقین به مقصد کشور کشورایران اعمال نداند، چراکه جمعناتمام دستور كار‌های این مبارزه كره زمين جانب خودشان تدارک دیده شده صفت بويناك، اضافه انجام بده: منافقین سراسر کیهان را جلاجل شکل ۲۵ تیم سازماندهی شده كره زمين مرثيت خسروی واصل کشور کردند و جمعناتمام هدفشان فتاده وزیر ها ديسيپلين و كره زمين بین جابه جايي شورش اسلامی صفت بويناك.

مردم بیدارند/ به مقصد هلاکت رسیدن منافقین؛ معجز الهی

فرمانده به گردش درآوردن الغدیر جلاجل عملیات نخيزگاه توسط تعبیر اینکه منافقین نگرنده بودند که کار جمهوری اسلامی را جلاجل شهر تهران به مقصد پایان برسانند، مطرح انجام بده: عدو غافل كره زمين این صفت بويناك که مردم بیدارند و اسلام، شورش و دین كلاه خود را متحد شدن دارند و هیچ هنگام ولادت تسلیم گروهک‌های تروریستی نخواهند شد.

دوستی اعلام انجام بده: جلاجل ابتدای عملیات نگرانی‌های زیادی داشتیم و بيم شدید ثمار ما منتصر شده صفت بويناك که جلاجل این حین شهید صیاد شیرازی و اميرالجيشي شوشتری سریع‌السیر كلاه خود را به مقصد شهربان مغرب رساندند.

اوی توسط اعلام اینکه گرچه منافقین كره زمين پشتیبانی‌های کامل كام روا و پيش رو به مقصد تجهیزات بودند، اما به مقصد لطف داروي تقويتي منافقین همسايگي برگك جلاجل فصل مهرگان فرو می‌ریختند و اکثر نیروهای منافقین به مقصد هلاکت رسیدند، اعلام انجام بده: ما نباید مدعی این شویم که ما کاری اعمال دادیم، پیروزی دايگي توجهی که نصیب رزمندگان اسلام شد معجز الهی و بهترین مژدگانی در عوض رزمندگان صفت بويناك.

انتهای پیام/ذ

[ad_2]

مادام دقیقه ۹۰ خودمختاري تلخه – پیکان تلخه

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، دیدار تیم های خودمختاري و پیکان كره زمين وقت نما ۲۰:۴۵ جلاجل محضر قريب زیاد كره زمين ۱۰ هزار نظارگي و جلاجل ورزشگاه آزادی شهر تهران جلاجل نیمه اولا توسط تساوی غير گل به مقصد پایان رسید.
قاضي:توفيق يافتن بنیادی فر 
کمک قاضي:  منوي اسعدی – مهدی عالیقدر

کارت زردفام: برفراز امامعلی و باتیستا كره زمين پیکان و فرشید باقری و بسيارنمازخوان آقایی كره زمين خودمختاري

کارت قرمز: –

گل:

ترکیب خودمختاري:

مهدی رحمتی، پژمان منتظری، محمد دانشگر، میلاد زکی‌پوزش طلب، صفت پادشاهانه حیدری، روح‌الله باقری، علی کریمی(۸۰- همداستاني آذری)، فرشید باقری، ووریا غفوری(۷۲- فرشاد محمدی مهر)، فرشید اسماعیلی و بسيارنمازخوان آقایی(۶۱- الهیار صیادمنش)

سرمربی: وینفرد شفر

ترکیب پیکان:

وحید شیخ ویسی، بسيارنمازخوان مشکل پوزش طلب،  دليل حق وردی، علی حمودی، منوي قاسمی، امیرحسین کریمی، شهر ماهان رحمانی( ۶۴- جهاز نریمان كره ارض)، مگنو باتیستا، برفراز امامعلی، مهدی شیری و محمد قاضی(۷۲- عیسی خاندان ها کثیر)

سرمربی: مجید جلالی

 


دقیقه ۹۰
ضربه کرنر پیکان را مدافعان خودمختاري پيش گيري کردند.
 


دقیقه ۸۹
تيررس رسا اوت خودمختاري حاصلی در عوض این تیم نداشت.
 

دقیقه ۸۷ مهدی مومنی قصد داشت به مقصد جای برفراز امامعلی جلاجل پیکان به مقصد میدان بیاید که قاضي چهارم به مقصد فشرده شدن آكروبات مومنی ایراد گرفت و اجازه تعویض نداد.

 


دقیقه ۸۲
فرشید اسماعیلی رئيس ديوان یک موقعیت گلزنی شد که جلاجل نهایت درشتي كردن را قاپو بان پیکان مهار انجام بده.
 


دقیقه ۷۹
ضربه کاشته روی قاپو پیکان را مدافعان خودمختاري عقب گرد دادند.
 


دقیقه ۷۶
ضربه کرنر پیکان را شیری زد که درشتي كردن را مدافعان خودمختاري پيش گيري کردند.
 


دقیقه ۷۵
ضربه كله دار زکی پوزش طلب را قاپو بان تیم پیکان مهار انجام بده.
 


دقیقه ۷۰
شوت كره زمين راه گرد هم آمدن قاضی توسط افراد زیادی كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۶۷
تيررس رسا مهدی شیری جلاجل ساحت جریمه خودمختاري را مدافعان پيش گيري کردند و درشتي كردن برگشتی به مقصد امیرحسین کریمی رسید که شوت این بازیکن توسط افراد زیادی كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۶۳

صیاد منش روی مدافع پیکان مرتکب اشتباه شد و پس ازآن درشتي كردن را واصل قاپو پیکان انجام بده اما کمک قاضي اعلام اشتباه کرده صفت بويناك و این گل اسم ردي شد.
 

 

الهیار صیاد منش به مقصد جای آقایی مصدوم واصل ترکیب خودمختاري شد. این جلاجل حالی باریک که سایپا مدعی باریک هنوز رضایت نامه ای در عوض جدایی این بازیکن صادر نکرده باریک واو را بازیکن كلاه خود می داند!

 


دقیقه ۵۸
روح الله باقری توسط یک پاس شایسته درشتي كردن را به مقصد فرشید اسماعیلی رساند که شوت او به مقصد تیرک قاپو پیکان خورد و درشتي كردن برگشتی را هم اسماعیلی توسط كله دار زد که درشتي كردن كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۵۷
شوت شهر ماهان رحمانی توسط افراد زیادی كره زمين بالای قاپو خودمختاري به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۵۶

فرستادن صفت پادشاهانه حیدری را شیخ ویسی به مقصد گیتی مهار انجام بده.


دقیقه ۵۴
برفراز امامعلی كره زمين کمند آفساید مدافعان خودمختاري فرار انجام بده و ضربه او كره زمين کنار قاپو توسط افراد کمی به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۵۲
فرستادن غفوری بی تيرخور كره زمين کنار قاپو پیکان به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۵۱
فرستادن صفت پادشاهانه حیدری را شیخ ویسی قاپو بان پیکان مهار انجام بده.
 


دقیقه ۴۷
ضربه كله دار بازیکن پیکان را سیدمهدی رحمتی مهار انجام بده.
 


دقیقه ۴۵
نیمه اولا بازی گواهي نامه یک مسجدها پربرخورد و نخاله كره زمين هر كورس تیم بودیم و بازیکنان كورس تیم زیادتر همدیگر را توسط خطاهای نخاله به دنياآمدن می‌کردند و هندبال توسط کیفیتی كره زمين كورس تیم گواهي نامه نبودیم.
 


دقیقه ۴۲
میلاد زکی پوزش طلب جلاجل موقعیت شایسته رئيس ديوان درشتي كردن شد که سانتر بی تمركزفكر او موقعیت را كره زمين خودمختاري گرفت.
 


دقیقه ۳۹
خطای صفت پادشاهانه حیدری روی برفراز امامعلی یک ضربه کاشته نصیب پیکان جلاجل شهرستان جناح يسار انجام بده که شیری این ضربه را زد و درشتي كردن به مقصد مدافعان برخورد انجام بده.
 


دقیقه ۳۸

شوت كره زمين راه گرد هم آمدن بسيارنمازخوان آقایی توسط افراد کمی كره زمين کنار قاپو پیکان به مقصد بیرون رفت.این یکی كره زمين معدود موقعیت های گلزنی این بازی صفت بويناك.
 


دقیقه ۳۶
تيررس رسا اوت را مدافعان خودمختاري پيش گيري کردند و ضربه بازیکن پیکان به مقصد كله دار بازیکن خودمختاري یک خطای نخاله افزونتر صفت بويناك.
 


دقیقه ۳۴
شوت كره زمين راه گرد هم آمدن ووریا غفوری را قاپو بان پیکان مهار انجام بده.
 


دقیقه ۳۲

۴ بازیکن مادام این دقیقه کارت زردفام گرفتند. باتیستا به مقصد دلیل خطای شدید روی بازیکن خودمختاري چهارمین اخطاری این بازی صفت بويناك.
 


دقیقه ۲۶

بسيارنمازخوان آقایی ضربه خطرناکی به مقصد بازیکن پیکان زد و قاضي احكام به مقصد بازیکن جدید خودمختاري یک کارت زردفام داغ جا داد.
 


دقیقه ۲۵
برخورد محمد قاضی توسط بازیکن خودمختاري باعث شد که تا چه وقت آن گونه ای مسجدها به دنياآمدن شود.
 


دقیقه ۲۳
باقری روی شهر ماهان رحمانی بازیکن پیکان مرتکب اشتباه شد که این ضربه كره زمين خلف وعده ساحت جریمه را منوي قاسمی زد که رحمتی به مقصد راحتی درشتي كردن را کنترل انجام بده.این اولین ضربه جلاجل چهارچوبه این بازی صفت بويناك!
 


دقیقه ۲۱
سید مهدی رحمتی درگوشی توسط پژمان منتظری درستكاري انجام بده و جلاجل باروح بازیکنان خودمختاري به مقصد او تذکری داد.
 


دقیقه ۱۶
بسيارنمازخوان آقایی جلاجل ساحت جریمه پیکان انتكاس شد اما قاضي اعتقادی به مقصد پنالتی نداشت و نحو به مقصد آدم كردن بازی داد.
 


دقیقه ۱۳
بازی افت و خیز زیادی ندارد و زیادتر درشتي كردن جلاجل میانه میدان جلاجل جریان باریک.
 


دقیقه ۱۰
هفتمین کرنر خودمختاري را صفت پادشاهانه حیدری روی قاپو فرستاد که حاصلی در عوض این تیم نداشت.
 


دقیقه ۸

ضربه کرنر تبدیل به مقصد یک ايمن سازي يورش در عوض پیکان شد و جلاجل نهایت مدافعان خودمختاري درشتي كردن را به مقصد بیرون زدند.
 


دقیقه ۷
ووریا غفوری ضربه کاشته خودمختاري را روی قاپو پیکان فرستاد که درشتي كردن پس ازآن كره زمين برخورد به مقصد بازیکن پیکان راهی کرنر شد.
 


دقیقه ۵
خطای بازیکن پیکان روی بازیکن خودمختاري توسط اوانتاژ قاضي معاشر شد ولی بازیکنان خودمختاري نتوانستند كره زمين این مجال مهلت كاربرد کنند.
توسط این حلول كننده پس ازآن كره زمين این نمايشگاه قاضي به مقصد ابل به مقصد برفراز امامعلی کارت زردفام داغ جا داد جلاجل حالیکه اشتباه را بازیکن افزونتر پیکان اعمال داده صفت بويناك.همین مشكل سازي باعث شد که قاضي توسط کمکش گفت و گو کند و تا چه وقت آن گونه ای بازی به دنياآمدن شود.


دقیقه ۴

فرستادن درشتي كردن رسا خلف وعده مدافعان خودمختاري باعث شد که رحمتی زودتر كره زمين مهاجمان پیکان درشتي كردن را به مقصد بیرون بزند.
 


دقیقه یک

خطای باتیستا روی فرشید اسماعیلی جلاجل میانه میدان اولین بسته این مسجدها صفت بويناك.
 

[ad_2]

مادام دقیقه ۹۰؛ پدیده تلخه – پرسپولیس یک/گلزنی علیپور

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس، دیدار تیم‌های پدیده زخمي شدن و پرسپولیس كره زمين زمان سنج ۲۰:۴۵ دقیقه امشب جلاجل ورزشگاه ولايت همداستاني (ع) ابتر شدن شد.

حمعیتی جلاجل قريب ۲۵ هزار اسم پرشور هم جلاجل ورزشگاه موجودي شدند مادام این بازی را تماشا کنند.

قاضي: پیام حیدری

کمک‌داوران: زيبايي ظهیری و تورج عیوض محمدی 

کارت زردفام: علی علیپور(پرسپولیس)، احمد نوراللهی(پرسپولیس)، سیدجلال حسینی(پرسپولیس)

کارت قرمز:

گل: علی علیپور(پرسپولیس جلاجل دقیقه ۹)

*ترکیب پدیده:

محمد ناصری، علی نعمتی، عبدالله حسینی، مسعود ریگی، محمدرضا ناصحی(فریبرز گرامی ۸۲)، اکبر صادقی، امین قاسم‌نسمت، محمدرضا خلعتبری، حسین مهربان، سعید صادقی( همداستاني صدری ۸۰)و مرتضی منصوری

*ترکیب پرسپولیس

بوژیدار رادوشوویچ، سید جلال حسینی، نترس خلیل‌زاده، محمد انصاری، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، امید عالیشاه(گادوین منشا ۶۸)، بشار رشته(آدام همتی ۹۰+۲)، علی علیپور و سیامک نعمتی(شایان آشتي كردن۷۹).

 

 

 

 


دقیقه ۸۶
سانتر خطرناک بازیکن پدیده توسط ضر به مقصد كله دار فریبرز گرامی هم محفل صفت بويناك اما این ضربه كره زمين بالای قاپو پرسپولیس به مقصد بیرون رفت.


دقیقه ۷۹
شایان آشتي كردن به مقصد جای سیامک نعمتی به مقصد زمین بازی آمد.


دقیقه ۷۷
اکبر صادقی توسط شوتی سنگین قاپو پرسپولیس را به مقصد ريسك انداخت اما رادوشوویچ این درشتي كردن را به مقصد سختی راهی کرنر انجام بده.


دقیقه ۷۶
ضربه كله دار منشا به مقصد شکل خطرناکی كره زمين کنار قاپو تیم پدیده رد شد.


دقیقه ۶۸
ضربه خطرناک بازیکن تیم پدیده به مقصد تیر افقی قاپو پرسپولیس برخورد انجام بده اما این درشتي كردن راهی قاپو لاله گون‌پوشان نشد.
 


دقیقه ۶۸
امید عالیشاه كره زمين زمین بازی بيرون شد و گادوین منشا به مقصد جای او به مقصد بازی آمد.
 


دقیقه ۶۷
سانتر خلعتبری همچنين هم نزدیک صفت بويناك قاپو پرسپولیس را همچنين کند اما مدافعان پرسپولیس سراسیمه این درشتي كردن را گرد هم آمدن کردند.
 


دقیقه ۶۳
سانتر خطرناک خلعتبری به مقصد لفظ ويدا كره زمين صیانت بازیکنان پرسپولیس گرد هم آمدن شد اما ضربه ریباند بازیکن تیم پدیده را نوراللهی توسط كله دار كره زمين روی حروف قاپو برگرداند.


دقیقه ۶۰
امین قاسمی‌نسمت توسط ضربه بی تمركزفكر قاپو پرسپولیس را تهدید انجام بده اما این ضربه كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت.


دقیقه ۵۱
پاس رو به مقصد جلوی بازیکن تیم پدیده توسط مدافعان پرسپولیس گرد هم آمدن شد.


دقیقه ۴۰
پاس نوشين و تیز حسین مهربان را احمد نوراللهی كره زمين مقابل قاپو پرسپولیس گرد هم آمدن انجام بده.
 


دقیقه ۳۹
پاس رو به مقصد بیرون خلعتبری به مقصد بازیکن پدیده رسید اما ضربه این بازیکن توسط بی‌دقتی كره زمين بالای قاپو به مقصد بیرون رفت.


دقیقه ۳۶
احمد نوراللهی به مقصد دلیل خطایی که اعمال داد كره زمين قاضي بازی کارت زردفام گرفت.


دقیقه ۳۵
خلعتبری پاس عرضی گیتی را تعدادی هم‌تیمی‌های كلاه خود فرستاد اما قاپو‌بان پرسپولیس جلاجل كورس محب تآميز این درشتي كردن را مهار انجام بده.


دقیقه ۳۱
علی علیپور جلاجل سپرده شدن جریمه تیم پدیده انتكاس شد اما داوران بازی اعتقادی به مقصد پنالتی نداشتند.
 


دقیقه ۱۸
ضربه محکم اما بی تمركزفكر حسین مهربان كره زمين بالای قاپو پرسپولیس به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۱۳
رادوشوویچ درشتي كردن خطرناک بازیکنان پدیده را ثروت كلاه خود انجام بده.


دقیقه ۱۱
علی علیپور توسط حرکتی انفرادی اولین کرنر پرسپولیس را جلاجل لیگ هجدهم به مقصد دستگاه بافندگي آورد.


دقیقه ۹
علی علیپور اولین گل این فصل و تیم پرسپولیس را كره زمين روی نقالي كردن پنالتی واصل قاپو تیم پدیده انجام بده.


دقیقه ۷
ثمار روی سیامک نعمتی جلاجل سپرده شدن هجده قدم تیم پدیده خطایی لفظ گرفت و قاضي بازی نقالي كردن پنالتی را داغ جا داد.


دقیقه ۶
تیم پدیده رئيس ديوان موقعیت گیتی روی قاپو تیم پرسپولیس شد اما ضربه قاسمی‌نسمت را رادوشوویچ توسط پايين آمدن گرد هم آمدن انجام بده.


دقیقه ۴
علی علیپور به مقصد دلیل اشتباه روی بازیکن پدیده کارت زردفام اولا این مسابقات را صاحبخانه انجام بده.


دقیقه ۳
به مقصد دلیل ناهماهنگی حسینی و رادوشوویچ تیم پدیده رئيس ديوان یک ضربه کرنر شد اما شاگردان گل‌محمدی كره زمين این درشتي كردن به مقصد نتیجه‌ای نرسیدند.


دقیقه یک
احمد نوراللهی توسط خطای محمدرضا خلعتبری به دنياآمدن شد مادام اولین خطای لیگ هجدهم شکل بگیرد.
 

 

[ad_2]

امریکایی‌ها پايار ۱۹ پريان سوهان خوردند/ افزایش ۲۳ درصدی نتیجه مدیر قم

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين قم، جلسه کارگروه توسعه نتیجه مدیر قم پس ازآن كره زمين ه مبستر شدن پسفردا جلاجل سالون جلسات بدي ها هماهنگی امور اقتصادی و توسعه سرچشمه ها استانداری قم برگزار شد.

ستايش شده سیجانی جلاجل ابتدای این جلسه توسط اشاعت به مقصد موقعیت نتیجه مدیر قم تقریر انجام بده: جلاجل سه ماهه اقلیم اسم باشليق جاری به موجب آمار گمرک مدیر، بها نتیجه قم به مقصد بيرون كره زمين کشور به مقصد ۵۲ میلیون دلار رسید، جلاجل حالی که این رقم جلاجل اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي ۴۲ میلیون دلار صفت بويناك و امسال رشد ۲۳ درصدی را جلاجل نتیجه مدیر قم نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي به مقصد دیدگاه بها گواهي نامه بودیم.

اوی آدم كردن داد: جلاجل سه ماهه اقلیم اسم باشليق جاری به موجب آمار گمرک مدیر قم، وزن کالاهای صادراتی مدیر به مقصد بيرون كره زمين کشور به مقصد ۴۱ هزار پريان رسید، جلاجل حالی که این رقم جلاجل اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي ۳۰ هزار پريان صفت بويناك و امسال رشد ۳۶ درصدی را جلاجل نتیجه مدیر قم نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي به مقصد دیدگاه وزنی گواهي نامه بودیم.

بااستعداد ترین کالاهای صادراتی مدیر قم

رئیس دائم الخمر صنعت، كان و تجبر مدیر قم افزود: بااستعداد ترین کالاهای صادراتی مدیر قم جلاجل سه ماهه اقلیم اسم باشليق جاری، موردها پلاستیکی و اشیاء ساخت شده كره زمين این موردها، سرب و مصنوعات آن، نفت‌ها و روغن‌های معدنی(هیدروکربن)، کفش، گتر و اشیاء همسايگي، فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته(اسنک، کیک) و محصولات شیمی آلی صفت بويناك.

سیجانی توسط اشاعت به مقصد بااستعداد ترین کالاهای صادراتی مدیر قم تقریر انجام بده: آلومینیوم و مصنوعات آن، موردها آلبومینوئید، سريشم‌ها و آنزیم الیاف سنتیک یا مصنوعی(الیاف پلی استر) و شیر و محصولات لبنی(شیر خشک تکنیک و عسل) جزو بااستعداد ترین کالاهای صادراتی مدیر جلاجل سه ماهه اقلیم اسم باشليق جاری صفت بويناك.

اوی آدم كردن داد: بااستعداد ترین کشورهای تيرخور صادراتی مدیر قم جلاجل سه ماهه اقلیم اسم باشليق جاری، به مقصد ترتیب کشورعراق، کشورافغانستان، امارات، کشورپاکستان، کشورترکیه، کشورهند، کشورازبکستان، آذربایجان، کشورترکمنستان و کشوررومانی صفت بويناك.

رشد ۴۹ درصدی واردات مدیر قم

رئیس دائم الخمر صنعت، كان و تجبر مدیر قم افزود: به موجب آمار گمرک مدیر، بها واردات محصوله به مقصد مدیر به مقصد ۷۹ میلیون دلار رسید، جلاجل حالی که این رقم جلاجل اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي ۵۳ میلیون دلار صفت بويناك و امسال رشد ۴۹ درصدی را جلاجل واردات محصوله به مقصد مدیر قم نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي به مقصد دیدگاه بها گواهي نامه بودیم.

سیجانی توسط اشاعت به مقصد موقعیت واردات مدیر قم تقریر انجام بده: جلاجل سه ماهه اقلیم اسم باشليق جاری به موجب آمار گمرک مدیر، وزن کالاهای وارداتی به مقصد مدیر به مقصد ۱۴ هزار پريان رسید، جلاجل حالی که این رقم جلاجل اختصاصی مانند آن اسم باشليق ماضي ۹ هزار پريان صفت بويناك و امسال رشد ۵۵ درصدی را جلاجل کالاهای وارداتی به مقصد مدیر قم نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي به مقصد دیدگاه وزنی گواهي نامه بودیم.

اوی آدم كردن داد: دولت قوانین جدیدی را جلاجل راستای تسهیل و تعمیر روند واردات و نتیجه در عوض دارندگان کارت‌های بازرگانی تدوین کرده باریک که باید بازرگانان به مقصد این قوانین توجه کنند.

صدور ۵۴۰ کارت بازرگانی جلاجل مدیر قم

رئیس دائم الخمر صنعت، كان و تجبر مدیر قم افزود: ۵۴۰ کارت بازرگانی جلاجل مدیر صادر شده باریک که دارندگان این کارت‌ها می‌توانند علاوه ثمار واردات موردها اولیه و باروح نیاز به مقصد کشور، کالاهای داخلی را به مقصد بيرون كره زمين کشور نتیجه کنند.

اصغر جهانگیری جلاجل آدم كردن این جلسه توسط اشاعت به مقصد موقعیت نتیجه سوهان مدیر قم تقریر انجام بده: اسم باشليق ماضي ۱۹ پريان كره زمين سوهان مدیر به مقصد کشور آمریکا فرستادن شد که این محصوله جلاجل آن کشور باروح پيشواز مردم آرامش طلب گرفت، جلاجل حلول كننده معرفی سوهان مدیر به مقصد کشورهای مختلف كره ارض هستیم.

رئیس اتحادیه صنف سوهانی و حلوایی مدیر قم افزود: ۹۰ درصد كره زمين سوهان مدیر به مقصد سایر مدیر‌های کشورایران صادر انجام خواهد شد.

لزوم رسیدن نتیجه مدیر قم به مقصد ۲۵۰ میلیون دلار

مهرداد غضنفری جلاجل بخش پایانی این جلسه توسط اشاعت به مقصد لزوم مبارزه در عوض افزایش نتیجه مدیر قم تقریر انجام بده: در عوض این که امسال بتوانیم به مقصد تيرخور نتیجه ۲۵۰ میلیون دلاری كره زمين مدیر كره زمين طریق گمرک قم برسیم، كره زمين دیدگاه زمانی خلف هستیم که باید این مسافر را جلاجل فصل‌های افزونتر جاي دنج کنیم و به مقصد این تيرخور جلاجل اسم باشليق جاری برسیم.

اوی آدم كردن داد: در عوض افزایش نتیجه مدیر قم نیازمند هم افزایی بین نظام ارباب رعيتي‌های مختلف هستیم و مشکلات جلاجل این زمینه باید آسیب شناسی و باروح کارشناسی آرامش طلب بگیرد و به مقصد آن رسیدگی شود.

معاف هماهنگی امور اقتصادی و توسعه سرچشمه ها انسانی استانداری قم افزود: اظهار نظر جلاجل اسم مورد گدازش مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان جمعيت آوری انجام خواهد شد و باروح کار کارشناسی آرامش طلب می‌گیرد و عاريت خروجی آن جلاجل کارگروه‌ها مطرح انجام خواهد شد، واپسین داده‌ها مبنای تصمیم‌گیری‌ها باریک.

غضنفری توسط اشاعت به مقصد راهکارهای افزایش نتیجه مدیر قم تقریر انجام بده: نمایندگی وزارت امور خارجه جلاجل مدیر باید جلاجل این زمینه وعاء ایفا کند، ایضاً پیگیری برگزاری نمایشگاه‌ها جلاجل کشورهای مختلف در عوض افزایش نتیجه قم ضروری باریک.

مطرح كشته شدن مشکلات تولیدکنندگان قمی جلاجل کارگروه‌های ملی

اوی آدم كردن داد: یکی كره زمين اقدامات ضروری جلاجل مدیر قم، مبارزه در عوض افزایش نتیجه این مدیر باریک و افزایش نتیجه قم و کاهش نتیجه این مدیر موجب ارتقای شاخص‌های اقتصادی قم انجام خواهد شد.

معاف هماهنگی امور اقتصادی و توسعه سرچشمه ها انسانی استانداری قم جلاجل پایان به يادماندني انجام بده: مشکلات تولیدکنندگان مدیر را درک و این مشکلات را جلاجل کارگروه‌های ملی مطرح می‌کنیم.

انتهای پیام/ح

[ad_2]

كره زمين وحشيگري نیروهای همبستگي سعودی مادام اصرار «دولت مستعفی» ثمار مسیر منتهی به مقصد شکست

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، هر دوال که می‌گذرد ابعاد جدیدی كره زمين سیاست‌های استعماری و اقدامات غیر انسانی همبستگي سعودی جلاجل کشوریمن عیان انجام خواهد شد؛ كره زمين مبارزه امارات،‌ اندام همبستگي سعودی در عوض اشغال جزیره راهبردی «سُقطری» و مدیر‌های جنوبی و شرقی کشوریمن گرفته مادام آزاررسان زندانیان یمنی و تخلف جنسی به مقصد آن‌ها به مقصد دستگاه بافندگي نظامیان اماراتی و اعدام‌های «داعش‌ارث بر» نیروهای ارتش کشوریمن به مقصد دستگاه بافندگي نیروهای غيرمشدد به مقصد امارات.

ویدیوئی اخیرا جلاجل بین کاربران فضای مجازی جلاجل کشوریمن دستگاه بافندگي به مقصد دستگاه بافندگي انجام خواهد شد که تاو گسترده شهروندان این کشور را جلاجل برابر اقدامات نظامیان همبستگي سعودی و اماراتی جلاجل پی داشته باریک.

اعدام به مقصد طوق تروریست‌های داعش و القاعده

به مقصد شرح احوال وبگاه خبری «المشهدی الیمنی»، جلاجل این ویدیو «نیروهای مزدور» اماراتی یکی كره زمين اسرای ارتش و کمیته‌های مردمی کشوریمن را به مقصد شکل وحشیانه پس ازآن كره زمين آنکه به مقصد رگبار گلوله می‌بندند، آن را كره زمين بالای کوه به مقصد پایین دور می‌کنند.

اعدام این شهر اسیر مجروح که كره زمين اهالی مدیر «إب» کشوریمن باریک، موجب تاو مردم کشوریمن شده باریک؛ به مقصد نوع‌ای آن‌ را به مقصد جنایت‌های رديف نظامي تروریستی داعش تشبیه کردi و این نوع اقدامات را گرد هم آمدن كره زمين قيمت‌های انسانی و اسلامی خوانده‌بضع.

این اولین شهر بار نیست که عناصر مزدور همبستگي سعودی و اماراتی دستگاه بافندگي به مقصد جنایت علیه نیروهای ارتش و کمیته‌های یمنی می‌زنند.

ثمار ازاصل این شرح احوال، منابعی محلی جلاجل شهر «الصلو» مدیر «تعز» (جنوب کشوریمن) گفتند که عناصر مزدور حدودا سه ماه پیش، سه پريان كره زمين اسرای ارتش و کمیته‌های مردمی کشوریمن را پس ازآن كره زمين شکنجه و آزاررسان، كره زمين بالای کوه «قلعه الدلمؤة» به مقصد پایین دور کردند.

عناصر غيرمشدد به مقصد همبستگي سعودی-اماراتی پیشتر نیز یک شهر اسیر یمنی به مقصد غيرماذون «عبدالقوی الجبری» را بيدين بيدين دفن کردند.

محکومیت جنایت اخیر سعودی و اماراتی كره زمين صیانت رديف نظامي‌های کشوریمن

کمیته‌ ملی اسرای کشوریمن جلاجل بیانات به مقصد این جنایت‌ها پسفردا (سه‌شنبه) جلاجل بیانیه‌ای اعلام انجام بده که رژیم‌های سعودی و امارات، سرکرده‌های همبستگي عربی ايمن سازي کشوریمن، وظيفه مند اخلاقی و قانونی اقدامات كلاه خود هستند.

این کمیته تأکید انجام بده که جنایت‌های این چنینی هرگز اجامر ملت کشوریمن را سست نخواهد انجام بده، بلکه ثمار این یقین آن‌ها افزوده خواهد شد که این گروهک‌های جنایت‌کار که فروسو فرماندهی همبستگي سعودی فعالیت می‌کنند، جنایتکاران فروسو امر رديف نظامي‌های تروریستی داعش و «القاعده» هستند.

پیش‌نمناك رسانه‌های شهربان‌ای و یمنی اعلام کرده بودند که همبستگي سعودی در عوض جاي دنج شکست‌های كلاه خود جلاجل جبهه‌های درگیری توسط انصارالله و ارتش کشوریمن دستگاه بافندگي به مقصد جذب عناصر داعش و القاعده ضربت ديده و آن‌ها را به مقصد این جبهه‌ها اعزام کرده باریک.

جلاجل بیانات به مقصد جنایت‌های وحشیانه همبستگي سعودی و اماراتی، مجمع تاييد شدن اسلامی کشوریمن جلاجل بیانیه‌ای دوال سه‌‌شنبه اعدام شهر اسیر مجروح یمنی و دور وزیر ها او كره زمين بالای کوه را جنایتی حالی که احساسات مردم کشوریمن را جریحه‌دار کرده باریک.

این مجمع توسط محکوم وزیر ها جنایت مذکور اعلام انجام بده: «كره زمين همه می‌خواهیم جهات فرماندهی ارتش و کمیته‌های مردمی‌مان گرد وارد به ذهن و توسط قاتلانِ “مفسد فی الارض”ِ اسرای کشوریمن به مقصد مقابله برخیزند».

مجمع تاييد شدن اسلامی كره زمين دائم الخمر‌های بین‌المللی صفت پست ناس خواهان شدن «عینک دُشهر لار» را که آن‌ها كره زمين دیدن جنایت‌ها جلاجل حق مردم کشوریمن محروم کرده، کنار بگذارند.

سه اسم باشليق و پنج ماه كره زمين ابتر شدن تخلف نظامی همبستگي رهبری کشورعربستان سعودی به مقصد کشوریمن فروسو ديباچه «غريدن قاطعیت» می‌گذرد و متجاوزان پس ازآن كره زمين آنکه نتوانستند اجامر و شورش مردم کشوریمن را به مقصد زانو درآورند، دستگاه بافندگي به مقصد عملیات جدیدی توسط ديباچه «پیروزی طلایی» زدند.

عملیات جدید توسط چراغ خضرا آمریکا و مغرب به مقصد منظور اشغال شهرساحلي بااستعداد و حیاتی «الحدیده» که مهجور راه نافذگردانيدن نیروهای ارتش و کمیته‌های یمنی صفت بويناك، سرخرگ شد ولی توسط گذشت زیاد كره زمين سه ماه خير مهجور هدفی ثابت شدن نشد، بلکه كشيده شده به مقصد کشته كشته شدن مبهوت نفر كره زمين به گردش درآوردن‌های باروح حمایت همبستگي بيش شد.

همبستگي پس ازآن كره زمين شكيبايي ورزيدن کشته‌‌های زیادی كره زمين نیروهای یمنی باروح حمایت كلاه خود که اعتراض‌ شخصیت‌ها و احزاب یمنی را ثمار كفالت داشت، به مقصد حملات رسانه‌ای و فشارهای سیاسی بین‌المللی متوسل شد مادام این نوع القاء کند که انصارالله کشوریمن توسط سیطره ثمار شهرساحلي الحدیده، مانع كره زمين فرستادن کمک‌های ناس رفاقت آميز به مقصد این کشور شده و موشک‌های ایرانی را كره زمين طریق این شهرساحلي واصل می‌کند.

ادعایی که رهبران و مقامات متحرك انصارالله به مقصد نكراء آن را رد کردند؛ به چه دليل که اصولا همه کشتی‌هایی که واصل شهرساحلي الحدیده می‌شوند، كره زمين صیانت همبستگي بازرسی می‌شوند.

متحرك انصارالله کشوریمن اخیرا به مقصد «مارتین گریفس»، فرستاده خصوصی دائم الخمر ملل جلاجل امور این کشور پیشنهاد داد که شهرساحلي الحدیده کما فی السابق كره زمين صیانت این متحرك سازمان شود و دائم الخمر ملل احكام ثمار آن نظارت داشته باشد.

اصرار همبستگي متجاوزان ثمار اشغال شهرساحلي الحدیده قبل كره زمين هرگونه مذاکره

توسط این حلول كننده كره زمين کشورعربستان سعودی نبا می‌رسد که به مقصد رغم شکست‌های همبستگي این کشور جلاجل نبرد الحدیده و كنار غربی کشوریمن، متجاوزان و دولت مستعفی ثمار تمدید نبرد جلاجل این شهربان اصرار دارند.

وب‌سایت خبری «المشهد الیمنی» نوشت که یک هفته كره زمين ورود فرستاده دائم الخمر ملل به مقصد ریاض، پایتخت عربستان در عوض دیدار توسط «احمد پي دغر»، اقلیم به ‌دست آوردن دولت متسعفی به مقصد ریاست جمهوری «عبدربه منصور هادی» می‌گذرد، ولی به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که دولت مستعفی ثمار فیصله وام گذاردن به مقصد نبرد الحدیده و اشغال این شهرساحلي قبل كره زمين هر نوع مذاکره‌ای اصرار دارد.

این وب‌سایت شرح احوال داد که دولت مستعفی به مقصد نماینده خصوصی دائم الخمر ملل جلاجل امور کشوریمن كلام‌بضع که باید موضع همبستگي سعودی جلاجل برابر نبرد كنار که بدون شك اشغال شهرساحلي الحدیده باریک، تثبیت شود مادام جلاجل سابقه مذاکرات و گفت‌وگوها پیشرفتی محصول برداري شود.

این اصرار دولت مستعفی جلاجل حالی لفظ می‌گیرد که همبستگي حامی دولت مذکور جلاجل نبرد كنار غربی شکست خورده و متحرك انصارالله کشوریمن بارها تأکید کرده باریک که شهرساحلي الحدیده «به هدف نخوردن قرمز» ارتش و کمیته‌های مردمی کشوریمن باریک.

انتهای پیام/

[ad_2]

خبرگان آمریکا در عوض ترامپ جایگاهی قائل نیستند/روحانی احكام آمریکا را نصیحت انجام بده

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری پارس، دونالد ترامپ رئیس خلق آمریکا صبح فردا (۱ مردادماه ۹۷)‌ طی پیامی جرم بخش به مقصد زيبايي روحانی رئیس خلق کشورمان نوشت که «هرگز ایالت متحده را تهدید نکن. شما جز ءجزء كردن آن را خواهی دید به مقصد طوری که جلاجل درافتادن تاریخ بيگانگان کمی چنین تاوانی داد‌ه‌بضع. ما افزونتر کشوری نیستیم که جملات ديوانگي‌آمیز درزمينه ستيزه گري و اجمال را تحمل ناكردني کنیم. مراقب باش!».

توئیت رئیس خلق آمریکا جلاجل جواب به مقصد این جملات دليل‌الاسلام روحانی رئیس خلق کشورایران مبنی ثمار اینکه «ما ناموس پرور فضيلت و پذرفتار ایمنی آبراه شهربان جلاجل درافتادن تاریخ هستیم؛ توسط دم شیر بازی نکنید، پشیمان‌کننده باریک» ديباچه شد.

*توییت تهدید آمیز ترامپ دارای تا چه وقت بُعد باریک

فوائد ایزدی کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار سیاسی خبرگزاری پارس توئیت تهدیدآمیز رئیس خلق آمریکا را جلاجل سه پس ازآن واپسین و تاکید انجام بده: یکی كره زمين ابعاد این توئیت تهدیدآمیز آقای ترامپ به مقصد دلیل این باریک که آرامش طلب باریک جلاجل عقرب‌ماه انتخاباتی بین اعضای تشكيلات سياسي دمکرات و تعدادی كره زمين اعضای تشكيلات سياسي جمهوریخواه که علاقه‌مند به مقصد استیضاح آقای ترامپ هستند برگزار شود.

اوی افزود: انتخابات عقرب‌ماه آمریکا در عوض آقای ترامپ و دولت اوی دربردارنده اهمیت باریک چون ارچه دمکرات‌ها دستگاه بافندگي تبيره را جلاجل انتخابات کنگره را بگیرند ايشان به مقصد احيانا خیلی قوی رئیس خلق آمریکا استیضاح خواهد شد.

*تهدید اخیر آقای ترامپ اسم پري زده انتخاباتی دارد

به مقصد باوري این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا، ترامپ جلاجل ماه‌های باقیمانده به مقصد عقرب‌ماه در عوض آن ردياب كره زمين افرادی که اسم باشليق ۲۰۱۶ میلادی به مقصد اوی رأی دادند دستور كار دارد. دستور كار‌ای متشکل كره زمين شغل هامشاغل‌ها و اقداماتی که خوشایند این طیف باشد. به مقصد عبارتی تهدید اخیر آقای ترامپ اسم پري زده انتخاباتی دارد.

ایزدی پس ازآن دوم تهدید توئیتی اخیر ترامپ علیه کشورایران را به مقصد دیدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا توسط پوتین نسبت داد و یادآور شد که دیدار ترامپ توسط آقای پوتین جنجال خبری به مقصد كنار زدن داشت به مقصد نوع‌ای که آقای ترامپ سنه پس ازآن كره زمين کنفرانس خبری مجبور شد که بخش‌هایی كره زمين شغل هامشاغل كلاه خود را پشت بام بگیرد.

ادبیات آقای ترامپ به مقصد نوع‌ای باریک که كره زمين جملات اینچنینی كاربرد می‌کند و پس ازآن كره زمين مدتی برخورد دیگری كره زمين كلاه خود به مقصد نمایش می‌گذارد. به مقصد همین دلیل كلكسيون خبرگان سیاست خارجی آمریکا در عوض آقای ترامپ جایگاهی قائل نیستند.

 

اوی اضافه انجام بده: فشارهای زیادی ثمار روی آقای ترامپ آرامش طلب داشته بنابراین رئیس خلق آمریکا در عوض شوك وزیر ها هوش مخاطبین به مقصد سمت افزونتر این توئیت را فرستادن کرده باریک.

*خبرگان سیاست خارجی آمریکا در عوض آقای ترامپ جایگاهی قائل نیستند

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا  توسط تعبیر اینکه آقای ترامپ نسبت به مقصد آقای کیم (رهبر کشورکره شمالی)‌ هم كره زمين همین ادبیات كاربرد انجام بده، گفت: ادبیات آقای ترامپ به مقصد نوع‌ای باریک که كره زمين جملات اینچنینی كاربرد می‌کند و پس ازآن كره زمين مدتی برخورد دیگری كره زمين كلاه خود به مقصد نمایش می‌گذارد. به مقصد همین دلیل كلكسيون خبرگان سیاست خارجی آمریکا در عوض آقای ترامپ جایگاهی قائل نیستند.

ایزدی دلیل اصلی استیضاح رئیس خلق آمریکا كره زمين صیانت اعضای تشكيلات سياسي دموکرات و جمعی كره زمين اعضای تشكيلات سياسي جمهوری‌يابس را گروهي مقبولیت اوی جلاجل كلكسيون خبرگان سیاست خارجی ديباچه و تأکید انجام بده: منتقدان رئیس خلق آمریکا معتقدند که سیاست آقای ترامپ سیاست خارجی آمریکا را بازی گرفته و مشکلاتی را در عوض این کشور ایجاد کرده باریک.

اوی به يادماندني انجام بده: پس ازآن افزونتر توئیت تهدیدآمیز آقای ترامپ علیه کشورایران در عوض راضی نگه مرتبط بودن صهیونیست‌ها كره زمين كلاه خود باریک چون اوی می‌داند که ارچه جلاجل کنگره بخواهد مشکل جدی پیدا کند شاید لابی کشوراسرائیل بتواند به مقصد داد اوی برسد.

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا  جلاجل عین حلول كننده ثمار این باور باریک که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توسط توئیت تهدیدآمیز كلاه خود علیه کشورایران به مقصد عبارتی مدعا مقامات جمهوری اسلامی کشورایران را اسم تاييد بزند و ببینند چون كه پاسخی كره زمين داخل کشورایران دریافت می‌کند.

ایزدی جلاجل عین حلول كننده می‌گوید که آمریکایی‌ها غیر كره زمين زبان قسر زبان دیگری را متوجه نمی‌شوند یعنی زمانی که عاطل کنند چشم مقابل ايشان ضعیف باریک حملات تندتر، و شدیدتر می‌کنند.

*توییت تهدید ترامپ خلاف فصل یک منبع دائم الخمر ملل باریک/روحانی احكام آمریکا را نصیحت کرده باریک

برخلاف ادعای آقای ترامپ آقای روحانی رئیس خلق آمریکا را تهدید نکرده بلکه نصحیت کرده آمریکا توسط دم شیر بازی نکند اما تهدید کشورایران كره زمين صیانت آقای ترامپ خلاف فصل یک منبع دائم الخمر ملل باریک و جلاجل فصل یک این منبع، هم كاربرد كره زمين قسر و هم تهدید نهي كردن شده باریک.

 

اوی گفت: برخلاف ادعای آقای ترامپ آقای روحانی رئیس خلق آمریکا را تهدید نکرده بلکه نصحیت کرده آمریکا توسط دم شیر بازی نکند و جلاجل درستكاري دوم آقای روحانی نیز تأکید شده که کشورایران نمی‌تواند تماشا کند که بقیه کشورها نفت بفروشند و کشورایران نفروشد که این نیز ربطی به مقصد آمریکا ندارد چريدن که ارچه تهدیدی هم باشد نسبت به مقصد کشورهایی باریک که جلاجل نهایت پاخيره زن دارند توسط آمریکا همراهی کنند.

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا ادبیات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جلاجل توئیت اخیر كلاه خود را تهدیدی واضح علیه کشورایران تلقی و تعبیر انجام بده: تهدید کشورایران كره زمين صیانت آقای ترامپ خلاف فصل یک منبع دائم الخمر ملل باریک و جلاجل فصل یک این منبع، هم كاربرد كره زمين قسر و هم تهدید نهي كردن شده باریک جلاجل حالیکه آقای ترامپ جلاجل نوشته كلاه خود آورده که ما بلایی كله دار کشورایران می‌آوریم که جلاجل درافتادن تاریخ کمتر کسی هیبت کرده باشد.

ایزدی ذهنیت آقای ترامپ نسبت به مقصد آقای روحانی را روی افزونتر سکه برشمرد و گفت: آقای ترامپ عاطل می‌کند می‌تواند توسط ادبیات نوشين كره زمين دولت آقای روحانی تمکین بگیرد و دلیل اصلی برون رفت ايشان نیز كره زمين برجام همین صفت بويناك.

اوی آدم كردن داد:‌ آقای ترامپ عاطل می‌کند توسط ادبیات تهدید توسط کشورایران درستكاري کند چريدن که نشانه‌هایی كره زمين دولت آقای روحانی دریافت کرده و به مقصد این نتیجه رسیده که چنین ادبیاتی نسبت به مقصد این دولت جواب يابي می‌دهد. بنابراین ما باید به مقصد آمریکا داغ جا دهیم که این واپسین نادرستی باریک.

*کشورایران باید توسط بدون شك ادبیات جواب آمریکا را بدهد

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا  ثمار این باور باریک که جمهوری اسلامی کشورایران باید توسط ادبیات كلاه خود آمریکایی‌ها جواب را صادر کند. چريدن که ارچه ترامپ کشورایران را تهدید می‌کند کشورایران نباید كره زمين كلاه خود دل واپسي و هراس داغ جا دهد پوشيدگي این به مقصد معنی این نیست که توسط كس آقای ترامپ كره زمين ادبیات نوشين كاربرد شود چريدن که ترامپ شخصیت خودشیفته‌ای دارد و اینگونه ادبیات نوشين جلاجل اسم مورد كس آقای ترامپ توصیه نمی‌شود اما می‌توان چنین ادبیاتی جلاجل اسم مورد سیاست‌های آمریکا به مقصد کار گرفت.

ایزدی برخورد كره زمين جایگاه قوچ توسط آمریکا را یکی كره زمين دلایل اصلی سه امتیاز مهتر کشورکره شمالی كره زمين ایالت متحده آمریکا جلاجل ماه‌های اخیر ديباچه انجام بده.

اوی جلاجل همین اسم مورد گفت: کشورکره شمالی ظرفیت‌های نظامی و موشکی كلاه خود را افزایش داد و رئیس خلق آمریکا هم جلاجل نهایت به مقصد نگاه خشم آلود کشورکره شمالی تمکین انجام بده.

این کارشناس هم تراز و هم سان آمریکا توسط تعبیر اینکه باید شهر اهرم‌های قوچ را تقویت کنیم، افزود: ما به مقصد دیدگاه شرعی نمی‌توانیم بمباران اتم بسازیم اما شهر اهرم‌های قوچ دیگری نیز جلاجل اختیار داریم که محضر شهربان‌ای و توانمندی موشکی كره زمين يكباره این شهر اهرم‌های قوچ هستند که باید تقویت شوند.

ایزدی به مقصد آژیر قفل كردن بغاز شهرستان هرمز كره زمين صیانت کشورایران اشاعت و گفت: وقتی درستكاري كره زمين قفل كردن بغاز شهرستان هرمز انجام خواهد شد باید رزمایشی جلاجل این بغاز جلاجل اسم مورد همین فهمید برگزار شود. یعنی كره ارض ببیند دولتی که جلاجل درافتادن پنج اسم باشليق ماضي به مقصد سمت تعامل توسط مغرب رفته فعلاً به مقصد خاطره ها عملکرد دولت آقای ترامپ به مقصد سمت رويارويي توسط مغرب سوق داده شده باریک.

شرح احوال خبرنگار پارس حاکی باریک ایضاً علیرغم تهدیدات نوشين ترامپ و به ‌دست آوردن خارجه‌اش علیه کشورمان، جلاجل توئیتی که به مقصد حمل كره زمين رهبر شورش جلاجل فضای مجازی منتشر شد، به مقصد نقشه‌ مصابرت آمریکا و رژیم صهیونیستی جلاجل «یهودی‌سازی کشورفلسطین» اشاعت شده و تاکید کرده‌بضع: «یهودی‌سازی کشورفلسطین رويارويي كردن بستوهي‌ای باریک که دیده‌بضع. خير آن اتّفاق می‌افتد خير خريطه‌ مئه.»

يكباره عنبرين فوق که فرد تا چه وقت زمان سنج پشت بام كره زمين تهدید توئیتری ترامپ پخش یافت، داغ جا‌دهنده آن باریک که رهبر شورش حتی جلاجل حد جواب توئیتری نیز شانیتی در عوض این فرد قائل نیستند که بخواهند به مقصد تهدیدات اوی جواب دهند.

انتهای پیام/

[ad_2]

نگاهی به مقصد بیانات رهبر شورش و سران قوا جرم بخش به مقصد دیپلمات‌ها

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي سیاست خارجی خبرگزاری سواره، نخستین سمینار ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور جلاجل دولت دوازدهم، كره زمين پسفردا یکشنبه ۳۱ تیر ماه جلاجل شهر تهران يكم به مقصد کار انجام بده.

ايلچيان و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی چالاک شنبه ۳۰ تیر ماه نیز به مقصد محضر مقام معظم رهبری رفتند و توسط ایشان دیدار کردند.

جلاجل این دیدار که محمدجواد ظریف، معاونان و مدیران وزارت امور خارجه نیز محضر داشتند، حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل فرمایشاتی جرم بخش به مقصد حاضران گفتند: صفت به خاطرسپردني صحت دینی و طهارت روحی و معنوی كلاه خود و خانواده و پایبندی رفتاری و گفتاری به مقصد هم تراز و هم سان شرعی كره زمين مهمترین وظایف مسئولان و کارکنان وزارت امور خارجه به مقصد‌خصوصی ايلچيان و اعضای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز باریک.

ایشان توسط تأکید ثمار اینکه نظام ارباب رعيتي دیپلماسی بخش اصلی سیاست خارجی کشور و نمای بیرونی ديسيپلين جمهوری اسلامی باریک، به يادماندني کردند: وزارت امور خارجه و به مقصد‌ خصوصی ايلچيان باید عمیقاً به مقصد قيمت‌های اسلام و شورش پایبند باشند و روال و كلامي آنان، منعکس کننده این قيمت‌ها باشد.

 

 

رهبر شورش اسلامی جلاجل آدم كردن تبیین بایدها و نبایدهای دیپلماسی ديسيپلين اسلامی، شرط واجب شده در عوض نمایندگان دیپلماسی را برخورداری كره زمين روحیه قوی و مستحکم، امید به مقصد آینده و ثنايا مندی كره زمين عاطل حقانیت برشمردند و توسط اشاعت به مقصد مشکل بااستعداد بهره ها ملی، گفتند: تيرخور اصلی و واقعی دیپلماسی، صفت به خاطرسپردني بهره ها ملی باریک و تعامل یا رويارويي، مهجور طوق‌هایی در عوض تأمین بهره ها ملی هستند.

رهبر معظم شورش جلاجل این دیدار كمال يابي و جلي روحیه انقلابی را جلاجل تعاملات و رویکردهای دیپلماتیک ضروری دانستند و افزودند: دیپلمات ایرانی باید به مقصد شورش سربلندي کند و جلاجل تعاملات کاری او، «كرنش، عاطل اقتدار و اعتماد به مقصد شهواني» به مقصد روشنی مشاهده شود که حكماً این روال و منش انقلابی توسط تعبیر شغل هامشاغل‌های نامعقول و ایجاد هیاهو کاملاً متفاوت باریک.

حاضربودن آیت الله خامنه‌ای جلاجل تبیین هرآينگي برخورداری سفیران و دیپلمات‌های ایرانی كره زمين عاطل حقانیت، به مقصد مشکل كلنجار روانی بی‌وقفه دشمنان اشاعت کردند و افزودند: باید توسط عاطل حقانیت و توسط آگاهی و تسلط جلاجل مباحث چالشی، جواب‌های قاطع و منطقی به مقصد اتهامات بیگانگان داد.

ایشان، داراي اتهام وزیر ها دائم کشورایران به مقصد یک اسم مكلف منفی را نحو کار اصلی كلنجار روانی مستمر دشمنان خواندند و افزودند: در عوض كمال يابي این تيرخور، «کشورایران هراسی، کشورایران ستیزی، کشورایران گریزی، اتهام نقض دموکراسی، نيستي آزادی و نقض صفت پست آدمي زاد» همواره جلاجل تبلیغات بیگانگان تکرار انجام خواهد شد.

رهبر شورش توسط اشاعت به مقصد تعبیر مکرر غیر دايگي اعتماد وجود داشتن آمریکا كره زمين زبان مسئولان کشور افزودند: بنده كره زمين قدیم این نکته را به يادماندني می‌کردم که روی شغل هامشاغل و حتی امضای آمریکایی‌ها نمی‌توان شمار انجام بده، بنابراین مذاکره توسط آمریکا هیچ فایده‌ای ندارد.

ایشان فعال وزیر ها ظرفیت‌های كاربرد‌ نشده یا اندک كاربرد شده جلاجل کشور را بااستعداد دانستند و افزودند: مذاکرات توسط اروپایی‌ها فك نشود، اما نباید معطل مقفل اروپایی ماند، بلکه باید کارهای فراوان واجب شده جلاجل داخل کشور را كنار زدن انجام بده.

رهبر شورش اسلامی، گشايش پيوندها تا چه وقت جانبه و به مقصد‌خصوصی دوجانبه و توجه خاص به مقصد تشکل‌های شهربان‌ای را ضروری خواندند و افزودند: ايلچيان و نمایندگان کشورایران جلاجل برون مرز باید به مقصد ظرفیت‌ها و توانایی‌های ملت و کشور کاملاً واقف باشند.

*محضر جلاجل اسم پاره مطهر ولايت راحل 

 پشت بام كره زمين این دیدار، به ‌دست آوردن و مدیران وزارت امور خارجه و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور جلاجل اسم پاره حاضربودن ولايت خمینی (ره) محضر یافتند و توسط پاشيدن گرزن گل و فاتحه به مقصد مقام عالي بنیانگذار جمهوری اسلامی ادای احترام کردند.

 

 

*ظریف: معطل اروپا نخواهیم شد

پشت بام كره زمين آن ظریف جلاجل نشستی توسط محضر سید زيبايي خمینی تولیت آستان ولايت راحل طی سخنانی به مقصد تشریح اوضاع کنونی بازدادن و گفت:  امسال سمینار ايلچيان جلاجل پیمان خطیری برگزار انجام خواهد شد که به مقصد لطف پروردن و توسط هدایت رهبری و حمایت همه توانستیم سیاست کشورایران ستیزی و کشورایران هراسی رژیم صهیونیستی را توسط مذاکرات برجام شکست دهیم.

رئیس نظام ارباب رعيتي دیپلماسی ديباچه انجام بده: به مقصد نگاه خشم آلود منبرها دستاورد راهبردی ما جلاجل برجام کاملا جلاجل شکست و انزوای رژیم صهیونیستی و نتانیاهو مشهود صفت بويناك که اخیرا نتانیاهو اذعان کرده در عوض اختصاصی‌ها منبرها مهجور فردی بودم که مجبور بودم جلاجل مقابل برجام بایستم.

 

 

اوی آدم كردن داد: پسفردا هم که نتانیاهو توانسته آمریکا را توسط كلاه خود معاشر کند، کماکان آمریکا و رژیم صهیونیستی جلاجل سیاست کشورایران هراسی منزوی هستند و نزدیکترین متحدانشان جلاجل این زمینه توسط ايشان همدستی ندارند.

ظریف در عرض گفت: ما هنوز جلاجل مربوط به حوزه عملیاتی به مقصد اندازه کافی اقدامی كره زمين صیانت مغرب و اعضای باقیمانده برجام که شامل اروپا، کشورچین و کشورروسیه می شود، ندیدیم.

اوی گفت: سمینار ما یک تيرخور افزونتر دارد و همانطور که رهبری پسفردا فرمودند ما گرچه مذاکرات را توسط اروپا آدم كردن می‌دهیم ولی معطل اروپا نخواهیم شد.
به ‌دست آوردن خارجه تعبیر انجام بده: آرامش طلب باریک جلاجل سمینار ايلچيان توسط همکاران همفکری و مبادي نگاه خشم آلود کنیم که به چه طريق انجام خواهد شد كره زمين این اجماع بین‌المللی علیه قانون گریزی آمریکا بهترین كاربرد را در عوض صفت به خاطرسپردني روابط اقتصادی توسط افزونتر کشورهای كره ارض، تقویت نتیجه غیرنفتی در عوض صفت به خاطرسپردني بازارهای صادراتی و تامین نیازهای کشور کنیم.
ظریف افزود: ما چندین اسم باشليق باریک به مقصد مربوط به حوزه دیپلماسی اقتصادی توجه خصوصی کرده و بدي ها دیپلماسی اقتصادی را ایجاد کردیم و تمرکز ثمار امور اقتصادی جدی نمناك شده باریک و امیدواریم فعالیت دايگي قبولی داشته باشیم و دین كلاه خود را به مقصد مردم، شهدا و ولايت شهدا گزارش رسم کنیم.

*سید زيبايي خمینی: ايلچيان مربوط به حوزه مطالعاتی كلاه خود را گشايش دهند

سید زيبايي خمینی نیز طی سخنانی جلاجل جمعيت ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور گفت: جمهوری اسلامی پس ازآن كره زمين ۴۰ اسم باشليق دارای یک چارچوبه خردمند باریک. رهبر معظم شورش توسط هیبت‌ای ۴۰ ساله‌ که جلاجل کشورهای افزونتر این هیبت باید ۴۰۰ ساله ذخيره می‌شده باریک، رئیس خلق و به ‌دست آوردن خارجه نیز همین صفت منسوب به طوس. ما حدثان بزرگی را خلف وعده كله دار گذاشته‌ایم. كلكسيون کسانی که بودند دن و چم جامعه جهانی را می‌شناسند و به مقصد جامعه خودمان آشنا هستند.

 

 

اوی افزود: ظریف به ‌دست آوردن خارجه هیبت بسیار گرانقدری دارد، باید حتما نسل‌های بعدی را دارای این هیبت کنیم و جمهوری اسلامی خدای نکرده پیر نشود. اما همه اینها به مقصد آن خردی که كره زمين كلكسيون مدیریت ديسيپلين مفتخرشدن داریم، در عوض منبرها تردید باقی نمی‌گذارد که ما كره زمين این گردنه‌ها خیزاب می‌کنیم.

زيبايي خمینی ثمار آشنا ايلچيان و روسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور كره زمين کشور و جامعه‌ای که جلاجل آن مشغول به مقصد فعالیت هستند تأکید انجام بده و افزود: مربوط به حوزه مطالعاتی كلاه خود را گشايش دهید.

سید زيبايي خمینی در عرض به مقصد حاضران جلاجل نشست توصیه انجام بده که گريبانگير دگماتیسم نشوند و اضافه انجام بده: یک دیپلمات یک حيات تازه يافتن كله دار مربوط به سفر مردم نغن می‌خورد مادام لمحه‌ای که واجب شده باشد نگاه خشم آلود كلاه خود را توسط شهامت جمعناتمام به مقصد لفظ کارشناسی بدهد و خودسانسوری نکند. 

*روحانی: ايلچيان جلاجل روبه رو تک تک شهروندان مسئولند

به مقصد شرح احوال سواره، پسفردا (یکشنبه) سمینار ايلچيان توسط سخنرانی زيبايي روحانی رسما واگشايي شد و رئیس جمهوری جلاجل جمعيت ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور جلاجل مقام دفتراسناد مطالعه ها سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه گفت: دیپلمات‌ها سفیر ديسيپلين و نماینده تاریخ، فرهنگ و ملت کشورایران جلاجل برون مرز کشور هستند، ايلچيان جلاجل روبه رو تک تک شهروندان مسئولند. سفارت‌های ما متعلق به مقصد همه ایرانیانی باریک که عشيق وطن هستند.

اوی دیپلماسی را پیشتاز نگاهباني كره زمين ایمنی و بهره ها ملی خواند و افزود: مجال مهلت در عوض تباني ايلچيان توسط افکار عمومی و جوانان كره ارض جلاجل فضای حقیقی و مجازی گسترده باریک. وظایف دیپلمات‌های توانمند و عزیز سنگین‌نمناك كره زمين هر زمان دیگری باریک.

 

 

رئیس جمهوری کشورایران جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانش توسط تعبیر اینکه بهترین روابط را توسط همسایگان خواهانیم، ديباچه انجام بده که جلاجل پیمان جدید به مقصد كنار زدن تعمیر روابط عربستان، امارات و کشوربحرین توسط کشورایران هستیم.

روحانی جلاجل جمعيت ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور توسط ذکر این نکته که دوال طلایی دیپلمات‌هاست؛ كره زمين دیپلمات‌های جمهوری اسلامی خواهان شدن که توسط جمعناتمام شرکت‌های کوچک مادام مهتر تباني بگیرند.

اوی ديباچه انجام بده: درب‌های کشورایران به مقصد روی فناوری و سرمایه نيرنگ ساز باریک؛ ايلچيان تحرک جدید يكم کنند.

رئیس قوه مجریه تعبیر انجام بده: پیمان جدید در عوض روابط توسط کیهان، نتیجه و اشکال داخل مجال مهلت باریک. كله دار سفرای ملت کشورایران كره زمين هر زمان دیگری برافراشته نمناك باریک. ايلچيان به مقصد ملت گفت بدهند که نمی‌گذارند قلدرها به مقصد کشورایران تراكم آورند. 

* مدعا‌های رئیس قوه قضاییه كره زمين ايلچيان

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز جلاجل نشستی توسط ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور كره زمين مبارزه‌های ايلچيان جلاجل سراسر کیهان كره زمين صوب اینکه خوشنامي‌ایی كره زمين ديسيپلين را نمایندگی می‌کنند، قدردانی انجام بده و كره زمين ايشان خواهان شدن که جلاجل کنار همه کارهایشان به مقصد مناقشه‌های نظری ماهیت ديسيپلين هم توجه داشته باشند و جلاجل کشورهای افزونتر این را به مقصد گوش آن طرفی‌ها برسانند و به مقصد ايشان بگویند این ديسيپلين چون كه ديسيپلين بی بدیلی باریک.

 

 

* علی لاریجانی: وعاء چریک کت و شلواری را ایفا کنید

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پسفردا (یکشنبه)‌ جلاجل جمعيت ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور محضر یافت و به مقصد ایراد سخنرانی بازدادن.

 

 

اوی جرم بخش به مقصد ايلچيان گفت: دیپلماسی پیش‌روی ما باید کارآمدی زيبا توسط این زمان را داشته باشد و كره زمين جنس دیپلماسی کلاسیک نباشد. همانطور که جلاجل کتاب كار نيك تحریم‌ها وارد به ذهن باریک باید چریک کت و شلواری باشیم. توسط بخش‌های كاستن مثل نشريات ادواري‌نگاران، سیاستمداران و بيگانگان كاستن کشورها تباني ثابت کنیم. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به مقصد دلیل نفوذی که جلاجل کشورها دارند روی بيگانگان و شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند، شما هم باید این مربوط به حوزه را فعال کنید. ستاد وزارت خارجه جلاجل مربوط به حوزه اقتصاد باید قوی‌نمناك كره زمين ماضي شود و آسه اي این مربوط به حوزه نیز ايلچيان هستند.

لاریجانی اضافه انجام بده:‌ آشوب جلاجل وزارت خارجه سرمایه ایرانیان برون مرز كره زمين کشور را ۲۰۰۰ میلیارد دلار اعلام کردند، ارچه ۱۰ درصد این صفت تبليغاتچي جذب کشور شود تحول نیکی را گواهي نامه خواهیم صفت بويناك. باید رفت و آمد ایرانیان برون مرز كره زمين کشور به مقصد داخل کشور تسهیل شود. جلاجل نشست سران قوا نیز جلاجل این به دفعات مناقشه و مبادي نگاه خشم آلود شد هر تا چه وقت که ترقی دايگي قبولی جلاجل این مربوط به حوزه مشاهده نمی‌شود. حكماً آقای خوشرو (نماینده دائم کشورایران جلاجل دائم الخمر ملل جلاجل نیویورک) جلاجل این زمینه می‌تواند پسندیده کار کند.

اوی توسط تعبیر اینکه گفت‌وگوها توسط کشورهند پسندیده، توسط کشورروسیه خیلی پسندیده و کشورچین هم شریک اولا تجاری اقتصادی کشورایران باریک، ديباچه انجام بده: سفرای کشورایران ارچه هوش اقتصادی داشته باشند می‌توانند روابط اقتصادی کشور را تقویت کنند.

به مقصد شرح احوال سواره، آنگونه که بهرام قاسمی سخنگوی نظام ارباب رعيتي دیپلماسی پیش كره زمين این درزمينه سمینار سراسری ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور كلام صفت بويناك، معاف اولا رئیس خلق، و شماری كره زمين وزرا و افزونتر مقامات اقتصادی نیز كره زمين يكباره مهمانان و سخنرانان این گردهمایی تخصصی خواهند صفت بويناك.

سخنگوی وزارت امور خارجه به يادماندني انجام بده: بررسی آخری تحولات شهربان‌ای و بین المللی و رویکرد جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برابر این تحولات جلاجل چهارچوبه «گشايش هدفمند دیپلماسی و پيوندها خارجی» كره زمين محورهای اصلی نشست‌های سمینار باریک. علاوه ثمار کارگروه‌های طراحی شده در عوض اعمال نشست‌های تخصصی و موضوعی، جلاجل تعدادی كره زمين جلسات این سمینار تا چه وقت پريان كره زمين وزرا و افزونتر مقامات کشور محضر یافته و طي  ایراد سخنرانی حوالی وطن اختيار كردن بااستعداد شهربان‌ای و افزونتر مباحث تخصصی تعیین شده در عوض این گردهمایی سراسری به مقصد مناقشه و مبادي نگاه خشم آلود خواهند بازدادن. 
 
قاسمی ديباچه انجام بده: توسط توجه به مقصد اهمیت دیپلماسی اقتصادی جلاجل چهارچوبه اقتصاد مقاومتی و توسط مد نگاه خشم آلود آرامش طلب وام گذاردن پیمان جدید کشور و تحولات جهانی و لزوم توجه زیاد كره زمين پیش به مقصد مباحث اقتصادی،  بخش به عمد‌ای كره زمين نشست‌ها،  مبادي نظرها و دیدارهای این سمینار جلاجل مقایسه توسط سمینارهای ماضي به مقصد وطن اختيار كردن اقتصادی و نحوه تعامل سفارتخانه‌های کشورایران توسط بخش های خصوصی و دولتی کشور به دنياآمدن‌فیه و برقراری تباني توسط همتایان داخلی ايشان به مقصد منظور وجدها توسط پیمان جدید اختصاص خواهد یافت.

به مقصد شرح احوال سواره، سمینار سراسری ايلچيان هر ساله جلاجل تابستانه و وافراً اوقات جلاجل مرداد ماه برگزار انجام خواهد شد. تابستانه در عرض فصل شيريني و تبرئه شماری كره زمين ايلچيان و رؤسای نمایندگی‌های کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور باریک که ماموریتشان پایان یافته و آرامش طلب باریک توسط نیروهای جدید جایگزین شوند.

انتهای پیام/

[ad_2]