لو دریان: تعدادی صفت به خاطرسپردني برجام مبارزه می‌کنیم، اما کشورایران هم باید مدعا‌های ما را بشنود

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری پارس، «ژان ایو لو دریان» به ‌دست آوردن خارجه کشورفرانسه دوال چهارشنبه هرچند كره زمين لزوم صفت به خاطرسپردني سازواري هسته‌ای توسط کشورایران درستكاري انجام بده، اما جلاجل عین حلول كننده گفت کشورایران باید مدعا‌های کشورهای غربی را نیز بشنود.

ثمار ازاصل متنی که جلاجل سایت وزارت خارجه کشورفرانسه منتشر شده، لو دریان که فوری جلاجل پاریس جلاجل گردهمایی سفرای کشورفرانسه درستكاري می‌انجام بده، شهر بار افزونتر گفت که کشورایران باید درزمينه اسم مكلف موشکی و شهربان‌ای و در عرض موقعیت دستور كار هسته‌ای کشورایران پشت بام كره زمين اسم باشليق ۲۰۲۵، توسط مغرب گفت‌وگو کند.

اوی گفت: «جلاجل تباني توسط کشورایران، كره زمين مبارزه‌هایمان تعدادی صفت به خاطرسپردني برجام آلات لهو هستید. توسط اجامر به مقصد این مبارزه‌ها آدم كردن می‌دهیم، چراکه مناقشه ثبت كننده بین‌المللی و خودمختاري اروپا بااستعداد باریک. هنوز تا چه وقت اسم مكلف فنی باقی مابقي که باید گدازش شوند، اما اجامر واجب شده صور دارد.»

لو دریان پس ازآن آدم كردن داد: «اما، رژیم کشورایران هم باید وقتی ما درخواستی مطرح می‌کنیم، این مدعا‌ها را بشنود. منبرها این را جلاجل جریان سفری که آبسالان امسال به مقصد شهر تهران داشتم هم مطرح کردم. منبرها آنجا گفتم که ارچه کشورسوریه كره زمين حروف قرمزهای ما رد شدن کند، توسط تبعاتی مواجه انجام خواهد شد. این عواقب هم هم آوازي افتاد.»

به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد اشاعت لو دریان، به مقصد يورش موشکی و هوایی فروردین ماه امسال به مقصد کشورسوریه باریک. يورش مشترک آمریکا، کشورفرانسه و انگلیس به مقصد تا چه وقت نقالي كردن كره زمين کشورسوریه پشت بام كره زمين آن لفظ گرفت که کشورهای غربی مدعی شدند جلاجل شهربان «شور شرقی» کشورسوریه كره زمين تسلیحات شیمیایی كاربرد شده باریک.

به ‌دست آوردن خارجه کشورفرانسه جلاجل آدم كردن درستكاري‌هایش درزمينه کشورایران، گفت: «منبرها گفتم که اقدامات کشورایران نهایتا ریسک رويارويي و درگیری را افزایش می‌دهد… ما جلاجل راستای منفعل همه، همچنان كره زمين ایجاد یک چارچوبه گفت‌وگوی اجتماع که به مقصد اسم مكلف هسته‌ای پشت بام كره زمين اسم باشليق ۲۰۲۵، موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های ثبت كننده‌زدای رژیم کشورایران جلاجل آن شهربان بپردازد، حمایت خواهیم انجام بده.»

جلاجل حالی که جلاجل سازواري هسته‌ای اسم باشليق ۲۰۱۵ کشورایران و رديف نظامي ناميده شده به مقصد ۱+۵ (آمریکا، کشورفرانسه، انگلیس، کشورروسیه، کشورچین و کشورآلمان) اشاعت‌ای به مقصد وطن اختيار كردن شهربان‌ای و موشکی نشده و محدودیت غنی‌سازی کشورایران هم به مقصد ۱۰ اسم باشليق مسدود شده، اما کشورهای اروپایی، جلاجل رأس آن‌ها کشورفرانسه، ماه‌هاست که كره زمين مبارزه تعدادی گفت‌وگو توسط کشورایران درزمينه این هم تراز و هم سان درستكاري می‌کند.

به ‌دست آوردن خارجه کشورفرانسه پسفردا پیش كره زمين نشست مشورتی غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا جلاجل وین کشوراتریش هم اظهاراتی مانند آن مطرح انجام بده و گفت کشورایران كره زمين مذاکره توسط اروپایی‌ها درزمينه هم تراز و هم سان موشکی و شهربان‌ای «راه گریزی» ندارد.

سخنان طلبکارانه جلاجل وین

به مقصد نوشته خبرگزاری کشورفرانسه، او گفت: «کشورایران كره زمين مذاکره درزمينه سه فهمید بااستعداد مایه نگرانی ما، راه گریزی ندارد… واجب شده باریک که گفت‌وگو لفظ گیرد، واجب شده باریک که ایرانی‌ها كره زمين این اسم مكلف آلات لهو باشند.»

سخنان لو دریان جلاجل حالی مطرح انجام خواهد شد که «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوال پنج‌شنبه (۸ شهریور) شهر بار افزونتر تایید انجام بده که کشورایران به مقصد مضمون تعهداتش ذیل سازواري هسته‌ای اسم باشليق ۲۰۱۵ مسئول بوده باریک.

ثمار ازاصل توافقی که سه اسم باشليق پیش جلاجل شهر وین کشوراتریش به مقصد دستگاه بافندگي آمد، کشورایران پذیرفت به مقصد اختصاصی ده اسم باشليق فعالیت‌های هسته‌ای كلاه خود را مسدود کند. جلاجل مقابل، ۱+۵ هم آرامش طلب صفت بويناك تحریم‌های مرتبط توسط هسته‌ای کشورایران را رفع کند. دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال توسط «فاجعه‌شهر بار» قرائت این سازواري، كره زمين آن برون مرز شد و جلاجل حلول كننده احیای تحریم‌های رفع‌شده ذیل این توافقنامه باریک.

این جلاجل حالی باریک که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که جلاجل برجام به مقصد ديباچه محل بازگشت نظارت ثمار زيبايي اجرای تعهدات هسته‌ای طرفین معرفی شده، تاکنون زیاد كره زمين ۱۰ شهر بار پایبندی کامل کشورایران به مقصد این سازواري را تایید کرده باریک. توسط صور بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام، اجرای تعهدات کشورایران آدم كردن دارد و شهر تهران جلاجل حلول كننده رایزنی توسط اتحادیه اروپایی باریک که می‌گوید قصد دارد توسط پایندانی منفعل کشورمالی کشورایران، برجام را صفت به خاطرسپردني کند. كره زمين زمان بيرون رفت آمریکا كره زمين سازواري هسته‌ای، کلان كره زمين شرکت‌های اروپایی كره زمين بیم تحریم‌های آمریکا، بازارگه کشورایران را شهرستان ترک کرده‌بضع.

انتهای پیام/ق

[ad_2]

هم‌پیشه مرموز سیا و ریاض در عوض پنهان نگاه مرتبط بودن وعاء سعودی‌ها جلاجل ۱۱ سپتامبر

[ad_1]

رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره- دفن وزیر ها حقایق ناخوشایند، جنون مردم آزاري‌نمناك كره زمين مقابل گرديدن توسط ايشان باریک. ۱۱ سپتامبر اسم باشليق جاری (۲۰ شهریورماه) مراسم گرامی‌داشت هجوم بردن به مقصد برج‌های دوقلوی تجبر جهانی جلاجل حالی جلاجل شهربان «منهتن جنوبی» نیویورک برگزار خواهد شد که پرسش‌های ناگفته و معماهای گدازش نشده کماکان ثمار بسته اسم باشليق ۲۰۰۱ سایه افکنده‌بضع و مبارزه‌ها در عوض دفن حقایق ناخوشایند درزمينه آن کماکان آدم كردن دارد. 

در عوض خانواده‌های ۲۶۰۶ نفر كره زمين کسانی که خانواده‌هایشان ثمار اجاره دهنده به هدف خوردن كورس هواپیمای مسافربری جلاجل ساق دست‌های ۰۹:۰۳ دقیقه و ۰۹:۳۷ دقیقه صبح ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مقصد برج‌های شمالی و جنوبی اسم آفريدن‌های تجبر جهانی روح باختند، پنهان‌کاری‌هایی که به مقصد خصوصی مقام‌های بلندپایه آمریکایی و سعودی درزمينه این حدثان می‌کنند، اما حاوی معانی دیگری باریک. 

كره زمين میان ۱۹ هواپیماربای ۱۱ سپتامبر، ۱۵ نفر شهرنشين عربستان بوده‌بضع

كره زمين میان ۱۹ هواپیماربای حدثان ۱۱ سپتامبر، پانزده نفر شهرستان اهل عربستان بوده‌بضع و روایت‌های رسمی دولت آمریکا كره زمين هم تراز و هم سان مختلف مرتبط توسط این بسته توسط تردیدهای جدی مهندسان و معماران، کارشناسان علوم تخریب، فیزیکدانان و خلبانانی مواجه شده که تحقیقات مستقلی را كره زمين زوایای گوناگون علمی درزمينه آن اعمال داده‌بضع. 

  • کتاب جدید درزمينه ۱۱ سپتامبر

كورس نویسنده جلاجل کتابی که جدیداً درزمينه ۱۱ سپتامبر منتشر کرده‌بضع مبارزه کرده‌بضع توجه عمومی را به مقصد پنهان‌کاری‌ها درزمينه حدثان آن دوال معمابرانگیز تاریخ کیهان، به مقصد خصوصی هم‌پیشه‌های سیا و حاکمیت رژیم سعودی در عوض پنهان‌کاری درزمينه وعاء ریاض جلاجل این واقعه جلب کنند.  

مجله نیوزویک شرح احوال داده «روح دوفی» و «ری ناوسیلسکی»، مولفان کتاب جدید، منافات ناسازگار‌ها و ناراستی‌های موجود جلاجل روایت‌رسمی آمریکا كره زمين حدثان ۱۱ سپتامبر را گزارش ها داده‌بضع. 

توسط آنکه بلد و تعادل ايشان هرگز به مقصد اندازه سایر محققان و پژوهشگران حقیقت‌یاب ۱۱ سپتامبر نیست، ايشان هم جلاجل اسم باشليق‌های ماضي مشي‌های ارزشمندی در عوض کشف حقایق پيوسته كاري به مقصد معمای برداشته‌بضع.  

 نیوزویک نوشته دوفی و  ناوسیلسکی اسم باشليق ۲۰۰۹ ضبط كردن‌ جالبی توسط «ریچارد کلارک»، مشاور امور ضدتروریسم جلاجل کاخ سفید جلاجل دولت‌های جورج دبلیو بوش و بیل کلینتون اعمال دادند.

  • اعترافات مقام اف‌بی‌آی درزمينه ۱۱ سپتامبر

کلارک جلاجل آن ضبط كردن گفت مقام‌های بلندپایه سیا جلاجل زمان حملات ۱۱ سپتامبر كره زمين يكباره «جورج تنت»، رئیس هنگام ولادت این دائم الخمر، دانسته ها اساسی درزمينه توق‌ها و تحرکات القاعده را كره زمين او پنهان کرده بودند. 

کلارک كلام كره زمين يكباره اطلاعاتی که كره زمين او پنهان شده صفت بويناك، ورود كورس شهرنشين عربستانی به مقصد غيرماذون‌های «مخلد المحضار» و «نواف الحازمی» به مقصد آمریکا بوده که كره زمين هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر بوده‌بضع. 

کتاب جدید این كورس نویسنده «سکوت دیده‌بان‌ها: سیا، ان.اس.‌ای و جرائم كلنجار توسط صفت آدم كش» غيرماذون گرفته و جلاجل آن گواه ها حقوقدان‌کننده‌ای درزمينه پنهان‌کاری‌های سیا و سعودی‌ها جلاجل حدثان ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ارائه شده باریک. 

  • پنهان کاری سیا

اسم باشليق ۲۰۰۲، جورج تنت، رئیس هنگام ولادت سیا جلاجل یک جلسه شنودن جلاجل کنگره تعزيت دار یاد انجام بده که او اطلاعی كره زمين اینکه تهدیدی قریب‌الوقوع جلاجل کمین آمریکا باریک آگاهی نداشته؛ او مدعی شده صفت بويناك که پیامی که درزمينه تهدید القاعده در عوض سیا فرستادن شده صفت بويناك جلاجل طبقه پیام‌های فوری آرامش طلب نگرفته صفت بويناك و به مقصد همین دلیل «کسی آن پیام را نخوانده صفت بويناك.»

 

این گفتاري تنت ۵ اسم باشليق پس ازآن به مقصد نكراء زیر سوال رفت. اسم باشليق ۲۰۰۷ كورس نماينده مجلس اعيان امریکایی سیا را مجبور کردند به هر حال تحقیقات داخلی این دائم الخمر درزمينه ۱۱ سپتامبر را منتشر کند.

جلاجل آن به هر حال مطلبی درزمينه تحرکات اعضای القاعده و ورود هواپیماربایان به مقصد آمریکا نوشته شده صفت بويناك که کاملاً توسط گفتاري رئیس هنگام ولادت سیا تفاوت داشت: «بین ۵۰ برخودهموار كردن ۶۰ نفر جلاجل سیا ۶ پیامی که حاوی اطلاعاتی درزمينه دانسته ها سفيران این تروریست‌ها صفت بويناك را خوانده بودند.»

نیوزویک نوشته افشای این اسم مكلف که تنت پنهان‌کاری کرده، کلارک را خشمگین انجام بده. او برخودهموار كردن آن زمان به مقصد تنت به مقصد ديباچه دوستی نزدیک و هم‌شغل اعتماد کرده صفت بويناك، اما اکنون اوضاع تغییر کرده صفت بويناك. 

جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹، کلارک که كره زمين گروهي توجه رسانه‌ها به مقصد زوایای فهمید ناامید شده صفت بويناك کتابی جلاجل همین به دفعات نوشت که نادیده گرفته شد. جلاجل چنین شرایطی صفت بويناك که دوفی و ناوسیلسکی در عوض ضبط كردن سراغش آمدند و او كره زمين ايشان پيشواز انجام بده.

کلارک جلاجل آن ضبط كردن گفت: «منبرها اختصاصی‌ها فکر می‌کردم که یک یا كورس نفر كره زمين مأموران دفتری و مساحي كردن پایین، اطلاعاتی درزمينه حازمی و محضار جلاجل اختیار داشتند و به مقصد همین دلیل اهمیت اسم مكلف را درک نمی‌کردم. اما ۵۰ نفر كره زمين مأموران سیا این را می‌دانستند و تنت و همه مقام‌های دیگری که به مقصد صفت منسوب به طوس اسلوب مند توسط منبرها درستكاري می‌کردند هم جزو ايشان بودند. کلمات كره زمين توصیف اینکه چون كه حالی داشتم، عاجزند.»

نیوزویک نوشته جلاجل جمعناتمام این اسم باشليق‌ها هنوز مشخص نشده چريدن سیا اطلاعاتی برخودهموار كردن این حد بااستعداد  درزمينه تحرکات اعضای القاعده را كره زمين اف‌بی‌آی پنهان کرده باریک. 

 

  • پنهان‌کاری سعودی‌ها

فهمید عربي زبان‌ای که كورس نویسنده جلاجل کتاب جدید به مقصد آن تاديه شده‌بضع، معماهای آدم كردن‌دار درزمينه همگاني وجود داشتن دولت سعودی توسط هواپیماربایان باریک. 

به مقصد نوشته نیوزویک، روح دوفی و ری ناوسیلسکی جلاجل کتابشان دانسته ها به مقصد‌روزشده‌ای درزمينه آنچه جلاجل اسم باشليق‌های اخیر جلاجل اسم مورد حمایت‌های رژیم سعودی كره زمين القاعده افشا شده ارائه کرده‌بضع. 

جلاجل حالی که جلاجل شرح احوال رسمی دولت آمریکا كره زمين بسته ۱۱ سپتامبر جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۴ ادعا شده صفت بويناك «هیچ شواهدی درزمينه حمایت دولت عربستان یا مقام‌های ارشد این کشور كره زمين القاعده یافت نشده» شرح احوال به مقصد نكراء سانسورشده‌ای که یک اسم باشليق پس ازآن بازرس کل سیا منتشر انجام بده دریچه‌ جدیدی به مقصد روی تحقیقات درزمينه وعاء رژیم سعودی و پنهان‌کاری‌هایش گشود. 

جلاجل آن شرح احوال اینطور وارد به ذهن صفت بويناك که «چندی عوامل همسو توسط مخالفان جلاجل داخل دولت سعودی» ممکن باریک كره زمين اسامه پي لادن، رهبر القاعده حمایت کرده باشند. تحقیقات بعدی آشکار کرده‌بضع مقام‌هایی جلاجل «وزارت امور اسلامی» سعودی موكدانه به مقصد هواپیماربایان در عوض شغل رسمی جلاجل کالیفرنیا کمک کرده‌بضع. 

افشای همین دانسته ها صفت بويناك که اسم باشليق ماضي مبهوت نفر كره زمين خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر را ترغیب انجام بده جلاجل دادگاهی جلاجل نیویورک كره زمين دولت سعودی راجع وعاء‌آفرینی جلاجل این حملات شکایت کنند. 

«آندرو مالونی»، وکیل یکی كره زمين این خانواده‌ها به مقصد نیوزویک گفت: «بدون شك‌روزی که این هواپیمارباها واصل زبان‌آنجلس شدند، ايشان (سعودی‌ها) می‌دانستند که اینها اندام القاعده هستند. بنابراین، هر قسم بیانیه‌ای كره زمين جانب سعودی‌ها مبنی ثمار اینکه “اوه، ما به مقصد همه سعودی‌ها جلاجل آمریکا کمک می‌کنیم”، کاملاً غلط باریک. ايشان می‌دانستند و سیا هم می‌حالی.»

این وکیل، درستكاري‌هایی هم درزمينه وعاء «يوزپلنگ الثمیری» جلاجل دائم الخمر‌دهی حملات ۱۱ سپتامبر کرده؛ الثمیری، یکی كره زمين اعضای «مسجدی» به مقصد غيرماذون «ملک يوزپلنگ» جلاجل «کالور سیتی» ایالت کالیفرنیا باریک که هواپیماربایان ۱۱ سپتامبر جلاجل آنجا محضر یافته‌بضع. 

جلاجل شرح احوال اسموسيع ۲۸ ورقه‌ای کنگره آمریکا که اسم باشليق پیش منتشر شد به مقصد وعاء اوی و مسجد «ملک يوزپلنگ» جلاجل دائم الخمر‌دهی حملات ۱۱ سپتامبر به مقصد صفت منسوب به طوس مبسوط اشارت شده باریک. 

مالونی می‌گوید الثمیری اسم باشليق ۲۰۰۳ که كره زمين پروازی كره زمين کشورآلمان واصل زبان‌آنجلس شد به مقصد دلیل ارتباطاتی که توسط رديف نظامي‌های تروریستی داشت، ردگیری شد. او گفت: «ولی او هنوز هم در عوض دولت ریاض کار می‌کند؛ باورتان انجام خواهد شد؟»

انتهای پیام/ 

  

[ad_2]

دولت آقای روحانی شبیه دولت آقای هاشمی‌ نیست/ما به مقصد روحانی کمک کردیم رأی بیاورد

[ad_1]

خبرگزاری سواره-مربوط به حوزه دولت؛ سیده فاطمه موسوی: رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل دیدار توسط اعضای هیأت دولت جلاجل شهریورماه اسم باشليق ۹۲ مهمترین شاخص های دولت اسلامی را صحت اعتقادی و اخلاقی، خدمتگزاري به مقصد خلق، منصفي و توجه به مقصد آن جلاجل کنار ترفیع، صحت اقتصادی و مبارزه توسط لهيدگي، قانون‏ گرایی، حکمت و خردگرایی و توجه به مقصد استعدادها و ظرفیت‏ های درونی کشور برشمردند.

ایشان جلاجل بخشی كره زمين بیاناتشان جلاجل این دیدار تأکید کردند: «شاخص كورسّم، مسأله‏ ی خدمتگزاري به مقصد خلق باریک؛ روحیّه‏ ی خدمتگزاري، که این اظهارداشتن اصلی دولت اسلامی همین خدمتگزاري باریک؛ اصلاً فلسفه‏ ی صور ما مگراين كه این نیست؛ ما وارد به ذهن‏ ایم خدمتگزاري کنیم به مقصد مردم و هیچ‏ چیز نباید ما را كره زمين این ماموریت غافل کند. البتّه ما هر کداممان وابستگی‌هایی داریم، سلیقه‌‌هایی داریم؛ جلاجل زمینه‏ سیاسی، جلاجل زمینه‏ ی هم تراز و هم سان اجتماعی، دوستی‌هایی داریم، دشمنی‌هایی داریم، این‏ ها همه جابجایی باریک؛ اسم ستيزه گر عبارت باریک كره زمين خدمتگزاري؛ نباید بگذاریم این حواشی ثمار روی این اسم ستيزه گر تاثير بگذارد.»

هر ساله هفته اولا شهریورماه، به مقصد مناسبت پردل وجرات كورس دولت ناموس پرور مهتر شورش اسلامی، شهید محمدعلی رجایی رئیس‌خلق و شهید دليل‌الاسلام محمدجواد هنرور بار اول به ‌دست آوردن هفته دولت غيرماذون گرفته باریک.

علت غيرماذون گذاری چنین هفته ای این باریک که دولت شهید رجایی، جلاجل آن دورودورنگ بحرانی، زیاد ترین حد مبارزه و کوشش را در عوض خدمتگزاري به مقصد نيت ها مقدس شورش كره زمين كلاه خود داغ جا داد، مادام آنجا که روح خویش را كله دار آن نهاد.

جلاجل يكم هفته دولت ضبط كردن‌هایی را نقل کرد اولویت‌ها و اقداماتی که دولت باید سرلوحه کار كلاه خود آرامش طلب دهد اعمال داده‌ایم و ثمار همین ازاصل پای درستكاري‌های حسین کمالی  به ‌دست آوردن اسبق کار و امور اجتماعی کشورایران جلاجل دولت‌های ششم، هفتم و هشتم، نماینده ی مردم شهر تهران جلاجل سه دورودورنگ ی اولا مجلس شورای اسلامی و دبیر کل تشكيلات سياسي اسلامی کار، نشستیم.

زیادتر بخوانید: 

برادروار شهید رجایی: برادرم معتقد صفت بويناك بستگاه كلاه خود را كره زمين آمریکا خواهیم گرفت/نحوه پُست وام گذاردن شهید رجایی به مقصد بيگانگان

بشارتی: کسانی جلاجل دولت باشند که افزایش قیمت گوشت برایشان وجع داشته باشد/دولت مردم را مَمزار بداند

ابتکار: روحانی «وعده‌ها»یی که داد را ثابت شدن کند

بخشی كره زمين محورهای بااستعداد این گفت‌وگو به مقصد گزارش ها زیر باریک:‌

* تنقیح ساختارگرايي اقتصادی جلاجل کشور ما لفظ نگرفته باریک

*دولت آقای روحانی دولت خوش خدمتي كردن باریک و آقای هاشمی هم دولت خوش خدمتي كردن را داشت

*ما به مقصد رئیس‌خلق کمک کردیم که رأی بیاورد

*تغییر اشخاصی که ناکارآمد هستند جزو وظایف یک مدیر موفق باریک

*توسط مضارع اقتصادی، رانت‌خواران و کسانی که بهره ها ملی را قربانی بهره ها شخصی كلاه خود می‌کنند برخورد شود

مشروح ضبط كردن سواره توسط حسین کمالی به مقصد گزارش ها زیر باریک: 

سواره: الان جلاجل چهلمین اسم باشليق پیروزی شورش اسلامی آرامش طلب داریم و برفراز و نشیب‌های زیادی را جلاجل درافتادن این اختصاصی شورش اسلامی گذرانده باریک، توسط توجه به مقصد اینکه جلاجل هفته دولت آرامش طلب داریم جلاجل حلول كننده موجودي پیمان کشور را به چه طريق ارزیابی کرده و مهمترین اولویت دولت را چون كه می‌دانید؟

جلاجل چهارچوبه یک اقتصاد مزیتی، رقابتی و تخصصی کار نمی‌کنیم

کمالی: به مقصد نگاه خشم آلود منبرها تنقیح ساختارگرايي اقتصادی جلاجل کشور ما لفظ نگرفته باریک و هنوز اقتصاد کشور  روی بدون شك پاشنه‌ای می‌چرخد که كره زمين قبل می‌چرخیده باریک. یعنی ما جلاجل چهارچوبه یک اقتصاد مزیتی، رقابتی و تخصصی کار نمی‌کنیم و جلاجل حقیقت اشکال کشور ما اسم بزرگواري مزیت‌های ملی‌مان تعریف نشده و شکل نگرفته باریک.

بنابراین ارچه باید اصلاحی لفظ بگیرد این تنقیح به مقصد نگاه خشم آلود منبرها باید جلاجل همه بخش‌ها باشد اما تنقیح ساختارگرايي اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی و عملیات اجرایی اقتصاد کشور باید فورسرين زیادتر اعمال شود. 

سواره: متولی این تنقیح ساختارها دولت باریک؟ 

کمالی: هر سه قوه و کل ديسيپلين را جلاجل برمی‌گیرد. 

سواره: چريدن توسط صور گذشت این همه اسم باشليق همچنين هم نابسامانی‌ جلاجل مربوط به حوزه‌های اقتصادی را گواهي نامه هستیم و هنوز دستور كار مدونی در عوض انتظام بخشيدن به مقصد اقتصاد صور ندارد؟ در عوض مثال یک دفعه پول بيگانه گران انجام خواهد شد، جلاجل اواخر دولت دهم و یا جلاجل دولت دوازدهم افزایش قیمت دلار را گواهي نامه بودیم اینها را شما کمتجربه كره زمين چون كه می‌دانید؟

جلاجل نسخه غلط همیشه نتایج غلط را انجام خواهد شد مشاهده انجام بده

کمالی: جلاجل نسخه غلط همیشه نتایج غلط را انجام خواهد شد مشاهده انجام بده، فرمولی که الان در عوض اقتصاد کشور صور دارد كره زمين سالیان اسم باشليق و قبل كره زمين پیروزی شورش اسلامی بوده و همیشه این نسخه غلط را داشته‌ایم و جلاجل این نسخه غلط اقتصاد اسم بزرگواري مزیت و مهارت دائم الخمر نیافته باریک و جلاجل هم چشمي كردن‌های بین‌المللی و داخلی هم مبارزه نکرده‌ایم؛ بنابراین نمی‌توان انتظاری غیر كره زمين این داشت. 

باید جلاجل زمینه سیاسی،‌ اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک تنقیح همه جانبه داشته باشیم، هر جایی را که می‌بینیم مشکل صور دارد و کار به مقصد درستی اعمال نمی‌شود مشکلات را رفع کنیم و به مقصد سمت به شدني اوضاع مشي برداریم. جلاجل بخش اقتصاد هم به مقصد صفت منسوب به طوس مشخص باید مزیت‌های ملی شناسایی شوند و جلاجل آن زمینه‌ها فعالیت‌ها جهاز داده شود. 

سواره: جلاجل حلول كننده موجودي این اقدامات لفظ می‌گیرد؟

کمالی: خیر، لفظ نگرفته باریک. 

 

سواره: چريدن كره زمين ظرفیت‌های داخل کشور كاربرد نمی‌شود؟ 

کمالی: طبیعتاً این فهمید را هم شامل انجام خواهد شد؛ منبرها یک مشكل سازي کلی را مطرح کردم که این فهمید هم به مقصد لفظ جزء شامل آن انجام خواهد شد و معتقدم که کل اقتصاد ما مشکل دارد. 

سواره: آیا دايگي تنقیح باریک؟ 

کمالی: آره؛ باید تنقیح ساختارگرايي اقتصادی ثمار ازاصل مزیت،‌ مهارت و جلاجل چهارچوبه هم چشمي كردن‌های  ملی و بین‌المللی لفظ گیرد. 

سواره:  چون كه کسانی مجری این اقدامات هستند؟ 

کمالی: کل ديسيپلين مجری آن باریک، یعنی قوه مقننه، مجریه و قضاییه هر سه جلاجل این قضیه وعاء دارند. 

سواره: به مقصد نگاه خشم آلود شما تحریم‌ها مادام چون كه اندازه می‌تواند ثمار اقتصاد کشور تأثیر بگذارد؟ 

کمالی: این فهمید نیز جلاجل همین چهارچوبه کلی دايگي ارزیابی و بررسی باریک، یعنی تعاملات ما توسط سایر کشورها،‌قسم گفت‌وگو و قسم کاری که اعمال می‌دهیم و قسم بده و صفت بوستاني‌هایی که توسط سایر کشورها كره زمين دیدگاه سیاسی و اقتصادی داریم دايگي ارزیابی، بررسی و اتخاذ تصمیم باریک.

جلاجل حقیقت ما وقتی می‌خواهیم هر خرجیای را اعمال دهیم باید ببینیم جلاجل روبه رو آن خرجیها چون كه فایده‌هایی را در عوض کشور ایجاد می‌کنیم و ازاصل باید در عوض ما بهره ها ملی باشد

سواره: فهمید برجام به چه نحو؟

کمالی: برجام هم جلاجل همین آيين کلی آرامش طلب می‌گیرد. 

سواره: ارچه بخواهیم جزئی‌نمناك واصل شویم دولت آقای روحانی را كره زمين نگاه خشم آلود مناقشه اقتصاد و وعده‌هایی که جلاجل این زمینه داد به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: منبرها فرضم ثمار این باریک که هیچ‌یک كره زمين دولت‌ها چون كه قبل و چون كه پس ازآن كره زمين شورش نتوانستند تنقیح ساختارگرايي اقتصادی را به مقصد صورتی اعمال دهند مادام یک اقتصاد پویا و شکوفا را داشته باشیم. 

سواره: عاقبت الامر هر کدام كره زمين این دولت‌ها وعده‌هایی دادند سه گوش آقای روحانی می‌گفت طی ۱۰۰ دوال چندی گشایش‌های اقتصادی خواهد داشت؛ یا اینکه اشتهازا ایجاد خواهد انجام بده اما جلاجل  آدم كردن خیلی كره زمين آن وعده‌ها ثمار زمین ماند. 

کمالی: همانطور که گفتم این به مقصد دلیل بدون شك نسخه غلط باریک وروشی که ما جلاجل کشور داریم غلط باریک و به مقصد این دولت یا آن دولت هم پيوسته كاري نمی‌شود، هر کسی هم که باشد توسط این نسخه غلط نتیجه نمی‌گیرد. 

سواره: پشت بام چريدن این وعده‌ها داده شد که می‌توانیم تغییر را اعمال دهیم؟ 

کمالی: این را باید كره زمين كلاه خود ايشان پرسید. 

دولت آقای روحانی شبیه دولت آقای هاشمی‌ نیست

سواره: چندی دولت آقای روحانی را شبیه دولت آقای هاشمی می‌دانند، به مقصد نگاه خشم آلود شما اینگونه باریک؟ 

کمالی: خیر؛ دولت آقای روحانی دولت خوش خدمتي كردن باریک و آقای هاشمی هم دولت خوش خدمتي كردن را داشت. 

سواره: اما افرادی که جلاجل این دولت محضر دارند و اطرافیان آقای روحانی تقریبا بدون شك افرادی هستند که جلاجل دولت سازندگی هم بودند. 

کمالی: خير‌؛ نیست چندی می‌خواهند اینگونه آبستن كردن کنند. آقای روحانی خوش خدمتي كردن وزرایش را گلچين کرده و خیلی كره زمين کسانی که فردا جلاجل این دولت هستند جلاجل دولت آقای هاشمی محضر نداشتند و كليك‌شمارند کسانی که هم جلاجل آن دولت و هم جلاجل این دولت محضر داشتند. 

سواره: جلاجل ماه‌های اخیر گواهي نامه چندی افزایش قیمت‌ها جلاجل زمینه موردها غذایی یا سایر کالاها بودیم، که بخشی كره زمين  آن به مقصد دلیل احتکار چندی كالا صفت بويناك، به مقصد نگاه خشم آلود شما چون كه برخوردی باید توسط این بيگانگان لفظ گیرد؟ 

توسط مضارع اقتصادی و رانت‌خواران برخورد شود

کمالی: عاقبت الامر دولت و ديسيپلين باید جلاجل مجموع توسط مضارع اقتصادی، رانت‌خواران و کسانی که بهره ها ملی را قربانی بهره ها شخصی كلاه خود می‌کنند برخورد کنند این چیزی نیست که بشود آن را نادیده گرفت چراکه خواهان شدن ملت باریک، می‌بایست توسط کسانی که كره زمين موقعیت جدا شدن كاربرد می‌کنند، برخورد شود. 

جلاجل وضعیتی که مردم آرامش طلب دارند و ما به مقصد سمت تحریم پیش می‌رویم کسانی به مقصد كلاه خود اجازه می‌دهند مایحتاج مردم را چون كه كره زمين دیدگاه غذایی و چون كه لوازم خانگی احتکار کرده و یا توسط قیمت‌های بالاتر بفروشند، باید توسط ايشان برخورد شود. چريدن که بهره ها ملی را قربانی بهره ها شخصی كلاه خود کرده‌بضع و باید یاد بگیرند که حق ندارند توسط مردم اینگونه روال کنند. 

 سواره: شما به مقصد ديباچه یکی كره زمين دبیرکل‌های احزاب اصلا‌ح‌بستگاه، الان اخبار‌تان توسط دولت به مقصد چون كه شکل باریک؟ 

ما به مقصد رئیس‌خلق کمک کردیم که رأی بیاورد

کمالی: ما به مقصد رئیس‌خلق و این دولت کمک کردیم مادام روی کار بیاید و رأی بیاورد. اما اینکه عملکرد دولت مادام چون كه حد می‌تواند رضایت این كلكسيون را مهيا آورده باشد یا خير هنوز به مقصد جمعيت‌بندی نرسیده‌ایم و طی روزها و ماه‌های آینده اظهارنظر خواهد شد. 

سواره: اکنون خیلی كره زمين شخصیت‌های تنقیح‌بستگاه كره زمين اینکه به مقصد روحانی رأی داده‌بضع، تقریر ندامت یا پشیمانی می‌کنند. 

کمالی: ايشان كس هستند اما منبرها چون جلاجل یک كلكسيون آرامش طلب دارم نمی‌توانم اظهارنظر شخصی کنم. 

سواره: یکسال كره زمين حيات تازه يافتن دولت دوازدهم ماضي باریک به مقصد نگاه خشم آلود شما آنچه که دولت باید فراروی كلاه خود آرامش طلب دهد و جلاجل باقی‌مابقي‌ عمرش آن را كنار زدن کند، چیست؟

کمالی: تنقیح طوق‌هایی که ناکارآمد بوده و تاکنون جواب يابي نداده باریک جلاجل همه زمینه‌ها. 

تغییر اشخاصی که ناکارآمد هستند جزو وظایف یک مدیر موفق باریک

سواره: شما تغییر اشخاص جلاجل کابینه را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: تنقیح سیاست‌ها، ساختارها و تغییر اشخاصی که ناکارآمد هستند جزو وظایف یک مدیر موفق باریک و ارچه دولت تشخیص دهد تعدادی كره زمين مدیران هماهنگی کافی و توانایی در عوض اعمال کار ندارند تغییر ايشان به مقصد آما مملکت باریک و باید اعمال شود اینکه آن را یک پدیده زشت یا دلیل طفره دولت بدانیم ابل باریک. بلکه قوچ دولت جلاجل این باریک که کاستی‌های كلاه خود را فورسرين جاي دنج و منتفي کند. 

سواره: جلاجل حلول كننده موجودي مساحت گرفتن تباني ما توسط کشورهای شهربان را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ توسط توجه به مقصد تحریم‌هایی که آمریکا علیه ما حالت کرده باریک. 

کمالی: تباني ما توسط سایر کشورها چون كه جلاجل شهربان و چون كه جلاجل مساحت گرفتن بین‌الملل بسیار اهمیت دارد و ما باید اخبار كلاه خود را صفت به خاطرسپردني کنیم؛ تحریمی که فردا جلاجل اخبار توسط کشورایران حالت انجام خواهد شد توسط ماضي تفاوت دارد قبلا شورای ایمنی دائم الخمر ملل متحد صفت بويناك  و فردا امریکا باریک و چندی کشورهای افزونتر توسط او همراهی نکردند و جلاجل حقیقت پیمان قدری در عوض کشورایران متفاوت خواهد شد. اما اینگونه نیست که کشورایران نتواند جلاجل روبه رو تحریم‌ها ديرپايي بیاورد و این ابل باریک که آمریکا اینگونه فکر می‌کند. خرجیهای در عوض کشور ما خواهد داشت و حتی در عوض كلاه خود آمریکا هم هزینه خواهد داشت اما مردم مقاومت خواهند انجام بده. 

سواره: مناقشه حذف شدني دلار را به چه طريق ارزیابی می‌کنید که کشورهایی مثل کشورترکیه هم آن را كنار زدن می‌کنند، این اقدام چقدر میتواند كاستن باشد؟ 

کمالی: باید دید که در عوض سایر کشورها چقدر جدی باریک. 

سواره: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد جلاجل مناقشه نظارتی هم توسط مشکلاتی مواجه هستیم در عوض مثال جلاجل مناقشه ارائه دلار یا سکه ناهماهنگی‌هایی را گواهي نامه بودیم این فهمید را به چه طريق ارزیابی می‌کنید؟ 

کمالی: این به مقصد بدون شك سیستم اقتصادی غلط بازمی‌گردد.

انتهای پیام/

[ad_2]

همه چیز درزمينه خنده زدن متهمان جلاجل حق ستان!

[ad_1]

خبرگزاری سواره-رديف نظامي حقوقی و قضایی: لبخندهای متهمان آن هم متهمان سابقه های اقتصادی جلاجل حق ستان‌های علنی یکی كره زمين از رورفتن‌های نگارستان عکاسان باریک.

شاید دلیل این از رورفتن كشته شدن این باشد که افکار عمومی توقف دارد کسی که جلاجل حق ستان به مقصد ديباچه داراي اتهام موجودي شده باریک عاطل حيا کند یا ارچه كلاه خود را گناهکار نمی داند توت فرنگي حق ستان را نگاه دارد.

صاحبان این لبخندها بنابر بلد كلاه خود و بزرگی جرمشان قومگرايي می‌شوند!

حكماً احكام این عکس‌ها نیست و روایت خبرنگاران و حاضران جلاجل جلسات حق ستانِ افرادی همچون شهرام جزایری، بابک زنجانی، «حمید باقری درمنی» و «سندباد صفرها» داراي اتهام حق ستان سنه یکشنبه چهارم شهریورماه که در عوض رسیدگی به مقصد سابقه اخلالگران ديسيپلين پول بيگانه و سکه تشکیل شده صفت بويناك، حاکی كره زمين لبخندهایی آزاردهنده باریک که ثمار لفظ متهمان خودنمایی می‌کند.

این خنده زدن‌های پای میز محاکمه در عوض شهرام جزایری کنار‌سه تار هم صفت بويناك، آنچنان که یک خبرگزاری دلیل خنده زدن جزایری را كره زمين زبان اوی توسط این ديباچه که «می‌خواهم به مقصد مردم بخندم» منتشر انجام بده و پس ازآن توسط بیانات جزایری مواجه شد که گفت: نگفته‌مام می‌خواهم به مقصد مردم بخندم بلکه جلاجل حق ستان دلم می خواهد توسط مردم و هم مقام هم پياله مردم بخندم!

اما كره زمين دیدگاه روانشناسی دلیل این خنده زدن‌ها که بعضا مردم را مضطرب هم می‌کند چون كه چیزی می‌تواند باشد؟

*پخش تصاویر خنده ناك متهمان می‌تواند زمینه‌سه تار تنش جلاجل جامعه شود

شاید جلاجل نگاه اولا خنده زدن متهمان جلاجل حق ستان روند‌کجی به مقصد مردم و قوه قضائیه تعبیر و اعلامیه شود، فرضی که باعث شده باریک مردم توسط پخش تصاویر خنده ناك متهمان جلاجل شبکه‌های اجتماعی نسبت به مقصد این خنده زدن‌ها اعتراض کنند.

محمدرضا ایمانی روانشناس و معلمي دانشگاه جلاجل گفت وگو توسط سواره جلاجل اسم مورد دلیل این خنده زدن‌های متهمان جلاجل حق ستان گفت: این هم آوازي را می توان كره زمين دیدگاه روانشناسی كره زمين تاچند پس ازآن واپسین انجام بده و تاچند دلیل در عوض آن ذکر انجام بده.

اوی افزود: جلاجل واپسین اولا این خنده زدن می‌تواند نشانه تيبا و روند‌کجی متهمان باشد، ايشان که گاه كلاه خود را كره زمين مقامی بالاتر كره زمين تلريگ مردم تصور می‌کنند حتی توسط صور ارتکاب قصور عامداً به مقصد مردم لبخند می‌زنند که حكماً این لبخند آزاردهنده باریک و در عوض جامعه می‌تواند تراكم روانی ایجاد کند.

ایمانی آدم كردن داد: پنجمین دلیل خنده زدن متهمان جلاجل حق ستان می‌تواند ریشه جلاجل هراس داراي اتهام داشته باشد. داراي اتهام توسط این خنده زدن‌ها می‌خواهد بگوید اندک نیاورده و كلاه خود را نباخته باریک. حكماً رسانه‌ها جلاجل پخش این تصاویر خنده زدن‌های تمسخرآمیز باید حواسشان را جمعيت کنند به دلیل اینکه ممکن باریک جلاجل پیمان کنونی اقتصادی این لبخندها در عوض مردم ایجاد تنش کند.    

*متهمان خنده ناك باید موردی بررسی شوند

وضوح و بي همسري جزم نظام ارباب رعيتي قضایی در عوض برخورد توسط جرمان اقتصادی جلاجل کنار نحو رهبر شورش در عوض برخورد قاطع و عادلانه توسط مجرمان جلاجل کنار عصبانیت مردم كره زمين کسانی که پیمان اقتصادی کنونی را رقم ضربت ديده‌بضع، می تواند هراس و دلگراني جلاجل قلب متهمان ایجاد کند، اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این خندیدن جلاجل حق ستان اختصاص به مقصد متهمان خاصی دارد. باده بي درد تصاویر اولین جلسه رسیدگی به مقصد اتهامات سابقه اخلالگران ديسيپلين پول بيگانه و سکه به مقصد ديباچه اولین جلسه محاکمه جلاجل حق ستان خصوصی پشت بام كره زمين استجازه مقام معظم رهبری اثر داغ كره زمين متهمانی داشت که خير مهجور لبخند نمی‌زدند بلکه موجودي نبودند تصاویرشان مشخص شود.

لبخند تكاپو كردن چون كه كره زمين دورنما بیانات عصبی و درونی فروسو ديباچه هراس داراي اتهام واپسین شود و چون كه به مقصد ديباچه گردن‌کشی جلاجل روبه رو مردم و نظام ارباب رعيتي داوري كردن، بازخورد نیکی جلاجل افکار عمومی ندارد و باعث رنجش مردم انجام خواهد شد.

حمید مهدی‌زاده روانشناس و معلمي دانشگاه جلاجل گفت‌وگو توسط سواره توسط تبیین اینکه نمی‌توان حکم کلی جلاجل باروح خنده زدن محکومان و دلیل آن صادر انجام بده، گفت: جلاجل اسم مورد این خنده زدن‌ها بيگانگان باید كره زمين دیدگاه شخصیتی باروح بررسی آرامش طلب بگیرند، این خنده زدن‌ها دلایل متفاوتی دارد، هراس، انزجارآميز كره زمين مدني، منبرها بیگناهم و حسابم ولایت باریک پشت بام می‌خندم یا حتی پوزخند و گردن‌کشی می‌تواند اعلامیه این خنده زدن‌ها باشد.

اوی افزود: حكماً ارچه داراي اتهام یک مقام متعهد باشد و لبخند بزند احيانا پوزخند توافق داشتن آن زیادتر باریک و جلاجل باروح یک بشقاب عادی این اسم مكلف می‌تواند نشانه هراس باشد.

*متهمان خنده ناك یا ترسیده‌بضع یا می خواهند بگویند اندک نیاورده‌ایم

امانت نگهدار‌الله قرایی‌مقدم رفتارشناس جلاجل واپسین دلایل خنده ناك توافق داشتن متهمان جلاجل حق ستان به مقصد سواره گفت: به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این خنده زدن می تواند یک نشانه كره زمين هراس باشد، عاقبت الامر بيگانگان جلاجل حق ستان می‌دانند که فرجه کار می‌تواند به مقصد سختگیری و كيفر يافتن ختان شود.

اوی افزود: اما هنگامی هم این خنده زدن‌ها به مقصد معنای اندک نیاورده‌ایم و پشیمان نیستیم باریک. ايشان توسط خنده زدن می گویند میدان را خالی نمی‌کنیم و جلاجل موضع قوتیم. حكماً باید جلاجل باروح هر كس دید که اوی به مقصد چون كه دلیل جلاجل حق ستان لبخند می‌زند.

به مقصد شرح احوال سواره، جلاجل هر حلول كننده خندیدن جلاجل حق ستان آن هم جلاجل این روزها که حق ستان‌ها آرامش طلب باریک توسط جدیت به مقصد سابقه‌ها رسیدگی کنند عجب‌آور باریک، خنده زدن‌هایی که باید بررسی انجام بده كره زمين هراس متهمان نشات می‌گیرد یا كره زمين گردن‌کشی و گردن‌فرازی ايشان جلاجل روبه رو مردم و نظام ارباب رعيتي داوري كردن؟ شاید امثال «صفرها» خنده زدن «جزایری» جلاجل حق ستان و پيشواز كره زمين چنین مجرمی پشت بام كره زمين محکومیت را دیده‌بضع که چنین خندانند.

انتهای پیام/

[ad_2]

نبرد شرقی‌ها در زمین بازی/ ارتش، سپاه و ناجا در مسابقات روسیه چه کردند؟

[ad_1]

گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس- نمایش و سنجش قابلیت‌ها و سطح عملکرد نیروهای مسلح به جز حضور در میادین نبرد و ثبت کارنامه رزمی، به روش‌های دیگری نیز قابل انجام است هر چند که با استانداردها و مولفه های کمتری نسبت به میدان نبرد صورت گیرد؛ از تمرینات میدانی در سطح یگان‌ها تا برگزاری شبیه‌سازی‌های رزمی در سطوح بالاتر که از آن با عنوان رزمایش و مانور یاد می‌شود، هریک در نمایش سطحی از قابلیت های یک نیروی نظامی موثر هستند.

در این میان یکی از روش‌ها، برگزاری مسابقات نظامی است و ازجمله آنها، رقابتی با عنوان مسابقات بین المللی ارتش یا International Army Games است که چهارمین دوره آن امسال از تاریخ  ۶ الی ۲۰ مرداد به مدت دو هفته در روسیه و دیگر کشورها برگزار شد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز با پیشنهاد سرلشکر باقری ریس ستاد کل و موافقت فرمانده معظم کل قوا، با ۳۸۲ نفر در ۱۶ رشته این دوره شرکت کردند.

این دوره از مسابقات به دلیل حضور پررنگ تر نیروهای مسلح کشورمان نسبت به گذشته، بازتاب های بیشتری در رسانه های داخلی داشت و افکار عمومی لااقل در برخی از رشته‌ها کمابیش پیگیر نتایج تیم های ایرانی بودند و شاید این زمینه خوبی باشد تا در آینده نیز کشورمان با سرمایه‌گذاری بیشتر در مسابقاتی از این دست شرکت کند.

به همین منظور گروه دفاعی خبرگزاری فارس، قصد دارد در گزارشی تفصیلی به بررسی این مسابقات و نیز کارنامه تیم های شرکت کننده ایرانی در آن بپردازد.

این گزارش در قالب ۴ بخش از امروز منتشر شده و در آن به صورت مجزا عملکرد تیم های اعزامی از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

* پیش زمینه‌های یک مسابقه

پیشینه این رقابت‌ها به سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳ میلادی) بر می‌گردد که مسابقات خدمه تانک موسوم به «رقابت‌های بین‌المللی تانک» با ابتکار روسیه و در همین کشور برگزار شد.

در نخستین دور از مسابقات خدمه تانک، کشور میزبان برای بیش از ۴۰ کشور دعوت نامه هایی ارسال کرد اما در نهایت تنها با پذیرش سه کشور ارمنستان ، بلاروس و قزاقستان روبرو شد. در آن دوره، هر چند رقابت ها عنوان «بین المللی» را یدک می‌کشید اما تعداد شرکت کنندگان محدود و سطح برگزاری رقابت ها پایین بود.


تانک های تی ۷۲ چهار شرکت کننده دور نخست مسابقات تانک به میزبانی روسیه

در دومین دوره از برگزاری مسابقات «خدمه تانک» که در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) صورت پذیرفت، این رویداد با نام «مسابقات قهرمانی جهان بیاتلون تانک» مطرح شد و از آن زمان بود که بیاتلون تانک (Tank biathlon) به شکل رسمی و غیررسمی بر سر زبان ها افتاد.

در دوره دوم، ۱۱ کشور با دریافت دعوت نامه، نمایندگان خود را جهت حضور در رقابت ها به روسیه اعزام کردند. این ۱۱ کشور شامل مغولستان، ونزوئلا، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان، چین، صربستان، قرقیزستان، هند، آنگولا و کویت بودند.

دومین دور از مسابقات تانک‌ها در روسیه در حقیقت اولین مرتبه ای بود که این رقابت ها به شکلی بین المللی برگزار شد و شرکت کنندگانی از چهار قاره جهان در آن حضور داشتند.

سومین دور از مسابقات تانک به میزبانی روسیه که در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) برگزار گردید، با اجرای رقابت ها در قالب بزرگتری همراه بود که «مسابقات بین المللی ارتش» نام داشت.

در آن زمان، «بیاتلون تانک» یکی از چند رشته مسابقات ارتش ها محسوب می شد و دیگر یک رقابت واحد نبود، در عین حال این رشته در صدر رشته های مسابقات ارتش ها قرار داشت و مهمترین رشته رقابت ها محسوب می شد.

در این مسابقات، علاوه بر رقابت خدمه تانک، در حوزه های مختلف نظامی، رشته هایی به رقابت گذاشته شد که باعث گردید مسابقات ارتش نسبت به مسابقه تانک اولیه سطح متفاوت و به مراتب بالاتری پیدا کند.


نماد مسابقات بین المللی ارتش بر روی پرچم آن

* شرکت در مسابقه نظامی، حرکتی تازه یا تجربه ای از گذشته؟

با شرکت در مسابقات ارتش های امسال، سومین دوره حضور کشورمان در این رقابت ها رقم خورد. ایران از دومین دوره این مسابقات که در سال ۹۵ (۲۰۱۶ میلادی) برگزار شد در آن حضور داشت؛ دوره ای که ۱۹ کشور طی ۲۳ رشته در آن به رقابت پرداختند.

این البته اولین تجربه حضور نیروهای مسلح ایران در یک مسابقه نظامی بین المللی نبود. در پیش از انقلاب هم نمایندگانی از ارتش در چندین دوره از مسابقات نظامی پیمان سنتو حضور داشتند و با تیم هایی از کشورهای آمریکا، بریتانیا، پاکستان و ترکیه مسابقه دادند.

باری مثال، سید رسول عبادت از نظامیان اهل ورزش و ماهر در تیراندازی با سلاح کمری در یک دوره از مسابقات تیراندازی پیمان سنتو به مقام نخست دست یافت؛ مسئله ای که مورد توجه مسئولین وقت قرار گرفت و زمینه توجه بیشتر به حضور در چنین رقابت هایی را فراهم کرد.


نامه سپهبد کمال رئیس اداره دوم ستاد ارتش به تشریفات کل شاهنشاهی درخصوص انجام مسابقات تیراندازی سنتو با حضور شخص شاه/موسسه مطالعات تاریخ ایران معاصر


نامه سرگرد خسروداد به اردشیر زاهدی و توصیه مساعدت با سرهنگ بدره‌ای معاون گارد شاهنشاهی و تیم همراه او جهت عزیمت به انگلستان برای شرکت در مسابقات تیراندازی سنتو با توجه به کسب رتبه اول در سال قبل/موسسه مطالعات تاریخ ایران معاصر

البته ایران پیش از حضور در مسابقات ارتش ها، علاوه بر مسابقات سنتو در مسابقات ورزشی نظامیان که زیر نظر شورای بین‌المللی ورزش‌های نظامی «سیزم» (CISM) است نیز حضور و میزبانی داشته هرچند این رقابت ها عمدتا براساس رشته های ورزشی نظیر اسکی، کاراته، بوکس، بسکتبال، والیبال و… هستند.

بنابراین مسابقات ورزشی نظامیان پیش از آنکه رقابتی نظامی باشد، در حقیقت مسابقه ورزشی با حضور نظامیان است و با مسابقاتی که دارای آیتم های نظامی هستند چندان قابل مقایسه نیست.

امسال تیم های اعزامی ایران در برخی رشته ها از تجربه دو تا سه سال حضور در رقابت برخوردار بودند اما در برخی رشته ها نیز برای اولین بار تیمی از ایران حضور یافت که منجر به کسب تجربیاتی جدید در این خصوص شد.

در اولین دوره مسابقات بین المللی ارتش، رقابت در ۱۳ رشته برگزار می شد اما در دوره دوم به ۲۳ رشته و در دوره سوم به ۲۸ رشته رسید و امسال نیز رقابت ها درهمان ۲۸ رشته سال قبل برگزار شد که ایران در ۱۶ رشته از آن به استعداد ۳۸۲ نفر نماینده داشت.

البته در ابتدا قرار بود ایران در ۱۷ رشته شرکت کننده داشته باشد اما از یک رشته به دلیل حضور تیمی از رژیم صهیونیستی، انصراف داد و در نهایت تیم های ایرانی در ۱۶ رشته مسابقات شرکت کردند.

سرپرستی تیم های ایرانی در رقابت های امسال مسابقات ارتش را امیر سرتیپ دوم «وجیه‌الله جمشیدی» برعهده داشت.


امیر سرتیپ دوم وجیه‌الله جمشیدی سرپرست تیم های اعزامی ایران به مسابقات ارتش

* میزبانی از رقابت ها، فرصتی برای ایران

در دوره های ابتدایی مسابقات ارتش ها، میزبان تمامی رشته ها کشور فدراسیون روسیه بود اما تا دوره سوم که در سال ۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) برگزار شد، وضعیت میزبانی تغییر یافته و کشورهای چین، آذربایجان، بلاروس و قزاقستان هم هر کدام میزبانی این رقابت ها در برخی رشته ها را برعهده گرفتند.

در رقابت های امسال که چهارمین دوره از مسابقات بین المللی ارتش بود، جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان نیز هرکدام برای اولین بار میزبانی یک رشته را برعهده گرفتند

با این حساب، مسابقات امسال در ۷ کشور روسیه، چین، ایران، قزاقستان، بلاروس، آذربایجان و ارمنستان برگزار شد که سهم روسیه ۱۷ رشته، چین ۴ رشته، قزاقستان ۳ رشته و در نهایت چهار کشور آذربایجان، ایران، ارمنستان و بلاروس هر کدام یک رشته از رقابت را میزبانی کردند.

در مسابقات امسال، رشته غواصی (یا غواصی عمق) به میزبانی دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر نوشهر برگزار شد و این فرصتی را فراهم آورد تا ایران علاوه بر حضور در رقابت‌ها، توانایی های میزبانی خود را نیز سنجیده و تجربیاتی به دست آورد.

البته میزبانی از رقابت های غواصی مسابقات ارتش، اولین میزبانی ایران از یک مسابقه نظامی معتبر و بین المللی نیست.

پیش از این در دوره رژیم گذشته مسابقات نظامی سنتو نیز به میزبانی ایران برگزار شده بود و می توان گفت که میزبانی از مسابقات ارتش ها پس از مسابقات سنتو، دومین میزبانی کشورمان از یک مسابقه نظامی بین المللی و اولین آن پس از انقلاب اسلامی است (صرف نظر از میزبانی مسابقات ورزشی ارتش ها در رشته ای همچون والیبال که جنبه ورزشی داشت).

* کشورهای حاضر در رقابت، معیاری برای سنجش سطح مسابقات

در رقابت های امسال بنا بر اعلام رسمی، تعداد ۱۸۹ تیم از ۳۲ کشور حضور داشتند که تقریبا دو برابر تعداد شرکت کنندگان دوره نخست مسابقات ارتش است.

در این دوره برای بیش از ۸۰ کشور دعوت نامه فرستاده شد که در میان آن ها کشورهای غربی عضو ناتو نیز به چشم می‌خوردند، اما در نهایت کمتر از نیمی از کشورها برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند.

برخی از کشورهایی که در این دوره حضور داشتند عبارتند از: ایران، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس، هندوستان، چین، ارمنستان، اوگاندا، آنگولا، زیمباوه، لائوس، مراکش، الجزایر، سوریه، مصر، تاجیکستان، ازبکستان، مغولستان، پاکستان، یونان، صربستان، میانمار، رژیم صهیونیستی و…

در این میان چند کشور از جمله الجزایر، سودان، فیلیپین، میانمار و پاکستان برای اولین بار در مسابقات ارتش ها حضور داشتند و به تعبیری تجربه اولشان بود.

پیش از بررسی مختصر سطح کشورهای حاضر در رقابت‌ها، لازم است به دو مورد از موانع و چالش های حضور برخی کشورها در این مسابقات اشاره کنیم:

مانع اول: روابط و تنش های سیاسی

روسیه در سال های گذشته برای کشورهای غربی نیز دعوت نامه فرستاده اما با پاسخ منفی یا بی تفاوتی آنها رو به رو شد. تنش هایی که در روابط غرب با روسیه روی داد -از جمله مسئله اوکراین و کریمه- باعث شد تا کشورهای غربی تمایلی برای حضور در این رقابت ها از خود نشان ندهند و این مسئله تا اندازه ای به اعتبار و سطح مسابقات ضربه زد.

مانع دوم: استاندارد تجهیزات و ادوات در رقابت ها

در مسابقات ارتش ها، در رشته های مختلف از تجهیزات و ادواتی در سطوح نزدیک بهم یا بعضا یکسان استفاده می شود و کشورهای حاضر، یا باید از تجهیزات استاندارد رقابت که توسط میزبان در اختیارشان قرار می گیرد استفاده کنند و یا از تجهیزات خود که در سطحی مشابه با تجهیزات استاندارد رقابت هستند بهره ببرند. همین مسئله موجب عدم حضور برخی کشورها در مسابقات ارتش ها شده است.

کشورهای حاضر در مسابقات را از جهت سطح نیروهای مسلح می توان به چند دسته تقسیم بندی کرد و توان آنها را از جهت مولفه های مختلفی سنجید.

یک دسته کشورهای آفریقایی نظیر آنگولا، زیمباوه، اوگاندا و سودان هستند. این کشورها هم از نظر مولفه نیروی انسانی و هم از نظر مولفه تجهیزاتی سطح پایینی دارند؛ هر چند در سال های اخیر تجهیزات بهتری برای خود دست و پا کرده اند اما همچنان نیروهای مسلح ضعیفی دارند.

 برخی از این کشورها تا سال ها یک نیروی نظامی با تعریف مشخص و رسمی نداشته و ارتش در آن ها در قالب گروه های مسلح شبه نظامی تعریف می شد.

به عنوان نمونه، نیروهای دفاعی زیمباوه که از دهه ۸۰ میلادی شکل گرفتند تا مدت ها در بخش نیروهای زمینی، دارای یک چهارچوب شبه نظامی و گروهی بودند هرچند در تعریف یک ارتش و نیروی نظامی خدمت می‌کردند.

از قاره آفریقا، کشوری شاخص همچون مصر نیز در رقابت حضور داشت که از نیروهای مسلح مجهز و آموزش دیده ای برخوردار بوده و از برخی جهات (همچون وضعیت تجهیزات) در تراز جهانی قرار دارد و از قابلیت شرکت در رشته های مختلف نیز برخوردار است.

ارتش مصر اگرچه مجهز است اما در بخشی از حوزه های مرتبط با نیروی انسانی ضعف هایی دارد که در عملکردشان تاثیرگذار است.

دسته دیگر، کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان هستند که از اقمار شوروی سابق محسوب می شوند.

عمده این کشورها در قیاس با سطح جهانی، ارتش های بزرگ و نیرومندی ندارند و برخی از  آن ها همچنان از تجهیزات، تاکتیک ها و روش های آموزشی منسوخ دوره شوروی استفاده می‌کنند.

در میان کشورهای آسیای مرکزی که در مسابقات ارتش ها حضور دارند، کشور شاخص، قزاقستان است که به آموزش و مولفه نیروی انسانی در سال های گذشته توجه بسیاری داشته و از این جهت در مسابقات نیز نتیجه گرفته است.

کشورهای آسیای مرکزی عمدتا در ارتش های خود از تجهیزات و ادوات به جای مانده از دوره شوروی استفاده می‌کنند و سطح تجهیزاتی بالایی ندارند.


شرکت کنندگان در مسابقات ارتش های امسال به روایت پرچم ها

دسته دیگر شرکت کنندگان مسابقات ارتش، قدرت های جهانی همچون روسیه و چین هستند که در حوزه فناوری های نظامی، تجهیزات و ادوات تحت کاربری، سطح آموزش و موارد دیگر از عمده شرکت کنندگان در مسابقات بالاترند.

دو کشور مذکور تقریبا از تمامی تجهیزات و ادوات لازم برای تمامی رشته های این رقابتها برخوردار هستند؛ مسئله ای که برای دیگر شرکت کنندگان وجود ندارد و همین، عامل برتری آنها است.

هند از جمله شرکت کنندگانی است که ارتش بزرگ و مجهزی دارد و از جمله ارتش های نیرومند در تراز جهانی محسوب می شود اما در حوزه نیروی انسانی دچار ضعف هایی است و همین مسئله موجب عدم موفقیت آنها در رقابت ها می‌شود.

یکی از نتایج این ضعف، بروز مشکلات فنی در جریان کاربری ادوات توسط هندی هاست که به عنوان نمونه می‌توان به مشکلات فنی تانک تی ۹۰  تحت کاربری تیم هند در مسابقات بیاتلون تانک سال گذشته اشاره کرد.

رژیم صهیونیستی نیز ازجمله شرکت کنندگان در رقابت های سال گذشته و امسال بود. آنها اگرچه از سطح آموزشی مطلوب و توانمندی تجهیزاتی قابل توجهی برخوردار بوده و امکان حضور در رشته های متعددی را هم دارند اما در نهایت در رشته هایی نظیر آشپزخانه میدانی (مسابقات آشپزی) شرکت می‌کنند و در رقابت های اصلی و چالش برانگیز حضور نداشتند؛ بنابراین حضورشان چندان تاثیری در مسابقات ندارد مگر آنکه در رشته های شاخص شرکت کنند.

کشورهایی همچون ونزوئلا، میانمار، لائوس، سوریه و… هم یا ارتش کوچکی دارند (مانند لائوس) و یا در مولفه های مختلف در دسته کشورهایی با نیروهای مسلح ضعیف قرار می گیرند که مشکلات فراوانی دارند.

کشوری همچون سوریه که چندین سال درگیر جنگ داخلی بوده علاوه بر تجهیزات، شمار قابل توجهی از نیروهای آموزش دیده و نخبه خودش را نیز از دست داده است. البته حضور در جنگ داخلی برای برخی یگان های ارتش سوریه از جمله یگان های زرهی تا حدی مفید بوده و بر مهارت های آن ها افزوده اما این مسئله در کنار از دست رفتن شمار قابل توجهی از نیروهای آموزش دیده و با تجربه قرار می‌گیرد.

دسته ای از شرکت کنندگان همچون پاکستان یا ارمنستان که در همسایگی ما هستند نیز هر چند در برخی حوزه ها سطح آموزشی مطلوب و نیروی انسانی ورزیده ای دارند اما در نهایت درگیر مشکلات دیگری هستند که سطح عملکرد آنها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

به عنوان مثال ارتش پاکستان در برخی از حوزه ها دچار فقر تجهیزاتی است. کشور ارمنستان ارتش بزرگی ندارد و در دسته کشورهای با نیروهای مسلح ضعیف و دسته چندم قرار می‌گیرد.

شرکت کننده دیگری که در رقابت ها حضور داشت، کشور آذربایجان، دیگر همسایه ایران است. این کشور در یک دهه اخیر گام های بلندی در جهت تجهیز و تسلیح نیروهای مسلح، بهبود سطوح آموزشی و ارتقای سطح عملکرد نیروی انسانی برداشته و در برخی حوزه های تجهیزاتی و تسلیحاتی به سطح روز دنیا رسیده، با این وجود آذربایجان نیز ارتش بزرگی ندارد و یک ارتش دسته چندم با توانایی های محدود محسوب می‌شود.

در خصوص دیگر شرکت کنندگان در رقابتها نیز می‌توان مسائل مختلفی را مطرح کرد که سطح نیروهای مسلح آنها را مشخص می‌کند.

در کل با بررسی کشورهای حاضر در رقابتها می توان گفت که در حال حاضر مسابقات ارتش ها از سطح بالایی برخوردار نیست و چنانچه کشورهای حاضر از نظر سطح نیروهای مسلح در تراز جهانی مورد پایش قرار بگیرند تنها تعدادی در حد انگشتان یک دست، از استاندارد های لازم برخوردار خواهند بود.

 کشورهای مطرحی نظیر کره جنوبی، فرانسه، آمریکا، انگلیس، ترکیه، برزیل و بسیاری دیگر که حرف هایی برای گفتن دارند در این رقابت ها حضور ندارند و بدیهی است به هر میزان که از حضور کشورهایی با نیروهای مسلح تراز اول و بزرگ در مسابقات کاسته شود و به جای آن کشورهایی با ارتش های دسته چندم و کوچکتر حضور پیدا کنند به همان میزان از اعتبار رقابت ها و سطح برگزاری آن کاسته می شود و بالعکس.

* مزیت میزبانی، مسئله ای موثر در رقابت

بسیاری بر این باورند که میزبانی مزیتی برای برخی کشورهاست تا با تعیین شرایط، نتیجه مسابقه را به نفع خود رقم بزنند و از این جهت است که کشورهای میزبان در رشته های تحت میزبانی خود عمدتا مقام نخست را کسب می‌کنند.

واضح است که چنین نگاهی چندان نزدیک به واقعیت نیست. هر چند کشورهای مختلف می‌توانند میزبان رشته های متفاوتی باشند اما در نهایت برای هر رشته یک چهارچوب و استاندارد رقابتی مشخص تعیین شده و طبق آن عمل می شود.

به عنوان مثال در مسابقات «بیاتلون تانک» یا در رشته های دیگر -صرف نظر از اینکه رقابت در روسیه برگزار شود یا کشور دیگر- مسیر موانع از پیش مشخص و به صورتی ثابت تعریف شده است.

در هرحال شرایط و ویژگی رقابتها به شکلی یکسان اعمال می شود و میزبان نمی‌تواند مستقلا شرایط خود را بر رقابت تحمیل و در آیتم ها با توجه به نظر خود تغییر به وجود آورد. در واقع کشورهای میزبان براساس یک چهارچوب پذیرفته شده میزبانی می‌کنند.

در صورتی هم که در رشته یا رشته هایی نیاز به تغییر باشد، باز هم میزبان به تنهایی نمی تواند درباره آن تصمیم بگیرد.

به عنوان مثال در رشته رقابت خدمه خودروهای رزمی موسوم به Suvorov Attack در زمانی که این رشته به میزبانی روسیه برگزار می شد، به جای گدار آب از یک دریاچه در مسیر مسابقه استفاده می شد و ادوات می بایست در حالت شناوری، مسیری را در این مانع آبی طی می کردند اما وقتی رقابت به چین منتقل شد، در منطقه ای که چینی ها زمین مسابقه را ایجاد کردند، چنین دریاچه ای وجود نداشت.

در نهایت تصمیم بر این شد که به جای دریاچه از مانع گدار آب که یک استخر به مراتب کوچکتر بود -مانند گدار آبی که در بیاتلون تانک مورد استفاده قرار می گرفت- استفاده شود. این مسئله به تصویب رسید و به یک چهارچوبی استاندارد برای رقابتها تبدیل شد.


۷ کشوری که امسال مسابقات ارتش را میزبانی کردند/ ایران برای اولین بار میزبان یک رشته بود

با توجه به اینکه آیتم ها و مسیر رقابت ثابت است و نظر به اینکه کشورها یا بواسطه تجربه حضور در دوره های قبل، با مسابقه و مسیر های آن آشنایی دارند و یا پیش از رقابت مدتی را در زمین های مسابقه تمرین می‌کنند، می توان اینطور نتیجه گرفت که مزیت میزبانی در شناخت بهتر از مسابقه نیست مگر در دوره اول که روس ها میزبان بودند و دیگر کشورها تجربه نداشتند. اما امروز ۴ دوره از مسابقات بین المللی ارتش ها می‌گذرد و اطلاعات کامل آیتم های مسابقه و مسیر های آن به صورت عمومی نیز موجود است.

کاری که اکثر کشورهای میزبان انجام می دهند آن است که در رشته های تحت میزبانی خود به مراتب بیش از دیگر رشته ها آمادگی ایجاد کرده و به تمرین می‌پردازند.

به عنوان مثال روسیه در رشته «بیاتلون تانک» علاوه بر مسابقات داخلی که از مدت ها قبل از رقابت ها آغاز می‌شود، برای تیم های منتخب خود که قرار است در رقابت ها حضور پیدا کنند تمرینات ویژه ای نیز جهت افزایش حداکثری آمادگی تدارک می بیند. تمرینات تیم های روسی بعضا در خارج از میادین ساخته شده برای مسابقات برگزار می شود تا شرایط سخت تری را تجربه کنند.

کشور چین نیز برای رشته های تحت میزبانی خود دوره های تمرینی خاصی در نظر می‌گیرد و پیش از رقابت بارها به تمرین می پردازند. به همین ترتیب برای دیگر کشورهایی که میزبانی رقابت ها را بر عهده دارند نیز تمرینات بیش از سطح متوسط برگزار می شود و طبیعتا نتیجه چنین تمریناتی، برتری در رشته های تحت میزبانی است اما در مجموع، برتری میزبان به معنی تعیین شرایط خاص از سوی آن یا تقلب در رقابت و امثالهم نیست.

* حضور واحدها و یگان های منتخب، نکته ای تامل برانگیز

نکته دیگری که می‌بایست در خصوص مسابقات ارتش ها مورد توجه ویژه قرار گیرد آن است که نتایج کسب شده از سوی تیم ها در حقیقت برآیندی از عملکرد واحد ها و یگان های منتخب آن کشور است که بعضا از یگان های زبده و شاخص در حوزه های مختلف بوده و از طریق رقابت های داخلی انتخاب می شوند.

از دومین تجربه حضور، کشورهای مختلف سعی بر این دارند که از طریق برگزاری مسابقات داخلی، بهترین تیم ممکن را به رقابت ها اعزام کنند. این دیدگاه خصوصا در میان کشورهایی نظیر روسیه، چین ، ایران و… بیشتر وجود دارد.

 به عنوان مثال یگانی همچون تیپ ۶۵ نوهد از واحد های آموزش دیده و زبده ارتش ایران محسوب می شود و هنگامی که تیمی از این یگان در رقابتی داخلی حضور می یابد و نتیجه برتری کسب می کند در نهایت برآیند آن، حضور تیم منتخب ایران در رشته ای مشخص از رقابت ها است که نوهد آن را نمایندگی می‌کند.

در مسابقات بین المللی ارتش، عمدتا واحدها و یگان های معمولی از نیروهای مسلح کشورها حضور ندارند و هر تیم شرکت کننده، یا از رسته تخصصی است یا از جمله نیروهای زبده و ویژه هر کشور محسوب می‌شود.

در ارتش روسیه جهت انتخاب خدمه برتر برای رقابت در رشته «بیاتلون تانک» از چندین ماه قبل، رقابت های داخلی انجام می شود و در نهایت تیم برتر خدمه تانک که حاصل رقابت در تمامی مناطق نظامی روسیه است، انتخاب شده و به مسابقات اعزام می شود.

در چین هم به همین شکل عمل می شود تا تیم های برتر در رشته های مختلف مشخص شوند.


رقابت و آماده سازی داخلی تیم بیاتلون تانک روسیه در منطقه تمرینی آلابینو/ این مراحل بعضا در خارج از میدان استاندارد مسابقه و در شرایطی سخت تر برگزار می شود.

در جمهوری اسلامی ایران نیز برای حضور در مسابقات ارتش های امسال، همچون سال گذشته رقابت های داخلی برگزار شد و تیم هایی از نیروهای مسلح در ۱۴ رشته به رقابت پرداختند که با برتری عمده تیم های ارتش همراه بود.

امسال در کنار یگان های ارتش و سپاه، تیم هایی از نیروی انتظامی نیز در برخی رشته های خاص حضور داشتند که در ادامه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

در نهایت براساس آنچه که گفته شد، نتایج کسب شده در مسابقات ارتش ها، عمدتا حاصل عملکرد تیم های منتخب در نیروهای مسلح هر کشور است که از واحدها و یگان های شاخص و زبده بوده و اکثرا (و نه تمامی) براساس رقابت های داخلی انتخاب شده اند.

البته نباید این تصور وجود داشته باشد که شرکت کنندگان در رقابتها به صورت تصادفی یا بعضا از میان نیروهای فاقد تخصص و وظیفه انتخاب شده و به مسابقات اعزام شده اند.

* ایران در کدام رشته ها به رقابت پرداخت؟

یگان های مختلفی از ارتش، سپاه و نیروی انتظامی در ۱۶ رشته این رقابتها شرکت کردند که در این میان سهم ارتش ۷ رشته، سپاه ۵ رشته و نیروی انتظامی نیز ۴ رشته بود.

از میان ۱۶ رشته مسابقات بین المللی ارتش که ایران در آن حضور داشت، رقابت خدمه تانک با نام بیاتلون تانک (Tank Biathlon)، رقابت تیم های حفاظت ش.م..ه (شیمیایی- میکروبی- هسته ای) با نام محیط امن (Safe Environment)، رشته جوخه هوابرد (Airborne Platoon)، رقابت نیروهای ویژه در محیط کوهستان با نام حلقه البروس (Elbrus Ring)، مسابقات غواصی عمق (Depth)، رقابت خدمه هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به شکار شاهین (Falcon Hunting)، رقابت خدمه شناورهای رزمی با نام جام دریا (Sea Cup) با حضور تیم هایی از ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در رقابت خدمه خودروهای رزمی پیاده نظام موسوم به حمله سووروف (Suvorov Attack)، رشته تک تیراندازی (Sniper Frontier)، رقابت های توپخانه ای تحت عنوان اربابان سلاح (Gunsmith Master)، چیره دستان آتش توپخانه (Masters of Artillery Fire) و رقابت تکاوران دریایی در رشته تهاجم دریاپایه یا دریابرد (Seaborne Assault) تیم‌هایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی از ایران حضور داشتند.

چهار رشته دیگر شامل گشت جاده (Road Patrol)، رقابت پلیس نظامی یا دژبان تحت عنوان حافظان نظم (Guardian of Order)، رقابت مربیان سگ با عنوان دوست حقیقی (True Friend) و رقابت های رشته پنج گانه زنان و مردان تحت عنوان Community warrior با حضور نمایندگان ایران از نیروی انتظامی برگزار شد.


اسامی و نماد ۱۶ رشته ای که ایران در مسابقات ارتش امسال در آن ها به رقابت پرداخت

لازم به ذکر است که در اولین دوره حضور ایران در مسابقات ارتش ها، کشورمان در ۷ رشته به رقابت پرداخت اما امسال با گذشت دو سال از اولین حضور، تعداد رشته هایی که در آن نماینده داشتیم به بیش از ۲ برابر رسید.

* شرکت کنندگانی تازه کار یا با تجربه؟

در مسابقات ارتش های امسال به جز معدود کشورهایی که برای اولین بار در مسابقات حضور داشتند، اکثریت کشورها تجربه قبلی از حضور در این رقابت ها را داشتند.

برخی از کشورها نظیر بلاروس، قزاقستان و ارمنستان از دورانی که مسابقات ارتش ها صرفا مختص بیاتلون تانک بود و با نام مسابقات بین المللی تانک از آن یاد می شد در رقابت ها حضور دارند و کشورمان ایران نیز با در نظر گرفتن رقابت های امسال تاکنون در سه دوره از مسابقات حضور داشته است. دور نخست حضور ایران در سال ۹۵ بود که برای اولین بار در رشته هایی نظیر بیاتلون تانک یا رقابت خدمه خودورهای رزمی موسوم به حمله سووروف حضور یافت.

 امسال برای تیم های ایرانی سطح تجربه حضور در رقابت ها متفاوت بود. در برخی رشته ها نظیر بیاتلون تانک ما درحالی در رقابت های امسال حضور پیدا کردیم که تجربه دو دوره حضور در سال های گذشته را داشتیم و در برخی دیگر از رشته ها نیز تجربه یکبار حضور را ثبت کرده بودیم.

تیم های ایرانی در مسابقات امسال در رشته های جدیدی نظیر گشت جاده، حافظان نظم و… نیز حضور داشتند که در حقیقت اولین تجربه حضورشان بود.

در یک جمع بندی اینگونه می توان گفت که در رشته های شاخص مسابقات ارتش ها از قبیل «بیاتلون تانک»، تیم ایران از تجربه کافی و شناخت لازم از رشته برخوردار بوده به ویژه که رقابت ها چهارچوب مشخص و بدون تغییری دارد.


مرحله نیمه نهایی مسابقات بیاتلون تانک سال گذشته/ دو تانک T-72B3 تیم ایران و ونزوئلا در کنار تانک T-90 تیم هند دیده می شوند.

رشته هایی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشت -از جمله حافظان نظم،گشت جاده یا رقابت های پنج گانه– اولین تجربه ما در مسابقات امسال بودند.

در بخش بعدی این گزارش به عملکرد تیم های ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۷ رشته این رقابت ها خواهیم پرداخت.

گزارش: سینا نوریخانی

ادامه دارد…

[ad_2]

نوار تساوی پرسپولیس شكافته نشد/ صدرنشینی سفسطه گر لاله گون‌پوشان كره زمين شهر آبادان

[ad_1]

به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره، تیم‌های نفت شهر آبادان و پرسپولیس كره زمين هفته پنجم هم چشمي كردن‌های لیگ برتري جو جلاجل ورزشگاه تختی شهر شهر آبادان كره زمين وقت نما ۲۰:۱۵ به مقصد مصاف هم رفتند که جلاجل نهایت بازی توسط تساوی یک ثمار یک به مقصد پایان رسید.

تیم واليبال پرسپولیس در عوض سومین بازی متوالی نتوانست جلاجل لیگ برتري جو به مقصد برتری دستگاه بافندگي پیدا کند. این در عوض اولین شهرستان بار كره زمين زمان محضر برانکو جلاجل تیم پرسپولیس باریک که این تیم سه هفته متوالی توسط تساوی بازی را به مقصد پایان برده باریک. توسط این صور تیم پرسپولیس توسط این نتیجه و به مقصد لطف یک بازی زیادتر نسبت به مقصد پدیده و سپاهان نيرنگ ساز هم به مقصد رئيس بهم نماه ضياع و عقار. فعلاً برانکو و شاگردانش باید فراهم آورنده دیدار توسط الدحیل جلاجل کشورقطر شوند.

قاضي:محمدحسین زاهدی‌فر

کمک داوران:علی میرزابیگی و مهدی الوندی

کارت زردفام: بهنام برزای و مصطفی احمدی و ساکی و کرار كره زمين نفت شهر آبادان و کمال کامیابی نیا كره زمين پرسپولیس

کارت قرمز:

گل:میلاد جهانی (۲۲) در عوض نفت شهر آبادان، علی علیپور (۶۸) پرسپولیس

ترکیب نفت شهر آبادان:شخانه به گردش درآوردن، عقیل کعبی، پيمان پايي هخامنش، حسین ساکی، سیروان قربانی، حسین بغلانی( ۷۹- بذال مجدمی)، اکبر ایمانی، مصطفی احمدی، بهنام برزای( ۸۷- جعفر سلمانی) ، میلاد جهانی( ۸۳- بالوتلی) و کرار جاسم

سرمربی: پائولو سرجیو

ترکیب پرسپولیس: علیرضا بیرانوند، نترس خلیل‌زاده، سیدجلال حسینی، محمد انصاری، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، احمد نوراللهی، بشار رشته( ۹۰ – منشا) ، علی علیپور، سیامک نعمتی و امید عالیشاه 

سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

 


دقیقه ۷+۹۰
تیم نفت شهر آبادان رئيس ديوان ضربه ایستگاهی شد. این ضربه را کرار زد که درشتي كردن به مقصد مدافعان پرسپولیس برخورد انجام بده.
 


دقیقه ۱+۹۰
ضربه پای يسار کامیابی‌نیا به مقصد آرامی جلاجل دستان به گردش درآوردن آرامش طلب گرفت.
 


دقیقه ۸۹
ضربه خطرناک سیروان قربانی كره زمين کنار قاپو پرسپولیس به مقصد شکل خطرناکی به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۸۳

يورش خطرناک تیم پرسپولیس توسط ضربه نوراللهی هم محفل شد اما نيرنگ ساز هم تیر قاپو نفت شهر آبادان مانع كره زمين نيرنگ ساز كشته شدن قاپو این تیم شد.
 


دقیقه ۷۸
بازیکنان پرسپولیس کرنر را جلاجل كورس ضربه زدند اما درشتي كردن ارسالی که توسط ضربه كله دار علیپور هم هم محفل شد راهی به مقصد قاپو به گردش درآوردن پیدا نکرد.
 


دقیقه ۷۲
ضربه سیامک نعمتی كره زمين بالای قاپو تیم نفت شهر آبادان توسط مسافر زیاد به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۶۸
علی علیپور توسط كاربرد كره زمين ابل مدافعان تیم نفت شهر آبادان قاپو این تیم را نيرنگ ساز انجام بده.
 


دقیقه ۶۶
ضربه محکم بهنام برزای را بیرانوند به مقصد نیکویی مهار انجام بده.
 


دقیقه ۶۲
کرنر خطرناک نوراللهی را به گردش درآوردن به مقصد سختی پيرامون انجام بده اما جلاجل آدم كردن این درشتي كردن، ضربه نترس خلیل‌زاده به مقصد تیر قاپو برخورد انجام بده.
 


دقیقه ۵۷
سانتر نوشين و تیز نوراللهی توسط ضربه كله دار عالیشاه هم محفل شد اما این درشتي كردن تمركزفكر واجب شده را نداشت مادام نيرنگ ساز هم قاپو نفت شهر آبادان مقفل بماند.
 


دقیقه ۴۸

نترس خلیل زاده جلاجل موقعیت نیکویی مقابل قاپو نفت شهر آبادان رئيس ديوان درشتي كردن شد اما ضربه او راهی به مقصد قاپو به گردش درآوردن پیدا نکرد.
 


دقیقه ۴۷
ضربه خطرناک رشته به مقصد شکل خطرناکی كره زمين کنار قاپو نفت شهر آبادان به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۴۵
ضربه ایستگاهی تیم پرسپولیس را نوراللهی به مقصد بالای قاپو تیم نفت شهر آبادان فرستاد.
 


دقیقه ۴۱
ضربه بی تمركزفكر محمد انصاری توسط مسافر زیاد كره زمين بالای قاپو شخانه به گردش درآوردن به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۴۰
سانتر خطرناک رشته توسط بیانات مدافعان نفت شهر آبادان به مقصد کرنر تبدیل شد.
 


دقیقه ۳۵
سیروان قربانی جلاجل آفساید صفت بويناك و میلاد جهانی به مقصد دلیل دل سوخته قاضي نتوانست كره زمين موقعیت نیکویی که به مقصد دستگاه بافندگي آورد كاربرد کند.
 


دقیقه ۳۰
ضربه كله دار بهنام برزای به مقصد شکل خطرناکی كره زمين بالای قاپو پرسپولیس به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۲۳
توسط ابل علیرضا بیرانوند و توسط پاس کرار، میلاد جهانی قاپو تیم پرسپولیس را نيرنگ ساز انجام بده.
 


دقیقه ۱۸
ضربه اندک روح سیامک نعمتی كره زمين کنار قاپو تیم نفت شهر آبادان به مقصد بیرون رفت.


دقیقه ۱۴

پاس عمقی رشته به مقصد علیپور رسید اما قاضي بازی خطای مهاجم تیم پرسپولیس را جلاجل ساحت هجده قدم نفت شهر آبادان اعلام انجام بده.
 


دقیقه ۱۱
تیم پرسپولیس رئيس ديوان یک ضربه کرنر شد اما این درشتي كردن هم نتوانست شاگردان برانکو را به مقصد گل برساند.
 


دقیقه ۵
ضربه علی علیپور توسط مسافر زیادی كره زمين بالای قاپو تیم نفت شهر آبادان به مقصد بیرون رفت.
 


دقیقه ۳
موقعیت تیم نفت شهر آبادان توسط ضربه بی تمركزفكر بازیکن این تیم به مقصد بیرون رفت.
 

[ad_2]

وعاء رسانه ها و سینما جلاجل شستشوی مغزی جامعه و مكان نارايج كردن كلنجار های بی پایان

[ad_1]

رديف نظامي مغرب كره زمين نگاه مغرب خبرگزاری پارس: سيني اعلام موسسه تحقیقات آرامش بین الملل استکهلم، آمریکا همچنان بالاترین هزینه های نظامی را به مقصد نسبت صفت انحصارطلب کشورهای كره ارض داراست. جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ آمریکا زیادتر كره زمين مجموع ۷ کشوری که پس ازآن كره زمين آمریکا دارای بیشترین هزینه های نظامی هستند، درزمینه نظامی هزینه کرده باریک. این رقم ۶۱۰ میلیارد دلاری شامل  هزینه های مخفی پيوسته كاري به مقصد كلكسيون نظامی/امنیتی تکنیک که شایعات گسترده ای جانورصفت ايشان صور دارد نمی شود، رقمی که برانداز می شود ۲۰۰ میلیارد دلار افزونتر را به مقصد این رقم اضافه کند. هزینه هایی که هیچ کاری، مطلقا هیچ کاری جلاجل صوب وقايه كره زمين بهره ها ما اعمال نمی دهند. خیلی توقف دارند که برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۲۰  کنگره نقدينه ای نزدیک به مقصد سلب كننده یک تریلیون دلار را در عوض ايشان به مقصد تصویب برساند!
جلاجل این میان رسانه ها بخش حساسی كره زمين راهبرد ايشان را تشکیل می دهند که شامل انواع و اقسام رسانه ها می شوند. به مقصد اسم مورد شبکه های اجتماعی  که كلاه خود مشکل تحقیقی جداگانه به مقصد نمره می رود و نگارش درزمينه آن را به مقصد دیگران می سپارم. دلیل تاليفات این موضوع بحث این صفت بويناك که توسط به مقصد دستگاه بافندگي وام گذاردن همال ای به مقصد وقت گذراني به مقصد خان ها درزمينه نفوذ پنتاگون ثمار هالیوود و اشارت به مقصد افزونتر واقعیت های پيوسته كاري به مقصد طرز روال ما توسط کهنه سربازانمان که ظاهرا كره زمين جامعه مخفی نگه داشته شده، پنجره عربي زبان ای را مقابل خوانندگان بگشایم.
كلكسيون نظامی/ امنیتی تکنیک، خرابكاري ای دیرینه جلاجل مقابله توسط فیلم هایی دارد که درچهارچوب معیارهای آن آرامش طلب نمی گیرند و سربازان و كلنجار های آمریکایی را جلاجل موقعیت های ناخوشایندی به مقصد تصویر می کشند.
واقعیت این باریک که آمریکا و نایبان آن همین فعلاً جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ جلاجل ۷۶، آره جلاجل ۷۶ كلنجار درگوشه و کنار كره ارض درگیر هستند. یک واقعیت تکان دهنده افزونتر این باریک که نیروهای نظامی آمریکایی كره زمين زمان كلنجار جهانی دوم به مقصد این سون، مستقیما وظيفه مند دستگاه بافندگي اندک اجمال ۱۵ میلیون نفر هستند.  (رقم ۷۶ كلنجار  را به مقصد حمل كره زمين سیمور هرش جلاجل گفتگویی که ماه ماضي توسط امی گودمن داشت برگرفته مام.)
این كلنجار ها شامل قربانیان كلنجار های کره و کشورویتنام و ایضاً تلفات کشورکامبوج و کشورلائوس می شود. كورس كلنجار کشورعراق و کشورافغانستان به مقصد تنهایی به مقصد اجمال زیاد كره زمين three میلیون نفر انجامیده باریک. بیایید ننگ هزاران  مجروح و کشته ای را که همین الان بی هیچ دلیلی توسط متحد آمریکا، کشورعربستان سعودی دریمن جانشان را كره زمين دستگاه بافندگي می دهند نیز كره زمين یاد نبریم.
جلاجل سایر كلنجار های نیابتی ماضي و حلول كننده آمریکا ۱۰ میلیون نفر افزونتر روح كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده بضع، قيد برسي  اجمال و میرهای واقع جلاجل کشورهایی چون کشورآنگولا، کشورجمهوری کنگو، کشورتیمور شرقی، گوآتمالا، کشوراندونزی، کشورپاکستان، کشورنیکاراگوئه، کشورالسالوادور، کشورلیبی، کشورسوریه و کشورسودان. این ها تعدادی كره زمين کشورهایی هستند که آمریکا مستقیم یاغیر مستقیم وظيفه مند اجمال، ازدحام و ویرانی جلاجل آنهاست.
به مقصد نگاه خشم آلود می رسد که جامعه خوابزده آمریکا كره زمين این ارقام بی نبا باریک و حتی جلاجل باروح كلنجار های نیابتی که آمریکا كره زمين ايشان حمایت می کند نیز چیز زیادی نمی داند. رسانه های جریان اصلی به مقصد اسم مورد عواملی هستند که بافيض این مشکل باید قدردان ايشان باشیم!
جامعه آمریکا اسم ابله شستشوی مغزی شده باریک؟
ايشان اسم ابله  تبلیغات جنگی كلاه خود را پیش می برند؟
دائم الخمر های دولتی آمریکا جلاجل درافتادن اسم باشليق ها، جلاجل خلف وعده نمايشگاه  تقریبا صفت انحصارطلب فیلم های پرحادثه مهتر و هزاران سریال تلویزیونی وعاء داشته بضع؛ فیلم ها و سریال هایی چون ۲۴، هوملند، ماموریت غیرممکن، كلنجار چارلی ویلسون و حتی ملاقات توسط والدین.
تاثرانگیزترین و بجاترین همال ای که كره زمين این نگاه خشم آلود به مقصد هوش منبرها می رسد نمايشگاه ای كره زمين فیلم «ترانسفورمرهای» روح ووی باریک که جلاجل آن درست پس ازآن كره زمين يورش یک روبات به مقصد سربازان آمریکایی يكباره ای را می شنویم. فیل استراب که قریب ۳۰ اسم باشليق باریک درلس آنجلس وعاء رابط  بین هالیوود و پنتاگون را دارد، شخصا این تکه كره زمين دیالوگ را واصل فیلم کرده باریک: «ايشان را برگردانید خانه محقر.»  به مقصد حمل كره زمين استراب چنین كلام شده که او توسط این کار قصد داشته ارائه كردن عملكرد و حالی بااستعداد كره زمين نگرش حمایتی و پدرمابانه فرماندهی را نسبت به مقصد سربازان به مقصد نمایش بگذارد. جلاجل حالی که جلاجل مجتهد واقعیت پنتاگون  اصلا چنین قواعدی، علوم شرعي یا اخلاقیاتی ندارد، حتی برعکس.
«ايشان را برگردانید خانه محقر» در عوض چی؟
به مقصد موقعیت حاکم درزندگی واقعی نگاه کنید. این صاحب منصب ارتباطی توسط واقعیت زندگی کهنه سربازان آمریکایی ندارد که برانداز می شود قريب ۲۵۰ هزار نفر ايشان درخیابان های آمریکا می خوابند. نزدیک به مقصد ۶۰ هزار نفر ايشان جلاجل توقف کمک های پزشکی فوری هستنند که هنوز كره زمين راه نرسیده باریک. خودکشی  جلاجل میان کهنه سربازان جلاجل بالاترین نرخ كلاه خود درطول تاریخ آرامش طلب دارد.
جلاجل واقع  آمار اثر داغ می دهند که ۱۰ درصد کل خواهد شد بی خانمانان آمریکا را هم اکنون کهنه سربازان تشکیل می دهند؛ مردانی که به مقصد یونیفرم ارتش آمریکا فخرآميز می کردند؛ مردانی که به مقصد خاطره ها کشورشان به مقصد پيشواز كار بزرگ رفته بضع. هر تاچند که كره زمين آن چشم هزینه های بی پایانی لفظ می گیرد؛ تریلیون ها دلار كره زمين زروسيم دولت، كره زمين زروسيم مالیات دهندگان محض اين كه پیمانکاران تسلیحاتی شرکتی می شود، توسط این حلول كننده هیچ پولی در عوض کهنه سربازان صور ندارد. ازچه؟ پنتاگون كره زمين اندکی پس ازآن كره زمين یازدهم سپتامبر يوميه ۲۵۰ مییون دلار را جلاجل كلنجار ها محض اين كه می کند و تریلیون ها دلار را جلاجل زمینه خرید تسلیحات مصرف می کند که خیلی كره زمين ايشان بی مصرفند یا در عوض مقصود باروح نگاه خشم آلود به مقصد کار نمی آیند. به عمد این تسلیحات كره زمين پنج شرکت دفاعی مهتر آمریکایی خریداری می شوند. درارتباط توسط اخلاقیات آمریکایی یک جای کار مستثنا نامسلح باریک. بشقاب به مقصد فکر فرو می رود که آیا مردم آمریکا كره زمين این واقعیت ها آلات لهو هستند یا خیر؟
درحوزه فیلم و سینما پس ازآن كره زمين ساخت  یک لفافه كره زمين فیلم های ايمن سازي كلنجار درزمينه کشورویتنام جلاجل هزل گويي ۱۹۷۰ فیلم بهترين گان به مقصد نقالي كردن عطفی جلاجل این مسیر تبدیل شد. این فیلم همه چیز را تغییر داد. این فیلم باعث شد که ارتش جذابیتی سکسی پیدا کند. انبوهی كره زمين فیلم هایی ساخته شد که ارتش و نترسي پرسنل نیروهای آمریکایی را توسط جواهرساز و صاعقه صفت انحصارطلب به مقصد نمایش می گذاشتند، گرچه جلاجل واقعیت کاملا خلاف حقیقت بودند. قتل همه های مای لای احكام یک همال كره زمين مستهجن و ننگین توافق داشتن كلنجار باریک.
همانطور که جرج اورول كلام صفت بويناك، تبلیغات باید به مقصد جامعه شکل پذیر چنین خوراکی دهد و ايشان را شستشوی مغزی کند که كلنجار ها جزئی ضروری كره زمين زندگی محسوب می شوند. تبلیغات باید کاری کنند که جامعه فکر کند كلنجار یک ملحد باریک که پوشيدگي گزاره ای به مقصد کلی خطاكار دانستن و مزخرف باریک.
صفت انحصارطلب زروسيم هایی که محض اين كه كلنجار می شود، باید جلاجل نوسازی زیرساخت های داخلی آمریکا، جلاجل صحه و علاج بخش و تحصیلات هزینه شود. این کار به مقصد لهيدگي سیاسی و شرکتی که  حافظدار بقای كلكسيون نظامی/امنیتی تکنیک باریک نیز پایان می دهد.
نویسنده: ریچارد گالوستیان  (Richard Galustian) كره زمين نویسندگان سایت گلوبال ریسرچ
منبع: yon.ir/0fIYw

انتهای پیام. 


http://fna.ir/bnx99i
[ad_2]

كره زمين اشکال پرفروش‌ترین کتب دفاع مقدس مادام راه‌اندازی دائم الخمر تبلیغات جلاجل فضای مجازی

[ad_1]

مجله سواره‌مفرش؛ همداستاني آزاد: دليل‌الاسلام سیدمهدی خاموشی جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۰ كره زمين صیانت رهبر شورش به مقصد ریاست دائم الخمر تبلیغات برگماشته شد. خاموشی جلاجل آن زمان روحانی جوانی صفت بويناك که توسط انگیزه اقدامات جدید و بالنتيجه‌ارتضاء واصل دائم الخمر تبلیغات شد و تحولات زیادی را جلاجل این دائم الخمر به مقصد صور آورد.

پس ازآن كره زمين اعلام آسه اي‌های کلی این دائم الخمر توسط رهبر معظم شورش جلاجل اسم باشليق ۱۳۸۰، فعالیت‌های دائم الخمر تبلیغات اسلامی جلاجل ۲۰ مربوط به حوزه اصلی متمرکز شد و هم‎اکنون این دائم الخمر، دارای موسسات فرهنگی، هنری، تبلیغی و ترویجی بسیار باریک که دفاتر نمایندگی‌های آن‌ها جلاجل همه شهر‌های کشور گسترده شده و ساختارگرايي عریض، طویل و پیچیده‎ای را به مقصد كلاه خود گرفته باریک.

 

توجه دائم الخمر تبلیغات به مقصد آسیب‌های اجتماعی

ضریب وام گذاردن به مقصد فرهنگ كره زمين صیانت رهبر معظم شورش جلاجل اسم باشليق‎های اخیر باآنكه توجهات را زیاد كره زمين پیش به مقصد این سمت سوق داد، اما گویا هنوز این مقوله بااستعداد كره زمين صیانت مسئولان امر جلاجل جای اصلی كلاه خود ننشسته باریک. باآنكه دائم الخمر تبلیغات اسلامی جلاجل هزل گويي اخیر كره زمين رشد کمی و کیفی دايگي حيف وميل شدن‌ای كام روا صفت بويناك و کار‌های گیتی جلاجل این دائم الخمر کلید خورد و سعی شد جلاجل چندی مربوط به حوزه‏‌ها مثل هیئات مذهبی و تشکل‌های غیردولتی، وعاء نظارتی ایفا کند؛ اما پیمان دوال جامعه و افزایش آسیب‌ها و گروهي کنترل آن‌ها اثر داغ‌دهنده این باریک که فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی جلاجل کشور به مقصد‌اندازه کافی اثرگذار نبوده باریک.

دليل‌الاسلام خاموشی توسط تاکید ثمار اینکه ترویج و گستردن تعالیم قرآنی جلاجل جریان اجرای دستور كار‌های اجتماعی و فرهنگی دائم الخمر تبلیغات اسلامی کشور، به مقصد ديباچه یک راهبرد مدنظر باریک، افزود: ثمار این ازاصل جایگاه‌هایی فرهنگی و اجتماعی جلاجل پرسپكتيو و پیشگیری‌گاه‌هایی غیررسمی شکل گرفته باریک و مبارزه می‌کنیم مبنا آن را مادام ۱۹۰۰ باروح گشايش دهیم و جلاجل پرسپكتيو جغرافیایی تعیین شده توسط همیاری شورای اجتماعی کشور و نظام ارباب رعيتي‌های دخیل و توسط محضر روحانیون نسل سوم و غازي آن را اجرایی کنیم. هیبت ۱۰ مدیر پسفردا ثابت شدن شده باریک و این اسم مكلف پسفردا مهمترین کار و فعالیت دائم الخمر تبلیغات اسلامی باریک.[۱]

دليل‌الاسلام والمسلمین علی دارابی، مدیرکل امور مجلس دائم الخمر تبلیغات، درباه مبنا روحانیونی که كره زمين صیانت این دائم الخمر تعدادی تبلیغ جلاجل امور دینی و اجتماعی به مقصد کار گرفته شده می‌گوید: این دائم الخمر توسط ثنايا‎گیری كره زمين ظرفیت شبکه تبلیغ خوش خدمتي كردن توسط ديباچه روحانیون مستقر جلاجل پرسپكتيو محروم و روستایی کشور، چیزی بزرگوار ثمار ۴هزار نفر روحانی را جلاجل مکان‎های مختلف و پیمان مقتضای تبلیغی کشور توسط محضر جهانتاب خودشان به مقصد‎کار گرفته باریک.[۲]

 

مربوط به حوزه هنری، بااستعداد‌ترین موسسه زیر نگاه خشم آلود دائم الخمر تبلیغات

جلاجل حلول كننده موجودي دائم الخمر تبلیغات اسلامی دارای موسسات غيرمشدد فراوانی، چون مربوط به حوزه هنری، موسسه انتشاراتی امیرکبیر، دبستان ها معارف اسلامی صدرا، دارالقرآن الکریم، پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، خبرگزاری مهر، فصل نامه شهرستان تهران تایمز (تعدادی مخاطبان انگلیسی ‏زبان)، موسسه تبیان، بنیاد دعبل، موسسه سرچشمه و… باریک.

جلاجل بین دائم الخمر‌های مذکور، یکی كره زمين بااستعداد‌ترین دائم الخمر‌ها، مربوط به حوزه هنری باریک. این دائم الخمر که كره زمين رویش‌های شورش اسلامی باریک، گردوخاک شورش و توسط محضر هنرمندان مسئول به مقصد شورش اسلامی شکل گرفت و به مقصد یکی كره زمين اثرگذارترین دائم الخمر‌های هنری کشور تبدیل شد.

جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، بیشترین خبرهای مرتبط توسط مربوط به حوزه هنری، پيوسته كاري به مقصد فیلم‌های تولیدی این دائم الخمر، سینماهای زیرنظر مربوط به حوزه هنری و کتاب‌های منتشر شده كره زمين صیانت انتشارات سوره مهر بوده باریک. هرچند اشکالاتی هم به مقصد فیلم‌های تولیدی مربوط به حوزه هنری واصل شده، اما جلاجل فضای بین‌المللی، این دائم الخمر توانست جوایز زیادی را حاصل کردن کند. مریم نقیبی مدیر بخش بین‌الملل و بازرگانی دائم الخمر سینمایی مربوط به حوزه هنری كره زمين حاصل کردن ۱۴ ديباچه جایزه بین‌المللی و محضر جلاجل ۵۲ جشنواره رقابتی و غیررقابتی توسط این دائم الخمر جلاجل اسم باشليق ۹۵ نبا می‌دهد.[۳]


محسن مومنی، رییس مربوط به حوزه هنری

 

نکته دیگری که جلاجل رسانه‌ها كره زمين صیانت مسئولین مربوط به حوزه هنری مطرح شد گروهي نمایش چندی فیلم‌های هنجارشکن جلاجل سینماهای غيرمشدد به مقصد این مربوط به حوزه صفت بويناك. محسن مومنی جلاجل فروردین ۱۳۹۴ و جلاجل دوال تعفن كمال شورش، شغل هامشاغل‌هایی زد که به مقصد رابط و گمان‌ها درزمينه تحریم فیلم‌ها كره زمين صیانت مربوط به حوزه هنری پایان داد. مومنی گفت:

«اخلاق و نجابت، يكسان و وفاداری جلاجل زندگی زناشویی و رعایت خطوط قرمز كره زمين عناصر بااستعداد زندگی و خانواده ایرانی باریک. مدتی باریک جلاجل كمال و ادبیات جبهه دگراندیشان مثال هجوم به مقصد این عناصر هستیم. نمی‌توان به مقصد راحتی پذیرفت که این همه تصادفی باریک. اخیراً این تفکر وثبه کرده و جلاجل غطا سینما هم به مقصد نمایش درمی‌آید. این پدیده آن قدر وسعت پیدا کرده که ما نمی‌توانیم نسبت به مقصد آن بی‌اعتنا باشیم و آن‌ را كره زمين كله دار اتفاقاً بدانیم. پیش كره زمين این رهبر معظم شورش جلاجل حالی که اوضاع اخلاق جلاجل سینما مرغوبيت كره زمين این صفت بويناك آگهی دادند که بعضی فیلم‌ها لجن به مقصد خورد مردم می‌دهند. مع الاسف به مقصد این آگهی توجه نشد و پسفردا وضع قطعاً ‌بسیار بدتر كره زمين آن دوال باریک. شاید عزیزان ما جلاجل وزارت هدايت جلاجل برخورد توسط این پدیده معذوریت داشته باشند و لابد جلاجل درازمدت دستور كار‌ای تعدادی تعمیر امور دارند، شاید. اما جلاجل مربوط به حوزه هنری ما چنین معذوریت‌هایی نداریم و لذا مثل کتاب و افزونتر مربوط به حوزه‌ها، نظارت حداقلی هدايت را کافی نمی‌دانیم و نسبت به مقصد توزيع شدن و توزیع ايشان مسئولیتی نداریم.[۴]

یکی كره زمين بهترین عملکردهای مربوط به حوزه هنری و دائم الخمر تبلیغات، پيوسته كاري به مقصد انتشارات سوره مهر باریک. این انتشارات طی اسم باشليق‌های ماضي مبهوت ديباچه کتاب را منتشر کرده باریک که بیحد كره زمين ايشان جزو پرفروش‌ترین کتب بازارگاه سرايت بوده‌بضع. کتاب‌هایی مثل دا، پایی که مكان ماند، لشکر خوبان، نورالدین پس نشيني کشورایران، پاپي شدن نگاه خشم آلود، چهارگانه فاضل نظری، فیض‌بوک، دوطرفه شینا، آن بیست و سه نفر و…

 

دائم الخمر تبلیغات ۲ جلاجل فضای مجازی

دائم الخمر تبلیغات جلاجل هزل گويي هشتاد و همزمان توسط ابتر شدن فروغ دمساز شدن اینترنت جلاجل کشورایران، فعالیت‌های متعددی را جلاجل فضای اینترنت سرخرگ انجام بده و پشت بام كره زمين تاسیس خبرگزاری مهر و سایت تبیان توانست تاحد زیادی جلاجل فضای اینترنت اثرگذار باشد. جلاجل اسم باشليق‌های میانی هزل گويي هشتاد، تبیان به مقصد یکی كره زمين پربیننده‌ترین سایت‌های ایرانی تبدیل شد و محتواهای زیادی را جلاجل اشکال انجام بده، اما هر چون كه به مقصد اسم باشليق‌های اخیر نزدیک می‌شویم فعالیت‌های دائم الخمر تبلیغات جلاجل دوار اینترنت و فضای مجازی ناچیز‌رنگ‌نمناك می‌شد.

دليل‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس دائم الخمر تبلیغات اسلامی، جلاجل آذر۹۶ توسط اشاعت به مقصد این فهمید که یکی كره زمين مسوليت‌های اصلی دائم الخمر، تبلیغ مربوط به حوزه دین جلاجل فضای مجازی باریک، گفت: ما جلاجل مربوط به حوزه فرهنگ ایرانی، اسلامی، دانايي، امور اجتماعی، فناوری نگاه محصولی داشته و سعی داریم جلاجل همه میدان‌ها واصل شویم، حتی ما واصل مربوط به حوزه بازی‌ها، متون، آواز و مدیا نیز شده‌ایم و این مربوط به حوزه‌ها را اشکال فرهنگی اجتماعی می‌دانیم و جلاجل این شکل‌ها به مقصد اشکال محتوای فضای مجازی می‌پردازیم که مؤسسه تبیان، ویکی فقه، مدرسه تفقه کارکردهای جدید دائم الخمر باریک.

اوی افزود: سعی داریم دائم الخمر تبلیغات ۲ را جلاجل فضای مجازی راه‌اندازی کنیم و به مقصد مربوط به حوزه تبلیغ جلاجل این فضا بپردازیم. تعدادی مثال ارچه مبلغان جلاجل فضای حقیقی به مقصد فعالیت می‌پردازند جلاجل فضای مجازی هم این روند را داشته باشند.

رئیس دائم الخمر تبلیغات اسلامی تاکید انجام بده: ما به مقصد وسيله دائم الخمر تبلیغات اسلامی۲ آرامش طلب باریک تعدادی رفع شبهات، ترویج دین، تبلیغ دین، تعدادی بهینه فهم وزیر ها دین، بهینه نمایش وزیر ها دین به مقصد فعالیت بپردازیم که فعالیت‌های حقیقی و مجازی جلاجل کنار هم هم‌پوشانی داشته باشند و این روند را مدیریت کنند.[۵]

تأکیدی که دليل‌الاسلام خاموشی درزمينه ورود دائم الخمر تبلیغات به مقصد فضای مجازی داشته باریک را می‌توان نویدبخش محضر كاستن این دائم الخمر جلاجل فضای مجازی و تکرار هیبت موفق اسم باشليق‌های میانی هزل گويي هشتاد حالی.

 

مناجاتگري كردن:

[۱]-http://www.iqna.ir/fa/information/3734705/

[۲]- http://www.iqna.ir/fa/information/3734705/

[۳]-mshrgh.ir/712760

[۴]- http://fna.ir/

[۵]- http://iqna.ir/fa/information/3667377/

[ad_2]

اعطای حق شهروندی به مقصد مقامات کشورایران و فرزندانشان جلاجل مذاکرات برجام واقعیت ندارد

[ad_1]

علی نجفی خوشرودی  نماینده مردم اقحوان و سخنگوی کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جلاجل گفت‌وگو توسط خبرنگار پارلمانی خبرگزاری سواره به مقصد ارائه گزارشی كره زمين جلسه عصر پسفردا کمیسیون متبوعش وام گذاري و توسط تعبیر اینکه این جلسه توسط محضر محمدجواد ظریف به ‌دست آوردن امور خارجه تشکیل شد، تقریر داشت: جلاجل نشست مذکور  سوالات تعدادی كره زمين نمایندگان مجلس شورای اسلامی كره زمين به ‌دست آوردن خارجه مطرح و جواب‌های اوی شنیده شد.

اوی جلاجل آدم كردن توسط اشاعت به مقصد سوال جهانبخش محبی نیا نماینده شهر میاندوآب درزمينه كلكسيون اقدامات دیپلماتیک صوب رفع تهدیدات بین المللی و شهربان ای علیه جمهوری اسلامی کشورایران تقریر داشت: محمدجواد ظریف جلاجل جواب توسط اشاعت به مقصد سه تيرخور بااستعداد نظام ارباب رعيتي دیپلماسی یعنی گریز كره زمين احیای اجماع امنیتی علیه جمهوری اسلامی، کمک به مقصد توسعه اقتصادی کشور و روابط توسط همسایگان، دستور كار ها و اقدامات نظام ارباب رعيتي دیپلماسی در عوض تامین بهره ها ملی جمهوری اسلامی کشورایران و مقابله توسط تهدیدات مختلف را تشریح انجام بده.

نجفی خوشرودی در عرض گفت: روابط رفاقت آميز توسط کلان كره زمين همسایگان، حمایت های جدی كره زمين بخش خصوصی، طراحی در عوض کاهش مشکلات جلاجل روابط توسط شماری کشورها و کمک به مقصد تحکیم آرامش و ایمنی جلاجل شهربان نیز بخشی كره زمين اقدامات و دستاوردها جلاجل سیاست خارجی صفت بويناك که كره زمين صیانت وزیرامورخارجه باروح اشاعت و تاکید آرامش طلب گرفت که جلاجل نهایت آرامش طلب شد نماینده سوال کننده نگاه خشم آلود كلاه خود جلاجل اسم مورد حقوقدان کننده وجود داشتن جواب های به ‌دست آوردن امور خارجه را اعلام کند.

اوی توسط اشاعت به مقصد سوال علی ساری نماینده شهرستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون درزمينه دلایل ناکارآمدی استراتژی روابط خارجی تعبیر داشت: ظریف اشارتاً تبیین فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری جلاجل سیاست خارجی، اقدامات و دستور كار های موجود جلاجل دستورکار آن وزارت را برشمرد که نماینده سوال کننده كره زمين جواب های به ‌دست آوردن حقوقدان نشد.

این نماینده مردم جلاجل مجلس دهم در عرض به مقصد سوال فریدون احمدی نماینده زنجان و نرده، درزمينه وهاج سازی مناجاتگري كردن کشورمالی و اموال و دارایی های دریافت شده پشت بام كره زمين تناقض برجام و نحوه اسم پري زده آن ها اشاعت و تعبیر انجام بده: ظریف جلاجل جواب تاکید انجام بده وجوهی که آزاد شد دارایی های جمهوری اسلامی کشورایران صفت بويناك که به مقصد دلیل تحریم ها جلاجل کشورهای مختلف كره زمين صیانت آمریکا بلوکه شده و پشت بام كره زمين برجام آزاد شد.

اوی افزود: پنجمین سوال احمدی حوالی وام گذاري اضرار کشورعراق به مقصد کشورایران توسط توجه به مقصد محکومیت دولت کشورعراق جلاجل دائم الخمر های بین المللی صفت بويناك که ظریف توسط اشاعت به مقصد اینکه جمهوری اسلامی کشورایران همچنان ادعای اضرار كره زمين کشورعراق دارد به مقصد تاريخچه ها و دستاوردهای کشورایران جلاجل دائم الخمر ملل كره زمين يكباره معرفی کشورعراق به مقصد ديباچه آغازگر كلنجار علیه کشورایران را تشریح انجام بده و جلاجل نهایت آقای احمدی كره زمين جواب ها حقوقدان شد.

نجفی خوشرودی در عرض توسط اشاعت به مقصد سوال سید احسن علوی نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران جلاجل اسم مورد علت طفره شماری سفارتخانه های جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل برون مرز كره زمين کشور و هرآينگي تجريد سفرای کارآمد و اینکه اسم ابله می توانیم یک کشور تحریم ناپذیر باشیم، تاکید انجام بده: به ‌دست آوردن امور خارجه جلاجل جواب توسط اشاعت به مقصد اینکه این تيرخور مهمی باریک و باید کاری کنیم که تحریم ناپذیر باشیم به مقصد تشریح دستاوردهای کشور در عوض جذب سرمایه گذاری خارجی پشت بام كره زمين تناقض برجام وام گذاري و جلاجل عین حلول كننده به مقصد هم سر و مشکلات جلاجل داخل کشور و بوروکراسی شدید جلاجل مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی و هرآينگي تسهیل این روند اشاعت انجام بده و توسط اشاعت به مقصد فرآیند برگماري رسولان تاکید انجام بده که تقویت سفارتخانه ها می تواند به مقصد واقعيت يابي هرچه مرغوبيت منوي ها کمک کند؛ جلاجل نهایت نماینده سوال کننده كره زمين جواب ها حقوقدان شد.

اندام فراکسیون امید مجلس در عرض به مقصد سوال کاظم جلالی نماینده شهرستان تهران درزمينه مسأله ای به مقصد غيرماذون اعطای حق شهروندی به مقصد مقامات کشورایران و فرزندان آن ها جلاجل جریان مذاکرات برجام اشاعت انجام بده و گفت: ظریف توسط اشاعت به مقصد فرآیند اداری و قانونی پیچیده و كريه جلاجل آمریکا در عوض اعطای گرین کارت، اساسا چنین چیزی را ممکن ندانست و جلاجل مذاکرات هم چنین موضوعی مطرح نشده باریک که جلالی كره زمين جواب حقوقدان نشد و ترجیح داد در عوض تنویر افکار عمومی جواب های به ‌دست آوردن امور خارجه جلاجل صحن علنی مجلس شورای اسلامی شنیده شود.

اوی آدم كردن داد: در عرض سوال جلال محمودزاده نماینده مهاباد مطرح شد که به چه جهت جلوی سدسازی غیرقانونی توسط دولت کشورترکیه که مهار آبهای وارده به مقصد کشورایران را موجب می شود، گرفته نمی شود که ظریف اشارتاً تشریح تاريخچه ها و اقدامات جمهوری اسلامی کشورایران جلاجل این اسم مورد تاکید انجام بده که وزارت امور خارجه جلاجل استیفای صفت پست کشورایران به مقصد هیچ وجه کوتاهی نخواهد انجام بده و اینکه این اسم مكلف جلاجل دائم الخمر ملل متحد مطرح شده اما جلاجل نهایت نماینده سوال کننده كره زمين جواب به ‌دست آوردن حقوقدان نشد.

سخنگوی کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی جلاجل پایان در عرض به مقصد سوال حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار درخصوص برجام و اینکه ارچه زورتان نرسید، به چه جهت به مقصد مجلس شرح احوال ندادید، اشاعت انجام بده و افزود: ظریف اشارتاً اشاعت به مقصد اینکه برجام یک تناقض چندجانبه صفت بويناك، به مقصد تشریح روند مذاکرات و توان تیم مذاکره کننده هسته ای کشورایران و هماهنگی ايشان توسط مقامات عالی ديسيپلين، وام گذاري و تاکید انجام بده که آرامش طلب شد نماینده سوال کننده متعاقباً نگاه خشم آلود كلاه خود درخصوص حقوقدان كشته شدن یا نشدن اعلام کند.

انتهای پیام/

[ad_2]

عملکرد وزارت اقتصاد دايگي قبول باریک

[ad_1]

به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری سواره به مقصد شيريني كره زمين جایگاه داده ها‌رسانی ریاست جمهوری، دليل‌الاسلام زيبايي روحانی رئیس خلق جلاجل جلسه عصر فردا یکشنبه هیات دولت، توسط توجه به مقصد اعلام وصول مدل استیضاح به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی جلاجل مجلس شورای اسلامی، عملکرد این وزارتخانه را جلاجل پیمان خطیر کنونی و انباشت هم تراز و هم سان مزه ريختن اقتصادی اسم باشليق های قبل، عملکردی واحد وزن معادل و دايگي قبول ارزیابی انجام بده.

روحانی ، اشارتاً اشعاركننده رضایت كره زمين عملکرد به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی، تقریر صاحبدیوان انجام بده توسط محضر به ‌دست آوردن جلاجل مجلس و ارایه توضیحات اوی، ابهامات نمایندگان منتفي شود.

* دولت موردها دیگری كره زمين لایحه مجلات و خبرگزاری ها را به مقصد تصویب رساند

هیات دولت جلاجل آدم كردن این جلسه ، موردها دیگری كره زمين لایحه مجلات و خبرگزاری ها را بررسی و تصویب انجام بده.

موردها به تصويب رسيده لایحه مذکور عبارتند كره زمين:

ممنوعیت افشای هویت منابعی که فرد توسط شرط گروهي افشای نامه كلاه خود موجودي شدند دانسته ها كلاه خود را جلاجل اختیار مجلات و خبرگزاری‌ها آرامش طلب دهند.

ممنوعیت ورود فصل نامه‌نگاران و عوامل مجلات و خبرگزاری‌ها به مقصد جلسات غیرعمومی و یا غیرعلنی و شيوع يافتن شايعه آن سوا رضایت برگزارکنندگان و شرکت کنندگان.

قيد بلامنازع وجود داشتن تدوین نبا كره زمين داخل اماکن و تأسیسات متعلق به مقصد مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی مأمور به مقصد كارها عمومی که عبورومرور عمومی جلاجل ايشان مجاز یا آزاد باریک.

مجاز وجود داشتن شيوع يافتن فیلم، عکس و آواز كره زمين مقامات و مسئولان، کارگزاران ديسيپلين و تعبیر شايعه و واپسین درزمينه زندگی الفبايي ای آنان مشروط به مقصد اینکه توسط تحریفی که به مقصد آبروی ايشان زيبااندام بزند، توأم نباشد.

ممنوعیت افشای هویت، تصویر و امور خصوصی و سرگذشتها کیفری بيگانگان فروسو محاکمه، محکومان، زندانیان و قربانیان جرایم جلاجل مجلات و خبرگزاری ها مگر توسط رضایت ایشان یا به مقصد حکم مقام صالح قضایی.

لزوم ادراك پذير كردن رضایت چشم مکالمه جلاجل مواردی که جلاجل مراوده تلفنی توسط بيگانگان، مکالمه به مقصد قصد شيوع يافتن قبض می شود.

تعیین احکام پيوسته كاري به مقصد ممنوعیت شيوع يافتن موضوع ها علیه ایمنی ملی یا نظم عمومی، افشای دانسته ها خن بندی شده دولتی و مذاکرات غیرعلنی و تعیین مناسبت ها طراز اول.

* آیین‌نامه اجرایی قانون كيفر يافتن كاربرد‌کنندگان غیرمجاز كره زمين پيمان، ايجادشدن‌، تلفن، فاضلاب و رخت شو به مقصد تصویب رسید

دولت توسط تيرخور ایجاد پيوست ها اجرایی کافی تعدادی كيفر يافتن كاربرد کنندگان غیرمجاز پيمان، ايجادشدن، فاضلاب، رخت شو و تلفن و نیز نهی كره زمين تخریب و دشواری آسیب زا به مقصد شبکه های ايجادشدن، پيمان و فاضلاب و استیفای صفت پست بیت المال كره زمين كاربرد کنندگان غیر مجاز كارها زیربنایی، آیین نامه اجرایی آن را به مقصد تصویب رساند.

ثمار این ازاصل، كاربرد كره زمين كارها قانونی پيمان، ايجادشدن، رخت شو و شبکه فاضلاب و كارها ارتباطی و فناوری دانسته ها سوا دریافت انشعاب یا اشتراک یا كاربرد غیرمجاز علی رغم درآمد داشتن انشعاب ممنوع بوده و توسط مرتکبین مواجه نزد مضمون قانون برخورد می شود.

نظام ارباب رعيتي های ارائه کننده كارها مکلف شدند درصورتي كه كاربرد‌کنندگان كارها ايجادشدن، رخت شو، پيمان و فاضلاب ظرف اختصاصی تعیین شده نسبت به مقصد بازدادن بهای كارها اقدام نکنند، پشت بام كره زمين يادآوري كردن مهلت مناسبی که کمتر كره زمين یک هفته نخواهد صفت بويناك، جلاجل لفظ گروهي بازدادن بهای كارها، توسط رعایت ضوابط و دستورالعمل ها مربوطه برخودهموار كردن زمان بازدادن بهای كارها نسبت به مقصد فك معاذاله انشعاب یا اشتراک مربوطه اقدام نمایند.

* كاربرد كره زمين صندلی کودک جلاجل خودروها تعدادی کودکان زیر ۱۰ اسم باشليق اجباری می شود

دولت توسط تصویب لایحه ای به مقصد منظور صفت به خاطرسپردني صحت کودکان جلاجل خودرو و نهی كره زمين مصدومیت‌های جدی و تلفات ايشان ثمار تاثير تصادفات رانندگی، كاربرد كره زمين صندلی کودک تعدادی کودکان زیر ۱۰ اسم باشليق جلاجل انواع خودروهای شخصی را اجباری انجام بده.

* امضای توافق نامه کمک مفتي تعدادی پروژه مطالعاتی ارتقای ثنايا‌‌وری و هم چشمي كردن‌پذیری گندم جلاجل کشورایران

دولت توسط توجه به مقصد هرآينگي ثنايا‌‌گیری كره زمين تمامی ظرفیت‌‌های داخلی و خارجی تعدادی رشد و هم چشمي كردن پذیری بخش کشاورزی كره زمين طریق خودکفایی جلاجل محصولات اساسی، به مقصد وزارت مقاتل کشاورزی اجازه داد نسبت به مقصد امضای توافق نامه کمک مفتي به تصويب رسيده بانک توسعه اسلامی، تعدادی پروژه مطالعاتی ارتقای ثنايا‌وری و هم چشمي كردن پذیری گندم جلاجل کشورایران به مقصد بها ۲۸۰ هزار دلار اقدام نماید.

انتهای پیام/

[ad_2]