به مقصد برکت دلاوری‌های رژيمان غیور و ارتش مثال ایمنی مثال‌زدنی جلاجل کشور هستیم


به مقصد شرح احوال خبرنگار مربوط به حوزه دولت خبرگزاری پارس زيبايي روحانی رئیس خلق، پسفردا(سه‌شنبه four اردیبهشت) جلاجل جمهور مردم شهرستان تبریز، توسط تبیین اینکه مردم غیور و دلير آذربایجان شرقی، همين جرز اصلی کشورایران عزیز ما بوده‌بضع تقریر داشت: مردم عزیز و غیور آذربایجان به مقصد ديباچه سرزمین مردان و زنان نامدار مهتر؛ سرزمین علما و اربابان و شعرا و انقلابیون، سرزمین مقام معظّم رهبری، سرزمین شعرای بزرگی چون شهریار و سرزمین ستّارخان‌ها و باقرخان‌ها و وثوق‌السلام تبریزی.

اوی آدم كردن داد: سرزمین سپاهبد باکری‌ها و باقری‌ها، شفیع‌زاده‌ها، سرزمین لشکر عاشورا، سرزمین مرکز دوم شکاری شهرستان تبریز، سرزمین باضافه طباطبایی و باضافه امینی، شهید قاضی و شهید مدنی و همه اربابان این سرزمین.

روحانی جرم بخش به مقصد مردم آذربایجان شرقی گفت: مردم عزیز و غیور آذربایجان، غيرماذون‌آوران کشورایران، شهرستان تبریز قهرمان، پسفردا یک شهر بار افزونتر ما می‌خواهیم پیوند جدیدی را در عوض ارتقاء آذربایجان و سربلندی کشورایران توسط هم ببندیم.

اوی توسط تبیین اینکه كره زمين اردیبهشت اسم باشليق ماضي four وعده ایمنی، استشهادات، آزادی و ترفیع را دادیم، تاکید انجام بده: این چادرپوش شعار اصلی اردیبهشت اسم باشليق ماضي صفت بويناك و پسفردا برمی‌گردیم به مقصد آنچه که وعده داده بودیم.

رئیس خلق آدم كردن داد: ما پای وعده‌هایمان به مقصد آذربایجان در عوض دریاچه شهر ارومیه، در عوض فرهنگ و زبان ترکی، در عوض ارتقاء وزنه بردار و تیم تراکتور، ایستاده‌ایم. 

اوی توسط تبیین اینکه ما به مقصد هم وعده دادیم سرزمین ما، سرزمین ايمن ساختن و ایمنی باشد تاکید انجام بده: پسفردا به مقصد برکت دلاوری‌های رژيمان پاسداران عزیز و غیور، ارتش جمهوری اسلامی، بسیج ایثارگر و فدارکار، ما مثال ایمنی مثال‌زدنی کشورایران عزیمان هستیم.

اوی آدم كردن داد: ما هر دوال امنیتی را که جلاجل سایه وحدت و انسجام ملت کشورایران بوجود وارد به ذهن و این انسجام و وحدت را آدم كردن می دهیم پاس می داریم.

رئیس خلق تاکید انجام بده: آرامش طلب ما استشهادات صفت بويناك، ما استشهادات زندگی مردم و ارامش بازارگاه را وقايه خواهیم انجام بده، منبرها به مقصد شما مردم مهتر کشورایران و مردم غیور اذربایجان گفت می‌دهم توق آمریکا، صهیونیست‌ها و شماری كره زمين نوستيزي تازي جلاجل شهربان جلاجل ترفیع کشورایران عزیز ما تاثیری نخواهد گذاشت. ايشان که جلاجل کاخ سفید نشسته‌بضع بدانند به مقصد تعهداتشان پایبند باشند یا نباشند، به مقصد تمدن‌كندو پایبند باشند یا نباشند، به مقصد انسانیت‌كندو پایبند باشند یا نباشند ملت مهتر کشورایران و دولت به مقصد نمایندگی كره زمين ملت کشورایران توسط هرگونه توق ايشان و نقشه ايشان توسط قوچ و دولت کشورایران به مقصد نمایندگای كره زمين ملت کشورایران جلاجل مواجه نزد ‌ايشان توسط قاطعیت خواهد ایستاد.

رئیس قوه مجریه به يادماندني انجام بده: مردم عزیز و دلير هیچکس این ملت مهتر را نمی‌تواند مایوس کند و هیچ کس نمی‌تواند امید آینده را كره زمين ملت ما بگیرد. ما كره زمين هر زمان افزونتر مقتدرتر، پای پیمان‌هایمان ایستاده‌ایم اما ارچه کسی بخواهد به مقصد ملت ما و به مقصد پیمان ما خیانت کند بداند عواقب وخیمش شامل حلول كننده كلاه خود ايشان خواهد شد.

روحانی افزود: مردم و دولت کشورایران در عوض جمعناتمام مرحمت ها مختلف جلاجل مواجه نزد ايشان دستور كار‌ریزی کرده باریک. ما مشکلی را پیش رو نخواهیم داشت. ارچه مشکلی داریم توسط دستگاه بافندگي پرکفایت ملت کشورایران آن را گدازش و فصل خواهیم انجام بده.

رئیس‌خلق تقریر داشت: به مقصد همین دلیل ما در عوض ‌استشهادات مردم تصمیمات قاطع و محکمی راجع به مقصد سعر کشور اتخاذ کردیم، کسی نگران واردات و نتیجه نباشد، کسی نگران کالاهای باروح نیاز کشور نباشد،‌ما جلاجل مواجه نزد توق خارجی و شماری كره زمين بيگانگان کوته‌بین جلاجل داخل دستور كار‌ریزی قاطعی را اعمال داده‌ایم، جمعناتمام نیازمندی‌های کشور توسط سعر ۴۲۰۰ تومانی واصل خواهد شد. جمعناتمام کالاهای اساسی توسط بدون شك قیمت قبل واصل کشور خواهد شد.

اوی اضافه انجام بده: مردم هیچگونه نگرانی در عوض واردات نداشته باشند، واردات جلاجل پايار ارچه ۵۰ میلیارد دلار بوده، ارچه امسال ۶۰ میلیارد دلار باشد به حضور رسيدن ما ارچه ۱۰ میلیارد دلار بوده و ۲۰ میلیارد دلار باشد ما نگرانی نداریم.

رئیس قوه مجریه تقریر داشت: نتیجه غیرنفتی ما جلاجل ماه فروردین امسال نسبت به مقصد پايار ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده حكماً واردات ما هم ۷ درصد هم افزایش پیدا کرده اما جلاجل مواجه نزد ۷ درصد افزایش واردات ۱۵ درصد افزایش نتیجه داریم، هرگونه مشکلی جلاجل این زمینه دولت مسئول باریک آن را گدازش کند.

اوی آدم كردن داد: كره زمين همه ارکان کشور تشکر و سپاسگزاری می‌کنم، كره زمين مجلس شورای ا سلامی، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و كره زمين همه مردم کشورایران که همين تضمين مهتر تصمیمات ديسيپلين و دولت بوده‌بضع، مسیرمان و راهمان را به مقصد عنایت آدم كردن خواهیم داد، مسیر ما، مسیر توسعه کشور باریک. مردم پسفردا جلاجل مدیر آذربایجان three هزار میلیارد ده ريال مطرود گشتن و پروژه واگشايي انجام خواهد شد.

روحانی تاکید انجام بده: پسفردا در عوض ۶ هزار میلیارد ده ريال مطرود گشتن و پروژه کلنگ‌زنی انجام خواهد شد و يكم فعالیت جلاجل این مدیر سرخرگ انجام خواهد شد. منبرها به مقصد مردم عزیز می‌گویم در عوض توسعه صنایع معدنی مدیر که توقفی جلاجل یک پروژه بااستعداد شوق زده لمس ایجاد شده صفت بويناك اعلام می‌کنم نحو داده‌مام این توقف برداشته شود. 

رئیس خلق به يادماندني انجام بده: فعالیت لمس سونگون يكم خواهد شد. اشتهازا در عوض مردم و ترفیع پیش پای این مدیر خواهد صفت بويناك، ولايت جمعه عزیز و نگارستان و حرمت‌داشته جلاجل این گفتاري اعلام کردند ما نیاز به مقصد ارتقای صحه و علاج بخش و امکانات پیوند کبد جلاجل آذربایجان داریم، منبرها الان به مقصد شما اعلام می‌کنم پسفردا اولین پیوند کبد جلاجل شهرستان تبریز اعمال شد.

رئیس قوه مجریه گفت: منبرها كره زمين مردم غیور آذربایجان به مقصد خاطره ها اصلي‌كندو، ایثارشان، کارشان، کوشش‌كندو تشکر می‌کنم، جلاجل هیات وزیران وقتی مطرود گشتن‌های آذربایجان و شهرستان تبریز مطرح شد آنجا همه وزرا به مقصد همزباني كره زمين کار و کوشش بی‌وقفه این مردم و پروژه‌های مهتر تکنیک و معدنی جلاجل این مدیر و تعهدشان نسبت به مقصد بانک‌ها که کمترین صفت استوار جلاجل زمینه نسيه‌های بانکی باریک و ایضاً نظافت این شهر و نبودن گدا جلاجل این شهر سربلندي کردند.

روحانی گفت: دولت و ملت کشورایران به مقصد آذربایجان می‌بالد و به مقصد آذربایجان و شهرستان تبریز سربلندي می‌کند. اینکه خیران این مدیر در عوض صحه و علاج بخش آن همه مبارزه کردند ۱۰۰ نفر خیر فداکار جلاجل این مدیر جلاجل درافتادن ۵ اسم باشليق ماضي ۲۶۰ میلیارد ده ريال در عوض علاج بخش و صحه هزینه کردند.

رئیس‌خلق تاکید انجام بده: دولت هم درمقابل جلاجل درافتادن ۵ اسم باشليق ماضي ۸۰۰ میلیارد ده ريال در عوض تندرستي و علاج بخش مردم جلاجل این مدیر هزینه کرده، ما مثال واگشايي مطرود گشتن‌های مختلف برخودهموار كردن پایان امسال و پایان دولت جلاجل زمینه صحه و علاج بخش خواهیم صفت بويناك.

روحانی زبان ترکی را یکی كره زمين افتخارات و گل‌های معطّر سرزمین کشورایران حالی و تاکید انجام بده: ما باید به مقصد این سرزمین و به مقصد این مردم و به مقصد ایثار این مردم سربلندي بکنیم.

اوی دریاچه شهر ارومیه را كره زمين تعهدات دولت حالی و تقریر داشت: منبرها به مقصد مردم شهرستان تبریز و آذربایجان و آذربایجان غربی و شهربان مغرب کشور اعلام می‌کنم؛ مردم خوشایند توجه کنید؛ ارچه مبارزه‌های دولت یازدهم و دوازدهم كره زمين اسم باشليق ۹۲ نيستي، شهریور اسم باشليق ماضي؛ یعنی شهریور ۹۶ شما چیزی به مقصد غيرماذون دریاچه شهر ارومیه نداشتید.

اوی آدم كردن داد: صفت پايمرد می‌کنیم صاحبنظران، محققین، دانشگاهیان هزیمت دهند؛ ارچه روند دریاچه شهر ارومیه، روند ماضي صفت بويناك، جلاجل شهریور ۹۶ دریاچه شهر ارومیه به مقصد صفت منسوب به طوس کامل خشک شده صفت بويناك. پسفردا منبرها به مقصد شما اعلام می‌کنم؛ دولت یازدهم، كورس هزار و دویست میلیارد ده ريال در عوض دریاچه شهر ارومیه هزینه کرده باریک.

روحانی توسط تبیین اینکه منبرها به مقصد شما گفت می‌دهم دریاچه شهر ارومیه به مقصد ديباچه نگین کشورایران باقی خواهد ماند تاکید انجام بده: دولت به مقصد ديباچه یکی كره زمين تعهدات كلاه خود به مقصد وظایفش جلاجل برابر دریاچه شهر ارومیه عمل خواهد انجام بده. همین الان مطرود گشتن و پروژه‌های متعددی توسط قيمت زیاد كره زمين هزار میلیارد ده ريال در عوض احیای دریاچه شهر ارومیه  جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک.

رئیس‌خلق آدم كردن داد: منبرها كره زمين مسئولین ستاد احیاء و کسی که جلاجل دولت یازدهم متعهد این ستاد بوده و پسفردا جزء هیئت وزیران باریک، پسفردا به مقصد ديباچه معاف رئیس خلق باریک؛ كره زمين ایشان مدعا‌مام و به مقصد منبرها گفت داده برخودهموار كردن پایان دولت دوازدهم، ارتفاع پيمان دریاچه شهر ارومیه، یک چهارده گره اضافه خواهد شد.

اوی توسط تبیین اینکه ما به مقصد تعهدات‌مان برخودهموار كردن جایی که جلاجل توان داشته باشیم، عمل خواهیم انجام بده تاکید انجام بده: ما به مقصد تعهداتی که به مقصد مردم آذربایجان داده‌ایم، پایبند هستیم.

روحانی پيمان، راه، صحه و علاج بخش را بااستعداد‌ترین پروژه‌های ماضي و آینده حالی و افزود: سدهایی که جلاجل نحو کار باریک به مقصد ديباچه ضمانت نامه ماست، جلاجل زمینه راه و پيوندها ما به مقصد تعهدمان عمل خواهیم انجام بده.

اوی توسط تبیین اینکه ما جلاجل سفيران ماضي به مقصد شما ۲۳ مطرود گشتن و پروژه گفت دادیم تقریر داشت: مقداری که كره زمين دیدگاه تعادل آرامش طلب صفت بويناك تعادل بگذاریم زیاد كره زمين آنچه گفت دادیم، تعادل واجب شده گذاشته شده باریک، ولي كره زمين ۲۳ مطرود گشتن و پروژه‌ای که جلاجل سفيران قبل به مقصد مردم وعده دادیم، ۱۸ پروژه عمل شده و ۵ پروژه جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک.

رئیس‌خلق آدم كردن داد: منبرها جلاجل همین مكان به مقصد شما وعده می‌دهم؛ دولت مسئول باریک همه آن پروژه‌ها را برخودهموار كردن پایان آدم كردن دهد.

روحانی توسط تبیین اینکه می‌دانم بزرگراه شهرستان اهر به مقصد شهرستان تبریز، جزء وعده‌های دولت یازدهم بوده تقریر داشت: پسفردا ۵۰ درصد آن عملی شده و ۵۰ درصد افزونتر جلاجل دستگاه بافندگي ايفا باریک. مامّا جزء ضمانت نامه دولت باریک.

اوی آدم كردن داد: مقدار اعتباری که واجب شده صفت بويناك ما در عوض این بزرگراه بگذاریم، ۹۰ میلیارد ده ريال صفت بويناك. ما ۱۰۴ میلیارد ده ريال وام گذاري کردیم. مامّا جلاجل عین حلول كننده، این پروژه جمعناتمام نشده باریک. باقی‌مابقي این پروژه ثمار كفالت ماست که اعمال خواهیم داد.

رئیس‌خلق، راه‌پولادين میانه به مقصد شهرستان تبریز را جزء وعده‌های دولت حالی و تقریر داشت: ان‌شاءالله برخودهموار كردن هفته آینده ریل‌گذاری به مقصد صفت بوستاني‌پررونق خواهد رسید و امسال راه‌پولادين صفت بوستاني‌پررونق واگشايي خواهد شد و به مقصد آدم كردن آن به مقصد سمت شهرستان تبریز هم مسئول هستیم و آن را آدم كردن خواهیم داد.

روحانی آدم كردن داد: منبرها می‌خواهم به مقصد مردم بگویم پای آنچه به مقصد شما وعده دادیم ایستاده‌ایم. علی‌رغم سختی‌ها و مشکلاتی که شما می‌دانید پیش پای دولت باریک؛ شما بحمدلله جلاجل آذربایجان امسال كره زمين رحمت آسمانی و الهی بهره ور بودید و وضع بارندگی جلاجل آذربایجان نسبت به مقصد پايار مرغوبيت بوده باریک. نسبت به مقصد بلندمدّت هم مرغوبيت بوده باریک. مامّا جلاجل عین حلول كننده، جلاجل مدیر‌هایی ما توسط سختی‌ها و مشکلات فراوانی جلاجل زمینه پيمان کشاورزی، پيمان صنعت و حتی جلاجل شماری جاها در عوض پيمان آشامیدن توسط مشکلات مواجه هستیم.

اوی توسط تبیین اینکه دولت مسئول باریک که آن‌ها را اعمال دهد تقریر داشت: کمیته سه نفره به ‌دست آوردن نیرو، به ‌دست آوردن کشاورزی و معاف محیط زیست به مقصد ديباچه یک مسئولیت بااستعدادّ، اسم مكلف پيمان جلاجل کشور را كنار زدن خواهند انجام بده.

روحانی توسط تبیین اینکه ما به مقصد آنچه که پيوسته كاري به مقصد آذربایجان بوده و وعده داده‌ایم عمل خواهیم انجام بده تاکید انجام بده: بدانید جلاجل دولت یازدهم three هزار و نهصد و نود و هفت میلیارد ده ريال در عوض پروژه‌های مختلف جلاجل آذربایجان هزینه کرده باریک؛ یعنی كورس و یک دهم مواجه نزد چهارسال قبل كره زمين دولت یازدهم. ارچه چهارسال دولت یازدهم را توسط چهارسال قبل كره زمين آن مقایسه کنید زیاد كره زمين كورس مواجه نزد؛ كورس و یک دهم مواجه نزد هزینه کرده‌ایم و جلاجل این سفيران هم ۲۸ مطرود گشتن و پروژه را به مقصد مردم آذربایجان گفت می‌دهیم و پسفردا عصر جلاجل شورای اداری تشریح خواهد شد.

رئیس‌خلق آدم كردن داد: وعده‌ی دولت به مقصد مردم آذربایجان شرقی جلاجل این سفيران، ۱۱۸۸ میلیارد ده ريال خواهد صفت بويناك و ما ان‌شاءالله به مقصد این وعده عمل می‌کنیم.

اوی آدم كردن داد: این رقم، غیر كره زمين ۷۳۵ میلیاردی باریک که كره زمين طریق صندوق توسعه در عوض این مدیر اعمال خواهیم داد. ان‌شاءالله همه مطرود گشتن‌ها و پروژه‌هایی که اعمال شده، در عوض مردم مبارک باشد و همه آن‌هایی که  جلاجل این سفيران وعده می‌دهیم، به مقصد شهرك نشين و قوه الهی كنار زدن خواهیم انجام بده.

روحانی توسط تبیین اینکه به مقصد ایمنی کشور، استشهادات کشور و به مقصد آزادی و ترفیع کشور مطمئن باشید، به مقصد نامگذاری اسم باشليق ۹۷ اشاعت انجام بده و افزود: همه ما باید زیاد كره زمين اسم باشليق‌های ماضي در عوض حمایت اشکال داخلی مبارزه کنیم و این مبارزه را دولت به مقصد شهرك نشين و قوه الهی جلاجل کنار مردم اعمال خواهد داد. شاد و موفق و پیروز باشید.

انتهای پیام/

پرداخت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سود سپرده توسط ۲۰ بانک بورسی/ ۵ بانک بیش از درآمد سود سپرده دادند


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هر چند که صورت‌های مالی همه بانک‌ها در دسترس نیست اما صورت‌های مالی سال ۹۵ بانک‌های بورسی می‌تواند تصویری از وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتبار در پایان سال ۹۵ را ارائه کند.

در گزارش قبل ارقام سرمایه، سرمایه پایه و نرخ کفایت سرمایه منتشر شد که براساس آن از مجموع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری فقط ۴ بانک نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر داشتند.

گزارش فعلی به بررسی ارقام سود تسهیلات، سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها، سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و مازاد سود اعطایی پرداخته است.

طبق جدول زیر از مجموع ۲۰ بانک بررسی شده، سود تسهیلات و وجه التزام کسب شده با ۲۲٫۷ درصد افزایش ۹۸ هزار و ۸۱۵ میلیارد تومان و سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بانک‌ها با ۳٫۶ درصد رشد ۲۰ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان بوده است.

نکته دیگر قابل تامل در ارقام تجمیعی مجموع سود سپرده پرداختی به سپرده‌گذاران و تفاوت آن با سود تسهیلات اعطایی است. این ۲۰ بانک در سال ۹۵ رقمی بالغ بر۱۰۸ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال ۹۴ به میزان ۱۹٫۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

این کسری ۹ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومانی با اختصاص بخشی از درآمد بانک‌ها از سود سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها جبران شده است، البته همانطور که ارقام زیر نشان می‌دهد شکاف درآمد ناشی از سود تسهیلات اعطایی و سود پرداختی به سپرده‌گذاران  از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ کاهش یافته است.

ارقام زیر نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مشاع بانک به سود علی‌الحساب سپرده‌ها، با وجود رشد قابل درآمد از محل سود تسهیلات، اندکی هم کاهش یافته و از ۱۰۹٫۹ درصد به ۱۰۹٫۷ درصد رسیده است. 

طبق مقررات و ضوابط بانکی سپرده‌گذار در سود حاصله از درآمد مشاع بانک شریک است و پس از کسر حق‌الوکاله یا کارمزد، کل درآمد مشاع به سپرده‌گذار باید پرداخت شود، اما یکی از نکات قابل تامل در این گزارش، عدم تناسب نسبت کل درآمد مشاع برخی بانک‌ها به سود علی‌الحساب پرداختی است به طوری که ۵ بانک‌ سامان، شهر، دی، ایران زمین و گردشگری بیش از درآمد مشاع خود به سپرده‌گذاران سود پرداخت کرده‌اند. این منابع یا از سود غیرمشاع بانک پرداخت شده و یا از وجوه دریافتی از سپرده‌گذاران جدید اعطا شده است.

* مجموع ۲۰ بانک و موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۹۸،۸۱۵ ۸۰،۵۳۲ ۲۲٫۷+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۲۰،۳۸۵ ۱۹،۶۶۶ ۳٫۶+
جمع درآمد‌های مشاع  ۱۱۹،۲۰۰ ۱۰۰،۱۹۸ ۱۸٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۰۸،۶۴۲ ۹۱،۱۲۴ ۱۹٫۲+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۴،۰۹۴ ۶،۵۲۱ ۳۷٫۲

 

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴
نسبت سود تسهیلات اعطایی به سود علی‌‌الحساب سپرده‌ها ۹۰٫۹ درصد ۸۸٫۴ درصد
نسبت کل درآمد مشاع به سود علی‌الحساب سپرده‌ها ۱۰۹٫۷ درصد ۱۰۹٫۹ درصد
سهم سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری‌ بانک از کل درآمد مشاع ۱۷٫۱ درصد ۱۹٫۶ درصد
نسبت سود مازاد مصوب پرداختی به کل درآمد مشاع* ۳٫۴ درصد ۶٫۵ درصد

* در صورتی که سود مازاد اعطایی در بانک‌هایی که درآمد مشاع و سود علی الحساب پرداختی آنها رعایت نشده را هم لحاظ شود، سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذارا بسیار فراتر از رقم فعلی نشان داده خواهد شد.

* ارقام به میلیارد تومان/ به تفکیک بانک

* بانک سامان

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۲،۱۸۰ ۲،۸۱۶ ۲۳-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۶۶۱ ۲۱۲ ۲۱۲+
جمع درآمد مشاع ۲۸۴۲ ۳۰۲۸ ۶-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها ۳،۱۵۳ ۳۰۴۹ ۶٫۱-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۳،۱۵۴ ۳،۱۳۱ ۰٫۷+
مازاد سود سپرده پرداختی ۱٫۷ ۸۱ ۹۷٫۹-

 

* بانک شهر

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۴،۹۰۱ ۲،۹۷۳ ۶۵+
سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۵۹۰ ۵۸۵ ۱+
جمع درآمد مشاع ۵،۴۹۱ ۳،۵۵۸ ۵۴+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۵،۹۴۶ ۴،۱۱۷ ۴۴٫۴+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۶،۴۷۴ ۴،۵۰۶ ۴۳٫۶+
مازاد سود سپرده پرداختی ۵۲۸ ۳۸۹ ۳۵٫۷+

 

* بانک دی

عنوان سال
۹۵
سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۲،۵۰۷ ۱،۹۹۸ ۲۵+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۵۲۱ ۹۲۹ ۴۴-
جمع درآمد مشاع ۳،۰۲۸ ۲،۹۲۷ ۳+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۳،۴۸۰ ۲،۶۰۷ ۳۳٫۴+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۳،۶۸۵ ۲،۷۴۳ ۳۴٫۳+
مازاد سود سپرده پرداختی ۲۰۴ ۱۳۶ ۵۰+

 

*بانک آینده

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱۰،۲۲۶ ۶،۸۸۷ ۴۸+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۵،۲۸۵ ۲،۶۳۶ ۱۰۰+
جمع درآمد مشاع ۱۵،۵۱۱ ۹،۵۲۳ ۶۳+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱۳،۷۶۵ ۹،۱۱۱ ۵۱+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۳،۹۳۲ ۹،۵۷۴ ۴۵٫۵+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۱۶۶ ۴۶۳ ۶۴٫۱-

 

* بانک صادرات

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱۴،۹۹۲ ۹،۲۶۴ ۶۲+
سود سرمایه‌گذاری ۱،۴۲۱ ۲،۳۸۴ ۴۰-
جمع درآمد مشاع ۱۶،۴۱۴ ۱۱،۶۴۸ ۴۱+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱۳،۶۱۵ ۱۱،۶۴۸ ۱۶٫۸+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۳،۶۱۵ ۱۲،۵۰۵ ۸٫۸+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۸۵۶ #

 

* بانک ملت

عنوان سال ۹۵ سال
۹۴
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱۴،۱۸۳ ۱۲،۵۸۸ ۱۳+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۲،۹۸۰ ۱،۹۵۹ ۵۲+
جمع درآمد مشاع ۱۷،۱۶۴ ۱۴،۵۴۸ ۱۸+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱۵،۷۹۵ ۱۱،۹۷۴ ۳۱٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۴،۷۸۷ ۱۳،۶۰۱ ۸٫۷+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۱،۰۰۷ ۱،۶۲۶ ۳۸-

 

* بانک پارسیان

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسیهلات و وجه التزام ۷،۱۹۷ ۶،۵۶۰ ۱۰+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱،۴۱۶ ۱،۹۸۷ ۶۱۳+
جمع درآمد مشاع ۸،۶۱۴ ۷،۶۵۹ ۲۷+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌‌ها ۸،۰۴۷ ۶،۱۹۳ ۲۹٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۸۸۲۴ ۸،۵۵۵ ۳٫۱+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها ۷۷۶ ۲،۳۶۱ ۶۷٫۱-

 

* پست بانک

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۵۹۵ ۵۴۱ ۱۰+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۹۷ ۱۳۴ ۲۷-
جمع درآمد مشاع ۶۹۲ ۶۷۵ ۳+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۴۹۳ ۵۲۰ ۵٫۲
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۴۹۳ ۵۲۰ ۵٫۲
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۰ _

 

* بانک خارومیانه

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۶۴۲ ۵۹۳ ۸+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱۶۲ ۸۰ ۱۰۲+
جمع درآمد مشاع ۸۰۵ ۶۷۴ ۱۹+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۵۳۵ ۴۸۲ ۱۰٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۵۷۴ ۴۸۸ ۱۷٫۶+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۳۹ ۶٫۲ ۵۵۰+

 

* بانک تجارت

عنوان سال
۹۵
سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱۴،۶۶۱ ۱۰،۸۷۴ ۳۵+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱،۸۱۳ ۲،۲۷۶ ۲۰-
جمع درآمد مشاع ۱۶،۴۷۴ ۱۳،۱۵۱ ۲۵+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱۳،۱۳۸ ۱۱،۷۲۷ ۱۲٫۰۳+
سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱۳،۱۳۸ ۱۱،۷۲۷ ۱۲+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۰ ۰

* این بانک مابهالتفاوت سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در صورت مالی خود به شکل دقیق درج نکرده است.

* بانک قرض‌الحسنه رسالت

عنوان سال
 ۹۵
سال
۹۴
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۰ ۰ ۰
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۰ ۰ ۰
جمع درآمدهای مشاع ۰ ۰ ۰
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۰ ۰ ۰
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۰ ۰
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۰ ۰ ۰

* بانک قرض‌الحسنه رسالت، همه سپرده‌ها را در قالب سپرده قرض‌الحسنه جذب کرده و به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند و بانک فقط از محل کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی درآمد به دست می‌آورد.

* بانک سینا

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۲،۳۲۸ ۲،۲۲۰ ۵+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۴۶۳ ۶۴۷ ۲۸-
جمع درآمد مشاع ۲،۷۹۱ ۲،۸۶۷ ۳-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۲،۱۴۵ ۲،۳۶۴ ۹٫۲-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۲،۳۲۴ ۴،۴۶۰ ۴۷٫۸-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۱۷۹ ۹۶ ۸۶٫۴+

 

*بانک مهر اقتصاد

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۷،۹۹۹ ۶،۷۲۸ ۱۹+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱،۴۲۷ ۲،۵۱۸ ۴۳-
جمع درآمد مشاع ۹،۴۲۶ ۹،۲۴۵ ۲+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۸۰۳ ۸۳۲ ۳٫۴-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۸،۱۰۵ ۸۳۷ ۳٫۲-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۷۹ ۶۲ ۲۷٫۴+

 

* اقتصاد نوین

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۵،۰۲۷ ۶،۱۴۵ ۱۸-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۴۷۱ ۳۴۵ ۲۶+
جمع درآمد مشاع ۵،۴۹۸ ۶،۵۰۹ ۱۶-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۴،۵۴۹ ۵،۶۴۷ ۱۹٫۴-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۵،۳۲۷ ۵،۶۶۲ ۵٫۹-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۷۷۸ ۱۵ ۵۰۸۶+

 

*بانک کارآفرین

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱،۶۹۸ ۱۸۷۰ ۹-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱۷۰ ۲۰۹ ۱۹-
جمع درآمد مشاع ۱۸۶۹ ۲۰۷۹ ۱۰-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱،۴۱۱ ۱،۵۵۸ ۹٫۴-
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱،۴۹۰ ۱،۶۲۰ ۸-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۷۹ ۶۲ ۲۷٫۴+

 

* انصار

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام  ۳،۱۲۲ ۳،۳۴۲ ۷-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۶۲۸ ۴۳۰ ۴۶+
جمع درآمد مشاع ۳۷۵۰ ۳۷۷۲ ۰٫۵-
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۳۹۵۱ ۳۱۴۲ ۱۹٫۵+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۲،۹۴۸ ۳۰۱۰ ۲٫۰۵-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۳ ۱۳۲ ۹۷٫۷-

 

*ایران زمین

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۵۴۱ ۵۵۰ ۲-
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱،۹۳۳ ۱،۶۷۷ ۱۵٫۲+
جمع درآمد مشاع ۲۴۷۴ ۲۲۲۷ ۱۰٫۱+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۲،۳۹۲ ۱۹۹۶ ۱۹٫۸+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۲،۶۱۲ ۲۰۰۷ ۳۰٫۱+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۲۲۰ ۱۱ ۱۹۰۰+

 

* موسسه اعتباری کوثر

عنوان سال
۹۵
سال
۹۴
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۲،۵۵۰ ۲،۰۷۵ ۲۳+
سود سرمایه‌گذری و سپرده‌گذاری ۱۹۹ ۴۵ ۳۳۷+
جمع درآمد مشاع ۲،۷۴۹ ۲،۱۲۰ ۳۰+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۲،۴۸۶ ۲،۸۵۷ ۱۳-
سود علی‌الحساب پرداختی به پرده‌ها ۲،۴۹۵ ۲،۷۸۰ ۱۰٫۲-
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۸٫۹ ۱۳٫۴ ۳۳٫۵-

 

* موسسه اعتباری ملل

عنوان سال
 ۹۵
سال
۹۴
درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱،۹۹۳ ۱،۳۷۳ ۴۵+
سود سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۱۴۸ ۳۶۴ ۵۹-
جمع درآمد مشاع ۲،۱۴۱ ۱،۷۳۷ ۲۳+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌ها ۱،۸۴۹ ۱،۳۹۱ ۳۲٫۹+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌ها ۱،۸۶۹ ۱،۴۴۸ ۲۹+
مازاد سود پرداختی به سپرده‌ها ۲۰ ۵۹ ۶۶٫۱-

 

* بانک گردشگری

عنوان سال ۹۵ سال ۹۴ درصد تغییر
سود تسهیلات و وجه التزام ۱،۴۷۳ ۱،۱۳۵ ۳۱+
درآمد سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری ۵۴۵ ۲۴۹ ۱۱۸+
جمع درآمد مشاع ۲،۰۱۸ ۱،۳۸۴ ۴۵٫۸+
سهم سپرده‌گذاران از سود مشاع ۱،۷۷۵ ۱،۲۲۲ ۴۵٫۲+
جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران به مصارف مشاع ۱،۰۰۲ ۵۶۷ ۷۶٫۷+
سود قطعی قابل پرداخت به سپرده‌گذاران ۲،۷۹۱ ۱،۷۹۸ ۵۵٫۲+
سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران ۲۷۹۶ ۱۹۵۰ ۴۳٫۳+
سود مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران ۵ ۱۵۲ ۹۶٫۷-

انتهای پیام/م

 

مدل‌های تبرئه پيمان کشورعمان به مقصد مشهد و پيمان خزر به مقصد سمنان «نیاز کاذب» باریک/ مسئولان در عوض مدیریت تنش زايي پيمان هنگام ولادت ندارند


دليل میان‌آبادی جلاجل گفت و گوی تفصیلی توسط خبرنگار اقتصادی خبرگزاری پارس معتقد باریک وقتی می گوییم تنش زايي پيمان، باید اول بدانیم که تنش زايي چیست و لازمه و الزامات آن چیست؟ لازمه تنش زايي پيمان مدیریت تنش زايي باریک، ۲۰ اسم باشليق می باریک تنش زايي پيمان داریم و كلام می شود در عوض گدازش مشکل ناچیز آبی واصل اقدامت بنیادی شوید مادام تغییر رویکردهای جدی را جلاجل مشكل سازي پيمان داشته باشیم، اما جلاجل جواب ديباچه می شود مجال مهلت نداریم.

همین می شود که سدسازی فروغ می گیرد و آن وقت پروژه تبرئه پيمان ابتر شدن می شود.

میان‌آبادی که كره زمين دانشگاه باانسجام دلف کشورهلند جلاجل دورودورنگ دکترا فارغ التحصیل شده و دورودورنگ پسا دکترا را جلاجل دانشگاه باانسجام و نامي MIT گذرانده باریک، می‌گوید: به مقصد دلیل اینکه همواره كلام انجام خواهد شد ناچیز آبی داریم احتمالاً کسی هم این را باور نمی‌کند به چه جهت که جلاجل شهرستان تهران قريب ۱۰ اسم باشليق باریک که همواره کمبود پيمان و تنش زايي جدی پيمان را می‌شنوند. حلول كننده سؤال این باریک که کدام یک كره زمين نواحي شهرستان تهران جلاجل این اسم باشليق‌ها توسط قطعی پيمان مواجه شده باریک.

اندام هیات علمی دانشگاه تربیت معلمي جلاجل اسم مورد تبرئه پيمان نیز می‌گوید: مکرر مطرح کرده و كلام‌مام که مطلقاً توسط مدل تبرئه پيمان پرخيده یا سليم النفس نیستم. شاید چندی عزیزان محیط زیستی بگویند که تبرئه پيمان مطلقاً بد باریک. اما بنده این را نمی‌گویم که مطلقا و غير طراز اول همه بد باریک،اما ارچه پژوهش ها اجتماع و توسط رویکردهای صحیح لفظ گیرد بیاندازه كره زمين مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورایران یقیناً توجیه علمی، اقتصادی، فنی و اجتماعی ندارد.

او توسط این ديباچه که بد مصرفی پيمان مهجور مختص مردم و کشاورزان نیست تاکید می‌کند: بیشترین رتبه بد مصرفی را باید به مقصد سیاستگذاران پيمان اختصاص داد، لذا هیچ‌هنگام ولادت نمی‌توان یک راهکار يك جهت در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی جلاجل کشور ایجاد انجام بده.باید نشاني تغییر پارادایم و تغییر رویکرد حرکت کنیم به چه جهت که در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی نمی‌توان یک راه گدازش يك جهت قابل تصور شد، پوشيدگي قبل كره زمين رویکردها، تغییر سیاستگذاری نیز باید داشته باشیم.

میان آبادی در عرض جلاجل اسم مورد دیپلماسی پيمان نیز می‌گوید تصور انجام خواهد شد دیپلماسی پيمان احكام و احكام توسط وزارتخانه نیرو و امور خارجه باید اعمال شود. جلاجل حالیکه اینگونه نیست و باید نهادها و دائم الخمر مختلف نظیر وزارت راه و شهرسازی، نفت، دائم الخمر شهرهاي ساحلي، وزارت مقاتل کشاورزی و دائم الخمر محیط زیست جلاجل دیپلماسی پيمان دخیل باشند.

مشروح گفت و گوی تفصیلی توسط دليل میان آبادی اندام هیات علمی دانشگاه تربیت معلمي را توسط هم می خوانیم:

*پارس: آیا موافقید که جلاجل کشور تنش زايي پيمان داریم، تحلیلی كره زمين موقعیت مناجاتگري كردن پيمان کشور ارائه کنید.

میان آبادی: وقتی می گوییم تنش زايي پيمان، باید اول بدانیم که تنش زايي چیست و لازمه و الزامات آن چیست؟ لازمه تنش زايي پيمان مدیریت تنش زايي باریک وقتی كلام انجام خواهد شد یک تنش زايي مثل زلزله داریم وقتی زلزله رخ می‌دهد باید مدیریت زلزله و تنش زايي اعمال داد جلاجل مدیریت تنش زايي كنار زدن مدیریت اصولی نیستند و احكام و احكام مثل زلزله به مقصد كنار زدن مدیریت زلزله و تنش زايي هستید و افزونتر ساخت‌وساز و اقدامات اصولی معنی نمی‌دهد. اسم مكلف این باریک که ۱۵ یا ۲۰ اسم باشليق باریک كلام انجام خواهد شد تنش زايي پيمان داریم و جلاجل این اختصاصی هر زمان به مقصد مسئولان کشور كلام انجام خواهد شد واصل اقدامات بنیادی شوید مادام تغییر رویکردهای جدی را جلاجل اسم مكلف پيمان داشته باشیم ديباچه می‌کنند که مجال مهلت نداریم چون تنش زايي مناجاتگري كردن پيمان داریم.

پشت بام این انجام خواهد شد که سدسازی فروغ می‌گیرد و صفت انحصارطلب انجام خواهد شد، آن وقت پروژه تبرئه پيمان ابتر شدن انجام خواهد شد. وقتی كلام انجام خواهد شد به مقصد جای تبرئه پروژه پيمان تا چه وقت هزار میلیارد تومانی در عوض یک شهر می‌خواهید ۲۵ میلیون چهارده گره مکعب پيمان تبرئه دهید و وقتی که پرسیده می شود توسط مقیاس بسیار کمتری كره زمين این بي پروايي كردن می توان بدون شك مقدار پيمان را جلاجل مقصد توسط مدیریت مسئلت و رویکردهای نوین ایجاد کنید به چه جهت این کار را نمی‌کنید؟ مسئولان می‌گویند چون تنش زايي پيمان داریم و مجال مهلت نداریم.

حلول كننده تا چه وقت اسم باشليق باریک که می‌گوییم تنش زايي پيمان داریم حدوداً ۲۰ اسم باشليق باریک که همواره این تنش زايي پيمان مطرح و اعلام شده باریک.

یعنی زیاد كره زمين یک هزل گويي باریک که همواره جلاجل ظهور مدیریت تنش زايي می‌کنیم. حلول كننده تصور کنید که زلزله‌ای که اسم باشليق ماضي جلاجل شهرستان کرمانشاه رخ داد هر اسم باشليق رخ دهد یعنی ۲۰ اسم باشليق باید مدیریت تنش زايي در عوض زلزله شهرستان کرمانشاه اعمال شود و حلول كننده تصور کنید هر اقدامی که مدعا شود در عوض این شهر اعمال شود بگویند زمان نداریم و كره زمين همه بدتر اینکه این مدیریت تنش زايي لوث و عادی خواهد شد

 *پارس:سؤالی که مطرح باریک این باریک که جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد دلیل اینکه همواره كلام انجام خواهد شد ناچیز آبی داریم، کسی افزونتر تنش زايي را باور نمی ‌کند.

میان‌آبادی: دقیقاً همینطور باریک. شهروندان جلاجل شهرستان تهران شاید قريب ۱۰ اسم باشليق باریک که همواره کمبود پيمان و تنش زايي جدی پيمان را می‌شنوند. حلول كننده سؤال این باریک که کدام یک كره زمين نواحي شهرستان تهران جلاجل این اسم باشليق‌ها توسط قطعی پيمان مواجه شده باریک؟ مگرنه اینکه هنوز استخرها مالامال كره زمين پيمان باریک مگرنه اینکه توسط پيمان شهری خودرو نظيف انجام خواهد شد؟ پشت بام هر چقدر بیلبورد مونس شود و ضبط كردن لفظ گیرد شهروندان می‌گویند که ۱۰ – ۱۵ اسم باشليق باریک همواره کمبود پيمان و تنش زايي پيمان را می‌شنوم اما هنوز پيمان شرب ما فك نشده باریک پشت بام این هشدارها توسط شواهدی که منبرها میبینم همخوانی ندارد،صحیح نیست و در عوض شهروندان سریع بی تاثير شده باریک.

*پارس:یعنی تنش زايي پيمان نداریم؟

میان‌آبادی: بنده می‌گویم كره زمين پیمان بحرانی ماضي‌ایم. به چه جهت که تنش زايي دارای تا چه وقت ویژگی باریک؛ اولین ویژگی معاذاله وجود داشتن آن باریک، دوم غیرقابل پیش‌بینی باریک و سوم دینامیک باریک. یک بیمار وقتی به مقصد دکتر مرحله ها می‌کند و می‌گوید منبرها سه ماه باریک گريبانگير تنش زايي روحی شده‌مام دکتر هم در عوض او تجویزی اعمال و مشکلات را در عوض او واگو می‌کند. اما یک نفر نمی‌گوید که ۱۵ اسم باشليق باریک گريبانگير تنش زايي روحی هستم. پشت بام باید گفت که این فرد بیمار روحی باریک و مشکل روحی دارد. لذا باید تمركزفكر شود که آیا توسط تنش زايي مواجه هستیم یا نیستیم. كاربرد كره زمين کلمه تنش زايي اشکالی ندارد اما كاربرد نامناسب كره زمين این واژه‌ها باعث انجام خواهد شد که رویکردهای ما غلط باشد مثل مقابله توسط خشکسالی یا مقابله توسط سیل یا مقابله توسط تغییر اقلیم. مگر می شود توسط اینها مقابله انجام بده؟

*پارس:اشارت کردید که چندین هزار میلیارد ده ريال هزینه انجام خواهد شد مادام ۲۵ میلیون چهارده گره مکعب پيمان تبرئه یابد حلول كننده سؤال این باریک که آیا اصولاً تبرئه پيمان مفید باریک یا خیر؟ و اینکه آیا درست باریک که به مقصد جای تبرئه پيمان، خواهد شد را نقل مكان کنیم؟

میان‌آبادی: بنده مکرر مطرح کرده و كلام مام که مطلقاً توسط مدل تبرئه پيمان پرخيده یا سليم النفس نیستم. شاید چندی عزیزان محیط زیستی بگویند که تبرئه پيمان مطلقاً بد باریک، اما بنده این را نمی‌گویم که مطلقا و غير طراز اول همه بد باریک.  اما ارچه پژوهش ها اجتماع و توسط رویکردهای صحیح لفظ گیرد بیاندازه كره زمين مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورایران یقیناً توجیه علمی، اقتصادی، فنی و اجتماعی ندارد. یعنی که ما می‌گوییم که تا چه وقت تبرئه پيمان را غيرماذون ببرید که دارای پژوهش ها اجتماع هستند. كره زمين دورنما علمی در عوض مثال پژوهش ها تبرئه پيمان خزر به مقصد سمنان یا کشورعمان به مقصد مشهد که ادعا می شود مطالعاتشان تکمیل شده باریک به مقصد هیچ ديباچه پژوهش ها اجتماع ندارند.

حتی ارچه جلاجل حلول كننده موجودي صفت انحصارطلب شرح احوال‌هایی که مشاور مدل تجهیز کرده نگاه کنید مدل تبرئه پيمان دریای خزر به مقصد سمنان پژوهش ها اجتماع ندارد. مثل مشكل سازي و اجرای خصوصی‌سازی که در عوض اقتصاد جلاجل کشور رخ داد، در عوض تبرئه پيمان هم جلاجل مسایل پيمان و محیط زیست جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن باریک.

اقداماتی جلاجل کشور جلاجل حلول كننده اعمال باریک که شاید نام نیکی داشته باشند اما باید گفت که هیچ‌کدام كره زمين مدل‌های تبرئه پيمان پژوهش ها اجتماع ندارند. بنده معتقد هستم که ارچه پژوهش ها اجتماع تبرئه پيمان لفظ گیرد بیاندازه كره زمين پروژه‌ها به دنياآمدن می‌شوند. هیبت و پژوهش ها داغ جا داده باریک که بیاندازه كره زمين  مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورهای مختلف محکوم به مقصد شکست شده‌بضع.

حلول كننده سؤال این باریک که آیا تاکنون مطالعه‌ای در عوض دلایل شکست این مدل‌های تبرئه پيمان جلاجل کشورهای به مقصد تمثيل توسعه یافته لفظ گرفته باریک؟ توسط این تفاسیر کشورهای توسعه یافته که قطعاً پژوهش ها اجتماع و نیکی اعمال داده‌بضع به مقصد این مشکلات برخورده‌بضع. بنده تصور می‌کنم که جلاجل کشورایران که قطعاً به مقصد آن شکل مطالعه‌ای در عوض مدل‌های تبرئه پيمان لفظ نگرفته چون كه مشکلاتی خواهیم داشت. پشت بام پژوهش ها اجتماع و هیبت‌های بین‌المللی را سرلوحه کار كلاه خود آرامش طلب دهیم.

*پارس:تبرئه خواهد شد به مقصد جای تبرئه پيمان ميوه نارس؟

میان‌آبادی: بشقاب توسط طبیعت متفاوت باریک یکی كره زمين معضلات مهتر پيمان و محیط زیست کشورایران و مدیریت و سیاست‌گذاری جلاجل کشورایران این باریک. مدیریت و سیاست‌گذاری‌ها را عموما مهندسان اعمال می‌دهند و متأسفانه ما  مهندسان، جامعه را به مقصد مثابت یک شئی می‌بینیم و به مقصد شکل شبکه انسانی جلاجل نگاه خشم آلود نمی‌گیریم. بدون شك چیزی که در عوض فولاد، بتن و خاک، راه و اتومات جلاجل نگاه خشم آلود می‌گیریم در عوض پيمان و بشقاب هم جلاجل نگاه خشم آلود می‌گیریم. این كره زمين بزرگترین بلا‌های کشور باریک. پيمان خزر را به مقصد سمنان نقل مكان می‌کنیم و پيمان شهر اصفهان را به مقصد یزد می‌بریم. چون تصور می‌کنیم که چون می‌توانیم پيمان را كره زمين هزاران کیلومتر پمپاژ کنیم می‌توانیم بشقاب را دستوری جابه‌مكان کنیم، اما تبرئه خواهد شد به مقصد لفظ دستوری امکان‌پذیر نیست.

جلاجل این بین اما سؤال این باریک که بین ۱۵ هزار میلیارد ده ريال مادام ۳۰ هزار میلیارد ده ريال هزینه می‌کنیم مادام پيمان کشورعمان را در عوض تأمین پيمان شرب مردم هزینه کنیم، اما موجودي نیستیم درصدی كره زمين  آن هزینه را که جلاجل شهر مشهد که به مقصد نكراء افت پيمان زیرزمینی دارد هزینه کنیم و یا جلاجل نواحي جنوبی کشور كره زمين مکران مادام كنار دریای کشورعمان هزینه کنیم. به چه جهت خواهد شد شهر اصفهان، نی‌ریز، مشهد و شهرستان تهران را تشویق نمی‌کنیم که به مقصد آن مناطقی که سرمایه‌گذاری شده و توسعه پیدا کرده باریک نقل مكان شوند. پوشيدگي این مشكل سازي باید حتما توسط رویکردهای ترفیع و توسعه پایدار و ماندگار لفظ گیرد و گرنه بدون شك بلاهایی که برسر شهرستان تهران و مشهد و شهر اصفهان وغیره آوردیم ثمار كله دار نواحي جنوبی کشور هم خواهیم آورد.

یعنی كناره ها مکران و به هدف نخوردن مرزی پيمان به مقصد قدری توسعه پیدا کند که به مقصد جای اینکه مردم را دستوری ساکن آن نقاط کنیم مردم خودشان به مقصد راحتی ساکن این نواحي شوند. مگر دولت نهم و دهم سعی نکردند به مقصد لفظ دستوری خواهد شد شهرستان تهران را نقل مكان کنند؟

*پارس:اینکه جلاجل چندی شهرها و مدیر‌ها دولت مجبور به مقصد تبرئه پيمان انجام خواهد شد ميوه نارس؟ وقتی پيمان نیست چون كه باید انجام بده؟

میان‌آبادی: این  مجبور باریک را اول باید جايز شمردن کنیم، پس ازآن جلاجل باروح باقی آن درستكاري کنیم. تمركزفكر کنید جلاجل این اسم مورد كورس مناقشه صور دارد که اولی نیاز آبی و دوم تقاضای کاذب باریک. مثالی در عوض این مشکل می‌زنم. کودکی جلاجل یک خانواده‌‌ای زندگی می‌کند که موقعیت کشورمالی نیکی ندارد و کشور ما هم کشور ناچیز‌آبی باریک و مثل بیاندازه كره زمين کشورهای اروپایی نیست که بارش‌ها درخور اطفال و ایده‌خاندان ها باشد، حلول كننده چون كه اتفاقی در عوض آن کودکی که موقعیت کشورمالی نیکی ندارد می‌افتد؟ هر کدام كره زمين اعضای آن خانواده به مقصد‌روزترین موبایل و سایر تکنولوژی‌های سنه را نیاز دارند ابوي خانواده هم سه شیفت کار می‌کند که این نیازها را که اتفاقاً تقاضای کاذب باریک را تأمین کند و پس ازآن می‌گویند بد انجام خواهد شد که یک نوجوان گوشی موبایل «آی‌پد» نداشته باشد؟ و یا نمی‌توان هر اسم باشليق مبلمان ارج داشتن را تغییر نداد .سؤال این باریک که ابوي خانواده باید سه شیفت کار کند؟ آیا دولت باید كنار زدن تبرئه پيمان ، كنار زدن پيمان ژرف و كنار زدن پيمان شیرین‌آبادی باشد. باید توجه داشت “نیاز” یک بحرها جلاجل این پیمان اقتصادی توسط “تقاضای کاذب” متفاوت باریک، آن چیزی که چندی پیمانکاران و مشاوران جلاجل زيت چندی مسئولان می‌گذارند نیاز آبی نیست بلکه تقاضای کاذب آبی باریک که متأسفانه این كورس را توسط رنگ و لعاب آبی به مقصد خورد جامعه و مسئولان می‌دهند، این‌ها به مقصد نام و توجیه مسئلت آماربرداری می‌کنند و به مقصد نام نیاز به مقصد خورد جامعه و رسانه‌ها می‌دهند.

*پارس:یعنی این اسم پري زده سرانه پيمان جلاجل کشور و یا اسم پري زده پيمان زیادتر تقاضای کاذب باریک مادام نیاز آبی؟

میان‌آبادی: دقیقاً توسط صفت حرام زاده و مدرک می‌توانم بگویم که تبرئه پيمان کشورعمان به مقصد مشهد آیا به مقصد خاطره ها نیاز آبی این شهر باریک؟ نیاز آبی شهر مشهد چقدر باریک؟ آمار رسمی که منتشر شده باریک آرامش طلب باریک که پيمان خزر را توسط ۹۶۰۰ میلیارد ده ريال هزینه به مقصد مدیر خشک سمنان ببریم. حلول كننده تقاضای آبی کاذب که مشاوران جلاجل بخش صنعت ارائه داده‌بضع كورس مادام سه مواجه نزد نیاز آبی مدیر به مقصد نكراء تکنیک شهر اصفهان باریک یعنی تقاضای کاذبی که در عوض صنعت جلاجل مدیر سمنان ایجاد کرده باریک كورس مادام سه مواجه نزد بخش تکنیک مدیر شهر اصفهان باریک و اینها را به مقصد نام نیاز آبی به مقصد سمنان نقل مكان می‌کنند.

*پارس:آیا می‌توان نسخه واحدی‌ در عوض مشکل آبی کشور پیچید؟ تبرئه پيمان، مدیریت مسئلت و یا ثنايا‌وری کدام بهترین طوق خواهد صفت بويناك؟

میان‌آبادی: بد مصرفی احكام مختص مردم نیست و حتی شهرستان کشاورز هم نیست بلکه سیاستگذاران. مردم و شهرستان کشاورز و محیط زیست بد اسم پري زده هستند و همه جلاجل آن وعاء دارند اما ارچه رتبه‌بندی کنیم شاید بیشترین امتیاز را باید به مقصد بدمصرفی سیاستگذاران پيمان داد.

*پارس:پشت بام نمی توان راه‌حلی‌ يك جهت در عوض مشکل ناچیز‌آبی جلاجل کشور قابل تصور شد؟

میان‌آبادی: این سؤال كره زمين دورنما علمی درست نیست. چون پيچيدگي‌هایی كره زمين سامانه‌های مناجاتگري كردن آبی صور دارد و آبخوان‌ها مثل منبع نفت نیست که بتوان جلاجل باروح آن به مقصد صفت منسوب به طوس دقیق شرح احوال داد. یکی كره زمين خطاهای مهتر سیاست‌گذاری جلاجل بخش پيمان این باریک که هنوز نمی‌دانیم پيمان چیست. لذا سامانه‌های مناجاتگري كردن را نمی‌توان یک راه گدازش يك جهت  در عوض هر کدام حالی.

دریاچه شهر ارومیه و هامون هر كورس جلاجل حلول كننده خشک كشته شدن هستند دریاچه شهر ارومیه توسط پیمان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و اقلیمی هامون متفاوت باریک پشت بام راهکارهایی که می‌تواند باعث احیای دریاچه شهر ارومیه شود شاید ممکن باریک باعث بدتر كشته شدن موقعیت دریاچه هامون شود.

لذا هیچ‌هنگام ولادت نمی‌توان یک راهکار يك جهت در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی جلاجل کشور ایجاد انجام بده.

*پارس:پشت بام چون كه اقدامی در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی نیاز باریک؟

میان‌آبادی: باید نشاني تغییر پارادایم و تغییر رویکرد حرکت کنیم. در عوض گدازش مشکل ناچیز‌آبی نمی‌توان یک راه گدازش يك جهت قابل تصور شد، پوشيدگي قبل كره زمين رویکردها، تغییر سیاستگذاری نیز باید داشته باشیم.

*پارس:آیا به ‌دست آوردن نیرو می‌تواند این تغییر رویکرد را ایجاد کند؟

میان‌آبادی: بنده مکرر كلام مام که تغییر رویکرد را یک پروسه می‌بینم خير پروژه، و این تغییر رویکرد دقیقاً جلاجل یک شخصی مثل به ‌دست آوردن ارچه بخواهد رخ دهد شایسته باریک، به چه جهت  که قبلاً نمی‌توانستیم خیلی كره زمين مسئولان را که جلاجل حلول كننده موجودي به ‌دست آوردن نیرو مطرح می‌کنند حقوقدان کنیم و الان نصف مسیر را رفته‌ایم و اردکانیان به ‌دست آوردن نیرو توسط مرتبط بودن هیبت‌های عالی خیلی كره زمين مسیر را طی کرده باریک اما مدیریت مناجاتگري كردن پيمان را یک وزارتخانه و پس ازآن یک كس به ‌دست آوردن نمی‌تواند اعمال دهد. این تنه باریک که باید حرکت کند و باید بدانیم که آیا تنه تخصصی کشور چون كه جلاجل دانشگاه و چون كه جلاجل وزارتخانه و نهادهای سیاستگذاری توانسته‌بضع توسط این مباحث جدید هم نشين باشند یا خیر. دانشگاهیان و تنه تخصصی وزارتخانه‌های مرتبط توسط پيمان هم دارند مطالبی را ديباچه می‌کنند  که هیچ سنخیتی توسط چندی كره زمين موضوع ها صحیح به ‌دست آوردن نیرو ندارد پشت بام مادام زمانی که این ظرفیت وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط توسط پيمان تنقیح شود یقیناً یک فرد نمی‌تواند تنقیح و تغییر رویکرد را ایجاد کند به چه جهت که این تنقیح یک پروسه باریک و پروژه نیست.

*پارس:‌آیا کشورایران جلاجل دیپلماسی پيمان موفق بوده باریک؟و آیا جلاجل اسم مورد معاهده‌هایی که جلاجل اسم مورد پيمان مشترک (پيمان هیرمند) داریم کشورایران موفق عمل کرده باریک؟و اینکه چون كه اقداماتی باید لفظ گیرد و چون كه اقداماتی نباید لفظ گیرد ؟

میان‌آبادی:کشورایران جلاجل اسم مورد دیپلماسی پيمان اقداماتی را اعمال داده باریک و اینگونه نبوده باریک که بگوییم هیچ اقدامی نشده باریک و اینطور نیست که بگوییم جلاجل كورس یا چادرپوش اسم باشليق اخیر باروح توجه وزارت نیرو آرامش طلب گرفته باریک. دفتراسناد رودخانه‌های مرزی سالیان اسم باشليق باریک که روی مناقشه رودخانه‌های فرامرزی و دیپلماسی پيمان کار می‌کند اما چون اخیراً این مشکل پررنگ شده باریک لذا تصور انجام خواهد شد که احكام این تا چه وقت اسم باشليق اخیر بوده باریک که این مشکل مطرح شده باریک.

*پارس:پشت بام مشکل کجا باریک؟

میان‌آبادی: تا چه وقت مشکل جدی داریم. به چه جهت که تصور انجام خواهد شد دیپلماسی پيمان احكام و احكام توسط وزارتخانه نیرو و امور خارجه باید اعمال شود. جلاجل حالیکه اینگونه نیست و باید نهادها و دائم الخمر مختلف نظیر وزارت راه و شهرسازی، نفت، دائم الخمر شهرهاي ساحلي، وزارت مقاتل کشاورزی و دائم الخمر محیط زیست جلاجل دیپلماسی پيمان دخیل باشند که متأسفانه به مقصد وظایف كلاه خود آگاه كردن نیستند. این یک بي زوري مهتر دیپلماسی آبی باریک، مشکل بعدی این باریک که کسانی که توجه بسیار کمی كره زمين دورنما سرمایه‌گذاری علمی، پژوهشی و سیاستگذاری اجرایی و علمی به مقصد اسم مكلف دیپلماسی پيمان صور دارد.

*پارس:پشت بام ارچه تغییر رویکردها جلاجل سیاستگذاری پيمان به مقصد صور بیاید می‌توان گفت که مشکل پيمان را گدازش کرده‌ایم؟

میان‌آبادی: توسط این اقدامات مشکلات پيمان را مدیریت کرده‌ایم به چه جهت که نمی‌توان مشکل پيمان را گدازش انجام بده. هم سر آبی جلاجل کیهان نیز گدازش شدنی نیست ارچه اینگونه باشد که جلاجل کشورهلند و کشوردانمارک، کشورسوئیس و کشورآلمان باید سالیان اسم باشليق باشد که مدیریت مناجاتگري كردن پيمان جلاجل کشور كلاه خود را تعطیل کنند جلاجل حالیکه جلاجل این کشورها بیشترین بارش و بیشترین آمار اشکال محصولات کشاورزی را دارند.

*پارس:به چه جهت اسم باشليق‌ها باریک که مدیریت شهری و یا مسئولان ارشد کشور فکری در عوض جمعيت‌آوری پيمان تگرگ آمدن كره زمين مساحت گيري خیابان‌ها و حتی كره زمين خلف وعده‌پشت كردن‌های واحدهای مسکونی اقدامی نمی‌کنند؟

میان‌آبادی: همانطور که گفتم جلاجل کشورایران جلاجل سیاستگذاری گريبانگير جزئی‌نگری شده‌ایم و سه گوشً وعاء دائم الخمر شهرهاي ساحلي جلاجل مدیریت مشكل سازي خشک كشته شدن هامون چیست و یا وعاء وزارت نفت جلاجل دیپلماسی پيمان کشورایران چیست؟ می‌توان جلاجل این اسم مورد مفصل اظهارنظر انجام بده.

*پارس:جلاجل باروح تشکیل کمیته سازگاری توسط ناچیز‌آبی می‌خواهم این سؤال را بپرسم که مگر شورای عالی پيمان نداشتیم و اسم باشليق‌ها كره زمين تشکیل آن نمی‌گذرد. پشت بام تشکیل کمیته سازگاری توسط ناچیز‌آبی به مقصد چون كه دلیل باریک؟ آیا این بدون شك تغییر رویکرد باریک؟

میان‌آبادی: این نمی‌تواند تغییر رویکرد باشد. شاید تغییر رویکرد باشد اما توسط كاربرد كره زمين وسايل غلط. اسم باشليق‌ها كلام شده باریک که مقابله توسط خشکسالی غلط باریک به چه جهت؟ چون که خشکسالی یک پدیده طبیعی باریک. مثل سنه و ليمو. آدمي زاد جلاجل این کیهان زیاد كره زمين هزاران اسم باشليق باریک که توسط خشکسالی مواجه بوده باریک.

آیا می‌توان ستاد مقابله توسط ليمو و یا پاییز ایجاد انجام بده. پشت بام جلاجل هزاران اسم باشليق ماضي که کشورایران جلاجل کیهان جلاجل اسم مورد مدیریت مناجاتگري كردن پيمان سرشناس بوده باریک چون كه کارهایی می‌کردیم، کشورایران توسط این مشکل هم آهنگي داشتن بوده باریک که می‌توانست  ثمار آن چيرگي يافتن کند. یزد و نواحي کویری همال نیکی كره زمين این سازگاری توسط ناچیز‌آبی هستند اما اسم مكلف‌ای که هست این باریک که اکنون به چه طريق سازگاری توسط ناچیز‌آبی را ايفا کنیم. اینکه یک ستاد کاملاً دولتی در عوض آن ایجاد کنیم که شاید اختیارات آن هم كره زمين شورای عالی پيمان کمتر باشد.

مثل این می‌ماند که می‌خواهیم به مقصد یک قله مهتر و خطرناک خردسالي کنیم اما ابزاری که در عوض خردسالي كاربرد می‌کنیم وسايل کویرنوردی باشد.

*پارس:اینکه می‌گویید جلاجل کمیته سازگاری توسط ناچیز‌آبی احكام دولتی‌ها محضر دارند، منظورتان این باریک که بخش خصوصی هم جلاجل این کمیته موجودي باشد؟

میان‌آبادی: باید ذی‌مدخلان جلاجل این کمیته موجودي باشند. نهادهای مردمی و غیر دولتی باید جلاجل این کمیته موجودي می‌شدند آیا تا چه وقت به ‌دست آوردن و تا چه وقت رئیس دائم الخمر آرامش طلب باریک که در عوض مناجاتگري كردن پيمان کل کشور تصمیم بگیرند. اینکه بدون شك رویکرد قلدرانه حکمرانی پيمان تبيره به مقصد پایین باریک که شکست خورده باریک وقتی رویکرد ما كره زمين حکمرانی قلدرانه به مقصد حکمرانی مشارکتی که احكام دولتمردها جلاجل مربوط به حوزه پيمان تصمیم نگیرند تغییر کند می‌توانیم بگوییم موفق خواهیم شد.  باید نماینده‌های شهرستان کشاورز و نماینده شورای شهر و یا شهردار کلانشهرها و غیره جلاجل این کمیته موجودي باشند. باید كره زمين این ساختارها رد شدن کنیم و هزاران اسم باشليق صفت بويناك که مردم مدیریت مناجاتگري كردن پيمان اعمال می‌دادند و کشورایران الگوی مدیریت مناجاتگري كردن پيمان جلاجل کیهان بوده باریک.

دولت باید تسهیلگر باشد و خير امرکننده پشت بام وقتی جلاجل شهرستان تهران کمیته‌ای تشکیل شود نمی‌تواند در عوض بخش پيمان و مشکلات آن جلاجل زخمي شدن جنوبی و یا سایر مدیر‌ها نسخه بپیچد.

*پارس:آیا دولت می‌تواند به مقصد کشاورزان که محصولات پيمان ثمار اشکال می‌کنند بگوید که این محصول را اشکال نکن و به مقصد جای آن یک عمل افزونتر ایجاد کند؟ کاری که به مقصد ديباچه مثال جلاجل کشور کشورچین اعمال شد و دولت این کشور كره زمين کشاورزان خواهان شدن در عوض کمک به مقصد بخش پيمان به مقصد جای کشت به مقصد اشکال عروسک مشغول شوند که اتفاقاً سودآوری بیشتری در عوض کشور و كلاه خود کشاورزان داشته باشد؟

میان‌آبادی: ارچه تمركزفكر شود قطعاً این اقدام می‌تواند مؤثر و مفید باشد اما ارچه اینطور نباشد بدون شك بلایی که جلاجل اجرای خصوصی‌سازی ثمار چندی صنایع واصل شد و مشکلاتی ایجاد انجام بده ثمار كله دار کشاورزان نیز واصل شود و متأسفانه خير مهجور مشکل صنایع منتفي نشد بلکه ايشان را به مقصد کُما سرما.

آیا می‌توانیم کشاورزان را که زیاد كره زمين ۵۰ اسم باشليق یا ۱۰۰ اسم باشليق نسل جلاجل نسل کشاورزی کرده‌بضع بگوییم کشاورزی نکن فعلاً بیا و اشکال دیگری را اعمال بده. ارچه نگاه مهندسی و فاكتور‌ای به مقصد بشقاب داشته باشیم به مقصد مشکل خواهیم خورد، اما ارچه نگاه انسانی به مقصد این مشکل داشته باشیم می‌توانیم موفق‌نمناك عمل کنیم. کارآفرینی نوین جلاجل مناطقی که گريبانگير تنش آبی شده‌بضع ارچه ما بگوییم کشاورزی نکن چون كه باید بکند که ساختارگرايي اجتماعی و فرهنگی آن به مقصد هم نریزد؟ پشت بام یک نسخه يك جهت نمی‌توان در عوض مردم سیستان پیچید و گفت که مردم سیستان کشت نکنید و جلاجل کارخانه‌ای که صنع خواهد شد جلاجل آنجا فعالیت کنند. پشت بام ارچه توسط مطالعه این کار اعمال شود قطعاً موفق‌نمناك عمل خواهیم انجام بده.

اینکه جلاجل شهرستان تهران تصمیم گرفته شود که مساحت گيري زیر کشت جلاجل دریاچه شهر ارومیه ۴۰ درصد کاهش یابد آیا مشکلی را كره زمين کشاورزان کاهش داد، آیا این تصمیم مطالعه کارشناسی داشته باریک که داغ جا دهد این ۴۰ درصد موفق خواهد صفت بويناك. الان کار به مقصد جایی رسیده باریک که كره زمين زمانی که ستاد احیای دریاچه شهر ارومیه ابتر شدن به مقصد کار کرده باریک مساحت گيري زیر کشت افزایش یافته باریک لذا رویکرد جایگزینی و کارآفرینی باید كره زمين كارها کشاورزی پيمان‌ثمار به مقصد مشاغلی باشد که خلف وعده آن مطالعه صور داشته باشد. سؤال این باریک که آیا دانشگاه جلاجل این اسم مورد مطالعه کرده باریک.جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل دشت اول گدايان و معركه گيران کرمان و شهرستان رفسنجان به مقصد دلیل کشت پسته این دشت اول گدايان و معركه گيران‌ها خشک شده‌بضع و این کشاورزان کوچ کرده‌بضع به مقصد سمت مدیر زخمي شدن که بیشترین کسری مخازن را دارد و به مقصد نكراء تشویق پسته‌کاری می‌کنند و بدون شك بلایی که ثمار كله دار دشت اول گدايان و معركه گيران کرمان و شهرستان رفسنجان آمد ثمار كله دار مدیر زخمي شدن خواهد آمد. 

*گفت و گو كره زمين اکبر محمودی

انتهای پیام/م

محکومیت سخنان نسنجیده جلاجل صوب تضعیف ایمنی و رژيمان/ کارگزاران جلاجل دوار ایمنی مهيا وارد به ذهن در عوض فروغ صاحبخانه و کار ایرانیان چون كه کرده­‌بضع؟


به مقصد شرح احوال خبرنگار رديف نظامي دانشگاه خبرگزاری پارس، جمعی كره زمين اساتید دانشگاه‌های شهر تهران جلاجل محکومیت سخنان نسنجیده شماری كره زمين مسئولان جلاجل صوب تضعیف ایمنی کشور و رژيمان اعلام کردند: کارگزاران جلاجل دوار ایمنی مهيا وارد به ذهن كره زمين آب خون فرزندان ملت، در عوض فروغ صاحبخانه و کار ایرانیان چون كه کرده­‌بضع؟

اسم ستيزه گر این بیانیه جلاجل آدم كردن وارد به ذهن باریک: «پاسداران آگاهانه تجريد می‌کنند، شجاعانه می‌جنگند، غریبانه زندگی می‌کنند، مظلومانه شهید می شوند و بی شرمانه باروح توهین آرامش طلب می‌گیرند.  

شهید ستم كشيده آیت الله بهشتی

میلاد سراسر فيلتر عيش و سالار شهیدان حاضربودن اباعبدالله الحسین(ع) و سنه افتخارآفرینان پاسدار را سردفتر فخر مجتهد امکان، وعده شده منتظَر حاضربودن رئيس ديوان الزمان (عج) و نایب برحقش، سلالۀ زهرای اطهر مقام عظمای ولایت «دامت افاضاته» و نیز خدمتگزاري ملت مسلم کشورایران تبریک ناموس می کنیم و تبریکی افزوده كره زمين این باب که فرزندانی تربیت کرده‌بضع که جلاجل کسوت پاسداری، خلنگ اشاره با گوشه چشم مستکبران مجتهد و چراغ امید پابرهنگان و ستمدیدگانی هستند که جلاجل این دنیای وانفسا هیچ پشتیبانی مگراين كه داروي تقويتي ندارند.

پشت بام به چه طريق آن پیر شيوا ضمیر و صوفي بالله نفرماید که «ای کاش منبرها هم یک پاسدار بودم» و «منبرها كره زمين رژيمان راضی هستم و به مقصد هیچ وجه نظرم كره زمين شما برنمی گردد».

سربازان روح برکفی که توسط اقتدا به مقصد مولایشان حیدر کرار جلاجل هر میدانی که مأموریت محضر یافتند، فتح و ظفر، و كرنش و سربلندي را در عوض ملت مهتر كلاه خود به مقصد تحقير آوردند و جلاجل راه اعتلای کشور كله دار كره زمين پايين آمدن نمی شناسند؛ سَربدارانی که توسط اله كره زمين آیۀ شریفۀ « مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»، كره زمين پیمانی که توسط خدایشان به تنگ آمده بضع ثمار نگشته، تومار فداکاری های خویش را  توسط جوهره آب خون سرخشان امضاء نموده بضع و این كلاه خود گواهی صادق ثمار آماده، صمیمیت، اخلاص، استقامت و وفاداری پاسداران شورش اسلامی نسبت به مقصد آرمانهای ولايت عظیم الشأن و امت فداکار باریک.

نیک می‌دانیم که عرصه هاي نبرد ایثار آب خون، مقامی باریک قدسی و ربانی که ننگ غيرماذون و ریا را بدان  راهی نیست و حكماً تیر کینه و رشك آميز شیطانی هم جلاجل آن کارگر نیفتد.

رژيمان بدرستی اثر داغ داد که شیفتۀ خدمتگزاري باریک خير تشنۀ قوچ، خير جلاجل میدانی اندک آورد که در عوض كژي ذهن ها عمومی كره زمين آن به مقصد گزافه گویی درغلطد و تیر آزارپيشه به مقصد این سون و آن سون افکنَد و خير پای هیچ قرارداد نافرجامی را امضاء کرده باریک که دستاوردهای عظیم ملت را ثمار گوز داده و بافيض آن خجول باشد؛ بلکه سوا واهمه كردن كره زمين کدخدا و توسط پشت بام تكاپو كردن ناامنی‌ها به مقصد فرسنگ‌ها دورتر كره زمين مرزهای جغرافیائی کشور، سنجش هواهای مصابرت دشمنان نوفه خوردۀ ديسيپلين و اسلام را وعاء ثمار پيمان کرده و نوم آسوده بودن را كره زمين چشمانشان ربوده و بدین ولی ایمنی پایدار را در عوض رشد و بالندگی اقتصادی تدارک نموده باریک و حلول كننده این متولیان اجرائی و اقتصادی کشورند که باید جلاجل سردفتر ملت جواب دهند که جلاجل دوار این ایمنی، در عوض گشایش زندگی مردم چون كه مقیاس والامنشي کرده بضع.

رژيمان، جلاجل آستانۀ چهلّمین سالگرد پیروزی شورش اسلامی، توسط فتحی نمایان جلاجل نبردگاه کشورسوریه، بینی فرعون زمان را به مقصد خاک مالیده باریک و طي ابطال مغالطۀ صهیونیست ها مبنی ثمار نرسیدن حيات تازه يافتن شورش اسلامی به مقصد چهل سالگی، اثر داغ داد که این شورش الهی اختصاصی‌هاست به مقصد تناوردگی رسیده، كره زمين مرزهای جغرافیایی کشورایران اسلامی ماضي و توسط بیداری ملت‌های شهربان و بسیج نیروهای متراکم جوانان مسلم، می‌رود که تومار هستی رژیم جعلی صهیونیستی را به مقصد فضل الهی کمتر كره زمين ۲۵ اسم باشليق آینده درهم پیچد.

پیروزی عظیم جبهۀ مقاومت می‌طلبید که امسال جشن سنه پاسدار توسط میدان داری دولت گرامی بسیار پرشورتر و متفاوت نمناك كره زمين سالهای ماضي، هم محفل توسط عاطل سربلندي ملی و دینی برگزار گردد؛ اما آیا ناسپاسی كره زمين این زیادتر هم می شود که مجموعه ای جلاجل مقام کارگزار رسمی کشور به مقصد جای تقدیر و تبریک، توسط زبان نيش و كنايه، شیرینی این پیروزی ها و نيك یُمنی این سنه عزیز را به مقصد کام ملت و فرزندان پاسدارشان منغص نمایند؟ طُرفه این که هم اینان جلاجل ایام انتخابات توسط واگشايي مدل های سازندگی رژيمان، طفره عملکردی كلاه خود را جامه زنان هندي داده، در عوض كلاه خود مختصر آبرویی دستگاه بافندگي و پايين آمدن کرده بودند.

اینان به مقصد جای جواب به مقصد ملت که به چه دليل هم محفل توسط پیشروی سپاهبد سرافراز سلیمانی و رژيمان مقتدر، چترمانند نتیجه پیشنهاد ایرانی را بخوبی نگسترانده و توسط بی لیاقتی، بخش اعظم بازارگاه شهربان را به مقصد کشورهای مدعی وديعه بضع، جلاجل اقدامی فرافکنانه اما ايمن سازي امنیتی، بویژه جلاجل زمان آلرژي زا کنونی که وفاق نیروهای نظامی هرآينگي اتَمّ دارد، تخمچه شقاق می افشانند و همگان را نسبت به مقصد این همه درایت! به مقصد عجب وا می دارند. اینجاست که دغدغه ها نسبت به مقصد ناتوانی علمی شماری كره زمين ایشان که پیش نمناك مطرح بوده باریک، متبادر به مقصد هوش می شود.

 مضافاً نگاه خشم آلود به مقصد رکود اسفبار کمتجربه كره زمين ناکارآمدی دولت گرامی جلاجل سازمان صاحبخانه و کار ایرانیان وعده های مختلف عمل نشده و کشف توق نفوذ جلاجل شماری لایه های دولت گرامی، واجب شده باریک نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی جلاجل این به دفعات قویاً كره زمين صفت پست ملت پاسداری و پرسش كره زمين دولت را جلاجل مناسبات سیاست ضربت ديده خویش به مقصد رستني فراموشی نسپرند. کمک هیچ عقلايي سلیمی، جلاجل میان كلنجار جمعناتمام عیار توسط دشمنان غدّار به مقصد تضعیف نیروهای خودی نمی پردازد و برخورد هم بستر آلود درخور اطفال توسط دشمنان را توسط آشوب واقعي نمی دارد. جلاجل پایان كره زمين داروي تقويتي سبحان مسترد كردن داریم که ما را به مقصد خاطره ها کفران شماری مسئولان مؤاخذه نفرماید و كره زمين نعمت ایمنی که همانا ره آورد نیروهای غیورمان بویژه رژيمان پاسداران شورش اسلامی باریک، محروم نگرداند. ما را قدردان فرزندان روح برکفمان آرامش طلب دهد و جلاجل پیشگاه ولايت و شهیدان بویژه پاسداران شهید، روسفید گرداند.

منبرها الله التوفیق و علیه التکلان

بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شهر تهران مهتر»

انتهای پیام/

بزرگترین سابقه‌های كالاي ممنوع پيوسته كاري به مقصد لوازم خانگی‌ باریک/ گذران هم نشين شدن ۷۵ مرزنشین توسط کوله‌بری


به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره به مقصد حمل كره زمين خبرگزاری صداوسیما، ولی ملکی جلاجل دستور كار گفتگوی خصوصی خبری شبکه كورس سیما افزود: این کار نیاز به مقصد جایگزینی سرچشمه ها درآمدی دیگری در عوض دولت دارد که این سرچشمه ها مشخص نیست.

اوی گفت: دولت در عوض کمک به مقصد تولیدکنندگان می‌تواند خوش خدمتي كردن لایحه کاهش مالیات ثمار قيمت افزوده به مقصد مجلس ارائه دهد.

ملکی توسط تعبیر اینکه نوسانات نرخ پول بيگانه سرمایه گذاری را تهدید و در عوض تولیدکنندگان مشکل ایجاد می‌کند، افزود: همه باید در عوض كاربرد كره زمين کالاهای داخلی بيكارگي داشته باشند و جلاجل این زمینه فرهنگ سازی شود.

اوی گفت: ۷۵ هزار نفر كره زمين مرزنشینان كره زمين راه کوله بری تحصي لمعاش می کنند و ارچه بخواهیم كره زمين فعالیت ايشان گریز کنیم باید فکری در عوض معیشت ايشان داشته باشیم.

عبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت محصوله و پول بيگانه دائم الخمر تعزیرات حکومتی نیز جلاجل این دستور كار توسط تعبیر اینکه جلاجل اسم باشليق ۹۶، هفتاد هزار سابقه پيوسته كاري به مقصد كالاي ممنوع جلاجل این دائم الخمر رسیدگی شد، گفت: بزرگترین سابقه ها پيوسته كاري به مقصد كالاي ممنوع لوازم خانگی باریک.

اوی افزود: ثمار ازاصل قانون و آئین نامه های اجرایی دولت امکان هدیه مكرر کالاهای كالاي ممنوع جلاجل جامعه صور ندارد و باید به مقصد بيرون كره زمين کشور صادر شود مگر وزارت صنعت، كان و تجبر تشخیص دهد که به مقصد این کالاها جلاجل کشور نیاز جدی صور دارد.

اجتهادی گفت: تاکنون هیچ کدام كره زمين کالاهای كالاي ممنوع قبضه شده واصل بازارگاه نشده و تراکم این کالاها جلاجل انبارها ثمار این ازاصل باریک.

اوی افزود: تاکنون زمینه نتیجه این کالاها­نیز مهيا نشده باریک.

اجتهادی توسط تعبیر اینکه واردات لوازم خانگی به مقصد ولی کوله ديد زدن به مقصد دلیل حجم این لوازم اندک باریک جلاجل عین حلول كننده ثمار­لزوم ساماندهی کوله ديد زدن تاکید انجام بده.

حبیب الله انصاری دبیر کل تين صنایع، لوازم خانگی کشورایران نیز جلاجل این دستور كار صنعت لوازم خانگی را یکی كره زمين ۱۱ صنعت شتاب دهنده اولین اقتصادی کشورها تعبیر و اضافه انجام بده: توسط توجه به مقصد رویکرد مدیران این صنعت به مقصد افزایش کیفیت محصولات اکنون ۷۵ درصد نیاز جامعه به مقصد ولی تولیدکنندگان داخلی تامین انجام خواهد شد.

اوی گفت: فرهنگ سازی در عوض كاربرد كره زمين کالاهای ایرانی بااستعداد باریک، اما پیش كره زمين آن باید موانع پیش روی تولیدکنندگان كره زمين يكباره مناقشه كالاي ممنوع و مالیات ثمار قيمت افزوده رفع شود.

انصاری افزود: قبضه پیشنهاد كالاي ممنوع تيرخور نیست، بلکه باید كره زمين واصل كشته شدن آن به مقصد بازارگاه گریز شود.

اوی توسط مطرود گشتن این سوال که ­کالاهای كالاي ممنوع قبضه شده ­مادام چون كه زمانی می‌خواهند جلاجل انبارها نگهداری ­شوند، گفت: زمانی که پیشنهاد كالاي ممنوع کشف می شود، حتما باید معدوم شود.

انصاری افزود: مالیات ثمار قيمت افزوده را باید اسم پري زده کننده بپردازد خير اینکه آن را كره زمين تولیدکننده دریافت کنند.

اوی گفت: باید کارتهای اعتباری جلاجل اختیار مردم در عوض خرید کالاهای ایرانی و حمایت كره زمين اشکال آرامش طلب دهند.

محمد طحان پوزش طلب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز جلاجل این دستور كار گفت: مالیات ثمار قيمت افزوده اشکال کشور را توسط نازخرامي مقابل شدن کرده باریک و ارچه دولت می خواهد اشکال فروغ بگیرد باید كره زمين تولیدکننده این مالیات را نگیرند یا به مقصد آن تخفیف دهند.

اوی افزود: تولیدکنندگان داخلی در عوض هم چشمي كردن توسط کالاهای وارداتی باید فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش كلاه خود را به مقصد بهترین شکل اعمال دهند.

طحان پوزش طلب گفت: کارخانه های اشکال لوازم خانگی ارزان و آزمایش ارچه تعطیل شدند، به مقصد دلیل دولتی توافق داشتن ايشان صفت بويناك، جلاجل حالی که ۵۰ کارخانه مرغوبيت كره زمين ايشان صور دارد.

اوی زن خواهي برخورد جدی نمناك دائم الخمر تعزیرات حکومتی توسط اسم مكلف كالاي ممنوع شد و افزود: كورس سابقه توسط گواه ها و مدارک کامل درزمينه كالاي ممنوع کولرهای گازی صور دارد که قاضی های این سابقه ها مدارک را نپذیرفتند.

خديو حسین فتاحی تولیدکننده لوازم خانگی نیز جلاجل این دستور كار توسط تعبیر اینکه در عوض كاربرد كره زمين کالاهای ایرانی باید فرهنگ سازی شود­گفت: طرز فکری جلاجل کشور باریک که پیشنهاد ایرانی کیفیت ندارد، اما جلاجل کشور تولیدکنندگان لوازم خانگی صور دارند­ که جزو ۱۰ برند بالاتر کیهان جلاجل این زمینه هستند.

اوی افزود: تولیدکنندگان باید توسط ایجاد مزیت های رقابتی توسط کالاهای وارداتی هم چشمي كردن کنند

انتهای پیام/ب

اعمال اقدامات كاستن تعدادی برخورد توسط مضارع صادر كردن دارايي و قوچ/ گدازش هم سر اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم اسم مكلف ای اساسی باریک


به مقصد شرح احوال خبرگزاری سواره به مقصد حمل كره زمين  سازمان کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله آملی لاریجانی توسط اشارت به مقصد اقدامات موثّر قوه قضاییه درزمینه برخورد توسط مضارع و رسیدگی به مقصد سابقه های صادر كردن دارايي و قوچ؛ گدازش مشکلات معیشتی و هم سر اقتصادی مردم را اسم مكلف ای بااستعداد و اساسی و نیازمند مبارزه همگانی حالی.

رئیس قوه قضاییه که جلاجل دیدار توسط رئیس و اعضای شورای قضایی مدیر زخمي شدن رضوی جلاجل مشهد مقدس حرف می گفت طي تبریک اعیاد ماه معظم شعبان این ایام را مجال مهلت مغتنمی جلاجل صوب خودسازی و قرب به مقصد حق تعالی حالی.

آیت الله آملی لاریجانی توسط تقدیر كره زمين اقدامات اعمال شده جلاجل كلكسيون قضایی مدیر زخمي شدن رضوی ، خدمتگزاري به مقصد مردم  بویژه جلاجل نزول ده مضج شریف رضوی را یک توفیق مهتر الهی برشمرد و افزود :اهمیت جایگاه و کار قوه قضاییه نیاز به مقصد تأکید مكرر ندارد چون كه آنکه  به مقصد این بااستعداد جلاجل  قانون اساسی و هم جلاجل مبانی شرع مقدس تاکید شده باریک.

رئیس نظام ارباب رعيتي قضایی توسط اشارت به مقصد مربوط به حوزه گسترده وظایف این قوه خاطره ها داغ جا انجام بده: علاوه ثمار مسولیت فصل خصومت و احقاق حق؛ به موجب اصلول قانون اساسی وظایف نظارتی مهمی؛ كره زمين يكباره نظارت ثمار نظام ارباب رعيتي های اجرایی و رسیدگی به مقصد دادخواهی مردم كره زمين نظام ارباب رعيتي های دولتی كره زمين طریق دائم الخمر بازرسی کل کشور و دیوان منصفي اداری و مثل ايشان برعهده نظام ارباب رعيتي قضایی گذارده شده باریک.

آیت الله آملی لاریجانی توسط اشارت به مقصد حجم زیاد سابقه های وارده  به مقصد نظام ارباب رعيتي قضایی خاطره ها داغ جا انجام بده: جلاجل کنار رسیدگی به مقصد این سابقه ها، قوه قضاییه سعيد خصوصی ای به مقصد رسیدگی به مقصد سابقه های بااستعداد ملی و سابقه هایی که جهات ايشان صادر كردن دارايي و قوچ بوده بضع؛ داشته باریک و این جلاجل حالیست که رسیدگی به مقصد این نوع ميراث ها نیازمند مجاهدت باریک چون كه آنکه اینان به مقصد راحتی جلاجل مقابل اجرای منصفي و قانون تمکین نمی کنند.

رئیس نظام ارباب رعيتي قضایی افزود: كره زمين يكباره اقدامات بااستعداد قوه قضاییه طی سالهای اخیر رسیدگی به مقصد چندی كره زمين سابقه های کلان بوده که نظیر آن جلاجل نظام ارباب رعيتي قضایی خرابكاري نداشته و علت چندی هجمه ها علیه نظام ارباب رعيتي قضایی احتمالاً كره زمين همین امر بوده باریک.

آیت الله آملی لاریجانی توسط اشارت به مقصد محضر مؤثر و میدانی نظام ارباب رعيتي قضایی جلاجل نمايشگاه های مختلف و جلاجل دفاع كره زمين صفت پست عامه خاطره ها داغ جا انجام بده: درصورتي كه کار قوه قضاییه جلاجل تعمیر امور، اجرای منصفي و احقاق صفت پست عامه مؤثر نيستي اینچنین باروح این حجم كره زمين حملات كره زمين باطني و بیرون کشور آرامش طلب نمی گرفت.

رئیس قوه قضاییه توسط اشارت به مقصد چندی كره زمين حملات به مقصد قوه قضاییه خاطره ها داغ جا انجام بده: بکارگیری شیوه های کاملا نابخردانه و ناآگاهانه توسط تيرخور تخریب نظام ارباب رعيتي قضایی توسط چندی بيگانگان، دشمنی توسط قوه قضاییه و نهایتا دشمنی توسط ديسيپلين اسلامی باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد اهمیت مناقشه ایمنی خاطره ها داغ جا انجام بده: یکی كره زمين سیاست های نظام ارباب رعيتي قضایی استقرار ایمنی پایدار و ارتقای عاطل ایمنی اجتماعی باریک و این جلاجل حالی باریک که متأسفانه چندی كره زمين رسانه ها و شبکه های اجتماعی غير درآمد داشتن اسب باركش محکم، علمی و فنی مدعی بضع که برخورد های قوه قضاییه مثل اجرای احکام اعدام نتوانسته آمار جرایم را کاهش دهد.

رئیس نظام ارباب رعيتي قضایی توسط اشارت به مقصد اقدامات به مقصد وقت گذراني قوه قضاییه جلاجل میدان عمل و توسط تيرخور تأمین ایمنی افزود: توسط عنایت به مقصد فوق رفتن انتظارات معیشتی عمومی نسبت به مقصد ماضي؛ صور عاطل ایمنی بویژه جلاجل مربوط به حوزه سرمایه گذاری و هم سر اقتصادی و معیشتی بسیار بااستعداد بوده و همه مسئولان باید دراتخاذ روشها و راهبردها به مقصد این نکته بااستعداد توجه نمایند.

آیت الله آملی لاریجانی توسط اشارت به مقصد تأکید فراوان قوه قضاییه جلاجل زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت كره زمين اشکال و اشتهازا و پیشنهاد ایرانی خاطره ها داغ جا انجام بده: مسولیت همه مسئولان باریک که جلاجل این زمینه ها بویژه مناقشه اشکال و اشتهازا سعيد خصوصی ای داشته باشند ، براین ازاصل نظام ارباب رعيتي قضایی اقدامات متعددی به مقصد اعمال رسانده و توسط يادآوري كردن بخشنامه های اقتصاد مقاومتی گامهای مؤثری برداشته باریک.

رئیس قوه قضاییه توسط اشارت به مقصد اهمیت فرمایش مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» جلاجل حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی خاطره ها داغ جا انجام بده: جلاجل کنار اعمال اقدامات اجرایی دولت و سایر قوا باید مبارزه موثری جلاجل زمینه فرهنگ سازی بویژه توسط تيرخور كاربرد كره زمين پیشنهاد ایرانی لفظ پذیرد.

آیت الله آملی لاریجانی مبارزه توسط غيرقانوني محصوله را یکی كره زمين محورهای بااستعداد و اساسی اقدامات بویژه جلاجل نظام ارباب رعيتي قضایی حالی و افزود: جلاجل این مبحث و توسط تعامل و همدلی بین بخشی و بین قوه ای  ، نیازمند مبارزه زیاد كره زمين پیش بویژه توسط نظام ارباب رعيتي اجرایی و تقنینی هستیم و قوه قضاییه جلاجل كورس مربوط به حوزه پیشگیری كره زمين رويداد جرایم و نیز برخورد توسط تخلفات  سعيد خصوصی ای داشته باریک.

رئیس نظام ارباب رعيتي قضایی توسط اشارت به مقصد کمبودهای موجود جلاجل این قوه خاطره ها داغ جا انجام بده: جلاجل مربوط به حوزه نیروی انسانی و در عرض امکانات و سرچشمه ها کشورمالی مشکلات فراوانی صور دارد اما علی رغم صور این موقعیت و توسط اعمال کار جهادی و مبارزه افزوده بویژه جلاجل رسیدگی به مقصد سابقه های ملی، عملکرد دايگي قبولی توسط قضات شریف و کارکنان خدمت كننده صادق به مقصد مندرج رسیده باریک.

آیت الله آملی لاریجانی گره گشایی كره زمين کار مردم را بسیار بااستعداد حالی و خاطره ها داغ جا انجام بده: مسئولان قضایی همه باید مبارزه مضاعفی جلاجل صوب تسهیل دسترسی عمومی بخصوص محرومان به مقصد منصفي داشته باشند و هر کمکی جلاجل این زمینه عبادت محسوب می شود به چه دليل که گره گشایی كره زمين کار مردم یک مسولیت شرعی، اخلاقی، انسانی و موجر قرب به مقصد داروي تقويتي متعال باریک.

رئیس نظام ارباب رعيتي قضایی ارتقای آگاهی های عمومی را بسیار بااستعداد حالی و افزود: ازاین طریق می توان کمک بزرگی به مقصد مردم نمود و داده ها رسانی توسط تيرخور تسهیل اعمال امور ايشان کار بسیار ارزشمندی باریک که باید باروح توجه مسئولان نظام ارباب رعيتي قضایی آرامش طلب گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی دفاع كره زمين صفت پست مظلومان را كره زمين يكباره وظایف شرعی حالی و افزود: این اسم مكلف بااستعداد باید جلاجل رئيس توجهات ما آرامش طلب گیرد و ارچه بخواهیم راه کمال را طی کنیم، جلاجل این زمینه و سایر ميراث ها اقدامات ما باید توسط نیت غيرمخلوط و توسط تيرخور قرب الی الله به مقصد اعمال برسد.

رئیس نظام ارباب رعيتي قضایی خاطره ها داغ جا انجام بده: خدمتگزاري به مقصد مردم یک توفیق مهتر الهی باریک و مسئولان باید توجه داشته باشند که كره زمين این رختخواب تعدادی اعمال مسولیت و تکلیف بویژه جلاجل این ایام پربرکت ثنايا گیری نمایند.

گفتنی باریک جلاجل این مراسم دليل الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری زخمي شدن رضوی طي تقدیر كره زمين حمایت های رئیس قوه قضاییه كره زمين نحوه عملکرد این مربوط به حوزه قضایی توسط تأکید ثمار مبارزه جلاجل صوب پیشگیری كره زمين رويداد قصور، اجرای قاطعانه احکام و تسهیل دسترسی مردم به مقصد كارها قضایی گزارشی ارائه نمود و سایر روسای سازمانهای تابعه نظام ارباب رعيتي قضایی مدیر نیز به مقصد تعبیر نظرات راجع به مقصد مربوط به حوزه مدیریتی كلاه خود پرداختند که جلاجل هر بخش دستورات واجب شده كره زمين صیانت رئیس قوه قضاییه صادر آشکارایی.

انتهای پیام/

كره زمين قدیم به مقصد برادران هزاره کشورافغانستان نگاه ستایشگرانه داشته‌مام


به مقصد شرح احوال رديف نظامي صفت مربوط به حماسه و مقاومت خبرگزاری سواره، جلاجل ایام نوروز ۹۷، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) شهر بار افزونتر توسط اعضای خانواده شهدای مدافع مزار لشکر فاطمیون دیدار کردند. جلاجل این دیدار صمیمانه که جلاجل سنه پنج‌شنبه نهم فروردین ماه جلاجل صفه آیینه مزار مطهر حاضربودن علی‌پي موسی الرضا(ع) اعمال شد، خانواده‌های شهیدان اخلاقی، موسوی، سید زيبايي حسینی (سیدحکیم)، محمداکرم ابراهیمی (حاج رئوف)، مهندس مصطفی کریمی، سید روح‌الله موسوی (سیدپیمان)، حسین داداحمدی، نعمت‌الله نجفی، جاوید یوسفی و محمد توسلی محضر داشتند.

اشتیاق به مقصد دیدار یار میان خانواده‌های شهدای افغانستانی جلاجل جغرافیای مقدس مشهد که گلبو به مقصد صور هشتمین ولايت شیعیان باریک، وصف‌ناشدنی باریک. این اشتیاق توسط ورود رهبر معظم شورش به مقصد سالون، جلي یافته و فریاد شعار و دعاها را جلاجل پيشواز كره زمين رهبرشان پاشيدن کردند. وقتی احوالپرسی باريتعالي و صمیمی مقام معظم رهبری توسط خانواده شهدای فاطمیون جلاجل قاب مقام این دیدار صمیمانه وعاء عقد كردن، معظم‌له به مقصد ایراد سخنانی جلاجل باروح خانواده‌های شهدای افغانستانی پرداختند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط اشارت به مقصد پيشينه انقلابی خانواده‌های افغانستانی فرمودند: بنده كره زمين قدیم به مقصد برادران هزاره کشورافغانستان نگاه ستایش‌گرانه‌ای داشتم به چه دليل که كره زمين نزدیک دیده بودم احضار كردن‌های‌كندو توسط ما مأنوس بوده و كره زمين قدیم توسط آن‌ها آشنا بودم. خواهد شد زیادی كره زمين خانواده‌های افغانستانی به مقصد کشورایران آمدند و جلاجل شورش و دفاع مقدس توسط ما همراهی کردند.

ایشان جلاجل آدم كردن توسط اشارت به مقصد پیشقدم توافق داشتن خانواده‌های فاطمیون جلاجل قضایای مختلف، گفتند: جلاجل قضایای کشورسوریه، دفاع كره زمين مزار حاضربودن زینب(س) و مزار‌های مطهر جلاجل کشورعراق و اسم مكلف داعش، برادران افغانستانی و هزاره كره زمين كلكسيون‌های پیشقدم جلاجل این قضایا بودند که هم پسندیده شرکت کردند و هم پسندیده جنگیدند. ما در عوض شهدای شما [فاطمیون] قيمت قائل هستیم و این قضایا كره زمين يكباره حوادثی باریک که جلاجل درافتادن تاریخ اسلام نظیر آن را اندک داشتیم.

رهبر معظم شورش جلاجل آدم كردن تاکید کردند: آن‌ها [شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون] جلاجل جواب به مقصد عاطل ماموریت دینی و شیعی و ولایی، واصل میدان سختی شدند و امتحان نیکویی پشت بام دادند و به مقصد‌ گواهي رسیدند. كره زمين نگاه خشم آلود منبرها، خانواده‌های شهدا كره زمين دیدگاه صبر و مقاومت علي الفور خلف وعده كله دار شهدا آرامش طلب دارند به چه دليل که جلاجل عین حلول كننده خانواده‌ها صبر می‌کنند و شکایت نمی‌کنند.

ایشان توسط اشارت به مقصد صبر خانواده‌های شهدای فاطمیون گفتند: ارچه صبر خانواده‌های شهدای لشکر فاطمیون نيستي، مطمئناً این صفت مربوط به حماسه مهتر شکل نمی‌گرفت و این صبر خانواده‌هاست که علاقه‌مندان را پیش می‌سرما. امید منبرها این باریک که جلاجل قیامت كره زمين خواهشگري شهدای شما [فاطمیون] و جلاجل اینجا كره زمين دعای شهدای شما ثنايا‌مند شویم.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای تقریر داشتند: بعضی كره زمين خانواده‌ها كورس شهید دادند و این به مقصد‌خاطره ها عاطل دِینی باریک که دارند. شكافته كبد آن‌ها به مقصد میدان خطری برود که سرنوشتش معلوم نیست. خانواده‌ها قدر این زحمت‌ها را بدانند که پیش پروردن عزیز هستند. شهیدی توسط چادرپوش ابن به مقصد‌گواهي رسیده باریک، این‌ها خیلی باارزش باریک. داروي تقويتي به مقصد شما صبر و ادا بدهد و جلاجل کیهان و آخره عزیز هستید. ان‌شاءالله ما هم به مقصد‌برکت شهدای شما فرجه‌به مقصد‌خیر باشیم و جلاجل قیامت توسط شما محشور شویم.

پس ازآن كره زمين پایان بیانات معظم‌له دیدار رودررو و خصوصی توسط خانواده هر شهید لفظ گرفت.

جلاجل این دیدار رهبر معظم شورش جرم بخش به مقصد والده شهید مصطفی کریمی گفتند: «شما هم دوطرفه شهید، هم خواهر شهید و هم والده شهید راه ولایت هستید. باید نام و خاطرات شهید را نگه دارید و به مقصد‌لفظ مقاله نوشته و نگهداری کنید». دکتر علی کریمی برادروار مهندس شهید مصطفی کریمی مکتوبای را جلاجل سردفتر مبارک ولايت خامنه‌ای (دامت برکاته) قرائت انجام بده.

انتهای پیام/ب

سرگردانی جلاجل مدل جدید ترافیک/ وقتی مسئولان جلاجل ثانیه شغل هامشاغل كلاه خود را تغییر می‌دهند


به مقصد شرح احوال خبرنگار اجتماعی پارس، هر ساله پشت بام كره زمين پایان تعطیلات نوروزی دوربین‌های مدل ترافیک شيوا و به مقصد منوال اسم باشليق های قبل سرخرگ به مقصد کار می کردند و شهروندانی که دارای کارت شناور بوده یا مدل يوميه، هفتگی و ماهیانه خریداری می کردند، تکلیف كلاه خود را تعدادی ورود و برون رفت به مقصد حيطه نفوذ مدل ترافیک می دانستند. اما جلاجل اسم باشليق جدید علی رغم اینکه اعلام شده صفت بويناك، زیرساخت های اجرای مدل جدید ترافیک مهیا شده بضع، ولی این مدل هنوز نتوانسته به مقصد مقام ها اجرایی برسد.

پورسید آقایی، متعهد اصلی مدل جدید ترافیک نتوانست به مقصد وعده كلاه خود عمل کند و طرحی را که او مسئولیت اجرایی آن را برعهده گرفته صفت بويناك، عملیاتی سازد.  

معاف برج دريايي و حمل و ترافیک شهرداری كره زمين بانیان اصلی مدل جدید ترافیک باریک. طرحی که به مقصد باوري کارشناسان باعث افزایش ترافیک و کثافت جو خواهد شد. این مدل جلاجل مقام ها اولیه توسط اختلاط كردن پلیس راهنمایی و رانندگی روبه رو شد و پشت بام كره زمين تایید پلیس و شورای ترافیک به مقصد فرمانداری ارجاع شد. به مقصد خاطره ها گروهي ظلم كردن مدل جدید ترافیک توسط چندی كره زمين قوانین و به مقصد باوري فرمانداری آباء واقعخد شهروندان، تا چه وقت جديدالاحداث رفت و عقب گرد میان شورای شهر پنجم و فرمانداری لفظ گرفت.

جلاجل نهایت و پشت بام كره زمين کنار های فراوان جلاجل اواخر اسفندماه، شهرداری شهرستان تهران كره زمين سامانه جدید مندرج غيرماذون تعدادی شهروندانی که تمایل به مقصد كاربرد كره زمين شیوه جدید ورود به مقصد حيطه نفوذ ترافیک را دارند رونمایی انجام بده.

توسط این حلول كننده توسط صور آنکه شهروندان جلاجل اسم باشليق های ماضي تعدادی خرید و دریافت زردتشتي ورود به مقصد حيطه نفوذ مرکزی شهری به مقصد لفظ سلب كننده، ماهیانه و يوميه به مقصد راحتی قادر به مقصد مندرج غيرماذون بودند، سایت جدید جلاجل روزهای در‌آغاز حتی بارگذاری هم نمی شد. این بدان منطوق صفت بويناك که شهرداری و بدي ها برج دريايي و حمل جلاجل اجرایی وزیر ها بدیهی ترین زیرساخت موجود، ضعیف عمل می کردند.

جلاجل همین حلول كننده صفت بويناك که نبا شارژ یک میلیونی تعدادی مندرج غيرماذون کنندگان اعلام شد که باعث افزایش نگرانی و تقویت سخنان قبلی منتقدان نسبت به مقصد تمایل شهرداری صوب افزایش درآمدزایی جلاجل مدل جدید ترافیک صفت بويناك. پورسیدآقایی جلاجل هزیمت این فهمید جلاجل کنار جلسه ای كلام صفت بويناك: « رديف نظامي‌هایی که سهمیه کامل یک اسم باشليق را تعدادی ورود به مقصد مدل ترافیک بايسته کنند، می‌توانند شمار کاربری كلاه خود را برخودهموار كردن یک میلیون ده هزار دينار شارژ کنند و توسط توجه به مقصد اینکه ورود به مقصد حيطه نفوذ مدل ترافیک جلاجل درافتادن یک اسم باشليق به مقصد قريب three برخودهموار كردن four میلیون ده هزار دينار می‌رسد و ممکن باریک افرادی که سلب كننده مدل ترافیک دریافت می‌کنند توسط کمبود موجودی مواجه شوند، بنابراین پیشنهاد داده شده باریک که برخودهموار كردن یک میلیون ده هزار دينار این شمار‌ها را شارژ کنند که توسط مشکلی مواجه نشویم.» هرچند اوی اعلام انجام بده این مشمول خبرنگاران و جانبازان نمی شود!

معاف برج دريايي و حمل ترافیک شهرداری جلاجل حالی جلاجل ۲۶ فروردین نبا كره زمين مندرج غيرماذون های جدید و اجرای مدل جلاجل اولا اردیبهشت داد: «  برخودهموار كردن ليمو ماضي ۷۵ هزار خودرو جلاجل مدل ترافیک جدید اسم نويسي‌بضع و زیرساخت‌های واجب شده تعدادی اجرای مدل ترافیک كره زمين اولا اردیبهشت‌ماه اعمال شده باریک.» اما برخلاف این وعده و به مقصد دلیل مهيا نشدن زیرساخت های واجب شده جلاجل این موعد، تاریخ جدیدی كره زمين صیانت چندی كره زمين اعضای شورای شهر اعلام شد.

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و برج دريايي و حمل شورای شهر جلاجل گفتگو توسط پارس جلاجل ۲۷ فروردین، ثمار ازاصل وعده جدید بدي ها برج دريايي و حمل اواسط اردیبهشت اعلام انجام بده: «بدي ها برج دريايي و حمل و ترافیک شهرداری شهرستان تهران گفت‌وگویی داشتند و احيانا داده‌بضع که برخودهموار كردن اواسط اردیبهشت مدل ترافیک قدیم تمدید شود به دلیل اینکه که بنده چنین موضوعی را هنوز كره زمين آقای پورسیدآقایی نشنیده‌مام.»

این جلاجل حالیست که اله فخاری، یکی افزونتر كره زمين اعضای شورای پنجم شهرستان تهران كره زمين گروهي مهيا توافق داشتن زیرساخت های واجب شده تعدادی اجرای مدل ترافیک نبا داده و احيانا اجرای مدل برخودهموار كردن پایان اردیبهشت را مطرح ساخته باریک:« تاکنون آقای معاف گزارشی كره زمين روند اجرای مدل یا فراهم آورنده سازی زیرساخت ها به مقصد شورا ارائه نداده باریک. جلاجل صورتی که مدل جدید باروح تایید شورا نباشد، احيانا تمدید آن برخودهموار كردن پایان اردیبهشت هم صور دارد.»

به مقصد نگاه خشم آلود می رسد پشت بام كره زمين کش و قوس های فراوان تعدادی تصویب مدل جدید ترافیک جلاجل شورا و آن وقت رفت و عقب گرد های میان پلیس راهنمایی و رانندگی، فرمانداری و شورای شهر، باید همچنان تعدادی اجرای این مدل نیز مثال بدقولی ها و موکول وزیر ها آن به مقصد تاریخ های جدید باشیم.

گروهي مهیا توافق داشتن زیرساخت های مدل جدید ترافیک جلاجل حالی باریک که مدیریت شهری كره زمين ۲۳ حرمل اسم باشليق قبل درگیر فهمید استعفای نجفی بوده و غير شک این تقدم و رویه گلچين شهردار جدید بیاندازه كره زمين مدل ها و پروژه های شهری كره زمين يكباره مدل ترافیک را فروسو تاثیر كلاه خود آرامش طلب داده باریک.

انتهای پیام/

عوامل تاثیرگذار ثمار تندرستي سيركننده/ كره زمين هر four ایرانی یک نفر گريبانگير اختلالات روانی


به مقصد شرح احوال خبرنگار صحه و علاج بخش خبرگزاری سواره، ایرج حریرچی جلاجل نشست خبری جلاجل تباني توسط مشکل تندرستي سيركننده، تقریر داشت: اختلالات روانی دلایل گوناگونی همچون هم سر ارثی، فیزیولوژی، محیطی، فردی، خانوادگی و شیوه زندگی دارد.

اوی افزود: تندرستي سيركننده زیاد كره زمين اینکه فردی باشد یک مشکل اجتماعی به مقصد نمره رفته و جامعه ناسالم كره زمين دیدگاه تندرستي سيركننده گريبانگير بی‌اعتمادی، دشمنی و بدگمانی انجام خواهد شد جلاجل حالی که جامعه صفت پير بسیار کارآمد باریک.

سخنگوی وزارت صحه آدم كردن داد: بیماری‌های روانی ملاک‌های مختلفی داشته که به مقصد تنهایی یا كلكسيون‌ای كره زمين ايشان موجر اختلالات روانی انجام خواهد شد که این ملاک‌ها رفتارهای غیرانطباقی، انحرافات شدید، ناهنجاری‌های اجتماعی، پریشانی و … باریک.

حریرچی افزود:‌ بیماری‌های روانی توسط عواطف، تفکر و روال بشقاب تباني دارد و جلاجل لفظ تندرستي سيركننده زمینه رشد، زبري فکری و توانایی جلاجل بشقاب مهيا انجام خواهد شد.

*عواملی که ثمار تندرستي سيركننده تاثیر منفی می‌گذارد

سخنگوی وزارت صحه آدم كردن داد: زمینه‌های ژنتیکی و خانوادگی، سانح ها، رخدادها، آسیب‌های اجتماعی، بیماری‌های جسمی همچون صفت سرطان زا، اسم پري زده موردها پرده نشينيان، تنگ راه، متاركه، گرایش‌های هیجان‌خواهی تبيره، خودمحوری، پرخاشگری، جنسیت و پیمان هورمونی، به‌تمامی اجتماعی، رديف نظامي‌های همسال كره زمين يكباره عواملی هستند که می‌توانند ثمار تندرستي سيركننده بيگانگان تاثير منفی بگذارند.

* ۲۳٫four درصد كره زمين خواهد شد بالغین جلاجل کشورایران گريبانگير یک نابساماني سيركننده پزشکی

حریرچی توسط تعبیر اینکه ۲۳٫four درصد كره زمين بالغین جلاجل کشورایران گريبانگير یک نابساماني روانپزشکی طی یک اسم باشليق ماضي بوده‌آند، گفت: ۲۷٫۶ درصد این بيگانگان را زنان و ۱۹٫۴درصد را مردان تشکیل می‌دهند و به مقصد عبارتی كره زمين هر four نفر بالای ۱۵ اسم باشليق یک نفر گريبانگير نابساماني روانپزشکی باریک.

اوی افزود: احيانا صور یک نابساماني جلاجل درافتادن حيات تازه يافتن كره زمين ۱۸ مادام ۳۶ درصد متغیر باریک و شیوع اختلالات روانپزشکی جلاجل یک اسم باشليق جلاجل مدیر‌های مختلف کشورایران كره زمين ۱۲٫eight درصد مادام ۳۶٫three درصد متغیر بوده باریک.

* كره زمين هر سه تهرانی یکی گريبانگير نابساماني روانی

سخنگوی وزارت صحه تعبیر داشت:‌جلاجل شهرستان تهران این اختلالات روانپزشکی جلاجل درافتادن یک اسم باشليق ۳۰٫۲ درصد یعنی كره زمين هر سه نفر یکی محبوس این مشکل بوده باریک. حكماً مقیاس آن جلاجل فواصل مختلف جلاجل پایتخت متفاوت بوده و تنش‌های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جلاجل فواصل زمانی مشخص تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم داشته باریک.

اوی گفت:‌ در عرض مقیاس جلي اختلالات جلاجل یک اسم باشليق جلاجل زنان زیادتر نسبت به مقصد مردان شرح احوال شده باریک. در عرض توسط افزایش صحنه مشکلات روانی افزایش و توسط افزایش صفت باسواد این اختلالات کاهش می‌یابد.

سخنگوی وزارت صحه ديباچه انجام بده:‌اختلالات روانی جلاجل شهرها زیادتر كره زمين روستاها بوده و بيگانگان شريفه كره زمين دستگاه بافندگي داده که كره زمين طریق متاركه زیادتر گريبانگير این مشکل هستند.

* رتبه ۲ بیماری‌های روانی و اعتیاد جلاجل مجموع شهرستان بار بیماری‌ها

حریرچی توسط اشارت به مقصد اینکه اسم باشليق‌های كره زمين دستگاه بافندگي رفته حيات تازه يافتن و اسم باشليق‌های زندگی توام توسط ناتوانی ثمار شهرستان بار بیماری‌ها تاثیرگذار باریک، گفت: مجموع بیماری‌های روانی و اعتیاد پس ازآن كره زمين مشکلات قلبی و عروقی رتبه بالایی جلاجل شهرستان بار بیماری‌ها داشته و حتی بالاتر كره زمين صفت سرطان زا و دیابت باریک.

اوی افزود: بیماری‌های روانی و اعتیاد رتبه شهرستان بار بیماری را طی ۲۵ اسم باشليق ماضي كره زمين eight به مقصد ۲ داشته باریک که حكماً یکی كره زمين دلایل آن می‌تواند کنترل زیادتر بیماری‌هایی همچون مشکلات عفونی باشد. در عرض تاحدودی این کاهش رتبه مطابق الگوی جهانی باریک.

سخنگوی وزارت صحه به يادماندني انجام بده: ثمار ازاصل آمار دائم الخمر صحه جهانی مادام اسم باشليق ۲۰۳۰ جلاجل کل کیهان افسردگی به مقصد تنهایی رتبه دوم شهرستان بار بیماری‌ها را كره زمين آن كلاه خود می‌کند و افسردگی و اختلالات اضطرابی كورس عملي ساختن اصلی كره زمين ۵ عاملی بوده که موجر كره زمين دستگاه بافندگي رفتن حيات تازه يافتن به مقصد دلیل ناتوانی انجام خواهد شد.

آدم كردن دارد…

كره زمين فرستادن نامه عاشقانه تعدادی زن آزاري برخودهموار كردن رجزخوانی تعدادی داعش + تصاویر


به مقصد شرح احوال خبرگزاری پارس كره زمين شهرکرد، شهید مدافع مزار سپاهبد كرنش‌الله سلیمانی سومین شهید مدافع مزار چهارمحال و بختیاری باریک که جلاجل اسم باشليق ۹۴ تعدادی اولین‌شهرستان بار به مقصد جبهه‌های مقاومت رفت و جلاجل تاریخ هشتم آذرماه ۹۴ جلاجل سومین اعزام كلاه خود به مقصد گواهي رسید، به مقصد همین منظور توسط زن آزاري ایشان که جلاجل کسوت پاسداری تعدادی ایمنی کشور روح كلاه خود را پیشکش کرده باریک، به مقصد گفت‌وگو نشستم.

پشت بام كره زمين مراوده تلفنی توسط زن آزاري شهید مدافع مزار كرنش‌الله سلیمانی زمانی را تعدادی ضبط كردن توسط ایشان بايسته کردم که توسط پيشواز صمیمی این زن آزاري شهید مقابل شدن شدم.

زمانی که واصل ارج داشتن شهید شدم توسط پيشواز پرحرارت زن آزاري شهید مقابل شدن شدم و باوجود اینکه تعدادی اولین‌شهرستان بار توسط این خانواده مقابل شدن می‌شدم؛ توسط زن آزاري و پس نشيني کوچک شهید سلیمانی عاطل صمیمیت می‌کردم.

آنچه جلاجل این ضبط كردن می‌خوانید روایت صبر و ایستادگی، صمیمیت و دلدادگی جلاجل بین اعضای این خانواده، خاطرات شیرین زندگیشان و فراق كره زمين زن آزاري و پدری شكيبا بودن و دلسوز باریک.

كره زمين آشنایی اولیه توسط شهید سلیمانی برخودهموار كردن ۲۰ اسم باشليق زندگی مالامال كره زمين خاطرات نگفته

پارس: لطفاً به هر حال‌ای كره زمين زندگی شهید و دوران کودکی و جوانی ایشان بفرمایید؟

همسرم مدير اماكن متبركه دوم فروردین اسم باشليق ۱۳۴۹ جلاجل روستای مرغملک كره زمين وابسته ها شهر شهرکرد صفت بويناك؛ تحصیلات دوران ابتدایی و راهنمایی كلاه خود را جلاجل روستای مرغملک گذراند و پس ازآن تعدادی آدم كردن تحصیلات واصل هنرستان شمشار‌پررونق شد و جلاجل لفافه کشاورزی آدم كردن تحصیل داد؛ پشت بام كره زمين پایان كلنجار، كورس اسم باشليق پایانی تحصیلات كلاه خود را به مقصد‌ لفظ جهشی به مقصد تكميل رساند و واصل دانشگاه افسری رژيمان شد و فوق دیپلم كلاه خود را جلاجل لفافه علوم نظامی گرفت.

شهید سلیمانی كره زمين اواخر دوران دفاع مقدس فعالیت‌های كلاه خود را كره زمين مندرج‌غيرماذون جلاجل بسیج مدرسه يكم انجام بده و پس ازآن دورودورنگ‌های آموزش توسط لودر را دید و به مقصد‌ ميانجي همین استادي واصل جبهه شد و پشت بام كره زمين پایان كلنجار نیز جلاجل فعالیت‎‌های فرهنگی و هنری مثل تعطيل كرد نیز شرکت داشت.

شرط خاصی به مقصد سواي ایمان و اخلاق نداشتم/ متحد شدن داشتم همسرم نظامی باشد

پارس: معیار شما تعدادی تجريد زن آزاري چون كه صفت بويناك و اسم ابله توسط شهید آشنا شدید؟

كره زمين دوران نوجوانی متحد شدن داشتم که همسرم نظامی باشد و كره زمين بدون شك زمان این اسم مكلف را توسط نزدیکان كلاه خود كره زمين يكباره مادرم که تباني بسیار نزدیکی توسط ایشان داشتم جلاجل میان گذاشته بودم و همیشه دیدن بيگانگان جلاجل لباس نظامی و پاسداری برایم خوشایند صفت بويناك.

همسرم جلاجل اسم باشليق ۱۳۷۲ مرا كره زمين دایی‌مام خواستگاری انجام بده و منبرها برخودهموار كردن قبل كره زمين خواستگاری اصلاً برخوردی توسط ایشان نداشتم و فهمید خواستگاری ایشان كره زمين منبرها توسط مادرم به مقصد منبرها داده ها داده شد.

زمانی که فهمیدم شهید سلیمانی نظامی و پاسدار باریک، لبخندی ثمار روی لبان منبرها وعاء عقد كردن و مادرم که كره زمين علاقه منبرها نسبت به مقصد این فهمید داده ها داشت، نبا رضایت منبرها را به مقصد دایی و پدرم رساند.

مقدمات ازدواج به مقصد علت مأموریت‌های پی جلاجل پی شهید جلاجل رژيمان به مقصد‌ شتاب مهيا شد و منبرها هنوز موفق نشده بودم همسرم را ببینم و شاید حيا و حیای دخترانه نیز جلاجل این فهمید بی‌تأثیر نيستي.

عروسی که دوبار به مقصد داماد آره گفت/ مکتوبهای عاشقانه شهید سلیمانی تعدادی همسرش

منبرها دوال عقد دوبار به مقصد شهید سلیمانی آره گفتم؛ دفعه اولا خیلی آرامش جو آره را گفتم، طوری که به مقصد‌ غیر كره زمين شهید سلیمانی که جلاجل کنارم نشسته صفت بويناك کسی متوجه این آره نشد و عاقد دوباره پرسید و منبرها تعدادی شهرستان بار دوم جواب يابي آره كلاه خود را تکرار کردم.

 شهید كرنش‌الله سلیمانی همیشه كره زمين این خاطر كورس نفره یاد می‌کردند و به مقصد شوخی به مقصد منبرها می‌گفتند که ببین چقدر به مقصد منبرها علاقه داشتی که كله دار مربوط به سفر عقد دوبار بهم آره گفتی و آن دوال یکی كره زمين خاطر‌انگیزترین روزهای زندگی‌مام صفت بويناك.

كورس هفته پشت بام كره زمين مراسم عقد همسرم به مقصد مأموریت کاری اعزام شد که تعدادی منبرها تحمل ناكردني دوری ایشان كره زمين كريه‌ترین لحظات زندگی صفت بويناك.

پارس: اسم ابله پیمان كريه زندگی را جلاجل نيستي زن آزاري تحمل ناكردني می‌کردید؟

مواقعی که شهید سلیمانی جلاجل مأموریت کاری بسر می‌سرما، كريه‌ترین دوران زندگی منبرها صفت بويناك، اما شهید سلیمانی توسط تاليفات مکتوبهای عاشقانه و خرید هدیه پشت بام كره زمين مال و مكنت، سعی می‌انجام بده دلتنگی‌های منبرها را کاهش دهد.

پشت بام كره زمين ازدواج نیز مأموریت‌ها و محضر جلاجل دورودورنگ‌های آموزشی همچنان آدم كردن داشت و دوری و دلتنگی پیمان سختی را تعدادی منبرها ایجاد کرده صفت بويناك، اما شهید صبورانه سعی می‌انجام بده جلاجل مواقعی که جلاجل ارج داشتن محضر داشت توسط ترتیب وام گذاردن سفرهای زیارتی، رفتن به مقصد رستورانی که تعدادی اولین‌ شهرستان بار پشت بام كره زمين مراسم عقد به مقصد آنجا رفتیم و خرید، خاطرات خوشی را تعدادی منبرها رقم بزند.

تحمل ناكردني پیمان كريه زندگی جلاجل نيستي همسرم

داروي تقويتي جلاجل اسم باشليق ۷۴ ابن پسری به مقصد ما بخشید که می‌توان گفت نوزاد سگ پسرم كره زمين شیرین‌ترین خاطرات دوران زندگی ما صفت بويناك، چراکه شهید سلیمانی علاقه شدیدی به مقصد ابن داشت، اما پشت بام كره زمين گذشت تا چه وقت ماه تقریباً پیمان سختی ثمار زندگی ما حاکم شد، چراکه هیبت کافی تعدادی بحرها‌داری نداشتم، در عرض مأموریت‌های پی جلاجل پی شهید نیز این پیمان را تعدادی ما كريه‌نمناك می‌انجام بده.

اخفاك به مقصد همسرم مشکلات را تعدادی منبرها آسايش خواه می‌انجام بده

سختی‌ها و مشکلات زندگی توسط اخفاك تعدادی ما آسايش خواه می‌شد و همیشه پايين آمدن به مقصد پای همسرم جلاجل جمعناتمام سختی‌ها و مشکلات بودم و اجازه نمی‌دادم این مشکلات خللی جلاجل زندگی ما ایجاد کند و حتی زمان‌هایی صفت بويناك که همسرم جلاجل مأموریت صفت بويناك و منبرها توسط صبوری مشکلات را جلاجل دوری ایشان تحمل ناكردني می‌کردم.

همسرم احترام خصوصی‌ای تعدادی اعضای خانواده كلاه خود و فامیل قائل صفت بويناك و توجه خصوصی‌ای به مقصد ابوي و والده كلاه خود داشت.

عبادات شهید سلیمانی مثال‌زدنی صفت بويناك

پارس: جایگاه عبادت و تباني توسط پروردن جلاجل زندگی ایشان چون كه صفت بويناك؟

زن آزاري شهید سلیمانی توسط اشارت به مقصد اینکه شهید كرنش‌الله سلیمانی توجه خصوصی‌ای به مقصد اعمال واجبات دینی داشتند، ایشان كره زمين گردوخاک ازدواج تعدادی كلاه خود اسم باشليق خمسی آرامش طلب داده بودند، در عرض تعدادی حاصل کردن روزی حلال تقید خاصی داشتند و همیشه مبارزه می‌کردند جلاجل زمانی که مشغول کار بودند یا جلاجل مأموریت محضر داشتند کار كلاه خود را به مقصد نحو احسن اعمال دهند و ارچه عاطل می‌کردند فردی كره زمين نیروهای زیر دستشان، ماموریت واگذارشده را به مقصد‌ نیکی اعمال نمی‌دهد به مقصد نكراء مضطرب می‌شدند و توسط او برخورد می‌کردند.

یکی كره زمين عادات ایشان قرائت یک ورقه كره زمين قرآن پشت بام كره زمين نماز صفت بويناك و جلاجل مواقع قرائت نماز كيفيات روحانی داشت و منبرها متحد شدن داشتم زمانی‌ که همسرم مشغول قرائت نماز باریک او را نگاه کنم.

یکی كره زمين دستور كار‌های جايز شمردن همسرم شرکت جلاجل جلسات قرآن و هیأت‌های مذهبی صفت بويناك و جلاجل چندی كره زمين این جلسات پسرم همداستاني را نیز هم نشين كلاه خود می‌سرما و وقتی پسرم جلاجل این جلسات سوره‌های کوچکی كره زمين قرآن را می‌خواند، زمانی که به مقصد كاشانه برمی‌گشتند همسرم توسط لبخند می‌گفت به مقصد پسرم سربلندي می‌کنم.

همسرم دستگاه بافندگي به مقصد خیر صفت بويناك و هر کاری که كره زمين دستشان برمی‌آمد برخودهموار كردن آنجا که برایشان مقدور صفت بويناك، کمک می‌انجام بده، فعلاً چون كه كره زمين نگاه خشم آلود کشورمالی چون كه غیر کشورمالی، ایشان به مقصد ایتام هم رسیدگی می‌کردند، هزینه كورس پريان كره زمين ایتام را هم گردن گيري کرده بودند و کسی كره زمين این فهمید نبا نداشت حتی فرزندانم.

گواهي آرزوی همسرم صفت بويناك

 تقریبا سالی دوبار به مقصد مشهد می‌رفتیم و این سفيران جزء دستور كار‌های جايز شمردن زندگی مشترک ما صفت بويناك و جلاجل کنار این سفيران زیارتی ما به مقصد اکثر نقاط کشور سفيران کردیم و منبرها خاطرات بسیار نیکی كره زمين این سفرها دارم.

پارس: هیچوقت جلاجل باروح اخفاك‌كندو به مقصد گواهي توسط شما درستكاري کرده بودند؟

یکی كره زمين خاطر‌انگیزترین سفرهای منبرها توسط همسرم، سفيران به مقصد مکه صفت بويناك و منبرها جلاجل این سفيران متوجه شدم یکی كره زمين آرزوهای همسرم ختان كشته شدن سرنوشت‌كندو به مقصد گواهي صفت بويناك.

زمزمه‌های اعزام به مقصد جبهه مقاومت كره زمين اسم باشليق ۹۰ شنیده می‌شد، منبرها جلاجل اول به مقصد‌ علت شنیدن جنایات داعش جلاجل تلویزیون و شايعه، پرخيده رفتن ایشان بودم، اما پشت بام كره زمين اینکه شايعه اعلام انجام بده داعش گور لهنه ولد عدی یکی كره زمين یاران ولايت زيبايي (ع) را جلاجل کشورسوریه نبش گور کرده باریک، همسرم و پسرم همداستاني خیلی مضطرب بودند.

جلاجل بدون شك زمان فعالیت كورس رديف نظامي تروریستی پژاک و کومله‌ها جلاجل کردستان به مقصد عزايم كلاه خود رسیده صفت بويناك که همسرم به مقصد هم نشين نیروها به مقصد شهربان کردستان اعزام شد و ما دوران سختی را خلف وعده كله دار می‌گذاشتیم و چنین می‌شد که زمانی که همسرم كره زمين مأموریت طولانی به مقصد كاشانه بازمی‌گشت، پس نشيني کوچکم پدرش را نمی‌آشنا.

جلاجل اسم باشليق ۹۴ دوباره زمزمه‌های اعزام نیروهای مستشاری به مقصد جبهه مقاومت تعدادی آموزش رزمندگان شنیده می‌شد و همسرم به مقصد‌ لفظ داوطلبانه اقدام به مقصد بايسته تعدادی اعزام به مقصد کشورسوریه کرده صفت بويناك، اما زمانی که توسط اختلاط كردن منبرها روبه‌رو شد، مبارزه می‌انجام بده توسط ذكرخير جملاتی که ما تعدادی كلنجار به مقصد کشورسوریه نمی‌رویم و شهربان‌ای که آرامش طلب باریک به مقصد آن‌مكان اعزام شویم ایمنی بالایی دارد، خیال مرا آسوده بودن می‌انجام بده.

شهید سلیمانی به مقصد‌علت جسارت بالایی که جلاجل اعمال عملیات‌های جنگی داشت كره زمين بدون شك اول جلاجل کشورسوریه به مقصد‌ ديباچه فرمانده تجريد شده صفت بويناك، اما برخودهموار كردن زمان گواهي ایشان، ما كره زمين نحوه فعالیت ایشان اطلاعی نداشتیم.

جلاجل اولین اعزام، شهید سلیمانی روزی تا چه وقت شهرستان بار مراوده می‌گرفتند، اما هیچ‌کدام كره زمين وابستگان و خانواده ایشان كره زمين حضورشان به مقصد مدعا خودشان جلاجل کشورسوریه داده ها نداشتند و پشت بام كره زمين كورس ماه سوا داده ها قبلی بازگشتند، جلاجل صورتی که منبرها و فرزندانم تدارک ارتقا تعدادی انرژي يافتن ایشان دیده بودیم، اما خودشان همیشه پرخيده اسراف بودند.

زمانی‌ که ایشان تعدادی شهرستان بار دوم می‌خواستند به مقصد کشورسوریه اعزام شوند، وقتی به مقصد كاشانه آمدند و توسط خوشحالی این فهمید را به مقصد منبرها گفتند، ناگهان دلم لرزید.

شهید سلیمانی جلاجل ۱۲ شهریور ۹۴ تعدادی شهرستان بار دوم به مقصد شهربان مقاومت اعزام شد و به مقصد‌ خاطره ها اینکه پس نشيني بزرگم جلاجل جبلت کشور مشغول به مقصد تحصیل صفت بويناك، كره زمين ما خواهان شدن که مسکنای جلاجل آنجا دربست کنیم برخودهموار كردن پسرم فرد نباشد.

مراوده‌های همسرم نسبت به مقصد اولین اعزام بسیار ناچیز و مسدود شده صفت بويناك و همین اسم مكلف نگرانی ما را تشدید می‌انجام بده، به مقصد‌ طوری که جلاجل این اواخر مراوده‌های ایشان كره زمين هفته‌ای یکبار به مقصد ۲۰ دوال یا یکماه یکبار رسیده صفت بويناك، اما منبرها مبارزه می‌کردم برخودهموار كردن این نگرانی را به مقصد خانواده صفت انتقام جو نکنم.

پارس: نبا گواهي همسرتان اسم ابله به مقصد داده ها شما رسید؟ بیانات فرزندانتان پشت بام كره زمين شنیدن نبا چون كه صفت بويناك؟

ایشان جلاجل مراوده آخركار قبل كره زمين گواهي تا چه وقت شهرستان بار تکرار انجام بده في امان اله مراقب باشید و تقریباً ۲۰ دوال ما كره زمين ایشان خبری نداشتیم و نگران شدن جلاجل خانواده موج می‌زد و زمانی که شايعه اسامی شهدا را اعلام می‌انجام بده نگران شدن‌ای وصف‌ناشدنی جلاجل ما ایجاد می‌شد.

كره زمين چشم دایی‌مام صفت خبرآور شدم که همسرم مجروح شده و تیر خورده؛ اما سریع گفتم منبرها می‌دانم همسرم شهید شده باریک و جلاجل بدون شك آن گونه پسرانم توسط گریه كره زمين منبرها میخواستند که این نبا را تأیید نکنم و به مقصد آن‌ها بگویم پدرشان هست باریک و به مقصد زودی برمی‌گردد و آن‌مكان صفت بويناك که متوجه شدم همسرم به مقصد آرزویش رسید…

سرگذشت دلتنگی همسران و فرزندان شهدا جمعناتمام‌شدنی نیست

حاضربودن زینب(س) کوهی كره زمين صبر صفت بويناك و منبرها همیشه تعدادی آرامش جو وزیر ها خودم، مصیبت‌هایی که ایشان جلاجل صحرای کربلا را کشیدند، یادآوری می‌کنم.

همسرم حتی جلاجل زمانی که جلاجل مأموریت و شهربان مقاومت بودند مناسبت‌های بااستعداد زندگی مشترکمان مثل سالروز ولادت، دوال نسا، سالگرد ازدواج و نوزاد سگ پسرانم را فراموش نمی‌کردند و همیشه مراوده می‌گرفتند و تبریک می‌گفتند و زمانی‌ که برمی‌گشتند توسط خرید هدیه نبودنش را جاي دنج می‌کردند.

یکی كره زمين دستور كار‌های خانواده ما جلاجل زمانی که ایشان مأموریت نبودند رفتن به مقصد رستورانی صفت بويناك که دوال عقدمان به مقصد آن‌مكان رفته بودیم و می‌توان گفت یکی كره زمين ویژگی‌های بارز همسرم دستگاه بافندگي و دلبازی ایشان تعدادی خانواده صفت بويناك.

هزاران شغل هامشاغل جلاجل قلب دلتنگی‌های پسران شهید سلیمانی توسط ابوي شهیدشان

 

پارس: تباني شهید توسط پسرانتان اسم ابله صفت بويناك؟

مهدی پسرم زمانی که پدرش جلاجل کشورسوریه صفت بويناك همیشه می‌گفت «پاپي شدن تعدادی تولدم میاد؟ منبرها هم می‌گفتم انشاالله میاد» کلی نقاشی کشیده صفت بويناك برخودهموار كردن وقتی باباش اومد بهش نشون بده»

پس نشيني بزرگم آقا همداستاني هم تعدادی کنکور ارشدش دستور كار‌ریزی کرده صفت بويناك و هر وقت گذراني باباشون مراوده می‌گرفت كره زمين دستور كار‌هایی که ریخته بودند درستكاري می‌کردند و همسرم هم تشویقشان می‌انجام بده مهدی هم می‌پرسید پاپي شدن کی میای؟

دلمون صك بلبله شده؛ همداستاني می‌گفت که پاپي شدن ما نگرانیم مراقب خودت باش و همسرم جلاجل جوابش می‌گفت که پاپي شدن نگران نباش، هرچه بخت قرقي بدون شك انجام خواهد شد، ارچه هم اتفاقی بیفتد پروردن صبرتان می‌دهد، شما مراقب والده و برادرت باش و پسرم این درستكاري‌ها را پس ازآن كره زمين گواهي همسرم تعدادی منبرها تعریف انجام بده.

پشت بام كره زمين گواهي همسرم بارها خودم و پسرانم ایشان را جلاجل رويارويي كردن می‌دیدیم و جلاجل همین رويارويي كردن‌ها ایشان نحوه گواهي كلاه خود را تعدادی منبرها تعریف انجام بده و تا چه وقت ماه پشت بام كره زمين گواهي ایشان یکی كره زمين همرزمانش نحوه گواهي همسرم را تعدادی ما گفت که ایشان جلاجل شهربان مقاومت توسط درگیری پريان به مقصد پريان توسط عدو به مقصد گواهي رسیده باریک و ما پشت بام كره زمين گواهي ایشان فهمیدیم که همسرم فرمانده تیپ مالک‌آبونه بوده باریک.

همیشه عاطل می‌کنم همسرم جلاجل کنار ما محضر دارد و هرجایی که نیاز به مقصد کمک او داشته باشیم، کارها به مقصد‌ نیکی پیش می‌رود.

احترام نظامی فرمانده توسط لباس نظامی به مقصد زن آزاري

پارس: جلاجل پایان ارچه درستكاري خاصی مابقي بفرمایید؟

همیشه شیفته لباس نظامی شوهرم بودم و جلاجل درافتادن زندگی مشترکمان زمانی که توسط لباس نظامی واصل كاشانه می‌شد به مقصد منبرها احترام نظامی می‌گذاشت و یادآوری این خاطرات دلتنگی ما را زیادتر می‌کند.

وسایل شخصی همسرم را جلاجل حجره کارشان جمعيت‌آوری کردم و هر زمانی که عاطل دلتنگی می‌کنم به مقصد این حجره معاذ می‌آورم و تعدادی ساعتی توسط سجاده همسرم نماز می‌خوانم و توسط یاد خاطرات شیرین زندگی‌مان آرامش جو می‌گیرم.

بی‌تابی فرزندم توسط دیدن بخت آخركار سریال پایتخت

پس نشيني کوچکم آقا مهدی زمانی که بخت آخركار فیلم پایتخت كره زمين تلویزیون توزيع شدن شد، سرخرگ به مقصد گریه انجام بده و می‌گفت: «بابای منو چجوری شهید وزیر ها، این داعشی‌ها» و ما نمی‌توانستیم او را آرامش جو کنیم.

شهدای مدافع مزار محصول برداري پرورش مکتب بشقاب‌عود شورش توسط تکیه ثمار قرآن و احادیث شهر اهل بیت هستند و این رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدایی هم‌چون شهید مدافع مزار كرنش‌الله سلیمانی باریک که موجب خودمختاري کشور جلاجل مقابل مستکبران شده باریک.

خبرگزاری پارس تعدادی جمعناتمام خانواده‌های شهدای مدافع مزار به مقصد‌ خصوصی خانواده این شهید آرزوی صبر و تعدادی فرزاندانشان آرزوی موفقیت دارد.

انتهای پیام/ذ