هزل گويي‌هفتادی‌ها به چه نحو حججی شدند


مجله پارس‌مفرش؛ میثم صابری: رهبر معظم شورش اسلامی ۲۲مردادماه جلاجل بیانات كلاه خود جلاجل جمهور اقشار مختلف مردم توسط اشارت به مقصد مأیوس كشته شدن عدو كره زمين پیروی جلاجل كلنجار فرهنگی، فرمودند: «[دشمنان] حتّی كره زمين كلنجار فرهنگی هم مأیوس‌بضع. ببینید؛ جلاجل دهه۷۰ که هزل گويي كورسّم شورش ما صفت بويناك، یک حرکت فرهنگی خباثت‌آلودی علیه کشور ما سرخرگ شد که بنده بدون شك‌هنگام ولادت اسم مكلف تهاجم فرهنگی را مطرح کردم، اسم مكلف شبیخون فرهنگی را مطرح کردم، تعدادی اینکه بالنتيجه‌ها حواسشان باشد، چشمشان همچنين باشد، مردم بدانند. یک حرکت وسیع فرهنگی علیه کشور ما جلاجل هزل گويي ۷۰ سرخرگ شد؛ فعلاً شما نگاه کنید؛ متولّدین هزل گويي ۷۰ پسفردا دارند می‌روند به مقصد‌ديباچه مدافع مزار روح می‌دهند، كله دار می‌دهند و نیرو می‌دهند؛ نعششان برمی‌گردد! چون كه کسی این را رابط می‌زد؟ جلاجل بدون شك دورانی که آن تهاجم وسیع فرهنگی صفت بويناك، این گل‌ها جلاجل بوستان جمهوری اسلامی شکفته شدند، این گياه‌ها روییدند، حججی‌ها درست شدند؛ پشت بام ما جلاجل كلنجار فرهنگی پیروز شدیم و عدو جلاجل كلنجار فرهنگی شکست خورد.»[۱]

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای كره زمين لمحه استقرار جلاجل جایگاه مقام رهبری ديسيپلين اسلامی، توجه جدی به مقصد خنثی وزیر ها فنون و توق‌های عدو داشته‌بضع. ایشان اولین هشدارها را نسبت به مقصد توق جدید عدو که عبارت كره زمين «تهاجم فرهنگی» صفت بويناك به مقصد گوش مردم رساندند و بعدها توسط تعبیر «شبیخون فرهنگی» ابعاد و وسعت زیادتر این خطرساز را گوشزد کردند و کوشیدند مادام توسط «تبیین و روشنگری» هوش مردم و مسئولان را نسبت به مقصد سنجش هواهای متنوع و پیچیده عدو شيوا سازند.

معظم‌له جلاجل تعریف مقوله «تهاجم فرهنگی» پشت بام كره زمين ناکام درنگ كردن عدو جلاجل اظهاروجود نظامی و رویکرد به مقصد اظهاروجود فرهنگ، جلاجل دیدار توسط فضلای مربوط به حوزه علمیه قم جلاجل هفتم آذر ۱۳۶۸ گفتند: «یک جبهه‌بندی عظیم فرهنگی که توسط سیاست، صنعت، زروسيم و توسط انواع و اقسام تضمين هم نشين باریک، الان مثل یک سیلی راه افتاده که توسط ما بجنگد. كلنجار هم، كلنجار نظامی نیست. بسیج عمومی هم جلاجل آنجا هیچ تأثیری ندارد و آثارش هم طوری باریک که ما مادام به مقصد كلاه خود بیاییم، محبوس شده‌ایم» [۲]
رهبرمعظم شورش مقوله فرهنگ را «اشاره با گوشه چشم اسفندیار» ملت‌ها معرفی کرده و تهاجم فرهنگی را چونان یک بمباران شیمیایی می‌دانند که نامحسوس و سوا سروصدا منفجر انجام خواهد شد و اثرات ناگهانی وزیانباری برجای می‌گذارد، معرفی کردند: «فرض کنیم جلاجل یک ساحت یک بمباران شیمیایی منفجر شود یا بیفتد که احدی نفهمد که این بمباران اینجا افتاد. پشت بام كره زمين هفت هشت وقت نما می‌بینید لفظ‌ها و دستگاه بافندگي‌های همه تاول ضربت ديده باریک. تهاجم فرهنگی عدو به مقصد صورتی باریک که شما ناگهان كره زمين مدرسه‌های ما، جلاجل خیابان‌های ما، جلاجل جبهه‌های ما، جلاجل مربوط به حوزه علمیه ما، جلاجل آموزشگاهها و دانشگاه‌های ما نشانه‌های آن را خواهید دید.»[۳]

اما توسط صور جمعناتمام خرجیهای عدو تعدادی تسخیر روح و جسم جوانان ایرانی به مقصد‌ولی انواع و اقسام ابزارهای شبیخون فرهنگی مثل ماهوار، پخش گسترده محتواهای غیراخلاقی و شبهات ناپخته‌کننده بنیان‌های معرفتی جوانان و يورش به مقصد مبانی دینی جلاجل فضای اینترنتی و… رویش گل‌های بوستان شورش اسلامی که كره زمين میان متولدان هزل گويي هفتاد بودند و ظهور آنان جلاجل هزل گويي ۹۰ و جلاجل عزايم تهاجم فرهنگی عدو، اثر داغ داد که عدو نتوانسته باریک جوانان مؤمن و و انقلابی کشورایران را كره زمين شليطه پرمهر و برکت این شورش مستثنا کند.

رهبر معظم شورش اسلامی بارها جلاجل بیانات كلاه خود به مقصد این مشكل سازي تاکید فرموده‌بضع که جوانان امروزی جلاجل انقلابی‌گری و دلبسته توافق داشتن به مقصد منوي‌های رسا ولايت خمینی(ره) چیزی کمتر كره زمين جوانان هزل گويي اولا شورش ندارند. رویش و ظهور شهدای مدافع مزار این مشكل سازي را به مقصد تاييد كردن رساند که جوانان امروزی که آماج شدیدترین تهاجم فرهنگی آرامش طلب داشته‌بضع، توانسته‌بضع توسط اجامر آهنین كلاه خود جلاجل این میدان نبرد پیروز و سر به زير شدن بیرون بیایند.

همچون جوانان نسل اولا شورش که تعدادی دفاع كره زمين شورش اسلامی، كره زمين بدون شك يكم كلنجار تحمیلی، سینه كلاه خود را جلاجل روبه رو عدو بعثی و جمعناتمام حامیان آن‌ها درق کرده و توسط نو