این مداحان، عزیزترین کسان‌كندو را پیشکش شورش و دفاع مقدس کردند+عکس


خبرگزاری پارس ـ رديف نظامي مسجد و هیأت: جلاجل میان مداحان شهر اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، هم کسانی هستند که خودشان به مقصد جبهه رفته‌بضع و به مقصد پردل وجرات رسیده‌بضع، هم کسانی که فرزندانشان را تعدادی دفاع كره زمين ناموس و میهن اسلامی به مقصد جبهه فرستاده‌بضع و هم ذاکرانی هستند که پدرانشان را جلاجل این راه كره زمين دستگاه بافندگي داده‌بضع.

ارچه جلاجل اسم باشليق‌های پایانی هزل گويي ۶۰، ايران زمين‌نوشته‌ای جلاجل مجلس ماه مبارک رمضان جامعه مداح شهر تهران، روی دیوار شبستان مسجد حاج ابوالفتح مونس شده صفت بويناك که شهدای این جامعه را معرفی می‌انجام بده، اما آن اسم باشليق‌ها، مبنا شهدایی که ذاکران ائمه اطهار (س) به مقصد ديسيپلين مقدس جمهوری اسلامی پیشکش کرده بودند، قريب ۳۰ نفر صفت بويناك که عمدتاً فرزندان مداحان بودند، اما برخودهموار كردن پایان كلنجار این مبنا، خير مهجور بسیار افزایش یافت که فعلاً باید جلاجل میان مداحان شهر اهل بیت (ع) نامی كره زمين فرزندان شهدا را هم جست‌وجو انجام بده.

شاید شاخص‌ترین مداحانی که اندام خانواده‌های معظم مثال هستند، حاج ستايش شده کریمی، پسرفت شهید نقی کریمی و برادروار شهید داوود کریمی باشد، اما کسی نمی‌تواند ناظم مهتر و قلب‌فايده داشتن‌ای چون حاج نادعلی کربلایی را که هم كلاه خود رزمنده صفت بويناك و هم فرزندانش را جلاجل راه دفاع كره زمين دین و میهن به مقصد جبهه‌های كلنجار فرستاد كره زمين یاد ببرد.

این سیاهه كره زمين پدران و فرزندان شهید جلاجل جامعه ذاکران و مداحان حتماً کامل نیست؛ اما سعی کرده‌ایم به مقصد اندازه بضاعت خودمان، نامی كره زمين شهدایی که اندام خانواده ستایشگران هستند، ببریم. به مقصد امید خواهشگري‌كندو!

مداحان شهید؛ یکی شهید میدان و دیگری شهید خیابان

همیشه جلاجل شهر سنگر دفاع كره زمين میهن اسلامی، بيگانگان نيك‌شرفه به مقصد مداحی و قرائت دعا مشغول بودند. خیلی كره زمين ايشان قبل كره زمين اعزام به مقصد جبهه، مداح رسمی نبودند، اما توسط قرائت پرسش كردن و گداز تاچند بیت سخن منظوم، همه ايشان را به مقصد ديباچه مداح كلنجار می‌شناختند. مبنا این بيگانگان، چندانكه زیاد باریک که درزمينه طوق، اثرپذیری و تأثیرگذاری‌كندو ثمار جریان مداحی، تحقیق مفصلی كره زمين صیانت محسن قداره مظاهری جلاجل کتاب «رسانه شیعه» شده باریک. اما مداحان شهید ـ که مداحی، پیشوند نامشان بوده باریک ـ جلاجل فهرست ما به مقصد ۲ نفر اطلاق انجام خواهد شد؛ یکی كره زمين ايشان شهید غلامعلی جندقی (رجبی) و دیگری شهید قاسم گودرزی باریک که اولی جلاجل جبهه و دومی جلاجل جریان یک عملیات صفت آدم كش جلاجل خیابان پیروزی شهر تهران به مقصد پردل وجرات می‌رسد.


شهید غلامعلی رجبی جندقی

 

شهید غلامعلی رجبی پسرفت حاج زيبايي جندقی كره زمين اساتید برجسته اخلاق و عرفان زمان كلاه خود صفت بويناك و این ابوي سعيد خصوصی‌ای به مقصد تربیت فرزندان كلاه خود داشت. غلامعلی، نوای باريتعالي و لحن سوزناکی داشت که رزمندگان تیپ سیدالشهدا(ع) هرگز آن را كره زمين یاد نخواهند سرما. پوشيدگي او قبل كره زمين سرخرگ كلنجار، جلاجل مغرب شهر تهران هم مداحی می‌انجام بده و هم دعاخوان هیئت‌های مختلف صفت بويناك که كره زمين ناآشكار و نیازها و عرفه‌خوانی‌های او، خاطراتی كره زمين استاد حسین انصاریان، حاج منصور ارضی و حاج محسن طاهری شيريني شده باریک. كره زمين شهید غلامعلی رجبی، که جلاجل نهایی روزهای دفاع مقدس و جلاجل عملیات نخيزگاه به مقصد پردل وجرات رسید،شعرهایی هم به مقصد یادگار مابقي باریک.

اما شهید قاسم گودرزی که جلاجل فهرست شهدای صفت آدم كش باریک، مدير اماكن متبركه ۱۳۱۹ صفت بويناك و كره زمين کارمندان مذهبی و مومن به مقصد نمره می‌رفت. او جلاجل ۱۵ دی ماه ۱۳۶۰ جلاجل خیابان پیروزی شهر تهران كره زمين صیانت منافقین، باروح جدا شدن قصد آرامش طلب گرفت و به مقصد پردل وجرات رسید. گودرزی هم كره زمين کسانی صفت بويناك که مداحی تعدادی او عمل و الفبايي محسوب نمی‌شد، اما شعرهای فراوانی جلاجل سینه داشت. اکنون یکی كره زمين کوچه‌های خیابان دهم فروردین جلاجل نزدیکی مقام صفت آدم كش این شهید به مقصد غيرماذون او مزین باریک.


بخشوده حاج نادعلی کربلایی (پیرمرد نشسته جلاجل تصویر) مداح و ابوي سه شهید دفاع مقدس

 

مداحان سنگرنشین و رزم‌آور

جلاجل میان اهالی مدح و ذکر که خودشان جلاجل کارزار كلنجار توسط عدو بعثی محضر پیدا کردند، غيرماذون كورس مداح زیاد كره زمين بقیه رونق دارد. این كورس خير مهجور خودشان جلاجل جبهه‌ها موجودي می‌شدند و ابزارجنگ به مقصد دستگاه بافندگي می‌گرفتند، بلکه فرزندانشان را هم به مقصد شورش پیشکش کردند. حاج نادعلی کربلایی و حاج ولی‌الله سلیمانی، اولی جلاجل مغرب شهر تهران و دومی جلاجل شروق شهر تهران، مداحان غيرماذون‌آشنایی بودند. حاج نادعلی، سه پسرفت كلاه خود را پیشکش کرده صفت بويناك و سلیمانی، مداح نيك‌لهجه آذری، مسعودش را.

تصاویر حاج نادعلی جلاجل فاو، شلمچه و نواحي افزونتر جنوب، اثر داغ می‌دهد که کربلایی، توسط آن صحنه و اسم باشليق تبيره و ریش سفید، رزمنده جسور و جنگجوی شجاعی بوده باریک. پردل وجرات حسین، مجید و محسن، سه پسرفت او، هیچگاه این مداح و ناظم دل شكسته را كره زمين پای نینداخت و او جلاجل اسم باشليق‌های پشت بام كره زمين كلنجار درگذشت.

محضر رهبر معظم شورش جلاجل ارج داشتن حاج نادعلی کربلایی، كره زمين افزونتر افتخارات این ذاکر اخلالگري و مداح پیشکسوت صفت بويناك؛ هرچند که او جلاجل ساعات عصرگاهی به مقصد گلزار رفته صفت بويناك و آقا را جلاجل کاخاش دیدار نکرد و اتفاقاً همیشه كره زمين زيبايي شناس این دیدار روی منبر زیاد می‌گفت.


حاج ولی‌الله سلیمانی و پسرفت شهید مسعود

 

حاج ولی‌الله سلیمانی اما جلاجل کنار فرزندان رزمنده‌اش (قوچ‌الله، اسدالله و محمد) جلاجل شکل کاروان‌های روحانیون و مبلغان بارها به مقصد جبهه‌های نبرد اعزام شده صفت بويناك. او اسم باشليق‌ها اشاره با گوشه چشم‌ توقف پیکر فرزندش صفت بويناك. جنازه اسدالله (مسعود) تاچند اسم باشليق پیش كنجكاوي شد و توسط تشییع باشکوه مداحان و مردم به مقصد كاشانه ابدی رفت. این جلاجل حالی صفت بويناك که ابوي مداح او، حکایت مفقودی مسعود را جلاجل جبهه و هنگام عملیاتی شنیده صفت بويناك که خوش خدمتي كردن هم جلاجل آن موجودي صفت بويناك. این مداح قدیمی، گردوخاک ماه مبارک رمضان اسم باشليق ۹۲ درگذشت.

حیف باریک وقتی كره زمين مداحان رزمنده درستكاري می‌کنیم، كره زمين حاج علی‌اصغر نیکدل، رزمنده هشت اسم باشليق دفاع مقدس و ذاکر پیشکسوتی که این روزها به مقصد خاطره ها بیماری، بینایی‌اش را كره زمين دستگاه بافندگي داده باریک، یادی نکنیم.

ابوي شهیدی که سخن منظوم مولا علی (ع) یادگارش صفت بويناك

جلاجل میان مداحان مغرب شهر تهران که فخرآميز مرتبط بودن كورس پسرفت شهید را داشت، حاج اسماعیل ولیخانی، ناظم و ذاکر شهر اهل بیت (ع) صفت بويناك که به مقصد «طالع» خلاف كردن می‌انجام بده. او كره زمين شاعران خنيدهنام زمان حال كلاه خود صفت بويناك و شعرهای شاخصی كره زمين او جلاجل قوه ذاكره مداحان باریک. یکی كره زمين آن شعرها، مرثیه خنيدهنام «رازگويي علی كره زمين صیانت تكبرآميز نمی‌آید» باریک. كورس پسرفت این ناظم که به مقصد عضویت رديف نظامي پارتیزانی شهید چمران جلاجل وارد به ذهن بودند، مفقود شدند. عقبه، دردآشنا فقدان محمدحسن و غلامرضا، طالع را جلاجل ۲۲ تیرماه ۷۴ كره زمين پايين آمدن انداخت و این مداح سینه‌ فايده داشتن به مقصد اربابش حسین (ع) پیوست.


حاج احمد صالح که فرزندش را جلاجل سانحه هوایی كره زمين دستگاه بافندگي داد برخودهموار كردن آخركار حيات تازه يافتن گلزار حاضربودن علی اکبر (ع) نخواند

 

كره زمين پدران شهیدی که شهر اهل سخن منظوم و ادبیات بودند، می‌توان نامی هم كره زمين حاج احمد صالح، ابوي طياره چي مجید صالح سرما که هرچند جلاجل یک سانحه هوایی و جلاجل جریان یک پريدن مسافری درگذشت، اما مداحان به مقصد خاطره ها سمي شدن و گداز پدرش و تماشي او كره زمين قرائت گلزار علی اکبر(ع)، مجید را هم «شهید» قلمداد کردند.

وافراً پدران شهید، افزونتر جلاجل میان ما نیستند و جلاجل قطعه پدران و مادران شهدا جلاجل دوار داغ خاک آرمیده‌بضع. بخشوده حاج سیدعلی‌اکبر سجادیان، ابوي شهید مصطفی سجادیان، بخشوده حاج ابوالفضل کیانی، ابوي شهید مجید کیانی، بخشوده حاج تقی متبحری، ابوي شهید ضیاءالدین متبحری، بخشوده حاج تقی ادریسی، ابوي شهید داوود ادریسی، بخشوده حاج محمدتقی فارسی، ابوي شهید ستايش شده فارسی، بخشوده حاج حسین خدامی، ابوي شهید مهدی خدامی و … كره زمين آن يكباره‌بضع.

 

مبنا دیگری هم كره زمين ايشان هستند که جلاجل دوار بیماری، اسم باشليق‌هاست توسط پیری و سالمندی دستگاه بافندگي و پنجه رقيق می‌کنند که كره زمين آن يكباره می‌توان به مقصد حاج سیدحسن برقعی، ابوي شهید سیدداوود برقعی اشاعت انجام بده.

شهیدی كره زمين روزهای خونین شورش

جلاجل میان شهدایی که جامعه مداح پیشکش شورش کرده باریک، نمی‌توان ثمار غيرماذون شهیدی که جلاجل روزهای پیروزی شورش جلاجل جنوب شهر تهران و به مقصد ولی شلیک هلیکوپترهای رژیم پهلوی به مقصد پردل وجرات رسید، خامه قرمز کشید. شهید احمد تاری ـ که اینک خیابانی جلاجل حوالی میدان زخمي شدن به مقصد غيرماذون اوست. او برادروار مداح و ناظم شهر اهل بیت (ع) یعنی حاج ستايش شده تاری باریک. این شهید جلاجل روزهای خونین كولاك ۵۷ تيرخور گلوله ارتش سلطان السلاطين آرامش طلب گرفت و به مقصد پردل وجرات رسید.


حاج ستايش شده تاری، ناظم، مداح و برادروار شهید احمد تاری (شهید شورش)

 

شهید سیدحسین موسوی نیز برادروار یکی كره زمين مداحان پیشکسوت به مقصد غيرماذون حاج سیدعلی اصغر موسوی، مدیر جامعه مداح شروق شهر تهران باریک که جلاجل جبهه‌های نبرد فراخواني حق را لبیک كلام باریک.

پدری که یار و یاور نواب صفت بويناك

جلاجل میان مداحان ابوي شهید، غيرماذون یک مرشد و ذاکر پیشکسوت، رونق خصوصی‌ای دارد و آن، مرشدرجب رضایی باریک که نواب صفوی به مقصد خاطره ها اشتهازا او به مقصد عمل شریف نانوایی، اوی را «شاطرالعلما» خوانده باریک. شهید زيبايي رضایی، یکی كره زمين تاچند پس نشيني اوست که جلاجل اسم باشليق‌های دفاع مقدس به مقصد پردل وجرات رسید. پوشيدگي كره زمين این مداح، كورس ذاکر به مقصد یادگار مابقي باریک؛ حاج مهدی و حاج حسین رضایی که اولی، دستگاه بافندگي‌اندرکار كاشانه مداحان و جامعه مداح شهر تهران نیز هست.


مرشد رجب رضایی، خنيدهنام به مقصد شاطرالعلما، مداح، ابوي شهید و كره زمين همرزمان نواب صفوی

 

مرشد رجب که جلاجل اسم باشليق‌های ترس ووحشت حاكم بر جامعه به مقصد نواب صفوی جلاجل منزلش معاذ داده صفت بويناك، جلاجل سپيده دمان بیستم ماه مبارک رمضان جلاجل اسم باشليق ۷۲ كره زمين کیهان رفت.

شهیدزادگانی جلاجل میان نسل نوی مداحی

اما جلاجل میان فرزندان شهید، كورس مداح شاخص و پرمخاطب هستند که اولی یعنی حاج ستايش شده کریمی، دفاع مقدس را به مقصد نیکویی درک کرده و جلاجل زمان يكم كلنجار، ۱۲ و جلاجل پایان آن ۲۰ اسم باشليق داشته باریک؛ اما مداح دوم، یعنی حاج مهدی رسولی مدير اماكن متبركه روزهای آخركار هشت اسم باشليق دفاع مقدس باریک که پدرش جلاجل زمان كلنجار تحمیلی مسؤول ستاد تیپ ۳۶ انصار بوده و مهدی تقریباً كورس اسم باشليق و نیم داشته که جلاجل عقرب ۶۹ پدرش جلاجل کردستان به مقصد پردل وجرات رسیده باریک.


حاج ستايش شده کریمی، پسرفت شهید نقی کریمی و برادروار شهید داود کریمی

 

ابوي حاج ستايش شده کریمی، كلاه خود نیز ذاکر شهر اهل‌بیت (ع) صفت بويناك که پس ازآن‌ها فرمانده رژيمان شهرستان شاهین‌شهر شهر اصفهان شد و اولین اعزامش به مقصد کردستان صفت بويناك. نهایی اعزام او نیز ۱۳ سپند ۱۳۶۰ صفت بويناك و چهارم فروردین ۱۳۶۱ جلاجل عملیات فتح‌المبین جلاجل دشت اول گدايان و معركه گيران عباس، به مقصد مقام جاویدالاثری رسید.


مهدی رسولی، پسرفت شهید

 

شهدای دیگری كره زمين جامعه مداحان

شهید محمدرضا ملاحیدر، شهید محمدعلی فرهادپور، شهید علی‌اکبر طرازانی، شهید علی‌اصغر ذاکری، شهید غلامحسین حاج‌امیری، شهید زيبايي نیکوقدم، شهید سیدحسن موسوی، شهید باقر نی‌طباء، شهید احمد حمایت، شهید محمد فخاران، شهید مصطفی توکلی، شهید سیدعلی‌‌اکبر شهربانی، شهید زيبايي رحمانی، شهید مسعود سلطانی، شهید علی‌اصغر کیانی، شهید مرتضی کاظمی، شهید علی فصیح‌كلامي، شهید سعید ذاکری، شهید صدری، شهید مصطفی جعفری، شهید محمدعلی فراهانی، شهید حسین مصطفایی و شهید ستايش شده طالبی، افزونتر شهدای جامعه مداح شهر تهران را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/

نگاهی به مقصد فعاليت ها حکام تازي خلیج سواره به مقصد صدام جلاجل درافتادن كلنجار تحمیلی


به مقصد شرح احوال رديف نظامي بین‌الملل خبرگزاری سواره، صفت تجاوزگرانه ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم صدام به مقصد کشورایران و ابتر شدن جنگی که طولانی‌ترین كلنجار کلاسیک مئه بیستم لقب گرفت، صرفا یک درگیری نظامی میان كورس کشور یا كورس ارتش نيستي. پیمان درگیری‌ها و یورشی که تيرخور آن تسخیر شهرستان تهران جلاجل اختصاصی زمان کوتاه صفت بويناك به مقصد دوره علیه کشورعراق پیش رفت و نهایتا جلاجل سوم خرداد ۶۱ توسط آزادسازی خرمشهر، محاذات به مقصد آما نیروهای ایرانی عقب گرد و نگرانی‌ها كره زمين وعاء و نفوذ کشورایران جلاجل شهربان خير فرد شماری کشورهای عربی بلکه قوچ‌های جهانی را نیز به مقصد کوشش انداخت.

فهمید نوشته موجودي، حمایت‌های کشورهای عربی کنار خلیج سواره جلاجل درافتادن هشت اسم باشليق كره زمين رژیم صدام باریک. این کشورها هر تاچند جلاجل اعلام مكانها رسمی، كلاه خود را بی چشم جلوه می‌دادند، اما جلاجل عمل هر آن‌چون كه جلاجل توان داشتند را به مقصد پای دیکتاتور کشورعراق ریختند.

سيني كلام کارشناسان، نگرانی کشورهای عربی کنار خلیج سواره که آن‌ها را به مقصد سرازیر وزیر ها انواع کمک‌ها به مقصد کشورعراق واداشت؛ جلاجل وهله‌ی اولا نفوذ معنوی شورش اسلامی کشورایران و احيانا رويداد خیزش‌هایی جلاجل این کشورها و جلاجل وهله‌ی دوم، روایت آمریکا كره زمين آن صوب که پیروزی کشورایران جلاجل كلنجار می‌توانست همسنگي قوچ را به مقصد نكراء تغییر دهد؛ صفت بويناك. یعنی آن‌ها پیروزی کشورایران جلاجل كلنجار را یک ريسك موجودیتی تعدادی كلاه خود می‌پنداشتند و كره زمين شهر زاویه افزونتر آمریکا به مقصد هیچ وجه به مقصد برتری کشورایران جلاجل شهربان رضایت نمی‌داد.

انگیزه‌های ناسیونالیستی شماری کشورها جلاجل حمایت كره زمين رژیم صدام را نیز برخودهموار كردن حدودی می‌توان دیدگاه انجام بده.

«میسر الشمری» فصل نامه‌نگار عربستانی که مقام ها مختلف كلنجار کشورایران و کشورعراق را جامه زنان هندي داده باریک، به مقصد شبکه بی بی سی جلاجل این به دفعات می‌گوید: «هم نشين توسط شورش کشورایران جلاجل ۱۹۷۹، علی‌رغم گفتاري رهبر شورش کشورایران (ولايت خمینی) جلاجل اسم مورد هرآينگي آزادسازی قدس و مبارزه توسط کشوراسرائیل، جلاجل رسانه‌ها و افکار عمومی کشورهای خلیج [فارس] به مقصد نكراء جلاجل اسم مورد ريسك کشورایران تبلیغ شد.»

اوی معتقد باریک که حمایت کشورهای عربی خلیج سواره كره زمين کشورعراق، پشت بام كره زمين اسم باشليق ۱۹۸۴ که نیروهای ایرانی توانستند بغداد را جلاجل تیررس ابزارجنگ‌های كلاه خود آرامش طلب دهند، به مقصد شکل رسمی افزایش یافت.

«مصطفی العانی» مدیر مطالعه‌های امنیتی و دفاعی مرکز مطالعه‌های «الخلیج» امارات نیز جلاجل مقاله‌ای مدعی باریک که پشت بام كره زمين ورود کشورایران به مقصد خاک کشورعراق و سنگینی محاذات كلنجار به مقصد آما شهرستان تهران، کشورهای عربی خلیج سواره به مقصد نكراء عاطل ريسك کرده و کمک‌های كلاه خود به مقصد کشورعراق را ابتر شدن کردند.

به مقصد كلام‌ی اوی کشورهای عربی کنار خلیج سواره مجموعا جلاجل درافتادن هشت اسم باشليق ۵۰ میلیارد دلار به مقصد کشورعراق کمک کردند. (این رقم جلاجل مناجاتگري كردن افزونتر برخودهموار كردن ۲۰۰ میلیارد دلار نیز ذکر شده باریک).

یکی كره زمين فرماندهان كلنجار جلاجل همین اخبار می‌گوید: «جلاجل بیاندازه كره زمين عملیات‌ها نظیر خیبر، والفجر eight و کربلای ۵، حقیقتاً ماشین نظامی کشورعراق كره زمين هم پاشیده شد؛ اما به مقصد تاچند ماه نمی‌کشید که صدام پشت بام كره زمين هر کدام كره زمين این عملیات‌ها، توسط امکانات زیادتر و جدیدتر واصل شهربان می‌شد. این مسأله محصول برداري نمی‌شد سواي توسط زروسيم تازي‌های شهربان و حمایت‌های مغرب و شروق».

جلاجل آدم كردن خواهید خواند که کمک‌های این کشورها طیف وسیعی را شامل می‌شد، كره زمين نسيه‌های مصيبت بديل برخودهموار كردن پشتیبانی لجستیکی و مبارزه‌ها تعدادی افزایش اشکال و پایین استدلال كردن قیمت نفت صوب ضربه به مقصد اقتصاد کشورایران جلاجل كلكسيون حمایت‌ها جای می‌گیرد.

***

حجم کمک‌های کشورمالی کشورهای جنوبی خلیج‌ سواره به مقصد کشورعراق، توسط توجه به مقصد ذات این کمک‌ها هیچ زمانی به مقصد صفت منسوب به طوس رسمی و اسم نويسي مشخص نخواهد صفت بويناك.

اندیشکده گلوبال سکیوریتی، حجم کمک‌های کشورمالی سه کشور عربستان، کشورکویت و امارات را تقریبا ۴۶ میلیارد دلار ذکر کرده باریک. این رقم جدای كره زمين کمک‌های مصيبت بديل شمارش شده باریک و به مقصد ديباچه بدهی کشورعراق به مقصد این کشورها محسوب انجام خواهد شد.

 

کارشناسان هزینه‌ جنگی کشورعراق را مقرري بین ‌٦٠٠ میلیون برخودهموار كردن یک میلیارد دلار برانداز می‌کردند؛ جلاجل حالی که پول بيگانه محصول برداري كره زمين صدور يوميه ‌٨٩٣/ ١میلیون بشکه نفت به مقصد قیمت ميانه بالا ‌١٢ دلار تعدادی هر بشکه، جلاجل اسم باشليق‏ های پایانی كلنجار رقمی جلاجل قريب ‌٦٨١ میلیون دلار جلاجل ماه صفت بويناك و این حتی تکافوی هزینه جنگی کشورعراق را نمی‌انجام بده؛ كره زمين این صوب وعاء حمایت کشورهای عربی به مقصد ­خصوصی کشورکویت و عربستان جلاجل كلنجار تحمیلی كره زمين کشورعراق به مقصد نیکی آشکار انجام خواهد شد.

کشورعربستان سعودی

کشورعربستان سعودی كره زمين ابتدای پیروزی شورش اسلامی کشورایران، كلاه خود را جلاجل مقابل مفاهیم و منوي‌های این شورش می‌دید و  كره زمين همین رو پشت بام كره زمين یورش رژیم صدام به مقصد کشورایران، كره زمين هیچ کمک و حمایتی تعدادی مقابله توسط کشورایران دریغ نکرد. وقتی رژیم نشوز به مقصد کشورکویت يورش انجام بده، مقامات سعودی كلاه خود به مقصد این کمک‌ها اذعان کردند. عربستان زیاد كره زمين ۳۰ میلیارد دلار نسيه به مقصد کشورعراق داد و جلاجل آدم كردن بدهی‌های کشورعراق را وام گذاري انجام بده. در عرض جلاجل سایه نا امنی خلیج سواره، نفت کشورعراق را توسط صنع به هدف نخوردن لوله‌‌ای به مقصد عربستان سرما برخودهموار كردن كره زمين آن‌مكان به مقصد فروش برساند. كره زمين این به هدف نخوردن لوله يوميه یک و نیم ملیون بشکه نفت صادر می‌شد.

 كره زمين اسم باشليق ‌١٩٨٢ کشورکویت و عربستان سازواري کردند عایدات صدور نفت كره زمين شهربان‌ بی ‏چشم الخفجی (يوميه ‌٣٠٠ الی ‌٣٥٠ هزار بشکه) به مقصد شمار کشورعراق واریز شود. این توافقنامه برخودهموار كردن اسم باشليق ‌١٩٨٦ تعادل داشت و کشورعراق نگرنده تمدید آن تعدادی یک اسم باشليق افزونتر صفت بويناك.

عربستان در عرض به مقصد هم نشين کشورکویت و کشوراردن كناره ها كلاه خود را تعدادی فرستادن ابزارجنگ و تجهیزات به مقصد سمت خاک کشورعراق، جلاجل اختیار این کشور آرامش طلب دادند.

حمایت‌های سیاسی عربستان كره زمين رژیم هنگام ولادت کشورعراق نیز جلاجل دائم الخمر‌های بین‌المللی و شهربان‌ای كره زمين يكباره اتحادیه تازي، دائم الخمر کنفرانس اسلامی دايگي توجه صفت بويناك.

كره زمين صیانت افزونتر، کشورعربستان سعودی مبارزه انجام بده توسط افزایش اشکال نفت، قیمت آن را که اصلی‌ترین منبع درآمد کشورایران صفت بويناك کاهش دهد؛ به مقصد نوع‌ای که کشورایران تعدادی كورس اسم باشليق پیاپی هر بشکه نفت كلاه خود را شش دلار می‌فروخت.

ریاض جلاجل پس ازآن ارائه مفروضات نظامی كره زمين کشورایران به مقصد کشورعراق نیز فعال صفت بويناك. این کشور توسط جلاجل اختیار دمساز شدن هواپیماهای شناسایی آواکس كره زمين آمریکا اقدام به مقصد جمعيت‌آوری مفروضات نیروهای ایرانی و ارائه آن به مقصد صدام می‌انجام بده.

جلاجل این اخبار، «دريابار پي خديو» سفیر هنگام ولادت ریاض جلاجل واشنگتن كلام صفت بويناك که عربستان به مقصد ديباچه ميانجي تبرئه مفروضات نظامی نیروهای ایرانی و در عرض توصیه‌های آمریکا به مقصد کشورعراق عمل می‌انجام بده.

کشورکویت

کشورکویت که كلاه خود کمتر كره زمين كورس اسم باشليق پشت بام كره زمين كلنجار کشورایران و کشورعراق تيرخور يورش صدام آرامش طلب گرفت؛ جلاجل درافتادن كلنجار هشت ساله كره زمين بااستعداد‌ترین راههای تنفسی صدام به مقصد نمره می‌رفت. این کشور علاوه ثمار eight میلیارد دلار نسيه، ۱۴ میلیارد دلار نیز به مقصد ديباچه نسيه پيام رساني به مقصد کشورعراق داد و این علاوه ثمار نفتی باریک که کشورکویت تعدادی کشورعراق صادر می‌انجام بده. «شیخ الصباح» یکی كره زمين سفرای کشورکویت جلاجل آمریکا، جلاجل اخبار توسط مقیاس این کمک‌ها ديباچه کرده صفت بويناك: «کشورکویت ۱۴ میلیارد دلار کمک نقدی و زیاد كره زمين ۱۶ میلیارد دلار كره زمين طریق کمک‏های خدماتی و غیره به مقصد ماشین جنگی کشورعراق مساعدت کرده باریک». 

جلاجل همین حلول كننده کشورعراق كره زمين اختصاصی‌ها پیش كره زمين كلنجار به مقصد كنار زدن تسلط ثمار سه جزیره کویتی بوبیان، فیلکه و وربه صفت بويناك برخودهموار كردن بتواند محدودیت جغرافیایی كلاه خود را جلاجل دسترسی به مقصد خلیج سواره جاي دنج کند. صدام جلاجل درافتادن كلنجار توسط جدیت هر چون كه جمعناتمام‌نمناك به مقصد كنار زدن تصادم كردن یا باغ ها دربست این جزایر برآمد. عقبه جلاجل عقرب ۶۳ مجلات کویتی كره زمين اكتسابي سازواري توسط بغداد تعدادی اجازه كاربرد کشورعراق كره زمين جزایر سه‌گانه نبا دادند. این مسأله توانست قوچ رزمايش نظامی ارتش کشورعراق را بسیار تبيره سرما به مقصد طوریکه هواپیماها، هلیکوپترها و نیروهای اطلاعاتی رژیم کشورعراق كره زمين موقعیت جزیره بوبیان بطور مکرر كاربرد می‌کرده‌بضع.


موقعیت جزیره بوبیان

 

ثنايا‌برداری‌های نظامی رژیم کشورعراق كره زمين جزایر کویتی ثمار علیه مكانها نیروهای جمهوری اسلامی کشورایران، جلاجل جریان اقدام مشترک نیروهای آمریکایی، عراقی و کویتی جلاجل اسم باشليق ۶۷ که به مقصد معاودت‌گیری شبه جزیره فاو و افزونتر نواحي فروسو آشكارگفتن کشورایران كشيده شده شد، به مقصد عزايم كلاه خود رسید.

علاوه ثمار كورس کشور عربستان و کشورکویت، كورس کشور امارات و کشورقطر مبارزه می‌کردند كلاه خود را كره زمين آذريون كلنجار گرد هم آمدن نگه دارند، به مقصد اسم مورد امارات که كره زمين احيانا مقابله بمثل‌جویی کشورایران بسیار جلاجل هراس صفت بويناك؛ كره زمين این رو اقدام چندانی علیه کشورایران اعمال ندادند و زیادتر مبارزه كلاه خود را ثمار میانجیگری گذاشتند. هرچند امارات عربی یک میلیارد دلار و کشورقطر پانصد میلیون دلار برخودهموار كردن اواخر اسم باشليق ۱۹۸۱ میلادی به مقصد کشورعراق کمک کردند.

انتهای پیام/د

ازسینه‌ات شعله آتش کشید آذريون تشنه/ آئینه پيمان انجام خواهد شد كره زمين سمي شدن نسمه داخل+مقتل، چامه زن و آواز


 خبرگزاری سواره ـ رديف نظامي دین و شهر اندیشه: حسین وارد به ذهن برخودهموار كردن زمینه حیات طیبه را جلاجل زمین خشکیده انسانیت مهيا آورد و بارانی باشد برکویر قلب‌های خاكسترشده.

حسین وارد به ذهن؛ توسط مرگی زندگی آفرین، برخودهموار كردن آدمی امکان ولایت زیستن را بیابد. حسین وارد به ذهن برخودهموار كردن دیوارهای بردگی یزید را فرو ریزد و پنجره‌ای بگشاید به مقصد هوايي بندگی پروردن برخودهموار كردن پلی بزند به مقصد آبی بی‌کران اخفاك. کربلا را توسط خاک کهنگی چون كه کار؟ که عاشورا آیینه‌زار جلوه جلال و زيبنده خداست.

 

 

 مقتل دوال عاشورا

وقتی ولايت حسین علیه‌السلام دید که بسیار برایش باقی نمانده، رو به مقصد خیمه انجام بده و فرمود: «یا سکینه! یا فاطمه! یا زینب! یا مام‌کلثوم! علیکن منی‌السلام.»

پشت بام سکینه گفت: «پاپي شدن! آیا تسلیم اجمال شده‌ای؟»
ولايت فرمود: «به چه طريق پريان به مقصد اجمال ندهد کسی که یاوری ندارد؟»
سکینه گفت: «باباجان! ما را به مقصد مزار جدمان بازگرداندن.» نسا‌ها شرفه به مقصد گریه رسا کردند.
ولايت حسین علیه‌السلام، طي وصایای امامت به مقصد ولايت بسيارنمازخوان علیه‌السلام فرمود: «پسرم! به مقصد شیعیانم سلامي مرا برسان و وراج پدرم غریبانه کشته شد. در عوض مصیبت او ناله کنید.»
آن هنگام كره زمين خواهر كلاه خود زینب سلامي‌الله علیها، لباس کهنه‌ای گرفت برخودهموار كردن عدو جلاجل آن طناب انداختن نکند و عیال را امر به مقصد صبر فرمود.

جلاجل معالی السبطین باریک که زینب سلامي‌الله علیها، شليطه ولايت را گرفت و فرمود: «برادرم! آهسته رو و توقف آبادی برخودهموار كردن داخل را سیر ببینم و وداعی کنم که ملاقاتی بعدش نیست.» پشت بام حاضربودن او را دلداری داد.

ایضاً جلاجل تذکرةالشهدا وارد به ذهن باریک که به مقصد برادروار فرمود: «صبر آبادی برخودهموار كردن به مقصد وصیت والده عمل کنم که فرموده وقتی جلاجل کربلا عازم كلنجار شدی گلویت را ببوسم.»

(كورس شرح احوال اخیر جلاجل محاربه و تاریخ‌های متقدم و باانسجام مشاهده نشد؛ لیکن به مقصد صوب بلد موضوع بحث متذکر شدیم.)

عاريت ولايت مقابل لشکر رفت و شهر بار افزونتر بسیار طلبید: «هل منبرها داب یذب عن مزار رسول الله و….»
نسا‌ها شیون کردند. ولايت بسيارنمازخوان علیه‌السلام که كريه بیمار صفت بويناك و توان برج دريايي شمشیر نداشت، خواهان شدن كره زمين خیمه بيرون شود که به مقصد امر ولايت، سکینه صفت ترسا او را برگرداند.

ولايت حسین علیه‌السلام لشکر ولد شگون ملعون را به مقصد كلنجار فراخواني می‌انجام بده و هرکس به مقصد میدان آن حاضربودن می‌آمد به مقصد هلاکت می‌رسید؛ برخودهموار كردن اینکه رديف نظامي زیادی كره زمين سربازان ولد شگون ملعون کشته شدند. ولايت علیه‌السلام توسط آنان جنگید و این رجز را می‌خواند: «کشته كشته شدن مرغوبيت كره زمين زندگی هم مقام هم پياله توسط ننگ باریک و ننگ، مرغوبيت كره زمين واصل كشته شدن به مقصد هاويه باریک.»

یکی كره زمين راویان كلام باریک: «به مقصد پروردن نوفه ندیدم کسی را نترس‌نمناك و دلیرتر كره زمين حسین علیه‌السلام که عدو، او را محاصره کرده و جنس كارتن ساخته و فرزندان و شهرستان اهل بیت و اصحابش را کشته صفت بويناك، اما توسط این حلول كننده، هر زمان که سربازان ولد شگون ملعون به مقصد حاضربودن يورش می‌کردند، حاضربودن توسط شمشیر ثمار ايشان هجوم می‌آورد و ايشان همچون گله گوسفندی که گرگی جلاجل بینشان افتاده باشد، پراکنده می‌شدند و عاريت ولايت علیه‌السلام به مقصد مرکز يورش كلاه خود بازمی‌گشت؛ جلاجل حالی که لبانش به مقصد این ذکر راه آهن درون شهري صفت بويناك که: «لا شهرك نشين ولا قوة الا بالله.»

راوی می‌گوید: «ولايت علیه‌السلام جلاجل حین كلنجار توسط لشگر ولد شگون ملعون، آنان بین حاضربودن و خیمه‌هایش حایل شدند. جلاجل این حلول كننده ولايت علیه‌السلام فرمودند: «وای ثمار شما ای پیروان خاندان ها ابوسفیان! ارچه دین ندارید و كره زمين دوال قیامت هراسی به مقصد قلب ندارید، جلاجل این کیهان، آزادمرد باشید و ارچه آنگونه که می‌پندارید، تازي هستید به مقصد نسب و مايه خویش بازگردید.»

شمر لعنةالله علیه گفت: «ای پس نشيني فاطمه! چون كه می‌گویی؟»
ولايت علیه‌السلام فرمود: «می‌گویم منبرها توسط شما می‌جنگم و شما توسط منبرها. زنان که گناهی ندارند. پشت بام برخودهموار كردن وقتی که منبرها بيدين هستم، نگذارید که این سرکشان و جاهلان و ايذا‌پیشگان به مقصد مزار منبرها چقدر کنند.»
شمر لعنةالله علیه گفت: «ای ابن فاطمه! سخنت را می‌پذیریم.»

پشت بام آن لشکر، بایست دردسترس كلنجار توسط ولايت حسین علیه‌السلام شدند. ولايت جلاجل قشلاق كلنجار كره زمين ايشان بستگاه پيمان انجام بده؛ ولی ايشان به مقصد حاضربودن پيمان ندادند. برخودهموار كردن اینکه هفتاد و كورس زخم به مقصد بدن مطهر و ولایت آن حاضربودن به هدف خوردن انجام بده. ولايت علیه‌السلام که توان و تاب وتوان كلاه خود را كره زمين دستگاه بافندگي داده صفت بويناك، آن گونه‌ای ایستاد برخودهموار كردن کمی تمدداعصاب کند. جلاجل این بین، سنگی به مقصد صیانت او تيررس کردند، سنگ ثمار پیشانی حاضربودن نشست.

ولايت حسین علیه‌السلام شليطه پیراهن را فوق آورد برخودهموار كردن آب خون پیشانی مطهرش را ولایت کند که تیری سه شاخه و مسموم به مقصد صیانت حاضربودن تيررس شد. تیر ثمار فواد نازنین ولايت حسین علیه‌السلام جای گرفت. آن هنگام فرمود: «بسم‌الله و بالله و علی ملة رسول‌الله صلی‌الله علیه و عقاب.»

عاريت كله دار را به مقصد صیانت هوايي رسا انجام بده و هدیه داشت: «خدایا! داخل می‌دانی که اینها می‌خواهند مردی را بکشند که جلاجل صفت انحصارطلب زمین، مگراين كه او ابن دوطرفه پیامبری نیست.»

عاريت تیر را كره زمين خلف وعده بيرون انجام بده. آب خون، همچون ميزاب جاری شد. ولايت علیه‌السلام افزونتر توان جنگیدن نداشت. به مقصد همین خاطره ها جلاجل بدون شك نقالي كردن ایستاد. سربازان لشکر ولد شگون ملعون یکی یکی روبروي هم قرار گرفتن آمدند برخودهموار كردن آن حاضربودن را به مقصد پردل وجرات برسانند، اما برگشته می‌شدند، به دلیل اینکه نمی‌خواستند داروي تقويتي را توسط آب خون حسین علیه‌السلام ملاقات کنند.

…. عقبه مردی كره زمين قبیله «کنده» به مقصد غيرماذون «مالک پي نسر» ملعون روبروي هم قرار گرفتن آمد و به مقصد ولايت حسین علیه‌السلام فحش دادن داد. عاريت توسط شمشیر ثمار كله دار ولايت حسین علیه‌السلام زد. نكراء ضربه به مقصد حدی صفت بويناك که کلاه‌كلاه خود حاضربودن شکافت و شمشیر به مقصد كله دار نازنین ایشان به هدف خوردن انجام بده. کلاه‌كلاه خود آکنده كره زمين آب خون شد. ولايت حسین علیه‌السلام ايران زمين‌ای خواهان شدن و زخم كله دار را توسط آن عقد كردن. عاريت کلاهی افزونتر ثمار كله دار گذاشته و روی آن عمامه پیچید.
پیکر ولايت حسین علیه‌السلام مالامال كره زمين زخم و عفونت شده صفت بويناك. تیرها و نیزه‌ها به مقصد بدن مبارک حاضربودن به هدف خوردن کرده صفت بويناك و همسايگي جوجه تیغدار، بدن ایشان مالامال كره زمين تیر صفت بويناك. جلاجل این هنگام، شخصی به مقصد غيرماذون «صالح پي وهب مزنی» ملعون توسط نیزه به مقصد پهلوی ولايت حسین علیه‌السلام زد. سیدالشهدا علیه‌السلام كره زمين روی اسب به مقصد زمین افتاد. نوع صاف كلاه خود را ثمار زمین نهاد؛ جلاجل حالی که می‌گفت: «بسم‌الله و بالله و علی ملة رسول‌الله.»

پس ازآن ولايت علیه‌السلام كره زمين روی خاک برخاست. 
راوی می‌گوید: جلاجل این هنگام ولادت، حاضربودن زینب کبری سلامي‌الله علیها كره زمين خیمه بیرون دوید؛ جلاجل حالی که فریاد می‌زد: «وای برادرم! وای آقایم! وای شهرستان اهل بیتم! کاش هوايي ثمار زمین فرود می‌آمد. کاش کوه‌ها تکه تکه شده و جلاجل بیابان‌ها پراکنده و متلاشی می‌شدند.»

شمر ثمار كله دار سربازانش فریاد کشید: «درزمينه او (ولايت حسین علیه‌السلام) انتظاركش چون كه هستید؟)
پس ازآن كره زمين این حرف شمر، لشکر كره زمين همه چشم به مقصد ولايت حسین علیه‌السلام يورش کردند. «زرعة پي شریک» ملعون توسط شمشیر به مقصد کتف يسار ولايت علیه‌السلام زد، اما اباعبدالله توسط ضربه شمشیر او را به مقصد هلاکت رساند. كس دیگری توسط شمشیر به مقصد گردن آن حاضربودن زد که ثمار اجاره دهنده این ضربه، ولايت علیه‌السلام توسط لفظ ثمار زمین افتاد. ابی‌عبدالله علیه‌السلام می‌خواهان شدن دوباره رسا شود، اما كره زمين نكراء ناتوانی نمی‌توانست و به مقصد رو افتاد.

 لا شهرك نشين و لا قوة الا بالله

 

 

نزدیکِ عصر صفت بويناك، برافروخت ماهِ داخل
نزدیک عصر، صفت بويناك مزار بی‌معاذِ داخل

كره زمين سینه‌ات شعله آتش کشید آذريون ِ تشنه
آئینه پيمان انجام خواهد شد كره زمين سمي شدن ِ نسمهِ داخل

توسط آخری سه شاخه به مقصد زانو درآمدی
شد نیزه یِ غریبی ِ داخل تکیه‌گاهِ داخل

روح داشتی هنوز، مزار صفت بويناك جلاجل امانت نگهدار
كلاه خود لشگری‌ست این غضبِ جلاجل نگاه داخل

جلاجل بین ِ عمق ِ فاجعه افتاد پیکرت
برخاست توسط شهواني نفست «یا اِلهِ» داخل

پشت بام قبل ِ حنجرت نفست را برید شمر
ثمار سینه‌ات نشسته و مقفل ست راهِ داخل

طاقت بیار؛ خواهرت كره زمين خیمه می‌رسد
طاقت بیار؛ می‌رسد كره زمين رَه رژيمانِ داخل

كره زمين حجم نیزه‌ها و كره زمين پرپشتِ سنگ‌ها
مغاك چیست؟!… کوه شده قتلگاه داخل
«محمد رسولی»

 

مقتل نوشته روی تنت پايين آمدن گذاشتند
جلاجل زیر دستگاه بافندگي‌وپا ، مضروب‌ای دستگاه بافندگي‌وپا حسین

مقتل نوشته پیکر داخل لين گشته صفت بويناك
توسط هر نسیم جسم داخل شد جابجا حسین

مقتل نوشته حد مزار را چهل زراع
رفته پريان سوا سرت برخودهموار كردن کجا حسین

مقتل نوشته ضربه به مقصد پهلوی داخل زدند
حتماً شبیه مادرتان بی‌جو حسین

مقتل نوشته رأس داخل را بد بریده‌بضع
چون كره زمين روبروي هم قرار گرفتن بریده نشد كره زمين اشكاف حسین

مقتل نوشته دستگاه بافندگي به مقصد گیسوی داخل زدند
یک مجموعه گرگ‌های بی حیا حسین

مقتل نوشته دستگاه بافندگي داخل كره زمين بند دست بریده شد
باخنجری شکسته و توسط ضربه‌ها حسین

مقتل نوشته زیر گلو نحر گشته صفت بويناك
پهنای نیزه شد به مقصد گلوی داخل مكان حسین

هر ضربه را در عوض رضای پروردن زدند
شمشیر، نیزه، سنگ و حتی عصا حسین
«قاسم نعمتی»

 

گلزار/ حاج منصور ارضی

 

زمینه/ حاج ستايش شده کریمی/ پیغام کربلا به مقصد نجف سرما جبرئیل

 

زمینه/ کربلایی نریمان پناهی/ وای ثمار حالم

 

 

زمزمه/ کربلایی نریمان پناهی/ خودم نبا دارم

 

يك جهت/ کربلایی نریمان پناهی/ هوايي جلاجل عزا

 

دودمه/ حاج ستايش شده کریمی/ حسین سرباز ره دین صفت بويناك

 

 

تک/ حاج ستايش شده کریمی/ می‌زنم دم ز علمدار 

 

كنگاش/ کربلایی نریمان پناهی/ قتلگاه اشک و نسمه

 

كنگاش/ کربلایی حنیف طاهری/ برخودهموار كردن حسین باریک چون كه ارب به مقصد عطای دگران

انتهای پیام/

فریبا:خودمختاري ایستاده باخت و باید حمایت شود/توسط این پیمان جلاجل لیگ هفتم هم نمی شویم!


بهتاش فریبا جلاجل گفت و گو توسط خبرنگار ورزشی خبرگزاری سواره جلاجل اسم مورد دلایل گروهي خردسالي خودمختاري به مقصد محب تآميز نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا درستكاري های مفصلی را اعمال داده باریک.

اسم ستيزه گر گفت و گوی مفصل سواره توسط اندام کیمته فنی كلوپ خودمختاري را جلاجل زیر بخوانید:

سواره:ارزیابی شما كره زمين دیدار عقب گرد خودمختاري و السد چیست؟

به مقصد نگاه خشم آلود منبرها بحرها ها شایسته بازی کردند و مادام نهایی آن گونه مبارزه کردند. حتما می دانید عصای دستگاه بافندگي هر مربی بازیکنانی باریک که به مقصد ايشان اطمینان دارد، یکی كره زمين این بازیکنان فرشید باقری صفت بويناك که جلاجل همه بازی ها به مقصد میدان رفت اما او محروم صفت بويناك. ووریا غوری هم پیمان بازی نداشت و سه سنه جلاجل تمرینات شرکت نمی انجام بده چون يخبندان خوردگی شدیدی داشت.كره زمين طرفی خودمختاري باید مقابل تیمی بازی می انجام بده که جلاجل بازی رفت Three گل كره زمين آن خورده صفت بويناك و طبعا مربی باید تیمش را هجومی می چید، همه این هم سر که اشاعت کردم کار را كريه کرده صفت بويناك.

سواره: شما ارنج اولیه خودمختاري را ميوه نارس دیدید؟

چیدمان اولیه تیم بد نيستي چون شفر باید توسط كورس مهاجم تیمش را به مقصد زمین می فرستاد، یادتان باشد خودمختاري باید سه گل می زد مادام خردسالي می انجام بده.كره زمين قدیم كلام بضع هر چون كه بگندد نمکش می زنند وای که روزی بگنند نمک! این را گفتم که بگویم ارچه یک بازیکن روزش نباشد واقعا کار مربی كريه می شود.صفت پادشاهانه حیدری و مهدی قائدی جلاجل این بازی آرامش طلب صفت بويناك عصای دستگاه بافندگي شفر باشند ولی مادام دقیقه ۵۵ حیدری حتی یک نفوذ هم نکرد، قائدی هم اصلا تنش به مقصد پريان بازیکنان حریف نخورد.خودمختاري جلاجل این سالها همیشه كره زمين شهرستان جناح صاف قوی بوده ولی مادام دقیقه ۵۵ هیچ اتفاقی جلاجل آن شهرستان جناح نیفتاد.كره زمين صیانت افزونتر همام و زکی پوزش طلب كره زمين يسار تقریبا شایسته نفوذ می کردند.

سواره: جلاجل به هدف نخوردن يورش هم به مقصد نگاه خشم آلود تیم سم خورده واجب شده را نداشت ارچه چون كه هر ۲ مهاجم ما گل زدند…

آره، روح الله باقری هر زمان رئيس ديوان درشتي كردن می شد four بازیکن السد را مقابل كلاه خود می دید.ايشان خیلی آرامش جو و منطقی واليبال بازی می کردند و جلاجل مقابل توسط الهیدوس و عفیف شایسته ايمن سازي يورش می کردند. به مقصد نظرم هافبک های ما هم بد نوبدند، علی کریمی شایسته کار انجام بده و اسماعیلی هم بد نيستي هر تاچند جلاجل اواخر بازی عصبی صفت بويناك که هم اخطار گرفت و هم مصدوم شد. اما منبرها می خواهم به مقصد نکته ای اشاعت کنم که کمتر به مقصد آن تاديه شده شده باریک…

سواره: بفرمایید…

نهایی بازی خودمختاري را یادتان هست؟ تیم جلاجل ورزشگاه آزادی و جلاجل مقابل همین السد آرامش طلب گرفت و كره زمين آن تاریخ که ارچه ابل نکنم ۵ شهریور صفت بويناك مادام سنه ۲۶ شهریور که بازی عقب گرد اعمال شد خودمختاري هیج بازی دیگری اعمال نداد.یعنی درست ۲۰ سنه خودمختاري بازی نکرد. منبرها نمی خواهم به مقصد کار مربی ایراد بگیرم چون او ۶ بازیکنش را به مقصد تیم ملی داده صفت بويناك ولی آنهایی که واليبال می فهمند می دانند که هر ۱۵ جلسه تمرین می شود انرژی یک بازی ۹۰ دقیقه ای واليبال.جلاجل بازی عقب گرد کاملا معلوم صفت بويناك بازیکنان جلاجل پیمان بازی نیستند. همین روزبه چشمی پس ازآن كره زمين جام جهانی قريب ۲ ماه اصلا بازی نکرد و احكام جلاجل مقابل السد آرامش طلب گرفت. او جلاجل ناموس تاچند ماه احكام ۲ بازی اعمال داده و معلوم باریک تطبیق پذیری عنایت توسط بازی ندارد. سوال منبرها این باریک آیا خودمختاري نمی توانست جلاجل این ۲۰ سنه یک بازی رفيق وار اعمال بدهد؟ شنیدم ايشان یک بازی توسط تیم امیدشان اعمال دادند که آن هم نیمی كره زمين بازیکنان امید و بزرگسال توسط هم ادغام شده بودند. چشمی جلاجل همین بازی کمی عصبی صفت بويناك و کارت اولا او را به مقصد اتفاقات های لیگ کشورایران شهرستان ربط می دهم چون این درشتي كردن ها جلاجل کشورایران اخطار داده نمی شود ولی جلاجل آسیا و بازی های بین المللی داوران كره زمين این نمايشگاه ها آسوده بودن خیزاب نمی کنند.

سواره:توسط این توضیحات خودمختاري نباید مقابل السد برنده می شد. درست باریک؟

ارچه همه اینها را کنار هم بگذاریم آره.منبرها قبل كره زمين بازی هم توسط شما درستكاري کردم و گفتم بازیکنان باید توسط غیرت بازی کنند. شاید ارچه به طورمثال ۲-۱ نتیجه را می بردیم كره زمين نگاه خشم آلود روحی هواداران آرامش جو می شدند.مكان دارد كره زمين همینجا هم به مقصد افزونتر نماینده کشورایران پرسپولیس تبریک بگویم که خردسالي انجام بده و باعث افتخارآميز ملی شد.وقتی بازی ايشان را می دیدم همواره می گفتم کاش جلاجل بازی خودمختاري هم پیمان طوری رقم بخورد که ما برنده شویم توسط صور اینکه می دانستم کار خیلی كريه باریک.واقعا كلنجار خودمختاري و السد نامساوي صفت بويناك چون جلاجل این بین هم سر اقتصادی ۲ كلوپ کاملا فرق دارد.ما اسم باشليق ماضي این تیم را توسط غیرت و پنالتی بردیم خاصه و خرجي كردن جلاجل آنجا هم امکانات ايشان سرتر صفت بويناك.این را هم بگویم آن جهاني روزبه دستور كار شفر را به مقصد هم ریخت.  زمانی که صیادمنش به مقصد زمین آمد شایسته کار انجام بده ولی این بالنتيجه فعلا بازیکنی نیست که کار را تعدادی خودمختاري جلاجل آن پیمان جلاجل بیاورد.منبرها فکر می کنم خودمختاري ایستاده باخت و كره زمين بازی ها کنار رفت.

سواره: به مقصد هم سر جانبی برسیم، كره زمين آن گونه شکست خودمختاري مقابل السد خیلی ها جلاجل صفحات مجازی لغاز کردند که ارچه حیدری بازی نمی انجام بده پیمان مرغوبيت می شد یا ارچه حسینی جای رحمتی باطني قاپو صفت بويناك خودمختاري بازی را نمی باخت. نگاه خشم آلود شما چیست؟

منبرها كره زمين شما سوال می کنم، جای حیدری چون كه کسی باید بازی می انجام بده؟ ووریا غفوری که Three سنه مریض صفت بويناك و تمرین نکرد؟ارچه آرامش طلب باریک صحبتی اعمال بدهیم باید كره زمين آن مفروضات داشته باشیم. وقتی بازیکنی يخبندان می خورد به مقصد نكراء بدنش خشک شده و اندک پيمان می شود.طي آنکه صفت پادشاهانه بزیکن بزرگی باریک و نباید جلاجل باروح او اینگونه شغل هامشاغل زد.

سواره: جلاجل باروح حسینی ميوه نارس؟

مگر جلاجل این بازی رحمتی مشکلی داشت؟ او به مقصد نظرم شایسته بازی انجام بده و ۲-Three درشتي كردن شایسته هم جلاجل نیمه اولا و دوم گرفت.جلاجل نمايشگاه پنالتی هم که ۲ بازیکن حریف توسط رحمتی تک به مقصد تک شده بودند و ارچه او مهاجم حریف را نمی گرفت درشتي كردن صد جلاجل صد گل می شد. او مجبور صفت بويناك اشتباه کند که شانس را جلاجل پنالتی ۵۰-۵۰ کند.به مقصد این هم اشاعت کنم که جلاجل آن گونه يكدلي محذوف پنالتی اسماعیلی مصدوم شده صفت بويناك و خودمختاري تعدادی تكاپو كردن گل روبروي هم قرار گرفتن رفت و به مقصد یکباره ايمن سازي يورش خورد. یعنی جلاجل آن پیمان تیم ما ۹ نفره صفت بويناك.رحمتی چون كه کار باید اعمال می داد؟ارچه حسینی هم جلاجل این بازی صفت بويناك مطمئن باشید پیمان فرقی نمی انجام بده چون حسینی خیلی هنگام ولادت باریک که بازی نکرده و اصلا جلاجل پیمان بازی نیست.ارچه به مقصد درستكاري های منبرها جلاجل بالاتر تمركزفكر کنید گفتم که چشمی به مقصد دلیل بازی نکردن پس ازآن كره زمين جام جهانی تعدادی خودمختاري جلاجل پیمان بازی نيستي و خروجی آن را هم که دیدید. پشت بام وقتی چشمی جلاجل پیمان بازی نبوده و عملکرد عنایت نداشته حسینی هم جلاجل این بازی نمی توانست معجز کند. عربي زبان چشمی جلاجل دیدار رفت هم بازی کرده صفت بويناك اما حسینی جلاجل این اختصاصی اصلا بازی نکرده باریک. این درستكاري ها را که شما می گویید شغل هامشاغل های پس ازآن كره زمين مسجدها باریک و آنهایی که واليبال را می فهمند متوجه این شغل هامشاغل ها می شوند.حسب معمول پس ازآن كره زمين بازی این حرفها مطرح می شود که ارچه فلانی صفت بويناك نمی باختیم یا ارچه فلانی صفت بويناك گل می زدیم. منبرها به مقصد شخصه حسینی را قبول دارم ولی همانطور که چشمی به مقصد دلیل گرد هم آمدن توافق داشتن كره زمين ترکیب عصبی صفت بويناك حسینی هم همین پیمان را پیدا می انجام بده.جلاجل این باروح مثال دیگری هم زدم،گفتم مربی نسبت به مقصد بازیکنانش تصوراتی قبل كره زمين بازی دارد که ممکن باریک جلاجل جریان بازی رخ ندهد، مثل بدون شك ۵۵ دقیقه ای که كره زمين صاف نفوذ نکردیم، این را که مربی نخواسته صفت بويناك، بازیکنان جلاجل پیمان عنایت نبودند.

سواره: به مقصد نگاه خشم آلود شما الان باید به مقصد شفر لغاز انجام بده یا خير چون ديباچه شده ممکن باریک او به مقصد جلسه هیات مدیره خودمختاري هم برود…

مادام آنجایی که منبرها می دانم شفر جلاجل این تاچند هفته جلاجل باروح هم سر فنی به مقصد مدیرعامل كلوپ جلاجل تاچند جديدالاحداث عقبنشینی داده و این یک مشكل سازي معمولی باریک ولی روی درستكاري منبرها توسط هواداران خودمختاري باریک. جلاجل پیمان فعلی توسط توجه به مقصد مشکلات اقتصادی مردم کمی عصبی و اندک حوصله شده بضع.ايشان اعتراض می کنند چون مضطرب هستند و این مشكل سازي جلاجل واليبال کاملا مشخص باریک.منبرها چندی پیش توسط شما درستكاري کردم( اینجا ببینید) و كره زمين هواداران صفت پايمرد کردم که ابل اسم باشليق قبل را تکرار نکنند.هنوز هم معتقدم ارچه این مردم کمی صبوری می کردند منصوریان آن تیم را جمهور می انجام بده و ممکن صفت بويناك توسط ارتباطاتش بازیکنانی که رفتند را نگه دارد.شنیدم پس ازآن كره زمين بازی رفت به مقصد بازیکنان لقب بی غیرت داده بضع ولی منبرها برایتان می نویسم ارچه آرامش طلب باشد هوادار خودمختاري باهوش عمل نکند و این رویه را جلاجل پیش بگیرد توسط این پیمان تیم جلاجل لیگ هشتم هم نمی شود! اولا كره زمين همه طرفدار خودمختاري باید صبر داشته باشد و توسط یک بازی و كورس بازی كره زمين مربی لغاز نکند، این باید تبدیل به مقصد یک فرهنگ شود طي آنکه این کادر فنی توانایی اش را اسم باشليق قبل داغ جا داده و مطمئن باشید ارچه حمایت شود می تواند خودمختاري را به مقصد سمت صاحبخانه ستاره سوم هدایت کند.

سواره:و درستكاري پایانی….

باید به مقصد این مشکل هم اشاعت کنم که خودمختاري بد یارگیری کرده باریک، ۲ خارجی به مقصد تیم اضافه شده بضع که جلاجل مهمترین بازی اسم باشليق خودمختاري یک دقیقه هم بازی نکردند.این را هم جلاجل نگاه خشم آلود بگیرید وقتی ۶ بازیکن خودمختاري كره زمين دفاع و هافبک به مقصد تیم ملی فراخواني می شوند یعنی جلاجل به هدف نخوردن روبروي هم قرار گرفتن گريبانگير اشکال هستیم.پشت بام توسط همه این مشکلات ارچه هوادار خودمختاري كره زمين تیمش حمایت نکند خودمختاري اسم باشليق پس ازآن حتی سهمیه هم که نمی گیرد هیچ حتی ممکن باریک هفتم و هشتم شود.

انتهای پیام/ا

 

 

 

كاسه زانوی منبرها جلاجل طلبت مو برداشت+مقتل، سخن منظوم و آواز


خبرگزاری پارس ـ سرویس دین و شهرستان اندیشه: فرمود بهترین آن گونه در عوض ابوي و والده آن آن گونه‌ای باریک که جوانشان جلویشان راه می‌رود. ابوي و والده لذت می‌‌برند. فرمود اولادنا اکبادنا. یعنی فرزندانمان جگرگوشه‌های ما هستند. حاضربودن سیدالشهدا (ع)  كلاه خود جوش آمدن فرزندش علی اکبر درودگويي الله علیه را عقد كردن. ابوي كره زمين پس نشيني خواهان شدن در عوض اخیر شهر بار تاچند قدم جلویش راه برود. مخدرات بنی‌هاشم گرد هم آمدن علی اکبر جمهور شدند. هیچکس نمی‌توانست كره زمين علی قلب بکند. حاضربودن سیدالشهدا جلاجل همراهي راه فرزندش گفت: «خدایا گواه باش شبیه‌ترین مردم به مقصد رسولت جلاجل توده اي و اخلاق و حرف ذكرخير به مقصد صیانت اینان رفت و هرگاه ما مشتاق پیامبرت می‌شدیم به مقصد او نگاه می‌کردیم».

مقتل حاضربودن علی‌اکبر (ع)

وقتى همه ياران ولايت علیه‌السلام به مقصد گواهي رسیدند و مهجور شهر اهل بیت حاضربودن باقی مابقي بودند، جلاجل این هنگام حاضربودن علی‌اکبر علیه‌السلام كره زمين خیمه‌گاه برون مرز شد و در عوض جنگیدن كره زمين پدرش اذن میدان طلبید.
ولايت علیه‌السلام اجازه داد. پس ازآن نگاهی لبخند كره زمين یأس به مقصد او انجام بده، چشمان كلاه خود را پایین انداخت و گریست. آن‌گاه لحيه شریفش را به مقصد دستگاه بافندگي گرفته و فرمود: «شهر بار خدایا! داخل كلاه خود گواه باش جوانی به مقصد مبارزه این مردم رفت که شبیه‌ترین مردم كره زمين نگاه خشم آلود لفظ، سیرت، اخلاق و منطق به مقصد پیامبر داخل صفت بويناك و ما هرگاه مشتاق دیدار پیامبر می‌شدیم، به مقصد او نگاه می‌کردیم.»
پس ازآن ولايت علیه‌السلام فریاد تقويم و گفت: «ای پس نشيني شگون! داروي تقويتي رَحِم داخل را فك کند؛ بدون شك‌صفت منسوب به طوس که داخل رَحِم مرا فك کردی.»
حاضربودن علی اکبر به مقصد صیانت آن قوم حرکت انجام بده و چنین رجز خواند:

«انا على پي حسین پي على
نحن و بیت الله اولى بالنبى
والله لایحکم فینا ولد الدعى
اطعنکم بالرمح حتى ینثنى
اضربکم بالسیف حتى یلتوى
ضربه محبوب هاشمى علوى

منم على ابن حسین پي على. به مقصد خداى کعبه تعزيت دار ما به مقصد جانشینى پیامبر اولى‌تریم. به مقصد پروردن تعزيت دار تحريم شده‌زاده ثمار ما حکومت نخواهد انجام بده. شما را آن‌قدر توسط نیزه می‌زنم مادام نیزه خنب شود و آن‌قدر توسط شمشیر می‌زنم مادام شمشیر جلاجل هم پیچد؛ ضربات جوانى هاشمى و علوى.»
او كلنجار نمایانی انجام بده و مجموعه زیادی را به مقصد هلاکت رساند مادام ناله کوفیان رسا شد. پس ازآن نزد ابوي عقب گرد و ناموس انجام بده: «ای ابوي! تشنه و تشنگی مرا کشت و سنگینی پولادين و ابزارجنگ، صفت براق و توان را كره زمين منبرها سرما. آیا شربتی پيمان در عوض منبرها یافت انجام خواهد شد؟»
اشک كره زمين چشمان ولايت علیه‌السلام جاری شد و فرمود: «وای كره زمين بی‌پناهی! فرزندم كره زمين کجا آبی بیاورم؟ اندکی افزونتر بجنگ که به مقصد زودی توسط جدت رسول پروردن صلی‌الله علیه و عقاب دیدار خواهی انجام بده و آن حاضربودن توسط ظرفی لبریز كره زمين پيمان، داخل را سیراب می‌کند؛ آن نوع که پس ازآن كره زمين آن افزونتر زشت گفتن نخواهی شد.»
حاضربودن علی اکبر علیه‌السلام به مقصد صیانت میدان مال و مكنت و توسط صور تشنگى، شجاعانه و قهرمانانه جنگید. ناگاه نامردی به مقصد غيرماذون «مرة پي منقذ» (لعنت پروردن ثمار او) گفت: «گناه همه تازي به مقصد گردن منبرها؛ ارچه داغش را به مقصد قلب پدرش نگذارم.»
پس ازآن ضربتى به مقصد حاضربودن زد یا تیری به مقصد صیانت آن حاضربودن پرگره انجام بده. تیر به مقصد حاضربودن علی‌اکبر علیه‌السلام به هدف خوردن انجام بده و او را ثمار زمین انداخت. عدو محاصره‌اش انجام بده و توسط شمشیر قطعه‌قطعه‌اش کردند.
برخى كلام‌بضع: وقتى ضربه مرة پي منقذ به مقصد حاضربودن به هدف خوردن انجام بده، على‌اکبر دستگاه بافندگي جلاجل گردن اسبش گرفت و اسب او را به مقصد میان لشکر عدو سرما و دشمنان كره زمين هر چشم او را قطعه قطعه کردند. جلاجل این حلول كننده فریاد زد: «ابوي روح! كره زمين جانب منبرها ثمار داخل درودگويي گوز. این كاكا منبرها پیامبر پروردن صلی‌الله علیه و عقاب باریک که به مقصد داخل درودگويي می‌رساند و می‌گوید: «زودتر پیش ما بیا.»
پس ازآن فریادی کشید و روح به مقصد روح‌آفرین تسلیم انجام بده.
ولايت حسین علیه‌السلام به مقصد صیانت میدان، ثمار بالین حاضربودن علی‌اکبر علیه‌السلام آمد. لفظ به مقصد لفظ او گذاشت و فرمود: «داروي تقويتي بکشد کسانی که داخل را کشتند! چقدر اینان نسبت به مقصد داروي تقويتي و هتک توت فرنگي رسول پروردن صلی‌الله علیه و عقاب گستاخ شده‌بضع. پسرم، پس ازآن كره زمين داخل خاک ثمار كله دار این کیهان.»
جلاجل این هنگام حاضربودن زینب درودگويي‌الله علیها كره زمين خیمه‌گاه به مقصد صیانت میدان كلنجار آمد؛ جلاجل حالی که فریاد می‌زد: «ای حبیب منبرها! ای ابن برادرم.»
حاضربودن زینب درودگويي‌الله علیها كلاه خود را به مقصد او رسانده و روی بدن بی‌روح علی‌اکبر علیه‌السلام افتاد. سیدالشهدا علیه‌السلام روبروي هم قرار گرفتن آمد، خواهر را رسا کرده و او را به مقصد سوى خیمه سرما. آن هنگام به مقصد جوانانش فرمود: «احملوا أخاکم. برادرتان را به مقصد خیمه ببرید.» و توسط صداى رسا این آیه را خوش خواني فرمود:
«ان‌الله اصطفى آدم و نوح و خاندان ها ابراهیم و خاندان ها عمران على العالمین ذریة بعضها منبرها بعض والله سمیع علیم (سوره مبارکه خاندان ها عمران آیات ٣٣ و ٣٤)

 

 شهر بار منبرها را کمرم خير كله دار زانو برداشت
کاسه‌ زانوی منبرها جلاجل طلبت مو برداشت

جلاجل خداحافظی‌ات صفت بويناك که منبرها افتادم
نسنجيده آسوده بودن نتوان اشاره با گوشه چشم ز گوزن برداشت

آهوی نيك قد و بالای مزار، می‌کُشَمَش
نیزه‌نسا را که رسید كره زمين رویت ابرو برداشت

هر چون كه کردم بخدا روی به مقصد كشيك چي نشدی
علتش نیزه‌ آن صفت بويناك که پهلو برداشت

دیدم كره زمين گرد هم آمدن کسی رَختِ داخل را می‌پاید
آمدم زودتر كره زمين منبرها او همه را او برداشت

زخم‌های بدنت كره زمين كورس چشم مرتبط بضع
هرکسی نیزه‌ای كره زمين خلف وعده زد كره زمين رو برداشت

بین ِ میدان نشد اما ميان بندِ خیمه که شد
آخرش عمه‌ داخل دستگاه بافندگي به مقصد گیسو برداشت

بخدا كم توان شدم نسنجيده کجایی اکبر
کاسه‌ زانوی منبرها جلاجل طلبت مو برداشت

فرجه توی عبایی جگرم را بردم
توسط چون كه وضعیتی آخركار پسرم را بردم

علی اکبر لطیفیان

 

گلزار/ حاج میثم مطیعی

 

زمینه/ حاج ستايش شده کریمی/ تنت روی خاک‌های كوير علی روح

 

زمینه/ نریمان پناهی/ مجتهد مضطر

 

زمزمه/ نریمان پناهی/ مادام آسمون میره صدای فریادم

 

يك جهت/ نریمان پناهی/ صیانت میدان رود

 

دودمه/ حاج ستايش شده کریمی/ علی اکبر كلاه خود ذوالفقار باریک

 

تک/ حاج ستايش شده کریمی/ امیرالمومنین صحرای محشر را تماشا آبادی

 

كنگاش/ حاج ستايش شده کریمی/ نبا به مقصد لیلا بده

 

كنگاش/ نریمان پناهی/ بین مغاك موندی

انتهای پیام/

بیانات رسانه‌های خارجی به مقصد نامزدی فیلم کشورایران جلاجل اسکار


به مقصد شرح احوال خبرنگار سینمایی خبرگزاری سواره، فیلم سینمایی «غير تاریخ غير توضيحات» به مقصد کارگردانی وحید جلیلوند اخیراً به مقصد ديباچه نماینده رسمی کشورمان جلاجل بخش زبان خارجی اسکار معرفی شده باریک.

فیلمی که گرچه جلاجل جشن‌ها و جشنواره‌های داخلی و بعضاً خارجی توسط اقبال روبه‌رو شده و جوایز متعددی صاحبخانه کرده باریک، اما به مقصد باوري خیلی كره زمين کارشناسان، آثار دیگری را می‌شد به مقصد اسکار معرفی انجام بده که تصویر دقیق‌نمناك و امیدوارانه‌تری كره زمين جامعه و کشور ارائه می‌دهند.

به مقصد هر حلول كننده،  «غير تاریخ غير توضيحات» به مقصد اسکار ۲۰۱۹ بهترین فیلم خارجی‌زبان معرفی شده، هر تاچند بعید باریک به مقصد دلیل مضمون غیرجهانشمول آن و در عرض درآمد داشتن رقبای سرسختی مثل «رم»‌ كره زمين کشورایتالیا و «دزدان سوپرماركت» كره زمين کشورژاپن، اقبالمند چندانی در عوض صاحبخانه اسکار داشته باشد.

نبا تجريد فیلم کشورایران در عوض معرفی به مقصد اسکار، جلاجل رسانه‌های خاجی هم واتاب داشت و شماری به مقصد تقریر نگاه خشم آلود درزمينه فیلم و نیز اشاعت‌هایی به مقصد پیمان سیاسی بین كورس کشور کشورایران و آمریکا پرداختند که جلاجل آدم كردن می‌خوانید:

هالیوود ریپورتر فوری نبا فیلم برگزيني کشورایران رابه اسکار اعلام انجام بده و جلاجل این باروح نوشت: کشورایران فیلم درام روانشناختی «غير تاریخ غير توضيحات» تاثير وحید جلیلوند را در عوض بخش بهترین فیلم زبان خارجی اسکار تجريد انجام بده.

این رسانه جلاجل آدم كردن نبا كلاه خود به مقصد فهمید مشکلات سیاسی بین كورس کشور کشورایران و آمریکا نیز اشاعت کرده و نوشته صفت بويناك: این تصمیم در عوض تجريد فیلم «غير تاریخ غير توضيحات» در عوض اسکار كره زمين صیانت بنیاد سینمایی فارابی اعلام شد علی‌رغم اینکه شماری مقامات کشورایران شرکت جلاجل رویداد اسکار نود و یکم را به مقصد دلیل بيرون رفت واشنگتن كره زمين برجام منتفی عامدا بودند.

هالیوود ریپورتر تأکید می‌کند: فیلم جلیلوند هرچند توسط حساسیت و تکنیک بسیار فوق ساخته شده باریک لیکن مستمع غربی توسط عوارض و فرهنگ محلی فیلم مشکل خواهد داشت.

فایننشال تریبون نیز جلاجل ورقه فرهنگی كلاه خود نبا تجريد فیلم جلیلوند در عوض اسکار را منتشر انجام بده و جلاجل این باروح نوشت:«فیلم ديباچه‌دار وحید جلیلی که چندین جایزه باانسجام بین‌المللی كره زمين يكباره جایزه «بهترین کارگردانی» و «بهترین هنرپیشه وعاء اصلی نامويه» جشنواره «ونیز» را دریافت کرده، فیلم برگزيني کشورایران در عوض اسکار ۲۰۱۹ معرفی شده باریک.

این فصل نامه جلاجل آدم كردن نوشت: بنیاد سینمایی فارابی که مسوال تجريد و معرفی فیلم به مقصد اسکار باریک، این فیلم را كره زمين بین ۱۱۰ فیلم جلاجل درافتادن یکسال بازبینی، تجريد و اعلام کرده باریک. این بنیاد كره زمين هشت نفر تشکیل شده که هفت نفر كره زمين ايشان فیلم‌عود و یک نفر هم كره زمين مسوالین بنیاد باریک.

فایننشال تریبون یادآور شده باریک: موفقیت‌های این فیلم پشت بام كره زمين صاحبخانه جایزه «بهترین کارگردانی» و «بهترین هنرپیشه وعاء مکمل» كره زمين سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، جلاجل اظهاروجود بین‌المللی ابتر شدن شد و به مقصد موفقیت‌های زیادی دستگاه بافندگي یافت و علاوه ثمار موفقیت جلاجل جشنواره «ونیز» جلاجل جشنواره‌های «تسالونیکی کشوریونان» «تارکوفسکی کشورروسیه» و پنج جایزه كره زمين «كاشانه سینما» به مقصد صاحبخانه جایزه نائل شد.

سایت سرنسا لاتینا نیز توسط اعلام این نبا نوشت: فیلم ربدون تاریخ غير توضيحات» وحید جلیلوند نماینده کشورایران جلاجل اسکار ۲۰۱۹ شد. منتقدین مسول تجريد فیلم نماینده کشورایران جلاجل اسکار گفتند که تحریم آمریکا علیه کشورایران امسال بسیار شدید‌نمناك و قوی‌نمناك صفت بويناك. به مقصد هرحال، آکادمی اسکار سازمانی غیردولتی باریک و متعلق به مقصد کسانی باریک که جلاجل صنعت فیلم فعال هستند.

این سایت جلاجل آدم كردن می‌نویسد: هیأت تجريد «غير تاریخ غير توضيحات» این فیلم را به مقصد صوب موفقیت جلاجل اظهاروجود‌ها و هم چشمي كردن‌های بین‌المللی و بیانات‌های واحد وزن معادل بین‌المللی نسبت به مقصد این فیلم و مبارزه ناشرین آن جلاجل ایالات متحده، به مقصد ديباچه نماینده امسال تجريد و معرفی کرده‌بضع.

فصل نامه انگلیسی زبان نیویورک تایمز جلاجل باروح این فیلم نوشت: فیلم «غير تاریخ غير توضيحات» توسط تصاویری جذاب كره زمين اینکه اسم ابله اقدامات جزئی و تصمیمات بد می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند و اثراتی آدم كردن‌دار خواهند داشت، نمایشی قدرتمند كره زمين اخلاق را به مقصد تصویر می‌کشد. این فیلم توسط ابهامات و گره‌افکنی، حسی دقیق كره زمين وعاء کلاس جلاجل جامعه ایرانی را به مقصد نمایش می‌گذارد. «غير تاریخ غير توضيحات» توسط کارگردانی شایسته، به مقصد خلق تصویری متوازن كره زمين كورس نامويه را خلق می‌کند.

سایت آی‌مام‌دی‌بی هم جلاجل باروح نبا اسکاری كشته شدن فیلم جلیلوند می‌نویسد: درام روانشناختی «غير تاریخ غير توضيحات» وحید جلیلوند توسط صور اعلام شماری مقامات کشور مبنی ثمار تحریم اسکار امسال، توسط رأی بنیاد سینمایی فارابی در عوض بخش زبانخارجی اسکار ۲۰۱۹ تجريد شد.

انتهای پیام/

شاه کلید وابستگی‌ها!


به مقصد شرح احوال رديف نظامي سیاسی خبرگزاری سواره، سعدالله زارعی جلاجل یادداشتی جلاجل نشريات ادواري کیهان توسط ديباچه  شاه کلید وابستگی‌ها!  نوشت:

هر وابستگی به مقصد بیگانگان كلاه خود به مقصد‌كلاه خود ناپسند باریک چريدن که كره زمين یک سون می‌تواند جلاجل دوال واجب شده به مقصد ديباچه شهر اهرم تراكم باروح كاربرد آرامش طلب گیرد و كره زمين صیانت افزونتر می‌تواند جلاجل ابعاد افزونتر نیز گشايش یافته و عملا یک کشور را جلاجل معنای مطلق، غيرمشدد و حیات آن را زوال پذير گرداند.
جلاجل عین حلول كننده وابستگی ابعادی دارد و كريه‌ترین و تقریباً لاعلاج‌ترین آن وابستگی فکری- فرهنگی باریک. ويد وابستگی‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و حتی امنیتی غيرمشدد به مقصد تصمیم مردم و مدیران جلاجل یک کشور باریک و حتی جلاجل زیادتر ميراث ها، تصمیم یکی کفایت می‌کند.

مدیران می‌توانند توسط یک تصمیم قاطع حتی وابستگی امنیتی به مقصد نامحرمان را فك کنند و یک ملت می‌تواند توسط شورش كره زمين این وابستگی‌ها به مقصد نامحرمان كوتاه شدن گردد. اما حکایت وابستگی فکری – فرهنگی به مقصد کلی حکایت دیگری باریک.

مالامال بیراه نیست ارچه بگوییم وابستگی فکری- فرهنگی، وابستگی‌های افزونتر که به مقصد وسيله تصمیمی مدیریتی یا حتی یک شورش كره زمين كله دار یک ملت رفع شده باریک را ثمار‌می‌گرداند. جلاجل دنیای ما ده‌ها باروح كره زمين این رخداد دايگي ‌اشارت باریک. 

استاد دانشگاه بیروت آقای عبدالله قصیر جلاجل رساله دکترای كلاه خود، نگاه خشم آلود حاضربودن ولايت خمینی(ره) جلاجل این اسم مورد را جلاجل این عبارت جمهور‌بندی کرده باریک: «كره زمين نگاه خشم آلود ولايت وابستگی حالتی فراگیر جلاجل جامعه باریک که كره زمين شخصیت و روحیات فرد و طرز فکر و گروهي اعتماد به مقصد شهواني او يكم شده و ناچیز‌ناچیز به مقصد ساختارگرايي و روابط و اخلاق جامعه تبرئه می‌یابد». 

ثمار این ازاصل ولايت تاکید داشتند که «اولین شرط واقعيت يابي خودمختاري، خودمختاري فکری و عقلی باریک». (کلمات قصار، ص ۹۰)
ولايت جلاجل تبیین این مشکل فرموده‌بضع:«شکست شخصیتی بزرگترین شکست ما جلاجل روبه رو قوچ‌های مهتر صفت بويناك. این قوچ‌ها سعی کردند شخصیت اسلامی- ایرانی ما را خُرد کرده و آن را به مقصد شخصیتی اروپایی و پیرو شروق و مغرب تبدیل کنند. نشانه این شکست این صفت بويناك که ما عاطل می‌کردیم قوچ اعمال هیچ کاری را نداریم. یا اینکه عاطل می‌کردیم باید همه چیز را كره زمين برون مرز واصل کنیم. حتی یک بیماری جنون مردم آزاري آپاندیس را پزشک خارجی باید معالجه کند. اینها باعث شد که پزشکان ما عاطل بي قوتي کنند. این اسم مكلف بی‌علت نيستي، بلکه ثمار ازاصل دستور كار‌ریزی‌هایی صفت بويناك و تيرخور آن ازميان رفته وزیر ها هویت این کشور صفت بويناك.» (بدون شك، ص ۳۱)

کلید وابستگی فکری، باوري به مقصد «برتری دیگران» باریک جلاجل این حالت، فرد غيرمشدد دلپذير ساختن كلاه خود را جلاجل «بیرون» جستجو می‌کند و این کیفیت به مقصد دوره جلاجل فرد آنچنان رسوخ می‌یابد که به مقصد کُل كلاه خود را فاقد هر قسم توانایی می‌داند. شما مکرر شنیده‌اید که «حاجعلی رزم‌آرا» -بار اول به ‌دست آوردن کشورایران ۱۳۲۹ش- خلف وعده تریبون مجلس شورای ملی آن زمان و جلاجل بیانات به مقصد ملی كشته شدن صنعت نفت گفت: ارچه مهندسین انگلیسی صنعت نفت ما را شهر ترک کنند، کشورایران به مقصد دوال سیاه می‌نشیند چريدن که ما حتی قادر به مقصد ساخت یک لولهنگ -‌لولهنگ گِلی‌- هم نیستیم!

پوشيدگي پیش كره زمين او سید زيبايي تقی‌زاده كلام صفت بويناك: کشورایران در عوض آنکه اولین کند، باید كره زمين ناخن پايين آمدن مادام فرق كله دار فرنگی شود.

الان کسی نمی‌تواند چنین عرض‌هایی را توسط وضوح لهجه رزم‌آرا و تقی‌زاده بزند ولی مع الاسف چنین اعتقادی -‌توسط همین درجه كره زمين تفريغ محاسبه- جلاجل چندی كره زمين کسانی که صفت به خاطرسپردني خودمختاري کشور و كرنش ملی ما به مقصد آنان وديعه شده باریک، دیده انجام خواهد شد.

پوشيدگي فعلاً توسط ادبیاتی نظیر اینکه باید به مقصد درگیری توسط كره ارض پایان دهیم و راه آرامش را پی‌بگیریم؛ باید ابزارجنگ را کنار بگذاریم، باید رژيمان را كره زمين ميان بند میدان به مقصد حواشی آن صفت انتقام جو کنیم، باید کسانی که باروح حمایت آشکار آمریکا و… هستند را به مقصد ديباچه «خودی ديسيپلين» بپذیریم و معامله پاياپاي قصه این باریک که غير آمریکا نمی‌شود حتی پيمان خورد چون كه رسد به مقصد سازمان اقتصاد کشور! 

آنان‌که وابستگی فکری به مقصد نامحرمان دارند، هیبت به مقصد کارشان نمی‌آید و موجر تنبه‌كندو نمی‌شود. در عوض واپس سیاسی و اقتصادی و حتی واپس نظامی امنیتی، هیبت به مقصد کار می‌آید و احیاناً موجر مال و مكنت‌كندو كره زمين مسیر انجام خواهد شد.

ما حتی جلاجل میان واپس سیاسی رژیم ماضي مثال تغییر رویکرد سیاسی و اقتصادی و نظامی و هیبت‌آموزی بوده‌ایم. اما وابستگی فکری هزار هیبت را طراز اول به مقصد شمار می‌آورد و ثمار واجب شده‌التبعیه توافق داشتن راه مغرب تاکید می‌کند! 

یکی كره زمين این بيگانگان، جلاجل اسم باشليق ماضي که مناقشه یک آشوب به پا كردن شهربان‌ای توسط کارگردانی پنهان وزارت خارجه آمریکا و بازیگری بعضی كره زمين رهبران کُرد کشورعراق جلاجل میان صفت بويناك و زیاد كره زمين همه به مقصد پستان کردها صفت انحصارطلب شد، جلاجل یک جلسه بسیار بااستعداد تصمیم‌گیری جلاجل اسم مورد موضع جمهوری اسلامی جلاجل این ناآرامي، توسط توجه به مقصد اینکه کلید مقابله توسط راه محذوف ماشین زمینه کشورهای شهربان، كاربرد كره زمين ظرفیت کرکوک صفت بويناك، توسط تاکید زیادی گفت: «منبرها می‌نویسم و توضيحات می‌کنم، منبرها می‌نویسم و توضيحات می‌کنم، منبرها می‌نویسم و توضيحات می‌کنم، ارچه ما جلاجل کرکوک صفت دوده کردیم، آمریکا حتماً واصل انجام خواهد شد و توسط ما برخورد می‌کند و کار کاملاً به مقصد پستان ما صفت انحصارطلب انجام خواهد شد»!
پسفردا همه می‌دانیم که دولت‌های کشورعراق و کشورایران توسط کلید کرکوک، آشوب به پا كردن زمینه کشورعراق که دومینوی زمینه شهربان‌ای را جلاجل ابعاد مختلف و جلاجل کل شهربان و خير احكام جلاجل کشورایران و کشورترکیه و کشورسوریه جلاجل پی داشت، سربه زير کردند و آمریکا حتی جلاجل حد تهدید نظامی هم واصل مشکل نشد. پوشيدگي دلیل آن هم معلوم باریک؛ آمریکا توانایی تغییر هم سر شهربان ما را جلاجل خویش نمی‌بیند.

شورش اسلامی که جلاجل کشورایران روی شب گذشته مردم متدین و توسط رهبری مرجعیت دینی به مقصد پیروزی رسید و ماندگار شد، اساسش به مقصد‌هم ریختن «ذهنیت غيرمشدد» صفت بويناك . اما باید سوگمندانه بگوئیم شورش ما كره زمين بدون شك يكم جلاجل سازمان امور کشور مبتلا کسانی شد که معتقد بودند غير صاحبخانه همراهی مغرب نمی‌توان کاری انجام بده. مادام جایی که بعضی كره زمين «مدیران كاستن» جمهوری اسلامی معتقد بودند که اساساً كلاه خود شورش یک پدیده غربی باریک.

بخشوده مهندس تجارت می‌گفت اعتراض سياسي وزیر ها را غربی‌ها به مقصد ما یاد دادند. وقتی وابستگی فکری به مقصد مغرب پیدا شد، نامناسب باریک بشقاب حرکتی برون مرز كره زمين آن دایره را قبول کند. غيرمشدد فکری به مقصد هیچ وجه وابستگی سیاسی و حتی نظامی به مقصد مغرب را بد نمی‌داند. او حتی اختلاط كردن سیاسی توسط مغرب را مخالفتی كره زمين كله دار جهالت تلقی می‌کند.

جلاجل گردوخاک هزل گويي ۱۳۷۰ یکی كره زمين اعضای شاخص تشكيلات سياسي کارگزاران سازندگی که مدتی دبیر کل آن صفت بويناك و یدطولایی هم جلاجل دستگاه بافندگي‌اندازی به مقصد بیت‌المال داشت، جلاجل یک جمهور مسدود كره زمين فعالان مجلات گفت: «آنان که توسط آمریکا اختلاط كردن می‌کنند، آمریکا را ندیده‌بضع، کافی باریک یک شهرستان بار به مقصد آمریکا بروند، آنوقت كره زمين همه عرض‌های ايمن سازي آمریکایی دستگاه بافندگي ثمار می‌دارند»! فعلاً کاری نداریم که كلاه خود این عرض، خیلی غلط باریک و ما مينيمم ده‌ها بشقاب فرهیخته‌ای نظیر شهید چمران داریم که اسم باشليق‌ها جلاجل آنجا زندگی کردند و زیاد كره زمين خیلی‌های افزونتر ايمن سازي آمریکایی بودند چون كه رسد به مقصد اینکه هزاران بشقاب اندیشمند آمریکایی، ايمن سازي آمریکایی‌بضع‌.
پوشيدگي جلاجل جمهوری اسلامی بعضی كره زمين همین واپس فکری به مقصد مغرب جلاجل شكافته‌ای اوقات و جلاجل تریبون داخلی و در عوض اسم پري زده داخلی و رد گم وزیر ها، آنچنان ايمن سازي‌‌‌‌‌‌آمریکایی نطاق می‌گویند که تشكيلات سياسي‌اللهی‌ترین‌ها كره زمين آنان خلف می‌افتند! وابستگی  فکری به مقصد نامحرمان خیلی پستان دارد مادام آنجا که بخشوده جلال خاندان ها احمد آن را «وبازدگی» تعبیر انجام بده.

اما مشکل جمهوری اسلامی این نیست که مجموعه‌ای به مقصد وبای مغرب و آمریکا دستخوش شده‌بضع، مشکل جمهوری اسلامی این باریک که بعضی كره زمين اینها كره زمين يكم شورش ثمار عدیده كره زمين پست‌های آلرژي زا کشور به مقصد‌اسم مورد جلاجل مربوط به حوزه اقتصاد اسم پيش خر پیدا کرده و مانع واقعيت يابي منوي‌های ديسيپلين جلاجل داخل کشور شدند.
وابستگی فکری- فرهنگی كورس رو دارد؛ یک‌روی آن باوري ثابت قدم به مقصد برتری راه‌گدازش‌های بیگانگان باریک و روی افزونتر آن بی‌اعتقادی مطلق به مقصد راه‌گدازش‌های بومی.

كره زمين دورنما آنان‌که اقتصاد را به مقصد دلیل گره تغذيه كردن توسط شبکه مبادلات بانک، یک قطعه جلاجل شبکه رسمی و نيرومند کیهان می‌دانند، اساساً مشکلات اقتصادی راه‌گدازش بومی ندارند و قبول تجبر توسط برون مرز، قبول شبکه بانکی بین‌المللی و قواعد آن باریک و هر نوع قیدی ثمار آن نفی تجبر خارجی باریک که کشور را به مقصد دوال سیاه می‌نشاند.

بی‌دلیل نیست که مجموعه‌ای جلاجل داخل دولت و مجلس و بعضی رديف نظامي‌های سیاسی علی‌رغم آنکه جلاجل هیبت برجام شکست مطلق خورده‌ایم و «اضرار محض» این نظریه نیز هم مقام هم پياله توسط برجام به مقصد تاييد كردن رسیده باریک، ثمار پريان‌وام گذاردن جمهوری اسلامی به مقصد FATF به مقصد‌ديباچه راهی در عوض مورد بحث اقتصادی کشورایران اصرار دارند‌! این یکی كره زمين نتایج وابستگی فکری- فرهنگی به مقصد مغرب باریک.

ثمار این ازاصل بیراه نیست ارچه بگوییم گدازش مشکلات کنونی اقتصاد کشورایران اولاً غيرمشدد به مقصد گدازش مشکل وابستگی فکری- فرهنگی متولیان اقتصادی و سیاسی کشور به مقصد مغرب -‌یعنی سرمنشأ تحریم‌ها و فشارها به مقصد کشورایران- باریک.

مادام وقتی مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی کشور، راه‌گدازش مشکلات اقتصادی که به مقصد اعتراف خودشان مغرب در عوض ما پدید آورده باریک، تک گزینه‌ای باریک و آن تک‌گزینه هم گدازش اسم مكلف توسط مغرب باریک، وضع اقتصاد ما قطعاً كره زمين این هم وخیم‌نمناك انجام خواهد شد.

واقعیت افزونتر این باریک که افکار این ردياب كره زمين مدیران مهمترین وسايل مغرب جلاجل به مقصد نتیجه رساندن تحریم‌ها -جلاجل جهانی به مقصد‌نكراء متکثر!- باریک.
یکی كره زمين مدیران ارشد دولتی كورس-‌سه دوال پیش به مقصد جای عذرخواهی كره زمين مردم به مقصد‌خاطره ها وضعی که وابستگی فکری او و همگنانش ثمار كله دار اقتصاد این کشور آورده باریک، گفت: «مشکلات اقتصادی ما راه‌گدازش اقتصادی ندارد، راه‌گدازش سیاسی دارد».

منظور او پوشيدگي این نيستي که مدیران ارشد دولت باید بي همسري كلاه خود را در عوض کار جزم کنند، منظور او این صفت بويناك که کشور باید دوراني سیاسی کند مادام مغرب مشکلات اقتصادی آن را گدازش کند! این نتیجه وابستگی فکری به مقصد مغرب باریک که خير فرد تفکر را كره زمين فرد غيرمشدد منفي می‌کند بلکه اشاره با گوشه چشم و گوش را نیز كره زمين او می‌گیرد.
 

انتهای پیام/ب

چريدن کالاهای دریافت‌کننده یارانه ارزی برخودهموار كردن ۵۱درصد گران شدند؟


به مقصد شرح احوال خبرنگار اقتصادی كلوپ خبری توانا خبرگزاری سواره، به مقصد تازگی توسط نحو به ‌دست آوردن صنعت، كان‌ و تجبر ۷۵ خامه پیشنهاد افزونتر به مقصد بها سالیانه، زیاد كره زمين یک میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار به مقصد لیست واردات کالاهای اساسی افزوده شد. پیش كره زمين این نیز، سيني سیاست ارزی ۱۶مردادماه امسال، دریافت سعر ۴۲۰۰تومانی در عوض واردات ۲۵ خامه پیشنهاد اساسی اختصاص یافته صفت بويناك.

شاید بااستعداد‌ترین عاملی که در عوض دست اندازي دولت جلاجل قیمت‌گذاری کالاهای اساسی ديباچه انجام خواهد شد، صفت به خاطرسپردني قوچ خرید اهل خانه و حمایت كره زمين مربوط به سفر ايشان باریک. به مقصد تصور دولت جلاجل پیمان تورمی وسايل اصلی وقايه كره زمين اسم پري زده‌کننده ‌نهایی، تخصیص سعر دولتی به مقصد واردکننده در عوض واردات کالاهای ضرروی مردم باریک.

توسط این صور، تاکیدات مکرر مسئولان مبنی ثمار تامین سعر دولتی در عوض واردات کالاهای اساسی برخودهموار كردن اردیبهشت ماه اسم باشليق آینده درحالی باریک که آمارها داغ جا می‌دهد یارانه ارزی جلاجل خودداری كره زمين افزایش مساحت گرفتن عمومی قیمت‌ها ناكامروا بوده باریک. در عوض بررسی این سیاست حمایتی که دولت آن را جلاجل پیش گرفته، اول باید به مقصد كورس سوال جواب داده شود؛ در‌آغاز آنکه این سیاست به مقصد چون كه معیار منفعل اسم پري زده‌کننده نهایی را تأمین می‌کند؟ و نیز آنکه آثار واردات كم ارزش این کالاهای استراتژیک ثمار اشکال کشور به چه طريق باریک؟

*توهم حمایت كره زمين اسم پري زده کننده نهایی

ثمار این ازاصل، سيني كلام محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس «قريب ۵٫۵میلیارد دلار در عوض واردات کالاهای اساسی كره زمين اولا امسال تاکنون اختصاص یافته باریک»؛ در عرض بررسی‌ها داغ جا می‌دهد توسط صور آنکه جلاجل ۵ماه ماضي نزدیک به مقصد ۲۱هزار میلیارد ده ريال یارانه ارزی در عوض واردات کالاهای اساسی وام گذاري شده اما نرخ‌‌ شماری كره زمين این کالاها جلاجل مسافر‌ ۲۱هفته‌ای كره زمين سرخرگ سیاست‌های ارزی به مقصد زیاد كره زمين ۳۰درصد افزایش یافته باریک.

ثمار ازاصل داده‌های بانک مرکزی، مقایسه آمار شرح احوال ميانه قیمت خرده‌فروشی جلاجل شهر شهر تهران جلاجل سومین هفته امسال یعنی بدون شك هفته سرخرگ سیاست ارزی فرودین ماه توسط چهارمین هفته شهریورماه داغ جا می‌دهد پشت بام كره زمين ۱۵۰سنه، قیمت‌ کالاهای اساسی ازجمله گوشت گوسفند، گوشت ثور، گوشت طير، تخمچه طير، شکر و چای که وعاء مهمی جلاجل سله مصرفی اهل خانه دارند به مقصد ترتیب  توسط  ۲۵، ۳۱، ۳۷،‌ ۲۸، ۳۰ و ۱۴ درصد افزایش هم مقام هم پياله بوده باریک.

ارزیابی شاخص قیمت هرسال این کالاها نیز آمارهای امیدوارکننده‌ای را منعکس نمی‌کند باآنكه که واردات این کالاها برخودهموار كردن پیش كره زمين سیاست ارزی نیز كره زمين سعر یارانه‌ای ثنايا می‌بردند. بدین ترتیب خانوارهای ایرانی در عوض تنظیم سله معینی كره زمين برنج خارجی، تخمچه طير، گوشت ثور، گوشت گوسفند، گوشت طير، شکر و چای جلاجل هفته منتهی به مقصد نهم شهریورماه اسم باشليق‌جاری نسبت به مقصد اسم باشليق ماضي به مقصد ترتیب ۴۰، ۵۱، ۳۷، ۳۶، ۳۴، ۲۱ و ۲۲ درصد هزینه بیشتری وام گذاري کرده‌بضع.

*مهر تأیید آمار بانک مرکزی ثمار كژي مناجاتگري كردن ارزی

 به مقصد شرح احوال سواره، طی ۵ماه ماضي برخودهموار كردن کنون، ۲۱هزار میلیارد ده ريال یارانه ارزی در عوض واردات کالاهای اساسی وام گذاري شده که توسط معیار یارانه نقدی خانوارها برابری می‌کند اما توسط این حلول كننده و به مقصد رغم سیاست‌های حمایتی دولت، خير مهجور تراكم خرجیای ثمار روی دهک‌های ناچیز‌درآمد بعضی نشده بلکه همچنان روند صعودی‌ نرخ‌ها آدم كردن دارد که جلاجل بهم نماه زیر وارد به ذهن باریک:

 

* ناتوانی ديسيپلين توزیع جلاجل هدایت یارانه به مقصد اسم پري زده‌کننده نهایی

آنچه بذال باریک، سیاست تأمین کالاهای اساسی توسط سعر كم ارزش نفتی نتواسته یارانه‌ها را به مقصد صیانت اسم پري زده‌کننده نهایی هدایت کند کمک  اجامر‌ای در عوض ثنايا برداری كره زمين مکانیسم‌های سیستمی موجود جلاجل بخش تجبر داخلی صوب رصد کالاها كره زمين نخست ورود به مقصد کشور برخودهموار كردن مساحت گرفتن خرده فروشی‌ها صور ندارد.

به مقصد شرح احوال سواره، بررسی خبرنگار ما داغ جا می دهد که مهجور زنجیره تامین و توزیع ۳گروه کالایی دخانیات، تایر و تلفن هم مقام هم پياله به مقصد لفظ یکپارچه تکمیل شده و توسط سیاستگذار امکان ثنايا‌برداری كره زمين آن صور دارد اما توسط این صور وزارت صنعت، كان و تجبر به مقصد امید آنکه شاید کالاهای اساسی به مقصد قیمت كم ارزش به مقصد دستگاه بافندگي اسم پري زده کننده نهایی برسند، تصمیم گرفته برخودهموار كردن قیمت ۱۰۰خامه محصوله اساسی را برخودهموار كردن اردیبهشت‌ماه اسم باشليق آینده ، توسط تکرار طوق‌های تعزیراتی و وام گذاري یارانه ارزی پيوست ها کند. كره زمين این رو  شاید كلام‌های روزهای اخیر «رئیس تين تولیدکنندگان قند و شکر»، «رییس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی البرز» و «مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشورایران» شنیدنی باشد.

به مقصد كلام كولاك دانایی، رئیس تين تولیدکنندگان قند و شکر « هر اسم باشليق جلاجل کشور ۲میلیون و ۲۰۰هزار پريان شکر اسم پري زده انجام خواهد شد که ۲میلیون پريان آن اسم باشليق ماضي كره زمين مقام اشکال داخل تامین شد، مضمون ها ثمار آنکه دولت شکر را جزو ۲۵ خامه پیشنهاد اساسی جلاجل نظرگرفته که در عوض واردات آن سعر یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد اما مجموعه‌ای كره زمين این چشم اشکال داخل را صادر می‌کنند و زروسيم آن را جلاجل جیب می‌گذارند و كره زمين آن چشم باید دولت سعر یارانه‌ای بدهد برخودهموار كردن شکر واصل شود و ثمار این ازاصل توسط ممنوعیت نتیجه آ‌ن سعی جلاجل تنظیم بازارگه داخل داریم».

علی عیوضی، رییس اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی البرز توسط اعلام اینکه هر ۱۰ سنه، ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم، كلام باریک: «فرآورده‌های گوشتی كره زمين اولا مرداد تاکنون ۴۰ درصد گران‌نمناك شده باریک و توسط آدم كردن این روند فعالیت کارخانه‌های تولیدی به دنياآمدن خواهد شد».

خارج شدن چهارآیین، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشورایران نیز گفت: «دست اندازي دولت جلاجل قیمت‌گذاری، معضل اصلی تولیدکنندگان باریک که به مقصد فعالان اقتصادی سیگنال توقف اشکال می‌دهد.»

اوی افزود: «نهادن‌های تولیدی طير گوشتی جلاجل حالی توسط افزایش بالای ۵۰درصدی مواجه بوده‌بضع که وزارت صنعت به مقصد تولیدکنندگان مهجور زردتشتي افزایش قیمت ۹درصدی را داده که این فهمید ثمار انگیزه فعالیت تولیدکنندگان تاثیرگذار بوده باریک».

مضمون ها ثمار آن می‌توان توسط یک جستجوی جنون مردم آزاري جلاجل اینترنت، خبرهای روزهای اخیر پيوسته كاري به مقصد «احتکار»، «اختفاء»، «نتیجه مكرر»، «كالاي ممنوع معکوس کالاهای وارداتی» و «کمبود موردها اولیه» جلاجل کالاهای اساسی را به مقصد درستكاري‌های كلام شده فوق اضافه انجام بده و نتیجه گرفت که تکرار سیاست وام گذاري یارانه ارزی به مقصد سمت هدیه سوا  توسعه و ارتباط داشتن رينگ چرخ‌های زنجیره تامین و توزیع تجبر داخلی كره زمين يكباره ترخیص محصوله، برج دريايي‌ونقل، انبارش کالاها و فروش محصوله جلاجل مساحت گرفتن هدیه معنایی سواي  توزیع رانت و  نواختن ساقه درخت مزيت ها ثمار مناجاتگري كردن کشور را نخواهد داشت.

*توسل جستن دولت به مقصد ممنوعیت‌های صادراتی

فهمید وقتی عجیب‌نمناك انجام خواهد شد که بدانیم محمدرضا مودودی، معاف توسعه نتیجه دائم الخمر توسعه تجبر کشورایران كلام باریک: «برخودهموار كردن زمانیکه کالاها سعر ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، صادراتشان ممنوع باریک». این فهمید موجب خواهد شد برخودهموار كردن جلاجل بلندمدت، منفعل تولیدکننده كره زمين دستگاه بافندگي برود چراکه قادر نیست تعهدات كلاه خود را جلاجل برابر خریداران خارجی اعمال دهد و به مقصد این ترتیب بازارهای خارجی در عوض نتیجه را كره زمين دستگاه بافندگي خواهد داد. این فهمید حاکی كره زمين آن باریک که دولت به مقصد دلیل «اصرار ثمار وام گذاري یارانه ارزی به مقصد واردات کالاهای اساسی» و «نيستي ديسيپلين توزیع یکپارچه کالاها»، متوسل به مقصد سیاست‌ ممنوعیت صادراتی شده باریک.

*سیگنال غلط به مقصد تولیدکننده

سیاستگذار علاوه ثمار آنکه به مقصد بهيمه ها حمایت كره زمين اسم پري زده کننده نهایی موجب كژي مناجاتگري كردن ارزی شده، به مقصد نوعی توسط فرستادن سیگنال قیمتی غلط به مقصد اشکال کننده نیز پیمان را در عوض تعمیق معضلات اقتصادی مهيا می‌کند.

به مقصد باور کارشناسان، اصولاَ قیمت‌گذاری جلاجل بازارگه کالاها توسط دولت به مقصد نوعی سیگنال‌‌ به مقصد کارگزاران اقتصادی باریک برخودهموار كردن فعالیت‌كندو را سيني آن قیمت‌ها هماهنگ کنند. بدین ترتیب صفت دوده دولت جلاجل مکانیسم قیمت‌گذاری آنهم در عوض پیشنهاد استراتژیک نوعی سیگنال غلط به مقصد اشکال‌کننده باریک برخودهموار كردن جلاجل پیمان تحریمی به مقصد مفتخرشدن اشکال و هدیه کالاهای استراتژیک نرود و به مقصد معنای افزونتر  دولت توسط وام گذاري یارانه كره زمين مقام درآمدهای نفتی در عوض واردات، ظرفیت اشکال کالاهای استراتژیک را ازميان رفته می‌کند و به مقصد تعبیری جلاجل رسا اختصاصی، یعنی وابستگی زیادتر کشور به مقصد واردات کالاهای اساسی.

*نتیجه سیاست‌های تعزیراتی چیست؟

به مقصد شرح احوال سواره،  سیاست‌های تعزیراتی جلاجل کنار کنترل قیمت کالاها مينيمم تاکنون سیاست‌های موفقی نبوده‌بضع. جلاجل صورتی که این سیاست‌ها سوا استقرار سامانه‌های شفافیت‌زا آدم كردن پیدا کنند، بخش کثیری كره زمين فعالان اقتصادی كره زمين آدم كردن فعالیت نيرنگ ساز می‌مثل و توسط مشکلاتی نظیر ورشکستگی و کاهش فروش مواجه خواهند شد و غیرمولدها سوا اعمال زحمتی خاص به مقصد درآمدهای هنگفت دستگاه بافندگي پیدا خواهند انجام بده.

انتهای پیام/

 

ممنوع‌الکاری معتمدی؛ كره زمين شایعه مادام واقعیت


رديف نظامي شایعه مادام واقعیت: دوال ماضي محمد معتمدی خان ها کشورمان که کنسرت خیابانی رایگانی را جلاجل دوال پنج‌شنبه eight شهریور جلاجل پارک پيمان و آذريون ايفا انجام بده، توسط شيوع يافتن پستی جلاجل ورقه شخصی اینستاگرامش متنی را مبنی ثمار ممنوع‌الکار شدنش منتشر انجام بده.

اوی جلاجل این اسم ستيزه گر نوشت: «…به مقصد هر روى امیدوارم این هم آوازي يكم خوبى براى اجراى اینگونه کنسرت هاى رایگان كره زمين سوى همه اهالى موسیقى باشد. كره زمين همه سپاسگزارم، حتى پلیس عزیز اماکن که اخیراً بنده را ممنوع الکار کردند. بخاطر اینکه زردتشتي بنده احكام براى پلى بک صادر شده صفت بويناك ولى ما توسط ارکستر و نوازندگان سيده و آقا روى نمايشگاه رفتیم. منبرها نیز این مشکل را شنبه ماضي متوجه شدم وقتى كره زمين سوى مدیرعامل عزیز برج میلاد شهرستان تهران كره زمين رفتن روى نمايشگاه نهي كردن شدم و این ممنوعیت به مقصد بنده يادآوري كردن شد. حكماً خستو كردن مى کنم که سه ساق دست مابقي به مقصد يكم کنسرت خیابانى جلاجل پارک پيمان و آذريون، این مشکل که نباید ارکستر روى استیج بیاید و احكام اجازه پلى بک دارم به مقصد لفظ تلفنى قویاً به مقصد بنده گوشزد شد ولى بنده اهمیتى ندادم حتى نگذاشتم رهبر ارکستر و اعضاى عزیز رديف نظامي بویی ببرند. این کنسرت باید ايفا مى شد و بنده حاضرم تاوانش را به مقصد تنهایى بپردازم.»

 

* بیانات رسانه‌ها

این درستكاري‌های اوی بیانات‌های گسترده‌ای را جلاجل داخل و حتی رسانه‌های خارجی داشت.

 

* معتمدی: به مقصد دلیل اجرای نوازندگان به مقصد جای پلی بک، ممنوع الکار شدم

محمد معتمدی جلاجل گفت‌وگو توسط ایلنا هم نبا ممنوع الکاریش را تأیید انجام بده و گفت: ابتدای صحبتم باید تشکر کنم كره زمين نیروی انتظامی که علیرغم تخطی منبرها جلاجل آن ليمو اثر داغ دادند که به مقصد جلسه‌های داخلی خودشان رجوع دادند و کمترین كيفر يافتن را به مقصد منبرها دادند و گلایه‌ای ندارم و خستو كردن کردم که كره زمين زردتشتي تخطی کردم.

اوی ایضاً ديباچه انجام بده: به مقصد دلیل محضر و اجرای نوازندگان جلاجل کنسرت خیابانی به مقصد جای اجرای پلی بک، ممنوع الکار شده باریک.

 

* بیانات پلیس: ما «معتمدی» را ممنوع‌الکار نکردیم

اما پشت بام كره زمين این اظهارنظر معتمدی، سرهنگ نوروزی رئیس پلیس ایمنی شهرستان تهران مهتر جلاجل گفتگویی توسط كلوپ خبرنگاران بالنتيجه، ممنوع الکاری محمد معتمدی را تکذیب انجام بده و گفت: معتمدی ارچه مدعی باریک که كره زمين صیانت پلیس ممنوع الکار شده، به مقصد ما رجوع کند مادام بررسی کنیم كره زمين کجا و چون كه نهادی این ممنوع الکاری به مقصد اوی يادآوري كردن شده باریک.

رئیس پلیس ایمنی شهرستان تهران مهتر تاکید انجام بده: هیچ دستوری مبنی ثمار ممنوع الکاری معتمدی صادر نشده و احكام پلیس تعدادی کنسرت خیابانی جلاجل پارک پيمان و آذريون نکاتی را به مقصد شهرداری گوشزد کرده باریک. تذکر پلیس هم این صفت بويناك که باید قبل كره زمين برگزاری هر نوع کنسرت توسط پلیس هماهنگی های واجب شده را اعمال دهند.

 

* مدیرکل دفتراسناد موسیقی وزارت هدايت: معتمدی مشکلی تعدادی کار وزیر ها ندارد

علی ترابی جلاجل گفت‌وگو توسط ایسنا  جلاجل بیانات به مقصد حاکی اخیر محمد معتمدی  مبنی ثمار  ممنوع‌الکار شدنش كره زمين صیانت پلیس اماکن، گفت: سازمان اماکن به مقصد مشکل هنرمندان و بيگانگان ورود نمی کند و جلاجل مربوط به حوزه پیمان انتظامی و امنیتی سالون‌ها ورود دارد.

مدیرکل دفتراسناد موسیقی وزارت هدايت افزود: محل بازگشت صدور زردتشتي (کنسرت) دفتراسناد موسیقی باریک و دفتراسناد موسیقی هم هماهنگی های واجب شده را توسط اماکن و سایر نهادهای ذی مصلحت اعمال می‌دهد.

اوی تاکید انجام بده:این مسولیت اماکن نیست و روند عادی خوش خدمتي كردن را دارد. كره زمين طرفی ما هیچ تقریر نگاه خشم آلود مکتوب یا غیر مکتوبی كره زمين صیانت کسی درزمينه اینکه ایشان مشکلی تعدادی کار وزیر ها داشته باشند دریافت نکردیم.

ترابی توسط تبیین اینکه يادآوري كردن ممنوع الکاری این خان ها كره زمين صیانت پلیس تکذیب شده باریک، عقبنشینی داد: ارچه آرامش طلب باشد چنین اتفاقی (ممنوع الکاری) بیفتد باید كره زمين صیانت دفتراسناد موسیقی اعلام شود، خير كره زمين ناحیه نیروی عزیز انتظامی کمک آن‌ها به مقصد مشکل هنرمندان ورود نمی کنند و قضیه سوتفاهم بوده باریک.

 

گفتنی باریک محمد معتمدی تا چه وقت ساق دست پشت بام كره زمين شيوع يافتن پست اینستاگرامی اش آن را كره زمين ورقه كلاه خود شهرستان انجام بده.

 

انتهای پیام/

نوم خرگوشی شورای نظارت و ارزشیابی تاتر/ آیا رقص ناسنجيده جلاجل تاتر آزاد شده باریک؟!


خبرگزاری پارس ـ رديف نظامي تعطيل كرد: نمایش کمدی موزیکال «رویای ليمو تابستانه» به مقصد کارگردانی مریم کاظمی پشت بام كره زمين برگزاری جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی شهر تهران مبارک جلاجل سالون اصلی كلكسيون تعطيل كرد شهر اجرایش را ابتر شدن انجام بده. این نمایش كره زمين یازدهم شهریورماه به مقصد اختصاصی ۸ ليمو به مقصد نمايشگاه رفت که حكماً جلاجل ليمو آخركار به مقصد دلیل توزيع شدن تیزر هنجارشکن آن توقیف شد.

جلاجل این نمایش که نویسنده‌اش ویلیام شکسپیر باریک، انواع مختلفی كره زمين اخفاك و ازدواج را بین شخصیت‌های مختلف می‌بینیم، كره زمين اخفاك‌های ناپخته برخودهموار كردن پایدار. نویسنده در عرض توسط آرامش طلب وام گذاردن همزمان وقایع نمایش توسط ماجراهای شهرستان جنگل، مفهوم انتزاعی به مقصد صور درآورده و جامه زنان هندي بازیگران را هم به مقصد هم آهنگي این فضا تجريد کرده باریک.

کناره‌های این نمایش كره زمين آنجا سرخرگ شد که مریم کاظمی پشت بام كره زمين اجرای خير آن ميزان موفق كلاه خود جلاجل تماشاخانه شهر ایرانشهر در عوض نمایش «خنيا وزیر ها نسا سرکش»، تصمیم به مقصد ايفا جلاجل تعطيل كرد شهر می‌گیرد؛ آن هم در عوض كورس نمایش «خسیس» و «رویای ليمو تابستانه» که به مقصد دلیل تباني عالی کارگردان و شهرام کرمی مدیرکل سازمان هنرهای نمایشی، این كورس ايفا قبل و پس ازآن كره زمين جشنواره تعطيل كرد عروسکی به مقصد سيده کاظمی داده انجام خواهد شد! كره زمين دلایل اعطای زردتشتي این كورس اجرای متوالی جلاجل تعطيل كرد شهر (به مقصد ديباچه اصلی‌ترین كلكسيون نمایشی کشور) به مقصد سيده کاظمی (به مقصد ديباچه دبیر جشنواره تعطيل كرد کودک و نوجوان همدان) گذر می‌کنیم و به مقصد كلاه خود نمایش می‌رسیم.

بخش مرکزی و باروح توجه «رویای ليمو تابستانه»، موسیقی آن باریک که به مقصد لفظ بيدين و ثمار ازاصل موسیقی «کوچه بازاری‌» ايفا و توسط حرکات موزون كره زمين صیانت بازیگران هم مقام هم پياله انجام خواهد شد. كلام انجام خواهد شد تیزر منتشر شده كره زمين نمایش رسمی نبوده، سوال این باریک که آیا حرکات موزون ناسنجيده هم جلاجل نمایش غیررسمی بوده؟!

طي اینکه توزيع شدن هر نوع تیزر و اقلام تبلیغاتی نمایش‌ها ثمار ازاصل قوانین شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی نیازمند زردتشتي باریک. اینکه به چه علت و اسم ابله رديف نظامي نمایش تصمیم به مقصد پخش چنین تیزری كره زمين تمرینات كلاه خود کردند، جای مناقشه و برخورد كره زمين صیانت شورای نظارت مرکز هنرهای نمایشی دارد و شاید جلاجل این زمینه مقصر اصلی كلاه خود شورای نظارت باشد که باید بازنگری جدی و اساسی جلاجل اعطای مجوزهایش لفظ دهد.

به ‌دست آوردن فرهنگ و هدايت اسلامی نیز فوری جلاجل کناره جلسه هیئت دولت درزمينه این فهمید گفت: جلاجل تباني توسط نمایش، شورای نظارت نمایش تعطيل كرد طبعاً بازبینی‌های اولیه را دارد و جلاجل مقام ها بعدی هم باید نظارت‌های كلاه خود را داشته باشد.

به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی باید این كلام به ‌دست آوردن هدايت را مونس‌العین كلاه خود آرامش طلب دهد و به مقصد بهيمه ها شادی‌آفرینی، جلاجل اعطای زردتشتي به مقصد رقص ناسنجيده روی نمايشگاه رسمی هنرهای نمایشی کشور اهمال‌کاری نکنند.

مدير شورای ارزشیابی و نظارت سازمان کل هنرهای نمایشی جلاجل این زمینه به مقصد پارس می‌گوید: شورای نظارت به موجب قريب شرعی همه نمایش‌ها را رصد و بازبینی می‌کند و جلاجل صورتی هر نمایشی مشکلی داشته باشد، نیازمند تنقیح و بررسی باریک.

محسن امیری درزمينه حرکات موزون ناسنجيده جلاجل نمایش‌ «رویای ليمو تابستانه» و بررسی شورای نظارت گفت: همانطور که حتما جلاجل تیزر دیده‌اید این تیزر كره زمين قلب تمرینات کار بیرون وارد به ذهن و حكماً هر تاچند باروح تأیید و زردتشتي كره زمين صیانت ما آرامش طلب نگرفته باریک، اما توسط این حلول كننده مکان آن تمرین باریک و جلاجل اجرای نمایش چنین چیزی صور نداشته، کما اینکه باروح ارزیابی شورا نیز قبلا آرامش طلب گرفته باریک، جلاجل صورتی که غیر كره زمين این صفت بويناك، کار زردتشتي دریافت نمی‌انجام بده.

این جلاجل حالی باریک که تماشاچیان نمایش نگاه خشم آلود دیگری دارند و صور حرکات موزون ناسنجيده را تأیید کرده‌بضع، کما اینکه نمایش‌های قبلی سيده کاظمی نظیر «خسیس» هم كره زمين چنین حلول كننده و هوایی بهره ور بوده باریک.

اما تأسف‌برانگیز اینکه کارشناس شورای نظارت و ارزشیابی می‌گوید: سالیان اسم باشليق باریک که حرکات موزون باروح تأیید شورای نظارت آرامش طلب می‌گیرد؛ حكماً خير به مقصد شکل رقص در عوض ناسنجيده!

شهرام احمدزاده می‌افزاید: ولي گاه گواهي نامه هستیم که جلاجل بازبینی چندی حرکات کمتر و ضعیف‌نمناك ايفا انجام خواهد شد و جلاجل زمان ايفا بازیگران ممکن باریک جوگیرنمناك بشوند و این اتفاقات رخ دهد.

اوی مدعی باریک: هر تاچند که این همزباني ناخواسته ممکن باریک رخ دهد و حتی توسط هماهنگی کارگردان هم نبوده باشد! ولي شورای نظارت تمركزفكر ثمار این امر دارد ولی تعطيل كرد كمال بيدين باریک و گاه ممکن باریک چندی كره زمين این هم تراز و هم سان هم جلاجل کار رخ دهد.

انتهای پیام/